Byla 2-633-368/2012
Dėl viešųjų pirkimų komisijos nutarimų panaikinimo ir viešųjų pirkimų sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Šiaulių apygardos prokuratūros ieškinį atsakovams Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, uždarajai akcinei bendrovei (toliau UAB) „Archartelė ir partneriai“, institucijai, teikiančiai išvadą, Viešųjų pirkimų tarnybai dėl viešųjų pirkimų komisijos nutarimų panaikinimo ir viešųjų pirkimų sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas Šiaulių apygardos prokuratūra prašo: 1) panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2008 m. rugpjūčio 26 d. protokolo Nr. ( - ) nutarimo dalį, kuria nutarta parinkti projekto „Mažeikių senamiesčio parko kompleksinis sutvarkymas“ techninio projekto rengimo paslaugų pirkimo būdą – neskelbiamos supaprastintos derybos, patvirtinti projekto „Mažeikių senamiesčio parko kompleksinis sutvarkymas“ techninio projekto rengimo paslaugų pirkimo dokumentus, pakviesti dalyvauti UAB „Archartelė ir partneriai“ neskelbiamose supaprastintose derybose dėl projekto „Mažeikių senamiesčio parko kompleksinis sutvarkymas“ techninio projekto rengimo paslaugų pirkimo; 2) panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2008 m. spalio 3 d. posėdžio protokolo Nr. ( - ) nutarimą, kuriuo pritarta dėl neskelbiamų supaprastintų derybų, dėl projekto „Mažeikių senamiesčio parko kompleksinis sutvarkymas“ techninio projekto rengimo paslaugų su UAB „Archartelė ir partneriai“ galutinei pasiūlymo kainai 290 000,00 Lt su PVM; 3) pripažinti niekine ir negaliojančia Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Archartelė ir partneriai“ 2008 m. spalio 6 d. projekto „Mažeikių senamiesčio parko kompleksinis sutvarkymas“ techninio projekto parengimo paslaugų pirkimo sutartį Nr. ( - ); 4) priteisti iš atsakovų žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija nusprendė pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 86 straipsnio 7 dalies 3 punktą, organizuoti neskelbiamas supaprastintas derybas dėl projekto „Mažeikių senamiesčio parko kompleksinis sutvarkymas“ techninio projekto rengimo paslaugų pirkimo, į kurias pakvietė vienintelį tiekėją UAB „Archartelė ir partneriai“ ir pritarė minėto pirkimo galutinei pasiūlymo 290000,00 Lt su PVM kainai. Teigia, kad atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija, organizavusi neskelbiamas supaprastintas derybas, pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus, taip pat pažeidė minėto straipsnio 2 dalyje įtvirtintą viešųjų pirkimų tikslą, kadangi paslaugos buvo įsigytos neracionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Ieškovo manymu, techninio projekto parengimo paslaugų pirkimo sutartis turi būti pripažinta neteisėta ab initio, kadangi ji prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (LR CK 1.80, 1.95, 6.224 str.). Ieškovo nuomone, sutartį pripažinus niekine ir negaliojančia, restitucija negalima, nes sutarties dalykas yra įvykdytas.

4Institucija, teikianti išvadą, Viešųjų pirkimų tarnyba nurodo, kad, įvertinusi su pirkimu susijusius dokumentus, nustatė, jog atsakovo sprendimas vykdyti neskelbiamas supaprastintas derybas yra neteisėtas ir pažeidžia VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalių ir 86 straipsnio 7 dalies 3 punkto nuostatas, dirbtinai apribojo tiekėjų, galinčių teikti analogiškas paslaugas, konkurenciją. Atkreipė dėmesį, kad ginčo sutartis yra įvykdyta.

5Atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija prašo ieškinį atmesti. Pažymi, kad ieškovas nepateikė Viešųjų pirkimų tarnybai įrodymų, patvirtinančių autoriaus (H. Š.) teises į pradinį projektą. Teigia, kad dėl priežasčių, susijusių su išimtinių teisų apsauga, paslaugas teikti ar darbus atlikti galėjo tik pradinio projekto autorius. Tvirtina, kad tik atsakovo kompetencijoje buvo spręsti, ar egzistuojantis techninis projektas atitiko perkančiosios organizacijos lūkesčius ir miesto gyventojų poreikius. Nurodo, kad buvo vertinami pirkimo objektas ir pirkimo kaina. Atsakovo nuomone, išvadą teikiančios institucijos nurodyti pirkimai neturi nieko bendro su ginčo pirkimu.

6Atsakovas UAB „Archartelė ir partneriai“ prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad palaiko atsakovo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos atsiliepime nurodytą poziciją.

7Ieškinys tenkintinas.

8Įvertindamas tai, kad ieškovas 2012 m. kovo 8 d. pateikė teismui prašymą dėl civilinės bylos nagrinėjimo ginčo teisena, ir jame teigė, jog byla nenagrinėtina pagal CK XXI1 skyriaus, reglamentuojančias viešųjų pirkimo bylų nagrinėjimo ypatumus, nuostatas (81 b. l.), teismas laiko būtinu įvertinti šiuos ieškovo teiginius. Teismas pažymi, kad atsižvelgiant į tai, jog viešųjų pirkimų teisiniai santykiai reguliuojami specialiojo įstatymo (VPĮ), Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nuostatos turi būti taikomos subsidiariai specialiųjų viešųjų pirkimų teisės normų atžvilgiu. Be to, kasacinis teismas yra nurodęs, kad teismo posėdžio formos reikalavimų pažeidimas įstatyme nepriskirtas prie absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d.) (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-295/2011). Ieškovas prašyme neteigė, kad bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, bus suvaržyta jo teisę į tinkamą teismo procesą ir dėl to byla bus išspęsta neteisingai (CPK 329 str. 1 d.). Be to, ieškovas nenurodė jokių reikšmingų bylos sprendimui iš esmės aplinkybių, kurios turėjo būti išaiškintos žodinio bylos nagrinėjimo metu. Esant šioms aplinkybėms, teismas netenkina prieš tai minėto ieškovo prašymo.

9Byloje nustatyta, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija 2008 m. rugpjūčio 26 d. nutarė pagal VPĮ 86 straipsnio 7 dalies 3 punktą parinkti projekto „Mažeikių senamiesčio parko kompleksinis sutvarkymas“ techninio projekto rengimo paslaugų pirkimo būdą – neskelbiamos supaprastintos derybos; patvirtinti minėto projekto techninio projekto rengimo paslaugų pirkimo dokumentus; pakviesti dalyvauti UAB „Archartelė ir partneriai“ neskelbiamose supaprastintose derybose dėl projekto; nustatyti projekto rengimo paslaugų pirkimo posėdžio datą ir laiką – 2008 m. spalio 3 d. 14 val. (13–14 val.).

10Iš 2008 m. spalio 3 d. posėdžio protokolo Nr. ( - ) matyti, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija nutarė pritarti dėl neskelbiamų supaprastintų derybų, dėl projekto „Mažeikių senamiesčio parko kompleksinis sutvarkymas“ techninio projekto rengimo paslaugų su UAB „Archartelė ir partneriai“ galutinei pasiūlymo kainai 290 000,00 Lt su PVM (15–16 b. l.).

112008 m. spalio 6 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracija ir UAB „Archartelė ir partneriai“ sudarė projekto „Mažeikių senamiesčio parko kompleksinis sutvarkymas“ techninio projekto parengimo paslaugų pirkimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – sutartį) (23–31 b. l.).

12Bylos duomenys patvirtina, kad ginčo sutartis yra įvykdyta (5, 48–50 b. l.).

13Ieškovas savo ieškinį, be kita ko, grindžia išvadą teikiančios institucijos – Viešųjų pirkimų tarnybos 2012 m. sausio 9 d. viešojo pirkimo įvertinimu Nr. ( - ) (34–36 b. l.).

14Pagal VPĮ 8 straipsnio 1 dalį, Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) – viešųjų pirkimų politiką įgyvendinanti ir prižiūrinti, kaip laikomasi šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų, įstaiga. Šio straipsnio 2 dalyje išvardytos Tarnybos funkcijos, tarp jų – vykdyti šio įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją, kontroliuoti, kaip perkančiosios organizacijos laikosi šių teisės aktų reikalavimų ir sudarytų pirkimo sutarčių sąlygų, įsigydamos joms reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, ir užtikrina tinkamą pirkimų planavimą, pirkimo sutarčių vykdymą, taip pat vertinti pirkimo sutarčių įvykdymo rezultatus (2 punktas); rinkti, kaupti ir analizuoti informaciją apie numatomus ir atliekamus pirkimus, sudarytas pirkimų sutartis ir sutarčių įvykdymo rezultatus, taip pat nustatytus viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus, jų pobūdį ir su jais susijusius sprendimus bei bausmes. Šią informaciją, išskyrus konfidencialią, teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir skelbti viešai (5 punktas).

152012 m. sausio 9 d. įvertinime Nr. ( - ) Tarnyba konstatavo, kad perkančiosios organizacijos nurodytos aplinkybės nėra objektyviai pagrįstos ir apspręstos išimtinai techninėmis, meninėmis paslaugos teikimo galimybėmis, ir jokios kitos alternatyvos nebuvimu, todėl nepagrindžia negalimumo paslaugas pirkti kitais VPĮ nustatytais pirkimų būdais, viešai skelbiant. Pabrėžiama, kad neskelbiamo pirkimo vykdymas yra VPĮ išimtis, ir sąlygos, leidžiančios vykdyti neskelbiamus pirkimus, turi būti aiškinamos itin siaurai, grindžiant jas akivaizdžiais įrodymais. Pažymėjo, kad perkančiosios organizacijos situacija neatitinka VPĮ 86 straipsnio 7 dalies 3 punkte nustatytų sąlygų, nes nurodytos aplinkybės ir priežastys (kad perkančiąją organizaciją tenkino pirminiame techniniame projekte pateikti sprendiniai; laikas ir kaina) nėra objektyviai įvertintos, pagrįstos ir pakankamos, kad galima būtų pasinaudoti numatyta VPĮ išimtimi. Tarnybos vertinimu, vadovautis ankstesniu projektu nebuvo tikslinga. Tarnyba sprendė, kad perkančiosios organizacijos direktoriaus patvirtinta Projektavimo užduotis ir Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjos 2008 m. birželio 20 d. patvirtintas Projektavimo sąlygų sąvadas Nr. ( - ) patvirtina ne apie būtinus atlikti nežymius techninio projekto pakeitimus, bet naujo techninio projekto rengimą, naujų sprendinių siūlymus ir jų vertinimus. Tarnybos nuomone, sprendimas vykdyti neskelbiamas supaprastintas derybas yra neteisėtas ir pažeidžia VPĮ 86 straipsnio 7 dalies 3 punkto nuostatas, taip pat dirbtinai apribojo, galinčių teikti analogiškas paslaugas, tiekėjų konkurenciją, todėl turėjo įtakos pirkimo rezultatui. Tarnybos teigimu, nesuteikdama galimybės kitiems tiekėjams pateikti pasiūlymus ir neturėdama galimybės jų vertinti, perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus. Taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga 2011 m. balandžio 28 d. atliktame Mažeikių senamiesčio parko kompleksinio sutvarkymo projekto vertinime nepritarė šiam projektui ir nerekomendavo jo įgyvendinti. Pabrėžė, kad perkančioji organizacija, prieš organizuodama pirkimą neatliko rinkos tyrimo, neanalizavo panašaus pobūdžio paslaugų kainų ir nevertino pasirinkto sprendimo ekonomiškumo ir racionalumo aspektu, nors tokią pareigą turėjo. Be to, neapskaičiavo pirkimo vertės, tuo pažeisdama VPĮ 9 straipsnio 1 dalies nuostatas (34–36 b. l.).

16Pagal VPĮ (aktuali redakcija nuo 2007-11-08 iki 2008-09-14) 86 straipsnio 7 dalies 3 punktą neskelbiamų supaprastintų derybų būdu gali būti perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kai dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir nėra jokios kitos alternatyvos.

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas jau yra pasisakęs dėl neskelbiamų derybų, kaip bendrai tvarkai išimtinio pirkimo būdo, specifiškumo, kurias reguliuojančios nuostatos turi būti taikomos ir aiškinamos siaurai ir taikomos tik esant VPĮ nustatytoms specialioms sąlygoms, leidžiančioms vykdyti tokį pirkimo būdą (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009).

18Atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija ginčo pirkimo būdo išimtinumą siejo su tuo, kad 1986 m. Mažeikių miesto parko plano rengėjas yra architektas H. Š., todėl jo, kaip projekto autoriaus, teisės buvo ginamos pagal 1964 m. CK normas (515, 519, 523 str.). Atsakovas nurodė, kad neskelbiamų supaprastintų derybų būdas pasirinktas dėl vienintelės priežasties – pradinio projekto autorius vienintelis galėjo atlikti savo projekto koregavimą ir atkreipė dėmesį į STR 1.05.06:2005 52 punktą, LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 14, 28 straipsnių nuostatas. Teismas, įvertinęs šiuos atsakovo teiginius, pažymi, kad prieš tai nurodytos aplinkybės šiuo atveju nepagrindžia būtinumo vadovautis VPĮ 86 straipsnio 7 dalies 3 punkto išimtimi, kadangi atsakovas (perkančioji organizacija) neįrodė, jog nebuvo jokių kitų 1986 m. projekto koregavimo alternatyvų, t. y. jau esamo projekto koregavimas buvo vienintelis galimas bei įmanomas būdas įgyvendinti viešąjį pirkimą.

19Iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir remonto skyriaus 2008 m. birželio 18 d. paraiškos pirkimui matyti, kad buvo pasiūlyta įgyvendinti projekto techninio projekto rengimo paslaugų viešąjį pirkimą (7 b. l.). Projektavimo užduoties turinys nepatvirtina būtinumo ir reikalingumo parko rekonstrukciją vykdyti pagal 1986 m. projektą, priešingai, pagrindiniai reikalavimai dėl architektūrinio-planinio sprendimo tai paneigia, kadangi užduoties 5 punkte išvardyti sprendimai orientuoti į kompleksinį parko sutvarkymą, t. y. naujo projekto įgyvendinimą. Tai patvirtina ir projektavimo užduoties 6, 7 punktai, kuriuose nėra nustatyta nurodymų dėl individualių projektų panaudojimo ir esamų pastatų ir statinių išsaugojimo bei rekonstrukcijos, taip pat neapibrėžta preliminari statybos kaina (11 punktas) (8 b. l.).

20Pažymėtina, kad atsakovas (perkančioji organizacija) nenurodė kokios kliūtys neleido jam parko rekonstrukciją vykdyti pagal naują projektą ir techninius sprendimus bei visapusiškai įvertinti kitas pirkimo įgyvendinimo alternatyvas, kitų tiekėjų pasiūlymus, todėl teismas sprendžia, jog atsakovo nurodyti teiginiai dėl pirkimo išimtinumo nepateisina jo veiksmų neteisėtumo į derybas pakviečiant tik vieną konkretų tiekėją.

21Pagal LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 50 straipsnio 1 dalį autorių teisės į kūrinį nesiejamos su nuosavybės teise į materialųjį objektą, kuriuo tas kūrinys išreikštas. Pagal LR Konstitucijos 47 straipsnį Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso: žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai.

22Teismo vertinimu, perkančiosios organizacijos sprendimas į derybas pakviesti tik vieną tiekėją – bendrovę, kurioje dirba pradinio projekto autorius, nesvarstant kitų pirkimo įgyvendinimo būdų ir neįvertinant kitų potencialių tiekėjų pasiūlymų, nepateisinamas kitų tiekėjų rungimosi teisės suvaržymui. Tokią praktiką formuoja ir Europos Teisingumo Teismas, nurodydamas, kad nediskriminavimo principo, išplaukiančio iš Europos Bendrijos steigimo sutarties nuostatų dėl įsisteigimo laisvės ir laisvo paslaugų judėjimo, pažeidimo rizika yra ypač aukšta, kai perkančioji organizacija nusprendžia pirkimo sutartį sudaryti ne varžymosi sąlygomis (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2003 m. Balandžio 10 d. Sprendimas Komisija prieš Vokietiją, C-20/01 ir C-28/01, Rink. 2003, p. I-3609).

23Teismas atkreipia dėmesį, kad atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija neįrodė, jog organizuojant viešąjį pirkimą, kuris susijęs su viešuoju interesu, perkančiosios organizacijos siekiami tikslai negalėjo būti pasiekti mažiau varžančiomis priemonėmis, o apsiribojo tik aplinkybių išvardijimu, susijusių tik su pasirinktu pirkimo būdu. Atsakovas taip pat neįrodė, kad pagal pirkimo sutartį atlikti darbai atitiko pradinio 1986 m. parko projekto modifikavimo (koregavimo) kriterijus, neturėjo naujų sprendimų ir elementų, negalėjo būti atlikti pagal naujus techninius sprendimus. Esant šioms aplinkybėms, nėra pagrindo konstatuoti, kad perkančioji organizacija turėjo teisę nukrypti nuo bendrosios viešojo pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos, pasinaudodama VPĮ 86 straipsnio 7 dalies 3 punkto nuostatomis.

24Pažymėtina, kad išimtinių aplinkybių, leidžiančių nukrypti viešojo darbų pirkimo srityje, buvimo įrodinėjimo pareiga tenka asmeniui, siekiančiam jomis pasinaudoti (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 1987 m. kovo 10 d. Sprendimas Komisija prieš Italiją, 199/85, Rink. p. 1039; 1995 m. gegužės 18 d. Sprendimas Komisija prieš Italiją, C-57/94, Rink. p. I-1249).

25Ieškovas ieškinyje, be kita ko, nurodo, kad perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus.

26Viešųjų pirkimų principų pažeidimai galimi tiek nustatant konkurso sąlygas, tiek vykdant pirkimo procedūras (pvz., aiškinant sąlygų turinį), tiek vertinant tiekėjų pasiūlymus, tiek sudarant viešojo pirkimo sutartį bei ją vykdant (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).

27Lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai reiškia pareigą tapačius reiškinius vertinti vienodai, bet nevertinti vienodai skirtingų situacijų, jei toks vertinimas negali būti objektyviai pagrįstas (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2004 m. gruodžio 14 d. Sprendimas Arnold André, C-434/02, Rink. 2004, p. 11825).

28Iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2008 m. rugpjūčio 26 d. posėdžio protokolo Nr. ( - ) matyti, kad komisija, nevertindama kitų pirkimo įgyvendinimo alternatyvų, nutarė paslaugas pirkti neskelbiamų supaprastintų derybų būdu, patvirtinti minėto projekto techninio projekto rengimo paslaugų pirkimo dokumentus bei pakviesti dalyvauti vieną konkretų tiekėją – UAB „Archartelė ir partneriai“. Nors perkančioji organizacija nurodo, kad paslaugas teikti ar darbus atlikti galėjo tik UAB „Archartelė ir partneriai“, prieš tai minėto komisijos protokolo duomenys patvirtina, kad Juridinio skyriaus specialistas pateikė komisijai pasiūlymą pirkimą atlikti pagal VPĮ 86 straipsnio 7 dalies 3 punktą, komisijos nariai svarstė kokią įmonę kviesti į derybas ir pasirinko įmonę, pateikusią išankstinį sutikimą teikti paslaugas (13 b. l.). Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad nėra pagrindo pripažinti, jog perkančioji organizacija užtikrino vienodų reikalavimų taikymą visiems potencialiems tiekėjams ir vienodai aiškino VPĮ normas. Teismo vertinimu, perkančioji organizacija neturėjo teisinio pagrindo suteikti UAB „Archartelė ir partneriai“ konkurencinio pranašumo, kuris minėto tiekėjo ir kitų potencialių tiekėjų teisinę ir faktinę padėtis padarė nelygias. Teismas sprendžia, kad perkančiosios organizacijos 2008 m. rugpjūčio 26 d. ir 2008 m. spalio 3 d priimti sprendimai dėl UAB „Archartelė ir partneriai“, dėl paslaugų pirkimo būdo bei pirkimo kainos realiai paveikė kitus potencialius tiekėjus, kadangi buvo apribota tiekėjų galimybė dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose, nebuvo užtikrinta tiekėjų tarpusavio konkurencija, atsakovui UAB „Archartelė ir partneriai“ buvo nepagrįstai suteikta pirmenybė. Be to, perkančioji organizacija nenurodė ir neįrodė, kad svarstė UAB „Archartelė ir partneriai“ pajėgumą įgyvendinti projektą ar vertino kitus galimus pirkimo būdus.

29Lygiateisiškumo principo turinys būtų panašus į skaidrumo principo turinį, kurio vienas iš elementų yra perkančiosios organizacijos pareiga laikytis viešųjų pirkimų teisės normų bei viešojo pirkimo dokumentų sąlygų. Europos Bendrijų Teisingumo Teismas nurodė, kad skaidrumo principo pagrindinis tikslas – garantuoti, kad bus pašalinta perkančiosios organizacijos protegavimo ir savavališkų veiksmų grėsmė (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2004 m. balandžio 9 d. Sprendimas, Komisija /CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Rink. 2004, p. 1-3801). Taigi paskelbto viešojo pirkimo dokumentai negali būti aiškinami ar keičiami taip, kad keistųsi pagrindinių pirkimo sąlygų esmė. Teismui nustačius, kad perkančioji organizacija be pagrindo suvaržė potencialių tiekėjų dalyvavimą pirkime, nėra pagrindo teigti, jog pirkimo organizacija, priimdama ginčo sprendimus laikėsi skaidrumo principo. Atsakovo organizuotas pirkimo būdas nepateisina tiekėjų konkurencijos suvaržymo. Atsakovo nurodytos priežastys nepakankamos tam, kad viešasis pirkimas nebūtų vykdomas atviro konkurso būdu, laikantis viešumo imperatyvo (skaidrumo principo). Teismo vertinimu, viešųjų pirkimų teisės taikymo prasme neleistina, kad konkretus tiekėjas, nesant išimtinių aplinkybių, iš anksto išreiškęs savo sutikimą dėl projekto atlikimo, paslaugų teikėjo teises įgyvendintų be išankstinio varžymosi su visais ūkio subjektais, kadangi tokiu būdu yra apribojama tiekėjų konkurencija.

30Ieškovas taip pat teigia, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracija pažeidė VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje, įtvirtintą viešųjų pirkimų tikslą.

31Pagal VPĮ 3 straipsnio 2 dalį pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

32Lietuvos Aukščiausiasis Teismas aiškindamas Viešųjų pirkimų įstatymą yra nurodęs, kad šiuo įstatymu siekiama užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatyme viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005, 2005 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-623/2005; 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje bylos Nr. 3K-3-458/2007).

33Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad tik vieno tiekėjo pakvietimas į neskelbiamas supaprastintas derybas sudarė prielaidas perkančiajai organizacijai darbus įsigyti galbūt brangiau, nei tai būtų padaryta, jei perkančioji organizacija būtų derėjusis su keliais rangovais.

34Pagal VPĮ 9 straipsnio 1 dalį numatomo pirkimo vertė yra perkančiosios organizacijos numatomų sudaryti pirkimo sutarčių vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be pridėtinės vertės mokesčio, įskaitant visas sutarties pasirinkimo ir pratęsimo galimybes. Pirkimo vertė skaičiuojama tokia, kokia ji yra pirkimo pradžioje, nustatytoje šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje. Šio straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad numatomo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo vertė apskaičiuojama pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą pirkimo vertės apskaičiavimo metodiką. Pagal Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo vertės nustatymo metodikos 30.3 punktą siekdama nustatyti pirkimo vertę perkančioji organizacija turi, remdamasi skaičiuojamosiomis kainomis, panašių pirkimų praktika, rinkos ir kitais tyrimais nustatyti numatomos (numatomų) sudaryti pirkimo sutarties (sutarčių) preliminarią vertę.

35Iš 2008 m. spalio 3 d. posėdžio protokolo Nr. ( - ) matyti, kad atsakovas UAB „Archartelė ir partneriai“ techninį projektą pasiūlė parengti už 300 000,00 Lt, galutinė nurodyta suma – 290 000,00 Lt su PVM (15 b. l .). Atsižvelgdamas į tai, kad perkančioji organizacija nenustatė numatomos sudaryti pirkimo sutarties preliminarios vertės, kuri galėtų būti derybų objektas, pasiūlymo tinkamumo aspektu ir siekdama jai geriausio rezultato nevertino atsakovo UAB „Archartelė ir partneriai“ pasiūlymo tinkamumo (kainos, terminų, sutartinių įsipareigojimų vykdymo ypatybių ir kt.), teismas sprendžia, jog perkančioji organizacija formaliai taikė VPĮ nuostatas.

36Pažymėtina, kad kasacinis teismas jau yra pasisakęs dėl formalumo aspekto viešųjų pirkimų procedūrose. VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek teikėjams yra nustatyti ne siekiant atlikti formalias procedūras tam, kad perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas, o tam, jog būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-508/2009).

37Nors atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija teigia, kad infrastruktūros, socialinės ir ekonominės raidos planavimo, strateginių plėtros ir veiklos planų rengimo, turizmo, būsto, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros ir rengimo funkcija priskiriama prie savarankiškų savivaldybės funkcijų, teismas pažymi, kad pagal LR vietos savivaldos įstatymo (aktuali redakcija nuo 2008-02-05 iki 2008-09-30) 7 straipsnio 14 punktą infrastruktūros, socialinės ir ekonominės raidos planavimo, turizmo, būsto, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programų rengimo funkcija priskirta ribotai savarankiškoms savivaldybių funkcijoms, kaip ir teritorijų planavimo, savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimo funkcija (9 punktas); kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių bei savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos, savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsaugos, tvarkymo ir kūrimo funkcija (12 punktas); statinių naudojimo priežiūros, statinio projektavimo sąlygų sąvado bei statybos leidimų išdavimo įstatymų nustatyta tvarka funkcija (13 punktas). Pagal prieš tai minėto įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktą įgyvendindamos šį ir kitus įstatymus ir jų pagrindu priimtus kitus teisės aktus, savivaldybės priskirtąsias (ribotai savarankiškas) funkcijas atlieka atsižvelgdamos į vietos sąlygas ir aplinkybes. Pažymėtina, kad Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, 2011 m. balandžio 28 d. atlikusi ginčo projekto vertinimą, nepritarė projektui ir jo įgyvendinti nerekomendavo (38–42 b. l.).

38Teismui byloje nustačius, kad pirkimo metu perkančioji organizacija pažeidė prieš tai nurodytas LR VPĮ nuostatas, ir šie pažeidimai laikytini esminiais, taip pat byloje nenustačius nė vienos privalomos VPĮ 86 straipsnio 7 dalies 3 punkte nurodytos neskelbiamų supaprastintų derybų procedūros sąlygos (techninių, meninių priežasčių ar objektyvių aplinkybių), ieškinys yra pagrįstas, todėl tenkintinas. Teismo išvadas patvirtina ir kasacinio teismo išaiškinimai, kad viešųjų pirkimų principai yra ne tik perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų teisių bei pareigų viešojo pirkimo srityje tiesioginis šaltinis, bet ir tiesiogiai taikytinos teisės normos. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus. Taigi viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyviosios normos, pagal kurias vertinama daugelis viešųjų pirkimų proceso elementų, taip pat kuriomis galima tiesiogiai remtis ginant dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose asmenų teises (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008).

39Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teismai, spręsdami dėl niekinio sandorio padarinių, turi tirti sutarties vykdymo eigą, jos vykdymo specifiką, įvykdymo laipsnį, kitas reikšmingas aplinkybes ir parinkti restitucijos būdą arba, esant išskirtinėms aplinkybėms, jos netaikyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Teismas, įvertinęs ieškinio ribas ir išvadą teikiančios institucijos teiginius, kad ginčo sutartis yra įvykdyta bei tai patvirtinančią bylos medžiagą (49–50 b. l.), sprendžia, jog šiuo atveju restitucija negalima.

40Ieškinį tenkinus, iš atsakovų priteistina po 500,00 Lt žyminio mokesčio ir po 12,17 Lt išlaidų (44 b. l.), susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 80 str. 1 d. 4 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str.).

41Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268–270 straipsniais, 4239 straipsniu,

Nutarė

42Ieškinį tenkinti.

43Panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2008 m. rugpjūčio 26 d. protokolo Nr. ( - ) nutarimo dalį, kuria nutarta parinkti projekto „Mažeikių senamiesčio parko kompleksinis sutvarkymas“ techninio projekto rengimo paslaugų pirkimo būdą – neskelbiamos supaprastintos derybos, patvirtinti projekto „Mažeikių senamiesčio parko kompleksinis sutvarkymas“ techninio projekto rengimo paslaugų pirkimo dokumentus, pakviesti dalyvauti UAB „Archartelė ir partneriai“ neskelbiamose supaprastintose derybose dėl projekto „Mažeikių senamiesčio parko kompleksinis sutvarkymas“ techninio projekto rengimo paslaugų pirkimo.

44Panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2008 m. spalio 3 d. posėdžio protokolo Nr. ( - ) nutarimą, kuriuo pritarta dėl neskelbiamų supaprastintų derybų, dėl projekto „Mažeikių senamiesčio parko kompleksinis sutvarkymas“ techninio projekto rengimo paslaugų su UAB „Archartelė ir partneriai“ galutinei pasiūlymo kainai 290 000,00 Lt su PVM.

45Pripažinti niekine ir negaliojančia Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Archartelė ir partneriai“ 2008 m. spalio 6 d. projekto „Mažeikių senamiesčio parko kompleksinis sutvarkymas“ techninio projekto parengimo paslaugų pirkimo sutartį Nr. ( - ).

46Priteisti iš atsakovų Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (j. a. k. 167371234) ir UAB „Archartelė ir partneriai“ (j. a. k. 125909573) po 500,00 Lt žyminio mokesčio ir po 12,17 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

47Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas Šiaulių apygardos prokuratūra prašo: 1) panaikinti Mažeikių... 4. Institucija, teikianti išvadą, Viešųjų pirkimų tarnyba nurodo, kad,... 5. Atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija prašo ieškinį... 6. Atsakovas UAB „Archartelė ir partneriai“ prašo ieškinį atmesti. Nurodo,... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Įvertindamas tai, kad ieškovas 2012 m. kovo 8 d. pateikė teismui prašymą... 9. Byloje nustatyta, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracijos... 10. Iš 2008 m. spalio 3 d. posėdžio protokolo Nr. ( - ) matyti, kad Mažeikių... 11. 2008 m. spalio 6 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracija ir UAB... 12. Bylos duomenys patvirtina, kad ginčo sutartis yra įvykdyta (5, 48–50 b.... 13. Ieškovas savo ieškinį, be kita ko, grindžia išvadą teikiančios... 14. Pagal VPĮ 8 straipsnio 1 dalį, Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau –... 15. 2012 m. sausio 9 d. įvertinime Nr. ( - ) Tarnyba konstatavo, kad... 16. Pagal VPĮ (aktuali redakcija nuo 2007-11-08 iki 2008-09-14) 86 straipsnio 7... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas jau yra pasisakęs dėl neskelbiamų derybų,... 18. Atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija ginčo pirkimo būdo... 19. Iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir remonto... 20. Pažymėtina, kad atsakovas (perkančioji organizacija) nenurodė kokios... 21. Pagal LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 50 straipsnio 1... 22. Teismo vertinimu, perkančiosios organizacijos sprendimas į derybas pakviesti... 23. Teismas atkreipia dėmesį, kad atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės... 24. Pažymėtina, kad išimtinių aplinkybių, leidžiančių nukrypti viešojo... 25. Ieškovas ieškinyje, be kita ko, nurodo, kad perkančioji organizacija... 26. Viešųjų pirkimų principų pažeidimai galimi tiek nustatant konkurso... 27. Lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai reiškia pareigą tapačius... 28. Iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų... 29. Lygiateisiškumo principo turinys būtų panašus į skaidrumo principo... 30. Ieškovas taip pat teigia, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracija... 31. Pagal VPĮ 3 straipsnio 2 dalį pirkimų tikslas – vadovaujantis šio... 32. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas aiškindamas Viešųjų pirkimų įstatymą... 33. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad tik vieno tiekėjo pakvietimas į... 34. Pagal VPĮ 9 straipsnio 1 dalį numatomo pirkimo vertė yra perkančiosios... 35. Iš 2008 m. spalio 3 d. posėdžio protokolo Nr. ( - ) matyti, kad atsakovas... 36. Pažymėtina, kad kasacinis teismas jau yra pasisakęs dėl formalumo aspekto... 37. Nors atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija teigia, kad... 38. Teismui byloje nustačius, kad pirkimo metu perkančioji organizacija pažeidė... 39. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teismai, spręsdami dėl niekinio... 40. Ieškinį tenkinus, iš atsakovų priteistina po 500,00 Lt žyminio mokesčio... 41. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 42. Ieškinį tenkinti.... 43. Panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų... 44. Panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų... 45. Pripažinti niekine ir negaliojančia Mažeikių rajono savivaldybės... 46. Priteisti iš atsakovų Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (j. a.... 47. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...