Byla 2A-563-524/2016
Dėl panaudos sutarties nutraukimo ir nuostolių ir atsakovės apeliacinį skundą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2015-12-18 sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Erikos Misiūnienės, teisėjų Irmos Čuchraj, Žydrūno Bertašiaus, rašytinio proceso apeliacine tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovo P. J. ieškinį atsakovei R. O., tretiesiems asmenims I. J., L. R. (J.) dėl panaudos sutarties nutraukimo ir nuostolių ir atsakovės apeliacinį skundą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2015-12-18 sprendimo, ir

Nustatė

2ieškovas P. J. ieškiniu prašė: nutraukti 2013 m. birželio 21 d. Patalpų panaudos sutartį Nr. 1, sudarytą tarp jo ir R. O., dėl vieno kambario buto su rūsiu, esančio ( - ), perdavimo neatlygintiniam naudojimui, nustačius, kad atsakovė R. O. pažeidė sutarties sąlygas; priteisti jam iš atsakovės 1305,07 Eur dydžio skolą už buto komunalinius patarnavimus ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, nuo ieškinio teismui padavimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2013-06-21 su atsakove R. O. buvo sudaryta patalpų panaudos sutartis Nr. 1, dėl vieno kambario buto, esančio Moksleivių alėja 3-40, Tauragėje, neatlygintinio naudojimo. Pasirašant patalpų panaudos sutartį, atsakovei R. O. buvo perduotas vieno kambario butas su rūsiu naudojimui ir valdymui. Be to, jai buvo perduoti naudojimui ir valdymui visi bute buvę baldai. Pagal 2013-06-21 Sutarties 6 p. atsakovė R. O. įsipareigojo apmokėti visus komunalinius mokesčius ir atlikti smulkų buto vidaus remontą, tačiau sutarties sąlygas pažeidė ir komunalinių mokesčių nesumokėjo.

3Atsakovė R. O. su ieškiniu sutiko iš dalies, tai yra sutiko, kad būtų nutraukta 2013-06-21 buto, esančio ( - ), panaudos sutartis, sudaryta tarp jos ir ieškovo. Likusioje dalyje su ieškiniu nesutiko, motyvuodama tuo, kad bute gyveno tik iki 2013-10-03 ir už tą laikotarpį yra sumokėjusi visus mokesčius, ir nėra skolinga ieškovui. Panaudos sutartis buvo sudaryta jos iniciatyva, kad galėtų gauti kompensaciją už buto šildymą ir karštą vandenį.

4Trečiasis asmuo I. J. prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, jog su ieškiniu nesutinka. Mano, kad atsakovė nori jai perkelti visą atsakomybę. Pažymėjo, kad ją laikinai gyventi bute, esančiame ( - ), priėmė sesuo Lina. Bute gyveno apie metus laiko, mokėjo savo dalį mokesčių. Mano, kad buvo likęs atsakovės įsiskolinimas. Taip pat mano, kad už viską yra atsakinga sesuo.

5Tauragės rajono apylinkės teismas 2015-12-18 sprendimu ieškinį tenkino visiškai. Nutraukė 2013 m. birželio 21 d. Patalpų panaudos sutartį Nr. 1, sudarytą tarp P. J. ir R. O., dėl vieno kambario buto su rūsiu, esančio ( - ), perdavimo neatlygintiniam naudojimui, R. O. pažeidus sutarties sąlygas. Priteisė iš atsakovės ieškovo naudai 1305,07 Eur skolą už komunalinius patarnavimus, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1307,07 Eur sumą, skaičiuojant nuo ieškinio teismui padavimo dienos, t.y. nuo 2015-02-06 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 97,07 Eur žyminį mokestį ir 800 išlaidų už advokatės pagalbą byloje. Teismas nustatė, kad atsakovė ieškovo prašomo priteisti buto komunalinių mokesčių įsiskolinimo dydžio neginčijo. Sprendė, kad atsakovė pagal panaudos sutartį, kaip panaudos gavėja, yra atsakinga prieš panaudos davėją – ieškovą, nors nuo 2013-10-21 ir negyveno pagal panaudos sutartį jai perduotame bute. Pažymėjo, kad byloje nesurinkta jokių įrodymų, kad ieškovas ar pagal įgaliojimą jo atstovas būtų davęs rašytinį sutikimą atsakovei, ar jos atstovei, perduoti butą naudotis tretiesiems asmenims.

6Apeliaciniu skundu atsakovė prašo panaikinti Tauragės rajono apylinkės teismo 2015-12-18 sprendimo dalį, kuria iš atsakovės ieškovui priteistas įsiskolinimas už komunalinius patarnavimus, procesinės palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškovo turtinius reikalavimus atmesti. Kitos teismo sprendimo dalies nekeisti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė procesines ir materialines teisės normas, reglamentuojančias bylos nagrinėjimą pirmosios instancijos teisme ir panaudos teisinius santykius. Teigia, kad teismas nesilaikė pareigos išsiųsti tretiesiems asmenims ieškinio su priedais kopijos ir pasiūlyti tretiesiems asmenims pateikti atsiliepimus į ieškinį. Byla nebuvo išnagrinėta visapusiškai, tai turėjo įtakos priimtam procesiniam sprendimui. Pažymi, kad dalį bylos buvo galima nutraukti senai, nes nėra ginčo dėl panaudos sutarties nutraukimo. Teigia, kad nuo 2013-10-21 nustojo naudotis ir valdyti jai perduotą ieškovo turtą – butą, esantį ( - ), nes išvyko į užsienį, jai grįžus iš užsienio 2013 m. gruodžio pabaigoje į butą nebepateko, nes jame gyveno kiti asmenys, tai yra, Lina ir I. J. su vaikais. Pareikalavus išsikelti iš buto, jos nesutiko, nurodė, kad joms bute leido gyventi ieškovo tėvas V. J.. Kadangi butu nesinaudojo, mano, kad neturi pareigos mokėti buto išlaikymo išlaidų. Atkreipia dėmesį, kad byloje netinkamai apskaičiuotas ir teismo nepagrįstai iš atsakovės priteistas žyminio mokesčio dydis, taip pat nepagrįstos bylinėjimosi išlaidos.

7Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovės apeliacinį skundą, juo su skundu nesutinka, prašo atmesti ir palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Mano, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra visiškai pagrįstas ir teisėtas, todėl jo naikinti apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo. Teigia, kad panaudos sutartį buvo sudaręs išimtinai su atsakove, tik pastarajai leido gyventi jo bute. Jokio sutikimo dėl leidimo gyventi tretiesiems asmenims nedavė, todėl atsakovė asmeniškai privalo atsakyti už prisiimtus įsipareigojimus ir savo rizika atliktus neteisėtus veiksmus.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Esant šiai aplinkybei apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja tik apeliaciniame skunde nurodytus argumentus. Šiuo nagrinėjamu atveju absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

10CPK 321 str. 1 d. nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 str. nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jei bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 str.). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius rašytinius įrodymus, į bylos nagrinėjimo dalyką, šalių procesiniuose dokumentuose bei paaiškinimuose teismui nurodytas aplinkybes bei argumentus, daro išvadą, jog nėra pagrindo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis.

11Apeliaciniame skunde atsakovė nurodo, jog šios bylos tretieji asmenys turėjo būti atsakovais, nes apeliantė ginčo bute gyveno nuo 2013-06-21 iki 2013-10-21 ir buto raktus perdavė savo seseriai S. Ž., kuri įleido gyventi į ieškovo butą trečiuosius asmenis, nurodo, jog tai buvo padaryta su ieškovo tėvo V. J. žinia. Tačiau byloje įregistruota buto panaudos sutartimi prievoliniai santykiai siejo tik ieškovą ir atsakovę. Ieškovas, disponuodamas savo teisėmis, savarankiškai sprendžia klausimą dėl ieškinio pagrindo ir dalyko, dėl atsakovų o teismas imasi nagrinėti civilinę bylą pagal asmens, kuris kreipėsi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymo saugomas interesas, pareiškimą (CPK 5 straipsnio 3 dalis). Netinkamos šalies pakeitimo tinkama taisyklės nustatytos CPK 45 str.Pagal CPK 45 straipsnio 1 dalį teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad ieškinys pareikštas ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti, gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu pakeisti pradinį atsakovą tinkamu atsakovu. Taigi įstatyme tokia procesinė teisė yra suteikta pačiai bylos šaliai, kuri savo iniciatyva gali nuspręsti ja pasinaudoti, tačiau teismas nesant tokio prašymo ar nesutikus pakeisti šalį, to daryti savo iniciatyva negali ir tokiu atveju teismas turi bylą nagrinėti iš esmės, išskyrus atvejus, kai ginamas viešasis interesas. Ši byla pagal CPK normas nepriskirta prie viešo intereso bylų.

12Atsakovės apeliaciniame skunde nurodomas motyvas, jog apeliacinės instancijos teismas jau buvo perdavęs šią bylą nagrinėti iš naujo, nes į procesą nebuvo įtraukti tretieji asmenys, nereiškia , jog šie tretieji asmenys turi būti atsakovais byloje. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, nėra tiesioginiai tarp šalių atsiradusio materialinio teisinio santykio subjektai, tačiau jie yra susiję materialiniais teisiniais santykiais su viena iš šalių taip, kad priimtas teismo sprendimas daro įtaką jų teisių apimčiai; jie dalyvauja byloje vienos iš ginčo šalių pusėje tam, kad išvengtų savo teisinės padėties pablogėjimo, ir gali būti įtraukiami į prasidėjusį procesą ne tik savo pačių iniciatyva, bet ir kitų dalyvaujančių asmenų ar teismo valia. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1042-2002; 2004 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-81-2004). Šioje byloje apeliantės nurodomos faktinės aplinkybės įrodo, jog būtent ji ateityje gali įgyti reikalavimo teisę į trečiuosius asmenis dėl ginčo komunalinių mokesčių apmokėjimo, jei kitoje byloje bus įrodyta, jog šios bylos atsakovę ir trečiuosius asmenis siejo prievoliniai santykiai, t.y. iš esmės subnuoma (CK 6.629 str. 2 d.) ar žalos atlyginimo teisiniai santykiai. Šioje byloje įrodyta, jog ieškovas sumokėjo ginčo sumą už laikotarpį, kai buto panaudos sutartis nebuvo nutraukta. CK 6.637 str. 1–2 d. numato, kad panaudos gavėjas privalo naudoti jam perduotą daiktą tik pagal sutartyje numatytą paskirtį; be išankstinio rašytinio panaudos davėjo sutikimo panaudos gavėjas neturi teisės duoti gautąjį daiktą naudotis trečiajam asmeniui. CK 6.263 str. 1 d. numato, kad asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Atsakovė nebuvo pakankamai atidi ir rūpestinga dėl ieškovo turto, dėl panaudos sutarties nutraukimo teisingo įforminimo ir turto perdavimo ieškovui ar jo įgaliotam asmeniui, o ne savo seseriai.Bbyloje nustatyta, jog tretieji asmenys nesumokėjo ieškovui ginčo sumos, .t y. komunalinių mokesčių, todėl šią sumą privalo atlyginti atsakovė, nes būtent ją ir ieškovą siejo preivoliniai buto pabaudos santykiai. CK 6.636 straipsnis, įtvirtinantis panaudos gavėjo pareigą išlaikyti ir saugoti jam pagal sutartį perduotą daiktą, taip pat daryti turto einamąjį ir kapitalinį remontą bei apmokėti visas daikto išlaikymo išlaidas, jeigu sutartis nenumato ko kita. Byloje įrodyta, jog atsakovė perdavė ieškovo butą panaudai be rašytinio ieškovo sutikimo, todėl tik ji yra atsakinga ieškovui dėl ginčo sumos. Atsakovė, atlyginusi šią sumą ieškovui, turės teisę jos pasirinktu pagrindu išsireikalauti šią sumą iš asmenų, kurie jai buvo atsakingi pagal prievolę ar žalos atlyginimo insttitutą.

13Panaudos sutarties samprata pateikta CK 6.629 straipsnio 1 dalyje. Pagal šią normą neatlygintinio naudojimosi daiktu (panaudos) sutartimi viena šalis (panaudos davėjas) perduoda kitai šaliai (panaudos gavėjui) nesunaudojamąjį daiktą laikinai ir neatlygintinai valdyti ir juo naudotis, o panaudos gavėjas įsipareigoja grąžinti tą daiktą tokios būklės, kokios jis jam buvo perduotas atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą arba sutartyje numatytos būklės. Panaudos sutarties sudarymo, vykdymo ir atsakomybės už jos sąlygų pažeidimą nustato CK normos, tiesiogiai reglamentuojančios panaudos teisinius santykius (CK 6.629–6.643 straipsniai), atskiros nuomos teisinius santykius reglamentuojančios normos (CK 6.629 straipsnio 2 dalis) ir bendrosios sutarčių teisės normos. Šalių sudaryta rašytinė panaudos sutartis buvo terminuota, t.y. galiojo iki 2017-06-21, CK 6. 642 str. nustatyta panaudos sutarties šalių atsisakymo nuo sutarties tvarka. Atsakovė nurodo, jog atsisakiusi nuo sutarties, ji buto raktus perdavė savo seseriai ir nurodo, jog ieškovo tėvas buvo informuotas dėl šios aplinkybės. Tačiau jos paaiškinimas nėra pakankamas įrodymas konstatuoti, jog atsakovė pagal įstatymo reikalavimus atsisakė nuo panaudos sutarties. Iš ieškovo atstovo paaiškinimo nustatyta,jog jis apie panaudos sutarties nutraukimą sužinojo iš ginčo buto kaimynės, kuri pranešė jam , kad bute gyvena kiti gyventojai. Iš liudytojos S. Ž. parodymų nustatyta, jog ji įleido į butą kitus gyventojus neturėdama nei atsakovės, nei ieškovo tėvo sutikimų. Kitų įrodymų atsakovė neteikia, todėl paminėtais įrodymais atsakovės paaiškinimas, jog ieškovas per savo tėvą buvo informuotas dėl atsisakymo nuo sutarties , nėra pakankamas įrodymas. Ginčo dėl sutarties nutraukimo apeliacinės instancijos teisme šalys nekėlė, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai šią sutartį nutraukė, nes atsakovė ieškinio dalį dėl sutarties nutraukimo pripažino.

14Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, jog žemesnės instancijos teismas tinkamai išaiškino bei pritaikė materialiosios bei proceso teisės normas, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nustatė faktines aplinkybes, kurios turi esminę reikšmę kilusio ginčo teisingam išsprendimui, – atmesdamas apeliacinį skundą, gali tiesiog pritarti šio teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

15Dėl bylinėjimosi išlaidų.

16Bylinėjimosi išlaidos nesudaro savarankiško ieškinio reikalavimo, todėl šalies prašymas dėl jų priteisimo gali būti sprendžiamas tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje O. R. v. G. R., bylos Nr. 3K-3-415/2008). Teisingai paskirstyti bylinėjimosi išlaidas yra teismo pareiga. CPK 93 straipsnyje reglamentuotas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas ir 1 dalyje nurodyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą; jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (straipsnio 2 dalis).

17Paduodant ieškinį ieškovas sumokėjo 97,07 EUR žyminio mokesčio valstybei. Ieškovas teismui pareiškė neturtinį reikalavimą-nutraukti panaudos sutartį ir 1305, 07 EUR turtinį reikalavimą.

18Atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, jog jai neaišku kodėl pirmosios instancijos teismas priteisė 57, 92 EUR žyminio mokesčio dalį, tačiau CPK 80 str. 1d.3p. nustato, jog ginčai dėl sutarčių modifikavimo apmokestinami 144 EUR , todėl aplinkybė , jog pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė ieškovui mokėtino žyminio mokesčio dydį nesudaro pagrindo šios priteistos sumos padidinti, nes ieškovas tokių išlaidų neturėjo. Pirmosios instancijos teismas , priimdamas ieškinį vadovavosi CPK 80 str. 1d. 2p. ir nustatė neturtinės ieškinio dalies žyminį mokestį 57 EUR.

19Šalies išlaidos advokato pagalbai apmokėti paskirtomos taip pat vadovaujantis CPK 93 str. 1d. , 98 str. ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą (paslaugas) maksimalaus dydžio ruošiant šalims ieškinį, priešieškinį, nes pagal Rekomendacijų 8.2 p. už ieškinio paruošimą ieškovas galėjo sumokėti 1747, 50 EUR, o pagal Rekomendacijų 8.18 p. už vieną atstovavimo valandą – 69 EUR, todėl ieškovui priteista 800 Eur suma neviršija paminėtų rekomendacijų ribų (CPK 98 str.), todėl apeliacinio skundo motyvai dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo yra nepagrįsti, nes teismas privalo jas visas paskirstyti pagal paminėtą teisinį reglamentavimą.

20Ieškovas apeliacinės instancijos teisme pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir prašo priteisti 200 EUR bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme. Šis prašymas tenkintinas iš dallies ir ieškovui iš atsakovės priteistini 100 EUR bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme atsižvelgiant į bylos sudėtingumą ir į tą aplinkybę, jog ši byla nagrinėjama jau antrą kartą apeliacinės instancijos teisme ir ruošiant atsiliepimą į apeliacinį skundą advokato darbo sąnaudos buvo mažesnės( CPK 98 str.).

21Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai įvertino į bylą pateiktus įrodymus, tinkamai taikė procesines ir materialinės teisės normas, todėl jis paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 pVadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325–333 straipsniais, teismas

Nutarė

22Tauragės rajono apylinkės teismo 2015-12-18 sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

23Priteisti P. J. iš R. O. 100 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas P. J. ieškiniu prašė: nutraukti 2013 m. birželio 21 d. Patalpų... 3. Atsakovė R. O. su ieškiniu sutiko iš dalies, tai yra sutiko, kad būtų... 4. Trečiasis asmuo I. J. prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, jog su ieškiniu... 5. Tauragės rajono apylinkės teismas 2015-12-18 sprendimu ieškinį tenkino... 6. Apeliaciniu skundu atsakovė prašo panaikinti Tauragės rajono apylinkės... 7. Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovės apeliacinį skundą, juo su... 8. Apeliacinis skundas atmestinas.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 10. CPK 321 str. 1 d. nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio... 11. Apeliaciniame skunde atsakovė nurodo, jog šios bylos tretieji asmenys turėjo... 12. Atsakovės apeliaciniame skunde nurodomas motyvas, jog apeliacinės instancijos... 13. Panaudos sutarties samprata pateikta CK 6.629 straipsnio 1 dalyje. Pagal šią... 14. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 15. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 16. Bylinėjimosi išlaidos nesudaro savarankiško ieškinio reikalavimo, todėl... 17. Paduodant ieškinį ieškovas sumokėjo 97,07 EUR žyminio mokesčio valstybei.... 18. Atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, jog jai neaišku kodėl pirmosios... 19. Šalies išlaidos advokato pagalbai apmokėti paskirtomos taip pat... 20. Ieškovas apeliacinės instancijos teisme pateikė atsiliepimą į apeliacinį... 21. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 22. Tauragės rajono apylinkės teismo 2015-12-18 sprendimą palikti nepakeistą, o... 23. Priteisti P. J. iš R. O. 100 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti...