Byla e2-4265-345/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys – UAB „Roche Lietuva“, UAB „Diagnostikos centras“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Henrichas Jaglinskis, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Interlux“ ieškinį atsakovui VšĮ Vilniaus miesto klinikinei ligoninei dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys – UAB „Roche Lietuva“, UAB „Diagnostikos centras“,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus – 2016-02-17 raštą Nr. IS-638(2.22) „Dėl atsakymo į pretenziją“ ir 2016-03-03 raštą Nr. IS-742(2.22) „Dėl atsakymo į pretenziją“, kuriais perkančioji organizacija nepagrįstai atsisakė tenkinti ieškovo pretenzijas; panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą 2016-01-27 raštą Nr. IS-412(2.22) „Dėl atviro konkurso „Diagnostikos reagentų, su analizatorių nuoma, pirkimas“ pasiūlymų eilės nustatymo, laimėjusių pasiūlymų patvirtinimo ir pirkimo sutarčių sudarymo atidėjimo termino nustatymo“- dalyje, kuria sudaryta pasiūlymų eilė pirkimo 4 (ketvirtai) daliai ir laimėtoju šioje pirkimo dalyje pripažintas UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymas; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodo, kad atsakovas paskelbė Diagnostikos reagentų su analizatorių nuoma pirkimo atvirąjį konkursą. Perkančioji organizacija 2016-01-27 informavo ieškovą ir kitus dalyvius apie pasiūlymų eilės atskiroms Pirkimo dalims sudarymą ir laimėjusių pasiūlymų patvirtinimą, kartu atidedant pirkimo sutarčių sudarymą iki 2016-02-11. Laimėjusiu pasiūlymu Pirkimo 4 (ketvirtoje) dalyje pripažintas trečiojo asmens UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymas. Ieškovo pasiūlymas liko antras. Ieškovas susipažinęs su perkančiosios organizacijos atsakymu dėl trečiojo asmens pasiūlytų techninių specifikacijų, pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kurią atsakovas atmetė. Papildomai susipažinęs su trečiojo asmens pasiūlymu, ieškovas pateikė perkančiajai organizacijai naują pretenziją, kurią atsakovas taip pat atmetė. Ieškovas teigia, kad Konkurso sąlygų 5 priedo 4.1 Pirkimo dalies 8 punkte įtvirtintas reikalavimas, jog perkančiosios organizacijos planuojamas išnuomoti analizatorius turi tirti necentrifuguotus mėginus. Trečiojo asmens pasiūlyto analizatoriaus naudotojo vadove pateikiama informacija, kurioje aprašoma pasirengimo šlapimo mėginių tyrimui etapas bei šio etapo metu atliekami veiksmai. Konkurso sąlygų 5 priedo 4.1 Pirkimo dalies 8 punkte nurodytas reikalavimas yra taikomas tik tyrimo, o ne pasirengimo jam etapui. Atsakovas maišo skirtingus analizatoriaus vykdomų procesų etapus, todėl trečiojo asmens pasiūlytas analizatorius yra pritaikytas tirti tik centrifuguotus mėginius, todėl šis pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose Pirkimo 4 dalies objektui nustatytų techninių specifikacijų, todėl šis pasiūlymas turėjo būti atmestas. Mano, kad ieškinį pateikė nepraleidęs VPĮ numatyto 15 dienų termino. Jei bus nustatyta, kad praleista ieškinio senatis, tada prašo ją atnaujinti.

4Atsakovas VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė atsiliepimu prašo taikyti ieškinio senatį ir ieškovo ieškinį palikti nenagrinėtą; tenkinus ieškovo prašymą atnaujinti ieškinio senaties terminą-ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodo, kad ieškovas 2016-01-27 informuotas apie pasiūlymo eilės atskiroms pirkimo dalims sudarymą ir laimėjusių pasiūlymų patvirtinimą. 2016-02-04 ieškovas kreipėsi į atsakovą prašydamas pateikti laimėtojo pasiūlytų prekių technines specifikacijas ir ši informacija tą pačią dieną buvo suteikta. Ieškovas paskutinę termino dieną pateikė pretenziją dėl perkančiosios organizacijos sprendimo. Perkančioji organizacija pakartotinai įvertinusi trečiojo asmens pasiūlymą, pretenzijos netenkino. Ieškovas apie savo galimai pažeistus interesus žinojo 2016-02-17 ir nuo tada turi būti skaičiuojamas terminas ieškiniui pateikti. Ieškovas buvo nepakankamai apdairus ir ieškinį pateikę praleidęs terminą. Taip pat nurodo, kad Konkurso sąlygose numatyta privaloma sąlyga, jog juostelinis ir mikroskopijos tyrimas turi būti atliekamas iš vieno mėgintuvėlio, be rankinio pranešimo. Jei mėginiai būtų centrifuguojami, atlikti juostelintį ir mikroskopijos tyrimą iš vieno mėgintuvėlio būtų neįmanoma. Pažymi, kad tiek ieškovo, tiek trečiojo asmens siūlomi analizatoriai atitinka Konkurso sąlygų reikalavimą, nes abiejose pasiūlymuose šlapimo mikroskopijos tyrimas atliekamas iš necentrifuguoto mėginio, skiriasi tik mėginio ląstelių paskleidimo būdas.

6Trečiasis asmuo UAB Roche Lietuva“ atsiliepimu prašo ieškovo ieškinį palikti nenagrinėtą, nes praleistas ieškinio senaties terminas; netenkinus reikalavimo ieškovo ieškinį palikti nenagrinėtą, ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Nurodo, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą dvigubai ir nėra pagrindo jį atnaujinti, todėl ieškinys paliktinas nenagrinėtu. Pažymi, kad Roche Sistema Cobas 6500 atitinka Pirkimo dalies sąlygas, ja yra tiriami necentrifuguoti mėginiai. Ieškovas vienašališkai aiškina ginčo sąlygą ir nepateikia jokių įrodymų, pagrindžiančių, kad toks aiškinimas galėtų atitikti perkančiosios organizacijos tikruosius ketinimus pirkime.

8Dubliku ieškovas UAB „Interlux“ prašo panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus – 2016-02-17 raštą Nr. IS-638(2.22) „Dėl atsakymo į pretenziją“ ir 2016-03-03 raštą Nr. IS-742(2.22) „Dėl atsakymo į pretenziją“, kuriais perkančioji organizacija nepagrįstai atsisakė tenkinti ieškovo pretenzijas; panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą 2016-01-27 raštą Nr. IS-412(2.22) „Dėl atviro konkurso „Diagnostikos reagentų, su analizatorių nuoma, pirkimas“ pasiūlymų eilės nustatymo, laimėjusių pasiūlymų patvirtinimo ir pirkimo sutarčių sudarymo atidėjimo termino nustatymo“- dalyje, kuria sudaryta pasiūlymų eilė pirkimo 4 (ketvirtai) daliai ir laimėtoju šioje pirkimo dalyje pripažintas UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymas; jei praleistas ieškinio senaties terminas, jį atnaujinti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas priėmė ieškovo pretenziją su naujai pateiktais įrodymais, ją išnagrinėjo ir Pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka atidėjo pirkimo sutarties Pirkimo 4 daliai pasirašymą, todėl pats atsakovas laikė, kad ieškovo pretenzija pateikta nauju pagrindu bei nepraleidus pretenzijai pateikti nustatytų terminų. Mano, kad pretenzija nepateikta tuo pačiu pagrindu ir šalių pateikti argumentai dėl senaties praleidimo yra nepagrįsti ir atmestini. Pažymi, kad Pirkimo sąlyga įtvirtina aiškų ir besąlygišką reikalavimą, jog analizatorius turi tirti tik necentrifuguotus mėginius. Jokių išimčių, kad aptariamas reikalavimas neva taikomas tik pasirengimo tyrimo stadijai, kaip mėgina teigti atsakovas ir trečiasis asmuo, - prieš pakraunant mėgintuvėlius į analizatorių, sąlygoje ir/ar kituose su šia Pirkimo dalimi susijusiuose techninių specifikacijų punktuose nėra numatytą. Sąlygą aiškinant sistemiškai su Konkurso sąlygų 5 priedo 4.1 Pirkimo dalies 4 punkte įtvirtintu reikalavimu, akivaizdu, jog reikalavimas, kad mėginiai turi būti necentrifuguoti taikomas tiek juostelinčiam, tiek mikroskopiniam tyrimui, t.y. net ir po atlikto juostelinčio tyrimo mėginys negali būti centrifuguojamas, kadangi mikroskopiniame tyrime taip pat turi būti tiriamas necentrifuguotas tyrimas. Trečiojo asmens pasiūlytas analizatorius prieš perduodamas mėginį mikroskopiniam tyrimui mėginį centrifuguoja.

9Tripliku trečiasis asmuo UAB „Roche Lietuva“ prašo ieškovo ieškinį palikti nenagrinėtą, kadangi praleistas ieškinio senaties terminas; netenkinus reikalavimo ieškinį palikti nenagrinėtą, ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovo abi pretenzijos pateiktos tuo pačiu pagrindu ir dėl tų pačių aplinkybių, todėl ieškinys atmestinas praleidus ieškinio senatį (VPĮ 93 str.). Ieškovas sutinka, kad laboratorinė centrifuga yra siekiama atskirti nuosėdas tam, kad būtų galima rankiniu būdu paimti dalį nuosėdų ir rankiniu būdu mikroskopu ištirti mėginį. Trečiojo asmens analizatoriuje aptartas sukimo veiksmas yra naudojamas išskirtinai tik tam, kad mėginys būtų tolygiai paskirstytas kiuvetėje. Trečiojo asmens analizatorius atitinka Viešojo konkurso sąlygas.

10Tripliku atsakovas VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė prašo taikyti ieškinio senatį; netenkinus ieškinio senaties, ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad faktas, jog perkančioji organizacija priėmė pakartotinę pretenziją savaime nereiškia,, jog ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo pakartotinės pretenzijos išnagrinėjimo. Pažymi, kad trečiojo asmens analizatorius tiria tik centrifuguotus mėginius, o šio analizatoriaus mikroskopijos tyrime atliekamas centrifugavimo (sukimo) veiksmas, kurį procesiniuose dokumentuose akcentuoja ieškovas nei savo veikimo principu, nei tikslu nesusijęs su laboratorine centrifuga, kuria yra atliekami įprasti šlapimo tyrimai ir kurios perkančioji organizacija nenorėjo įsigyti.

11Ieškinys netenkintinas.

12Nustatyta, kad atsakovas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbė, kad vykdo atvirą konkursą „Diagnostikos reagentų, su analizatorių nuoma“ (toliau – Konkursas arba Pirkimas). Pirkimas skirstomas į 22 Pirkimo dalis, kurių kiekvienai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis (Konkurso sąlygų 11 p.). Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (Konkurso sąlygų 64 p.). Perkančioji organizacija įvertinusi visų tiekėjų pateiktus pasiūlymus, 2016-01-27 raštu Nr. IS-412(2.22) informavo pirkime dalyvavusius tiekėjus apie pasiūlymų eiles atskiroms Pirkimo dalims sudarymą ir laimėjusių pasiūlymų patvirtinimą, kartu atidedant pirkimo sutarčių atskiroms Pirkimo dalims sudarymą iki 2016-02-11 (b.l. 39). Kartu perkančioji organizacija Konkurso dalyviams pateikė Diagnostikos reagentų, su analizatorių nuoma, pirkimo pasiūlymų eilę, iš kurios matyti, jog Pirkimo 4 (ketvirtojoje) dalyje laimėjusiu pasiūlymu pripažintas trečiojo asmens UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymas. Ieškovas 2016-02-04 kreipėsi į perkančiąją organizacija raštu, jog ji pateiktų informaciją apie Pirkimo 4 dalies laimėtojo pasiūlyto prekių techninės specifikacijas, kurias atsakovas ieškovui pateikė 2016-02-04 (b.l. 40, 41). 2016-02-11 ieškovas pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, nurodydamas, kad trečiojo asmens UAB „Roche Lietuva“ pateiktas pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų reikalavimų. Perkančioji organizacija 2016-02-17 ieškovo pretenzijos netenkino (b.l. 42, 45). Ieškovui 2016-02-24 susipažinus su trečiojo asmens Pirkime pateiktu pasiūlymu ir visa jo dokumentacija, nesutikdamas su perkančiosios organizacijos pretenzija, 2016-02-26 pateikė pakartotinę pretenziją, kurią atsakovas taip pat atmetė (b.l. 46,48, 49).

13Atsakovas ir trečiasis asmuo prašo teismą taikyti ieškinio senaties terminą ir ieškovo ieškinį palikti nenagrinėtą. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnyje įtvirtintos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos nepažeidė.

14Teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarka reglamentuota CPK 4232 straipsnio 1 dalyje, VPĮ 93 straipsnyje, kurio 3 dalyje nurodyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka, o jos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui šiame skyriuje nustatyta tvarka. VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. VPĮ nustatytas sutrumpintas ieškinio padavimo terminas (CK1.125 str. 2 d.). Trumpi ieškinio senaties terminai įstatymo leidėjo nustatyti siekiant viešojo pirkimo procedūrų operatyvumo ir įpareigoja tiekėjus ginčų dėl viešojo pirkimų procedūrų metu elgtis apdairiai bei laiku imtis priemonių savo interesų apsaugai ir teisių gynybai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012). Kartu tai yra tam tikra civilinių teisinių santykių stabilumo užtikrinimo priemonė, kuri reiškia, kad ginčai dėl viešojo pirkimo procedūrų ir atitinkamai pačios procedūros nesitęs neapibrėžtą laikotarpį.

15Nagrinėjamu atveju išvardintos bylos faktinės aplinkybės patvirtina, jog tiekėjas (ieškovas), nesutikdamas su perkančiosios organizacijos 2016-01-27 sprendimu dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir laimėjusių pasiūlymų patvirtinimo, o būtent su Konkurso 4 dalies laimėjusiu UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymo technine specifikacija, kuri, ieškovo nuomone, neatitiko Konkurso sąlygų 4 Pirkimo dalies techninių specifikacijų 8 punkte keliamų reikalavimų, 2016-02-11 pateikė pretenziją, kuria reikalavo iš naujo įvertinti UAB „Roche Lietva“ pasiūlymą ir atmesti kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų reikalavimų bei sudaryti naują pasiūlymų eilę. Ieškovas teismui ieškinį pateikė po to, kai perkančioji organizacija netenkino jo pretenzijos ir ieškovui susipažinus su trečiojo asmens UAB „Roche Lietuva“ pirkime pateiktu pasiūlymu, pateikus pakartotinę pretenziją ir gavus antrąjį perkančiosios organizacijos atsakymą apie jos netenkinimą. Teismas laiko, kad apie 2016-02-11 ieškovo pretenzijos išnagrinėjimą perkančioji organizacija informavo ieškovą 2016-02-17, todėl būtent nuo šios dienos pradedamas skaičiuoti VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nustatytas 15 dienų terminas ieškiniui pateikti, kurį ieškovas praleido.

16Ieškovas teigia, kad ieškinio senaties terminas nepraleistas, kadangi perkančiajai organizacijai pateikus 2016-02-17 sprendimą dėl ieškovo 2016-02-11 pretenzijos, perkančioji organizacija savo atsakyme nenurodė trečiojo asmens pasiūlyto analizatoriaus atitikimo specifikacijoje keliamiems reikalavimas šaltinio, todėl kilo poreikis susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu ir pateikti pakartotinę pretenziją, o perkančiajai organizacijai priėmus pakartotinę ieškovo pretenziją, turėjo pagrįstų lūkesčių, kad ginčas bus išspręstas taikiai. Tačiau šių ieškovo argumentų nėra pagrindo laikyti pagrįstais. Pagal kasacinio teismo praktiką, tiekėjai turi teisę dėl perkančiųjų organizacijų sprendimų paduoti vieną pretenziją, vėliau teikti teismui ieškinį, jei pretenzija yra nepatenkinta ar neišnagrinėta, o perkančiosios organizacijos turi teisę pakartotines pretenzijas palikti nenagrinėtas ir tokiu atveju ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo sužinojimo apie pirmosios pretenzijos išnagrinėjimą ar nuo datos, kai ji turėjo būti išnagrinėta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 20112-04-18 nutartis c.b. Nr. 3K-3-170/2012, 2013-06-07 nutartis c.b. Nr. 3K-3-324/2013, 2015-06-09 nutartis c.b. Nr.e3K-3-362-415/2015). Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, terminas atsakovo sprendimui ginčyti skaičiuotinas nuo 2016-02-17, kai atsakovas netenkino ieškovo 2016-02-11 pretenzijos. Be to nėra pagrindo sutikti su ieškovu, kad abi pretenzijos buvo pateiktos skirtingu pagrindu, kadangi įvertinus pretenzijose dėstomus argumentus, matyti, kad pretenzijos iš esmės nesiskyrė, jomis nesutinkama su trečiojo asmens pasiūlyme siūlomu analizatoriaus Cobas 6500 atitikimu Konkurso sąlygoms, pretenzijose suformuluoti reikalavimai yra identiški. Tiekėjai turi pareigą ginti pažeistus interesus operatyviai ir pažeistų teisių gynyba neišvengiamai daro įtaką kitų tiekėjų interesams ir pačios visuomenės suinteresuotumui patenkinti tam tikrus poreikius sudaromos sutarties vykdymu. O šie poreikiai turi būti derinami, nesuabsoliutinant vieno tiekėjo interesų gynybos. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad ieškovas ne pirmą kartą dalyvauja viešajame pirkime, o tuo pačiu ir teisminiuose ginčų nagrinėjimuose, susijusiuose su perkančiųjų organizacijų vykdytais viešaisiais pirkimais, taigi ieškovas nėra nepatyręs viešųjų pirkimų dalyvis, todėl ir viešųjų pirkimų procedūra bei viešųjų pirkimų dalyvio pareigos ir teisės jai yra puikiai žinomos. Pažymėtina, jog įstatymo leidėjas nustatė terminus ieškiniui pareikšti ne atsitiktinai, o siekdamas viešojo pirkimo procedūrų operatyvumo, ir tai įpareigoja tiekėjus ginčų dėl viešojo pirkimo procedūrų metu elgtis apdairiai ir laiku imtis priemonių savo interesų apsaugai bei teisių gynybai. Nagrinėjamu atveju teismas konstatuoja, jog ieškovas, kaip ūkio subjektas, neabejotinai turintis patirties viešuosiuose pirkimuose, turėjo visas galimybes laiku (t. y. nepažeisdamas VPĮ 94 straipsnio 1 dalies reikalavimų) tinkamai įvykdyti ikiteisminę ginčo nagrinėjimo procedūrą ir pateikti ieškinį teismui, todėl ieškovo argumentai, kad perkančiajai organizacijai priėmus pakartotinę ieškovo pretenziją, turėjo pagrįstų lūkesčių, kad ginčas bus išspręstas taikiai, atmestini kaip nepagrįsti. Atsižvelgiant į išdėstytą nagrinėjamu atveju ieškinio senaties terminas taikytinas ir sudaro pagrindą netenkinti ieškinio (CK 1. 131 str. 1 d.).

17Ieškovas taip pat prašo atnaujinti senaties terminą. Ieškinio senaties terminas nėra naikinamasis, todėl teismas, pripažinęs, kad šis terminas praleistas dėl svarbios priežasties, praleistą terminą atnaujina ir pažeistą teisę gina (CK (1.131 str. 2 d., 1.132 str.). Svarbių priežasčių, kurias nustačius terminas turėtų būti atnaujinamas, įstatymai nenustato. Bylą nagrinėjantis teismas, spręsdamas dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo, kiekvienu atveju turi atsižvelgti į jo trukmę, nustatytą konkretiems santykiams (CK 1.125 str.), įvertinti termino praleidimo trukmę ir ieškovo nurodomas priežastis, kreipimosi į teismą operatyvumą po priežasčių, sutrukdžiusių laiku paduoti ieškinį, išnykimo ir kitus ieškovo elgesio rūpestingumo, apdairumo aspektus, ginčo esmę bei kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat į protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijus (CK 1.5 str.). Nagrinėjamu atveju įvertinus, kad ieškovas yra profesionalus viešųjų pirkimų dalyvis, buvo susipažinęs su Konkurso sąlygose numatyta teise susipažinti su Konkurse dalyvių pateiktais pasiūlymais (Konkurso sąlygų 53 p.), ieškovui buvo žinoma perkančiosios organizacijos apskundimo procedūra, teismas daro išvadą, kad ieškovas nebuvo apdairus, sąžiningas ir rūpestingas, o ieškinio senaties termino atnaujinimas pažeistų protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijus (CK 1.5 str., 1.125 str.), todėl prašymas atnaujinti ieškinio senaties terminą netenkintinas.

18Ieškovas ieškinyje taip pat teigia, kad trečiojo asmens UAB „Roche Lietuva“ pasiūlytas analizatorius Cobas 6500 yra pritaikytas tirti tik centrifuguotus mėginius, todėl neatitinka Konkurso sąlygų 5 priedo 4.1 Pirkimo dalies 8 punkte įtvirtinto reikalavimo, jog perkančioji organizacija planuojamas išsinuomoti analizatorius turi tirti necentrifuguotus mėginius.

19Konkurso sąlygų 5 priedo 4 pirkimo objekto „Šlapimo tyrimų sistemos analizatorius“ 4.1. „Šlapimo tyrimų sistemos analizatoriaus nuomai techninės specifikacijos 4 punktas numato, kad juostelintis ir mikroskopijos tyrimas atliekamas iš vieno mėgintuvėlio, be rankinio pernešimo, taip pat turi būti įdiegta automatinė atranka – šlapimo mikroskopijos tyrimas atliekamas remiantis juostelinio tyrimo rezultatu, būtinas automatinis mėginio sumaišymas (4 p., 5 p.,6 p.). Tuo tarpu 8 punktas numato, kad analizatorius turi tirti necentrifuguotus mėginius (b.l. 34). Nustatyta, kad Konkurso 4 pirkimo dalies laimėtojas UAB „Roche Lietuva“ siūlo analizatorių Cobas 6500 (b.l. 41). Sprendžiant tiekėjų ir perkančių organizacijų ginčus, tiek šių santykių dalyviai pirkimo procedūrų metu turėtų pirkimo sąlygas aiškinti ir taikyti sistemiškai, nesuabsoliutinti lingvistinio aiškinimo metodo, atsižvelgti į tikrąją perkančiosios organizacijos valią bei į kituose teisės aktuose įtvirtintas normas, taip pat į kitas nuostatas (pvz., Viešųjų pirkimų tarnybos teisės aktus). Tai ypač aktualu, kai pirkimo sąlygų turinys nėra pakankamai aiškus, taip pat, kai viešųjų pirkimų reguliavime nepateikta aiškių procedūrų dėl tam tikrų reikalavimų nustatymo ir atitikties jiems vertinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-24 nutartis c.b. Nr. 3K-3-436/2011). Ieškovo nurodomą Konkurso sąlygą, įvertinus visos Pirkimo dalies kontekste, laikytina, kad perkančioji organizacija Konkurso sąlygose nustatydama reikalavimus šlapimo tyrimų sistemos analizatoriui siekia įsigyti analizatorių, kuris tirtų necentrifuguotus mėginius, o ne kaip ieškovas teigia, kad analizatoriaus sistemoje nebūtų naudojama centrifuga. Bylos duomenys tvirtina, kad trečiojo asmens UAB „Roche Lietuva“ sistemos Cobas 6500 ir analizatoriaus Cobas u601 naudotojo vadove pateikiama informacija (39, 83 lapai) patvirtina, kad automatizuotų šlapimo tyrimų sistema Cobas 6500 yra tiriami necentrifuguoti mėginiai, t.y. necentrifuguotas mėginys perduodamas į mikroskopijos tyrimo dalies sistemą automatiniu būdu, tada matavimo kiuvetė centrifuguojamas, siekiant paskirstyti ląsteles viename kiuvetės sluoksnyje automatiniam tyrimui mikroskopu. Kaip matyti iš Cobas 6500 vadovo, analizatoriuje centrifugavimas naudojamas tik mėginio ląstelių išdėstymui ant kiuvetės dugno. Šią aplinkybę patvirtina ir perkančiosios organizacijos 2016-03-03 atsakymas į ieškovo pretenziją, jog trečiojo asmens siūloma analizatoriaus Cobas 6500 techninė specifikacija atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus (b.l. 48). Taip pat teismas pritaria trečiojo asmens argumentui, kad Konkurso sąlygų 4 pirkimo dalies 8 punkto neprašė paaiškinti nei vienas tiekėjas, dėl ko nėra pagrindo spręsti, jog ieškovas ieškinyje nurodomas aiškinimas yra pagrįstas. Priešingai, ieškovas Konkurso sąlygą aiškina vienašališkai, nepagrįsdamas savo aiškinimo jokiais teisėtais įrodymais (CPK 178 str.). Atsižvelgiant į nustatytą, teismas daro išvadą, kad trečiojo asmens UAB „Roche Lietuva“ pasiūlyme nurodytas analizatorius Cobas 6500 atitinka Konkurso sąlygų 4 pirkimo dalies reikalavimus, skirtus analizatoriui tirti necentrifuguotus mėginius (Konkurso sąlygų 5 priedo 4.1 pirkimo dalies 8 p.), todėl ieškovo ieškinys atmestinas iš šiuo pagrindu kaip nepagrįstas (CPK 178 str.).

20Pagal CPK 93 straipsnį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atmetus ieškovo ieškinį trečiajam asmeniui priteistinos išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Trečiasis asmuo pateikė įrodymus, jog patyrė 2919,37 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, taip pat į teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose nurodytus užmokesčio dydžius (7 p., 8.2 p., 8.3 p.), trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir teisėtos, todėl priteistinos iš ieškovo (CPK 98 str.).

21Atsakovas taip pat savo procesiniuose dokumentuose prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau šias išlaidas pagrindžiančių įrodymų teismui nepateikė, todėl jos nepriteistinos (CPK 178 str.).

22Sprendimui įsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2016-03-23 nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (CPK 150 str. 2 d.).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais,423¹-4238 straipsniais, teismas

Nutarė

24ieškovo UAB „Interlux“ ieškinį atsakovui VšĮ Vilniaus miesto klinikinei ligoninei dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys – UAB „Roche Lietuva“, UAB „Diagnostikos centras“, atmesti.

25Priteisti iš ieškovo UAB „Interlux“ (kodas 110608112) 2919,37 Eur (du tūkstančius devynis šimtus devyniolika eurų ir 37 ct) bylinėjimosi išlaidų trečiojo asmens UAB „Roche Lietuva“ (kodas 300089404) naudai.

26Sprendimui įsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2016-03-23 nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (CPK 150 str. 2 d.).

27Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Henrichas Jaglinskis, rašytinio proceso... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo panaikinti perkančiosios... 3. Nurodo, kad atsakovas paskelbė Diagnostikos reagentų su analizatorių nuoma... 4. Atsakovas VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė atsiliepimu prašo taikyti... 5. Nurodo, kad ieškovas 2016-01-27 informuotas apie pasiūlymo eilės atskiroms... 6. Trečiasis asmuo UAB Roche Lietuva“ atsiliepimu prašo ieškovo ieškinį... 7. Nurodo, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą dvigubai ir nėra... 8. Dubliku ieškovas UAB „Interlux“ prašo panaikinti perkančiosios... 9. Tripliku trečiasis asmuo UAB „Roche Lietuva“ prašo ieškovo ieškinį... 10. Tripliku atsakovas VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė prašo taikyti... 11. Ieškinys netenkintinas.... 12. Nustatyta, kad atsakovas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje... 13. Atsakovas ir trečiasis asmuo prašo teismą taikyti ieškinio senaties... 14. Teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarka reglamentuota CPK 4232... 15. Nagrinėjamu atveju išvardintos bylos faktinės aplinkybės patvirtina, jog... 16. Ieškovas teigia, kad ieškinio senaties terminas nepraleistas, kadangi... 17. Ieškovas taip pat prašo atnaujinti senaties terminą. Ieškinio senaties... 18. Ieškovas ieškinyje taip pat teigia, kad trečiojo asmens UAB „Roche... 19. Konkurso sąlygų 5 priedo 4 pirkimo objekto „Šlapimo tyrimų sistemos... 20. Pagal CPK 93 straipsnį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 21. Atsakovas taip pat savo procesiniuose dokumentuose prašo priteisti... 22. Sprendimui įsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2016-03-23 nutartimi byloje... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259... 24. ieškovo UAB „Interlux“ ieškinį atsakovui VšĮ Vilniaus miesto... 25. Priteisti iš ieškovo UAB „Interlux“ (kodas 110608112) 2919,37 Eur (du... 26. Sprendimui įsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2016-03-23 nutartimi byloje... 27. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...