Byla e2S-685-324/2016

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Gudynienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo T. D. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-27640-896/2015 pagal ieškovės E. J.–D. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovės E. J.–D. ieškinį atsakovui T. D. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, neturtinės žalos priteisimo, turto padalinimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, išvadą teikianti institucija Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės ieškinį atsakovui dėl santuokos nutraukimo dėl atsakovo kaltės, bendros jungtinės sutuoktinių nuosavybės padalijimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikui priteisimo, išlaikymo įsiskolinimo vaikui priteisimo, atsakovo priešieškinį ieškovei dėl santuokos nutraukimo dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, neturtinės žalos priteisimo, turto padalinimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo.

4Reikalavimo įvykdymo užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – nustatyti laikinąją nepilnamečių vaikų bendravimo tvarką su tėvu; areštuoti atsakovo vardu atidarytose sąskaitose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), esančiose „Swedbank“, AB, esančias pinigines lėšas. Nurodė, kad šiose sąskaitose galimai yra šalių bendros santuokinės lėšos, todėl būtinas jų areštas, kad pinigai nebūtų paslėpti.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 21 d. nutartimi ieškovės prašymą patenkino iš dalies. Pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo pinigines lėšas atsakovo sąskaitose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), esančiose „Swedbank“, AB; likusios prašymo dalies nagrinėjimą atidėjo. Sprendė, kad atsakovo sąskaitose galimai yra lėšos, įgytos santuokoje, kurias ieškovė prašys padalinti kaip bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę, todėl, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, sutuoktinių turto apimties nustatymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

7III. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskirajame skunde atsakovas teigia, kad nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta.

9Teismas pažeidė teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą iki ieškinio pareiškimo teisme. Ieškovė nepateikė teismui duomenų, kad sumokėjo žyminį mokestį už naują reikalavimą; nenurodė teismui, dėl kokių priežasčių reikalavimas nebuvo pateiktas iš karto; nepateikė įrodymų, patvirtinančių tam tikrą grėsmę ieškovės turtiniams interesams (Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-5322-560/2010). Kai prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepareiškus ieškinio nėra nurodoma, dėl kokių priežasčių pareiškėjas ieškinio nepadavė iš karto, ir (arba) nepateikiami įrodymai, patvirtinantys tam tikrą grėsmę pareiškėjo turtiniams interesams, toks procesinis dokumentas neatitinka šio dokumento turiniui keliamų reikalavimų (CPK 110 straipsnis, 148 straipsnio 3 dalis). Tokiu atveju teismas turi priimti nutartį trūkumams pašalinti (CPK 115 straipsnio 2 dalis). Teismas turi atidžiai vertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumą, įvertinti galimus padarinius, jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, o ieškinys būtų patenkintas, ir jeigu laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, o ieškinys atmestas.

10Teismas pažeidė šalių lygiateisiškumo principą civiliniame procese. Kai yra areštuojamos atsakovo lėšos, tačiau iš jų leidžiama atsiskaityti su trečiaisiais asmenimis, teismo nutartyje šie asmenys turi būti įvardinti. Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi būti aiški ir įvykdoma, todėl, siekiant užtikrinti šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, tikslinga iš areštuojamų lėšų leisti atsiskaityti tik su ieškovu, valstybės ir VSDFV biudžetais bei darbuotojais (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-470/2010). Teismų praktikoje paprastai yra paliekama neareštuota pajamų dalis, kuri yra reikalinga būtiniems poreikiams tenkinti, atsižvelgiant ne tik į paties skolininko, bet ir į jo šeimos narių (ypač mažamečių vaikų) interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-158/2010). Bet kokios valstybės taikomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui bei turi atitikti siekiamus teisėtus tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti. Laikinosios apsaugos priemonės yra reikalavimo užtikrinimo priemonės ir negali būti naudojamos kitos šalies verslo žlugdymui, todėl teismas, turėdamas galimybę, turi parinkti laikinąją apsaugos priemonę ar kelias priemones, kurios apsaugo kreditoriaus interesus, kartu kiek įmanoma mažiau turi neigiamos įtakos skolininkui (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-211/2008). Iš teismo areštuotų sąskaitų atsakovas mokėjo išlaikymą vaikams, lėšas naudojo kitiems asmeniniams reikalams. Areštavus sąskaitas, negali jomis naudotis, vaikai negauna išlaikymo, atsakovas negali padengti kreditinės kortelės kredito ir tenkinti kitų savo įsipareigojimų bei poreikių. Grynųjų pinigų neturi, kadangi visos asmeninės pajamos pervedamos į areštuotas sąskaitas. Ieškovė nurodo, kad nuo 2015 m. rugpjūčio pradžios šalys kartu negyvena, todėl nuo šios datos atsakovo gautos pajamos yra jo asmeninė nuosavybė. Areštas piniginėms lėšoms yra beprasmis.

11Prašo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės prašymą atmesti.

12Atsiliepimas į atskirąjį skundą negautas.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Apeliacijos dalykas yra teismo nutarties, kuria patenkintas ieškovės prašymas santuokos nutraukimo byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo banko sąskaitose esančias pinigines lėšas – teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

16Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujantiems byloje ar kitiems suinteresuotiems asmenims prašant gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą, ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Konkrečios laikinosios apsaugos priemonės parenkamos ir taikomos atsižvelgiant į tai, kokio pobūdžio byla nagrinėjama, į ieškinio pareiškimo reikalavimų dydį ir rūšį, į atsakovo veiksmus ir kitas reikšmingas šio klausimo išsprendimui aplinkybes ir tik tuo atveju, jeigu jos gali padėti užtikrinti būsimo teismo sprendimo realų įvykdymą, padėti išvengti neigiamų padarinių, apsaugoti asmenų turtinius arba neturtinius interesus bei užkirsti kelią galimai žalai šiems interesams atsirasti. Pagal laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtį ir esmę, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios tiesiogiai susijusios su pareikštais reikalavimais (CPK 144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje AB „Specializuotas transportas“ v. VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, bylos Nr. 2-1868/2010).

17Ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutartį, apeliantas nepagrįstai remiasi CPK 147 straipsnio 3 dalimi, reglamentuojančia laikinųjų apsaugos priemonių taikymą iki ieškinio teismui pareiškimo dienos. Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismui ieškovė ieškinį pateikė 2015 m. lapkričio 2 d. Pirmosios instancijos teismas 2015 m. lapkričio 4 d. nutartimi nustatė ieškovei terminą ieškinio trūkumams pašalinti, pateikti duomenis apie trūkstamos už ieškinį mokėtino žyminio mokesčio dalies sumokėjimą, santuokos liudijimo originalą. Pašalinus ieškinio trūkumus, 2015 m. lapkričio 10 d. teisėjo rezoliucija ieškinys buvo priimtas. 2015 m. gruodžio 17 d. ieškovė pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateiktas po ieškinio pateikimo teismui, nėra pagrindo spręsti, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą iki ieškinio pareiškimo teisme.

18Apeliantas taip pat nepagrįstai remiasi teismų praktika, suformuota kitos kategorijos bylose (Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Banga plius“ Nr. 2-5322-560/2010 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Swedbank lizingas“ v. UAB „Elektros montavimo darbai“, bylos Nr. 2-470/2010 dėl palūkanų ir delspinigių priteisimo, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nordea Bank Finland Plc (AB) v. T. N., J. N., bylos Nr. 2-158/2010 dėl nuostolių atlyginimo, Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Parama“ v. AB-firmai „VITI“, bylos Nr. 2-211/2008 dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo). Šeimos bylos išsiskiria specifiniais požymiais, kurie lemia šeimos santykių teisinio reglamentavimo ypatumus, todėl apelianto nurodoma teismų praktika nesivadovautina, sprendžiant klausimą dėl atsakovo piniginių lėšų laikino arešto šalių santuokos nutraukimo byloje.

19Pareikštu ieškiniu ieškovė šalių santuoką nutraukti dėl atsakovo kaltės; nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą nustatyti su ieškove; iš atsakovo abiejų vaikų išlaikymui priteisti po 325 Eur per mėnesį kiekvienam vaikui nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki sūnaus ir dukters pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją; iš atsakovo priteisti 475 Eur išlaikymo įsiskolinimą; nustatyti atsakovo bendravimo tvarką su nepilnamečiais vaikais; po santuokos nutraukimo padalinti turtą: ieškovei priteisti transporto priemonę Nissan Qashqai; iš ieškovės atsakovui priteisti 2420 Eur piniginę kompensaciją už santuokinio turto dalį; nustatyti, kad prievolė grąžinti 2900 Eur skolą kreditorei S. Š. yra asmeninė atsakovo prievolė ir priteisti ją iš atsakovo; iš atsakovo ieškovei priteisti 1000 Eur neturtinei žalai atlyginti; palikti ieškovei ikisantuokinę pavardę.

20Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones areštuojant pinigines lėšas atsakovo banko sąskaitose ieškovė grindė siekiu tas lėšas pasidalinti, patikslinant ieškinio reikalavimą, bei CPK 145 straipsnio 4 dalimi, pagal kurią tam tikrų kategorijų civilinėse bylose įstatymais gali būti nustatytas konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas. Ši norma nukreipia į CK 3.65 straipsnį, pagal kurio 1 dalį teismas, atsižvelgdamas į sutuoktinių vaikų, taip pat į vieno sutuoktinio interesus, gali taikyti laikinąsias jų apsaugos priemones, kol bus priimtas teismo sprendimas. Viena iš CK 3.65 straipsnio 2 dalyje numatytų laikinųjų apsaugos priemonių, kurias teismas gali taikyti santuokos nutraukimo byloje, yra turto areštas, kol bus išspręstas jo priklausomybės nuosavybės teise vienam sutuoktiniui klausimas. Pastarąsias įstatymų leidėjo nuostatas siejant su CPK 385 straipsnio 1 dalyje nustatyta teismo pareiga, priimant sprendimą nutraukti santuoką, išspręsti turto padalijimo klausimą, bei su CK 3.118 straipsnio nuostatomis dėl turto balanso sudarymo dalijant bendrąją jungtinę nuosavybę, darytina išvada, kad vieno iš sutuoktinių piniginių lėšų banko sąskaitose areštas nėra perteklinė laikinoji apsaugos priemonė ir tuo atveju, kai, prašant taikyti tokio pobūdžio laikinąją apsaugą, ieškovės reikalavimas padalinti pinigines lėšas dar nebuvo pareikštas.

21Tuo remiantis, pirmosios instancijos teismo išvada dėl piniginių lėšų arešto nekeistina (CPK 337 straipsnio 1 dalis).

22Pagal CPK 144 straipsnio 6 dalį, areštavus lėšas, esančias kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, leidžiama su jomis atlikti tik tas operacijas, kurios nurodytos teismo nutartyje. Teismas, leisdamas atlikti tam tikras operacijas, nurodo antstoliui nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti. Apelianto prašymas leisti naudoti pinigines lėšas vaikų išlaikymui bei kitiems skunde konkrečiai neįvardintiems poreikiams yra susijęs su būtinumu prašymą pagrįsti (patikrinti, ar išlaikymas vaikams yra mokamas per banką, kt.). Kadangi apeliacinės instancijos teismui tokie duomenys nėra pateikti, priimama nutartimi to negalima išspręsti. Motyvuotą prašymą leisti atlikti tam tikras operacijas atsakovas turi pateikti pirmosios instancijos teismui.

23Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Gudynienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės ieškinį... 4. Reikalavimo įvykdymo užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 21 d. nutartimi ieškovės prašymą... 7. III. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimo į atskirąjį skundą... 8. Atskirajame skunde atsakovas teigia, kad nutartis yra nepagrįsta ir... 9. Teismas pažeidė teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos... 10. Teismas pažeidė šalių lygiateisiškumo principą civiliniame procese. Kai... 11. Prašo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės... 12. Atsiliepimas į atskirąjį skundą negautas.... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Apeliacijos dalykas yra teismo nutarties, kuria patenkintas ieškovės... 16. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujantiems byloje ar kitiems... 17. Ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutartį, apeliantas nepagrįstai... 18. Apeliantas taip pat nepagrįstai remiasi teismų praktika, suformuota kitos... 19. Pareikštu ieškiniu ieškovė šalių santuoką nutraukti dėl atsakovo... 20. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones areštuojant pinigines... 21. Tuo remiantis, pirmosios instancijos teismo išvada dėl piniginių lėšų... 22. Pagal CPK 144 straipsnio 6 dalį, areštavus lėšas, esančias kredito,... 23. Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 24. Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą....