Byla e2-43756-863/2016
Dėl papildomo sprendimo priėmimo civilinėje byloje pagal ieškovo 358-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos ieškinį atsakovei L. K. dėl įsiskolinimo priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Lysionok, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo 358-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo civilinėje byloje pagal ieškovo 358-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos ieškinį atsakovei L. K. dėl įsiskolinimo priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės 936,41 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 8 d. sprendimu už akių ieškovo ieškinį patenkino visa apimtimi ir priteisė ieškovui iš atsakovės 936,41 Eur skolą bei 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą (936,41 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. spalio 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas pagal įstatymą yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, grąžino ieškovui jo sumokėtą 21 Eur žyminį ir minėto dydžio žyminį mokestį priteisė iš atsakovės valstybės naudai.

4Teisme 2016 m. lapkričio 9 d. gautas ieškovo prašymas priimti byloje papildomą sprendimą ir priteisti ieškovui iš atsakovės 250 Eur išlaidas už advokatės teisinę pagalbą rengiant procesinius dokumentus. Ieškovas nurodo, kad jis ieškinyje pareiškė reikalavimą priteisti visas jo turėtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau kartu su ieškiniu nepateikė išlaidas pagrindžiančių dokumentų, todėl sprendimu už akių nebuvo priteistos minėtos išlaidos. Pažymi, kad tas padaryta nebuvo dėl to, jog ieškovui pradinėje stadijoje nebuvo žinoma tokių išlaidų apimtis, jos eigoje galėjo kisti priklausomai nuo paslaugų apimties nagrinėjant bylą. Be to, ieškovas nežinojo, kad atsakovei nepateikus ieškinio, byloje rašytinio proceso tvarka apie posėdį šalių iš anksto neinformuojant bus priimtas sprendimas už akių.

5Prašymas tenkintinas iš dalies, priimtinas papildomas sprendimas.

6Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 277 straipsnio 1 dalies 3 punktą, teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo. Iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo galima per 20 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos (CPK 277 straipsnio 2 dalis). Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra būtinas klausimo nagrinėjimas žodinio proceso tvarka (CPK 277 straipsnio 3 dalis).

7Pagal CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktą prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. CPK 98 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Lietuvos Aukščiausiais Teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, jog CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatos gali būti netaikomos nustačius reikšmingas aplinkybes, įrodančias, kad asmuo neturėjo galimybės pateikti prašymo dėl atstovavimo išlaidų ir jų dydį pagrindžiančių įrodymų iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos ir tokiu atveju teismas pagal CPK 277 straipsnį turi priimti papildomą sprendimą ir spręsti dėl turėtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2010; 2015 m. balandžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-207-313/2015; 2016 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35-248/2016).

8Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad ieškovas pateiktame ieškinyje atsakovei dėl įsiskolinimo priteisimo buvo pateikęs prašymą dėl sprendimo už akių priėmimo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovė teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl teismas 2016 m. lapkričio 8 d. priėmė sprendimą už akių, kuriuo ieškovo ieškinys buvo patenkintas visa apimtimi. Pažymėtina, kad į bylą buvo pateikti įrodymai dėl 21 Eur žyminio mokesčio sumokėjimo, tačiau teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas atleistas nuo jo mokėjimo, jį jam grąžino. Įrodymų apie kitas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas į bylą iki sprendimo už akių priėmimo pateikta nebuvo. Apie rašytinį posėdį, kurio metu buvo priimtas sprendimas už akių ir patenkintas ieškovo ieškinys, byloje dalyvaujantiems asmenims teismas nepranešė.

9Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad nors ieškovas iki priimant sprendimą už akių nepateikia teismui jo turėtų bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai pagrindžiančių duomenų, ši aplinkybė negali būti teisiniu pagrindu neatlyginti ieškovui bylinėjimosi išlaidų, jei toks reikalavimas buvo nurodytas ieškinyje (Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-1168-232/2016). Pagal CPK nuostatas priimant sprendimą už akių byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka apie posėdį šalių iš anksto neinformuojant, kas reiškia, kad neturėdamas informacijos apie posėdžio datą ir laiką, ieškovas neturėjo galimybės pateikti įrodymų, patvirtinančių, patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Sutiktina su ieškovo teiginiais, jog jis įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė dėl to, jog nežinojo, kad atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį ir teismas priims sprendimą už akių.

10Pagal kasacinio teismo praktiką teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti, turi pirmiausia nustatyti: 1) ar šios išlaidos patirtos (CPK 88 straipsnis); 2) pagal išvardytus reikalavimus nustatyti jų dydį, o ne vien vadovautis atliktais mokėjimais (CPK 98 straipsnis); 3) nustatytą bylinėjimosi išlaidų sumą paskirstyti pagal bylos nagrinėjimo rezultatus (CPK 93 straipsnis). Bylinėjimosi išlaidų dydžio kontrolė yra vertinama kaip teismo pareiga įgalinanti jį veikti ex officio (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia. Spręsdamas dėl jų dydžio teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus, bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2009 m. gegužės 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011).

11Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės jo patirtas 250 Eur išlaidas už advokatės teisinę pagalbą. Kartu su prašymu priimti papildomą sprendimą pateikė šias išlaidas pagrindžiančius įrodymus: 2016 m. spalio 3 d. Sąskaitą už teisines paslaugas Nr. 63, teisinių paslaugų pobūdis – procesinių dokumentų (ieškinio dėl skolos priteisimo) rengimas, suma – 250 Eur; 2016 m. spalio 4 d. mokėjimo nurodymą dėl minėtos sumos sumokėjimo.

12Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (redakcija aktuali nuo 2015 m. kovo 20 d.) (toliau – Rekomendacijos) 2 punkte numatyta, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti ne tik maksimalius dydžius, tačiau ir į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų); teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, šalių elgesį proceso metu, advokato darbo laiko sąnaudas bei kitas svarbias aplinkybes.

13Teismas, spręsdamas dėl priteistinų išlaidų už advokatės teisinę pagalbą rengiant ieškinį dydžio, sprendžia, kad nors jos neviršija Rekomendacijose numatyto maksimalaus dydžio, tačiau šiuo atveju nagrinėjama byla dėl skolos priteisimo nebuvo sudėtinga, nereikalavo specialių žinių, byla yra nedidelės apimties, ieškinys dažno pobūdžio, nedidelės apimties, teismo vertinimu, byloje esančių dokumentų įvertinimui nebuvo reikalingos didelės laiko sąnaudos, byloje sprendžiami nesudėtingi materialinės teisės klausimai, todėl šios aplinkybės sudaro pagrindą mažinti priteistinas išlaidas už advokatės teisinę pagalbą iki 100 Eur. Taigi ieškovo prašymas tenkintinas iš dalies.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98, 277, 290-292 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškovo 358-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos prašymą dėl išlaidų už advokatės teisinę pagalbą priteisimo patenkinti iš dalies ir priimti papildomą sprendimą.

16Priteisti iš atsakovės L. K., asmens kodas ( - ) ieškovo 358-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos, juridinio asmens kodas 126022880, naudai 100 Eur (vieno šimto eurų) išlaidas už advokatės teisinę pagalbą.

17Likusią prašymo dalį atmesti.

18Papildomas sprendimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai