Byla e2S-1007-603/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Bujokaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (pareiškėjo) I. G. (I. G.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo I. G. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys: antstolė R. P., antstolė R. S., antstolė A. A., antstolis R. B., antstolė N. B., O. G., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, M. M., uždaroji akcinė bendrovė „Boslita“ ir Ko, uždaroji akcinė bendrovė „Šilėja“, uždaroji akcinės bendrovė „Vilniaus energija“, Neringos savivaldybės administracija, uždaroji akcinė bendrovė „First partneriai“, V. G., uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos stiklas“, G. S., akcinė bendrovė „Vilniaus šilumos tinklai“, uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, uždaroji akcinė bendrovė „Neringos vanduo“.

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti jam bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę (toliau – UAB) „Renavita“. Nurodė, kad sunkią finansinę padėtį iš esmės sąlygojo įsipareigojimai atsiradę iš sutuoktinės O. G. prievolių, kurios pripažintos solidariomis sutuoktinių prievolėmis, bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) aktų ir sprendimų, bei hipotekos sutarčių pagrindu, kai buvo įkeistas turtas už kitų asmenų prievoles. Pareiškėjas pažymėjo, kad nuo 2013 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos prokuratūra apribojo pareiškėjo sutuoktinės disponavimo teisę visu turtu, o tuo pačiu areštuotas ir visas pareiškėjo turtas, dėl to pareiškėjas negalėjo vykdyti tiek bendrų sutuoktinių, tiek savo asmeninių įsipareigojimų, dėl ko įsiskolinimai kreditoriams didėjo.

62.

7Pareiškėjas paaiškino, kad 2017 m. gegužės 29 d. buvo pateikęs Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, kurio pagrindu, teismas 2018 m. sausio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2FB-1854-779/2018 iškėlė pareiškėjui fizinio asmens bankroto bylą ir patvirtino pareiškėjo skolinius įsipareigojimus, kurių mokėjimo terminai suėję, 4 574 042,97 Eur sumai. 2018 m. gegužės 22 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi, pareiškėjo fizinio asmens bankroto byla nutraukta, nustačius pareiškėjo nesąžiningumą, nenurodžius visų skolinių įsipareigojimų ir į fizinio asmens bankroto bylą neįtraukus visų kreditorių.

83.

9Pareiškėjas pateiktame pareiškime pažymėjo, kad pareiškėjo bendras įsipareigojimų dydis padidėjo tik 2018 m. balandžio 12 d., Kauno apygardos teismui palikus galioti Kauno apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. e2-14398-894/2017, kurioje pareiškėjo sutuoktinės prievolė pripažinta bendra ir solidaria sutuoktinių prievole, todėl pareiškėjo skoliniai įsipareigojimai padidėjo iki 16 125 033,08 Eur. Pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo pateikimo dienai pareiškėjo įsiskolinimai, kurių mokėjimo terminai yra suėję, sudaro 20 890 862,66 Eur sumą, o pareiškėjui priklausantis nekilnojamasis turtas yra 465 939,82 Eur vertės, todėl akivaizdu, kad pareiškėjo įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję, suma viršija 25 minimalias mėnesines algas (toliau – MMA), o turimo turto vertė negali padengti turimų įsipareigojimų, todėl pareiškėjas Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) prasme laikytinas nemokiu ir jam keltina fizinio asmens bankroto byla.

104.

11Visas pareiškėjui priklausantis turtas yra areštuotas, jo teisė disponuoti turtu yra apribota, taip pat pareiškėjas neturi piniginių lėšų AB „Šiaulių bankas“, tačiau turi piniginių lėšų 2 176,84 Eur sumą UAB „Medicinos Bankas“. Šios piniginės lėšos yra areštuotos. Taip pat nurodė, kad turi kilnojamojo ir nekilnojamojo turto bendrai – 486 132,22 Eur sumai. Pareiškėjas su savo sutuoktine O. G. 2013 m. liepos 9 d. sudarė povedybinę sutartį notarinio registro Nr. MV-5792. Pagal šią sutartį turtas, įgytas nuo šios sutarties įsigaliojimo momento, yra kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė. Pareiškėjas su sutuoktine susitarė, kad kiekvienas sutuoktinis asmeniškai atsako už savo prievoles, t. y. asmeninio turto teisinis rėžimas taikomas ir turtinėms sutuoktinių prievolėms.

125.

13Taip pat nurodė, jog reikalinga per mėnesį fizinio asmens bankroto proceso metu išlaidų suma, pareiškėjo būtiniesiems poreikiams tenkinti sudaro 482 Eur, o pareiškėjo pajamos per mėnesį sudaro 336,80 Eur. Pareiškėjas paaiškino, kad nuosavybės teise turimo turto išlaikymui reikalinga dar 282 Eur suma, todėl atsižvelgiant į jo būtinuosius poreikius ir nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidas, UAB „Medicinos bankas“ esančios areštuotos piniginės lėšos (2 176,84 Eur) turėtų būti skirtos pareiškėjo nekilnojamajam turtui išlaikyti. Pažymėjo, jog pareiškėjas šiuo metu ieško darbo, tačiau dėl amžiaus (63 metai), jo galimybės yra ribotos, nuo 2018 m. lapkričio pareiškėjui turėtų būti skiriama senatvės pensija. Nurodė, kad bankroto administratorius UAB „Renavita“ sutiko teikti bankroto procedūras iki teismo nutarties patvirtinti fizinio asmens mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos už 150 Eur sumą. Dėl nurodytų aplinkybių, pareiškėjas teigia esantis nemokus nuo 2013 m. vasario, jo įsipareigojimai, kurių mokėjimo terminai suėję, žymiai viršija 25 MMA sumą, pareiškėjas yra sąžiningas savo kreditorių atžvilgiu, todėl, siekiant išlaikyti balansą tarp kreditorių ir pareiškėjo interesų, jam keltina fizinio asmens bankroto byla.

146.

15Suinteresuotas asmuo M. M. atsiliepimu į pareiškimą nurodė, kad nesutinka su fizinio asmens bankroto bylos iškėlimu. Pažymėjo, kad pareiškėjui jau buvo iškelta fizinio asmens bankroto byla, kuri buvo nutraukta. Pareiškėjas vėl teikia prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo, nurodydamas tapačias nemokumą sukėlusias aplinkybes ir priežastis, todėl jo pareiškimas atmestinas.

167.

17Suinteresuotas asmuo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ prašė dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad pareiškėjas apmokestintas vietine rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Neringoje už poilsio namelį bei poilsio pastatą Purvynės g. 13, Neringoje. Pareiškėjo įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. sudaro 544,72 Eur vietinės rinkliavos.

188.

19Suinteresuotas asmuo O. G. prašė pareiškėjo pareiškimą tenkinti, nes pareiškėjas yra nemokus ir jo mokumas nebus atkurtas.

209.

21Suinteresuotas asmuo antstolė N. B. su fizinio asmens bankroto bylos iškėlimu nesutiko. Pažymėjo, kad yra pradėtas priverstinis išieškojimo iš pareiškėjo ir jo sutuoktinės nekilnojamojo turto procesas, paskirta ekspertizė turto vertei nustatyti. Pareiškėjas ir jo sutuoktinė nesudarė sąlygų apžiūrėti ir įvertinti gyvenamąsias patalpas ekspertizės atlikimui, todėl 2018 m. spalio 30 d. kreiptasi į Kauno apylinkės teismą dėl leidimo priverstinai įeiti į patalpas, antstolės prašymas civilinėje byloje Nr. 2VP-30083-947/2018 tenkintas, tačiau I. G. ir O. G. pateikė atskirąjį skundą dėl minėtos nutarties, kuris šiuo metu yra nagrinėjamas. Antstolės nuomone, pareiškėjas teikdamas prašymą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, siekia vilkinti vykdymo procesą ir areštuoto turto realizavimą.

2210.

23Suinteresuotas asmuo Neringos savivaldybės administracija su fizinio asmens bankroto bylos iškėlimu nesutiko. Nurodė, kad 2018 m. gegužės 22 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. e2FB-1854-779/2018 pareiškėjo bankroto bylą nutraukė. Papildomai pateikė informaciją apie pareiškėjo įsiskolinimus – 2017 m. liepos 12 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo priteista 1 584,44 Eur skola, 51,09 Eur delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų bei 386,01 Eur bylinėjimosi išlaidų (iš visos priteistos sumos išieškota 33,53 Eur), taip pat pareiškėjui priskaičiuota 792,22 Eur žemės mokesčio už 2017 m., 721,78 Eur – už 2018 m., delspinigių iki 2019 m. vasario 1 d. priskaičiuota 159,48 Eur.

2411.

25Suinteresuoti asmenys UAB „Baltijos stiklas“, G. S., UAB „Boslita“ ir Ko bendru atsiliepimu nurodė, kad su pareiškimu nesutinka. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas mažiau nei prieš dvejus metus kreipėsi į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 23 d. nutartimi jam buvo iškelta bankroto byla, kuri, kreditorių iniciatyva ir daugumos kreditorių pritarimu (97,17 proc.), 2018 m. gegužės 22 d. teismo nutartimi nutraukta dėl pareiškėjo nesąžiningumo FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu. Bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 12 d. nutartimi pirmos instancijos teismo nutartis palikta galioti. Šiuo atveju, pareiškėjas 2018 m. spalio 23 d., t. y. praėjus 3 mėnesiams, teikia pakartotinį pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Toks pareiškimas negali būti tenkinamas FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punkto pagrindu, t. y., nes nuo bankroto bylos nutraukimo nėra praėjęs imperatyviai nustatytas 10 metų terminas. Be to, pareiškimas grindžiamas analogiškomis aplinkybėmis kaip ir ankstesnis pareiškimas, o pareiškėjo argumentai dėl skolos padidėjimo ir naujų kreditorių įtraukimo yra nepagrįsti, nes šie skoliniai įsipareigojimai buvo jau pirmosios bankroto bylos nagrinėjimo metu ir dėl nuslėptų skolinių įsipareigojimų pareiškėjas pripažintas nesąžiningu ir jam nutraukta pirminė fizinio asmens bankroto byla. Taigi, teikdamas tokio pobūdžio pakartotinį pareiškimą, prieštaraujantį imperatyviosioms įstatymo normoms, pareiškėjas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, tokiu būdu versdamas kreditorius bylinėtis teisme ir ginti savo teisėtus interesus, bei patirti laiko ir finansines sąnaudas. Šiuo pagrindu, minėti suinteresuoti asmenys prašė pareiškėjui skirti 5 000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesu.

2612.

27Suinteresuotas asmuo UAB „Neringos vanduo“ prašė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinimo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

2813.

29Suinteresuotas asmuo UAB „Šilėja“ prašė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinimo klausimą spręsti teismo nuožiūra ir nurodė, kad pareiškėjo įsiskolinimas už daugiabučio namo, esančio ( - ) administravimo paslaugas už laikotarpį nuo 2015 m. kovo 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro 1 682,35 Eur.

30II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

3114.

32Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 17 d. nutartimi atsisakė iškelti pareiškėjui fizinio asmens bankroto bylą. Priteisė iš pareiškėjo į valstybės biudžetą 83,64 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu.

3315.

34Teismas nustatė, kad pareiškėjas, pakartotinai teikdamas pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, pareiškimą iš esmės grindžia ženkliai padidėjusia įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję, kreditoriams suma (pareiškimo pateikimo metu sudaro 20 890 862,66 Eur sumą), kuri žymiai išaugo teismo nutartimi pripažinus pareiškėjo sutuoktinės prievoles solidariomis ir kuri žymiai viršija FABĮ nustatytą 25 MMA ribą, o pareiškėjo turimo turto (nekilnojamojo ir kilnojamojo) vertė, kuri sudaro 486 132,22 Eur, negali padengti turimų įsipareigojimų kreditoriams. Pareiškėjas teigdamas, kad yra nemokus, mano, kad jam turi būti iškelta fizinio asmens bankroto byla, taip užtikrinant pareiškėjo ir jo kreditorių interesų pusiausvyrą.

3516.

36Šiuo pagrindu su pareiškėju sutikta, kad pareiškėjo pradelsti įsipareigojimai viršija FABĮ 2 straipsnio 2 dalyje nustatytą ribą ir pareiškėjo teisinė padėtis formaliai atitinka įstatyme reglamentuotą fizinio asmens nemokumo būseną, tačiau pažymėta, kad tai nėra vienintelis pagrindas dėl ko fiziniam asmeniui turėtų būti iškeliama bankroto byla. Fiziniam asmeniui atitinkant FABĮ nustatytos nemokumo būsenos kriterijus, siekiant jam iškelti bankroto bylą, turi būti įvertinta ar nėra FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje nurodytų atvejų dėl kurių teismas privalo atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą. Nustačius nors vieną iš imperatyviai nurodytų pagrindų, fizinio asmens bankroto byla negali būti keliama.

3717.

38FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte numatyta, kad fizinio asmens bankroto byla negali būti iškeliama, jei paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl CK 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų kreditorių interesus pažeidžiančių sandorių, kurių sudaryti jis neprivalėjo, ar kitokių fizinio asmens tyčinių veiksmų pateikiant neteisingą informaciją kreditoriams apie finansinę būklę prisiimant skolinius įsipareigojimus ar sudarant kitus sandorius, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, ar fizinio asmens sąmoningo neveikimo, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais. Pabrėžta, kad būtent nustačius šį pagrindą pareiškėjui nutraukta pirmoji fizinio asmens bankroto byla.

3918.

40Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. sausio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2FB-1854-779/2018 iškėlė pareiškėjui fizinio asmens bankroto bylą ir patvirtino pareiškėjo skolinius įsipareigojimus, kurių mokėjimo terminai buvo suėję, 4 574 042,97 Eur sumai. 2018 m. gegužės 22 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi, pareiškėjo fizinio asmens bankroto byla nutraukta, nustačius pareiškėjo nesąžiningumą, nenurodžius visų skolinių įsipareigojimų ir į fizinio asmens bankroto bylą neįtraukus visų kreditorių. Bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka, 2018 m. liepos 12 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi pirmosios instancijos teismo nutartis palikta nepakeista, pareiškėjo bankroto byla nutraukta, nutartis įsiteisėjusi. Teismas, nutraukdamas bankroto bylą, konstatavo, kad pareiškėjas, neįtraukdamas į nagrinėjamą bankroto bylą antstolės N. B., nepateikdamas informacijos apie Kauno apylinkės teisme iškeltą civilinę bylą dėl pareiškėjo ir jo sutuoktinės prievolių solidarumo 16 125 033,08 Eur sumai, bei nesuteikdamas teisės šį turtinį reikalavimą pareiškusiems asmenims ginti savo teises bankroto procese, elgėsi nesąžiningai. Teismas konstatavo, jog pareiškėjas nepaneigė byloje esančių įrodymų, kad jo veiksmais ženkliai pabloginta įkeisto turto – gyvenamojo namo, esančio ( - ), būklė, kuri užfiksuota antstolės A. A. 2014 m. gruodžio 10 d. atliktu namo apžiūros aktu ir fotonuotraukomis. Nors pareiškėjo atstovas teismo posėdyje teigė, kad antstolės atliktos apžiūros aktas nebuvo registruotas nustatyta tvarka ir pateiktas pareiškėjui, ši aplinkybė neturi esminės reikšmės, pareiškėjo nustatytam nesąžiningumui paneigti. Pažymėta, kad tai buvo tik viena iš aplinkybių kurios pagrindu konstatuotas pareiškėjo nesąžiningumas, įsiteisėjusia teismo nutartimi nustatyti ir įstatymo pagrindai dėl bankroto bylos nutraukimo pareiškėjui.

4119.

42Vertinant pareiškėjo sąžiningumą, atkreiptas dėmesys, kad pareiškėjo pareiškime nurodyta būtinųjų išlaidų suma viršija gaunamas pajamas. Pažymėta, kad išlaidos negali būti didesnės už pajamas, nebent yra gaunama trečiųjų asmenų pagalba, kurią sąžiningas asmuo privalo atskleisti. Pareiškėjas nurodo, jog būtinosioms išlaidoms per mėnesį vidutiniškai skirtina 482 Eur, o jo mėnesio pajamos sudaro vidutiniškai 336,80 Eur. Kaip pareiškėjas nurodė teismo posėdžio metu, jam jau paskirta senatvės pensija, todėl jis darbo ieškoti neketina. Kitų pajamų šaltinių, iš kurių dengs kreditorių reikalavimus, nenurodė. Pareiškime pažymėjo, kad bus reikalingos papildomos lėšos nekilnojamojo turto išlaikymui, todėl tam turėtų būti skiriamos lėšos, esančios UAB „Medicinos bankas“ areštuotoje sąskaitoje. Taip pat pareiškime nenurodyta, iš kokių lėšų būtų mokamas atlyginimas bankroto administratoriui. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas negalėjo daryti išvados, kad bankroto bylos iškėlimas pareiškėjui atitiktų pareiškėjo ir kreditorių interesų pusiausvyrą. Nenustačius pareiškėjo pastangų uždirbti papildomų pajamų ir bent jau iš dalies mažinti esamus įsipareigojimus, o pareiškėjui ketinant naudoti areštuotas lėšas jo būtiniesiems poreikiams tenkinti ir bankroto procedūroms bei būsto išlaikymo išlaidoms apmokėti, toks pareiškėjo elgesys vertintinas, kaip bankroto procedūros naudojimas tik pareiškėjo interesų tenkinimui ir skolų likvidavimui, pažeidžiant kreditorių teisėtus lūkesčius.

4320.

44Pažymėta, jog pareiškėjui negali būti keliama fizinio asmens bankroto byla, kadangi nuo fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar pabaigos nepraėjo 10 metų (FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punktas). Ši imperatyvi įstatymo norma netaikoma tik esant FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 7 punktuose nurodytiems atvejams (fizinio asmens bankroto byla nutraukta, kai nustatytais terminais planas nepateikiamas teismui tvirtinti; teismas nepatvirtina plano; iškeliama neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla). Nagrinėjamu atveju, pareiškėjo fizinio asmens bankroto byla nutraukta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2FB-1854-779/2018, nustačius bankrutuojančio asmens nesąžiningus veiksmus, FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu. Bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-2191-864/2018, pirmosios instancijos teismo nutartis palikta nepakeista. Nutartis įsiteisėjusi, todėl tiek bylos šalims, tiek šią bylą nagrinėjančiam teismui, turi prejudicinę galią. Pakartotinis pareiškėjo pareiškimas dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo teismui pateiktas 2018 m. spalio 25 d., t. y. praėjus nepilniems 3 mėnesiams po nutarties dėl bankroto bylos nutraukimo įsiteisėjimo. Be to, nenustatyta nei vieno iš numatytų pagrindų, dėl ko galėtų būti netaikomas 10 metų kreipimosi termino ribojimas nuo fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo. Taigi, pareiškėjo pareiškimas dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo iš esmės atmestas FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punkto pagrindu, priešingu atveju (pareiškimą tenkinus), būtų pažeistas imperatyvus įstatymu nustatytas terminas. Tokią teisinę poziciją yra suformavęs ir Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. kovo 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2S-386-826/2019.

45III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4621.

47Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą dėl minėtos nutarties, kuriame nurodė, kad teismas pareiškime nurodytas aplinkybes išnagrinėjo nevisapusiškai ir materialinės teisės normas taikė formaliai, to pasėkoje priėmė nepagrįstą, neteisėtą ir pareiškėjo teises pažeidžiančią nutartį, kurią reikėtų panaikinti.

4822.

49Teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų pagrindų (FABĮ 6 straipsnio 1 dalis). Tam, kad būtų pagrindas iškelti fiziniam asmeniui bankroto bylą, turi būti nustatytos abi šios aplinkybės.

5023.

51Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo, kad pareiškėjas yra nemokus. FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte numatyta, kad fizinio asmens bankroto byla negali būti iškeliama, jei paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl CK 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų kreditorių interesus pažeidžiančių sandorių, kurių sudaryti jis neprivalėjo, ar kitokių fizinio asmens tyčinių veiksmų pateikiant neteisingą informaciją kreditoriams apie finansinę būklę prisiimant skolinius įsipareigojimus ar sudarant kitus sandorius, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, ar fizinio asmens sąmoningo neveikimo, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais. Būtent šį pagrindą nustačius, pareiškėjui nutraukta pirmoji fizinio asmens bankroto byla.

5224.

53Teismas, nutraukdamas bankroto bylą, konstatavo, kad pareiškėjas, neįtraukdamas į nagrinėjamą bankroto bylą antstolės N. B., nepateikdamas informacijos apie Kauno apylinkės teisme iškeltą civilinę bylą dėl pareiškėjo ir jo sutuoktinės prievolių solidarumo 16 125 033,08 Eur sumai, bei nesuteikdamas teisės šį turtinį reikalavimą pareiškusiems asmenims ginti savo teises bankroto procese, elgėsi nesąžiningai. Teismas taip pat konstatavo, jog pareiškėjas nepaneigė byloje esančių įrodymų, kad jo veiksmais ženkliai pabloginta įkeisto turto – gyvenamojo namo, esančio ( - ), būklė, kuri užfiksuota antstolės A. A. 2014 m. gruodžio 10 d. atliktu namo apžiūros aktu ir fotonuotraukomis.

5425.

55Nors pareiškėjas nurodė, jog kreditoriai į bylą įtraukti nebuvo, nes pareiškėjo bendras įsipareigojimų dydis padidėjo tik 2018 m. balandžio 12 d., Kauno apygardos teismui palikus galioti Kauno apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. e2-14398-894-2017, kurioje pareiškėjo sutuoktinės prievolė pripažinta bendra ir solidaria sutuoktinių prievole, todėl pareiškėjo skoliniai įsipareigojimai padidėjo iki 16 125 033,08 Eur – šių aplinkybių teismai nevertino ir į jas visiškai nesigilino, kadangi formalus pareiškėjo nesąžiningumas jau nustatytas įsiteisėjusiomis ir šiai dienai res judicata galią įgijusiomis nutartimis, kuriomis pareiškėjo fizinio asmens bankroto byla nutraukta.

5626.

57Po nutarčių priėmimo, pareiškėjui tapo žinoma, jog antstolės apžiūros aktas bei 2014 m. sausio 8 d. turto arešto aktas Nr. 0036/13/03050 suklastoti, kadangi nebuvo registruoti turto areštų registre ir vykdomojoje byloje Nr. 0036/13/03050 jų nebuvo. Šios aplinkybės yra esminės ir turėjo būti pakartotinai vertinamos, sprendžiant dėl pareiškėjo sąžiningumo, kadangi iš esmės keičia nutartyse konstatuotas teismų išvadas, tačiau apie tai teismas nepasisakė ir šių aplinkybių nevertino. Tokių būdu, teismas formaliai įvertinęs pareiškime išdėstytas aplinkybes bylą išnagrinėjo realiai į ją neįsigilinęs.

5827.

59Šiuo atveju, nepaisant pareiškėjo teikiamų argumentų bei įrodymų, paneigiančių FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte numatyto pagrindo bylai nutraukti buvimą, bankroto byla nutraukta. Tokia bylos baigtis, pareiškėjui, siekiančiam fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo – sukelia itin sunkias teisines pasekmes, kadangi ilgam laikotarpiui užkerta galimybę teikti teismui prašymą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo.

6028.

61Pagrindas atsisakyti iškelti ir nutraukti fizinio asmens bankroto bylą iš esmės yra tas pats. Rezultatas – neiškelta fizinio asmens bankroto byla – taip yra tas pats. Šioje situacijoje skiriasi tik teisinė asmenų padėtis po tokio teismo sprendimo ir galimybės vėl kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo.

6229.

63Kai fizinio asmens bankroto bylą atsisakyta iškelti esant vienai ar kelioms iš FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų sąlygų – asmeniui nėra užkertamas kelias pakartotinai kreiptis į teismą vėl prašant iškelti bankroto bylą. Pakartotinai kreipiantis dėl bankroto bylos iškėlimo pirmieji du kriterijai sutampa, esminis reikalavimas vėl paduodant prašymą yra tik tai, kad pareiškimas nebūtų tapatus. Skolininko, siekiančio vėl prašyti teismo iškelti bankroto bylą, faktinė padėtis turi būti iš esmės pasikeitusi, t. y. turi nebelikti priežasčių, dėl kurių teismas atsisakė iškelti bankroto bylą pirmąjį kartą.

6430.

65Tuo tarpu antruoju atveju, kai asmeniui yra nutraukta fizinio asmens bankroto byla, nustačius vienos ar kelių FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų sąlygų buvimą, net ir tos pačios sąlygos kaip ir pirmuoju atveju – galimybė kreiptis į teismą su pareiškimu yra kur kas labiau apribotos, t. y. asmuo į teismą negali kreiptis net 10 metų. Toks teisinis reguliavimas, pareiškėjo įsitikinimu, yra neteisingas, neprotingas ir neproporcingas, kadangi akivaizdžiai pažeidžia iš esmės tokioje pačioje situacijoje esančių asmenų teises ir lygiateisiškumo principą.

6631.

67Tuo atveju, jei pareiškėjo prašymas dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo šiuo atveju būtų buvęs atmestas iš karto nustačius pareiškėjo nesąžiningumą, t. y. FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkto pagrindu, pareiškėjui teikiant antrąjį prašymą iškelti fizinio asmens bankroto bylą veiksmų, kurie lėmė jo nesąžiningumą pirmuoju atveju, jau teismas nebevertintų, nes jie nebepatektų į trijų metų laikotarpį.

6832.

69Šiuo atveju, nepaisant to, kad pareiškėjo bankroto byla nutraukta nustačius tą patį pagrindą – FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktas, pareiškėjas atsiduria visai kitokioje teisinėje padėtyje, kur jam užkertama galimybė kreiptis į teismą su nauju pareiškimu dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Akivaizdu, jog jei pareiškėjui ar teismui dar iki pirmojo pareiškimo patenkinimo dienos būtų buvę žinoma apie FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkto aplinkybių buvimą, pareiškėjas net nebūtų kreipęsis į teismą su tokiu prašymu, o pasikreipus toks prašymas būtų buvęs atmestas. Atitinkamai pareiškėjas šiai dienai galėtų iš naujo kreiptis į teismą su pareiškimu, kuris galimai būtų patenkintas, esant visoms reikiamoms FABĮ sąlygoms ir šiai dienai pareiškėjui jau būtų iškelta fizinio asmens bankroto byla. Tuo tarpu dabartinėje situacijoje, esantis tas pats rezultatas, tačiau formaliai pasiektas kitokiomis aplinkybėmis – pareiškėjui sukelia visai kitokias teisines pasekmes.

7033.

71Pareiškėjo įsitikinimu, FABĮ numatytas 10 metų draudimo kreiptis dėl fizinio asmens bankroto iškėlimo terminas yra neteisingas, neproporcingas ir neadekvatus. Pareiškėjas supranta, jog tai yra imperatyvi nuostata, tačiau teisingumas negali būti vykdomas formaliai, neatsižvelgiant į realiai pažeidžiamas žmogaus teises, lygiateisiškumo, teisingumo ir kitus teisinės valstybės principus.

7234.

73Pareiškėjas teismo prašo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą (toliau – Konstitucinis Teismas), kad išaiškintų, ar FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui.

7435.

75Taip pat nurodo, jog nors skolininko mokumas įprastai atkuriamas grąžinant bent dalį skolų kreditoriams, tvirtinant mokumo atkūrimo planą ir nustatant išlaidų būtiniesiems poreikiams dydį, gali būti atvejų, kai skolininkas negauna pajamų arba gauna labai mažas pajamas ir neturi realių galimybių gauti didesnes pajamas ateityje. Iš teismų formuojamos teismų praktikos matyti, jog asmens amžius, darbingumas, išsilavinimas, profesiniai įgūdžiai ir kt. gali lemti, kad skolininkas negalės atlyginti nė dalies skolų kreditoriams. Tokiu atveju, gali būti, kad dėl susiklosčiusių itin sudėtingų gyvenimiškų aplinkybių skolininko mokumo atkūrimo plane nebus nustatyta įmokų kreditoriams. Viena vertus, fizinio asmens bankroto institutu siekiama derinti skolininko ir kreditoriaus interesus, kita vertus, su fizinio asmens bankroto instituto tikslu neturėtų būtų suderinama situacija, kai labiausiai pažeidžiami ir ekonomiškai silpniausi asmenys negalėtų atkurti mokumo vien dėlto, kad objektyviai negali skirti lėšų kreditoriams.

7636.

77Šiuo atveju, pareiškėjas yra bedarbis ir yra įregistruotas Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus skyriuje. Aplinkybės, kad pareiškėjas yra pensinio amžiaus sąlygoja kur kas sunkesnes galimybes įsidarbinti ir tokiu būdu pagerinti savo finansinę padėtį. Tačiau nepaisant šių aplinkybių, pareiškėjas visomis įmanomomis išgalėmis siekia, kad jo finansinė padėtis bent iš dalies pagerėtų. Pateiktuose dokumentuose, pareiškėjas yra nurodęs minimalias sumas reikalingas būtiniesiems savo poreikiams patenkinti. Pareiškėjo įsitikinimu, faktas, kad Lietuvoje pragyvenimas yra gan brangus – akivaizdus, todėl net ir siekiant užtikrinti tik būtinuosius poreikius, tam reikalinga ne maža piniginė suma, kuri šiai dienai netgi viršija jo gaunamas pajamas. Tačiau šios aplinkybės šiuo atveju nėra ir negali būti vertinamos kaip atsakovo nesąžiningumas.

7837.

79Atskirajame skunde prašo kreiptis į Konstitucinį Teismą, su prašymu išaiškinti, ar FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui; panaikinti 2019 m. balandžio 17 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. e2FB-2078-845/2019 ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjo prašymą tenkinti ir iškelti jam fizinio asmens bankroto bylą.

8038.

81Suinteresuoti asmenys UAB „Boslita“ ir Ko, UAB „Baltijos stiklas“ ir G. S. pateikė atsilipimą į atskirąjį skundą, kuriame nurodė, kad teismas teisingai aiškino FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punkto nuostatą ir pagrįstai jos pagrindu pareiškimą atmetė, o pareiškėjo teiginiai dėl to, kad teismas privalėjo iš naujo vertinti įsiteisėjusiomis nutartimis konstatuotą nesąžiningumą lėmusias aplinkybes, yra nepagrįsti.

8239.

83Pareiškėjui nauja bankroto byla negali būti iškelta anksčiau nei po dešimties metų nuo bankroto bylos nutraukimo, t. y., 2028 m. liepos 12 d. Akivaizdu, kad teismas tinkamai vadovavosi FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punkto nuostatomis, ko pasėkoje pareiškimas atmestas teisėtai ir pagrįstai.

8440.

85Teismo 2018 m. balandžio 22 d, nutartimi (civilinė byla Nr. e2FB-1854-779/2018) konstatuota, kad pareiškėjas pažeidė FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 5 punkto ir 7 punkto reikalavimus, nes nepateikė informacijos apie civilinę bylą Nr. e2-14398-894/2017 bei nenurodė antstolės N. B. jo kreditore. Skolininkas šių aplinkybių neginčija, tačiau melagingai nurodo, kad kreditorių G. S. ir UAB „Baltijos stiklas“ reikalavimas jo atžvilgiu atsirado tik 2018 m. balandžio 12 d., todėl negalėjo būti pateiktas. Atkreipia dėmesį, kad FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 7 punktas reikalauja pateikti informaciją apie pareiškėjo atžvilgiu nagrinėjamas civilines bylas, kuriose reiškiami turtiniai reikalavimai, todėl nepriklausomai nuo to, ar pareiškimo pateikimo metu buvo priimta Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-385-260/2018, pareiškėjas šios pareigos neįvykdė. Juo labiau, kad net ir Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 12 d. nutartimi pripažinus pareiškėją solidariu skolininku dėl 16 125 033,08 Eur prievolės kreditorių G. S. ir UAB „Baltijos stiklas“ atžvilgiu, informacijos apie naujuosius kreditorius pareiškėjas ir toliau neteikė bankroto bylą nagrinėjusiam teismui.

8641.

87Pareiškėjo bankroto byla buvo nutraukta ne tik dėl nenurodytų kreditorių FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, bet ir FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 4 punkto, dėl kitų nesąžiningų veiksmų: pareiškėjas tapo nemokus per paskutinius 3 metus iki bankroto bylos iškėlimo dėl FABĮ įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte nurodytų nesąžiningų veiksmų bei 3 metų laikotarpiu iki bankroto bylos iškėlimo sumažino savo turto, iš kurio galėtų būti vykdomi hipotekos ir kitų kreditorių reikalavimai, vertę.

8842.

89Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad sužinojus apie tariamą antstolės A. A. 2016 m. birželio 21 d. turto apžiūros akto ir 2014 m. sausio 8 d. turto arešto akto Nr. 0036/13/03050 neteisėtumą, iš esmės keičiasi 2018 m. gegužės 22 d. ir 2018 m. liepos 12 d. nutartyse konstatuotos teismų išvados. Kreditoriai pažymi, kad pareiškėjo argumentai dėl tariamo 2018 m. gegužės 22 d. ir 2018 m. liepos 12 d. nutarčių neteisėtumo apskritai yra niekuo nepagrįstos deklaracijos, nes šie aktai nėra nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Teismo 2018 m. gegužės 22 d. ir 2018 m. liepos 12 d. nutartimis yra remiamasi kaip prejudicinę galią turinčiomis nutartimis. Šios nutartys yra įsiteisėjusios turi res judicata galią, todėl jeigu pareiškėjas mano, kad antstolės A. A. 2016 m. birželio 21 d. turto apžiūros aktas ir 2014 m. sausio 8 d. turto arešto aktas Nr. 0036/13/03050 yra neteisėti (suklastoti), turi teisę juos ginčyti ir prašyti atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2FB-1854-779/2018, nes šioje civilinėje byloje teismas neturi teisės kvestionuoti įsiteisėjusių nutarčių teisėtumo. Teismas pagrįstai sprendė, kad tariamas antstolės aktų neteisėtumas neturi esminės reikšmės pareiškėjo nustatytam nesąžiningumui paneigti, kadangi pareiškėjui priklausiusio turto pabloginimas buvo tik viena iš aplinkybių, kurių pagrindu konstatuotas pareiškėjo nesąžiningumas, įsiteisėjusia teismo nutartimi nustatyti ir kiti įstatymo pagrindai dėl bankroto bylos nutraukimo pareiškėjui. Teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas bankroto procedūrą naudoja savo interesų tenkinimui ir skolų likvidavimui, pažeidžiant kreditorių teisėtus lūkesčius.

9043.

91Kreditorių manymu, pareiškėjo prašymas dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą yra nepagrįstas, nes jis klaidingai tapatina bankroto bylos nutraukimo ir atsisakymo iškelti bankroto bylą institutus bei jų taikymo pagrindus, neatsižvelgia į FABĮ įstatymo paskirtį, o tikėdamasis, kad apeliacinės instancijos teismas kreipsis į Konstitucinį Teismą, iš esmės siekia kiek įmanoma ilgiau užvilkinti jo atžvilgiu pradėtas vykdymo procedūras antstolių kontorose, nes kol yra nagrinėjama civilinė byla dėl fizinio asmens bankroto iškėlimo visi vykdymo veiksmai yra sustabdomi.

9244.

93Kreditorių manymu, FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punkto nuostata, draudžianti iškelti bankroto bylą, jeigu nuo fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar pabaigos nepraėję 10 metų, yra proporcinga poveikio priemonė aiškiai diferencijuotiems FABĮ pažeidimams. Ši nuostata nepažeidžia konstitucinio teisingumo ir teisinės valstybės bei visų asmenų lygybės įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams principų, nes taikoma tik patiems grubiausiems FABĮ pažeidimams, kurių pagrindu bankroto byla nutraukiama. Taigi, nėra pagrindo kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl šios nuostatos atitikimo Konstitucijai.

9445.

95Atsiliepime prašo atmesti atskirąjį skundą ir nutartį palikti nepakeistą; priteisti kreditorių naudai visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

96IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9746.

98Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

9947.

100Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1 – 7 punktuose, nenustatė, todėl apeliacinis procesas vyksta pagal atskirajame skunde nustatytas ribas. Apeliacijos dalykas – Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis, kuria atmestas pareiškėjo prašymas dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo.

101Dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą

10248.

103Atskirajame skunde pareiškėjas teismo prašo kreiptis į Konstitucinį Teismą, kad šis išaiškintų, ar FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui.

10449.

105CPK 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog jeigu yra pagrindas manyti, kad įstatymas arba kitas teisės aktas ar jo dalis, kurie turėtų būti taikomi konkrečioje byloje, gali prieštarauti Konstitucijai ar įstatymams, teismas sustabdo bylos nagrinėjimą ir, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetenciją, kreipiasi į jį prašydamas spręsti, ar tas įstatymas arba teisės aktas ar jo dalis atitinka Konstituciją ar įstatymus.

10650.

107Apeliantas nurodo, jog kai fizinio asmens bankroto bylą atsisakyta iškelti esant vienai ar kelioms iš FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų sąlygų – asmeniui nėra užkertamas kelias pakartotinai kreiptis į teismą vėl prašant iškelti bankroto bylą. Kai asmeniui yra nutraukta fizinio asmens bankroto byla, nustačius vienos ar kelių FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų sąlygų buvimą, net ir tos pačios sąlygos kaip ir pirmuoju atveju – galimybė kreiptis į teismą su pareiškimu yra kur kas labiau apribotos, t. y. asmuo į teismą negali kreiptis net 10 metų. Toks teisinis reguliavimas, pareiškėjo įsitikinimu, yra neteisingas, neprotingas ir neproporcingas, kadangi akivaizdžiai pažeidžia iš esmės tokioje pačioje situacijoje esančių asmenų teises ir lygiateisiškumo principą. Pareiškėjo įsitikinimu, FABĮ numatytas 10 metų draudimo kreiptis dėl fizinio asmens bankroto iškėlimo terminas yra neteisingas, neproporcingas ir neadekvatus. Pareiškėjas supranta, jog tai yra imperatyvi nuostata, tačiau teisingumas negali būti vykdomas formaliai, neatsižvelgiant į realiai pažeidžiamas žmogaus teises, lygiateisiškumo, teisingumo ir kitus teisinės valstybės principus.

10851.

109Pagal FABĮ 1 straipsnio nuostatą fizinio asmens bankroto institutu siekiama sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Šiuo institutu iš esmės siekiama vienas kitam prieštaraujančių tikslų, kuriuos būtina derinti: apsaugoti fizinį asmenį nuo sunkių ekonominių ir socialinių padarinių ir padėti jam grįžti į visavertį gyvenimą, t. y. grąžinti skolininko ekonominį pajėgumą, kartu maksimaliai apsaugoti ir ginti kreditorių interesus. Taigi fizinio asmens bankroto procesu siekiama ne apskritai atleisti fizinį asmenį nuo skolų grąžinimo kreditoriams, bet, taikant reabilitacijos, atkūrimo priemones, civilizuotai išspręsti išieškojimo iš nemokaus asmens turto problemas, subalansuoti ir apsaugoti visų jo kreditorių interesus. Dėl to fizinio asmens bankroto procedūros tikslas lemia fizinio asmens pareigą rūpintis suderinti savo ir kreditorių interesus, t. y. ieškoti skirtingų interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263-706/2015).

11052.

111Taigi FABĮ 1 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nustatyta, kad pasinaudoti fizinio asmens bankroto procedūra gali tik sąžiningi asmenys. Siekiančių bankrutuoti asmenų sąžiningumas aktualus ne tik fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo stadijoje, kurioje pagal įstatymą asmens sąžiningumas yra būtina bankroto bylos iškėlimo sąlyga, bet ir viso bankroto proceso metu. Tas pats laiko atžvilgiu pasakytina ir apie bankrutuojančio asmens ir kreditorių bendradarbiavimo, interesų derinimo principų taikymą. Kaip nurodoma kasacinio teismo praktikoje, būtent nuo asmens, kuriam iškelta bankroto byla, sąžiningų pastangų priklauso bankroto plano įvykdymo sėkmingumas, kartu fizinio asmens bankroto tikslų įgyvendinimas. Taigi, pirmiausia fizinis asmuo privalo būti aktyvus, sąžiningai naudotis jam bankroto įstatymu suteiktomis teisėmis ir vykdyti jam nustatytas pareigas. Tokiam asmeniui nebendradarbiaujant ir nesiekiant maksimalaus galimo kreditorių reikalavimų tenkinimo, bankroto procesas nebus rezultatyvus, nebus užtikrintas kreditorių interesų gynimas, kartu bus pažeista skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263-706/2015). Tai reiškia, kad, sprendžiant bet kokius fizinio asmens bankroto proceso metu kilusius klausimus, priskirtus teismo kompetencijai, turi būti taikomos taisyklės dėl bankrutuojančio asmens sąžiningumo vertinimo, skolininko ir kreditorių interesų balanso išlaikymo ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-52-248/2018.)

11253.

113FABĮ 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog teismas priima nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu yra nors viena iš šių sąlygų: 1) nustatytais terminais planas nepateikiamas teismui tvirtinti; 2) teismas nepatvirtina plano; 3) paaiškėja, kad fizinis asmuo pateikė neteisingą informaciją apie savo turtą, pajamas, įsipareigojimus, nemokumo priežastis ar kita ir dėl to plane numatytos priemonės gali būti neįvykdytos; 4) paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus per paskutinius 3 metus iki bankroto bylos iškėlimo ar negalėjo atkurti mokumo iškėlus bankroto bylą dėl FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte nurodytų veiksmų ar 5 straipsnio 8 dalies 3 punkte nurodytų žalingų įpročių; 5) paaiškėja, kad fizinis asmuo buvo teistas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Baudžiamojo kodekso 207, 208, 209, 216, 222 ir 223 straipsniuose, ir teistumas nėra išnykęs, jeigu dėl to jis tapo nemokus; 6) fizinis asmuo nuslepia nuo bankroto administratoriaus bankroto proceso metu gautas lėšas ir kitą turtą, kurių vertė viršija vieną bazinės socialinės išmokos dydį per mėnesį, ir tai gali pakenkti kreditorių interesams ar turėti įtakos fizinio asmens mokumui atkurti; 7) iškeliama neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla; 8) fizinis asmuo nevykdo kitų šio įstatymo nustatytų reikalavimų; 9) fizinis asmuo miršta; 10) kitais FABĮ nustatytais atvejais.

11454.

115Iš FABĮ 10 straipsnyje įtvirtintų bankroto bylos nutraukimo pagrindų matyti, kad bankroto byla nutraukiama ne tik tada, kai pareiškimo atmetimo pagrindai yra nustatomi ne pareiškimo priėmimo, o bankroto bylos nagrinėjimo metu, bet ir esant kitoms priežastims. Jeigu bankroto byla nutraukiama dėl tam tikrų procesinių trūkumų (pvz., nepateikus teismui plano ar teismui šio plano nepatvirtinus), pakartotinis bankroto bylos iškėlimas laiko atžvilgiu neribojamas. Tuo tarpu esant itin sunkiems pažeidimams (pavyzdžiui, pateikus neteisingą informaciją apie savo turtą, pajamas, įsipareigojimus ir nemokumo priežastis), įstatymas taiko itin griežtas teisines pasekmes – draudžia teismams iškelti tokių fizinių asmenų bankroto bylą artimiausius 10 metų.

11655.

117Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apelianto argumentais, jog toks teisinis reguliavimas yra neteisingas, neprotingas. Teismo vertinimu, įstatymų leidėjas pagrįstai diferencijavo fizinio asmens bankroto bylų nutraukimo priežastis ir jų pagrindu nutraukus fizinio asmens bankroto bylą, pagrįstai numatė skirtingas teisines pasekmes, ypatingą reikšmę suteikdamas asmenų, siekiančių bankroto bylos iškėlimo, sąžiningumo vertinimui. Dėl nurodytų aplinkybių, apelianto prašymas dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą, atmetamas.

118Dėl atskirojo skundo esmės

11956.

120Atskirajame skunde iš esmės nurodoma, jog kreditoriai į fizinio asmens bankroto bylą įtraukti nebuvo, nes pareiškėjo bendras įsipareigojimų dydis padidėjo tik 2018 m. balandžio 12 d., Kauno apygardos teismui palikus galioti Kauno apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. e2-14398-894-2017, kurioje pareiškėjo sutuoktinės prievolė pripažinta bendra ir solidaria sutuoktinių prievole, todėl pareiškėjo skoliniai įsipareigojimai padidėjo iki 16 125 033,08 Eur – šių aplinkybių teismai nevertino ir į jas nesigilino.

12157.

122FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 5 punktas reikalauja, kad kartu prie pareiškimo iškelti bankroto bylą turi būti pateikiamas kreditorių sąrašas, kuriame nurodomi, kai kreditorius fizinis asmuo, – vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, reikalavimai ir jų įvykdymo terminai; kai kreditorius juridinis asmuo, – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, reikalavimai ir jų įvykdymo terminai; FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 7 punktas reikalauja pateikti informacija apie fiziniam asmeniui teismuose iškeltas civilines bylas, kuriose fiziniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai ir (arba) areštuotas jo turtas, apie bylas, kuriose fiziniam asmeniui pareikšti su darbo santykiais susiję reikalavimai, taip pat apie baudžiamąsias bylas, kuriose fiziniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai ir (arba) areštuotas jo turtas, ir apie išieškojimus ne ginčo tvarka. FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytos šių pareigų nevykdymo pasekmės – bankroto bylos nutraukimas.

12358.

124Civilinėje byloje Nr. e2FB-1854-779/2018 konstatuota, kad pareiškėjas pažeidė FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 5 ir 7 punktų reikalavimus, nes nepateikė informacijos apie civilinę bylą Nr. e2-14398-894/2017 bei nenurodė antstolės N. B. jo kreditore. Pareiškėjas teigė, jog G. S. ir UAB „Baltijos stiklas“ reikalavimas jo atžvilgiu atsirado tik 2018 m. balandžio 12 d., todėl negalėjo būti nurodytas anksčiau.

12559.

126Atsižvelgiant į tai, jog FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 7 punktas reikalauja pateikti informaciją apie pareiškėjo atžvilgiu nagrinėjamas civilines bylas, kuriose reiškiami turtiniai reikalavimai, nepriklausomai nuo to, ar pareiškimo pateikimo metu buvo priimta Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-385-260/2018, pareiškėjas šios pareigos neįvykdė. Taip pat pažymėtina, jog Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 12 d. nutartimi pripažinus pareiškėją solidariu skolininku dėl 16 125 033,08 Eur prievolės kreditorių G. S. ir UAB „Baltijos stiklas“ atžvilgiu, informacijos apie naujuosius kreditorius pareiškėjas ir toliau neteikė bankroto bylą nagrinėjusiam teismui.

12760.

128Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, pareiškėjui negali būti keliama fizinio asmens bankroto byla, kadangi nuo fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar pabaigos nepraėjo 10 metų (FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punktas). Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2FB-1854-779/2018, nustačius bankrutuojančio asmens nesąžiningus veiksmus, FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu pareiškėjo bankroto byla nutraukta. Bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-2191-864/2018, pirmosios instancijos teismo nutartis palikta nepakeista. Nutartis įsiteisėjusi, todėl tiek bylos šalims, tiek šią bylą nagrinėjančiam teismui, turi prejudicinę galią. Taip pat sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nenustatyta nė vieno iš numatytų pagrindų, dėl ko galėtų būti netaikomas 10 metų kreipimosi termino ribojimas nuo fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo.

12961.

130Atskirajame skunde taip pat nurodoma, jog po Vilniaus miesto apylinkės teismo ir Vilniaus apygardos teismo nutarčių priėmimo pareiškėjui tapo žinoma, jog antstolės apžiūros aktas bei 2014 m. sausio 8 d. turto arešto aktas Nr. 0036/13/03050 suklastoti, kadangi niekuomet nebuvo registruoti turto areštų registre ir vykdomojoje byloje Nr. 0036/13/03050 jų nebuvo. Šios aplinkybės yra esminės ir turėjo būti pakartotinai vertinamos, sprendžiant dėl pareiškėjo sąžiningumo, kadangi iš esmės keičia nutartyse konstatuotas teismų išvadas, tačiau apie tai teismas nepasisakė ir šių aplinkybių nevertino.

13162.

132Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apelianto argumentu, jog šios aplinkybės yra esminės ir turėjo būti pakartotinai vertinamos, sprendžiant dėl pareiškėjo sąžiningumo, kadangi šios aplinkybės neturi esminės reikšmės, pareiškėjo nustatytam nesąžiningumui paneigti.

13363.

134Kaip minėta, siekiančių bankrutuoti asmenų sąžiningumas aktualus ne tik fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo stadijoje, kurioje pagal įstatymą asmens sąžiningumas yra būtina bankroto bylos iškėlimo sąlyga, bet ir viso bankroto proceso metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-52-248/2018). Iškėlus bankroto bylą, tačiau paaiškėjus, kad pareiškėjas nuo pat pradžių elgėsi nesąžiningai, klaidino teismą ir paneigė fizinio asmens bankroto tikslus (atkurti fizinio asmens mokumą ir suderinti fizinio asmens ir jo kreditorių interesus), įstatymo leidėjas numatė tokiam asmeniui gerokai griežtesnes poveikio priemonės, nei tuo atveju, jeigu pareiškėjo nesąžiningumas, klaidingos informacijos pateikimas būtų paaiškėjęs gerokai anksčiau (dar prieš iškeliant bankroto bylą) ir kartu tiek nubausti pareiškėją už jo neteisėtą elgesį, tiek ir atgrasyti nuo tolimesnio piktnaudžiavimo įstatymų suteikiamomis teisėmis. Kaip jau minėta, teismo vertinimu, toks teisinis reguliavimas yra teisėtas, teisingas ir proporcingas padarytiems pažeidimams.

13564.

136Kasacinis teismas yra nurodęs, kad CPK 279 straipsnio 4 dalyje yra nustatyta, kad, teismo sprendimui, nutarčiai ar nutarimui įsiteisėjus, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali iš naujo pareikšti teisme tų pačių ieškinio reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius; šioje teisės normoje įtvirtinta įsiteisėjusio teismo sprendimo res judicata (išspręstos bylos) galia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2008). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad fakto prejudicijos paskirtis – išvengti pakartotinio aplinkybės nustatymo teisme, kai ji teismo jau buvo nustatyta kitoje byloje tarp tų pačių asmenų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-582/2012).

13765.

138Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, aktualų teisinį reglamentavimą ir formuojamą teismų praktiką, darytina išvada, jog dėl pareiškėjo nesąžiningumo, kuris nustatytas įsiteisėjusiomis teismų nutartimis, jam kilę teisiniai padariniai yra proporcingi ir įstatymo leidėjo numatyti kaip būtini, siekiant apsaugoti nesąžiningų asmenų kreditorių interesus, nesudarant galimybių nesąžiningiems fiziniams asmenims išvengti prisiimtų finansinių įsipareigojimų.

13966.

140Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie nedaro įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

14167.

142Konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisingą nutartį, atskirojo skundo motyvais pakeisti ar panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties nėra pagrindo, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

14368.

144Byloje dalyvaujantys asmenys nenurodė, kad patyrė bylinėjimosi išlaidų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, todėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas šioje nutartyje nėra sprendžiamas.

145Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

146Atmesti apelianto (pareiškėjo) I. G. prašymą kreiptis į Konstitucinį Teismą.

147Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2FB-2078-845/2019 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Bujokaitė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti jam bankroto bylą ir... 6. 2.... 7. Pareiškėjas paaiškino, kad 2017 m. gegužės 29 d. buvo pateikęs Vilniaus... 8. 3.... 9. Pareiškėjas pateiktame pareiškime pažymėjo, kad pareiškėjo bendras... 10. 4.... 11. Visas pareiškėjui priklausantis turtas yra areštuotas, jo teisė disponuoti... 12. 5.... 13. Taip pat nurodė, jog reikalinga per mėnesį fizinio asmens bankroto proceso... 14. 6.... 15. Suinteresuotas asmuo M. M. atsiliepimu į pareiškimą nurodė, kad nesutinka... 16. 7.... 17. Suinteresuotas asmuo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“... 18. 8.... 19. Suinteresuotas asmuo O. G. prašė pareiškėjo pareiškimą tenkinti, nes... 20. 9.... 21. Suinteresuotas asmuo antstolė N. B. su fizinio asmens bankroto bylos... 22. 10.... 23. Suinteresuotas asmuo Neringos savivaldybės administracija su fizinio asmens... 24. 11.... 25. Suinteresuoti asmenys UAB „Baltijos stiklas“, G. S., UAB „Boslita“ ir... 26. 12.... 27. Suinteresuotas asmuo UAB „Neringos vanduo“ prašė pareiškimo dėl... 28. 13.... 29. Suinteresuotas asmuo UAB „Šilėja“ prašė pareiškimo dėl bankroto bylos... 30. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 31. 14.... 32. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 17 d. nutartimi atsisakė... 33. 15.... 34. Teismas nustatė, kad pareiškėjas, pakartotinai teikdamas pareiškimą dėl... 35. 16.... 36. Šiuo pagrindu su pareiškėju sutikta, kad pareiškėjo pradelsti... 37. 17.... 38. FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte numatyta, kad fizinio asmens bankroto byla... 39. 18.... 40. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. sausio 23 d. nutartimi civilinėje... 41. 19.... 42. Vertinant pareiškėjo sąžiningumą, atkreiptas dėmesys, kad pareiškėjo... 43. 20.... 44. Pažymėta, jog pareiškėjui negali būti keliama fizinio asmens bankroto... 45. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 46. 21.... 47. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą dėl minėtos nutarties, kuriame... 48. 22.... 49. Teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato,... 50. 23.... 51. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo, kad pareiškėjas yra nemokus. FABĮ 5... 52. 24.... 53. Teismas, nutraukdamas bankroto bylą, konstatavo, kad pareiškėjas,... 54. 25.... 55. Nors pareiškėjas nurodė, jog kreditoriai į bylą įtraukti nebuvo, nes... 56. 26.... 57. Po nutarčių priėmimo, pareiškėjui tapo žinoma, jog antstolės apžiūros... 58. 27.... 59. Šiuo atveju, nepaisant pareiškėjo teikiamų argumentų bei įrodymų,... 60. 28.... 61. Pagrindas atsisakyti iškelti ir nutraukti fizinio asmens bankroto bylą iš... 62. 29.... 63. Kai fizinio asmens bankroto bylą atsisakyta iškelti esant vienai ar kelioms... 64. 30.... 65. Tuo tarpu antruoju atveju, kai asmeniui yra nutraukta fizinio asmens bankroto... 66. 31.... 67. Tuo atveju, jei pareiškėjo prašymas dėl fizinio asmens bankroto bylos... 68. 32.... 69. Šiuo atveju, nepaisant to, kad pareiškėjo bankroto byla nutraukta nustačius... 70. 33.... 71. Pareiškėjo įsitikinimu, FABĮ numatytas 10 metų draudimo kreiptis dėl... 72. 34.... 73. Pareiškėjas teismo prašo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį... 74. 35.... 75. Taip pat nurodo, jog nors skolininko mokumas įprastai atkuriamas grąžinant... 76. 36.... 77. Šiuo atveju, pareiškėjas yra bedarbis ir yra įregistruotas Vilniaus... 78. 37.... 79. Atskirajame skunde prašo kreiptis į Konstitucinį Teismą, su prašymu... 80. 38.... 81. Suinteresuoti asmenys UAB „Boslita“ ir Ko, UAB „Baltijos stiklas“ ir G.... 82. 39.... 83. Pareiškėjui nauja bankroto byla negali būti iškelta anksčiau nei po... 84. 40.... 85. Teismo 2018 m. balandžio 22 d, nutartimi (civilinė byla Nr.... 86. 41.... 87. Pareiškėjo bankroto byla buvo nutraukta ne tik dėl nenurodytų kreditorių... 88. 42.... 89. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad sužinojus apie tariamą antstolės A.... 90. 43.... 91. Kreditorių manymu, pareiškėjo prašymas dėl kreipimosi į Konstitucinį... 92. 44.... 93. Kreditorių manymu, FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punkto nuostata, draudžianti... 94. 45.... 95. Atsiliepime prašo atmesti atskirąjį skundą ir nutartį palikti nepakeistą;... 96. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 97. 46.... 98. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 99. 47.... 100. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 101. Dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą... 102. 48.... 103. Atskirajame skunde pareiškėjas teismo prašo kreiptis į Konstitucinį... 104. 49.... 105. CPK 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog jeigu yra pagrindas manyti, kad... 106. 50.... 107. Apeliantas nurodo, jog kai fizinio asmens bankroto bylą atsisakyta iškelti... 108. 51.... 109. Pagal FABĮ 1 straipsnio nuostatą fizinio asmens bankroto institutu siekiama... 110. 52.... 111. Taigi FABĮ 1 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nustatyta, kad pasinaudoti... 112. 53.... 113. FABĮ 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog teismas priima nutartį nutraukti... 114. 54.... 115. Iš FABĮ 10 straipsnyje įtvirtintų bankroto bylos nutraukimo pagrindų... 116. 55.... 117. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apelianto... 118. Dėl atskirojo skundo esmės... 119. 56.... 120. Atskirajame skunde iš esmės nurodoma, jog kreditoriai į fizinio asmens... 121. 57.... 122. FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 5 punktas reikalauja, kad kartu prie pareiškimo... 123. 58.... 124. Civilinėje byloje Nr. e2FB-1854-779/2018 konstatuota, kad pareiškėjas... 125. 59.... 126. Atsižvelgiant į tai, jog FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 7 punktas reikalauja... 127. 60.... 128. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, pareiškėjui negali... 129. 61.... 130. Atskirajame skunde taip pat nurodoma, jog po Vilniaus miesto apylinkės teismo... 131. 62.... 132. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apelianto... 133. 63.... 134. Kaip minėta, siekiančių bankrutuoti asmenų sąžiningumas aktualus ne tik... 135. 64.... 136. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad CPK 279 straipsnio 4 dalyje yra nustatyta,... 137. 65.... 138. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, aktualų teisinį reglamentavimą ir... 139. 66.... 140. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 141. 67.... 142. Konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisingą nutartį,... 143. 68.... 144. Byloje dalyvaujantys asmenys nenurodė, kad patyrė bylinėjimosi išlaidų... 145. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 146. Atmesti apelianto (pareiškėjo) I. G. prašymą kreiptis į Konstitucinį... 147. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 17 d. nutartį civilinėje...