Byla e2-6-850/2018
Dėl pažeistų teisių pripažinimo, įpareigojimo paneigti informaciją ir žalos atlyginimo

1Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėjas Egidijus Mockaitis, sekretoriaujant duomenys neskelbtini, dalyvaujant ieškovų UAB „Š“ ir duomenys neskelbtini atstovui advokatui duomenys neskelbtini, atsakovo UAB „Tauragės kurjeris“ atstovui advokatui duomenys neskelbtini, trečiajam asmeniui duomenys neskelbtini,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų UAB „Š“ ir duomenys neskelbtini ieškinį atsakovui UAB „Tauragės kurjeris“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje duomenys neskelbtini, dėl pažeistų teisių pripažinimo, įpareigojimo paneigti informaciją ir žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovai UAB „Š“ ir duomenys neskelbtini (toliau tekste – ieškovai) ieškiniu prašo pripažinti neatitinkančiais tikrovės ir pažeidžiančiais UAB „Š“ dalykinę reputaciją ir duomenys neskelbtini garbę ir orumą atsakovo leidžiamame Tauragės krašto laikraštyje „Tauragės kurjeris“ 2016-06-10 numeryje Nr. 43 (1798) taip pat jo administruojamoje internetinėje svetainėje www.kurjeris.lt (2016-06-16) ir socialinės paskirties profilyje https://www.facebook.com/kurjeris.lt publikacijoje „Ar politikams įstatymai iš tikrųjų negalioja?“ paskelbtus duomenis: „Iš tiesų dokumentai ir biurokratiniai barjerai, kuriuos reikia įveikti prieš pradedant ką nors statyti, gerokai, ypač verslininkams, apsunkina planus, tačiau be to – nė iš vietos. Kam jau kam, o solidiems verslininkams, juo labiau politikams, tai turėtų būti aišku. Pasirodo, ne visiems.<...>“, „<...> (duomenys neskelbtini ) kyla didžiulis Tauragės rajono savivaldybės tarybos nariams S. priklausantis pastatas, tačiau leidimas jam statyti neišduotas <...>“, „<...> UAB „Š“ generalinis direktorius duomenys neskelbtini, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys, nelegaliai stato neturėdamas leidimo pastatui duomenys neskelbtini <...>“, „<...> Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys duomenys neskelbtini nežino elementarių dalykų – kad statyba pradedama nuo projekto ir leidimo <...>“ „<...> Stovi kolonos, pusė pastato pastatyta, o leidimo nėra <...>“ „<...> „institucijos nupirktos“, jei nemato nelegalios statybos <...>“, „<...> kad statyba nelegali, galima įsitikinti pasižiūrėjus internetiniame puslapyje, kuriame skelbiami statybas leidžiantys dokumentai <...>„; įpareigoti atsakovą šiose visuomenės informacijos priemonėse paskelbti atitinkamo turinio šių duomenų paneigimus; priteisti kiekvienam ieškovui iš atsakovo po 2000 eurų neturtinės žalos atlyginimo, taip pat bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad minioje publikacijoje aprašomas laikraščio redakcijos neva gauto anoniminio skundo turinys bei pateikiami straipsnio autorės duomenys neskelbtini komentarai, kurių esmė: UAB „Š“, kurio generalinis direktorius duomenys neskelbtini yra Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys, neva vykdo savavališkus statybos darbus, kurių rangovas UAB „T“, kuriai vadovauja kitas Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys duomenys neskelbtini. Institucijos savavališkų statybų nevykdo, nes yra „nupirktos“. Ieškovai 2016-06-21 pretenzija reikalavo atsakovo per dvi savaites paskelbti atitinkamus paneigimus, tačiau 2016-07-01 laikraštis „Tauragės kurjeris“ numeryje Nr. 48 paskelbė publikaciją „Tarybos narys susirūpino savo reputacija“, o 2016-07-08 raštu Nr. 185 pateikė atsakymą į ieškovų pretenziją, iš kurių matyti, kad atsakovas atsisako paskelbti ieškovų pretenzijoje nurodytą tekstą. Teigia, kad ginčo publikacijos negalima vertinti kaip politinės diskusijos – straipsnio autorės tariamo žurnalistinio tyrimo išvados yra pateikiamos straipsnio įžangoje, taip siekiant jai suteikti politinį kontekstą. Rengiant publikaciją net nebuvo skambinta institucijai, išduodančiai ir derinančiai statybą leidžiančius dokumentus – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus valstybės tarnautojams, taigi straipsnio autorė kruopščiai netyrė ir netikrino skunde pateiktų kaltinimų, jos subjektyvumą įrodo tai, kad straipsnio įžangoje nurodydama, jog Statybos inspekcija tvirtina, kad leidimas pastatui statyti tik „formuojamas“, šį žodį pateikė kabutėse, norint sudaryti skaitytojui įspūdį, kad leidimo išdavimo procedūra yra neskaidri. Atsakovas privalėjo įrodyti, kad jo paskelbti duomenys atitinka tikrovę, tuo tarpu ieškovai teigia, kad statybos buvo teisėtos, nes ginčijamos publikacijos paskelbimo metu UAB „Š“ turėjo leidimą statybos darbams atlikti. Atsakovas turėjo pareigą patikrinti anoniminiame skunde pateiktą informaciją ir atskleisti informaciją apie statytojo turėtą leidimą, tačiau to nepadarė. Ieškovai daro išvadą, kad atsakovo tikslas yra menkinti duomenys neskelbtini garbę ir orumą, pakirsti visuomenės pasitikėjimą juo, pateikiant jį kaip įstatymus pažeidžiantį asmenį, nes atsakovo akcininkai yra šio ieškovo politiniai oponentai Tauragės rajono savivaldybės taryboje ir su jais susiję asmenys. Atsakovo paskelbta tariamo anoniminio skundo informacija yra konstatuojamojo pobūdžio, taigi ji atitinka įstatyme ir kasacinio teismo praktikoje nustatytus žinios kriterijus. Atsakovas, nesusisiekdamas su savivaldybės administracija, turinčia įgaliojimus išduoti statybos leidimus, neįsitikino, ar paskleistos žinios atitinka tikrovę, žalą ieškovams padarė tyčia. Tauragės industriniame parke, kurio operatorius yra UAB „Š“, veikia keletas žinomų užsienio įmonių, todėl dėl tokios paskleistos informacijos pasikeičia bendrovės vertinimas ir požiūris į ją, taigi UAB „Š“ realiai rizikuoja netekti esamų ir būsimų klientų, o tikrovės neatitinkančios per visuomenės informavimo priemonę paskleistos žinios žemina ieškovo duomenys neskelbtini garbę ir orumą, mažina pasitikėjimą juo.

6Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašo jį atmesti. Teigia, kad ieškovų ginčijami teiginiai yra paimti iš atsakovo publikacijos „Ar politikams įstatymai iš tikrųjų negalioja?“ konteksto, pateikti nepilnai ir neatsižvelgiant į tai, kad tai yra redakcijoje gauto skundo ištraukos ir šie teiginiai laikytini žiniomis apie ieškovą duomenys neskelbtini ir jo veiklą, o publikacijos teiginys „<...> Iš tiesų dokumentai ir biurokratiniai barjerai, kuriuos reikia įveikti prieš pradedant ką nors statyti, gerokai, ypač verslininkams, apsunkina planus, tačiau be to - nė iš vietos. Kam jau kam, o solidiems verslininkams, juo labiau politikams, tai turėtų būti aišku. Pasirodo, ne visiems. <...>“, yra abstraktaus turinio ir netaikytini ieškovams, nes jie tiesiogiai šiame teiginyje neminimi, juo nesiekiama pažeminti, įžeisti, o tik informuojama visuomenė apie publikacijoje nagrinėjamą problematiką. Publikacijoje UAB „Š“ minimas tik vieną kartą, nurodant kad „UAB „Š“ generalinis direktorius duomenys neskelbtini, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys, nelegaliai stato <...>“, taigi ne ši bendrovė siejama su nelegaliomis statybomis. Publikacijoje kalbama tik apie duomenys neskelbtini ir keliamas klausimas, ar jis, būdamas kartu ir politiku, laikosi įstatymų – būdamas viešuoju asmeniu jis turi būti pakantesnis kritikai, jo kritikos ribos platesnės. Nurodo, kad iš esamų dokumentų matyti, jog skundo, adresuoto Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Tauragės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui ir UAB „Tauragės kurjeris“ pateikimo metu statybos leidimas statyti gamybinį pastatą nebuvo išduotas. Tikrinant anoniminę informaciją publikacijos autorė susisiekė su atitinkama pareigūne, kuri patvirtino, kad prašymas statybai adresu duomenys neskelbtini , elektroninėje sistemoje jau pateiktas ir leidimas formuojamas, o pats duomenys neskelbtini rengiant publikaciją statybos leidimo neparodė. Taigi, rengdamas publikaciją atsakovas ėmėsi visų įmanomų veiksmų protingomis pastangomis patikrinti gautą anoniminę informaciją. Žurnalistų etikos inspektorius dėl UAB „Š“ generalinio direktoriaus duomenys neskelbtini 2016-06-21 skundo dėl šioje byloje aptariamos publikacijos, jį pripažino nepagrįstu. Mano, kad nėra pagrindo atsakovui paneigti publikacijoje paskleistus duomenis, taip pat nepagrįstas ir ieškovų reikalavimas jiems atlyginti neturtinę žalą, nes ieškovai neįrodė esant visas deliktinės atsakomybės sąlygas.

7Trečiasis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje paaiškino, kad šiuo metu jau nebedirba UAB „Tauragės kurjeris“. Tuo metu dirbo redaktoriaus pavaduotoja, taip pat ir žurnaliste. Atėjusi į darbą ant darbo stalo rado voką su skundu bei pridėtomis nuotraukomis ir pradėjo tuo domėtis – tokią teisę ji turėjo, jokių suderinimų su vadovybe ar leidimų nereikėjo. Korespondenciją išima bet kuris redakcijos darbuotojas, vieno konkretaus atsakingo asmens nebuvo. Skundas buvo anoniminis, paprastai prieš spausdinant straipsnį jį aptaria su direktoriumi. Paskambino p. S., taip pat į Vilnių, statybos inspekciją – mano, kad objektyviausią informaciją galėjo pateikti būtent ši institucija. Į Tauragės statybos inspekcijos skyrių neskambino. Atsiliepusi moteris, kurios ji nepažinojo, jai paaiškino, kad sprendimas yra formuojamas. Ji taip ir parašė. Žodį „formuojamas“ nurodė kabutėse, nes tuo metu leidimo nuolatiniam statiniui dar nebuvo. Buvo nuvykusi ir į vietą, matė, kad stovi kolonos dideliame plote. Rengdama publikaciją gal ir pasidomėjo kas rengia statybos leidimus. Pagarsinus skundo, adresuoto Aplinkos ministerijai, turinį, paaiškino, kad apie šį skundą jai nieko nėra žinoma. Jokio suinteresuotumo pažeminti duomenys neskelbtini neturėjo, yra apie jį rašiusi ir teigiamai, per visą puslapį parašė pozityvų straipsnį apie UAB „Š“ ir duomenys neskelbtini. Jokiai partijai nepriklauso ir neturi suinteresuotumo apie kažką rašyti specialiai neigiamai, tokio nurodymo jai niekas nedavė. Su valstybinės teritorijų planavimo inspekcijos atstove duomenys neskelbtini rengdama publikaciją nekalbėjo.

8Teismo posėdyje ieškovų atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti.

9Atsakovo atstovas ir trečiasis asmuo su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

10Ieškinys atmestinas.

11Šalių atstovų ir trečiojo asmens paaiškinimais, liudytojos parodymais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad UAB „Š“ leidžiamame Tauragės krašto laikraštyje „Tauragės kurjeris“ 2016 m. birželio 10 d. numeryje Nr. 43 (1798), o po to ir jo administruojamoje internetinėje svetainėje www.kurjeris.lt (2016-06-16) ir socialinės paskirties profilyje https://www.facebook.com/kurjeris.lt paskelbta publikacija „Ar politikams įstatymai iš tikrųjų negalioja?“. Manydamas, kad paskelbta publikacija pažeidžia UAB „Š“ dalykinę reputaciją ir duomenys neskelbtini garbę ir orumą, UAB „Š“ generalinis direktorius duomenys neskelbtini 2016 m. birželio 21 d. pretenzija pareikalavo iš atsakovo per dvi savaites tose pačiose visuomenės informavimo priemonėse išspausdinti atitinkamus paneigimus, tačiau atsakovas 2016 m. liepos 8 d. pateikė atsakymą į pretenziją, kuriuo atsisakė paneigti publikacijoje pateiktą informaciją, dėl ko ieškovai kreipėsi į teismą pareikšdami civilinį ieškinį.

12Asmens garbės ir orumo gynimą reglamentuojančio Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę reikalauti teismo tvarka paneigti paskleistus duomenis, žeminančius jo garbę ir orumą ir neatitinkančius tikrovės, taip pat atlyginti tokių duomenų paskleidimu jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą. Preziumuojama, kad paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, kol juos paskleidęs asmuo neįrodo priešingai. Paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, jeigu faktai tikrovėje neegzistavo, įvykiai klostėsi ne taip, kaip nurodoma, asmens poelgiai vertinami neadekvačiai vykusiems faktams. Ar paskleisti tikrovės neatitinkantys duomenys žemina asmens garbę ir orumą, yra fakto klausimas. Kad buvo pažeista garbė ir orumas turi įrodyti ieškovas, o kad duomenys atitiko tikrovę – atsakovas (Lietuvos duomenys neskelbtini 2007 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-488/2007, 2009 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-51/2009). Lietuvos duomenys neskelbtini praktikoje, kurią plačiai aprašė tiek ieškovas tiek atsakovas, išaiškinta, kad asmens garbė ir orumas, taikant CK 2.24 straipsnį, ginami nustačius tokių faktų visetą: 1) žinių paskleidimo faktą; 2) faktą, kad žinios yra apie ieškovą; 3) faktą, kad žinios žemina ieškovo garbę ir orumą; 4) faktą, kad paskleistos žinios neatitinka tikrovės (Lietuvos duomenys neskelbtini 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2008; 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-97/2011; kt.). Ar konkrečiame teiginyje yra paskelbta žinia, ar išsakyta nuomonė, turi būti sprendžiama vadovaujantis tuo, kad žinia yra informacija apie faktus ir jų duomenis. Faktas – tai tikras, nepramanytas įvykis, dalykas, reiškinys; duomenys – fakto turinį atskleidžianti informacija; žinia – informacija apie faktus ir jų duomenis, t. y. reiškinius, dalykus, savybes, veiksmus, įvykius, grindžiamus tiesa, kurią galima užtikrinti patikrinimo bei įrodymo priemonėmis. Žinia yra laikomas teiginys, kuriuo kas nors tvirtinama, konstatuojama, pasakoma ar pateikiama kaip objektyviai egzistuojantis dalykas. O nuomonė – tai asmens subjektyvus faktų ir duomenų vertinimas. Žiniai taikomas tiesos kriterijus, jos egzistavimas gali būti patikrinamas įrodymais ir objektyviai nustatomas. Nuomonė turi turėti pakankamą faktinį pagrindą, tačiau ji yra subjektyvi, todėl jai netaikomi tiesos ir tikslumo kriterijai (Lietuvos duomenys neskelbtini 2015 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1-219/2015).

13Teismų praktikoje nurodyta, kad informacija apie faktus ir jų duomenis gali būti tikra arba klaidinga (netiksli), išgalvota, melaginga, netikra, t. y. neatitinkanti tikrovės. Tai reiškia, kad iš tikrųjų tokių faktų, aplinkybių, įvykių, reiškinių nebuvo arba būta kitokių (Lietuvos duomenys neskelbtini 2006 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2006; 2011 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-106/2011).

14Ši bendrosios kompetencijos teisme nagrinėjama civilinė byla buvo sustabdyta kol įsiteisės procesinis sprendimas Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėtoje administracinėje byloje, tai yra byloje dėl UAB „Š“ ir duomenys neskelbtini skundo dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus (toliau – Inspektorius) 2016-08-24 sprendimo panaikinimo. Ieškovų atstovas, net ir teismui priėmus galutinį sprendimą administracinėje byloje teigia, kad jis neturi prejudicinės galios civilinį ieškinį nagrinėjančiam bendrosios kompetencijos teismui, nes administracinis teismas įrodymų nerinko ir netyrė, jame nebuvo apklaustas nei trečiasis asmuo nei liudytoja (2018-10-25 teismo posėdis), neišnagrinėjo civilinės atsakomybės, žalos klausimo, administracinis teismas bylą išnagrinėjo atmestinai. Inspektorius nėra statybos specialistas, jis negali vertinti statybos santykių, jis pareiškėjo atliktus darbus vertino kitaip nei Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (2018-08-29 teismo posėdis).

15Teismo įsitikinimu, administracinėje byloje nustatytos aplinkybės yra reikšmingos sprendžiant civilinę bylą ir bendrosios kompetencijos teismas privalo jomis remtis (CPK 182 str. 2 p.). Nors ir atsiliepime į atsakovo prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo (2016-11-28 DOK-6193) ir atskirajame skunde (2016-12-13 DOK-6583) ieškovai nurodo, kad ginčo dalykas civilinėje ir administracinėje byloje nėra tapatus: administracinės bylos dalykas yra Inspektoriaus sprendimas o civilinėje byloje nagrinėjama atsakovo paskelbta publikacija, iš Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 9 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. eI-1135-331/2017 matyti, kad minimas teismas nustatinėjo šias aplinkybes: ar Inspektorius tinkamai išnagrinėjo pareiškėjų skundą vertindamas viešosios informacijos skleidėjo UAB „Tauragės kurjeris“ veiksmus pagal Visuomenės informavimo įstatymo (toliau – VIĮ) nuostatas, ar viešosios informacijos skleidėjas UAB „Tauragės kurjeris“ nepažeidė VIĮ nuostatų, t. y. ar minėtose publikacijose apie pareiškėjus buvo paskleista nuomonė ar žinia, ar ji nėra žeminančio pobūdžio, ar atitinka tikrovę, ar nepažeista UAB „Š“ dalykinė reputacija, duomenys neskelbtini garbė ir orumas. Iš civilinio ieškinio turinio matyti, kad ieškovai įrodinėja, kad atsakovo publikacijoje „Ar politikams įstatymai iš tikrųjų negalioja?“ paskleista informacija žemina ieškovo UAB „Š“ dalykinę reputaciją ir duomenys neskelbtini garbę ir orumą, kad teiginiai, kuriuos prašė atsakovo paneigti, yra žinia, kuri yra melaginga – taigi iš esmės specializuoto ir bendrosios kompetencijos teismų nustatinėjamos aplinkybės yra identiškos. Procesas administraciniuose teismuose prasidėjo anksčiau nei bendrosios kompetencijos teisme, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo procesiniai sprendimai yra laikomi precedentais ir bendrosios kompetencijos teismams bylose, kuriose ratio decidendi iš esmės sutampa. Tokiu būdu administracinių teismų procesiniuose sprendimuose nustatyti faktai turi prejudicinę reikšmę teismo sprendimui civilinėje byloje, ką konstatavo ir Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. kovo 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. eS-448-777/2017. Pažymėtina, kad Lietuvos duomenys neskelbtini, išnagrinėjęs ieškovų kasacinį skundą dėl minimos Klaipėdos apygardos teismo nutarties, ją panaikino tik dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, o kitą jos dalį paliko nepakeistą.

16Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau - VAAT), išnagrinėjęs pareiškėjų (ieškovų šioje byloje) skundą dėl Inspektoriaus 2016-08-24 sprendimo, aukščiau minėtu sprendimu jį atmetė kaip nepagrįstą, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) 2018 m. liepos 18 d. nutartimi (civilinė byla Nr. eA-1306-629/2018) pareiškėjų apeliacinį skundą atmetė.

17Iš ieškovų prašomų paneigti publikacijos teiginių matyti, kad iš esmės prašoma paneigti atsakovo redakcijoje gauto ir publikacijoje išspausdinto anoniminio skundo tam tikrus teiginius, bei publikacijos įžangą, kurioje pateiktas publikacijos autorės teiginys: „Iš tiesų dokumentai ir biurokratiniai barjerai, kuriuos reikia įveikti prieš pradedant ką nors statyti, gerokai, ypač verslininkams, apsunkina planus, tačiau be to – nė iš vietos. Kam jau kam, o solidiems verslininkams, juo labiau politikams, tai turėtų būti aišku. Pasirodo, ne visiems.<...>“. VAAT, analizuodamas šį teiginį, sutiko su Inspektoriaus vertinimu, kad jis yra publikacijos autorės nuomonė. Nurodė, kad šiuo teiginiu autorė išreiškė savo subjektyvią nuomonę dėl atsirandančių sunkumų prieš pradedant statybas, išsakė savo mintis, kad politikams turi būti aišku, jog be dokumentų statybos negalimos. Teismo vertinimu, autorės nuomonė pareikšta etiškai, ja nebuvo siekta nuslėpti ir iškreipti faktus ir duomenis, todėl tokios nuomonės išsakymas negali sukelti neigiamų padarinių duomenys neskelbtini ar UAB „Š“ atžvilgiu.

18Civilinę bylą nagrinėjantis teismas, šį teiginį vertindamas per ieškinio argumentą, jog šiuo publikacijos teiginiu, kaip ir kitais, buvo pažeista ieškovų dalykinė reputacija ir garbė bei orumas, sprendžia, kad minimas sakinys yra pernelyg apibendrinamojo pobūdžio, kad jį būtų galima laikyti paveikiančiu ieškovų reputaciją. Minimas teiginys turi būti suvokiamas kaip atsakovo hiperbolizuotai reiškiamas susirūpinimas apie tai, kad statybos nevyktų pažeidžiant statybas reglamentuojančius įstatymus. Kaip yra konstatavęs duomenys neskelbtini duomenys neskelbtini, tai neabejotinai didelio bendrojo susirūpinimo klausimai, suponuojantys pagrįstą „aštresnių“ pozicijų tikimybę (žr., pvz., Kwiecien v. Poland, no. 51744/99, 9 January 2007 ir daugelis kt.).

19Dėl publikacijos teiginių „<...> duomenys neskelbtini kyla didžiulis Tauragės rajono savivaldybės tarybos nariams S. priklausantis pastatas, tačiau leidimas jam statyti neišduotas <...>“, „<...> UAB „Š.“ generalinis direktorius duomenys neskelbtini, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys, nelegaliai stato neturėdamas leidimo pastatui duomenys neskelbtini <...>“, „<...> Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys duomenys neskelbtini nežino elementarių dalykų – kad statyba pradedama nuo projekto ir leidimo <...>“ „<...> Stovi kolonos, pusė pastato pastatyta, o leidimo nėra <...>“ „<...> „institucijos nupirktos“, jei nemato nelegalios statybos <...>“, „<...> kad statyba nelegali, galima įsitikinti pasižiūrėjus internetiniame puslapyje, kuriame skelbiami statybas leidžiantys dokumentai <...>„ VAAT konstatavo, kad vertinant nurodytus teiginius visos publikacijos kontekste, aiškiai matyti, kad autorė iš esmės perteikia į redakciją atsiųsto anoniminio laiško turinį. Tai aiškiai pateikiama publikacijoje („Skunde taip pat teigiama, kad <...>“; „<...>, - rašoma skunde inspekcijai“; „Esą kyla mintis, kad <...>“; „Pasak skundo autorių, <...>“). Minėti teiginiai nėra šališki, jais perteikta gauta tikra informacija, autorei neišreiškiant savo subjektyvios nuomonės, kurių teisingumą galima patikrinti, todėl, kaip teisingai nustatė atsakovas, atitinka žinios sąvoką (VIĮ 2 straipsnio 86 punktas). Šios aplinkybės suponuoja teismo išvadą, jog Publikacijoje paskelbti teiginiai nebuvo žeminančio pobūdžio, jais nesiekta platinti dezinformaciją apie pareiškėjus.

20VAAT sprendime pasisakė ir dėl kitų pareiškėjų skundo argumentų, nurodydamas, kad publikacijos autorė aiškiai įvardija informacijos šaltinį – nedviprasmiškai nurodo, kad „Tauragės kurjerio“ redakciją pasiekė laiškas su ant voko užrašytu atgaliniu adresu: Tauragės rajono savivaldybė, Respublikos g. 2. Voke – skundas, tiksliau skundo, siųsto Aplinkos ministerijai ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, kopija. Skundą pasirašę Tauragės rajono verslininkais prisistatę autoriai Inspekcijos prašo „ištirti, kodėl Tauragės valdininkui įstatymai negalioja“. Iš Publikacijos turinio matyti, kad buvo remtasi keliais informacijos šaltiniais – autorė kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, kuri patvirtino apie anonimiško laiško gavimą, paaiškino, kas yra laikoma savavališka statyba, informavo, kad prašymas statybai adresu duomenys neskelbtini, elektroninėje sistemoje jau pateiktas ir šiuo metu leidimas formuojamas. Taip pat autorė kreipėsi į duomenys neskelbtini, kuris tvirtinto, kad turi leidimą, taip pat į duomenys neskelbtini, kuris patvirtino, kad jo vadovaujama įmonė stato pastatą duomenys neskelbtini ir jo žiniomis, su statybos leidimais viskas esą tvarkoje. Reziumavo, kad publikacijos autorė ėmėsi visų būtinų priemonių informacijos patikimumui patikrinti, rėmėsi keliais informacijos šaltiniais, tikrino faktus, paaiškino dėl anoniminio laiško gavimo, kaip tai yra numatyta VIĮ 41 straipsnio 2 dalies 1 punkte.

21Ieškovai tiek skunduose dėl Inspektoriaus sprendimo tiek ieškinyje teigia, kad statybos vyko turint visus reikiamus leidimus, tačiau žurnalistė šios aplinkybės neišsiaiškino.

22VAAT, išanalizavęs bylos dokumentus konstatavo, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Tauragės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2016 m. birželio 15 d. raštas patvirtina, kad gavus anoniminį laišką ir 2016 m. birželio 13 d. atliekant patikrinimą dėl UAB „Š“ gamybinio pastato adresu duomenys neskelbtini, Tauragėje statybų buvo nustatyta, kad duomenys neskelbtini Inspekcijai pateikė 2016 m. birželio 7 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos išduotą leidimą Nr. LSNS-73-160607-00021, darbai buvo vykdomi pagal 2016 m. projektuotojo IĮ „duomenys neskelbtini firma“ parengto statybos projekto Nr. J1508-01 sprendinius.

23duomenys neskelbtini „Ar politikams įstatymai iš tikrųjų negalioja?“ buvo paskelbta UAB „Tauragės kurjeris“ leidžiamame Tauragės krašto laikraštyje „Tauragės kurjeris“ 2016 m. birželio 10 d. numeryje Nr. 43 (1798), bendrovės administruojamoje internetinėje svetainėje www.kurjeris.lt 2016 m. birželio 16 d. ir bendrovės profilyje https://www.facebook.com/kurjeris.lt, duomenys neskelbtini autorei patvirtino, kad leidimas yra formuojamas, kas ir buvo nurodyta Publikacijoje, o Tauragės rajono savivaldybės administracija leidimą Nr. LSNS-73-160607-00021 išdavė 2016 m. birželio 7 d. (po anoniminio skundo jai pateikimo), kurį duomenys neskelbtini Inspekcijai pateikė 2016 m. birželio 13 d., laikytina, kad nebuvo paskleista dezinformacija ar informacija, žeminanti duomenys neskelbtini garbę ir orumą, UAB „Š“ dalykinę reputaciją. Turėdamas šią informaciją, Inspektorius ginčo sprendime padarė teisingą išvadą, kad anonimiško skundo Inspekcijoje gavimo metu (2016 m. birželio 6 d.), UAB „Tauragės kurjeris“ pateikimo metu, statybos leidimas UAB „Š“ statyti gamybinį pastatą nebuvo išduotas.

24VAAT pažymėjo, kad Inspekcija, siekdama užtikrinti, kad statinių statyba būtų vykdoma teisėtai, tikrina, ar statybos dalyvių veiksmai atitinka statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams; tikrina, ar statyba vykdoma teisėtai (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349, redakcija, galiojanti nuo 2012 m. birželio 29 d., 11.2.1.3., 11.2.1.4. p.), todėl žurnalistė pagrįstai kreipėsi į Inspekciją, siekdama patikrinti gautos informacijos teisingumą. Juolab, kad publikacijos autorei buvo žinoma, jog anoniminis laiškas pateiktas ir Inspekcijai.

25LVAT, išnagrinėjęs pareiškėjų apeliacinį skundą konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai įvertino ginčijamo atsakovo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, pritarė tokiam vertinimui. Įvertinusi skunde nurodytą publikaciją bei Inspektoriaus priimtą sprendimą, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, kad nagrinėjamu atveju viešosios informacijos skleidėjas pažeidimo nepadarė. Skelbiama informacija atitinka tikrovę, visuomenė informuojama, kad remiamasi anoniminiu skundu. Informacija, įvertinus ją atsižvelgiant į paskleistos informacijos visumą, turinį, ginčo teiginių kontekstą, minčių dėstymą, sakinių konstrukciją bei logines paskelbtos informacijos sąsajas, paskleista nešališkai, remiamasi keliais šaltiniais, sudaryta galimybė pasisakyti kritikuojamiems asmenims, jų nuomonė pateikta neiškraipyta. Taip pat pritarta pirmosios instancijos teismo padarytoms išvadoms, kad visuomenės informavimo priemonė tikrino skleidžiamą informaciją, jos tikslas buvo informuoti visuomenę, o ne pažeminti apeliantų garbę ir orumą ar pažeisti interesus, be to, ji nevartojo užgaulių, neetiškų epitetų, o pati informacija buvo skelbiama apie viešąjį asmenį – politiką bei jo įmonę, o pastarojo kritikos ribos yra platesnės, todėl ginčo informacija paskleista nepažeidžiant aukščiau aptarto teisinio reguliavimo. Konstatuota, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino reikšmingas ginčui aplinkybes, aiškino ir taikė teisės normas bei priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą.

26Civilinę bylą nagrinėjantis teismas apklausė liudytoja publikacijoje minimą duomenys neskelbtini, kuri paaiškino, kad tuo metu vykdė Inspekcijos (valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos) vyriausiojo specialisto pareigas, viena iš jos funkcijų buvo teikti informaciją žiniasklaidos atstovams – kiti asmenys teikti tokios informacijos teisės neturėjo. Tik atlikus patikrinimus kartais duodamas įgaliojimas informaciją pateikti teritorinių skyrių darbuotojams. Su „Tauragės kurjeriu“ buvo bendrauta. Pasakyti, ar straipsnyje pateikta informacija tiksli, negali, nes, kiek pamena, pokalbis buvo telefonu, pokalbių įrašai įstaigoje laikomi tik pusę metų, tačiau bendruoju atveju pateikta informacija yra teisinga. Statybą leidžiančio dokumento būsena gali pasikeisti per sekundę. Šio dokumento statybos būsena po 10 val. dar buvo „formuojamas“, o po 14,05 val. jau būsena pasikeitė. Kelintą valandą jai skambino iš „Tauragės kurjeris“ pasakyti negali, kiek pamena, jai skambino ne vyras. Pokalbis turėjo vykti apie naują leidimą – apie seną leidimą jos nebuvo klausiama. Pasikeitus būsenai į laikraščio redakciją neskambino. Leidimus išduoda savivaldybės administracijos o ne Inspekcija, bet leidimai išduodami per informacinę sistemą „Infostatyba“, ir kol ten neužregistruoti jie nėra galiojantys. Savavališka statyba nustatoma tik atlikus patikrinimą, o patikrinimas šiuo atveju atliktas tik birželio 13 dieną, tai yra jau po leidimo išdavimo birželio 7 dieną. Nesudėtingas statinys yra iki 80 m2 ploto, jei tai pastatas – teisme peržiūrėjusi publikacijoje patalpintą nuotrauką išreiškė nuomonę, kad toks statinys negalėtų būti nesudėtingas.

27Tokiu būdu, teismo vertinimu, net profesionalioje statybų priežiūrą vykdančioje institucijoje dirbančiam asmeniui, neturint konkrečių dokumentų ar statomas nesudėtingas inžinerinis statinys - stoginė ar būsimas pastatas, sunku paneigti, jog 700 m2 plote statomas ne pastatas. Iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Tauragės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2016-06-15 rašto Nr. (20.2)-KL2-336 matyti, kad vėliau statytojo sprendimu buvo parengtas gamybinio pastato statybos projektas, kuriame numatyta projektuojamo gamybinio pastato pamatams naudoti esamus, įrengtus pagal stoginių statybos projektą, pamatus. Ši aplinkybė patvirtina, kad statytojo galutinis tikslas nuo pradinio etapo buvo ne stoginės, o gamybinio pastato statyba. Pažymėtina, kad žurnalistė publikacijos rengimo metu, siekdama nustatyti objektyvią tiesą, skambino, be kita, ir ieškovui duomenys neskelbtini, kuris tik lakoniškai paaiškino, kad reikalingi statybų leidimai yra, tačiau nesiėmė jokių pastangų juos pateikti, ar bent paaiškinti 2016-03-15 Tauragės rajono savivaldybės administracijos pritarimo dėl stoginės statybos buvimo faktą, jo esmę ir teisinę reikšmę, todėl negalima kaltinti publikacijos autorės dėl to, kad ji sąmoningai nutylėjo ar dėl kompetencijos stokos neišsiaiškino minimo pritarimo egzistavimą.

28Įvertinęs trečiojo asmens ir liudytojos duomenys neskelbtini paaiškinimus, teismas daro išvadą, kad jie nėra vieni kitiems prieštaraujantys, atitinka administracinių teismų nustatytas aplinkybes ir įrodo, kad rengdama publikaciją žurnalistė iš tikrųjų rėmėsi objektyvia, tame tarpe ir duomenys neskelbtini, oficialios valstybės institucijos atstovės spaudai, jai pateikta informacija, jos neiškraipė. Minimi įrodymai paneigia ieškovų teiginį, kad rengdama publikaciją žurnalistė informacijos turėjo kreiptis ne į Inspekciją o į jos teritorinį padalinį Tauragėje, nes liudytoja duomenys neskelbtini paaiškino, jog kiti asmenys teikti tokios informacijos teisės neturėjo ir tik atlikus patikrinimus kartais duodamas įgaliojimas informaciją pateikti teritorinių skyrių darbuotojams. Duomenų, kad toks leidimas būtų buvęs išduotas kuriam iš Inspekcijos teritorinio padalinio darbuotojui Tauragėje, nėra. Aptarti įrodymai paneigia ir ieškovų argumentą, kad visi statybos leidimai buvo gauti. Liudytoja duomenys neskelbtini patvirtino, kad kol leidimai statyboms neužregistruoti informacinėje sistemoje „Infostatyba“, jie nėra galiojantys. Iš minimos liudytojos pateikto IS „Infostatyba“ išrašo (2018-10-26 DOK-21183) matyti, kad minimas leidimas statyti naują statinį šioje informacinėje sistemoje užregistruotas 2016-06-07 14.05 val., o būsena „Galiojantis“ atsirado 2016-06-07 14.06 val. Tos pačios dienos 10.54 val. jo būsena buvo „Formuojamas“. Nors tikslių duomenų, kada žurnalistė skambino į Inspekciją byloje nėra, įvertinant jos ir liudytojos duomenys neskelbtini paaiškinimų nuoseklumą dėl šios aplinkybės (iki teismo posėdžio jos viena kitos nepažinojo), darytina išvada, kad tuo metu, kai trečiasis asmuo paskambino duomenys neskelbtini, IS „I“ dėl minimo statybos leidimo dar buvo būsena „Formuojamas“.

29Ieškovų atstovas teigia, kad žurnalistė nebuvo kompetentinga rengti publikacijos apie statybas. Teismo vertinimu, akivaizdu, kad rajoniniame laikraštyje sudėtinga turėti visas žmonių veiklos ir verslo sritis profesionaliai išmanančių žurnalistų. Duomenų, kad publikaciją rengusi žurnalistė turėtų inžinerinį statybų profilio išsilavinimą, byloje nepateikta. Sprendžiant iš jos paaiškinimų teisme, darytina išvada, kad jai sudėtinga kalbėti statybas reglamentuojančių teisės aktų tema, tačiau šioje byloje svarbu nustatyti ne žurnalistės profesinę kvalifikaciją statybos teisiniuose klausimuose, o aplinkybę, ar rengdama publikaciją ji stengėsi objektyviai išsiaiškinti visas esmines aplinkybes, ar nebuvo sąmoningo faktų iškraipymo ar jų nutylėjimo. Ieškovai publikacijos autorę ir atsakovą kaltina tuo, kad publikacijoje sąmoningai nepaminėta apie UAB „Š“ 2016-03-15 Tauragės rajono savivaldybės administracijos duoto rašytinio pritarimo toje pačioje statybvietėje statyti nesudėtingus inžinerinius statinius – stogines. Tai jie teigia ir 2018-11-08 prašyme dėl papildomų dokumentų pateikimo (DOK-21925). Teismas sprendžia, kad duomenų, leidžiančių teigti, kad publikacijos autorė sąmoningai nepaminėjo tam tikrų dokumentų dėl minimos statybos, buvimo faktą, byloje nėra. duomenys neskelbtini teisme paaiškino, kad nepamena apie antrą leidimą – įvertinant aplinkybę, kad ir skunde redakcijai ir publikacijoje kalbama tik apie leidimą atlikti statybas, darytina išvada, kad šiuo atveju ji žinojo būtent apie leidimo atlikti pastato statybas ne/turėjimą. Jos paaiškinimas, kad „kažkur buvo parašyta, kad ten yra stoginė o ne statinys“ negali būti pagrindu teiginiui, kad ji žinojo egzistuojant minėtą 2016-03-15 pritarimą, nes savo paaiškinimus ji teikė paskutiniame teismo posėdyje nagrinėjant bylą iš esmės. Ši aplinkybė buvo minima tiek ieškinyje, tiek kituose ieškovų pateiktuose prašymuose ir dokumentuose, su kuriais trečiasis asmuo turėjo galimybę susipažinti, todėl neatmestina, kad žodis „stoginė“ jai įsiminė būtent iš šalių procesinių dokumentų. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad duomenis paskleidusiam asmeniui padarius viską, ką tokioje situacijoje būtų padaręs sąžiningas duomenų skleidėjas, siekdamas nustatyti skelbiamos informacijos tikrumą, neesminiai teiginių netikslumai neturėtų būti pagrindas CK 2.24 straipsniui taikyti (žr., pvz., Lietuvos duomenys neskelbtini Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Z. V. L. v. VšĮ „Versmės“ leidykla ir kt., bylos Nr. 3K-3-347/2011; kt.).

30Byloje nenustatyta aplinkybių, kad ieškovas ar trečiasis asmuo sistemingai būtų siekę tendencingai nušviesti visus su ieškovų ūkine ir ieškovo duomenys neskelbtini politine veikla susijusius klausimus. Akivaizdu, kad esant situacijai, kai šalys, pačios ar jų esami ar buvę akcininkai išpažįsta skirtingas politines vertybes, nėra suinteresuoti pozityviai vertinti, šiuo konkrečiu atveju, ieškovas, atsakovo ar su juo susijusių asmenų veiklos. Klausimas, ar situacija, kai esant bet kokiai galimybei viešai keliami tam tikri, egzistuojantys tikrovėje ar tariami, negatyvūs politinių oponentų veiksmai, padidina vienų ir kitų žinomumą, ar prideda vieniems ar kitiems politinių dividendų, ar padidina jų ar per kitus asmenis valdomų masinės informacijos priemonių skaitomumą, yra retorinis, ir nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Pažymėtina, kad Tauragės apylinkės teisme yra buvę nagrinėjama ir daugiau su ieškovais ir atsakovu, ar su šalimis susijusių asmenų ginčų, susijusių su garbės ir orumo gynimu, tačiau šis ginčas yra pirmasis, todėl teismas negali teigti, jog šiuo konkrečiu atveju buvo aplinkybės, leidžiančios daryti išvadą, jog šalių nesutarimai yra įsisenėję ir neturi perspektyvos pagerėti. Trečiasis asmuo teisme paaiškino, kad neturi jokio asmeninio suinteresuotumo neigiamai nušviesti ieškovų veiklą, yra rašiusi ir teigiamų straipsnių tiek apie UAB „Š“, tiek apie duomenys neskelbtini. Teismo nustatytų ir įvertintų aplinkybių visuma leidžia jam sutikti su tokia trečiojo asmens pozicija.

31Aplinkybė, kas surašė skundą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, iš kur buvo išsiųstas laiškas su skundu atsakovo redakcijai, ar jis tiesiog buvo įdėtas į pašto dėžutę ar tiesiogiai paduotas kam iš redakcijos darbuotojų, teismo įsitikinimu, šioje byloje neturi būti tiriama ir teisinės reikšmės šio ginčo išnagrinėjimui neturi, nors ieškovai ją sieja su galimai nusikalstamos veikos požymiais (2018-10-12 DOK-20174), kas nėra šios civilinės bylos nagrinėjimo dalykas – teismas analizuoja tik atsakovo redakcijoje gauto ir skundžiamoje publikacijoje išspausdinto skundo turinį, o šis skundas, kaip minėta buvo anoniminis. Be to VIĮ 8 straipsnio nuostatos suteikia teisę viešosios informacijos rengėjams, žurnalistams ir kitiems šioje teisės normoje nustatytiems asmenims išsaugoti informacijos šaltinio paslaptį ir jo neatskleisti. Ieškovai, kaip paaiškino jų atstovas, ne kartą kreipėsi į ikiteisminio tyrimo institucijas su prašymu pradėti asmenų baudžiamąjį persekiojimą dėl su ieškinyje minimu straipsniu susijusių aplinkybių, tačiau duomenų, kad ikiteisminis tyrimas būtų buvęs pradėtas, nėra. Tokiu būdu ieškovų atstovo teiginiai, kad galimai paties atsakovo darbuotojai yra anoniminių skundų autoriai, kad į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją skambino tik po to, kai šios įstaigos teritoriniame padalinyje Tauragėje gavo juos netenkinančią informaciją (2018-10-11 DOK-20132), laikytini tik prielaida, kuri neturi jokio objektyvaus pagrindimo. Iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento rašto atsakant į ieškovų atstovo 2018-08-29 prašymą matyti, kad dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos išduoto 2016-03-15 statybą leidžiančio dokumento Nr. RPSP-73-160316-00007, duomenys neskelbtini skyrius „Tauragės kurjeris“ laikraščio žurnalistams neteikė informacijos dėl minėto statybą leidžiančio dokumento. Pažymėtina, kad prie ieškovų atstovo 2018-08-28 prašymo teismui pridėtų dokumentų matyti, jog Tauragės rajono savivaldybės mero duomenys neskelbtini 2016-07-13 prašymas pradėto ikiteisminį tyrimą dėl su skundo atsakovui siuntimu susijusių aplinkybių, buvo netenkintas, kaip ir jo vėlesnis skundas Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūros vyriausiajam prokurorui.

32Aptartų aplinkybių pagrindu ieškovų prašymai pripažinti neatitinkančiais ir pažeidžiančiais ieškovo UAB „Švytis“ dalykinę reputaciją bei ieškovo duomenys neskelbtini garbę ir orumą atsakovo publikacijoje „Ar politikams įstatymai iš tikrųjų negalioja?“ ieškovų paskelbtus duomenis, bei įpareigoti atsakovą tose pačiose visuomenės informavimo priemonėse, kuriose buvo paskleisti šie duomenys, paskelbti atitinkamo turinio paneigimus, netenkintini.

33Dėl neturtinės žalos atlyginimo

34Administraciniuose teismuose nebuvo nagrinėjamas žalos atlyginimo ieškovams klausimas. VIĮ 53 straipsnyje nustatyta, kad žala, atsiradusi dėl šio įstatymo pažeidimų, atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Bylose dėl asmens garbės ir orumo gynimo neturtinės žalos dydis nustatomas pagal CK 6.250 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas taisykles, taip pat atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos aplinkybes: paskleistų žinių pobūdį, apimtį, žinių paplitimą, jų vertinimą ir svarbą visuomenėje, nukentėjusiojo požiūrį ir reakciją į paskleistas žinias, paskleidusiojo tikslus, kaltės laipsnį ir jo elgesį (Lietuvos duomenys neskelbtini 2011 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-97/2011; 2015 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260-695/2015).

35Ieškovai civilinėje byloje prašo priteisti jiems neturtinę žalą iš atsakovo, todėl teismas šiuo klausimu pasisakys.

36Asmens garbė ir orumas gali būti ginami priteisiant turtinę ir (ar) neturtinę žalą.

37Ieškovai prašo priteisti iš atsakovo po 2000 eurų kiekvienam neturtinei žalai atlyginti. Nurodo, kad apskaičiuodami žalos dydį įvertino tai, kad atsakovas neigiamos anoniminės informacijos apie ieškovus paskleidimą net per tris šaltinius panaudojo siekdamas pažeminti ieškovus, atsisakė paneigti anoniminę informaciją, neatsiprašė ieškovų, ir toliau publikacijose tyčiojosi iš ieškovų. UAB „Š“ yra vienas iš didžiausių rajono darbdavių, jis yra ir Tauragės industrinio parko, kuriame veikia eilė užsienio įmonių, operatorius. Dėl tokių publikacijų bendrovė realiai rizikuoja netekti esamų ir būsimų klientų.

38Teismas sprendžia, kad nepripažinus, kad ginčo publikacijoje atsakovo paskelbti duomenys šiuo konkrečiu nagrinėjamu atveju pažemino ieškovo UAB „Š“ dalykinę reputaciją ir ieškovo duomenys neskelbtini garbę ir orumą, nėra pagrindo spręsti dėl neturtinės žalos priteisimo, ieškovų kildinamos iš dalykinės reputacijos bei garbės ir orumo pažeidimo.

39Kartu pažymėtina, kad ir tuo atveju, jeigu ieškovų įvardytus duomenis būtų pagrindas pripažinti žeminančiais atitinkamai jų dalykinę reputaciją bei garbę ir orumą, tai savaime nebūtų pagrindas priteisti neturtinės žalos piniginę kompensaciją. Ieškovai nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kad UAB „Š“ po paskelbtos publikacijos būtų praradęs verslo partnerius ar patyręs kitų praradimų, kas leidžia daryti išvadą, kad publikacija neturėjo realios įtakos jo dalykinei reputacijai. Ieškovas duomenys neskelbtini nei ieškinyje nei jo atstovas nagrinėjant bylą iš esmės, nenurodė jokių aplinkybių, numatytų CK 6.250 straipsnio 1 dalyje, bei tai patvirtinančių įrodymų, leidžiančių spręsti apie neturtinės žalos jam padarymą skundžiama publikacija. Pagal Lietuvos duomenys neskelbtini jurisprudenciją, tam tikrais atvejais vien teisės pažeidimo pripažinimo faktas yra pakankama satisfakcija už patirtą skriaudą. Tai reiškia, kad ne visais atvejais tam, jog būtų apginta pažeista neturtinė teisė, priteisiamas neturtinės žalos atlyginimas. Neturtinė žala priteisiama tuo atveju, kai nustatoma, kad teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (žr., pvz., Lietuvos duomenys neskelbtini Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-11-23 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-465/2010; 2012-01-24 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-2/2012; 2015-06-19 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-395-469/2015; mutatis mutandis Villa c. Italie, no. 19675/06, arr?t du 20 avril 2010).

40Dėl bylinėjimosi išlaidų

41Ieškovai prašo priteisti UAB „Š“ naudai iš atsakovo 4134,92 Eur bylinėjimosi išlaidas, pateikė šias išlaidas patvirtinančius įrodymus.

42Atsakovas prašo priteisti iš ieškovų 2550,68 Eur bylinėjimosi išlaidas, pateikė šias išlaidas patvirtinančius įrodymus.

43Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

44Teismui ieškinį atmetus, iš atsakovų solidariai priteistina atsakovui jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, nes jos yra pagrįstos, įrodytos, prašomos priteisti atstovavimo išlaidos neviršija teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytų maksimalių jų dydžių (Rekomendacijų 8.11. p.).

45Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-267, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

46ieškinį atmesti.

47Priteisti iš UAB „Š“, duomenys neskelbtini, a. k. ( - ) solidariai UAB „Tauragės kurjeris“, į. k. 179860268, naudai 2550,68 Eur (du tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt eurų ir 68 ct) bylinėjimosi išlaidų.

48Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėjas Egidijus Mockaitis,... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovai UAB „Š“ ir duomenys neskelbtini (toliau tekste – ieškovai)... 5. Ieškinyje nurodė, kad minioje publikacijoje aprašomas laikraščio... 6. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašo jį atmesti. Teigia, kad ieškovų... 7. Trečiasis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje... 8. Teismo posėdyje ieškovų atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti.... 9. Atsakovo atstovas ir trečiasis asmuo su pareikštu ieškiniu nesutiko ir... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Šalių atstovų ir trečiojo asmens paaiškinimais, liudytojos parodymais,... 12. Asmens garbės ir orumo gynimą reglamentuojančio Lietuvos Respublikos... 13. Teismų praktikoje nurodyta, kad informacija apie faktus ir jų duomenis gali... 14. Ši bendrosios kompetencijos teisme nagrinėjama civilinė byla buvo sustabdyta... 15. Teismo įsitikinimu, administracinėje byloje nustatytos aplinkybės yra... 16. Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau - VAAT), išnagrinėjęs... 17. Iš ieškovų prašomų paneigti publikacijos teiginių matyti, kad iš esmės... 18. Civilinę bylą nagrinėjantis teismas, šį teiginį vertindamas per ieškinio... 19. Dėl publikacijos teiginių „<...> duomenys neskelbtini kyla didžiulis... 20. VAAT sprendime pasisakė ir dėl kitų pareiškėjų skundo argumentų,... 21. Ieškovai tiek skunduose dėl Inspektoriaus sprendimo tiek ieškinyje teigia,... 22. VAAT, išanalizavęs bylos dokumentus konstatavo, kad Valstybinės teritorijų... 23. duomenys neskelbtini „Ar politikams įstatymai iš tikrųjų negalioja?“... 24. VAAT pažymėjo, kad Inspekcija, siekdama užtikrinti, kad statinių statyba... 25. LVAT, išnagrinėjęs pareiškėjų apeliacinį skundą konstatavo, kad... 26. Civilinę bylą nagrinėjantis teismas apklausė liudytoja publikacijoje... 27. Tokiu būdu, teismo vertinimu, net profesionalioje statybų priežiūrą... 28. Įvertinęs trečiojo asmens ir liudytojos duomenys neskelbtini paaiškinimus,... 29. Ieškovų atstovas teigia, kad žurnalistė nebuvo kompetentinga rengti... 30. Byloje nenustatyta aplinkybių, kad ieškovas ar trečiasis asmuo sistemingai... 31. Aplinkybė, kas surašė skundą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos... 32. Aptartų aplinkybių pagrindu ieškovų prašymai pripažinti neatitinkančiais... 33. Dėl neturtinės žalos atlyginimo... 34. Administraciniuose teismuose nebuvo nagrinėjamas žalos atlyginimo ieškovams... 35. Ieškovai civilinėje byloje prašo priteisti jiems neturtinę žalą iš... 36. Asmens garbė ir orumas gali būti ginami priteisiant turtinę ir (ar)... 37. Ieškovai prašo priteisti iš atsakovo po 2000 eurų kiekvienam neturtinei... 38. Teismas sprendžia, kad nepripažinus, kad ginčo publikacijoje atsakovo... 39. Kartu pažymėtina, kad ir tuo atveju, jeigu ieškovų įvardytus duomenis... 40. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 41. Ieškovai prašo priteisti UAB „Š“ naudai iš atsakovo 4134,92 Eur... 42. Atsakovas prašo priteisti iš ieškovų 2550,68 Eur bylinėjimosi išlaidas,... 43. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 44. Teismui ieškinį atmetus, iš atsakovų solidariai priteistina atsakovui jo... 45. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260,... 46. ieškinį atmesti.... 47. Priteisti iš UAB „Š“, duomenys neskelbtini, a. k. ( - ) solidariai UAB... 48. Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Klaipėdos apygardos teismui per...