Byla eB2-442-658/2018
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Midrus“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Midrus“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto,

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi UAB „Midrus“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas S. K.. 2016 m. rugsėjo 14 d. nutartimi teismas UAB „Midrus“ bankroto byloje paskirtą bankroto administratorių, jam laikinai negalint eiti savo pareigų, pakeitė pavaduojančiu bankroto administratoriumi – UAB „BANKROTO LYDERIAI“. 2016 m. rugsėjo 20 d. nutartimi bankroto administratoriumi paskirtas I. Š.. 2016 m. lapkričio 8 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, kuris 2017 m. sausio 12 d., 2017 m. liepos 27 d., 2018 m. sausio 17 d. nutartimis buvo patikslintas. 2017 m. sausio 31 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

3BUAB „Midrus“ bankroto administratorius pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos nurodydamas, kad per likvidavimo laikotarpį buvo užbaigtos įmonės bankroto ir likvidavimo procedūros, o kreditorių susirinkimas priėmė sprendimą įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos.

4Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis).

5Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę.

6Prašymas tenkintinas.

7Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

8Iš bylos duomenų, bankroto administratoriaus prašymo ir ataskaitos nustatyta, kad atsakovės vadovas administratoriui perdavė tik dalį įmonės dokumentų. Įmonės veikla buvo susijusi su mažmenine prekyba (maistas, gėrimai, tabakas). Administratorius patikrinęs įmonės dokumentus nustatė, kad 2016 metais per įmonės kasą buvo atliekami mokėjimai darbuotojams ir kitiems asmenims, o nuo 2016 m. gegužės 19 d. įmonės kasoje esančioms lėšoms buvo taikomi areštai. Be to, dalis lėšų iš kasos buvo paimta jau tuomet, kai įmonei buvo iškelta bankroto byla. Dėl to administratorius kreipėsi į teismą.

9Marijampolės rajono apylinkės teismas 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu už akių priteisė iš buvusio įmonės vadovo A. P. BUAB „Midrus“ naudai 1 727 Eur ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už visą priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat kitoje byloje Marijampolės rajono apylinkės teismas 2017 m. birželio 29 d. sprendimu priteisė iš buvusio įmonės vadovo A. P. 2 228,79 Eur žalos atlyginimo ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Kadangi A. P. nevykdė priimtų teismo sprendimų, bankroto administratorius kreipėsi į teismą su prašymais dėl vykdomųjų dokumentų išdavimo, kurie buvo perduoti antstoliams dėl priverstinio išieškojimo. Vis dėlto, kadangi piniginių lėšų išieškojimas vyko pakankamai ilgą laiko tarpą, o skolos atgavimas mažai tikėtinas, 2016 m. kovo 5 d. įvykusiame kreditorių susirinkime buvo nuspręsta reikalavimus parduoti. Bankroto administratorius nurodo, jog reikalavimai buvo parduoti už 10 Eur, kurie buvo panaudoti administravimo išlaidų daliniam dengimui. Daugiau įmonėje jokių lėšų nebuvo gauta.

11Nutarties iškelti UAB „Midrus“ bankroto bylą įsiteisėjimo dieną įmonėje dirbo 4 darbuotojai, kurie buvo atleisti. Registrų duomenimis įmonė nekilnojamųjų daiktų ir transporto priemonių neturėjo. Byloje liko nepatenkinti 12 726,51 Eur dydžio finansiniai kreditorių reikalavimai.

12Bankroto administratoriaus pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. kovo 10 d. pažyma Nr. MRPŽ-19 patvirtina, kad BUAB „Midrus“ su aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi.

13Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

14Teismui patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazę nustatyta, jog bylų, kuriose BUAB „Midrus“ dalyvautų proceso šalimi, nėra.

15Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek formalusis, tiek materialusis pagrindas tokiam sprendimui priimti. Šiuo atveju matyti, jog formalusis pagrindas yra. Sprendžiant dėl materialiojo pagrindo buvimo spręstina, jog teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013, ir kt.). Konkrečiai tai reiškia, jog teismas turi įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Šiuo atveju, teismo vertinimu, byloje nėra įrodymų, jog įmonė turėtų daugiau turto ar kad būtų sandorių, kuriuos nuginčijus to turto daugiau atsirastų. Todėl atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes spręstina, jog yra ir materialusis pagrindas pripažinti įmonę pasibaigusia.

16Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

17Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Todėl priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 149, 259, 268–270 straipsniu,

Nutarė

19pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Midrus“ (juridinio asmens kodas ( - )) veiklą pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

20Įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

21Įpareigoti bankroto administratorių sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis,... 2. Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi UAB „Midrus“... 3. BUAB „Midrus“ bankroto administratorius pateikė teismui prašymą priimti... 4. Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio... 5. Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę.... 6. Prašymas tenkintinas.... 7. Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai... 8. Iš bylos duomenų, bankroto administratoriaus prašymo ir ataskaitos... 9. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu už... 10. Kadangi A. P. nevykdė priimtų teismo sprendimų, bankroto administratorius... 11. Nutarties iškelti UAB „Midrus“ bankroto bylą įsiteisėjimo dieną... 12. Bankroto administratoriaus pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 13. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar... 14. Teismui patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų... 15. Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek... 16. Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant... 17. Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32... 19. pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Midrus“... 20. Įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32... 21. Įpareigoti bankroto administratorių sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...