Byla e2S-545-258/2016

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo AB DNB lizingas atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-09-04 nutarties civilinėje byloje pagal atsakovo AB DNB lizingas prašymą dėl papildomos nutarties priėmimo civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB „Žiedas plius“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Tytus“, ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo atsakovams K. N., J. N., D. N., UAB „Žiedas LT“, AB DNB lizingas (po teisių perėmimo AB DNB bankas), trečiasis asmuo byloje V. B..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-08-26 nutartimi patvirtino ieškovo BUAB „Žiedas plius“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Tytus“, su atsakovais K. N., J. N., D. N., UAB „Žiedas LT“ 2015-08-20 sudarytą taikos sutartį, priėmė ieškovo BUAB „Žiedas plius“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Tytus“, atsisakymą nuo ieškinio atsakovui AB DNB lizingas dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, o civilinę bylą nutraukė.

5Atsakovas AB DNB lizingas teismui pateikė prašymą dėl papildomos nutarties priėmimo, kuriuo prašo priteisti iš ieškovo BUAB „Žiedas plius“ atsakovo naudai 1210 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Nurodė, kad teismui 2015-08-26 nutartimi nutraukus bylą, liko neišspręstas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų, kurias patyrė atsakovas AB DNB lizingas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-09-04 nutartimi atmetė atsakovo AB DNB lizingas prašymą dėl 1200 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš ieškovo BUAB „Žiedas plius“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Tytus“.

8Teismas nurodė, jog kadangi atsakovas K. N. taikos sutartimi įsipareigojo sumokėti 4 600 EUR ieškovui, tokiu būdu iš esmės patenkindamas dalį ieškovo reikalavimų, ieškovas, sudaręs taikos sutartį su atsakovu K. N. atsiėmė ieškinį ir atsakovo AB DNB lizingas atžvilgiu, su kuriuo atsakovas K. N. buvo sudaręs ieškiniu ginčytą antrinį ginčo transporto priemonės Audi Q7, valst. Nr. ( - ) perleidimo sandorį. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą darė išvadą, kad ieškovo ieškinio atsisakymo priežastis buvo atsakovų veiksmai, o atsakovas K. N. įsipareigojo iš dalies patenkinti ieškovo reikalavimus po to, kai ieškovas pateikė patikslintą ieškinį teismui. Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendė, kad atsižvelgiant į šalių procesinį elgesį, įvertinus aplinkybes, dėl kurių kilo šalių ginčas, kodėl ieškovas kreipėsi teisminės gynybos ir kodėl atsisakė ieškinio, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, spręstina, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo iš ieškovo atsakovo AB DNB lizingas naudai priteisti atsakovo patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

  1. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimo į juos argumentai

9Atsakovas (apeliantas) AB DNB lizingas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-09-04 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - priteisti iš ieškovo atsakovo naudai 1210,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, nustatant, kad šios išlaidos atlyginamos iš ieškovo bankroto administravimo išlaidų sąmatos.

10Atskirąjį skundą grindžia argumentais:

111. Teisminio ginčo atsiradimo priežastimi nebuvo kokie nors neteisėti apelianto veiksmai ir/ar neveikimas, t. y. dėl proceso atsiradimo nėra jokios apelianto kaltės, o pačiame procese apeliantas procesinis elgesys buvo tinkamas – susipažino su bylos medžiaga teisme, laiku parengė motyvuotus procesinius dokumentus, dalyvavo parengiamajame bei teismo posėdyje ir kt. Tuo tarpu, teisėtas veikimas (lizingo veiklos vykdymas įstatymų nustatyta tvarka) negali sukelti apeliantui nuostolių, išreikštų bylinėjimosi išlaidų pavidalu (juolab, kad Ieškovas pažeistas teises galėjo ir privalėjo ginti kitais būdais (reikalaudamas nuostolių atlyginimo iš atsakingų asmenų (vienasmenio valdymo organo ir/ar juridinio asmens dalyvių ir pan.)).

122. Apeliantas nesudarė taikos sutarties, nemokėjo jokių piniginių sumų ieškovui, nes, kaip minėta, nebuvo sudaręs jokių sandorių, kurie prieštarautų Lietuvos Respublikoje galiojantiems įstatymams, neatliko jokių neteisėtų veiksmų, o apelianto, kaip sąžiningos šalies teises gina įstatymai (CK 6.153 str. 1d., 4.96 str. 1 d.). Šios aplinkybės suponuoja faktą, kad ieškovo procesinis elgesys, pasirenkant pažeistų teisių gynybos būdą, nebuvo pakankamai tinkamas, t. y. dėl apelianto įtraukimo į procesą bei bylinėjimosi išlaidų patyrimo, yra paties ieškovo kaltės. Ieškovas galėjo inicijuoti procesą neįtraukdamas į bylą apelianto, o juo labiau – atsakovu, jei būtų pasirinkęs tinkamesnį pažeistų teisių gynybos būdą. Šios aplinkybės dar kartą patvirtina apelianto reikalavimų dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagrįstumą.

133. Apelianto teisė turėti byloje atstovą/vesti bylą per atstovą, kaip ir bet kurio kito bylininko, yra nekvestionuojama (CPK 51 str. 1 d.). Teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principai suponuoja, kad už kvalifikuotą teisinę pagalbą turi būti atlyginta.

144. 2015-08-20 pareiškimu ieškovas atsisakė ieškinio reikalavimų apelianto atžvilgiu nenurodydamas jokių motyvų. Bet kuriuo atveju, ieškovui atsisakius ieškinio reikalavimų apelianto atžvilgiu, o apeliantui nesudarius taikos sutarties, laikytina, jog ieškovo reikalavimai apelianto atžvilgiu nebuvo patenkinti nei pilna apimtimi, nei iš dalies, o tai, taip pat, sudaro pagrindą bylinėjimosi išlaidų priteisimui.

155. Lietuvos apeliacinis teismas 2012-11-15 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-2097/2012 yra detaliai išnagrinėjęs bankrutuojančios įmonės prievolių, atsiradusių dėl bankroto proceso metu priteistų kitos šalies turėtų bylinėjimosi išlaidų, vykdymo klausimą ir pateikęs išaiškinimus, jog įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, piniginė prievolė, atsiradusi išsprendus procesinį bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, priskirtina prie šios bankrutavusios įmonės administravimo išlaidų, dėl ko kreditorių reikalavimai dėl tokių lėšų grąžinimo tenkintini LR ĮBĮ 36 str. 1 d. nustatyta tvarka kartu su kitomis administravimo išlaidomis.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovai K. N. ir UAB „Žiedas LT“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo spręsti teismo nuožiūra.

17Nurodo, kad teismui nusprendus priteisti bylinėjimosi išlaidas, šios turėtų būti priteistos iš ieškovo, nes ieškovas teikdamas ieškinį savo iniciatyva į bylą įtraukė apeliantą. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas tenkintinas.

19Įstatymo leidėjas yra įtvirtinęs bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas, kurias sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei CPK 329 straipsnyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1-2 d., 338 str.). Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas skundžiamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tikrina, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, kurias šiuo atveju sudaro apelianto argumentai dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

202015-11-30 Vilniaus apygardos teismui pateikti dokumentai iš kurių matyti, jog 2015-10-23 pasirašius AB DNB lizingas turto, teisių ir pareigų priėmimo – perdavimo aktą AB DNB bankas perėmė visas AB DNB lizingas turėtas teises bei pareigas, visą turtą, visas reikalavimo teises. Pagal CPK 48 str. 1 d. tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (juridinio asmens pertvarkymas), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Byloje pateiktas AB DNB Lizingas turto, teisių ir pareigų priėmimo-perdavimo aktas. Atsakovas AB DNB lizingas, į. k.124385737, pakeistinas jo teisių perėmėju AB DNB banku, į. k. 112029270.

21Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo papildoma nutartis, kuria atmestas atsakovo AB DNB lizingas prašymas priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas yra pagrįsta ir teisėta.

22Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-08-26 nutartimi patvirtino ieškovo BUAB „Žiedas plius“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Tytus“, su atsakovais K. N., J. N., D. N., UAB „Žiedas LT“ 2015-08-20 sudarytą taikos sutartį, priėmė ieškovo BUAB „Žiedas plius“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Tytus“, atsisakymą nuo ieškinio atsakovui AB DNB bankas dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, civilinę bylą nutraukė. Nutartimi, teismas neišsprendė atsakovo AB DNB bankas patirtų bylinėjimosi išlaidų klausimo, todėl pagal CPK 3 str. 6 d., 277 str. 1 d. 3 p. buvo priimta papildoma nutartis.

23CPK 94 straipsnio 1 dalis numato, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Skirstant bylinėjimosi išlaidų naštą šalims, kai ieškovas atsisakė ieškinio, yra svarbu nustatyti ieškinio atsisakymo priežastis, t. y. ar ieškovo atsisakymas buvo sąlygojamas atsakovo veiksmų. Pažymėtina, kad priežasties teorija numato, jog bylinėjimosi išlaidos atsiranda vykstant teisminiam bylos nagrinėjimui ir būtent dėl jo, todėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo naštos paskirstymui yra reikšmingi procesiniai šalių santykiai, jų procesinis elgesys. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta pagal priežasties teoriją turi tekti šaliai, atlikusiai neteisėtus procesinius veiksmus arba tokius procesinius veiksmus, kurie tapo papildomų bylinėjimosi išlaidų priežastimi.

24Dispozityvumo principas, be kita ko, reiškia, jog civilinė byla gali būti iškelta tik suinteresuoto asmens (ieškovo) iniciatyva, tik jis turi teisę pasirinkti, kokiam asmeniui ar kokiems asmenims reikšti reikalavimus, kokius reikalavimus jam (jiems) reikšti, kokiomis aplinkybėmis grįsti pareikštus reikalavimus, kokiais įrodymais įrodinėti išdėstytas aplinkybes (CPK 13 str.). Ieškinio dalyko ir faktinio pagrindo suformulavimas yra ieškovo išimtinė teisė. Šią teisę jis turi įgyvendinti griežtai laikydamasis proceso įstatymo reikalavimų, nes kiekviena subjektinė teisė, tarp jų ir teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, asmeniui sukelia teigiamus teisinius padarinius tik tuomet, kai jis ja naudojasi tinkamai. Nagrinėjamu atveju ieškovas į bylos nagrinėjimą įtraukė atsakovu AB DNB banką, kuris su ieškiniu nesutiko ir šios pozicijos laikėsi viso bylos nagrinėjimo metu. Byloje nėra jokių duomenų dėl apelianto netinkamo procesinio elgesio ar jo nesąžiningumo. Ieškovas, sudarė taikos sutartį su atsakovais K. N., J. N., D. N., UAB „Žiedas LT“, o atsakovo AB DNB bankas atžvilgiu pateikė pareiškimą dėl ieškinio reikalavimų atsisakymo, nepateikdamas jokių motyvuotų paaiškinimų dėl šio savo procesinio sprendimo priėmimo. Ši aplinkybė patvirtina, jog ieškinys buvo reiškiamas nesant pakankamai pagrįsto pagrindo, o ieškovo atsisakymas nuo ieškinio nebuvo sąlygojamas apelianto veiksmų. Pažymėtina, jog bylos nagrinėjimo metu apeliantas, gindamasis nuo ieškinio teisme, privalėjo atlikti eilę procesinių veiksmų (2015-03-26 atsiliepimas į 2015-03-04 patikslintą ieškinį; atstovavimas 2015-05-07 parengiamajame ir 2015-07-02 teismo posėdžiuose; 2015-07-22 atsiliepimas į 2015-07-01 patikslintą ieškinį; 2015-08-07 paaiškinimai dėl ekspertizės skyrimo) ir tai sąlygojo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pripažintina, kad šias išlaidas apeliantui turi kompensuoti ieškovas.

25Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmos instancijos teismas netinkamai įvertino susidariusių bylinėjimosi išlaidų priežastis ir nepagrįstai sprendė, jog ieškovo ieškinio atsisakymo priežastis buvo atsakovų veiksmai. Tai, kad atsakovas K. N. įsipareigojo iš dalies patenkinti ieškovo reikalavimus, nereiškia, kad atsakovas AB DNB bankas su šia pozicija sutiko ir dėl to neturėtų būti jam atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos.

26Atsakovas pirmos instancijos teisme prašė priteisti iš ieškovo 1210 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmos instancijos teisme. Šios išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (2015-03-19 redakcijos) patvirtintų maksimalių atlygintinų išlaidų dydžių, todėl atsakovo prašymas tenkinamas ir iš ieškovo priteistinos 1210 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmos instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

27Lietuvos Aukščiausias Teismas yra išaiškinęs, kad nustatant, ar išlaidos priskirtinos prie administravimo išlaidų, visų pirma reikia atsižvelgti į tokių išlaidų paskirtį, teisinę prigimtį, subjektus, kurių naudai tos išlaidos apmokamos, taip pat jų atsiradimo laiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. V. v. BAB bankas „Snoras“, bylos Nr. 3K-3-381/2013). Tiek įmonės turto gausinimas bankroto proceso metu, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, reiškia reikalavimus skolininkams, tiek įmonės turto išsaugojimas, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, ginasi nuo jai pareikštų kreditorių reikalavimų, yra tiesiogiai susiję su įmonės bankroto proceso administravimu, o iš šios veiklos atsiradusios išlaidos priskirtinos prie įmonės bankroto administravimo išlaidų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-547/2013). Atsižvelgiant į tai, 1210,00 Eur bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo administravimui skirtų lėšų.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, apeliacinės instancijos teismas,

Nutarė

29Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 4 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės - priteisti iš ieškovo BUAB „Žiedas plius“ (į.k. 300849490) atsakovo AB DNB bankas (į.k. 112029270) naudai 1210,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, išmokant jas iš ieškovo administravimui skirtų lėšų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė,... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-08-26 nutartimi patvirtino ieškovo... 5. Atsakovas AB DNB lizingas teismui pateikė prašymą dėl papildomos nutarties... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-09-04 nutartimi atmetė atsakovo AB DNB... 8. Teismas nurodė, jog kadangi atsakovas K. N. taikos sutartimi įsipareigojo... 9. Atsakovas (apeliantas) AB DNB lizingas atskiruoju skundu prašo panaikinti... 10. Atskirąjį skundą grindžia argumentais:... 11. 1. Teisminio ginčo atsiradimo priežastimi nebuvo kokie nors neteisėti... 12. 2. Apeliantas nesudarė taikos sutarties, nemokėjo jokių piniginių sumų... 13. 3. Apelianto teisė turėti byloje atstovą/vesti bylą per atstovą, kaip ir... 14. 4. 2015-08-20 pareiškimu ieškovas atsisakė ieškinio reikalavimų apelianto... 15. 5. Lietuvos apeliacinis teismas 2012-11-15 nutartyje civilinėje byloje Nr.... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovai K. N. ir UAB „Žiedas LT“... 17. Nurodo, kad teismui nusprendus priteisti bylinėjimosi išlaidas, šios... 18. Atskirasis skundas tenkintinas.... 19. Įstatymo leidėjas yra įtvirtinęs bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 20. 2015-11-30 Vilniaus apygardos teismui pateikti dokumentai iš kurių matyti,... 21. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 22. Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-08-26 nutartimi... 23. CPK 94 straipsnio 1 dalis numato, kad kai byla baigiama nepriimant teismo... 24. Dispozityvumo principas, be kita ko, reiškia, jog civilinė byla gali būti... 25. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmos instancijos teismas... 26. Atsakovas pirmos instancijos teisme prašė priteisti iš ieškovo 1210 Eur... 27. Lietuvos Aukščiausias Teismas yra išaiškinęs, kad nustatant, ar išlaidos... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 29. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 4 d. nutartį panaikinti ir...