Byla 2-2488-329/2014
Dėl įsiskolinimo už patiektą šilumos energiją priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant Rasai Rutienei, dalyvaujant ieškovės atstovei pagal įgaliojimą Albertai Šimkevičiūtei, atsakovų atstovui advokatui Gilbertui Kinderevičiui, nedalyvaujant atsakovams, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovams A. K. ir R. K. dėl įsiskolinimo už patiektą šilumos energiją priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovė AB „Kauno energija“ (toliau – ieškovė) kreipėsi ieškiniu į teismą, prašydama priteisti solidariai iš atsakovų A. K. ir R. K. (toliau – atsakovai) ieškovės naudai 52 819,40 Lt įsiskolinimą už tiekiamą šilumos energiją, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (3-5 b.l.).

3Ieškinyje nurodė, kad ieškovė tiekia šilumą gyvenamajam namui su administracinėmis patalpomis, esančiam adresu ( - ). 2004-03-17 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 1065 pagrindu 15/100 dalių minėto pastato bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso atsakovams A. K. ir R. K.. 2005-11-21 ieškovė ir atsakovas A. K. sudarė Šilumos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo laikiną sutartį Nr. 1691700010 (toliau – sutartis) pastatui, esančiam adresu ( - ), kuria ieškovė įsipareigojo tiekti atsakovams šilumos energiją, teisingai apskaičiuoti mokėjimus už suvartotą šilumą ir iki po ataskaitinio mėnesio 10 dienos pateikti atsakovams mokėjimo sąskaitą, o atsakovai įsipareigojo racionaliai vartoti šilumą ir sumokėti mokesčius ieškovei pagal patiektą sąskaitą. Vadovaujantis sutarties nuostatomis, atsakovams buvo pateikiamos sąskaitos, tačiau atsakovai netinkamai vykdė savo pareigas atsiskaityti su ieškove, dėl ne laiku ir ne visiškai apmokėtų sąskaitų už laikotarpį nuo 2008-11-01 iki 2013-09-01 yra susidariusi 46 780,36 Lt skola už ieškovės tiektą šilumos energiją, laikotarpiu nuo 2011-02-01 iki 2013-09-01 susidariusi 1130,46 Lt skola už sistemų aptarnavimą. Vadovaujantis sutarties 4.7 p. ir atsižvelgiant į tai, jog atsakovai už patiektą šilumą laiku neatsiskaitė, už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-09-01 paskaičiuoti 4908,58 Lt delspinigiai nuo einamųjų priskaitymų už šildymą ir vandens pašildymą. 2013-07-31 atsakovams buvo pateikta sąskaita 57 053,91 Lt sumai, tačiau, paaiškėjus aplinkybei, jog atsakovai yra pardavę dalį jiems priklausančių patalpų, esančių adresu ( - ), ieškovė, įvertinusi plotų pasikeitimus, perskaičiavo atsakovų skolą sumažindama ją iki 52 819,40 Lt. Atsakovai, net ir po ieškovės raginimų, tinkamai neatsiskaitė su ieškove, tuo pažeidė savo sutartinę prievolę.

4Ieškovės atstovė teismo posėdyje palaikė ieškinį, prašė ieškinį tenkinti pilnai. Paaiškino, kad 2010 metais ieškovė ir atsakovas A. K. buvo pasirašę susitarimą dėl skolos mokėjimo, tačiau atsakovai šio susitarimo nesilaikė, nesumokėjo nė vienos, susitarime numatytos skolos grąžinimo įmokos, to nėra padarę iki teismo posėdžio. Nurodė, kad ieškovė buvo sutikusi sumažinti delspinigius iki 1648 Lt sumos, tačiau galutinio taikaus susitarimo su atsakovais pasiekti nepavyko.

5Atsiliepime į ieškinį atsakovai su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog dėl ieškovės neatidaus ir nerūpestingo elgesio yra patyrę didelių nuostolių, kadangi 2009-09-28 su potencialiu pirkėju buvo sudarę preliminarią sutartį dėl pastate adresu ( - ) esančių komercinių patalpų pirkimo-pardavimo, tačiau komisija nepripažino pastato tinkamu naudoti dėl tos priežasties, jog nėra sudarytos nuolatinės šilumos energijos tiekimo sutarties. Net ir po kreipimosi į ieškovę su 2010-11-18 prašymu dėl nuolatinės sutarties sudarymo, tokia sutartis su atsakovais nebuvo sudaryta, pastatui šiluma tiekiama pagal 2005-11-21 laikiną sutartį, dėl to galutinis pastato pripažinimo tinkamu naudotis aktas taip ir nebuvo pasirašytas, o pastatas su jame esančiomis komercinėmis patalpomis nebuvo pripažintas tinkamu naudoti, dėl ko pirkėjas atsisakė pirkti pastate esančias komercines patalpas. Taip pat nurodė, kad, atsakovų vertinimu, sutartyje numatytas delspinigių dydis – 0,06 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną yra neteisėtas, neprotingai ir nepagrįstai didelis ir sudaro sąlygas ieškovei piktnaudžiauti savo padėtimi ir pasipelnyti atsakovų sąskaita, todėl mažintinas. Teigė, jog, atsižvelgiant į aplinkybę, kad sutartis su ieškove buvo sudaryta A. K., kaip fizinio asmens, vardu, darytina išvada, kad buvo sudaryta vartojimo sutartis, todėl, atsakovų manymu, sutartis turėtų būti įvertinta pagal CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus, todėl manytina, jog sutarties sąlygos, nustatančios 0,06 % dydžio delspinigius, laikytinos nesąžiningomis ir suteikiančiomis ieškovei nepagrįstą pranašumą ir galimybę piktnaudžiauti savo teisėmis, todėl sutartyje nustatyta 0,06 % dydžio delspinigių norma mažintina iki 0,02 % nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (21-25 b.l.).

6Atsakovų atstovas teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus, nesutiko su ieškiniu, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad neturi teisės ginčyti šalių sudarytos sutarties sąlygų.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė AB „Kauno energija“, vadovaudamasi 2005-11-21 Šilumos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo laikina sutartimi Nr. 1691700010, sudaryta tarp AB „Kauno energija“ ir A. K., tiekia šilumos energiją gyvenamajam namui su administracinėmis patalpomis, adresu ( - ) (1 tomo 7-10, 11, 12 b.l.). 15/100 dalių pastato-gyvenamojo pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) nuosavybės teise priklauso atsakovams (1 tomo 13-17 b.l.). Už atsakovams priklausančioms patalpoms patiektą šilumos energiją turėjo būti atsiskaitoma 2005-11-21 sutartyje nustatytais terminais (mokėtojo kodas 1691700) pagal ieškovės pateikiamas mokėjimo sąskaitas, už nesavalaikį atsiskaitymą, vadovaujantis šalių sudarytos sutarties 4.7 p. nuo einamųjų priskaitymų už šildymą ir vandens pašildymą skaičiuojami 0,06 % dydžio delspinigiai. Už ieškovės patiektą šilumos energiją atsakovai ieškovei iš viso yra skolingi 52 819,40 Lt, skolą sudaro 46 780,36 Lt įsiskolinimas už šilumos energiją (įsiskolinimo susidarymo laikotarpis – nuo 2008-11-01 iki 2013-09-01), 1130,46 Lt įsiskolinimas už sistemų aptarnavimą, įsiskolinimo susidarymo laikotarpis – nuo 2011-02-01 iki 2013-09-01, laikotarpiu nuo 2013-03-01 iki 2013-09-01 yra priskaičiuota 4908,58 Lt delspinigių (1 tomo 18-123, 124-139, 140-199, 2 tomo 3-5 b.l.). Ieškovė AB „Kauno energija“ ir atsakovas A. K. 2010-05-03 sudarė susitarimą dėl skolos mokėjimo, kuriuo šalys patvirtino, kad 2010-05-03 vartotojo (A. K.) įsiskolinimas ieškovei už patiektą šilumos energiją yra 28 182,84 Lt ir numatė skolos mokėjimo grafiką (2 tomo 6 b.l.), apie susitarimo vykdymą byloje duomenų nėra, 2012-08-13, 2013-02-14 atsakovams buvo siunčiami raštiški įspėjimai apie susidariusį įsiskolinimą (2 tomo 7, 8 b.l.). Atsakovas A. K. 2010-11-18 pateikė ieškovei AB „Kauno energija“ prašymą dėl sutarties sudarymo, kuriame nurodė, jog reikalinga atnaujinti turimą laikiną sutartį, kadangi reikia pridavinėti komercines patalpas, esančias adresu ( - ) (2 tomo 30 b.l.). Bylos nagrinėjimo teisme metu atsakovas A. K. pateikė ieškovei 2014-02-24 prašymą-pasiūlymą dėl delspinigių sumažinimo ir skolos išdėstymo (2 tomo 65-66, 67, 68, 69 b.l.).

9Byloje taip pat pateikta 2009-09-28 preliminari sutartis Nr. 2009/09/28, sudaryta tarp A. K. ir UAB „Positus“ dėl komercinių patalpų, esančių adresu ( - ) pirkimo-pardavimo (2 tomo 28-29 b.l.).

10Ieškovė pareiškė ieškinį atsakovams dėl skolos už gyvenamajam namui su administracinėmis patalpomis, esančiam adresu ( - ) patiektą šilumos energiją priteisimo, minėta atsakovų prievolė kyla iš ieškovės ir atsakovo A. K. 2005-11-21 sudarytos Šilumos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo laikinos sutarties Nr. 169170010 (1 tomo 7-10 b.l.). Atsakovai savo nesutikimą su ieškiniu grindžia aplinkybe, jog, atsakovų nuomone, dėl ieškovės kaltės jie patyrė nuostolių, kadangi laiku nebuvo sudaryta pagrindinė šilumos tiekimo sutartis dėl atsakovams priklausančioms patalpoms, esančioms adresu ( - ) tiekiamos šilumos energijos, dėl ieškovės neveikimo komercinis pastatas nebuvo pripažintas tinkamu naudoti ir atsakovai prarado pirkėją, nes negalėjo sudaryti pagrindinės minėto nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties su potencialiu pirkėju UAB „Positus“.

11Ieškovės AB „Kauno energija“ ir atsakovo A. K. 2005-11-21 sudarytos Šilumos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo laikinos sutarties Nr. 169170010 12 p. numatyta, kad sutartis galioja iki 2005-12-31, ir jeigu likus mėnesiui iki šio termino pabaigos nė viena iš šalių nepareiškia noro jos peržiūrėti arba nutraukti, sutartis laikoma pratęsta sekančių metų laikotarpiui. CK 6.384 str. 2 d. nustato, kad jeigu iki termino pabaigos nė viena sutarties šalis nepareiškia apie sutarties nutraukimą ar pakeitimą arba apie naujos sutarties sudarymą, terminuota energijos pirkimo–pardavimo sutartis laikoma pratęsta tokiam pat terminui ir tomis pat sąlygomis. Jeigu iki terminuotos sutarties galiojimo termino pabaigos viena sutarties šalis pasiūlo sudaryti naują sutartį, tai šalių santykiams iki naujos sutarties sudarymo taikomos ankstesnės sutarties sąlygos (CK 6.384 str. 3 d.). Byloje nėra duomenų, kad iki 2005-11-21 sutarties pabaigos kuri nors iš šalių būtų pareiškusi apie sutarties nutraukimą ar pakeitimą, nuolatinė šilumos tiekimo sutartis, kaip atsiliepime nurodė atsakovai, nebuvo sudaryta, todėl, vadovaujantis aukščiau nurodytomis įstatyminėmis nuostatomis, ieškovės AB „Kauno energija“ ir atsakovo A. K. 2005-11-21 teisėtai sudaryta Šilumos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo laikina sutartis Nr. 169170010 yra galiojanti ir turi jos šalims įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.).

12Civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 str. 1 d.). Atsakovai, būdami 15/100 dalių pastato-gyvenamojo pastato, unikalus Nr. ( - ) esančio ( - ) savininkais, privalo atsiskaityti su ieškove už jiems nuosavybės teise priklausančiam nekilnojamajam turtui patiektą šilumos energiją (CK 4.37 str. 1 d., 4.47 str. 1 p.). Atsakovai nesutikimą su ieškiniu motyvuoja tuo, kad dėl ieškovės kaltės nesudarius pagrindinės šilumos energijos tiekimo sutarties, komercinis pastatas, esantis ( - ) nebuvo pripažintas tinkamu naudoti, todėl atsakovai, praradę potencialų minėtų patalpų pirkėją, patyrė nuostolius. Teismas tokius atsakovų nesutikimo su ieškiniu motyvus atmeta kaip nepagrįstus, kadangi atsakovai, būdami komercinių patalpų savininkais, privalo tinkamai ir laiku atsiskaityti su ieškove už minėtoms patalpoms patiektą šilumos energiją, tokia atsakovų pareiga kyla ne tik iš ieškovės ir atsakovo A. K. 2005-11-21 sudarytos Šilumos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo laikinos sutarties Nr. 169170010, bet ir iš įstatymo (CK 4.37 str. 1 d., 4.47 str. 1 p.). Kiekvienas asmuo privalo sąžiningai, tinkamai ir laiku vykdyti savo prievoles, o vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę ar vienašališkai keisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus, draudžiama (CK 6.4 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.256 str. 1 d.). Kadangi atsakovai nevykdė savo prievolės laiku atsiskaityti už jiems nuosavybės teise priklausančiam nekilnojamajam turtui patiektą šilumos energiją, laikytina, jog ieškovės reikalavimai priteisti iš atsakovų 46 780,36 Lt skolą už patiektą šilumos energiją, susidariusią už laikotarpį nuo 2008-11-01 iki 2013-09-01, ir 1130,46 Lt skolą už sistemų aptarnavimą, susidariusią už laikotarpį nuo 2011-02-01 iki 2013-09-01, yra pagrįsti, todėl tenkintini (CK 6.256 str. 1 d., 6.388 str., CPK 177, 178, 185 str. str.).

13Ieškovė reiškia reikalavimą dėl 4908,58 Lt delspinigių priteisimo iš atsakovų, nurodė, kad delspinigiai yra paskaičiuoti nuo einamųjų priskaitymų už šildymą ir vandens pašildymą už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2013-09-01. Atsakovai atsiliepime nurodė, jog atsakovų vertinimu, sutartyje numatytas delspinigių dydis – 0,06 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną yra neteisėtas, neprotingai ir nepagrįstai didelis ir sudaro sąlygas ieškovei piktnaudžiauti savo padėtimi ir pasipelnyti atsakovų sąskaita, todėl mažintinas, kadangi sutartis dėl šilumos energijos tiekimo ir atsiskaitymo už ją buvo sudaryta tarp ieškovės ir atsakovo A. K., kaip fizinio asmens, todėl laikytina vartojimo sutartimi.

14Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2010-11-02 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 pabrėžė, kad netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatyme yra įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.), tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti.

152005-11-21 sudarytos Šilumos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo laikinos sutarties Nr. 169170010 4.7 p. numatyta, kad objekto savininkas, laiku nesumokėjęs šilumos tiekėjo pateiktos sąskaitos, įsipareigoja mokėti 0,06 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos, minėtos sutarties 5.1 p. numato, kad šilumos tiekėjas objekto savininkui laiku nesumokėjus sąskaitos, už kiekvieną pavėluotą dieną turi teisę skaičiuoti 0,06 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos. Spręsdamas delspinigių priteisimo klausimą, teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo (CK 6.73 str.). Nagrinėjamos bylos atveju atsižvelgiant į aplinkybes, kad atsakovai yra fiziniai asmenys, o ne verslo subjektai, bei kad atsakovas A. K., sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, kad ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli. Ir nors byloje nustatyta, kad atsakovai tinkamai neįvykdė šalių sudarytos sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina objektyviai svarbia ir suteikiančia pagrindą ieškovei nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių. Dėl to delspinigiai mažintini iki 0,02 % dydžio, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovės turėtus nuostolius, todėl šioje ieškinio dalyje ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovų ieškovės naudai priteistina delspinigių suma mažintina iki 1648 Lt (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

16CK 6.37 str. 2 d. nustatyta, kad skolininkas be pagrindinės skolos privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į byloje nustatytą aplinkybę, jog atsakovai nevykdė savo pareigos tinkamai ir laiku atsiskaityti su ieškove už jiems nuosavybės teise priklausančioms patalpoms patiektą šilumos energiją, iš atsakovų solidariai ieškovės naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (nuo 49 558,82 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-09-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.1 str., 6.2 str., 6.37-6.38 str. str., 6.63 str., 6.71 str., 6.210 str., 6.383 str., 6.384 str. 6.388, 6.391 str.).

17Pagal CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Bendra ieškovės ieškinio suma – 52 819,40 Lt, teismas, priteisdamas ieškovei iš atsakovų 46 780,36 Lt skolą už patiektą šilumos energiją, 1130,46 Lt skolą už sistemų aptarnavimą ir 1648 Lt delspinigius, iš viso 49 558,82 Lt, patenkina 94 procentus ieškinio.

18Ieškovės byloje turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro: 1585 Lt žyminis mokestis (1 tomo 6 b.l.) ir 3 Lt už duomenų gavimą (2 tomo 9 b.l.), iš viso – 1588 Lt. Ieškinį patenkinus iš dalies iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovei priteistinos 1492,72 Lt (1588 Lt x 94 %/100) bylinėjimosi išlaidos, tai yra po iš 746,36 Lt kiekvieno atsakovo.

19Byloje susidarė 30 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu. Ieškinį tenkinus iš dalies, 28,20 Lt (30 Lt 94 %/100) procesinių dokumentų siuntimo išlaidos lygiomis dalimis priteistinos valstybei iš atsakovų, tai yra po 14,10 Lt iš kiekvieno atsakovo, ieškovei tenkanti procesinių dokumentų siuntimo išlaidų dalis (1,80 Lt) yra mažesnė už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš ieškovės nepriteistinos ir neišieškotinos (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3,9 p., 92 str., 93 str. 1 d., 96 str., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355).

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 str.,

Nutarė

21ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti solidariai iš atsakovų A. K., a. k. ( - ) ir R. K., a. k. ( - ) gyvenančių ( - ) ieškovei AB „Kauno energija”, įmonės kodas 235014830, buveinė Raudondvario pl.84, Kaune, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT60 7044 0600 0286 6144, AB SEB bankas, 46 780,36 Lt (keturiasdešimt šešių tūkstančių septynių šimtų aštuoniasdešimties litų 36 ct) skolą už patiektą šilumos energiją patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, susidariusią už laikotarpį nuo 2008-11-01 iki 2013-09-01, 1130,46 Lt (vieno tūkstančio vieno šimto trisdešimties litų 46 ct) skolą už sistemų aptarnavimą, susidariusią už laikotarpį nuo 2011-02-01 iki 2013-09-01, ir 1648 Lt (vieno tūkstančio šešių šimtų keturiasdešimt aštuonių litų) delspinigius, iš viso: 49 558,82 Lt (keturiasdešimt devynis tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt aštuonis litus 82 ct), 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (nuo 49 558,82 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2013-09-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, lygiomis dalimis priteisti iš atsakovų A. K., a. k. ( - ) ir R. K., a. k. ( - ) gyvenančių ( - ) ieškovei AB „Kauno energija”, įmonės kodas 235014830, buveinė Raudondvario pl.84, Kaune, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT60 7044 0600 0286 6144, AB SEB bankas, 1492,72 Lt (vieno tūkstančio keturių šimtų devyniasdešimt dviejų litų 72 ct) bylinėjimosi išlaidas, tai yra po 746,36 Lt (septynis šimtus keturiasdešimt šešis litus 36 ct) iš kiekvieno atsakovo.

23Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų A. K., a. k. ( - ) ir R. K., a. k. ( - ) gyvenančių ( - ) valstybei 28,20 Lt (dvidešimt aštuonių litų 20 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu, tai yra po 14,10 Lt (keturiolika litų 10 ct) iš kiekvieno atsakovo. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, Europos pr. 105, Kaunas, į. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant Rasai... 2. ieškovė AB „Kauno energija“ (toliau – ieškovė) kreipėsi ieškiniu į... 3. Ieškinyje nurodė, kad ieškovė tiekia šilumą gyvenamajam namui su... 4. Ieškovės atstovė teismo posėdyje palaikė ieškinį, prašė ieškinį... 5. Atsiliepime į ieškinį atsakovai su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį... 6. Atsakovų atstovas teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime į ieškinį... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė AB „Kauno energija“,... 9. Byloje taip pat pateikta 2009-09-28 preliminari sutartis Nr. 2009/09/28,... 10. Ieškovė pareiškė ieškinį atsakovams dėl skolos už gyvenamajam namui su... 11. Ieškovės AB „Kauno energija“ ir atsakovo A. K. 2005-11-21 sudarytos... 12. Civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei... 13. Ieškovė reiškia reikalavimą dėl 4908,58 Lt delspinigių priteisimo iš... 14. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 15. 2005-11-21 sudarytos Šilumos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo laikinos... 16. CK 6.37 str. 2 d. nustatyta, kad skolininkas be pagrindinės skolos privalo... 17. Pagal CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi... 18. Ieškovės byloje turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro: 1585 Lt žyminis... 19. Byloje susidarė 30 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 str.,... 21. ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti solidariai iš atsakovų A. K., a. k. ( - ) ir R. K., a. k. ( - )... 23. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų A. K., a. k. ( - ) ir R. K., a. k. ( -... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...