Byla 1A-778-245-2012

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Kęstučio Dargužio, teisėjų Svetlanos Jurgaitienės ir Algimanto Smolsko, sekretoriaujant Indrei Stankienei, dalyvaujant prokurorei Vilijai Šalčiuvienei, nuteistojo P. M. gynėjai Loretai Daukšienei, nuteistajam P. M., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo P. M. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 9 d. nuosprendžio, kuriuo P. M. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau-BK) 281 str. 6 d. ir jam paskirta bausmė- 3 (treji) metai laisvės atėmimo. Vadovaujantis BK 68 str., P. M. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždrausta naudotis specialia teise, tai yra, uždrausta vairuoti kelių transporto priemones 3 (trejų) metų laikotarpiui. Byla dalyje dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos pareikšto 2179,49 Lt civilinio ieškinio nutraukta.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3P. M. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 str. 6 d. už tai, kad jis 2012-01-12, apie 20.30 val., Kaune, ( - ) g., vairuodamas automobilį BMW, valstybinis Nr. ( - ) ir važiuodamas ( - ), pažeidė Kelių eismo taisyklių 14 p., 133 p. reikalavimus tuo, kad vairavo automobilį būdamas neblaivus (kraujyje rasta 3,16 promilės etilo alkoholio), neatsižvelgė į kelio ir meteorologines sąlygas, nepasirinko saugaus greičio, nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio į dešinę, trenkėsi ir apgadino nuosavų namų tvoras ir medį, dėl ko išvažiavo į kitą kelio pusę ir susidūrė su priešais važiavusiu automobiliu VW Golf, valstybinis Nr. ( - ) vairuojamu T. K. ir nuvažiavęs nuo kelio į kairę, atsitrenkė į namo tvorą. Eismo įvykio metu mirtinai sužalojo BMW 728 keleivę A. M. bei sunkiai sutrikdė keleivės S. Š. sveikatą.

4Nuteistasis P. M. skundžia apylinkės teismo nuosprendį ir prašo jį pakeisti- taikyti BK 75 str. nuostatas ir bausmės vykdymą atidėti. Skunde nurodoma, jog dėl realios laisvės atėmimo bausmės atlikimo nukentės jo šeima, kurioje auga neįgalus sūnus ir jis vienintelis juo rūpinasi. Vaikui nustatytas sunkus neįgalumo laipsnis, jam reikalinga nuolatinė priežiūra, kiekvieną mėnesį reikalingi vaistai. Nuteistasis taip pat rūpinasi ligota pensininke motina, jos pajamos mažos, todėl ji negalės pasirūpinti vaiku. Autoįvykio metu žuvo sutuoktinė, likusi jos dukra turi savo šeimą, ir dėl gaunamų mažų pajamų nepajėgs rūpintis dar ir nuteistojo šeima. Į teismą 2012-01-17 dėl tėvystės fakto nustatymo po autoįvykio jis kreipėsi todėl, kad nustatyti vaiko kilmę iš tėvo pusės, įsitikinti savo biologine tėvyste, tuo užtikrinti vaiko išlaikymą, nes vaiko gimimo liudijime abu tėvais įrašyti asmenys yra mirę. Jis yra vienintelis šeimos maitintojas. Be to, jis turi finansinių įsipareigojimų – bankui įkeistas namas, kuriame jis gyvena su sūnumi, o nevykdant bankinių įsipareigojimų, jis gali pereiti banko nuosavybėn, šeima gali likti be pastogės. Jis visiškai pripažįsta savo kaltę, nuoširdžiai gailisi dėl savo poelgio, žalą atlygino. Nors darbovietėje charakterizuojamas teigiamai, sutinka su tuo, kad jo padarytas nusikaltimas sukėlė sunkias ir nepataisomas pasekmes, tačiau prašo įvertinti susiklosčiusią situaciją, kad realus laisvės atėmimo bausmės vykdymas neigiamai paveiks jo socialinius ryšius - jis neteks darbo, dėl ko be pajamų liks jo neįgalus sūnus, ligota mama, jis negalės padėti žuvusios sutuoktinės dukrai, gali prarasti būstą. Apeliantas supranta bausmės paskirtį ir ja siekiamus tikslus, tačiau nemano, kad tai gali jį labiau paveikti, nei kad jį paveikė sukeltos avarijos pasekmės, žuvus mylimai žmonai, vaikų motinai, ir žinojimas, kad būnant laisvės atėmimo vietoje niekas nepasirūpins likusia jo šeima. Nuteistojo manymu, bausmės vykdymas gali būti atidėtas, kadangi jis nuteistas 3 metų laisvės atėmimo bausme už neatsargų, nors ir sukėlusį sunkia pasekmes, nusikaltimą, todėl jam gali būti pritaikytos BK 75 str. nuostatos.

5Teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėja bei prokurorė prašė tenkinti apeliacinį skundą.

6Nuteistojo P. M. apeliacinis skundas atmetamas.

7Šioje byloje nėra ginčo dėl nusikalstamos veikos kvalifikavimo, o keliamas bausmės nuteistajam individualizavo klausimas. Iš esmės nesutinkama su pirmosios instancijos teismo netaikytu bausmės vykdymo atidėjimu, paskiriant P. M. bausmę už jo įvykdytą nusikalstamą veiką, numatytą BK 281 str. 6 d.

8Šiuo aspektu pažymėtina, kad apylinkės teismas pagrįstai netaikė P. M. bausmės vykdymo atidėjimo, tokia teismo pozicija neprieštarauja susiformavusiai teismų praktikai.

9Bausmės vykdymo atidėjimą reglamentuojančio BK 75 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu už vieną ar kelis nesunkius ar apysunkius tyčinius nusikaltimus ne daugiau kaip trejiems metams arba ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad BK 75 straipsnio nuostatų taikymas yra teismo teisė, bet ne pareiga, todėl, net ir esant formaliems pagrindams pagal nusikalstamos veikos kategoriją, esminė taikymo sąlyga yra teismo išvada, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Teismas šią išvadą gali suformuluoti pagal visų BK 41 straipsnio nuostatų kontekstą, t. y. turi būti įvertinta: ar taip asmuo bus sulaikytas nuo nusikalstamų veikų darymo, pakankamai nubaustas, ar jam bus apribota galimybė daryti naujas nusikalstamas veikas, ar nuteistas asmuo laikysis įstatymų ir nebenusikals, ar bus užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas. Vadinasi, nuosprendžio aprašomojoje dalyje turi būti motyvuojamas ne tik bausmės skyrimas, bet ir sprendimas dėl paskirtos bausmės vykdymo atidėjimo, nurodant BK 75 straipsnio taikymo sąlygas bei pagrindžiant išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti atidedant bausmės vykdymą (BPK 305 straipsnio 1 dalies 4 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 2K-181/2012).

10Iš bylos aplinkybių matyti, kad formalias bausmės vykdymo atidėjimo sąlygas P. M. atvejis atitinka – padarytas neatsargus nusikaltimas, už kurį nuteistajam paskirta 3 metų laisvės atėmimo bausmė, tačiau negalima sutikti su apeliacinio skundo argumentais, kad esantys bylos duomenys leidžia padaryti neabejotiną išvadą, kad bausmės tikslus galima pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

11Pažymėtina, kad, svarstydamas bausmės vykdymo atidėjimo klausimą ir spręsdamas, ar bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, teismas atsižvelgia į visas bylos aplinkybes ir įvertina nusikaltimo pavojingumo laipsnį, jo padarymo aplinkybes bei kaltininko asmenybę. Pirmosios instancijos teismas tokių aplinkybių, kurios leistų pasiekti bausmės tikslus be realaus bausmės atlikimo, šioje byloje nenustatė. Apylinkės teismas teisingai vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika, taikant bausmių vykdymo atidėjimą, pagal kurią nepritariama tokiems teismų sprendimams, kai bausmės vykdymo atidėjimas taikomas bylose dėl nusikaltimų, padarytų šiurkščiai, sąmoningai pažeidus draudimus, taisykles ir pan. ir sukėlusius labai sunkius padarinius, pavyzdžiui, bylose dėl nusikaltimų, numatytų BK 281 straipsnyje, kai asmuo apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų, sukelia eismo įvykį, dėl kurio žūna žmonių ar būna sunkai sutrikdoma kitų asmenų sveikata. Tokią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo poziciją pagrindžia nutartyse Nr. 2K-101/2010, Nr. 2K-8/2010, Nr. 2K-188/2009, Nr. 2K-271/2010, Nr. 2K-303/2010, Nr. 2K-105/2011 formuojama praktika. Aplinkybių, kurios rodytų pagrindą kitaip vertinti nusikalstamos veikos pavojingumą, nuteistojo asmenybę ir dėl to atidėti bausmės vykdymą, apylinkės teismas nenustatė.

12Parenkant nuteistajam bausmę ir nustatant jos dydį, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį, kurį lemia kilę padariniai (žuvo žmogus, kitam padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas), į tai, kad nusikaltimas yra baigtas, padarytas dėl neatsargumo, į kaltininko asmenybę. Nors ir svarbios yra aplinkybės, kad P. M. yra našlys, turi neįgalų sūnų D. B., kuriuo dabar rūpinasi atstovė pagal įstatymą sesuo L. B. ir kaltinamojo mama, ir jis dabar yra vienintelis likęs gyvas iš tėvų mažamečiui D. B., tačiau dėl jo sūnaus motinos mirties neabejotinai yra kaltas pats. Iš bylos medžiagos matyti, kad jis sistemingai daro Kelių eismo taisyklių pažeidimus, ne kartą yra baustas administracine tvarka. Teismas įvertino tai, kad P. M. UAB ( - ) charakterizuojamas teigiamai, turi finansinių įsipareigojimų bankui, atlygino padarytą žalą, nuoširdžiai gailisi, ir paskyrė jam laisvės atėmimo bausmę, kurios dydį parinko mažesnį, nei sankcijoje numatytas bausmės vidurkis, atliekant atvirojoje kolonijoje. Pirmosios instancijos teismas nenukrypo nuo susiformavusios teismų praktikos panašiose bylose, netaikydamas nuteistajam bausmės vykdymo atidėjimo.

13Pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje Nr. 2K-101/2010 pasakyta, kad tais atvejais, kai asmuo, apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, šiurkščiai pažeisdamas kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisykles, sukelia eismo įvykį, dėl kurio žūsta žmonių ar būna sunkiai sutrikdyta kitų asmenų sveikata, paprastai vertinami kaip paneigiantys galimybę tokiam asmeniui taikyti tiek atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės, tiek bausmės vykdymo atidėjimą, nes nesudaro pagrindo išvadai, kad bausmės paskirtis tokiais atvejais bus pasiekta be realaus bausmės atlikimo.

14Kitoje kasacinės instancijos teismo nutartyje Nr. 2K-8/2010 taip pat nepritariama bausmės vykdymo atidėjimui, kuomet neblaivaus asmens sukelto autoįvykio metu žūsta žmogus. Dar kitoje to paties teismo nutartyje Nr. 2K-188/2009, sprendžiant šį klausimą, atsižvelgiama į nusikalstamos veikos pavojingumą, ką būtent pirmosios instancijos teismas ir padarė - pripažino, kad P. M. padarė neatsargų nusikaltimą, tačiau nusikaltimas padarytas šiurkščiai pažeidžiant Kelių eismo taisykles: tamsiu paros metu automobilį vairavo stipriai apsvaigęs nuo alkoholio (jam nustatytas 3,16 prom. neblaivumas), nesudėtingoje kelio situacijoje neatsižvelgė į kelio ir meteorologines sąlygas, nepasirinko saugaus greičio, dėl ko nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio, susidūrė su kitu priešinga kryptimi važiavusiu automobiliu, ir, nuvažiavęs nuo kelio, atsitrenkė į namo tvorą. Nusikaltimas sukėlė sunkias pasekmes – vienas keleivis (jo sutuoktinė) sužalotas mirtinai.

15Tokios pačios praktikos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje Nr. 2K-271/2010, kur pažymėta, kad atvejai, kai kaltininkas BK 281 straipsnyje numatytą nusikaltimą padaro šiurkščiai, sąmoningai pažeisdamas Kelių eismo taisykles ir dėl to žūsta žmonių ar būna sunkiai sutrikdyta kitų asmenų sveikata, suponuoja būtinybę skirti griežtesnes bausmes. Labai sunkių padarinių reikšmės skiriamai bausmei negali sumenkinti byloje nustatytos kaltininko atsakomybę lengvinančios aplinkybės ar teigiamai apibūdinama jo asmenybė. Nenukrypo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuo savo pozicijų ir Nr. 2K-303/2010 nutartyje, jog transporto priemonės vairavimas būnant apsvaigus nuo alkoholio rodo asmens itin didelį neatsakingumą ir abejingumą ne tik įstatymų reikalavimams, bet ir kitiems eismo dalyviams. Juk būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir sėsdamas už automobilio vairo asmuo suvokia, kad dėl alkoholio vartojimo jo dėmesys ir orientacija susilpnėjusi ir tai padidina eismo įvykio kilimo tikimybę, tačiau nepaisant to, elgiasi neatsakingai ir sėda už automobilio vairo.

16Sutinkamai su teismų praktika, kolegija sprendžia, jog tokie atvejai, kai asmuo, apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, šiurkščiai pažeisdamas kelių transporto eismo saugumo taisykles, sukelia eismo įvykį, dėl kurio žūsta žmonių ar būna sunkiai sutrikdyta kitų asmenų sveikata, paprastai vertinami kaip paneigiantys galimybę tokiam asmeniui taikyti bausmės vykdymo atidėjimą, nes nesudaro pagrindo išvadai, kad bausmės paskirtis šiais atvejais bus pasiekta be realaus bausmės atlikimo. Tokia kasacinio teismo pozicija atsispindi ir dar vienoje nutartyje Nr. 2K-105/2011, kurioje asmuo nubaustas pagal BK 281 str. 6 d. ir jam nebuvo taikytas bausmės vykdymo atidėjimas. Taigi, apylinkės teismas nenukrypo nuo susiformavusios teismų praktikos tokio tipo bylose, netaikydamas P. M. bausmės vykdymo atidėjimo.

17Reikia pripažinti, kad P. M. prisipažinimas ir gailėjimasis, žalos atlyginimas, yra labai reikšmingos aplinkybės, nustatant skiriamos bausmės dydį, tačiau tai neleidžia daryti išvadų, jog bausmės tikslai nuteistajam bus pasiekti, atidėjus jam paskirtos bausmės vykdymą, tai yra be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo.

18Tai, kad neatidedant bausmės vykdymo nuteistajam, bus pažeisti nukentėjusiųjų asmenų interesai, taip pat nėra pakankamas pagrindas taikyti P. M. atžvilgiu BK 75 str. nuostatas. Nuteistasis yra darbingo amžiaus, todėl, atlikdamas bausmę atviroje kolonijoje ir dirbdamas turės galimybę dengti finansinius įsipareigojimus, teikti materialinį išlaikymą vaikui.

19Visa tai įvertinus, daroma išvada, jog nuteistojo P. M. apeliacinio skundo argumentai yra nepagrįsti, o pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra pagrįstas ir teisėtas, jį keisti ar naikinti įstatyminio pagrindo nėra.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str.1 d. 1 p.,

Nutarė

21nuteistojo P. M. apeliacinį skundą atmesti.

22Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 9 d. nuosprendį palikti galioti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. P. M. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 str. 6 d.... 4. Nuteistasis P. M. skundžia apylinkės teismo nuosprendį ir prašo jį... 5. Teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėja bei prokurorė prašė tenkinti... 6. Nuteistojo P. M. apeliacinis skundas atmetamas.... 7. Šioje byloje nėra ginčo dėl nusikalstamos veikos kvalifikavimo, o keliamas... 8. Šiuo aspektu pažymėtina, kad apylinkės teismas pagrįstai netaikė P. M.... 9. Bausmės vykdymo atidėjimą reglamentuojančio BK 75 straipsnio 1 dalyje... 10. Iš bylos aplinkybių matyti, kad formalias bausmės vykdymo atidėjimo... 11. Pažymėtina, kad, svarstydamas bausmės vykdymo atidėjimo klausimą ir... 12. Parenkant nuteistajam bausmę ir nustatant jos dydį, pirmosios instancijos... 13. Pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje Nr. 2K-101/2010... 14. Kitoje kasacinės instancijos teismo nutartyje Nr. 2K-8/2010 taip pat... 15. Tokios pačios praktikos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje... 16. Sutinkamai su teismų praktika, kolegija sprendžia, jog tokie atvejai, kai... 17. Reikia pripažinti, kad P. M. prisipažinimas ir gailėjimasis, žalos... 18. Tai, kad neatidedant bausmės vykdymo nuteistajam, bus pažeisti... 19. Visa tai įvertinus, daroma išvada, jog nuteistojo P. M. apeliacinio skundo... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str.1 d. 1 p.,... 21. nuteistojo P. M. apeliacinį skundą atmesti.... 22. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 9 d. nuosprendį palikti galioti....