Byla e2A-1027-324/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Raimondo Buzelio (kolegijos pirmininkas), Virginijos Gudynienės (pranešėja), Algimanto Kukalio, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Euro logistic“ apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1520-374/2014 pagal ieškovo „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Euro logistic“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės 27660,88 Lt skolą pagal sutartį.

4Nurodė, kad pagal šalių sudarytos 2011 m. rugsėjo 22 d. taikos sutarties Nr. ZK/11/0823 2.1 punktą atsakovė įsipareigojo per dviejų metų laikotarpį nuo sutarties pasirašymo sudaryti su ieškovu įvairias draudimo sutartis, pagal kurias ieškovui bus sumokėta ne mažiau nei 170 000 Lt draudimo įmokų suma. Atsakovei įvykdžius šį įsipareigojimą, ieškovas įsipareigojo atsisakyti 33782,22 Lt dydžio regresinio reikalavimo (sutarties 2.3 p.). Atsakovė sudarė 57 draudimo sutartis, pagal kurias ieškovui buvo sumokėta 30806,12 Lt, t.y. įvykdė 18,12 proc. savo sutartinių įsipareigojimų. Remiantis taikos sutarties 2.2 punktu, atsakovė privalo sumokėti ieškovui 27660,88 Lt dydžio likusią regresinio įsipareigojimo dalį (81,88 proc.).

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimu ieškinį patenkino, ieškovui iš atsakovės priteisė 8011,14 Eur (27660,88 Lt), 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. sausio 29 dieną iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 315,10 Eur (1088 Lt) žyminio mokesčio.

7Nustatė, kad taikos sutartis nenuginčyta, todėl privalo būti vykdoma. Atsakovė pripažino, kad sutarties sąlygas pažeidė. Jokių išlygų ar nenumatytų aplinkybių taikos sutartyje neaptarta. Atsakovė nepateikė įrodymų, kad taikos sutarties sąlygos prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui. Sprendė, kad ieškovas senaties termino nepažeidė, kadangi reikalavimui dėl skolos grąžinimo taikytinas CK 1.125 straipsnio 1 dalyje numatytas 10 metų senaties terminas ir jis skaičiuotinas nuo 2013 m. rugsėjo 23 d. ieškovo įgytos reikalavimo teisės, pasibaigus sutartyje nustatytam dviejų metų laikotarpiui.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Apeliaciniame skunde atsakovė nurodo, kad sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas.

10Teismas neišsamiai ir neobjektyviai išaiškino bei įvertino visas bylai reikšmingas aplinkybes ir įrodymus, dalies ieškovo pateiktų motyvų netyrė, dėl jų nepasisakė. Teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad ieškovas reikalauja priteisti skolą, o ne žalą (nuostolius). Pagal taikos sutarties „F“ punktą, vadovaujantis Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPDĮ) 11 straipsnio 7 dalimi, atsakovė privalo atlyginti draudimo bendrovei dėl „A“ punkte nurodyto įvykio, t.y. 2011 m. balandžio 1 d. Lenkijoje įvykusio autoįvykio, kurio metu buvo apgadinta transporto priemonė MERCEDES BENZ SOPRINTER, valst. Nr. ( - ), patirtus nuostolius, t.y. 33 782.22 Lt dydžio sumą. Taikos sutarties 2.1 punkte numatyta, kad atsakovė įsipareigoja dviejų metų laikotarpiu sudaryti su ieškovu įvairias draudimo sutartis ne mažesne nei 170 000,00 Lt draudimo įmokų suma, pagal 2.3 punktą, atsakovei įvykdžius sutarties 2.1 punkte įvardinta įsipareigojimą, ieškovas įsipareigoja atsisakyti „F“ punkte įvardinto reikalavimo. Atsakovei tinkamai neįvykdžius numatyto įsipareigojimo, ieškovo reikalavimas priteisti 27660,88 Lt yra reikalavimas priteisti ne skolą, bet žalą (nuostolius). Teismas pažeidė sutarties aiškinimo contra proferentem taisyklę, t.y. kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Teismui kilus abejonių dėl sutarties sąlygų, jos turėjo būti aiškinamos ieškovo nenaudai. Teismui netinkamai kvalifikavus ieškovo reikalavimą, netinkamai išspręsti klausimai dėl ieškinio pagrįstumo ir ieškinio senaties.

11Ieškovas nepateikė įrodymų dėl reikalaujamos priteisti žalos (patirtų nuostolių) dydžio. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad vien draudimo išmokos faktas nėra pagrindas tenkinti žalos atlyginimo reikalavimą, turi būti nustatyta, kad įvyko draudžiamasis įvykis ir kad draudimo išmokos dydis atitinka padarytus nuostolius. Dėl to, siekdamas patirti mažiau nuostolių, draudikas turi elgtis apdairiai ir rūpestingai, įsitikinti, kad įvyko draudžiamasis įvykis, nustatyti realų patirtos žalos dydį. Pareiga įrodyti žalos faktą ir dydį tenka šaliai, reikalaujančiai atlyginti žalą (CPK 178 str.).

12Teismas neanalizavo galimybės mažinti ieškovo reikalautą priteisti sumą. Draudiko reikalaujamos grąžinti sumos dydis nustatomas atsižvelgiant į nustatytų draudėjo pareigų pažeidimą, reikšmingas aplinkybes ir į LR Vyriausybės nustatytą Žalos nustatymo ir išmokų mokėjimo tvarką. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta draudiko teisė nėra absoliuti, ji santykinė, taikoma kartu su TPVCAPDĮ 22 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais grąžinamos sumos dydžio nustatymo kriterijais, taip pat kitomis bylai reikšmingomis aplinkybėmis. Grąžinamos sumos dydžio nustatymui gali turėti įtakos nesumokėtos sumos dydis, praleisto termino trukmė, termino praleidimo priežastys ir kitos aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-524/2012, 2013 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2013). Nurodo, kad atsakovė tinkamai ir laiku sumokėjo tris pirmas draudimo įmokas, ketvirtą įmoką pavėlavo sumokėti nežymiai, ieškovas ją priėmė ir pretenzijų nereiškė. Be to, pati ieškovė netinkamai vykdė įstatymo jai nustatytas pareigą. Pagal CK 6.993 straipsnio 8 dalį, sudarant draudimo sutartį ir jos galiojimo metu draudikas turi suteikti draudikui informaciją, be kita ko, apie iš draudimo sutarties kylančių ar su ja susijusių ginčų sprendimo tvarką, draudiko elgesį, kai draudėjas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, galimus draudimo rizikos padidėjimo atvejus. Ieškovas nesuteikė informacijos apie savo elgesį, atsakovei pažeidus prievolę laiku sumokėti draudimo įmoką. Pagal CK 6.1004 straipsnio 2 dalį, kai draudimo įmoka mokama periodiškai, draudimo sutartyje gali būti numatytos teisinės pasekmės, jeigu per nustatytą terminą nesumokama eilinė įmoka. Šalių sudarytoje sutartyje ieškovė tokių teisinių pasekmių nenumatė.

13Teismas nepagrįstai ieškovo reikalavimui atsisakė taikyti vienerių metų ieškinio senaties terminą pagal CK 1.125 straipsnio 7 dalį. Nėra ginčo, kad ieškovo reikalavimas yra regresinis. Ieškovas reikalavimo teisę į atsakovę dėl žalos regreso tvarka atlyginimo įgijo tada, kai išmokėjo draudimo išmoką. Taikos sutartyje nurodyta, kad 33 782,22 Lt draudimo išmoka jau yra išmokėta, tai reiškia, kad pagrindinė prievolė buvo įvykdyta šios sutarties sudarymo dieną (2011 m. rugsėjo 22 d.). Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad, kai reikalavimas yra kildinamas iš transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo teisinių santykių, tai suponuoja, kad šiems reikalavimams taikytinas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas. Taigi, ieškinio senaties terminas ieškovo reikalavimui suėjo ne vėliau kaip 2012 m. rugsėjo 22 d.

14Prašo sprendimą panaikinti, ieškinį atmesti.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo sprendimo nekeisti, atsakovės apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad atsakovės motyvai yra nepagrįsti ir teisiškai neargumentuoti. Ieškovas su atsakove TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalies pagrindu sudarė taikos sutartį ir nagrinėjamoje byloje sprendžiamas prievolių vykdymas pagal taikos sutarties sąlygas. Ieškinys yra pareikštas dėl skolos atlyginimo, pažeidus taikos sutarties sąlygas. Atsakovės argumentai dėl žalos dydžio yra už ieškinio ribų. Taikos sutartis nenuginčyta, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, viešajam interesui, todėl privalo būti vykdoma. Ieškinio reikalavimui dėl skolos grąžinimo, neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų, yra taikomas CK 1.125 straipsnio l dalyje numatytas 10 metų terminas.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacinis skundas netenkintinas.

18Apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė apie atsakovės (draudėjos) sutartinę pareigą sumokėti ieškovui (draudikui) jų sudarytoje taikos sutartyje nurodytą išmoką, kurią draudikas sumokėjo asmeniui, nukentėjusiam dėl draudėjai priklausančia transporto priemone jos valdytojo padarytos žalos autoįvykyje.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnis).

20Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliante, kad pirmosios instancijos teismas, nusprendęs dėl apeliantės ginčijamos prievolės, netinkamai išaiškino šalių sudarytą taikos sutartį.

21Pasisakant dėl pastarojo argumento visų pirma pažymėtina, kad, nesutikdama su ieškiniu, pirmosios instancijos teisme atsakovė nesirėmė ieškinį grindžiančios sutarties aiškinimu. Atsiliepime į ieškinį ji teigė, kad ieškovas savo reikalavimą atsakovei kildina iš TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalyje reglamentuotos regreso teisės, tačiau ši teisė nėra absoliuti, ji siejama su nustatytais draudėjo pareigų pažeidimais, vykdant draudimo sutartį, reikšmingomis aplinkybėmis ir Vyriausybės patvirtinta Žalos nustatymo ir išmokų mokėjimo tvarka (TPVCAPDĮ 22 straipsnio 2 dalis), t.y. atsikirtimus į ieškinį grindė nurodytu įstatymu. Ieškovo pateiktą taikos sutartį atsakovė įvardijo kaip nesąžiningą, iš kurios kylantis reikalavimas nelaikytinas regresiniu. Netinkamai ieškovės aiškinama taikos sutartimi atsakovės atstovė nesirėmė ir teismo posėdyje, todėl pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl ieškinio pagrįstumo, neturėjo procesinio pagrindo pasisakyti dėl vienokių ar kitokių taikos sutarties turinio aiškinimo aspektų (CPK 270 straipsnio 4 dalis). Remiantis CPK 306 straipsnio 2 dalimi, apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme.

22Atmesdama nurodytą apeliacinio skundo argumentą dėl šios priežasties, teisėjų kolegija su apeliaciniame skunde nurodytu taikos sutarties aiškinimu nesutinka.

23Sutartinių teisinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės yra reglamentuotos CK 6.193, 6.195 straipsniuose bei suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo precedentuose konkrečiose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,Turto bankas“ v. UAB ,,Vaidluvė“ ir kt., Nr. 3K-3-406/2000, 2003 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Sauliuta” v. AB „Lytagra”, Nr. 3K-3-813, 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Auksinis varnas” v. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, Nr. 3K-3-424/2004, 2004 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Libra Vitalis” v. UAB „Homo Faber”, Nr.3K-3-274/2004, ir kt.). Esant ginčui dėl sutarties turinio, jos sąlygų ar sąvokų reikšmės, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (subjektyvusis sutarties aiškinimo metodas). Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos, atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad, aiškinant sutartį, taip pat būtina vadovautis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Tai reiškia, kad sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Sutarčių aiškinimo taisyklės neturi būti suabsoliutinamos, tačiau tai neturi paneigti sutarties šalių ketinimų ir tikslų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 11 d. nutartis Nr.3K-3-17/2006 civilinėje byloje pagal ieškovo VĮ Valstybės turto fondo ieškinį atsakovams UAB „Cetarium“, UAB „Ortofina“ ir R. G.K. dėl akcijų įkeitimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis bei įpareigojimo įvykdyti sutartinę prievolę).

24Ieškinio pagrindu esančioje taikos sutarties A–F dalyje šalys konstatavo, jog ją sudaro atsižvelgdamos į tai, kad atsakovė, laiku nesumokėjusi draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį apsaugą, remiantis TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalimi, privalo atlyginti ieškovės sumokėtą draudimo išmoką asmeniui, nukentėjusiam dėl atsakovei (draudėjai) priklausančia transporto priemone jos valdytojo padarytos žalos autoįvykyje patirtus nuostolius, t.y. 33782,22 Lt. Sutarties 1 punkte nurodė, kad ginčą dėl draudimo išmokos grąžinimo susitarė išspręsti geranoriškai bei užkirsti kelią kilti ginčui ateityje, atsakovei sudarant draudimo sutartis sutarties 2.1 punkto sąlygomis ir tvarka (per du metus, pradedant nuo šios sutarties pasirašymo, sudaryti su ieškovu įvairias draudimo sutartis, pagal kurias ieškovui bus sumokėta ne mažiau kaip 170 000 Lt draudimo įmokų). Jei atsakovė nesudaro sutarties 2.1 punkte aptartų draudimo sutarčių, jei šios sutartys nutraukiamos atsakovės inciatyva arba jeigu šios draudimo sutartys nutraukiamos Draudimo įstatymo 80 straipsnio pagrindu, draudėjui nesumokėjus draudimo įmokų, atsakovė įsipareigojo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo rašytinio ieškovo pareikalavimo ne ginčo tvarka atlyginti dalį „F“ punkte įvardinto ieškovo reikalavimo. Nustatė, kad atlygintina dalis skaičiuojama proporcingai nuo prisiimtų pagal šią sutartį įsipareigojimų nevykdymo (2.2 punktas). Atsakovei įvykdžius sutarties 2.1 punkte įvardintą įsipareigojimą, ieškovas įsipareigojo atsisakyti „F“ punkte įvardinto reikalavimo. Šalys patvirtino, kad ši sutarties yra visaapimantis ir galutinis šalių susitarimas dėl minėtos žalos atlyginimo.

25Nurodytas sutarties turinys ir sąlygos akivaizdžiai rodo, kad jos šalių tikrieji ketinimai buvo ieškovo materialinės reikalavimo teisės pagrįstumo bei dydžio ir šios teisės patenkinimo būdo patvirtinimas – atsakovė pripažino 33782,22 Lt dydžio ieškovo regreso teisę į nukentėjusiam asmeniui išmokėtą draudimo išmoką, šią sumą ieškovui įsipareigojo sumokėti aptartu draudimo sutarčių sudarymo mastu bei atitinkamą dalį draudimo išmokos sumokėti ieškovui ne ginčo tvarka, jei įsipareigojimo dėl draudimo sutarčių sudarymo neįvykdys. Šios sutarties CK numatytais pagrindais atsakovė neginčijo. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis), todėl atmestini apeliantės argumentai apie žalos dydžio įrodymų, regreso salygų nebuvimą, priteistinos sumos mažinimą, atsižvelgiant į draudimo sutarties sąlygas, draudimo sutarties trūkumus. Apeliantė teisingai teigia, kad, sutartos sumos jai nesumokėjus sutartyje nurodytu būdu, ieškovas neatsisakė regresinio reikalavimo teisės – sistemiškai aiškinant taikos sutarties 2.1–2.3 punktus akivaizdu, kad, atsakovei gera valia neįvykdžius sutarties 2.1 punkto, jai iškilo pareiga įvykdyti sutarties 2.2 punktą (sutartą sumą sumokėti ne ginčo tvarka).

26Atmestini apeliantės argumentai apie netinkamai kvalifikuotą ieškinio pagrindu esantį teisinį santykį (nesumokėtos skolos transformaciją į žalą, atlygintiną pagal CK 6.249 straipsnį ir draudimo sutartį). Taikos sutarties neįvykdymas gera valia savaime nereiškia, kad jos sąlygos, dėl kurių šalys susitarė, tampa niekinėmis. Sutartis (šiuo atveju – taikos sutartis) įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 straipsnio 1 dalis), todėl pirmosios instancijos teismas šalių sutartą sumą iš atsakovės pagrįstai priteisė ne draudimo sutarties, o taikos sutarties pagrindu (CK 1.136 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 1 punktas, 1.138 straipsnio 4 punktas). Nagrinėjamu atveju reikalavimo teisę į atsakovę ieškovas įgijo ne tada, kai nukentėjusiam asmeniui išmokėjo draudimo išmoką, o dieną, einančią po taikos sutarties 2.1 punkte numatyto atsakovės įsipareigojimų įvykdymo termino pasibaigimo (2013 m. rugsėjo 23 d.). Tuo vadovaujantis pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė apie CK 1.125 straipsnio 1 dalyje nustatytą bendrąjį ieškinio senaties terminą, o ne CK 1.125 straipsnio 1 dalies 4 punkto ar 1.125 straipsnio 7 dalies nuostatas (minėta, kad atsiliepime į ieškinį pati atsakovė teigė, jog iš taikos sutarties kylantis reikalavimas nelaikytinas regresiniu).

27Vadovaujantis išdėstytais argumentais, pirmosios instancijos teismo sprendimas nekeistinas (CPK 263 straipsnis, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

28Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325-330 straipsniais,

Nutarė

29palikti nepakeistą 2014 m. gruodžio 15 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės... 4. Nurodė, kad pagal šalių sudarytos 2011 m. rugsėjo 22 d. taikos sutarties... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimu ieškinį patenkino,... 7. Nustatė, kad taikos sutartis nenuginčyta, todėl privalo būti vykdoma.... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Apeliaciniame skunde atsakovė nurodo, kad sprendimas yra neteisėtas ir... 10. Teismas neišsamiai ir neobjektyviai išaiškino bei įvertino visas bylai... 11. Ieškovas nepateikė įrodymų dėl reikalaujamos priteisti žalos (patirtų... 12. Teismas neanalizavo galimybės mažinti ieškovo reikalautą priteisti sumą.... 13. Teismas nepagrįstai ieškovo reikalavimui atsisakė taikyti vienerių metų... 14. Prašo sprendimą panaikinti, ieškinį atmesti.... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo sprendimo nekeisti,... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 18. Apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 20. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliante, kad pirmosios... 21. Pasisakant dėl pastarojo argumento visų pirma pažymėtina, kad, nesutikdama... 22. Atmesdama nurodytą apeliacinio skundo argumentą dėl šios priežasties,... 23. Sutartinių teisinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo... 24. Ieškinio pagrindu esančioje taikos sutarties A–F dalyje šalys konstatavo,... 25. Nurodytas sutarties turinys ir sąlygos akivaizdžiai rodo, kad jos šalių... 26. Atmestini apeliantės argumentai apie netinkamai kvalifikuotą ieškinio... 27. Vadovaujantis išdėstytais argumentais, pirmosios instancijos teismo... 28. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 29. palikti nepakeistą 2014 m. gruodžio 15 d. Marijampolės rajono apylinkės...