Byla e2YT-3708-723/2017
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – sodybvietės buvimo fakto, nustatymo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Kristinai Račkauskaitei, dalyvaujant pareiškėjai A. V., jos atstovui advokatui G. S., suinteresuoto asmens BĮ „Neries regioninio parko direkcija“ atstovei Audronei Žičkutei,

2išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos A. V. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, BĮ „Neries regiono parko direkcija“ dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – sodybvietės buvimo fakto, nustatymo,

Nustatė

3pareiškėja A. V. prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiame 0,6308 ha ploto žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0376-4536, kadastrinis Nr. 4184/0600:141 Sudervės k. v., esančiame ( - ) k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav., buvo jos senelės J. P. broliui J. P. priklausiusi sodyba (gyvenamasis namas ir ūkio pastatas).

41.Pareiškime nurodė, kad žemės sklypą paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo pagrindu paveldėjo po savo motinos J. V. mirties, kuriai priklausė ½ dalis žemės. Kitą ½ žemės sklypo dalį paveldėjo testamento pagrindu iš savo dėdės (pareiškėjos tėvo M. V. brolio) G. V.. Teisės į minėtą žemės sklypą buvusiems bendrasavininkams G. V. ir J. V. buvo atkurtos 2004-07-23 Vilniaus apskrities viršininko sprendimais Nr. 2.5-41-18608 ir 2.5-41-18609 į buvusio savininko M. V. nuosavybės teisėmis valdytą nekilnojamąjį turtą ( - ) kaime, Zujūnų seniūnijoje. M. V. buvo susituokęs su J. P.. J. P. ir J. P. buvo sesuo ir brolis. J. P. su savo sutuoktine J. P. gyveno Šilėnų kaime bei nuosavybės teisėmis turėjo gyvenamąjį namą ir ūkinius pastatus. Taigi nuosavybės teisės į 0,6308 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0376-4536, buvo atkurtos G. V. ir J. V. idealiai toje vietoje ir tose buvusios sodybos ribose, kurį priklausė J. P. ir J. P.. Atkurtame ir paveldėtame žemės sklype yra išlikę tik gyvenamojo namo ir tvarto pamatai. Pareiškėja ketina savo senelės J. P. brolio J. P. sodybą atstatyti. G. V. ir J. V. nuosavybės teisės atkūrimo būdu grąžinant natūra gauto žemės sklypo naudojimo paskirtis - žemės ūkio paskirties. Tačiau šis sklypas buvo naudojamas sodybos eksploatacijos reikmėms. Be to, šį faktą patvirtina ir žemės sklype išlikę gyvenamojo namo ir tvarto pamatai, statyti akmens pagrindu. Žemės sklypo išdėstymo schema 2013-06-14 plane sutampa su sklypo buvimo vieta, užfiksuota ištraukoje iš fotoplano 1974 m. Šie įrodymai patvirtina sodybos, susidedančios iš gyvenamojo namo ir tvarto pareiškėjos valdomame žemės sklypo ribose buvimą. Kadangi pastatų statybos dokumentai, patys pastatai nėra išlikę, žemės sklype nėra įregistruotų statinių, o nuosavybės teise priklausantis sklypas yra žemės ūkio paskirties žemės, pareiškėja negali gauti statybos leidimo. Nustačius juridinę reikšmę turintį faktą, būtų galimybė nustatyta tvarka gauti leidimą atstatyti sodybą, buvusioje jos vietoje.

52.Suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracija atsiliepimu prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra. Atsiliepime nurodė, kad jeigu buvusios sodybos atkūrimas neprieštarautų Neries regioninio parko apsaugos reglamento, Neries regioninio parko zonų ribų plano bei Neries regioninio parko tvarkymo plano sprendiniams, ir teismas, įvertinęs pateiktų faktinių įrodymų visetą, nustatytų juridinę reikšmę turintį faktą, Administracija kliūčių atkurti buvusią sodybą nenumato.

63.Suinteresuotas asmuo BĮ „Neries regioninio parko direkcija“ atsiliepime nurodė, kad neprieštarauja pareiškėjos A. V. prašomo nustatyti juridinę reikšmė turinčio fakto nustatymui.

74.Teismo posėdžio metu pareiškėja A. V. prašė pareiškimą tenkinti. Nurodė, kad gavo žemę po senelio, ten buvo pastatai, dabar likę pamatai. Žemė buvo grąžinta būtent toje vietoje, kur buvo sodyba. Ten buvo jos senelės. Ji ten gyveno dar iki ištekėjimo. Kai ištekėjo liko brolis gyventi. Namas buvo išrinktas 1977 ar 1978 metais. Dabar nori namą atstatyti.

8Pareiškėjos atstovas adv. G. S. nurodė, kad šitame žemės sklype yra pamatai. Antstolis pamatus konstatavo su koordinatėmis. Iš fotonuotraukų galima konstatuoti, kad pamatai tikrai labai seni. Taip pat atlikti sklypo kadastriniai matavimai, kuriuose buvo pažymėta faktas apie pamatus, kad yra pamatai. Iš archyvo buvo gauta 1951-1952 metų orto fotonuotrauka, iš kurios matosi atkurto sklypo kontūrai. Iš apskrities archyvo taip pat gauti duomenys, kad buvo namas ir ūkinis pastatas, t. y. turėjo J. P. ir J. P. bei naudojosi 61 aro sklypu. 1974 m. orto fotonuotrauka vis taip pat patvirtina, matosi tie pastatai. Pareiškėjos senelės J. P. brolis J. P. su žmona J. P. gyveno Šilėnų k. ir turėjo gyvenamąjį namą, ne vieną ūkinį pastatą. Pamatai liko gyvenamojo namo ir vieno ūkinio pastato. Archyvinė medžiaga rodo, kad J. P. dingo be žinios 1973 m., o 1974 m. mirė jos vyras J. P.. Sodyba buvo apleista. Sesuo J. P. jau buvo ištekėjusi ir negyveno tam name. Pastatai buvo seni, statyti 1927 m., todėl jie savaime sunyko, nugriuvo, liekanos buvo kaimo gyventojų išvežtos. J. P. senelė su seneliu M. V. atkūrė nuosavybės teises į šį žemės sklypą. Atkūrė aišku pareiškėjos tėvai. Tėvas jau buvo miręs, todėl turėjo teisę atkurti motina. Kita dalis buvo grąžinta G. V..

95.Suinteresuoto asmens BĮ „Neries regioninio parko direkcija“ atstovė prašė pareikšimą nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodė, kad susipažinę su dokumentai ir situacija vietoje gali pasakyti, jog ten kažkokie seni pamatai tikrai yra. Ten tikrai buvę pastatai. Nekilnojamojo turto registro išraše rodo, kad yra 4 arai užstatytos teritorijos. Atitinka žemės sklypo plotai.

10Suinteresuoto asmens Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie jo vietą ir laiką buvo pranešta tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą nepateikta, todėl byla išnagrinėta jam nedalyvaujant.

11Pareiškimas tenkintinas.

126.Teismas ypatingosios teisenos tvarka nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444 straipsnio 1 dalis). Juridinę reikšmę turintį faktą teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (( - ) straipsnio 1 dalis, 445 straipsnis).

137.Nustatyta, kad pareiškėjai A. V. nuosavybės teis priklauso žemės ūkio paskirties žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-0376-4536, esantis Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., ( - ) k. P. Ž. sklypą nuosavybės teisė įgijo 2013-11-15 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo Nr. 11004 (1/2 dalį po motinos J. V., gim. 1928-01-16, mirties 2013‑08‑05) ir 2014-12-05 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimo Nr. 12232 pagrindu (1/2 dalį po G. V., gim. 1940-11-12, mirties 2014-06-03). Nekilnojamojo turto registro išrašas rodo, kad šiam žemės sklypui įregistruotos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: X. K. draustiniai, I. N. ir regioniniai parkai ir kt.

14Pareiškėja kreipėsi su prašymu dėl reikalavimų sodybos atkūrimui į BĮ „Neries regiono parko direkciją“ ir gavo atsakymą, kad norint atkurti sodybą jai reikia kreiptis į teismą dėl sodybos buvimo fakto žemės sklype nustatymo.

158. Pagal ( - ) straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu.

16Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad įrodinėjimas juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo bylose yra specifinis, įrodinėjimas vyksta netiesioginiais įrodymais, neišvengiamai daromos prielaidos. Dėl to Lietuvos A. T. yra pabrėžęs, kad yra svarbu, jog viena prielaida būtų motyvuota, t. y. kad ji būtų pagrįsta byloje esančiais įrodymais, jog priešingos prielaidos tikimybė būtų mažesnė (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008; 2009 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-98/2009, 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2009). Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai, nes jeigu pareiškėjai turėtų tiesioginių prašomą faktą patvirtinančių įrodymų, tai jam apskritai nereikėtų kreiptis į teismą (( - ) straipsnis).

179.Kompleksiniai draustiniai yra kraštovaizdžio (Saugomų teritorijų įstatymo 8 str. 5 d. 1 p.). Kompleksiniuose draustiniuose leidžiama atstatyti identiškus buvusių sodybų pastatus ir jų inžinerinius statinius pirminėse jų stovėjimo vietose pagal išlikusius archyvinius dokumentus: vietovės planus, pastatų ir inžinerinių statinių projektus (brėžinius), matavimų bylas, kitus dokumentus, pagal kuriuos atkuriamas buvęs pastatų vaizdas (jų fasadai, medžiagos, konstrukcijos) (Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 3 d. 5 p.). Buvusios sodybos atstatymo teisė nustatyta tvarka įgyvendinama taip, kad vietoj vienos buvusios sodybos gali būti atstatoma tik viena sodyba o sprendimų dėl buvusių sodybų atstatymo priėmimo tvarką nustato Vyriausybė (Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 3 d. 8 p.). Lietuvos A. T. praktikoje jau yra suformuota taisyklė, kad pagrindinis sodybos atitinkamame žemės sklype elementas yra gyvenamasis pastatas (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras v. Molėtų rajono savivaldybės administracija ir kt.; bylos Nr. 3K-3-179/2009; 2008 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. K. v. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas ir kt.; bylos Nr. 3K-3-259/2008, 2007 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. V. v. Labanoro regioninio parko direkcija ir kt.; bylos Nr. 3K-3-373/2007 ir kt.).

1810.Sodybos buvimo fakto įrodinėjimas yra tampriai susijęs su konkrečios sodybos, priklausančios konkrečiam savininkui buvimo įrodinėjimu. Sodybos buvimo faktą patvirtina byloje pateikti rašytiniai įrodymai. Žemės sklypo kadastro duomenų byloje yra duomenys apie dvejus pamatus, kurie registre neįregistruoti. Pamatai buvo pažymėti žemės sklypo plane, parengtame 2013-06-14 UAB „Arlitanus“ (taškai 34, 35, 36 bei 37, 38, 39). Iš Vilniaus apskrities archyvo gautose Vilniaus rajono Sudervės apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto dokumentų fonde, Sudervės apylinkės 1971-1978 m. ūkinėse knygose esančių J. P. J. ir J. P. M. ūkių žinių lapų kopijose matyti, kad pagal ūkinių knygų duomenis 1971-01-01 – 1972-06-01 ir 1973-01-01 – 1975-01-01 laikotarpiams J. P. (šeimos galva), gim. 1906‑08‑07, ir jo žmona J. P. Michailovna, gim. 1911-11-10, Šilėnų kaime nuosavybės teise turėjo gyvenamąjį namą ir tvartą, pastatytus 1924 metais bei naudojosi 61 arų žemės sklypu. J. P. mirė 1974-12-17. Iš duomenų laikotarpiui 1976-01-01 – 1977-01-01 matyti, kad J. P. M. dingo be žinios. Byloje pateiktas antstolio A. N. 2015-09-11 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 157-15-99, kuriame užfiksuota situacija vietoje kartu dalyvaujant matininkui. Iš padarytų fotonuotraukų matyti pamatų iš akmenų likučiai, dalis jų yra žemėje, dalis akmenų apaugę samanomis. Matininkas pamatų likučius pažymėjo esamų statinių geodeziniame plane pagal tikslius koordinačių taškus. Byloje pareiškėja pateikė įrodymus (gimimo ir santuokos liudijimus, informaciją iš archyvų ir kt.), patvirtinančius nurodytą giminystės ryšį, t.y. kad pareiškėjos tėvai buvo M. V. ir J. V., pastarųjų tėvai (pareiškėjos seneliai) – M. V. ir J. V. (P.); J. V. (P.) brolis – J. P., kuris buvo sudaręs santuoką su J. P..

19Iš pateiktų žemėlapių – ieškinio priedai 7-9 - nustatyti ar pastatai ir pamatai yra toje pačioje vietoje negalima dėl per mažo žemėlapių mastęlio,kad palyginti ir jo kokybės(negalima gerai įžiūrėti,kad konstatuoti ar sulyginti tos pačios vietos faktą).Tačiau galima įžiūrėti buvus pastatams toje vietovėje.

20Byloje ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad pareiškėjos senelės J. P. brolis J. P. su savo sutuoktine J. P. gyveno Šilėnų kaime bei nuosavybės teisėmis turėjo gyvenamąjį namą ir ūkinius pastatus. Sodyba liko jiems po to, kai J. P. sesuo J. P. sudarė santuoką su M. V. ir išsikėlė gyventi atskirai. Teismas daro išvadą, kad gyvenamasis namas su ūkiniu pastatu buvo dabar pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiame sklype, unikalus Nr. 4400-0376-4536, esančiame Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Šilėnų k. Ištirtų įrodymų visuma sudaro pagrindą tenkinti pareiškėjų pareiškimą.

21Prašomą nustatyti faktą pareiškėja sieja su teisės atstatyti sodybą įgijimu, todėl prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels pareiškėjai teisinius padarinius.

22Vadovaudamasis ( - )259-269,270,444-448 straipsniais,teismas

Nutarė

23pareiškimą tenkinti.

24Gyvenamosios sodybos atstatymo tikslu, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjai A. V. (a. k. ( - ) nuosavybės teise priklausančiame 0,6308 ha ploto žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0376-4536, kadastrinis Nr. 4184/0600:141 Sudervės k. v., esančiame Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., ( - ) k., buvo jos senelės J. P. broliui J. P. priklausiusi sodyba (gyvenamasis namas ir ūkio pastatas).

25Sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos, skundą paduodant Vilniaus rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos A. V. pareiškimą... 3. pareiškėja A. V. prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad... 4. 1.Pareiškime nurodė, kad žemės sklypą paveldėjimo teisės pagal... 5. 2.Suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracija atsiliepimu... 6. 3.Suinteresuotas asmuo BĮ „Neries regioninio parko direkcija“ atsiliepime... 7. 4.Teismo posėdžio metu pareiškėja A. V. prašė pareiškimą tenkinti.... 8. Pareiškėjos atstovas adv. G. S. nurodė, kad šitame žemės sklype yra... 9. 5.Suinteresuoto asmens BĮ „Neries regioninio parko direkcija“ atstovė... 10. Suinteresuoto asmens Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atstovas į... 11. Pareiškimas tenkintinas.... 12. 6.Teismas ypatingosios teisenos tvarka nustato faktus, nuo kurių priklauso... 13. 7.Nustatyta, kad pareiškėjai A. V. nuosavybės teis priklauso žemės ūkio... 14. Pareiškėja kreipėsi su prašymu dėl reikalavimų sodybos atkūrimui į BĮ... 15. 8. Pagal ( - ) straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu... 16. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad įrodinėjimas juridinę reikšmę... 17. 9.Kompleksiniai draustiniai yra kraštovaizdžio (Saugomų teritorijų... 18. 10.Sodybos buvimo fakto įrodinėjimas yra tampriai susijęs su konkrečios... 19. Iš pateiktų žemėlapių – ieškinio priedai 7-9 - nustatyti ar pastatai ir... 20. Byloje ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad pareiškėjos senelės J. P.... 21. Prašomą nustatyti faktą pareiškėja sieja su teisės atstatyti sodybą... 22. Vadovaudamasis ( - )259-269,270,444-448 straipsniais,teismas... 23. pareiškimą tenkinti.... 24. Gyvenamosios sodybos atstatymo tikslu, nustatyti juridinę reikšmę turintį... 25. Sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per 30 dienų nuo...