Byla 2A-630-623/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko (pranešėjo) Marijono Greičiaus, teisėjų Aldonos Tilindienės, Neringos Švedienės, sekretoriaujant Monikai Stankevičienei, dalyvaujant apelianto atstovei Rūtai Čiuladaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. liepos 13 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Antakalnio ūkis“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei, tretieji asmenys SĮ ,,Vilniaus miesto būstas“, V. M., A. M. ir M. M. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB ,,Antakalnio ūkis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l. 1-4), prašydamas priteisti iš atsakovo 538 Lt 71 ct skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas ir 69 Lt bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas nurodė, kad UAB ,,Antakalnio ūkis“ yra gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius. Atsakovas nuo 1999-12-13 yra buto, esančio ( - ) savininkas. Taip pat atsakovui bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso ( - ) namo bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovas privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą. Atsakovas už laikotarpį nuo 2008-07-01 iki 2009-10-31 priskaičiuotų mokesčių už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą ir suteiktas komunalines paslaugas ieškovui nemokėjo ir liko skolingas 538 Lt 71 ct. Ieškovas nesutinka su atsakovo pozicija, kad byloje atsakovu būtų tretieji asmenys. Daugiabučio namo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininko pareiga išlaikyti bendrąją dalinę nuosavybę bei mokėti visus su tuo susijusius mokesčius kyla iš įstatymo. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti 2001-05-23 Vyriausybės nutarimu Nr. 603, Vilniaus miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai, patvirtinti 2005-12-19 įsakymu Nr. 30-2050 bei kiti teisės aktai imperatyviai nurodo, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas.

4Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė pateiktame atsiliepime (b.l. 20-23) ir rašytiniuose paaiškinimuose (b.l. 36-38, 60-63) su pareikštu ieškiniu nesutiko bei nurodė, kad ieškovas pareiškė ieškinį netinkamam atsakovui. Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklauso gyvenamoji patalpa, esanti ( - ). Gyventojų registro duomenimis šiame bute savo gyvenamąją vietą yra deklaravę tretieji asmenys – V. M., A. M. ir M. M.. Įsiskolinimo laikotarpiu atsakovui nuosavybės teise priklausančiame bute šie asmenys gyveno ir šiuo metu gyvena. 2000-10-05 tarp UAB „Bendruva“ ir V. M. buvo sudaryta gyvenamosios patalpos bendrabutyje nuomos sutartis Nr. 12, jos 2.2 p. aiškiai numatyta, kad nuomininkas privalo mokėti komunalinių paslaugų mokesčius kas mėnesį. Sutarties 4 p. numatyta, kad nuomininko šeimos nariai, gyvenantys kartu su juo, naudojasi tomis pačiomis teisėmis kaip ir nuomininkas ir vykdo visas pareigas, kylančias iš nurodytos sutarties.

5Atsakovas nurodė, kad 2001-07-11 Vyriausybės nutarimu Nr. 876 patvirtintoje valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją ir komunalines paslaugas tvarkoje nustatyta, jog nuomininkai atsiskaito butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriui. Taip pat nurodė, kad nuomininkams tenka pareiga mokėti mokesčius už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šilumos energiją ir kitas komunalines paslaugas, todėl atsakovais pagal ieškovo ieškinį šioje byloje turi būti buto, esančio ( - ), nuomininkai, nes tarp ieškovo ir atsakovo nėra susiklostę prievoliniai santykiai. Vilniaus miesto savivaldybė laikytina netinkamu atsakovu šioje byloje.

6Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2008-05-28 sprendimu Nr. 1-474 perdavė SĮ ,,Vilniaus miesto būstas“ patikėjimo teise valdyti visas savivaldybei nuosavybės teise priklausančias patalpas, tame tarpe ir ( - ). Todėl atsakovu byloje turėtų būti ir SĮ ,,Vilniaus miesto būstas“.

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. liepos 13 d. sprendimu (b.l. 90-94) ieškinį tenkino ir priteisė iš atsakovo 538 Lt 71 ct skolą, 5 procentų dydžio palūkanas ir 69 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui. Teismas nurodė, kad atsakovas pateikė nuomos sutartį sudarytą su trečiuoju asmeniu V. M., tačiau minėta sutartis nėra įregistruota viešame registre ir negali būti naudojama prieš ieškovą. Nuosavybės teisė į gyvenamąsias patalpas, adresu ( - ), priklauso atsakovui. Faktas, kad minėtas turtas patikėjimo teise yra perduotas SĮ „Vilniaus miesto būstas“, nėra įregistruotas viešame registre. Teismas nurodė, jog byloje nėra duomenų, kad tarp ieškovo ir trečiojo asmens SĮ „Vilniaus miesto būstas“ būtų sudaryta sutartis dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriaus paslaugų teikimo. Todėl teismas sprendė, kad atsakyti pagal ieškovo reikalavimus turi pats patalpų savininkas.

8Teismas padarė išvadą, kad teisinių santykių su ieškovu dalyvis yra patalpų savininkas. Paslaugų tiekėjas ir patalpų savininkas, t.y. atsakovas, kuris nuomoja jam nuosavybės teise priklausančias patalpas, bei šių patalpų nuomininkai gali susitarti dėl minėtų paslaugų tiekimo sutarties šalių pakeitimo, kur nuomininkai taptų minėtos sutarties šalimi, tačiau jeigu toks susitarimas yra nesudarytas, tai sutarties šalis yra patalpų, kurioms tiekiamos paslaugos, savininkas.

9Atsakovas išnuomojęs jam nuosavybės teise priklausantį gyvenamąjį plotą tretiesiems asmenims, tačiau nesudaręs atitinkamų sutarčių su ieškovu, kaip apdairus buto šeimininkas privalėjo rūpintis tinkamu mokesčių mokėjimu už butui teikiamas paslaugas.

10Apeliaciniu skundu (b.l. 100-106) atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. liepos 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti. Atsakovas nurodo, kad teismas konstatuodamas, jog už suteiktas paslaugas turi atsiskaityti gyvenamosios patalpos savininkas, netinkamai aiškino materialinės teisės normas, reglamentuojančias bendrojo naudojimo objektų administravimo, eksploatavimo ir kitas paslaugas bei faktines bylos aplinkybes. Remdamasis CK 6.584 str. 1 d. bei Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 876 patvirtintos Valstybės ir savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ar karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarkos 3 p., atsakovas nurodo, jog kai savivaldybei priklausantis butas yra išnuomotas, už komunalines bei kitas paslaugas turi mokėti buto nuomininkas, o ne savininkas.

11Apeliantas pažymi, kad gyvenamąją vietą adresu ( - ), yra deklaravę tretieji asmenys – V. M., M. M. ir A. M., o UAB ,,Antakalnio ūkis“ visą laikotarpį, už kurį prašo priteisti įsiskolinimą žinojo, kas minėtame bute gyvena ir kokiu pagrindu. Dėl paties ieškovo kaltės – dėl atsakovo sprendimų nevykdymo (ieškovas buvo įpareigotas sudaryti raštiškas nuomos sutartis su gyvenamųjų patalpų nuominininkais), susidarė situacija, kad nebuvo sudaryta rašytinė sutartis su buto nuomininkais.

12Remdamasis Vyriausybės nutarimu Nr. 603 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų 5.7. p., nurodė, kad jei patalpos yra nuomojamos, mokesčiai yra skaičiuojami nuomininkams ir jie privalo atsiskaityti su paslaugų teikėjais.

13Ieškovą UAB ,,Antakalnio ūkis“ sieja teisiniai santykiai dėl ginčo patalpų ne su Vilniaus miesto savivaldybe, bet su šio turto patikėtine SĮ ,,Vilniaus miesto būstas“. Atsižvelgiant į tai, kad ši įmonė valdo patikėjimo teise visas savivaldybei nuosavybes teise priklausančias gyvenamąsias patalpas, šias patalpas apskaito savo balanse, nurodo, kad Vilniaus miesto savivaldybė nėra tinkamas atsakovas šioje byloje.

14Apeliantas vadovaujasi 2010-04-09 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2010 ir pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo teismo sprendimu buvo atmestas analogiškas pastatą administruojančios įmonės ieškinys.

15Apeliantas nesutinka su procesinių palūkanų priteisimu, nurodydamas, kad tarp ieškovo ir atsakovo nėra susiklostę prievoliniai teisiniai santykiai, todėl nėra pagrindo taikyti CK 6.210 str. nuostatas.

16Tretysis asmuo SĮ ,,Vilniaus miesto būstas“ palaiko apelianto poziciją (b.l. 111).

17Ieškovas UAB ,,Antakalnio ūkis“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 112-117) prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovas nurodo, kad visuose teisės aktuose, tiesiogiai reglamentuojančiuose daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūrą, įtvirtinta principinė nuostata, kad mokesčius už bendrojo naudojimo objektų išlaikymą moka daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai ir nėra svarbu, kas konkrečiai valdo patalpas patikėjimo teise.

18Dėl to, kad ieškovas administruoja ( - ) esantį daugiabutį namą tiesioginę naudą gauna Vilniaus miesto savivaldybė, nes būtent jai nuosavybės teise priklausantis turtas yra tinkamai ir kokybiškai prižiūrimas, todėl atsakovas privalo atlyginti išlaidas bendrojo naudojimo objektų priežiūrai.

19Ieškovas pažymi, kad skola susidarė laikotarpiu nuo 2008-07-01 iki 2009-07-31, todėl Vilniaus miesto 2001-01-18 sprendimas Nr. 61V ir įpareigojimas iki 2001-05-31 sudaryti nuomos sutartis yra neaktualus.

20Negalima teigti, kad ieškovas siuntė mokėjimo pranešimus buto nuomininkams, o ne Vilniaus miesto savivaldybei, kadangi mokėjimo pranešimai už suteiktas paslaugas yra siunčiami į konkretaus buto pašto dėžutę, nenurodant kam šis mokėjimas pranešimas yra skirtas.

21Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistu (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

22Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

23Antra vertus, pagal CPK 328 str., iš esmės teisėtas ir pagrįstas teismo sprendimas negali būti panaikintas vien formaliais pagrindais.

24Byloje nustatyta, kad ieškovas yra gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius, veikiantis 2008-04-22 Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo Nr. 30-801 pagrindu. Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklauso gyvenamoji patalpa, esanti ( - ). Šią aplinkybę patvirtina Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (b.l. 8). Ieškovas laikotarpyje nuo 2008-07-01 iki 2009-10-31 teikė butui esančiam ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir komunalines paslaugas. Byloje nėra duomenų, kad už šias paslaugas atsakovas sumokėjo. Pagal byloje pateiktą pažymą apie mokesčių už komunalines paslaugas paskaičiavimą ir mokėjimus nustatyta, kad įsiskolinimas sudaro 538, 71 Lt (b.l. 7).

25Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklauso gyvenamoji patalpa, esanti ( - ), ir šiame bute gyvena V. M., A. M., M. M. (b.l. 26). Su V. M. 2000-10-05 UAB „Bendruva“ sudarė nuomos sutartį (b.l. 25). Minėtos sutarties 2.2 p. numatyta, kad nuomininkas moka nustatyto dydžio nuomos mokestį ir komunalinius paslaugų mokesčius. Įsiskolinimo laikotarpiu atsakovui nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje ( - ), gyveno ir šiuo metu gyvena tretieji asmenys (b.l. 26).

26Tretysis asmuo SĮ ,,Vilniaus miesto būstas“ turto patikėjimo teise valdo atsakovui priklausančias patalpas, adresu ( - ) (b.l. 39). Jo veiklą reglamentuoja 2008-05-28 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-474 patvirtinti įstatai, pagal kuriuos minėtos įmonės pagrindinis tikslas yra administruoti ir prižiūrėti atsakovo gyvenamąsias patalpas. Įmonės įstatai aiškiai apibrėžia įmonės įgaliojimus. Įstatų 13 p. nustato, kad su kitais subjektais ūkiniai santykiai yra grindžiami sutartimis, sudaromomis LR įstatymų tvarka.

27Byloje nustatyta, kad ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-04-22 įsakymo Nr. 30-801 pagrindu administruoja daugiabutį gyvenamąjį namą, esantį ( - ), ir ginčo byloje dėl administravimo fakto nėra. Administratorius savo veikloje remiasi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-12-19 įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad ginčo atveju būtų sudaryta konkreti administravimo sutartis.

28Vertindama aukščiau nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai nesivadovavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. balandžio 9 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2010 formuojama teismų praktika, nes šios ir nagrinėjamos bylos fabulos nėra identiškos, t.y. nesutampa ratio decidendi, dėl to apelianto nurodytos aplinkybės šioje byloje neturi teisinės reikšmės.

29Kolegija atkreipia dėmesį, jog savivaldybė civiliniuose teisiniuose santykiuose yra šių santykių dalyvė lygiais pagrindais kaip ir kiti civilinių teisinių santykių dalyviai (CK 2.36 straipsnio 1 dalis). Sudarydama, vykdydama ir nutraukdama gyvenamosios patalpos nuomos bei kitas civilines teisines sutartis, savivaldybė veikia ne kaip viešojo administravimo įgaliojimus turinti institucija, bet kaip civiliniuose teisiniuose santykiuose dalyvaujantis viešasis juridinis asmuo. Ta aplinkybė, kad socialinio būsto nuoma yra viena iš socialinės paramos teikimo, t.y. savivaldybės vykdomos pagal Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 4 punktą priskirtosios (ribotai savarankiškos) funkcijos, formų, nekeičia savivaldybės teisinės padėties civiliniuose nuomos teisiniuose santykiuose. Savivaldybė, vykdydama socialinės politikos funkciją – nuomodama socialinį būstą, atsako už tinkamą tokios funkcijos vykdymą ir neturi pagrindo vienašališkai perkelti rizikos dėl asmenų, kuriems ji privalo suteikti socialinį būstą, veiksmų ūkio subjektams, tiekiantiems šilumą savivaldybei nuosavybės teise priklausančioms gyvenamosioms patalpoms, kurias ši nuomoja kaip socialinį būstą, nes tai prieštarautų ne tik teisės aktams, reglamentuojantiems šilumos tiekimo teisinius santykius, bet ir teisingumo bei protingumo kriterijams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kaišiadorių rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras v. AB „VST“, bylos Nr. 3K-3-3/2008, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 9 d. nutartis UAB ,,Vilniaus energija“ v. Vilniaus miesto savivaldybė, tretieji asmenys J. G., J. G. ir V. G., byloje Nr. 3K-3-280/2009).

30Kolegijos nuomone, pirmos instancijos teismas pagrįsta vadovavosi CK 6.478 str. 2 d., 6.579 str. 1 d. ir sprendė, kad atsakovo pateikta į bylą nuomos sutartis sudaryta su trečiuoju asmeniu V. M. nėra įregistruota viešame registre ir negali būti panaudota prieš ieškovą. Pirmos instancijos teismas, nustatydamas tinkamą atsakovą – Vilniaus miesto savivaldybę, pagrįstai vadovavosi Nekilnojamojo turto registro duomenimis ir sprendė, kad ieškovo UAB „Antakalnio ūkis“ ir trečiojo asmens SĮ „Vilniaus miesto būstas“ nesaisto jokie sutartiniai teisiniai santykiai.

31Pirmos instancijos teismas teisingai konstatavo, kad atsakovas yra buto, kuriam susidarė skola už teikiamas komunalines, eksploatavimo ir administravimo paslaugas, savininkas, todėl būtent atsakovas yra atsakingas už tai, kad įgyvendintų savo nuosavybės teisę, nepažeisdamas įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, t.y. atsakovas išnuomojęs jam nuosavybės teise priklausantį gyvenamąjį plotą tretiesiems asmenims, tačiau nesudaręs atitinkamų sutarčių su ieškovu, privalėjo rūpintis tinkamu mokesčių mokėjimu už butui teikiamas paslaugas.

32Dėl nurodytų priežasčių apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, jog ieškovo reikalavimas atsakovui yra pagrįstas CK 4.82 straipsnio 3 dalies ir 4.84 straipsnio normomis, pirmos instancijos teismas tinkamai taikė įrodymų vertinimo taisyklės (CPK 185 straipsnis) bei materialines teisės normas, todėl išnagrinėjusi bylą, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir nesudaro pagrindo teismo sprendimui panaikinti.

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

34Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. liepos 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

35Priteisti iš apelianto Vilniaus miesto savivaldybės 15 Lt 30 ct išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas UAB ,,Antakalnio ūkis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l.... 4. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė pateiktame atsiliepime (b.l. 20-23) ir... 5. Atsakovas nurodė, kad 2001-07-11 Vyriausybės nutarimu Nr. 876 patvirtintoje... 6. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2008-05-28 sprendimu Nr. 1-474 perdavė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. liepos 13 d. sprendimu (b.l.... 8. Teismas padarė išvadą, kad teisinių santykių su ieškovu dalyvis yra... 9. Atsakovas išnuomojęs jam nuosavybės teise priklausantį gyvenamąjį plotą... 10. Apeliaciniu skundu (b.l. 100-106) atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė prašo... 11. Apeliantas pažymi, kad gyvenamąją vietą adresu ( - ), yra deklaravę... 12. Remdamasis Vyriausybės nutarimu Nr. 603 patvirtintų Butų ir kitų patalpų... 13. Ieškovą UAB ,,Antakalnio ūkis“ sieja teisiniai santykiai dėl ginčo... 14. Apeliantas vadovaujasi 2010-04-09 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi... 15. Apeliantas nesutinka su procesinių palūkanų priteisimu, nurodydamas, kad... 16. Tretysis asmuo SĮ ,,Vilniaus miesto būstas“ palaiko apelianto poziciją... 17. Ieškovas UAB ,,Antakalnio ūkis“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l.... 18. Dėl to, kad ieškovas administruoja ( - ) esantį daugiabutį namą... 19. Ieškovas pažymi, kad skola susidarė laikotarpiu nuo 2008-07-01 iki... 20. Negalima teigti, kad ieškovas siuntė mokėjimo pranešimus buto nuomininkams,... 21. Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 22. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 23. Antra vertus, pagal CPK 328 str., iš esmės teisėtas ir pagrįstas teismo... 24. Byloje nustatyta, kad ieškovas yra gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir... 25. Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklauso gyvenamoji patalpa,... 26. Tretysis asmuo SĮ ,,Vilniaus miesto būstas“ turto patikėjimo teise valdo... 27. Byloje nustatyta, kad ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 28. Vertindama aukščiau nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo... 29. Kolegija atkreipia dėmesį, jog savivaldybė civiliniuose teisiniuose... 30. Kolegijos nuomone, pirmos instancijos teismas pagrįsta vadovavosi CK 6.478... 31. Pirmos instancijos teismas teisingai konstatavo, kad atsakovas yra buto, kuriam... 32. Dėl nurodytų priežasčių apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 34. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. liepos 13 d. sprendimą palikti... 35. Priteisti iš apelianto Vilniaus miesto savivaldybės 15 Lt 30 ct išlaidų,...