Byla 2-10-664/2015
Dėl neteisėtai priimto palikimo, testamento pripažinimo negaliojančiu bei paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimo panaikinimo, dalyvaujant suinteresuotiems asmenims: Zuzanai M. Z. ir Ignalinos rajono 1-ojo notarų biuro notarei L. A

1Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė,

2sekretoriaujant Nijolei Karlienei,

3dalyvaujant ieškovei J. L. M., V. T.,

4ieškovės J. L. M. ir V. T. atstovui advokato padėjėjui S. S.,

5atsakovui P. A. M.,

6atsakovo atstovei advokatei I. M.,

7teismo posėdyje nagrinėdama J. L. M., F.S., V. T., A. T., ieškinį atsakovui P. A. M. dėl neteisėtai priimto palikimo, testamento pripažinimo negaliojančiu bei paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimo panaikinimo, dalyvaujant suinteresuotiems asmenims: Zuzanai M. Z. ir Ignalinos rajono 1-ojo notarų biuro notarei L. A.,

Nustatė

8Ignalinos rajono apylinkės teisme priimtas patikslintas ieškovų J. L. M., F. S., V. T., A. T., ieškinys atsakovui P. A. M. dėl neteisėtai priimto palikimo, testamento pripažinimo negaliojančiu bei paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimo panaikinimo, dalyvaujant suinteresuotiems asmenims: Zuzanai M. Z. ir Ignalinos rajono 1-ojo notarų biuro notarei L. A..

9Ieškovai patikslintu ieškiniu prašo teismo:

101) pripažinti 1991 m. balandžio 15 d. M. T. testamentą niekiniu ir negaliojančiu;

112) pripažinti niekiniu ir negaliojančiu bei panaikinti 1999 m. balandžio 15 d. P. A. M. išduotą paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimą;

123) pripažinti ieškovus J. L. M., F. S., V. T., A. T. priėmusiais M. T. turto paveldėtojais pagal įstatymą;

134) Išreikalauti Utenos apskrities archyvo 1991-04-15 M. T. testamento originalą ir 1995-02-21 M. T. įgaliojimą P. A. M. vardu bei išreikalauti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ignalinos ir Visagino skyriaus šiuos dokumentus: 1995-02-21 prašymą dėl kompensacijos už priklausančią žemę ir kompensacijos už žemę skyrimą.

14Ieškinyje ieškovai nurodė, kad 2012 m. gegužės 16 d. ieškiniu kartu su kitais ieškovais kreipėsi į Ignalinos rajono apylinkės teismą tam, kad būtų nustatytos ieškovams J. L. M., F. S., V. T., A. T. ir M. O. V. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ), ribos, bei nustatyti neatlyginti servitutai, tarp greta esančio sklypo kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ), nuosavybės teise priklausančio atsakovui P. A. M..

15Šios civilinės bylos (bylos Nr. 2-9-277/2013) nagrinėjimo metu, sulyginus žemės nuosavybės grąžinimo byloje pateiktus dokumentus: 1991-10-25 prašymą gražinti žemę, 1993-04-26 ribų parodymo ir paženklinimo vietoje aktą, 1994-06-14 Ignalinos Žemėtvarkos išvadą, su byloje pateiktu 1991-04-15 testamentu, mums kilo abejonių ar 1991-04-15 M. T. testamentas, 1991-10-25 M. T. prašymas grąžinti žemę (išmokėti kompensaciją) Nr. 478, 1993-04-26 žemės sklypų skiriamų privačiam ūkiui steigti, ribų parodymo ir jų paženklinimo vietoje aktas, bei 1994-06-14 Ignalinos rajono valdybos žemėtvarkos tarnybos išvada, nėra suklastoti. Kilus šiems įtarimams nieko nelaukdama J. L. M. kreipėsi į rašysenos ekspertą A. B., kad būtų atlikta ekspertizė ir būtų nustatyta ar aukščiau paminėtas testamentas kartu su kitais Ignalinos rajono apylinkės teismui pateiktais dokumentais nėra suklastoti. Rašysenos ekspertizę atlikęs ekspertas A. B. 2013-10-28 Ekspertizės akte Nr. 20131028/01 pateikė išvadą, kad: l. 1991-04-15 M. T. testamente, eilutėje „testatoriaus parašas“, pasirašė ne M. T.; 2. 1991-10-25 M. T. prašyme gražinti žemę (išmokėti kompensaciją) Nr. 478, eilutėje „Prašytojo parašas“, pasirašė ne M. T.; 3. 1993-04-26 žemės sklypo(ų) skiriamų privačiam ūkiui steigti ribų parodymo ir jų ženklinimo vietoje akte, eilutėje „Būsimo (ų) savininko (ų) parašas, pasirašė ne M. T.; 4. 1994-06-14 Ignalinos rajono Valdybos žemėtvarkos tarnybos išvadoje, šalia rankraštinio įrašo „M. T.“, pasirašė ne M. T. (I t., b.l.8-11). Ieškovai, įvertinę 2013-10-28 Ekspertizės aktą Nr. 20131028 mano, kad P. A. M. galimai neteisėtai paveldėjo jų tetai M. T. priklausiusį turtą.

16A. P. A. M. gavęs ieškinį, jo priedus ir teismo pranešimą, per teisės aktų nustatytą terminą teismui pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog su pateiktu ieškiniu nesutinka ir prašo:

171) ieškinį atmesti kaip nepagrįstą arba taikyti ieškinio senatį;

182) priteisti iš ieškovų turėtas bylinėjimosi išlaidas;

193) skirti ieškovams 20 000 litų baudą už piktnaudžiavimu procesu;

204) prijungti civilinę bylą Nr. 2-657/98.

21Atsakovas nurodė, jog ieškinys pareikštas tuo pagrindu, kad testatorės M. T. parašas 1991 m. balandžio 15 d. testamente yra suklastotas. Ieškovai šią aplinkybę įrodinėja 2013 m. spalio 28 d. eksperto A. B. parengtu ekspertizės aktu Nr. 20131028/01. Civilinio proceso prasme šis dokumentas negali būti vertinamas kaip ekspertizės aktas. Kasacinio teismo praktikoje aiškinama, jog jeigu tyrimas buvo atliktas ne pagal teismo ar teisėjo nutartį civilinėje byloje, tai nepaisant jo tiriamojo-mokslinio pobūdžio, gauta išvada laikoma ne ekspertiniu aktu, o rašytiniu įrodymu, kuriame yra žinių apie reikšmės bylai turinčias aplinkybes (2008-12-09 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-575/2008; 2009-03-17 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2009; 2010-03-23 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-133/2010). Atsakovo P. A. M. įsitikinimu 2013 spalio 28 d. eksperto A. B. parengtu ekspertizės aktas Nr. 20131028/01 negali būti vertinamas kaip įrodymas, kad 1991 m. balandžio 15 d. testamente pasirašė ne pati M. T., todėl nėra pagrindo pripažinti 1991-04-15 testamentą negaliojančiu, nes byloje nėra duomenų, aptvirtinančių, jog testamentas buvo sudarytas nesilaikant įstatymo reikalavimų bei nepatvirtintas nustatyta tvarka, taip pat nenustatyta ir kitų pagrindų testamentui nuginčyti.

22Ignalinos rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. nutartimi, pagal ieškovų pateiktą prašymą, civilinėje byloje Nr. 2-511-664/2014 buvo paskirta rašysenos ekspertizė, kurią atlikti pavesta Lietuvos teismo ekspertizės centrui. Civilinės bylos Nr. 2-511-664/2013 nagrinėjimas sustabdytas iki bus atlikta ekspertizė ir teismui pateikti dokumentai. 2014 m. gruodžio 1 d. Ignalinos rajono apylinkės teismas gavo 2014 m. lapkričio 21 d. ekspertizės aktą Nr. 11-2418 (14). 2014 m. lapkričio 21 d. Lietuvos teismo ekspertizių centro ekspertizės akte Nr. 11-2418(14), pateikta išvada, jog 1991 m. balandžio 15 d. Linkmenų seniūnijoje patvirtinto testamento antrajame egzemplioriuje (originale, pateiktame iš Utenos apskrities archyvo), kuriuo M. T. visą savo turtą, kuris mirties dienoje jai priklausys, tame tarpe ir namų valdą susidedančią iš gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų tvarto, daržinės, rūsio ir ½ pirties palieka M. P. A., A., gyvenančiam ( - ), eilutėje „testatoriaus parašas“ pasirašė M. T.. Požymių, rodančių, kad 1991 m. balandžio 15 d. M. T. testamente, eilutėje „testatoriaus parašas“, pasirašyta neįprastomis sąlygomis, nenustatyta. (II t., b.l.21-23).

23Ignalinos rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 23 d. nutartimi, pagal ieškovų pateiktą prašymą, civilinėje byloje Nr. 2-10-664/2015 (buvęs Nr. 2-511-664/2014) buvo paskirta rašysenos ekspertizė, kurią atlikti pavesti Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centrui. Civilinės bylos Nr. 2-10-664/2015 (buvęs Nr. 2-511-664/2014) nagrinėjimas sustabdytas iki bus atlikta ekspertizė ir teismui pateikti dokumentai.

242015 m. kovo 16 d. Ignalinos rajono apylinkės teismas gavo 2015 m. kovo 6 d. ekspertizės aktą Nr. 140-(00769)-ISI-1522. 2015 m. kovo 6 d. ekspertizės akte Nr. 140-(00769)-ISI-1522 pateikta išvada, jog 1991 m. balandžio 15 d. Linkmenų seniūnijoje patvirtinto testamento pirmajame egzemplioriuje, kuriuo M. T. visą savo turtą, kuris mirties dienoje jai priklausys, tame tarpe ir namų valdą susidedančią iš gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų tvarto, daržinės, rūsio ir ½ pirties palieka M. P. A., A., gyvenančiam ( - ), eilutėje „testatoriaus parašas“ pasirašė M. T. (II t., b.l.139-142).

25Ignalinos rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 17 d. nutartimi civilinės bylos nagrinėjimas atnaujintas ir byla paskirta nagrinėti teismo posėdyje 2015 m. balandžio 8 d. 10 val. 00 min. Ignalinos rajono apylinkės teismo patalpose.

262015 m. balandžio 8 d. teismo posėdžio metu ieškovai pateikė pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo. Ieškovai prašo bylą nutraukti, nurodė, jog žino, kokios yra ieškinio atsisakymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės, įtvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 str. ir 294 straipsniuose (II t., b.l. 175-176).

27Atsakovas ir jo atstovas su pateiktu prašymu sutiko, prašė nutraukti civilinę bylą ieškovams atsisakius nuo ieškinio. Taip pat nurodė, jog atsakovas atsisako su atsiliepimu pateikto prašymo dėl baudos taikymo ieškovams už nepagrįsto ieškinio pateikimą. Tačiau prašo priteisti iš ieškovų jo (atsakovo)turėtas bylinėjimosi išlaidas 1072 Eur sumoje advokato pagalbai apmokėti atlyginimo.

28Bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, jog atsisako ieškinio (Civilinio proceso kodekso 140 str. 1 d.).

29Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad toks ieškinio atsisakymas nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų, atsisakymą priima ir nutraukia šią civilinę bylą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 1 d., 293 str. 4 p.).

30Ignalinos rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartimi, tenkinant ieškovų prašymą, teismas nusprendė pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones - padaryti įrašą Nekilnojamojo turto registre dėl žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), priklausančio P. A. M., asmens kodas ( - ) nuosavybės teisės perleidimo draudimo. Laikinosios apsaugos priemonės buvo taikomos J. L. M., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), F. S., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), V. T., asmens kodas ( - ) ir A. T., asmens kodas ( - ) gyvenančių ( - ), turtiniams interesams užtikrinti.

31Civilinę bylą nutraukiant, naikintinos Ignalinos rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartimi atsakovui P. A. M. taikytos laikinosios apsaugos priemonės (I t., b.l.100-101).

32Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalį, ieškovui atsisakius pareikšto ieškinio, jam grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio.

33Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 6 d., 87 straipsnio, 92 straipsnio ir 94 straipsnio ir 96 straipsnio nuostatomis ieškovų turėtos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, jiems neatlygintinos, o pašto išlaidos valstybės naudai ir atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, išieškomos iš ieškinio atsisakiusių ieškovų.

34Atsakovas pateikė teismui duomenis apie turėtas išlaidas, viso 1072 Eur sumoje advokato pagalbai apmokėti atlyginimo (II t., b.l. 50, 51, 52, 81, 177,178), kurias remiantis pateikta pažyma sudaro: 666 Eur už atliepimo paruošimą ir 406 Eur už atstovavimą penkiuose teismo posėdžiuose. Teismas, įvertinęs pateiktų išlaidų dydį ir pagrįstumą, šias atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas priteisia iš ieškovų lygiomis dalimis.

35Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87, 92, 94, 96, 140 str. 1 d., 290 str. , 291 str., 293 str. 4 p. teismas, -

Nutarė

36Priimti ieškovų J. L. M., F. S., V. T., A. T. atsisakymą nuo ieškinio dėl 1991 m. balandžio 15 d. M. T. testamento pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu, 1999 m. balandžio 15 d. P. A. M. išduoto paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimo panaikinimo bei ieškovų J. L. M., F. S., V. T., A. T. pripažinimo M. T. turto paveldėtojais pagal įstatymą ir civilinę bylą Nr. 2-10-664/2015 nutraukti.

37Nutarčiai įsiteisėjus Ignalinos rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartimi atsakovui P. A. M. pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikinti.

38Grąžinti ieškovams J. L. M., F. S., V. T., A. T. 75 procentus nuo 202 Lt. (58,50 Eur) už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio (2014 m. kovo 7 d. mokėjimo nurodymu) į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos sąskaitą, kas sudaro 43,88 Eur (151,50 Lt.).

39Priteisti iš ieškovų J. L. M., F. S., V. T., A. T. atsakovo Petro A. M. naudai po 268 Eur (du šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus) bylinėjimosi išlaidų ir valstybės naudai po 17,66 Eur (septyniolika eurų 66 ct.) pašto išlaidų.

40Dėl nutarties per 7 dienas gali būti duodamas atskirasis skundas Panevėžio apygardos teismui per Ignalinos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė,... 2. sekretoriaujant Nijolei Karlienei,... 3. dalyvaujant ieškovei J. L. M., V. T.,... 4. ieškovės J. L. M. ir V. T. atstovui advokato padėjėjui S. S.,... 5. atsakovui P. A. M.,... 6. atsakovo atstovei advokatei I. M.,... 7. teismo posėdyje nagrinėdama J. L. M., F.S., V. T., A. T., ieškinį atsakovui... 8. Ignalinos rajono apylinkės teisme priimtas patikslintas ieškovų J. L. M., F.... 9. Ieškovai patikslintu ieškiniu prašo teismo:... 10. 1) pripažinti 1991 m. balandžio 15 d. M. T. testamentą niekiniu ir... 11. 2) pripažinti niekiniu ir negaliojančiu bei panaikinti 1999 m. balandžio 15... 12. 3) pripažinti ieškovus J. L. M., F. S., V. T., A. T. priėmusiais M. T. turto... 13. 4) Išreikalauti Utenos apskrities archyvo 1991-04-15 M. T. testamento... 14. Ieškinyje ieškovai nurodė, kad 2012 m. gegužės 16 d. ieškiniu kartu su... 15. Šios civilinės bylos (bylos Nr. 2-9-277/2013) nagrinėjimo metu, sulyginus... 16. A. P. A. M. gavęs ieškinį, jo priedus ir teismo pranešimą, per teisės... 17. 1) ieškinį atmesti kaip nepagrįstą arba taikyti ieškinio senatį;... 18. 2) priteisti iš ieškovų turėtas bylinėjimosi išlaidas;... 19. 3) skirti ieškovams 20 000 litų baudą už piktnaudžiavimu procesu;... 20. 4) prijungti civilinę bylą Nr. 2-657/98.... 21. Atsakovas nurodė, jog ieškinys pareikštas tuo pagrindu, kad testatorės M.... 22. Ignalinos rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. nutartimi, pagal... 23. Ignalinos rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 23 d. nutartimi, pagal... 24. 2015 m. kovo 16 d. Ignalinos rajono apylinkės teismas gavo 2015 m. kovo 6 d.... 25. Ignalinos rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 17 d. nutartimi civilinės... 26. 2015 m. balandžio 8 d. teismo posėdžio metu ieškovai pateikė pareiškimą... 27. Atsakovas ir jo atstovas su pateiktu prašymu sutiko, prašė nutraukti... 28. Bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę... 29. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad toks ieškinio atsisakymas nepažeidžia... 30. Ignalinos rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartimi, tenkinant... 31. Civilinę bylą nutraukiant, naikintinos Ignalinos rajono apylinkės teismo... 32. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2... 33. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 6 d.,... 34. Atsakovas pateikė teismui duomenis apie turėtas išlaidas, viso 1072 Eur... 35. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 36. Priimti ieškovų J. L. M., F. S., V. T., A. T. atsisakymą nuo ieškinio dėl... 37. Nutarčiai įsiteisėjus Ignalinos rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 4 d.... 38. Grąžinti ieškovams J. L. M., F. S., V. T., A. T. 75 procentus nuo 202 Lt.... 39. Priteisti iš ieškovų J. L. M., F. S., V. T., A. T. atsakovo Petro A. M.... 40. Dėl nutarties per 7 dienas gali būti duodamas atskirasis skundas Panevėžio...