Byla 3K-3-113/2009

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Zigmo Levickio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Egidijaus Laužiko ir Sigitos Rudėnaitės,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. V. kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 16 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės E. V. ieškinį atsakovui K. Š. individualiai įmonei dėl skolos priteisimo. Byloje trečiuoju asmeniu dalyvauja ABC Models Agency.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 47 872,38 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovė teigė negavusi 13 864,80 euro honoraro už jos atliktus modelio darbus pagal Ispanijos modelių agentūros ABC Models Agency klientų užsakymus.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo ir apeliacinės instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. birželio 13 d. sprendimu ieškinį tenkino: priteisė ieškovei iš atsakovo 47 872,38 Lt, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Teismas nustatė, kad šalys 2005 m. rugsėjo 2 d. sudarė sutartį Nr. 198 (toliau – ir Sutartis), kuria ieškovė pavedė atsakovui atstovauti jai kaip modeliui visose įstaigose ir organizacijose, veikiančiose Lietuvoje ir užsienyje, kurios naudoja žmogaus atvaizdą reklamos tikslais. Ieškovė už pavedimo vykdymą įsipareigojo mokėti atsakovui 30 procentų sutarties su užsakovu sumos dydžio paslaugos mokestį. Atsakovui šia sutartimi buvo suteikta visiška ir išskirtinė teisė ieškovės vardu vesti derybas su dukterinėmis (trečiosiomis) modelių agentūromis ir užsakovais, pasirašyti sutartis už ieškovę. Atsakovas turėjo užtikrinti, kad dukterinės (trečiosios) modelių agentūros būtų tinkamai informuotos apie tai, kad sutartys įgyja teisinę galią tik po to, kai jas pasirašytinai patvirtina ieškovė arba jos teisėtas atstovas. Sudaręs sutartį su dukterine (trečiąja) modelių agentūra, atsakovas turėjo gauti 10 procentų dydžio tokios sutarties komisinius. Nors sutartyje tokia sąlyga nebuvo nustatyta, tačiau tokio dydžio komisiniai yra taikomi nusistovėjusioje modelių verslo praktikoje, dėl tokio dydžio komisinių buvo sudarytas žodinis ieškovės ir atsakovo susitarimas.

9Teismas nustatė, kad atsakovas, kaip motininė agentūra, sudarė su Ispanijos dukterine modelių agentūra ABC Models Agency sutartį, kuria ilgalaikės išvykos metu nuo 2005 m. rugsėjo 8 d. iki 2005 m. lapkričio 8 d. modelių agentūra ABC Models Agency atstovavo ieškovei Ispanijoje, o ieškovė atliko agentūros nurodytus modelio darbus. Ieškovės buvimo Ispanijoje terminas papildoma sutartimi buvo pratęstas iki 2005 m. lapkričio 22 d. Iki 2006 m. kovo mėnesio ieškovė, atstovaujama agentūros ABC Models Agency, dar septynis kartus buvo trumpalaikėse išvykose Ispanijoje ir vieną kartą Cape Verde, kur atliko agentūros nurodytus modelio darbus. Atsakovas ir ieškovė 2005 m. rugsėjo 7 d., 2005 m. lapkričio 25 d., 2005 m. gruodžio 6 d., 2005 m. gruodžio 16 d., 2005 m. gruodžio 28 d., 2006 m. sausio 13 d., 2006 m. sausio 30 d., 2006 m. vasario 9 d., 2006 m. vasario 28 d. sudarė sutarties Nr. 198 priedus dėl ieškovės darbo Ispanijoje pagal atsakovo su Ispanijos dukterine modelių agentūra ABC Models Agency sudarytas sutartis. Teismas nustatė, kad atsakovas sutarties Nr. 198 2005 m. lapkričio 25 d., 2005 m. gruodžio 6 d., 2005 m. gruodžio 16 d., 2005 m. gruodžio 28 d., 2006 m. sausio 13 d., 2006 m. sausio 30 d., 2006 m. vasario 9 d., 2006 m. vasario 28 d. prieduose nurodytų atsakovo sutarčių su agentūra ABC Models Agency nesudarė ir taip neįvykdė šalių 2005 m. rugsėjo 2 d. sutarties Nr. 198. Ieškovė, remdamasi sutarties Nr. 198 3.6 punktu ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217, 6.218 straipsniais, nuo 2006 m. birželio 1 d. vienašališkai nutraukė sutartį Nr. 198. Ieškovė atliko visus atsakovo nurodytus užsakymus, bet negavo už juos viso užmokesčio. Teismas nustatė, kad atskaičius Ispanijos dukterinės agentūros ABC Models Agency 10 procentų dydžio komisinius, kelionės ir kitas išlaidas, atsakovo 10 procentų dydžio komisinių sumą už laikotarpį nuo 2005 m. rugsėjo 8 d. iki 2005 m. lapkričio 22 d., ieškovės negautas honoraras yra 47 872,38 Lt. Kadangi laikotarpiu nuo 2005 m. lapkričio 23 d. iki 2006 m. kovo 14 d. atsakovas nesudarė ieškovės atstovavimo Ispanijoje sutarčių su ABC Models Agency, tai tuo laikotarpiu prievolės mokėti atsakovui komisinių ieškovei neatsirado.

10Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. spalio 16 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 13 d. sprendimą pakeitė – sumažino ieškovei iš atsakovo priteistą sumą iki 4128,16 Lt sumos; priteisė 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 4128,16 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Teisėjų kolegija konstatavo, kad ieškovė su atsakovu sudarė atlygintinę pavedimo sutartį, kuria buvo nustatytos atsakovo (įgaliotinio) veiklos ribos ir veiksmai ieškovei (įgaliotojui) atstovauti santykiuose su trečiaisiais asmenimis (Civilinio kodekso 6.756 straipsnio 1 dalis). Pavedimo sutartyje šalys aptarė įgaliotinio atlyginimo dydį (CK 6.758 straipsnio 3 dalis). Įstatymo leidėjas yra nustatęs, kad CK XXXV skirsnio, kuriame reglamentuojami atlygintino paslaugų teikimo teisiniai santykiai, nuostatos negali būti taikomos paslaugoms, teikiamoms pagal pavedimo sutartį, reguliuoti (CK 6.716 straipsnio 3 dalis). Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad atsakovas, sudarydamas sutartis su ABC Models Agency, teisėtai ir pagrįstai veikė ieškovės vardu, o visi atsakovo su ABC Models Agency sudaryti susitarimai sukėlė teises ir pareigas ABC Models Agency ir ieškovei (CK 2.132 straipsnis); kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog už ieškovės, kaip modelio, atliktus darbus Ispanijoje pagal ABC Models Agency užsakymus turi sumokėti atsakovas.

12Teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas byloje esančius užsakymo lapus nepagrįstai vertino kaip ydingus, pasirašytus netinkamo trečiojo asmens atstovo, nepagrįstai sprendė, kad tai nėra sutartys. Atsakovas, remdamasis 2005 m. rugsėjo 2 d. sutarties nuostatomis, sutarties priedais, turėjo teisę ir tinkamai sudarė su trečiuoju asmeniu užsakymo lapus ieškovės vardu. Šie užsakymų lapai vertintini kaip tinkami ieškovės atstovo susitarimai su trečiuoju asmeniu dėl darbų atlikimo ir darbų kainos. Teisėjų kolegija laikė nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą, kad, sudaręs sutartį su dukterine modelių agentūra, atsakovas, kaip motininė modelių agentūra, turėjo gauti 10 procentų dydžio sutarties sumos komisinius.

13Teisėjų kolegija konstatavo, kad byloje yra nustatyta faktinė aplinkybė, jog atsakovas 2006 m. gegužės 4 d. pagal sudarytas sutartis už ieškovės atliktą darbą iš trečiojo asmens gavo 1708 eurus. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad ieškovei priklausanti 70 procentų suma iš gautų pinigų buvo išmokėta. Atsakovas privalėjo nedelsdamas atsiskaityti su ieškove, tačiau to nepadarė.

14III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

15Kasaciniu skundu ieškovė prašė panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Kasaciniame skunde nurodyti šie argumentai:

161. Teisėjų kolegija neteisingai aiškino 2005 m. rugsėjo 2 d. sutarties turinį, šalių teises ir pareigas ir atsakomybę dėl šios sutarties nevykdymo. Ieškovė visus savo įpareigojimus atsakovui nurodė sutarties 1.1 punkte, tarp jų ir reikalavimą, kad sutartys, atsakovo sudarytos su trečiaisiais asmenimis, turi būti rašytinės formos ir teisinę galią įgyja tik po to, kai jas pasirašytinai patvirtina ieškovė ar jos teisėtas atstovas. Teisėjų kolegija nepagrįstai konstatavo, kad visi atsakovo susitarimai, sudaryti su ABC Models Agency užsakymų priėmėja K. M., kurie nėra pasirašyti nei ieškovės, nei jos įstatyminio atstovo, yra sutartys, sukeliančios teises ir pareigas ieškovei ir ABC Models Agency. Teisėjų kolegijos išvada, kad prievolę atsiskaityti su ieškove turi ne atsakovas, bet trečiasis asmuo, yra nepagrįsta ir prieštarauja CK 6.760 straipsnio 6 dalies nuostatoms.

172. Teisėjų kolegija nukrypo nuo teismų praktikos sutarčių aiškinimo klausimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-290/2007; 2006 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2006; 2000 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2000). Teisėjų kolegija netinkamai aiškino atsakovo ir trečiojo asmens neįgalioto asmens nesilaikant sutarties Nr. 198 1.1 punkte nustatytų rašytinės sutarčių formos reikalavimų pasirašytus užsakymų lapus ir juos laikė sutartimis; netinkamai aiškino sutarties Nr. 198 1.1 punktą.

183. Teisėjų kolegija nepagrįstai byloje esančius rašytinius įrodymus kvalifikavo kaip ne Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka gautus liudytojų parodymus. Buvusios ABC Models Agency užsakymų priėmėjos K. M. pateikti paaiškinimai (T. 1, b. l. 76-77) – tai asmeninio ieškovės ir K. M. susirašinėjimo medžiaga, gauta faksu dar prieš ieškinio pareiškimą teisme.

194. Teisėjų kolegija išnagrinėjo bylą tinkamai nepranešusi trečiajam asmeniui Ispanijos firmai ABC Models Agency, kaip to reikalaujama CPK 804 straipsnio 2 dalyje.

205. Teisėjų kolegija neteisingai apskaičiavo ieškovei priteistiną sumą. Remiantis šalių sudarytos sutarties 1.2 punktu, 2.2 punkto 10 papunkčiu, CK 6.760 straipsnio 6 dalimi, 6.38 straipsnio 4 dalimi, atsakovas ieškovei privalo atlyginti už visus atliktus modelio darbus. Ginčo dėl to, kad ieškovė atliko visus darbus, nurodytus užsakymo lapuose, byloje nėra. Ieškovės negautas atlyginimas už atliktus užsakymus 2005–2006 metais yra 13 864,80 euro arba 47 872,38 Lt. Ieškovė 30 procentų sutarties su užsakovu sumos dydžio paslaugos mokestį įsipareigojo mokėti atsakovui tik tuo atveju, kai šis pats įvykdo pavedimą. Ieškovė atsakovui iš viso neturėjo mokėti komisinių, jei atsakovas kaip motininė agentūra, pasitelktų dukterinę modelių agentūrą sutarties prievolėms vykdyti.

21Atsakovo K. Š. individualios įmonės atsiliepimą į kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija 2009 m. vasario 27 d. nutartimi atsisakė priimti.

22Atsiliepimo į kasacinį skundą iš trečiojo asmens negauta.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

25Kasacinio teismo nagrinėjimo dalykas šioje byloje – kasatoriaus keliami teisės normų, reglamentuojančių šalių sudarytos Sutarties vykdymą, aiškinimas.

26Dėl sutarčių aiškinimo

27Teismai konstatavo, kad šalys 2005 m. rugsėjo 2 d. sudarė atlygintinę pavedimo sutartį. Tokį sutarties kvalifikavimą kasatorė pripažįsta ir kasaciniame skunde. Pagal CK 132 straipsnio 2 dalį, kurioje, be kita ko, nustatyta, kad atstovauti galima sandorio pagrindu, atsakovas buvo ieškovės atstovas santykiuose su kitais asmenimis. Taigi, tarp ieškovės ir atsakovo susiklostė tarpusavio santykiai, kuriais nustatyti ne tik jų tarpusavio teisės ir pareigos, bet ir atstovo įgaliojimai su trečiaisiais asmenimis. Sutartiniams santykiams taikomos sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose bei suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išnagrinėtose bylose (2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Auksinis varnas” v. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2004 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Libra Vitalis“ v. UAB ,,Homo Faber“, bylos Nr. 3K-3-274/2004; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „BIVAINIS“ v. A. B. firma „ARUM“, bylos Nr. 3K-3-406/2005; 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje VĮ Valstybės turto fondas v. UAB „Cetarium“, UAB „Ortofina“ ir R. G. K., bylos Nr. 3K-3-17/2006; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Beltateksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; 2008 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje R. M. v. bendra Lietuvos-Ukrainos įmonė UAB „Azovlitas“, bylos Nr. 3K-3-201/2008; ir kt.). Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Minėta, kad šalys sudarė pavedimo sutartį, todėl jos kvalifikavimui ir aiškinimui taikytinos taisyklės reglamentuotos CK 6.193-6.195 straipsniuose bei suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išnagrinėtose bylose.

28Dėl pavedimo sutarties vykdymo

29CK 6.756 straipsnio 1 dalyje, kurioje apibrėžta pavedimo sutarties samprata, nustatyta, kad pavedimo sutartimi viena šalis (įgaliotinis) įsipareigoja kitos šalies (įgaliotojo) vardu ir lėšomis atlikti tam tikrus teisinius veiksmus su trečiaisiais asmenimis. Taigi, pagal šią įstatymo normą pavedimo sutartis yra dėl atstovavimo, todėl jai taikomi ir CK normos, reglamentuojančios atstovavimą, CK antrosios knygos III dalies XI skyriaus 2.132-2.151 straipsniai.

30CK 2.133 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vieno asmens (atstovo) sudarytas sandoris kito asmens (atstovaujamojo) vardu, atskleidžiant atstovavimo faktą ir neviršijant suteiktų teisių, tiesiogiai sukuria, pakeičia ir panaikina atstovaujamojo civilines teises ir pareigas. Ši įstatymo norma reiškia, kad, esant joje nurodytoms sąlygoms, teisiniai juridinių veiksmų atlikimo padariniai tenka ne atstovui, bet atstovaujamajam. Sprendžiant šalių ginčą yra reikšmingas CK 2.150 straipsnis, kuriame nustatyta, kad atstovas privalo pateikti atstovaujamajam ataskaitą apie savo veiklą ir atsiskaityti atstovaujamajam už viską, ką yra gavęs vykdydamas pavedimą. Įstatymo nuostata atsiskaityti atstovaujamajam už viską, ką yra gavęs vykdydamas pavedimą, reiškia atstovo pareigą perduoti atstovaujamajam, be kita ko, gautus pinigus. Ši atsiskaitymo pareiga taip pat reiškia, kad atstovas neturi atsiskaityti už pinigus, kurių nėra gavęs.

31Pirmosios instancijos teismas nenustatė aplinkybių, įrodančių, kad atsakovas gavo iš trečiojo asmens visas tas pinigų sumas, kurias ieškovė prašė priteisti. Priešingai, apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas pagal sudarytas sutartis už ieškovės atliktą darbą iš trečiojo asmens gavo 1708 eurus (T. 1, b. l. 161). Toks ieškovės reikalavimas, atskaičius sutartyje numatytą atlyginimą atsakovui, jai priteistas.

32Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad atsakovas, sudarydamas sutartis su ABC Models Agency, teisėtai ir pagrįstai veikė ieškovės vardu, o visi atsakovo susitarimai, sudaryti su ABC Models Agency, sukėlė teises ir pareigas ne ABC Models Agency ir atsakovui, bet ABC Models Agency ir ieškovei (CK 2.133 straipsnio 1 dalis), pagrįsta byloje nustatytomis aplinkybėmis. Ši apeliacinės instancijos teismo išvada turi pagrindą, remiantis ir tuo, kad atlyginimą už darbą ir jo pervedimą tiesiogiai ieškovei pripažino trečiasis asmuo (ABC Models Agency) (T. 1, b. l. 101). Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas už ieškovės, kaip modelio, atliktus darbus pinigų negavo. Esant tokioms konstatuotoms aplinkybėms, šis teismas padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovas jų neturi atlyginti ieškovei.

33Minėta, kad pagal Sutartį ieškovė pavedė atsakovui atstovauti jai visose įstaigose ir organizacijose, veikiančiose Lietuvoje ir užsienyje, kurios naudoja žmogaus atvaizdą reklamos tikslais. Teismai konstatavo, kad pagal užsakymų lapus (T. 1, b. l. 31-50) ieškovė nurodytus darbus atliko. Sutarties 2.6 punkto 9 papunktyje šalys susitarė, kad Modelis įsipareigoja būti lojalus ECM atžvilgiu, laiku ir visiškai atsiskaityti su ECM; jei į užsakovai už paslaugas ar darbus gali tiesiogiai sumokėti, sumoka tiesiogiai Modeliui. Iš šios Sutarties formuluotės darytina išvada, kad šalys susitarė, jog užsakovas už paslaugas ar darbus gali tiesiogiai sumokėti ieškovei. Taigi, esant tiesioginėms trečiojo asmens ir ieškovės deryboms dėl atlyginimo pervedimo, apeliacinės instancijos teismas turėjo pagrindą daryti išvadą, kad šie pinigai neturi būti priteisti iš atsakovo.

34Kitų kasacinio skundo argumentų teisėjų kolegija atskirai neanalizuoja, nes jie yra nereikšmingi sprendžiant šios bylos proceso šalių ginčą ir nedaro įtakos bylos baigčiai.

35Remdamasis išdėstytais motyvais kasacinis teismas konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas sutartį ir jos vykdymo aplinkybes išaiškino tinkamai, todėl paliktina galioti šio teismo nutartis.

36Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

37Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

38Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 47 872,38 Lt ir 5 procentų dydžio... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo ir apeliacinės instancijos teismo... 7. Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. birželio 13 d. sprendimu ieškinį... 8. Teismas nustatė, kad šalys 2005 m. rugsėjo 2 d. sudarė sutartį Nr. 198... 9. Teismas nustatė, kad atsakovas, kaip motininė agentūra, sudarė su Ispanijos... 10. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m.... 11. Teisėjų kolegija konstatavo, kad ieškovė su atsakovu sudarė atlygintinę... 12. Teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas byloje... 13. Teisėjų kolegija konstatavo, kad byloje yra nustatyta faktinė aplinkybė,... 14. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai... 15. Kasaciniu skundu ieškovė prašė panaikinti apeliacinės instancijos teismo... 16. 1. Teisėjų kolegija neteisingai aiškino 2005 m. rugsėjo 2 d. sutarties... 17. 2. Teisėjų kolegija nukrypo nuo teismų praktikos sutarčių aiškinimo... 18. 3. Teisėjų kolegija nepagrįstai byloje esančius rašytinius įrodymus... 19. 4. Teisėjų kolegija išnagrinėjo bylą tinkamai nepranešusi trečiajam... 20. 5. Teisėjų kolegija neteisingai apskaičiavo ieškovei priteistiną sumą.... 21. Atsakovo K. Š. individualios įmonės atsiliepimą į kasacinį skundą... 22. Atsiliepimo į kasacinį skundą iš trečiojo asmens negauta.... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 25. Kasacinio teismo nagrinėjimo dalykas šioje byloje – kasatoriaus keliami... 26. Dėl sutarčių aiškinimo... 27. Teismai konstatavo, kad šalys 2005 m. rugsėjo 2 d. sudarė atlygintinę... 28. Dėl pavedimo sutarties vykdymo... 29. CK 6.756 straipsnio 1 dalyje, kurioje apibrėžta pavedimo sutarties samprata,... 30. CK 2.133 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vieno asmens (atstovo) sudarytas... 31. Pirmosios instancijos teismas nenustatė aplinkybių, įrodančių, kad... 32. Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad atsakovas, sudarydamas sutartis su... 33. Minėta, kad pagal Sutartį ieškovė pavedė atsakovui atstovauti jai visose... 34. Kitų kasacinio skundo argumentų teisėjų kolegija atskirai neanalizuoja, nes... 35. Remdamasis išdėstytais motyvais kasacinis teismas konstatuoja, kad... 36. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 37. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m.... 38. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...