Byla e2-21251-151/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Virgina ir tu“, atstovaujamos bankroto administratorės Sandros Gedminienės, ieškinį atsakovei V. K. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė BUAB „Virgina ir tu“ ieškinyje prašo priteisti iš atsakovės V. K. 1073,39 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme.

5Ieškovė nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. gegužės 6 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Virgina ir tu“. Bankroto administratoriumi paskirta Sandra Gedminienė. Kauno apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi patvirtino kreditorių finansinius reikalavimus viso: 14817,44 Eur, iš jų 1073,39 Eur delspinigių. UAB „Virgina ir tu” įsteigta 2005 m. balandžio 22 d. V. K. nuo 2005 m. balandžio 22 d. ėjo ieškovės vadovo pareigas ir buvo vienintelė akcininkė. Atsakovė turi atlyginti bendrovei žalą – ieškovei priskaičiuotus delspinigius, kurių nebūtų buvę, jeigu atsakovė būtų tinkamai vykdžiusi savo pareigas: laiku mokėti įmokas ir mokesčius į VSDF ir valstybės biudžetus. Jeigu atsakovė būtų laiku atsiskaičiusi už pirktas prekes, paslaugas, kreditorius asociacija LATGA nebūtų priskaičiavęs delspinigių. Atsakovė privalo atlyginti ieškovei žalą, kuri yra lygi 1073,39 Eur dydžio delspinigių sumai, kuri įtraukta į kreditorinius reikalavimus ir Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi patvirtintas VSDFV Kauno skyriaus kreditorinis reikalavimas – 13168,14 Eur, iš jų – 971,43 Eur delspinigių, VMI kreditorinis reikalavimas viso: 883,18 Eur, iš jų 45,82 Eur delspinigių, asociacija LATGA kreditorinis reikalavimas viso: 638,14 Eur, iš jų 56,14 Eur delspinigių.

6Atsakovei adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) įteikti 2016 m. spalio 10 d. viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnis) (paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt). Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

7CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Teismas

konstatuoja:

9Teismas, atlikęs formalų ieškovės rašytinių įrodymų, pateiktų per elektroninių paslaugų portalą (EPP), vertinimą nustatė, kad Kauno apygardos teismas

10Kauno apygardos teismas 2016 m. gegužės 6 d. nutartimi civilinėje byloje eB2-1593-221/2016 iškėlė bankroto bylą UAB „Virgina ir tu“. Bankroto administratoriumi paskirta Sandra Gedminienė. Kauno apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi patvirtino kreditorių finansinius reikalavimus viso: 14817,44 Eur, iš jų 1073,39 Eur delspinigių. UAB „Virgina ir tu” įsteigta 2005 m. balandžio 22 d. Atsakovė nuo 2005 m. balandžio 22 d. ėjo ieškovės vadovo pareigas ir buvo vienintelė akcininkė. Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 6 d. nutartis; Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 8 d. nutartis; Juridinių asmenų registro išrašas išplėstinis išrašas su istorija; pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo; kreditoriniai reikalavimai. Atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jos piniginės prievolės ieškovei įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

11Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246-6.249 straipsniai). Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

12CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalį bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1-4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Atsakovė, būdama įmonės vadove privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovės funkcijas, t. y. laiku ir tinkamai nesumokėjus įmokų ir mokesčių į biudžetus, laiku neatsiskaičius už paslaugas, padarė žalą įmonei. Atsakovės kaltė įrodyta byloje esančiais įrodymais (CPK 177 straipsnis), todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 1073,39 Eur žalos atlyginimo (CK 6.249 straipsnis, 6.263 straipsnio 2 dalis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis).

13Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovės atžvilgiu priimamas sprendimas už akių -ieškinį patenkinti ir priteisti 1073,39 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. rugpjūčio 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 1.137 straipsnis, 2.87 straipsnio 7 dalis, 6.38 straipsnis, CK 6.249 straipsnio 1 dalis, 6.263 straipsnio 2 dalis).

15Iš atsakovės valstybei priteistina 24,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 80 straipsnio 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnis), nuo kurio sumokėjimo ieškovė atleista CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta tvarka.

16Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteisimos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo (TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

18Ieškinį patenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovės V. K., a. k. ( - ) ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Virgina ir tu“, į. k. 300108153, atstovaujamai bankroto administratorės Sandros Gedminienės, adresas Salos g. 12, Raizgių k. Šiaulių r., 1073,39 Eur (vieną tūkstantį septyniasdešimt tris eurus 39 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. rugpjūčio 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Priteisti iš atsakovės V. K., a. k. ( - ) 24,00 Eur (dvidešimt keturis eurus 00 ct) žyminio mokesčio. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovės apsirinktame banke, įmokos kodas 5660.

21Atsakovė, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

23Tesėja

24Rita Ulejevienė

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. Ieškovė BUAB „Virgina ir tu“ ieškinyje prašo priteisti iš atsakovės... 5. Ieškovė nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. gegužės 6 d. nutartimi... 6. Atsakovei adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir... 7. CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių,... 8. Teismas... 9. Teismas, atlikęs formalų ieškovės rašytinių įrodymų, pateiktų per... 10. Kauno apygardos teismas 2016 m. gegužės 6 d. nutartimi civilinėje byloje... 11. Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės... 12. CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo... 13. Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos... 14. Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovės atžvilgiu priimamas sprendimas... 15. Iš atsakovės valstybei priteistina 24,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 79... 16. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 18. Ieškinį patenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš atsakovės V. K., a. k. ( - ) ieškovei bankrutavusiai uždarajai... 20. Priteisti iš atsakovės V. K., a. k. ( - ) 24,00 Eur (dvidešimt keturis eurus... 21. Atsakovė, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio... 22. Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo... 23. Tesėja... 24. Rita Ulejevienė...