Byla e2A-1328-253/2015
Dėl trišalio susitarimo pripažinimo negaliojančiu

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Albinos Pupeikienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Žydrūno Bertašiaus, Alvydo Žerlausko, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės N. G. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-06 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės AB „Lesto“ ieškinį atsakovei UAB „Gėlių ekspresas“ ir subsidiariai atsakovei N. G. dėl skolos priteisimo bei atsakovės N. G. priešieškinį ieškovei AB „Lesto“ dėl trišalio susitarimo pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB „Gėlių ekspresas“ ir subsidiariai iš atsakovės N. G. 2 696,15 Eur (9 309,29 Lt) skolą už suvartotą elektros energiją, 121,22 Eur (418,56 Lt) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog subsidiari atsakovė N. G. yra patalpų, esančių ( - ) savininkė ir šis objektas buvo išnuomotas atsakovei UAB „Gėlių ekspresas“. Nuomininkė su ieškove 2012-04-26 sudarė Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 601587-53512/220487, o 2012-04-26 AB „Lesto“, N. G. ir UAB „Gėlių ekspresas“ sudarė trišalį susitarimą dėl elektros energijos tiekimo nuomojamam objektui, pagal kurį atsakovė N. G. įsipareigojo subsidiariai atsakyti už nuomininkės, t. y. UAB „Gėlių ekspresas“ tinkamą prievolių įvykdymą.

3Atsakovė N. G. pateikė priešieškinį ir prašė teismo 2012-04-26 susitarimą dėl elektros energijos, tiekiamos nuomojamiems objektams, elektros energijos pirkimo–pardavimo ar persiuntimo paslaugos sutarties sudarymo (toliau – Trišalis susitarimas) pripažinti negaliojančiu CK 1.90 str. bei 1.91 str. numatytais pagrindais. Nurodė, kad Trišaliu susitarimu N. G. finansinių praradimų sąskaita tiek UAB „Gėlių ekspresas“, tiek AB „Lesto“ įgauna privilegijuotą padėtį vykdyti savo veiklą sumažinta verslo rizika. Savo reikalavimą grindė tuo, kad Trišalis susitarimas buvo sudarytas dėl esminio suklydimo dėl UAB „Gėlių ekspresas“ mokumo, o taip pat apgaulės, nutylint UAB „Gėlių ekspresas“ nemokumo faktą. Atsakovės nuomone, jai nekyla pareiga apmokėti nuomininkės skolą.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-05-06 sprendimu ieškinį tenkino – priteisė iš atsakovės UAB „Gėlių ekspresas“ ir subsidiariai iš atsakovės N. G. 2 696,15 Eur (9 309,29 Lt) skolą už suvartotą elektros energiją, 121,22 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos – 2 817,37 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014-06-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 63,42 Eur (219 Lt) bylinėjimosi išlaidų ieškovės AB „Lesto“ naudai; priešieškinį teismas atmetė. Teismas darė išvadą, kad Trišalis susitarimas buvo pasirašytas būtent atsakovės įgalioto atstovo iniciatyva ir gera valia, asmuo pats atvyko pasirašyti sutarties ir pasirašymo metu jam buvo aišku, jog susitarimas pasirašomas būtent su paslaugos tiekėju ir būtent dėl mokamos paslaugos suteikimo – elektros energijos teikimo į patalpas, esančias ( - ), už kurias atitinkamai kyla pareiga mokėti paslaugų tiekėjui. Konstatuota, jog asmuo, pasirašydamas susitarimą, veikė savo rizika ir jį įgaliojusio asmens pavedimu bei iniciatyva, siekdamas užtikrinti tinkamą nuomojamų patalpų eksploatavimą tikslu gauti nuomos mokestį iš nuomininko ir nebuvo pakankami atidus ir rūpestingas. Teismas atsižvelgė ir į tai, kad sandoris su UAB „Gėlių ekspresas“ dėl patalpų nuomos atsakovei N. G. nebuvo pirmasis ir vienintelis. Teismas konstatavo, jog 2012-04-26 ieškovės ir atsakovų sudarytas Trišalis susitarimas buvo sudarytas šalių iniciatyva ir gera valia, šalims prisiimant veikimo riziką, o atsakovės atstovo veiksmai pasirašant susitarimą, net neskaičius jo teksto ir nepasidomėjus galimomis pasekmėmis gali būti vertinami tik kaip suklydusios sandorio šalies neapgalvotas rizikos ar neatsargumo rezultatas, pasireiškiantis klaidingu teisių ir pareigų įsivaizdavimu, t. y. suklydimas dėl pačios šalies kaltės. Teismas taip pat pažymėjo, kad iš byloje esančio paprastojo vekselio Nr. 601587-1 matyti, jog vekselio davėja UAB „Gėlių ekspresas“ ir AB „Lesto“ vekselį dėl 3 835,65 Eur (13 243,76 Lt) skolos pasirašė 2013-02-19, t. y. praėjus daugiau nei pusei metų po to, kai 2012-04-26 buvo pasirašytas Trišalis susitarimas tarp ieškovės ir atsakovių. Todėl atsakovės atstovo argumentą, kad ieškovė jau 2012-04-26 trišalio susitarimo sudarymo metu nuslėpė nuo atsakovės N. G. nuomininkės UAB „Gėlių ekspresas“ nemokumą, teismas atmetė kaip nelogišką ir nepagrįstą bylos duomenimis. Teismas ieškovės reikalavimą dėl skolos priteisimo pripažino pagrįstu ir tenkino.

5Apeliaciniu skundu atsakovė N. G. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-06 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo būtų patenkintas N. G. priešieškinys. Apeliantė nurodo, kad AB „LESTO“ yra elektros tiekimo monopolininkė Klaipėdos mieste ir AB „LESTO“ pasiūlyta trišalė sutartis yra tipiška sutartis, kokias bendrovė teikia pasirašyti savo klientams. Jei atsakovės įgaliotas asmuo būtų labai dėmesingai išnagrinėjęs Trišalio susitarimo turinį ir, radęs jam nepriimtinas sutarties sąlygas, būtų atsisakęs sudaryti AB „LESTO“ paruoštą tipišką trišalę sutartį, AB „LESTO“ apskritai būtų nutraukusi elektros tiekimą. Atsakovės įgaliotas asmuo neturėjo pasirinkimo santykyje su AB „LESTO“ dėl trišalės sutarties sudarymo. Atsakovei buvo reikalinga elektros energijos tiekimo paslauga. Nurodo, kad jeigu UAB „Gėlių ekspresas“ ir AB „LESTO“ vekselį dėl 3 835,65 Eur (13 243,76 Lt) skolos pasirašė 2013-02-19, tai remiantis 2012-04-26 sudaryto Trišalio susitarimo 4 punktu, atsakovė N. G. apie UAB „Gėlių ekspresas“ nemokumą turėjo būti informuota žymiai anksčiau. Teigia, kad atsižvelgiant į tai, jog N. G. tik iš 2014-06-03 AB „LESTO“ ieškinio sužinojo, kad atsakovė UAB „Gėlių ekspresas“ ir 2013-04-30 dieną nebuvo atsiskaičiusi su AB „LESTO“ už suteiktas elektros energijos paslaugas ir tai, kad N. G. apie besitęsiantį UAB „Gėlių ekspresas“ nemokumą buvo informuota tik po metų laiko AB „LESTO“ 2014-05-03 raštu Nr. 5300-431 dėl skolos ir delspinigių išieškojimo, akivaizdu, kad AB „LESTO“ ne tik nesilaikė Trišalio susitarimo 4 punkte nustatytos skolos išieškojimo tvarkos, bet sąmoningai slėpė informaciją nuo N. G.. Apeliantės nuomone, informaciją apie UAB „Gėlių ekspresas“ augantį įsiskolinimą AB „LESTO“ nutylėjo trišalės sutarties sudarymo metu, nes tai buvo naudinga ieškovei. Objektyviu vertinimu subsidiari atsakovė N. G. neturi galimybių patikrinti už būtent kokį laikotarpį buvo įsiskolinimas, už kurį surašytas vekselis. Mano, kad ieškovė, rašte dėl papildomos informacijos ir dokumentų pateikimo 2015-03-19 Nr. 12210-278 pateikė ne objektyviai teisingą, o tik ieškovei naudingą informaciją, kad skola už vekselį susidarė tik už laikotarpį nuo trišalės sutarties sudarymo iki vekselio surašymo dienos. Teigia, kad neturėdama galimybių keisti ar koreguoti sudaromos trišalės sutarties sąlygų, jei būtų turėjusi visa informaciją, būtų išvengusi skolos.

6Atsiliepimu ieškovė AB „LESTO“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-06 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantė, kaip verslininkė, užsiimanti nuomos paslaugų teikimo verslu, atsakovės UAB „Gėlių ekspresas“ mokumu turėjo domėtis jau vien dėl to, kad su atsakove, objekto adresu ( - ) nuomininke, sudarė nuomos sutartį, iš kurios kylančių prievolių vykdymui nuomininkės, t. y. atsakovės UAB „Gėlių ekspresas“, mokumo vertinimas yra pačios apeliantės atsakomybė ir prisiimama verslo rizika, o visi su jos verslu susiję veiksmai ir (ar) sprendimai turėtų būti vertinami atsižvelgiant į būtent verslo subjektams taikomus atidumo, protingumo, rūpestingumo kriterijus. Teigia, kad informacijos apie įmonės, už kurią yra garantuojama, finansinę būklę neturėjimas negali būti vertinamas kaip esminis suklydimas sudarant susitarimą, nes tokia informacija yra vieša ir prieinama bet kuriam suinteresuotam subjektui. Susitarimo sudarymo metu ieškovė neturėjo jokio objektyvaus intereso apgauti ir (ar) nuslėpti apeliantės nurodomas aplinkybes, susijusias su atsakove UAB „Gėlių ekspresas“, šių aplinkybių ieškovė netikrino ir neturėjo teisės aktuose numatytos pareigos tikrinti.

7Apeliacinis skundas netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Vadovaujantis CPK 321 str. 1 d., apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą, atsiliepimo į jį argumentus, konstatuoja, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (CPK 321 str., 322 str.).

9Iš bylos duomenų nustatyta, kad negyvenamoji patalpa – parduotuvė, esanti adresu ( - ), nuosavybės teise priklauso N. G. ir 2012-04-23 sudarytos nuomos sutarties pagrindu buvo išnuomota nuomininkei UAB „Gėlių ekspresas“ penkerių metų laikotarpiui nuo 2012‑04‑23. Taip pat nustatyta, kad 2012-04-26 tarp atsakovės UAB „Gėlių ekspresas“ ir ieškovės AB „Lesto“ sudaryta elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis. Šia sutartimi ieškovė įsipareigojo tiekti elektros energiją atsakovei UAB „Gėlių ekspresas“ patalpoms, esančioms adresu ( - ), o atsakovė UAB „Gėlių ekspresas“ įsipareigojo mokėti ieškovei už suteiktą elektros energiją sutartyje nustatyta tvarka. 2012-04-26 N. G. (nuomotoja), UAB „Gėlių ekspresas“ (nuomininkė) bei AB „Lesto“ sudarė susitarimą dėl elektros energijos, tiekiamos nuomojamiems objektams, elektros energijos pirkimo–pardavimo ar persiuntimo paslaugos sutarties sudarymo (toliau – Trišalis susitarimas). Trišalio susitarimo 4 punkte šalys susitarė, kad nuomotoja (t. y. N. G.) įsipareigoja subsidiariai atsakyti AB „Lesto“ už nuomininkės (t. y. UAB „Gėlių ekspresas“) prievolių pagal sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Šalys taip pat susitarė, kad tuo atveju, kai nuomininkė neįvykdo reikalavimo mokėti už elektros energiją ar kitas pagal sutartį jai suteiktas paslaugas per 30 dienų nuo reikalavimo gavimo, AB „Lesto“ įgyja teisę kreiptis su tokiu reikalavimu į nuomotoją, o nuomotas įsipareigoja įvykdyti reikalavimą per 30 dienų nuo jo gavimo. Ieškovė tiekė elektros energiją patalpoms, esančioms ( - ), tačiau nuomininkė atsakovė UAB „Gėlių ekspresas“ savo pareigos apmokėti už tiektą elektros energiją nevykdė ir, remiantis ieškovės pateiktais apskaičiavimais, liko skolinga 2 696,15 Eur (9 309,29 Lt). Nagrinėjamoje byloje ieškovė AB „Lesto“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB „Gėlių ekspresas“ ir subsidiariai iš atsakovės N. G. 2 696,15 Eur (9 309,29 Lt) už suvartotą elektros energiją, 121,22 Eur (418,56 Lt) delspinigių. Atsakovė N. G. pareiškė priešieškinį ir juo prašė 2012-04-26 sutartį – susitarimą dėl elektros energijos, tiekiamos nuomojamiems objektams, elektros energijos pirkimo–pardavimo ar persiuntimo paslaugos sutarties sudarymo pripažinti negaliojančiu CK 1.90 str. bei CK 1.91 str. 1, 5 d. pagrindais.

10Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė priešieškinio argumentus, jog ieškovė jau 2012-04-26 Trišalio susitarimo sudarymo metu nuslėpė nuo atsakovės N. G. faktą apie UAB „Gėlių ekspresas“ negalėjimą tinkamai vykdyti finansinius įsipareigojimus. Priešieškinyje atsakovė N. G. nurodė, kad 2012-04-26 Trišaliam susitarimui taikytinos CK 1.91 str. 1 d. ir 5 d. nuostatos, nes AB „Lesto“, naudodamasi ženkliai pranašesne finansine, ekonomine ir teisine padėtimi ir siekdama ekonominės naudos, nutylėjo UAB „Gėlių ekspresas“ negalėjimo tinkamai vykdyti finansinius įsipareigojimus faktą, kurį žinodama N. G. nebūtų sudariusi Trišalio susitarimo ir sutikusi būti subsidiariai atsakinga už UAB „Gėlių ekspresas“ įsiskolinimus.

11CK 1.91 str. 1 d. nustatyta, kad dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo arba dėl vienos šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja šalimi sudarytas sandoris, taip pat sandoris, kurį asmuo dėl susidėjusių aplinkybių buvo priverstas sudaryti labai nenaudingomis sąlygomis, gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal nukentėjusiojo ieškinį. Vadovaujantis CK 1.91 str. 5 d., apgaulė taip pat gali būti sandorio šalies tylėjimas, t. y. aplinkybių, kurias žinodama kita sandorio šalis nebūtų sudariusi sandorio, nuslėpimas, jeigu, vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, tos aplinkybės turėjo būti atskleistos kitai šaliai, arba aktyvūs veiksmai, kuriais siekiama suklaidinti kitą sandorio šalį dėl sandorio efekto, jo esminių sąlygų, sandorį sudarančio asmens civilinio teisinio subjektiškumo bei kitų esminių aplinkybių. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pasisakyta, kad apgaulė – tai sandorį sudarančio asmens tyčinis suklaidinimas dėl esminių sandorio aplinkybių, kuris gali reikštis aktyviais veiksmais, taip pat svarbių sandorio aplinkybių nuslėpimu, sąmoningai siekiant galutinio tikslo – sudaryti sandorį. Apgaule galima pripažinti tik tokius tyčinius veiksmus, kurie turi lemiamą įtaką šalies valiai susiformuoti (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-09-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K‑3‑429/2013; 2014-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-5/2014; 2015-02-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-26-686/2015).

12Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo išvadomis, nurodo, kad ieškovė AB „Lesto“ nesilaikė Trišalio susitarimo 4 punkto nuostatos ir neinformavo apeliantės apie besitęsianti UAB „Gėlių ekspresas“ finansinių įsipareigojimų nevykdymą bei 2013-02-19 UAB „Gėlių ekspresas“ pasirašytą vekselį dėl 3 835,65 Eur (13 243,76 Lt) skolos, taip sąmoningai slėpė informaciją nuo N. G.. Remdamasi šiais argumentais apeliantė teigia, kad ir informaciją apie UAB „Gėlių ekspresas“ augantį įsiskolinimą AB „Lesto“ nutylėjo Trišalio susitarimo sudarymo metu, nes tai buvo naudinga ieškovei. Teisėjų kolegija šiuos argumentus atmeta kaip nepagrįstus. Kaip minėta, byloje nustatyta, jog elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis tarp atsakovės UAB „Gėlių ekspresas“ ir ieškovės AB „Lesto“ buvo sudaryta 2012-04-26. Ginčijamas Trišalis susitarimas tarp šalių taip pat sudarytas 2012-04-26. Pažymėtina, kad Trišalio susitarimo 4 punkte numatytas AB „Lesto“ teisės, o ne pareigos kreiptis į nuomotoją su reikalavimu sumokėti už elektros energiją ar kitas pagal sutartį suteiktas paslaugas atsiradimo momentas. UAB „Gėlių ekspresas“ vekselis AB „Lesto“ dėl skolos pasirašytas tik 2013-02-19, t. y. praėjus daugiau kaip devyniems mėnesiams po Trišalio susitarimo sudarymo. Byloje nenustatyta duomenų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, kad Trišalio susitarimo sudarymo metu ieškovė AB „Lesto“ žinojo, jog UAB „Gėlių ekspresas“ nebus finansiškai pajėgi tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus ateityje ir tokia aplinkybė tyčia buvo nutylėta nuo apeliantės (CPK 12 str., 178 str.). Vertinant priešieškinio reikalavimus pripažinti Trišalį susitarimą negaliojančiu CK 1.91 str. 1 d. pagrindu, nenustatyta, kad ieškovė AB „Lesto“ atliko tyčinius nesąžiningus veiksmus, tyčia nutylėjo svarbias aplinkybes dėl esminių sudaromo sandorio elementų, siekdama suklaidinti apeliantę, dėl kurių apeliantė būtų paskatinta sudaryti ne tokį sandorį, kokį ji iš tikrųjų siekė sudaryti.

13Priešieškinyje atsakovė N. G. taip pat išdėstė argumentus, jog Trišalis susitarimas yra negaliojantis CK 1.90 str. pagrindu. CK 1.90 str. 1 d. nustatyta galimybė iš esmės suklydus sudarytą sandorį pripažinti negaliojančiu pagal klydusios šalies ieškinį. Suklydimu laikoma klaidinga prielaida apie egzistavusius esminius sandorio faktus sandorio sudarymo metu (CK 1.90 str. 2 d.). Dėl suklydimo sudaryti sandoriai turi valios trūkumų, kadangi ją nulemia neteisingai suvoktos esminės sandorio aplinkybės arba netiksli valios išraiška. Dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, jeigu konstatuojama, kad suklydimas buvo esminis, t. y. konstatuojamas suklydimo faktas ir jo esmingumas. Esminiu laikytinas suklydimas dėl svarbių sudariusiam sandorį asmeniui aplinkybių, kurias teisingai suvokdamas sandorio nebūtų sudaręs.

14Priešieškinyje atsakovė N. G. nurodė, kad iš esmės suklydo sudarydama Trišalį susitarimą, nes neturėjo objektyvios informacijos apie UAB „Gėlių ekspresas“ nemokumą. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu atsakovės N. G. įgaliotas asmuo A. A. paaiškino, kad sudarant nuomos sutartį su UAB „Gėlių ekspresas“ ši įmonė buvo naujai įkurta, tuo momentu ji buvo moki. Iš VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro duomenų nustatyta, kad UAB „Gėlių ekspresas“ įregistruota 2012-04-23. UAB „Gėlių ekspresas“ bankroto byla neiškelta. Tad esminis suklydimas iš esmės grindžiamas paaiškėjusiu atsakovės UAB „Gėlių ekspresas“ prisiimtų įsipareigojimų nevykdymu po sandorio sudarymo. Atkreiptinas dėmesys, kad suklydimą galima konstatuoti buvus tuo atveju, jeigu suklysta dėl esminių sandorio elementų, egzistavusių sandorio sudarymo metu, bet ne dėl aplinkybių, atsiradusių po jo sudarymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2011).

15Šiuo atveju 2012-04-26 susitarimas dėl elektros energijos, tiekiamos nuomojamiems objektams, elektros energijos pirkimo–pardavimo ar persiuntimo paslaugos sutarties sudarymo buvo sudarytas tarp trijų šalių – patalpų nuomotojos, patalpų nuomininkės ir AB „Lesto“. Ginčijamo Trišalio susitarimo 4 punkte aiškiai numatytas nuomotojos įsipareigojimas subsidiariai atsakyti ieškovei už nuomininkės prievolių pagal sutartį nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Byloje liudytojas A. A. nurodė, kad ginčijamo Trišalio susitarimo neskaitė, o jį pasirašė, siekdamas gauti elektros energiją patalpoms, kurios yra išnuomotos, kad gautų finansinę naudą iš nuomininkės, kuri nuomosis patalpas. Apeliaciniame skunde taip pat teigiama, kad apeliantės įgalioto asmens dėmesingumas neturėjo reikšmės, nes jis neturėjo pasirinkimo dėl Trišalio susitarimo su AB „Lesto“ sudarymo, kadangi atsakovei reikėjo elektros energijos tiekimo paslaugos ir kreipimasis į ieškovę bei paslaugų tiekimo sutarties su ieškove sudarymas būtent jos nustatytomis sąlygomis buvo vienintelis būdas gauti elektros energiją patalpoms, esančioms ( - ). CK 1.90 str. 5 d. nustatyta, kad suklydimas negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės, jeigu šalis suklydo dėl savo didelio neatsargumo arba dėl aplinkybių, dėl kurių riziką buvo prisiėmusi ji pati, arba, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, būtent jai tenka rizika suklysti. Svarstant klausimą dėl asmens suklydimo taikytinas protingumo kriterijus, t. y. šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesys vertinamas, atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad protingumo principas reiškia, jog esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo teisinius padarinius. Atitinkamo sandorio pagrindu šalims atsiranda teisės ir pareigos, dėl to kiekvienas asmuo, prieš sudarydamas sandorį, turi patikrinti, kokias pareigas pagal sandorį įgis, kokias – praras. Teisių ir pareigų klaidingas įsivaizdavimas negali būti pripažintas suklydimu, jeigu jis įvyko dėl sandorio šalies neapdairumo, neatidumo ar nerūpestingumo. Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, atsižvelgtina į sandorio šalies amžių, išsilavinimą, sandorio sudarymo aplinkybes ir kitas svarbias aplinkybes (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2011; 2014‑03-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-68/2014; 2014-09-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K‑3-391/2014).

16Iš VĮ „Registrų centras“ duomenų matyti, kad dėl apeliantei nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos – parduotuvės, esančios adresu ( - ), nuomos ir anksčiau buvo sudarytos nuomos sutartys. Aplinkybes apie kelis nuomininkus tame pastate bei du apskaitos prietaisus bylos nagrinėjimo metu nurodė ir liudytojas A. A., jis taip pat nurodė, kad sudarant nuomos sutartis imasi priemonių patikrinti nuomininkų finansinę būklę. Tad pirmosios instancijos teismas pagrįstai įvertino apeliantės, kaip nuomotojos, turimą patirtį sudarant patalpų nuomos sandorius. Nors apeliantė teigia, kad neturėjo pasirinkimo dėl sutarties sudarymo su AB „Lesto“, tačiau ištyrus bylos duomenis nustatyta, kad apeliantės įgaliotas asmuo pats atvyko pasirašyti priešieškiniu ginčijamą Trišalį susitarimą, o dėl kitų galimų elektros energijos paslaugų tiekimo sutarčių variantų su ieškove nesitarė, jais nesidomėjo. Taigi, sudarant būtent tokį Trišalį susitarimą, buvo siekta užtikrinti elektros energijos teikimą į nuomojamas patalpas, o taip ir galimybę nuomininkei tinkamai naudotis patalpomis, nuomotojai siekiant iš patalpų nuomos gauti nuomos mokestį, t. y. iš esmės prisiimant iš siekio nuomos veiklą vykdyti tokiu būdu kylančią riziką. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino, jog minėtos aplinkybės nesudaro pagrindo konstatuoti sandorį buvus sudarytą dėl esminio suklydimo CK 1.90 str. 1 d. prasme.

17Teisėjų kolegija, įvertinusi įrodymų byloje visumą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė atsakovės N. G. priešieškinio reikalavimus pripažinti 2012‑04-26 Trišalį susitarimą negaliojančiu. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė, atsakovei UAB „Gėlių ekspresas“ per nustatytą terminą neįvykdžius ieškovės AB „Lesto“ reikalavimų, kreipėsi į N. G. su reikalavimu įvykdyti atsakovės UAB „Gėlių ekspresas“ neįvykdytą sutartinę prievolę (CK 6.245 str. 5 d.). Darytina išvada, kad nenustačius pagrindo pripažinti Trišalį susitarimą negaliojančiu, pirmosios instancijos teismas skundžiamu 2015-05-06 sprendimu pagrįstai tenkino ieškovės AB „Lesto“ reikalavimus subsidiariai atsakingai atsakovei N. G..

18Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė materialinės ir proceso teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Skundžiamą teismo sprendimą naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, dėl to atsakovės N. G. apeliacinis skundas atmestinas, o Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-06 sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

19Apeliacinį skundą atmetus, apeliantės bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlygintinos (CPK 93 str. 1, 3 d., 98 str. 1 d.).

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

21Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-06 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB „Gėlių... 3. Atsakovė N. G. pateikė priešieškinį ir prašė teismo 2012-04-26... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-05-06 sprendimu ieškinį tenkino –... 5. Apeliaciniu skundu atsakovė N. G. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 6. Atsiliepimu ieškovė AB „LESTO“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir... 7. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 9. Iš bylos duomenų nustatyta, kad negyvenamoji patalpa – parduotuvė, esanti... 10. Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė... 11. CK 1.91 str. 1 d. nustatyta, kad dėl apgaulės, smurto,... 12. Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo išvadomis, nurodo, kad... 13. Priešieškinyje atsakovė N. G. taip pat išdėstė argumentus, jog Trišalis... 14. Priešieškinyje atsakovė N. G. nurodė, kad iš esmės suklydo sudarydama... 15. Šiuo atveju 2012-04-26 susitarimas dėl elektros energijos, tiekiamos... 16. Iš VĮ „Registrų centras“ duomenų matyti, kad dėl apeliantei... 17. Teisėjų kolegija, įvertinusi įrodymų byloje visumą, konstatuoja, kad... 18. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai... 19. Apeliacinį skundą atmetus, apeliantės bylinėjimosi išlaidos apeliacinės... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331... 21. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-06 sprendimą palikti nepakeistą....