Byla e2-4811-769/2016
Dėl skolos už komunalines paslaugas priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, Danguolei Gedvilaitei, vertėjaujant Danutei Kontarienei, dalyvaujant ieškovo DNSB „Dobilas“ atstovams Ivanui Malinui (Ivan Malin), advokatui Ričardui Noreikai, atsakovei A. A., trečiajam asmeniui T. A. (T. A.), viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo DNSB „Dobilas“ ieškinį atsakovei A. A., trečiajam asmeniui T. A. (T. A.) dėl skolos už komunalines paslaugas priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės 1807,85 Eur skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo prašomos priteisti sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė yra buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), savininkė. Ieškovas administruoja namą, kuriame yra atsakovei priklausantis butas. Atsakovė privalo mokėti už bendrijos (ieškovo) suteiktas paslaugas, tačiau šios pareigos nevykdo nuo 2009-05-31, už laikotarpį nuo 2009-05-31 iki 2015-11-30 atsakovei buvo priskaičiuota 1807,85 Eur mokesčių. Atsakovė vengia mokėti mokesčius ir susidariusio įsiskolinimo neapmoka. Teisminio nagrinėjimo metu ieškovas sumažino reikalavimą ir prašė priteisti iš atsakovės 1652,62 Eur skolos.

3Teismo posėdyje ieškovo atstovas I. Malin palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad atsakovė nereaguoja į raginimus sumokėti skolą ir yra skolinga ieškovui 1652,65 Eur; atsakovė nėra pateikusi prašymo dėl jos priėmimo į bendriją, tačiau jai nedraudžiama dalyvauti bendrijos narių susirinkimuose, apie vyksiančius susirinkimus skelbiama viešai; taip pat atsakovė neteikė prašymų (skundų) dėl siūlių taisymo, namo siūlės tvarkomos pagal gyventojų prašymus (skundus), darbai apmokami iš surinktų amortizacinių išlaidų; sutiko dėl atsakovės skolos mokėjimo išdėstymo.

4Teismo posėdyje ieškovo atstovas advokatas R. Noreika prašė tenkinti ieškinį pilna apimti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovės skola pagal paskutinę byloje pateiktą pažymą, sudaro 1652,62 Eur, skola paskaičiuota pagrįstai, bendrijos darbuotojams mokamo atlyginimo dydis ir kiti gyventojams skaičiuojami mokesčiai nustatyti visuotinio bendrijos narių susirinkimo, todėl ieškinys pagrįstas ir įrodytas byloje pateiktas duomenimis. Taip pat nurodė, kad atsakovė nepadengia skolos nuo 2009 m., skolos iš esmės neginčija, tačiau jos susidarymą aiškina sunkia materialine padėtimi; paaiškino, kad bendrijos pirmininkas nepagalvojęs pasakė, kad sutinka dėl skolos išdėstymo, -advokato teigimu, ieškovas nesutinka dėl skolos išdėstymo.

5Atsakovė A. A. pateikė atsiliepimą, nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes nevengia mokėti mokesčių ir įsiskolinimo ieškovui. Teigė, kad nuo 2015-01-01 iki 2016-03-17 įsiskolinimas ieškovui sumažėjo 1000 Eur; nurodė, kad yra 58 m. amžiaus, dirba valytoja, todėl neturi galimybės mokėti daugiau, negu moka, vyras 12 m. yra neįgalus, augina du vaikus, dukra studijuoja Vilniuje, ją remia materialiai, o sūnus gyvena kartu su atsakove, mokosi Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje, todėl dėl sunkios materialinės padėties negali sumokėti visos skolos iš karto.

6Teismo posėdžio metu atsakovė A. A. skolos neginčijo, neneigė, kad skola susidarė dėl atsakovės kaltės, tačiau nurodė nežinanti, už ką ieškovas paskaičiavo atsakovei mokėti 869,90 Lt ir 608,93 Lt sumas; nurodė, jog nėra bendrijos narė, tačiau jai ieškovas skaičiuoja įvairius vietinės rinkliavos mokesčius, į bendrijos susirinkimus jų nepriima, ankstesnis bendrijos pirmininkas įgnoravo atsakovės prašymą sutvarkyti namo siūles, kurių nesutvarkius, jos buto sienos pelija. Atsakovės teigimu, jos pajamos per mėnesį sudaro 460 eurų, todėl per mėnesį gali mokėti ieškovui apie 200 Eur,- prašo skolos mokėjimą išdėstyti.

7Trečiasis asmuo T. A. atsiliepimo byloje neteikė. Teismo posėdyje paaiškino, kad šeima įsiskolino dėl sunkios materialinės padėties; teigė, kad ieškovo atlikti paskaičiavimai yra neteisingi, paskaičiuota skola per didelė.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008). Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str.). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

10Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas DNSB „Dobilas“ administruoja namą, esantį ( - ) (e.b.l. 12); šiame name yra atsakovei priklausantis butas, adresas ( - ), unikalus Nr. ( - ) (e.b.l. 14). Iš ieškovo pateiktos 2016-06-09 pažymos Nr.8 matyti, kad atsakovės skola, susidariusi iki 2015-01-01 yra 1652,62 Eur (e.b.l. 50,51). Nustatyta, kad 2012-06-06 vykusio pakartotinio DNSB „Dobilas“ visuotinio narių susirinkimo metu 2 punktu svarstytas bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (modernizavimo) planas, nutarta į atliekamų darbų sąrašą įtraukti elektros instaliacijos keitimo darbus, daryti siūlių ir stogų remonto darbus pagal gyventojų skundus ir prašymus, keisti laiptinėse visus langus, 4 punktu nutarta 0,20 ct už kvadratinį metrą padidinti amortizacijos mokesčio išlaidas (e.b.l. 63-67); 2013-07-11 vykusio pakartotinio visuotinio bendrijos narių susirinkimo metu 1 punktu nutarta rinkti po vieną litą nuo kvadratinio metro nešildymo sezono metu objektų atnaujinimo kaupimo lėšas, 2 punktu nutarta palikti esamą bendrijos darbuotojų skaičių, patvirtinti jų atlyginimus (e.b.l. 68-77); 2014-02-13 vykusio pakartotinio metinio ataskaitinio DNSB „Dobilas“ susirinkimo metu nuspręsta bendrijos kaupiamąsias lėšas skirtas renovacijos darbams kaupti atskiroje sąskaitoje, revizijos komisijai už atliktą metinį patikrinimą sumokėti vienkartinį 300 Lt atlygį, taip pat nutarta nuo kiekvieno buto rinkti mėnesinį 33,00 Lt mokestį darbuotojų atlyginimams (e.b.l. 78-84). Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad už 2009 m. atsakovės skola sudaro 869,90 Lt, už 2010 m. atsakovė įsiskolinimo neturėjo, nurodyta 9,63 Lt permoka, už 2011 m. atsakovė su ieškovu atsiskaitė, permokėjo 0,43 Lt, už 2012 m. atsakovė įsiskolino 1042,38 Lt, už 2013 m. atsakovė įsiskolino 3875,06 Lt, už 2014 m. atsakovė įsiskolino 2553,96 Lt, už 2015 ir 2016 metus atsakovė už ieškovo paslaugas atsiskaitė, papildomai dengdama įsiskolinimą sumokėjo 650,93 Eur ir 109,34 Eur, (e.b.l. 50, 51, 52-58).

11Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (CK 4.37 straipsnio 1 dalis). Byloje nustatyta, kad atsakovė yra buto, esančio daugiabučiame gyvenamajame name, kurį administruoja ieškovas, savininkė. Įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, kad bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalimi, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti.

12Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 1652,62 Eur skolą už suteiktas administravimo paslaugas, mokesčius ir kitas rinkliavas, pateikdamas įrodymus, kad nuo 2009 m. gegužės mėnesio atsakovė tinkamai su ieškovu neatsiskaitė, dėl ko atsirado atsakovės skola, teigė, kad atsakovės skola septynis metus tik didėjo. Atsakovė neneigė, kad įsiskolino ieškovui, iš esmės pačios skolos neginčijo, teigė, kad iki šiol neatsiskaitė su ieškovu dėl sunkios materialinės padėties. Bylos duomenimis, šalių paaiškinimais nustatyta, kad atsakovei skaičiuojami mokesčiai už amortizacines išlaidas, komunaliniai mokesčiai, rinkliavos už bendroms erdvėms suvartotą elektros energiją, bendro naudojimo objektų atnaujinimo išlaidos, rinkliava darbuotojų atlyginimams. Pažymėtina, jog dėl minėtų išlaidų teisės aktų nustatyta tvarka yra priimti visuotinių DNSB „Dobilas“ bendrijos narių susirinkimų protokolai, kurie nėra apskųsti ar panaikinti, todėl teismas sprendimų teisėtumo nevertina. Rašytiniai duomenys patvirtina, kad atsakovė pagal jai pateiktas apmokėti sąskaitas tinkamai su ieškovu neatsiskaitė už 2009 metus, už 2012 m., 2013 m., 2014 m. Už 2010 m. ir 2011 m. atsakovė su ieškovu atsiskaitė, susidarė atitinkamai 9,63 Lt ir 0,43 Lt permoka, už 2015 m. ir 2016 m. atsakovė už ieškovo teiktas paslaugas atsiskaitė, papildomai dengdama įsiskolinimą 2015 m. sumokėjo 650,93 Eur, 2016 m. - 109,34 Eur (e.b.l. 50, 51, 52-58). Atsižvelgiant į tai, jog atsakovė jau antrus metus moka iki 2014 metų susidariusią skolą, laikytina, kad ginčo dėl skolos sumos iš esmės nėra, todėl ieškinys tenkintinas. Įvertinus tai, jog pradinis ieškinys buvo pareikštas 1807,85 eurų sumai, o galutinė įsiskolinimo suma sudaro 1652,65 Eur, ieškinys tenkintinas iš dalies ir iš atsakovės ieškovui priteistina 1652,65 Eur skola.

13Ieškovas prašo priteisti 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Todėl ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2016-03-10, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis).

14Atsakovė prašė išdėstyti skolos mokėjimą, teigė, kad sumokėti visos skolos iš karto negali dėl sunkios materialinės padėties. Teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką (284 str. 1 d.). Atsakovė grįsdama prašymą išdėstyti priteistos skolos mokėjimą pateikė duomenis, patvirtinančius, jog dukra studijuoja Vilniuje, sūnus mokosi ( - ) mokykloje, šeimos pajamas sudaro 460 Eur atsakovės darbo užmokestis ir 180 Eur sutuoktinio gaunama pensija (e.b.l. 17-18). Ieškovo atstovas DNSB „Dobilas“ pirmininkas I. Malin teismo posėdyje nurodė sutinkantis, kad priteistos skolos mokėjimas būtų išdėstytas. Todėl atsižvelgiant į išdėstytą, įvertinus atsakovės turtinę padėtį, tai, kad atsakovė pagal išgales jau antrus metus geranoriškai dengia ieškovui įsiskolinimą, įvertinus kasacinio teismo praktiką bei vadovaujantis teisingumo, protingumo bei lygiateisiškumo principais, prašymas dėl skolos mokėjimo išdėstymo tenkintinas, priteistos skolos 1652,62 Eur mokėjimas išdėstytinas dešimčiai mėnesių, nustatant pirmus devynis mėnesius mokėti po 165 eurus, dešimtą mėnesį 167,65 Eur.

15Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovas pateikė duomenis, jog patyrė 450 Eur išlaidų už advokato suteiktas teisines paslaugas: 180 Eur už ieškinio parengimą (3 val.), 90 Eur už susipažinimą su atsiliepimu (1,5 val.) ir 180 Eur už atstovavimą teisme (3 val.) (e.b.l. 26). Išlaidų advokato pagalbai apmokėti, šių išlaidų mokėjimo pagrindus, tvarką ir dydžio nustatymo kriterijus reglamentuoja CPK 88 ir 98 straipsniai. CPK 88 straipsnyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, gali būti pripažintos teismo išlaidomis, jeigu jos yra realios, būtinos ir pagrįstos. CPK 98 str. 2 d. numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008 ). Pagal 2004-04-02 Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85, patvirtintų “Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ (teisės akto redakcija, galiojanti nuo 2015-03-20, toliau – Rekomendacijos) rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Atsižvelgiant į tai, jog byla nebuvo sudėtinga, nereikėjo specialių žinių, nebuvo sprendžiami nauji teisiniai klausimai, tarp šalių kilęs ginčas nereikalauja sudėtingos teisinės analizės, atsakovė iš esmės skolos neginčijo,- dar iki ieškovo kreipimosi į teismą momento sumokėjo bendrijai 760 eurų skolą, ieškovo atstovas dalyvavo trijuose teismo posėdžiuose, iš viso 2 val. valandas, todėl įvertinus advokato laiko sąnaudas ir kitus pagrindus, nurodytus Rekomendacijose, laikytina, kad didžiausias optimalus priteistinas užmokestis už ieškovo atstovo paslaugas byloje yra 250 Eur, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 250 Eur atstovavimo išlaidų. Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo valstybei buvo atleistas, todėl iš atsakovės priteistinas 37 Eur žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 96 str. 1 d.). Byloje patirtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, suma neviršija 3,00 Eur, todėl šios išlaidos valstybei nepriteistinos (CPK 92 str.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 - 287 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti ieškovui DNSB „Dobilas“, j.a.k. 241785040, iš atsakovės A. A., a.k. ( - ) 1652,62 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus penkiasdešimt du Eur ir 62 ct) skolos, priteistos 1652,62 Eur sumos mokėjimą išdėstyti dešimčiai mėnesių, nustatant po 165 Eur mokėjimą pirmus devynis mėnesius, dešimtą mėnesį- 167,65 Eur, 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2016-03-10, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 250,00 Eur (du šimtus penkiasdešimt Eur 00 ct) už advokato teisinę pagalbą.

19Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

20Priteisti iš atsakovės A. A., a.k. ( - ) valstybei 37,00 Eur (trisdešimt septynis Eur 00 ct) bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio), sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 3. Teismo posėdyje ieškovo atstovas I. Malin palaikė ieškinį ir prašė jį... 4. Teismo posėdyje ieškovo atstovas advokatas R. Noreika prašė tenkinti... 5. Atsakovė A. A. pateikė atsiliepimą, nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes... 6. Teismo posėdžio metu atsakovė A. A. skolos neginčijo, neneigė, kad skola... 7. Trečiasis asmuo T. A. atsiliepimo byloje neteikė. Teismo posėdyje... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas DNSB „Dobilas“ administruoja... 11. Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų... 12. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 1652,62 Eur skolą už suteiktas... 13. Ieškovas prašo priteisti 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo bylos... 14. Atsakovė prašė išdėstyti skolos mokėjimą, teigė, kad sumokėti visos... 15. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 - 287... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti ieškovui DNSB „Dobilas“, j.a.k. 241785040, iš atsakovės A. A.,... 19. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Priteisti iš atsakovės A. A., a.k. ( - ) valstybei 37,00 Eur (trisdešimt... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...