Byla 2YT-894-970/2016
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja D. P.,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų G. B., L. M. Katčenkaitės, M. K., I. Š., A. Š., D. B., D. C. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Druskininkų savivaldybės administracijai, Valstybės įmonei Turto bankui, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjai kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydami nuosavybės teisės įregistravimo tikslu, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad: G. B., asmens kodas ( - ), įgijo nuosavybės teises pagal įgyjamąją senatį į negyvenamąją patalpą – 20,26 kv. m. garažo 1G1p, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), boksą, pažymėtą simboliu 3-1, L. M. K., asmens kodas ( - ), įgijo nuosavybės teises pagal įgyjamąją senatį į negyvenamąją patalpą – 20,44 kv. m. garažo 1G1p, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), boksą, pažymėtą simboliu 4-1, M. K., asmens kodas ( - ), įgijo nuosavybės teises pagal įgyjamąją senatį į negyvenamąją patalpą – 20,40 kv. m. garažo 1G1p, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), boksą, pažymėtą simboliu 7-1, I. Š., asmens kodas ( - ), įgijo nuosavybės teises pagal įgyjamąją senatį į negyvenamąją patalpą – 20,37 kv. m. garažo 1G1p, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), boksą, pažymėtą simboliu 2-1, A. Š., asmens kodas ( - ), įgijo nuosavybės teises pagal įgyjamąją senatį į negyvenamąją patalpą – 20,25 kv. m. garažo 1G1p, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), boksą, pažymėtą simboliu 1-1, D. B., asmens kodas ( - ), įgijo nuosavybės teises pagal įgyjamąją senatį į negyvenamąją patalpą – 19,80 kv. m. garažo 1G1p, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), boksą, pažymėtą simboliu 6-1, D. C., asmens kodas ( - ), įgijo nuosavybės teises pagal įgyjamąją senatį į negyvenamąją patalpą – 20,62 kv. m. garažo 1G1p, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), boksą, pažymėtą simboliu 5-1. Pareiškime nurodė, kad 1994 m. lapkričio 23 d. gyvenamojo namo, esančio ( - ), savininkai, sukūrė gyvenamojo namo eksploatavimo bendriją (toliau – GNEB) „Guoba“. Druskininkų miesto valdybos potvarkiu Nr. 347-v 1994 m. gruodžio 1 d. buvo įregistruoti GNEB „Guoba“ įstatai. GNEB „Guoba“ 1995 m. rugpjūčio 1 d. gavo leidimą statyti septynių boksų lengvųjų automobilių garažą šalia gyvenamojo namo, esančio ( - ), pagal Druskininkų miesto valdybos Architektūros ir urbanistikos skyriaus gamybinės grupės paruoštą ir 1995 m. liepos 24 d. Druskininkų savivaldybės suderintą projektą. GNEB „Guoba“ nariai J. Č., A. Š., G. B., D. K., M. K., B. Š., P. M. 1995 m. liepos 31 d. įgaliojo bendrijos valdybos pirmininką G. B. būti atsakingu už garažo statybą, sudarinėti sutartis, pasirašinėti darbų įvykdymo aktus, sąskaitas bei kitus dokumentus, susijusius su garažo boksų statybomis. Gavus statybos leidimą buvo pradėta garažo statyba, kuri baigta 1995 metų lapkričio mėnesio pabaigoje. Statybos darbai atlikti laikantis projekto ir statybos leidimo. Bendrija tuo metu neturėjo lėšų, todėl statybos darbai buvo atliekami bendrijos narių J. Č., A. Š., G. B., D. K., M. K., B. Š., P. M. asmeninėmis lėšomis ir buvo sutarta, kad pastačius garažą, kiekvienas bendrijos narys turės po vieną garažo boksą. Baigus statybas, 1995 metų lapkričio mėnesį bendrija neinicijavo priduoti statybos objekto ir gauti aktą dėl jo pripažinimo tinkamu naudoti, tačiau bendrijos nariai pradėjo naudotis garažu ir kiekvienas iš jų valdė po vieną boksą. Buvę bendrijos nariai G. B., M. K. ir A. Š. garažo boksais naudojasi nuo 1995 metų rudens, t. y., garažo boksus valdo sąžiningai, teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai daugiau nei dvidešimt metų. Buvęs bendrijos narys, garažo bokso statytojas J. Č. nepriduotą garažo boksą 1998 m. gegužės 13 d. pardavė D. B.. Buvusio bendrijos nario ir garažo bokso statytojo P. M. sutuoktinė O. M. po P. M. mirties paveldėjo garažo boksą, kurį 2002 m. vasario 28 d. pardavė D. C.. Bendrijos narė ir garažo statytoja B. Š. mirė 2011 m. rugpjūčio 2 d., po jos mirties palikimą priėmė sutuoktinis J. Š., kuris mirė 2013 m. gegužės 24 d. J. Š. visą savo turtą testamentu paliko vaikaitei I. Š., kuri po senelių mirties ir toliau valdo bei naudoja jiems priklausiusį garažo boksą. Garažo statytojas D. K. mirė 2015 m. lapkričio 25 d., iki mirties jis visą laiką nepertraukiamai valdė ir naudojo pastatytą garažo boksą, kurį 2005 m. vasario 11 d. testamentu paliko dukrai L. M. K. Po tėvo mirties pareiškėja L. M. K. naudojasi garažu ir jį valdo kaip savo. GNEB „Guoba“ buvo neaktyvi, bendrija nežinojo įstatymų, kitų norminių teisės aktų ir nemanė, kad privaloma priduoti statybos objektą, gauti aktą dėl garažo pastato pripažinimo tinkamu naudoti bei atlikus pastato kadastrinius matavimus įregistruoti nuosavybės teises registre. GNEB „Guoba“ 1995 metų gruodžio mėnesį nustojo veikti, ji nėra įregistruota juridinių asmenų registre. Pareiškėjai 2014 metais atliko garažo kadastrinius matavimus, garažui suteiktas unikalus numeris, tačiau pareiškėjai negali garažo įregistruoti viešame registre, nes nepateiktas statybos užbaigimą patvirtinantis dokumentas. GNEB „Guoba“ yra neveikianti, jos likvidavimo dokumentai neišlikę, o pareiškėjai teisės prašyti išduoti statybos užbaigimo akto, neturi. Garažas sukurtas teisėtai, jo boksus pareiškėjai įgijo sąžiningai, juos valdė atvirai, nepertraukiamai kaip savo daugiau nei dešimt metų, todėl neturėdami kitos galimybės įgyvendinti nuosavybės teises į garažo boksus, prašo nuosavybės teises į garažo boksus nustatyti pagal įgyjamąją senatį (b. l. 1-4).

5Suinteresuotas asmuo Druskininkų savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriuo prašė pareiškėjų prašymą tenkinti. Atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad garažo boksai buvo statomi teisėtai, statyba vyko ūkio būdu, t. y., kiekvienas GNEB „Guoba“ narys savo asmeninėmis lėšomis ir galimybėmis statė garažo boksus, tačiau leidimas statyti garažo boksus buvo išduotas ne pareiškėjams kaip fiziniams asmenims, o juridiniam asmeniui, kas vėliau užkirto kelią kiekvienam bendrijos nariui užbaigti nuosavybės teises patvirtinančio dokumento gavimo procedūrą. Šiuo metu susiklostė tokia situacija, kad pareiškėjai neturi galimybių įregistruoti teisėtai ir sąžiningai ilgiau ne dešimt metų valdytus garažo boksus, nes bendrija neegzistuoja, todėl būtent įgyjamosios senaties institutas gali stabilizuoti pareiškėjų, kaip sąžiningai valdančių nekilnojamąjį daiktą, teisinę padėtį (b. l. 79-83).

6Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Turto bankas pateiktame atsiliepime į pareiškimą nurodė, jog neprieštaraus, kad pareiškėjų prašymas būtų patenkintas, jei bus nustatyti visi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.68 – 4.71 straipsniuose numatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį pagrindai (b. l. 88-89).

7Suinteresuotas asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepime prašė pareiškimą nagrinėti teismo nuožiūra vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais bei pagal byloje esančią medžiagą (b. l. 85-87).

8Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teismo nustatytu terminu atsiliepimo į pareikšimą nepateikė.

9Apie šios civilinės bylos iškėlimą ir nagrinėjimą pranešta 2016 m. rugsėjo 20 d. specialiame internetiniame tinklapyje www.teismai.lt (b. l. 96). Per nustatytą terminą pareiškimų dėl įtraukimo dalyvauti procese bei prieštaravimų dėl pareikšto pareiškimo negauta.

10Pareiškimas tenkintinas.

11Bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 1994 m. lapkričio 20 d. Druskininkų miesto ( - ) gyventojų susirinkime nutarta įsteigti GNEB „Guoba“ (5-6 b. l.). Druskininkų miesto valdybos 1994 m. gruodžio 1 d. potvarkiu Nr. 347-v įregistruoti GNEB „Guoba“ įstatai (b. 7-16). GNEB „Guoba“ nariai J. Č., A. Š., G. B., D. K., M. K., B. Š. ir P. M. nusprendė šalia ( - ), pasistatyti garažus (b. l. 17). Druskininkų miesto vyr. inspektorius 1995 m. rugpjūčio 1 d. išdavė leidimą Nr. 61/95 GNEB „Guoba“ ūkio būdu statyti septynių boksų lengvųjų automobilių garažą adresu ( - ), pagal Druskininkų miesto valdybos Architektūros ir urbanistikos skyriaus gamybinės grupės parengtą ir Druskininkų savivaldybės 1995 m. liepos 24 d. suderintą projektą (b. l. 18-30). GNEB „Guoba“ nariai J. Č., A. Š., G. B., D. K., M. K., B. Š., P. M. 1995 m. liepos 31 d. įgaliojo G. B. būti atsakingu už garažų statybą, sudaryti sutartis su rangovais, pasirašyti darbų įvykdymo aktus, pateiktas sąskaitas bei kitus dokumentus, susijusius su garažo statyba (b. l. 17). 1995 metų lapkričio mėnesio pabaigoje septynių boksų garažas baigtas statyti. Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V35-524 garažui suteiktas adresas – ( - ) (b. l. 31-32), o 2014 m. rugsėjo 8 d. atlikti garažo kadastriniai matavimai (b. l. 57-61), tačiau nekilnojamojo turto registre garažas bei nuosavybės teisės į jį neįregistruotos (b. l. 70).

12Pareiškėjai nurodo, kad garažas buvo pastatytas asmeninėmis GNEB „Guoba“ bendrijos narių J. Č., A. Š., G. B., D. K., M. K., B. Š., P. M. lėšomis. Pareiškėjai G. B., M. K. ir A. Š. jiems priklausančius garažo boksus, plane atitinkamai pažymėtus simboliais 3-1, 7-1, 1-1, valdo nuo garažo pastatymo iki šių dienų. Pareiškėja D. B. garažo boksą, plane pažymėtą simboliu 6-1, nusipirko 1998 m. gegužės 13 d. iš garažo statytojo J. Č., pareiškėja D. C. garažo boksą, plane pažymėtą simboliu 5-1, įgijo 2002 m. vasario 28 d. iš garažo statytojo P. M. sutuoktinės, o pareiškėjos L. M. K. ir I. Š. garažo boksus, plane pažymėtus simboliais 4-1 ir 2-1, paveldėjo, tačiau nuosavybės teisių į garažo boksus pareiškėjai neturi galimybės įregistruoti (b. l. 62-63), todėl prašo nuosavybės teises į garažo boksus jiems nustatyti pagal įgyjamąją senatį.

13Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto ja nepasinaudojo, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą pagal įgyjamąją senatį. Taigi, įgyjamoji senatis yra savarankiškas nuosavybės teisės įgijimo pagrindas (CK 4.47 straipsnio 11 punktas), taikytinas įvykdžius įstatyme įtvirtintus reikalavimus. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII-1864) 33 straipsniu, įgyjamąją senatį reglamentuojančios galiojančios civilinio kodekso normos taikomos ir tais atvejais, kai daikto valdymas prasidėjo iki kodekso įsigaliojimo ir tęsiasi jam įsigaliojus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktas konstatuojamas, jei yra šių sąlygų visuma: 1) pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 straipsnyje nurodytu būdu, t. y., asmuo nėra daikto savininkas; 2) daiktas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė; nėra įregistruotas viešame registre kito asmens (ne valdytojo) vardu (CK 4.69 straipsnio 3 dalis); 3) asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo visą valdymo laiką; 4) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai; 5) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas atvirai (CK 4.68 straipsnis); 6) daiktas valdomas nepertraukiamai; 7) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas; 8) valdymas tęsėsi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-176/2009, Nr. 3K-3-113/2010, Nr. 3K-7-67/2011). Nustačius visas pirmiau nurodytas nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi sąlygas, valdymo teisės pagrindu teismo sprendimu asmeniui gali būti pripažinta nuosavybės teisė įgyjamąja senatimi į daiktą, jeigu dėl konkretaus daikto įgijimo nuosavybės teise įgyjamosios senaties pagrindu nėra apribojimų ar draudimų (CK 4.68 – 4.71 straipsniai). Nuo teismo sprendimo nurodytos įgyjamosios senaties termino suėjimo datos asmuo gali nuosavybės teisę įregistruoti Nekilnojamojo turto registre (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-462/2013).

14Bylos medžiaga nustatyta, kad 1994 m. lapkričio 20 d. įsteigta GNEB „Guoba“, kuriai 1995 m. rugpjūčio 1 d. išduotas leidimas ūkio būdu statyti septynių boksų lengvųjų automobilių garažą prie ( - ) (b. l. 5-6). Pareiškėjai nurodo, kad GNEB „Guoba“ neturėjo lėšų, todėl garažas buvo statomas GNEB „Guoba“ narių J. Č., A. Š., G. B., D. K., M. K., B. Š., P. M. asmeninėmis lėšomis ir pastatytas 1995 metų lapkričio pabaigoje. Iš GNEB „Guoba“ įstatų 10 punkto matyti, kad bendrijos lėšas sudarė stojamasis narių mokestis, remonto ir eksploatavimo įmokos, tikslinės rinkliavos, kitos įmokos ir pajamos, kurias bendrijos valdyba turėjo teisę naudoti pagal visuotinio bendrijos narių susirinkimo suteiktus įgaliojimus (GNEB „Guoba“ įstatų 34.6 punktas, b. l. 8, 13). Duomenų apie GNEB „Guoba“, tame tarpe ir apie visuotinius bendrijos narių susirinkimus, nėra išlikusių (b. l. 33-35). Tuo tarpu, GNEB „Guoba“ narių 1995 m. liepos 31 d. įgaliojimas patvirtina, kad garažą statė bendrijos nariai J. Č., A. Š., G. B., D. K., M. K., B. Š., P. M., kurie įgaliojo G. B. būti atsakingu už garažo statybą, sudarinėti sutartis su rangovais bei pasirašyti visus garažo statybai reikiamus dokumentus (b. l. 17). Iš Druskininkų miesto vyr. inspektoriaus 1995 m. rugpjūčio 1 d. leidimo vykdyti statybos darbus matyti, kad statybos techninės priežiūros vykdytojas buvo G. B. (b. l. 18). Pastatytam garažui Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V35-524 suteiktas adresas ( - ) (b. l. 31-32). Iš nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos matyti, kad pastatytą garažą sudaro septyni boksai, kurie iš esmės atitinka Druskininkų miesto valdybos Architektūros ir urbanistikos skyriaus gamybinės grupės parengtą ir su Druskininkų savivaldybe 1995 m. liepos 24 d. suderintą projektą (b. l. 29-30, 57-61). Civiliniame procese galioja laisvo įrodymų vertinimo principas, reiškiantis, jog bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnis). Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, pagal kurią tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas dėl to, kad jis pats nėra ginčijamų teisinių santykių dalyvis ar stebėtojas, konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus. Teismas turi įvertinti įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-98/2008, Nr. 3K-3-428/2010, Nr. 3K-3-155/2010, Nr. 3K-3-35/2011, Nr. 3K-3-340/2011 ir kt.). Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, sprendžia, kad byloje įrodyta, jog septynių boksų garažas, esantis adresu M. K. Č. g. 48A, Druskininkai, pastatytas buvusios GNEB „Guoba“ narių J. Č., A. Š., G. B., D. K., M. K., B. Š., P. M. asmeninėmis lėšomis. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pastačius garažą GNEB „Guoba“ nesiėmė jokių priemonių, jog pastatytas garažas būtų pripažintas tinkamu naudoti, išduotas garažo statybos užbaigimo aktas ir garažas būtų įregistruotas nekilnojamojo turto registre, tuo tarpu, minėti bendrijos nariai, kreiptis į atitinkamas institucijas kaip fiziniai asmenys neturėjo galimybės (1965 metų Statybos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 11, 12 punktai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 383 patvirtintos Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos STR 1.11.01:2000 4, 34 punktai). Taigi, J. Č., A. Š., G. B., D. K., M. K., B. Š. ir P. M. savo lėšomis pastatę garažą, jo boksų neturėjo teisės įregistruoti savo vardu (b. l. 62, 70), todėl jie garažo boksų neįgijo nė vienu nuosavybės įgijimo CK 4.47 straipsnio nurodytu būdu, tačiau pastatę garažo boksus savo asmeninėmis lėšomis tapo teisėtais jų valdytojais (CK 4.23 straipsnio 2 dalis). Šiuo atveju J. Č., A. Š., G. B., D. K., M. K., B. Š., P. M. vertintini kaip sąžiningi ir teisėti garažo boksų įgijėjai ir valdytojai, nes jiems įgijus (pastačius) garažą savo lėšomis, jie turėjo pagrindą vertinti, kad niekas neturi daugiau už juos teisių į jų lėšomis pastatytus garažo boksus (CK 4.70 straipsnio 1 dalis). Iš pareiškėjų prašymo matyti, kad pareiškėjai G. B., M. K. ir A. Š. garažo boksais naudojasi, juos valdo ir šiuo metu. J. Č. savo lėšomis pastatytą garažo boksą 1998 m. gegužės 13 d. pardavė pareiškėjai D. B., kuri nuo garažo bokso įsigijimo dienos šiuo garažo boksu naudojasi ir jį valdo (b. l. 40-41). Garažo bokso statytojas P. M. 2000 m. vasario 14 d. mirė, jo sutuoktinė O. M., priėmusi po sutuoktinio mirties likusį palikimą, tame tarpe ir sutuoktinio lėšomis pastatytą garažo boksą (b. l. 117), šį garažo boksą 2002 m. vasario 28 d. pardavė pareiškėjai D. C. (b. l. 42-45, 117), kuri garažo boksu naudojasi ir jį valdo nuo jo įsigijimo. D. K. ir B. Š., jų lėšomis pastatytais garažo boksais, naudojosi ir juos valdė nuo jų pastatymo iki mirties. B. Š. mirė 2011 m. rugpjūčio 2 d., D. K. – 2015 m. lapkričio 25 d. (b. l. 55). Po B. Š. mirties palikimą priėmė jos sutuoktinis J. Š. (b. l. 111-113), kuriam 2013 m. gegužės 24 d. mirus, visą turtą, tame trape ir garažo boksą, 2014 m. sausio 2 d. paveldėjo vaikaitė pareiškėja I. Š. (b. l. 48-50). Mirus D. K. jo turtą, tame tarpe ir garažo boksą, paveldėjo pareiškėja L. M. K. (b. l. 52-56). CK 4.71 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, kai per įgyjamosios senaties laiką daikto valdymas vienam iš kito perėjo keliems asmenims ir kiekvieno iš jų valdymas atitiko šio kodekso 4.68 straipsnyje nustatytus reikalavimus, tai tų asmenų valdymo laikas skaičiuojamas kartu. Tai reiškia, kad tam, jog kelių valdytojų valdytas laikas galėtų būti skaičiuojamas bendrai, tiek pirmasis valdytojas, tiek ir tie, kuriems valdymas perėjo vėliau, neturi būti valdomo daikto savininkai, daiktą turi būti įgiję sąžiningai ir visą valdymo laiką valdę sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą. Pagal CK 4.70 straipsnį sąžiningumo reikalavimas taikomas tiek daikto užvaldymo momentui, tiek ir visam daikto valdymo laikui, t. y., iki pat kreipimosi į teismą dėl nuosavybės teisės pripažinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-11/2012). Įvertinus nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjai garažo boksus valdė atvirai, nepertraukiamai kaip savo daugiau nei 10 metų, o duomenų, kad kas nors kitas turėjo daugiau už juos teisių į minėtus garažo boksus, byloje nėra. Garažo boksai buvo pastatyti GNEB „Guoba“ narių asmeninėmis lėšomis, todėl garažas nėra nei valstybės, nei savivaldybės nuosavybė, jis nėra registruotas kitų asmenų vardu. Duomenų, kad per laikotarpį, kurį garažo boksų statytojai bei vėliau jų įgijėjai, valdė garažo boksus, į šį turtą kas nors būtų pareiškęs pretenzijas, nėra, jokių pretendentų į šį turtą neatsirado ir paskelbus viešai teismo tinklalapyje apie šios bylos nagrinėjimą teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 532 straipsnio nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad daiktas gali būti įgyjamas įgyjamąja senatimi, jeigu jis gali būti privačios nuosavybės teisės objektu. Tai reiškia, kad jis turi būti atsiradęs teisei neprieštaraujančiu būdu ar tvarka. Garažas nėra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre, tačiau aplinkybių, sudarančių pagrindą abejoti, jog šis nekilnojamojo turto objektas buvo sukurtas nesilaikant teisės norminių aktų reikalavimų, nenustatyta (b. l. 18, 63). Kasacinis teismas yra pasisakęs jog pagal įstatyme įtvirtintą ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo plėtojamą praktiką įgyjamosios senaties, kaip civilinės teisės instituto, paskirtis yra išspręsti turto priklausomybės klausimus; įgyjamąja senatimi užtikrinamas civilinių santykių apibrėžtumas ir pašalinamas netikrumas dėl asmens, turinčio nuosavybės teisę į daiktą. Neturėdamas formalios nuosavybės teisės, bet ilgą laiką daiktą kaip savo valdantis asmuo įgyja nuosavybės teisę ir gali įgyvendinti visas savininko teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2013). Įgyjamosios senaties institutas yra skirtas spragoms nuosavybės teisiniuose santykiuose užpildyti ir teisinės padėties netikrumui juose panaikinti, daiktų apyvartos galimumui užtikrinti ir daiktą valdančio asmens teisinei padėčiai stabilizuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-41/2011, Nr. 3K-7-67/2011). Šioje byloje nustatytų faktinių aplinkybių kontekste garažo boksams gali būti taikomas nuosavybės teisės pripažinimo įgyjamosios senaties pagrindu institutas, nes tik jo pagalba galima įteisinti realiai egzistuojančias nuosavybės teises ir užpildyti nuosavybės teisių įgijimo procedūrų spragas, todėl CK 4.68 – 4.71 straipsnio nuostatų netaikymas neatitiktų civilinėje teisėje taikomų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų (CK 1.5 straipsnis). Įvertinus nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad byloje nustatytos visos CK 4.68 – 4.71 straipsniuose įtvirtintos įgyjamosios senaties taikymo sąlygos, nes pareiškėjai nėra registruoti garažo boksų savininkais, bet sąžiningai juos įgijo ir sąžiningai, teisėtai, atvirai bei nepertraukiamai valdė daugiau nei 10 metų kaip savo nuosavybę ir per visą valdymo laikotarpį turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teises į garažo boksus, bet nė karto nepasinaudojo ta teise. Ginčo dėl garažo boksų valdymo ir naudojimosi tvarkos tarp pareiškėjų nėra, tuo pagrindu pareiškėjų prašymas tenkintinas ir nustatytinas faktas, kad pareiškėjai įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į garažo, esančio ( - ), Druskininkai, boksus (CPK 185, 533 straipsniai).

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kiekvienam pareiškėjui susidaro mažesnės už Teisingumo ministro kartu su Finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl iš pareiškėjų nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis, Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

16Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 260, 263, 268, 270, 533 straipsniais,

Nutarė

17pareiškėjų pareiškimą tenkinti.

18Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjai G. B., asmens kodas ( - ), L. M. K., asmens kodas ( - ), M. K., asmens kodas ( - ), I. Š., asmens kodas ( - ), A. Š., asmens kodas ( - ), D. B., asmens kodas ( - ) ir D. C., asmens kodas ( - ) įgijo nuosavybės teises į negyvenamąją patalpą – garažo 1G1p, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), boksus – pagal įgyjamąją senatį: G. B., asmens kodas ( - ), įgijo nuosavybės teises į 20,26 kv. m. garažo boksą, plane pažymėtą simboliu 3-1, L. M. K., asmens kodas ( - ), įgijo nuosavybės teises į 20,44 kv. m. garažo boksą, plane pažymėtą simboliu 4-1, M. K., asmens kodas ( - ), įgijo nuosavybės teises į 20,40 kv. m. garažo boksą, plane pažymėtą simboliu 7-1, I. Š., asmens kodas ( - ), įgijo nuosavybės teises į 20,37 kv. m. garažo boksą, plane pažymėtą simboliu 2-1, A. Š., asmens kodas ( - ), įgijo nuosavybės teises į 20,25 kv. m. garažo boksą, plane pažymėtą simboliu 1-1, D. B., asmens kodas ( - ), įgijo nuosavybės teises į 19,80 kv. m. garažo boksą, plane pažymėtą simboliu 6-1, D. C., asmens kodas ( - ), įgijo nuosavybės teises į 20,62 kv. m. garažo boksą, plane pažymėtą simboliu 5-1.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Druskininkų miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai