Byla 2S-2242-577/2014
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Statra“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 1 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Statra“ ieškinį atsakovui UAB „MECHANIZMŲ NUOMOS CENTRAS“ dėl skolos priteisimo bei pagal atsakovo UAB „MECHANIZMŲ NUOMOS CENTRAS“ priešieškinį ieškovui UAB „Statra“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 24 d. sprendimu buvo išnagrinėta civilinė byla pagal ieškovo UAB „Statra“ ieškinį atsakovui UAB „MECHANIZMŲ NUOMOS CENTRAS“ dėl skolos priteisimo bei pagal atsakovo UAB „MECHANIZMŲ NUOMOS CENTRAS“ priešieškinį ieškovui UAB „Statra“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo. Teismas nusprendė ieškovo UAB „Statra“ ieškinį atsakovui UAB „MECHANIZMŲ NUOMOS CENTRAS“ dėl skolos priteisimo atmesti, o priešieškinį tenkinti bei priteisti iš ieškovo atsakovui UAB „MECHANIZMŲ NUOMOS CENTRAS“ 97 391,10 Lt skolos, 35 060,40 Lt delspinigių ir 3 649,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, iš viso 136 100,50 Lt, bei metines 6 procentų dydžio palūkanas už priteistą 132 451,50 Lt sumą nuo 2013-12-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš ieškovo UAB „Statra“. Taip pat priteisti iš ieškovo UAB „Statra“ atsakovo naudai buvo priteista 98,61 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

52014-08-28 Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas ieškovo (apelianto) UAB „Statra“ apeliacinis skundas, kuriuo ieškovas taip pat prašė atidėti 3 053 Lt žyminio mokesčio mokėjimą. Ieškovas paaiškino, kad Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartimi jo atžvilgiu buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės 1 912 188, Lt sumai, todėl, areštavus įmonės lėšas, nėra galimybės sumokėti žyminį mokestį.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 1 d. nutartimi buvo nutarta nustatyti ieškovui (apeliantui) UAB „Statra“ terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti - sumokėti 3 053 Lt žyminį mokestį ir pateikti teismui sumokėjimą patvirtinančius įrodymus. Pirmos instancijos teismas nurodė, kad pagal byloje pateiktus rašytinius įrodymus apie ieškovo turtinę padėtį teismas neturi pagrindo išvadai, jog ieškovo turtinė padėtis yra sunki. Atkreipė dėmesį, kad bylos medžiaga patvirtina, jog 2014-08-18 UAB „Statra“ sumokėjo 1 482,25 Lt advokatui už teisines paslaugas – apeliacinio skundo parengimą, todėl ieškovo teiginiai, kad įmonė neišgali susimokėti žyminio, buvo vertinti kritiškai, o prašymas dėl žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo atmestas.

  1. Atskirojo skundo argumentai

7Ieškovas UAB „Statra“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 1 d. nutartį panaikinti. Tvirtina, kad pirmos instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, neteisinga įvertino į bylą pateiktą įrodymą ir padarė nepagrįstą išvadą, kad apeliantas sumokėjo advokatui 1 482,25 Lt už teisines paslaugas pagal išrašytą sąskaitą faktūrą nr. 97, nes ieškovas pagal minėta dokumentą už paslaugas vis dar nėra atsiskaitęs, kadangi dėl suvaržytų įmonės sąskaitų negali vykdyti finansinių operacijų. Ieškovo įsitikinimu, skundžiama nutartimi buvo suvaržyta jo teisė kreiptis į teisminės gynybos.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

10Taigi nagrinėjamu atveju kvestionuojamas nutarties, kuria buvo nutarta atmesti ieškovo prašymą dėl žyminio mokesčio už apeliacinį skundą atidėjimo, teisėtumas ir pagrįstumas.

11Konstitucijos 30 str. 1 d. nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą, tačiau ši teisė negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Žyminis mokestis – tai įstatymo nustatyta suma, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus. Įstatymų leidėjas, nustatydamas žyminio mokesčio sumokėjimą kaip vieną iš tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, siekė kelių viešajam interesui svarbių tikslų: įpareigoti asmenis, paduodančius teismui pareiškimus, kuriais siekiama jiems palankaus teismo sprendimo priėmimo, pateikti užtikrinimą, siekiant apsaugoti kitus asmenis nuo aiškiai nepagrįstų pareiškimų (ieškinių); padengti tam tikrą valstybės išlaidų, skirtų teisingumo įgyvendinimo sistemai finansuoti, dalį; skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan.

12Žyminio mokesčio dydis, atleidimo nuo viso ar dalies mokesčio bei žyminio mokesčio atidėjimo sąlygos yra imperatyviai įtvirtintos CPK. Vadovaujantis CPK 84 str. esant suinteresuoto asmens motyvuotam prašymui, teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki sprendimo (nutarties) priėmimo. Teismų praktikoje vadovaujamasi pozicija, kad sprendžiant dėl dalyvaujančio byloje asmens pateikto prašymo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą pagrįstumo, reikia nustatyti asmens sunkią turtinę padėtį bei nustatyti, ar asmens sunki turtinė padėtis iš esmės pagerės per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri yra ieškinio (apeliacinio skundo) pateikimo teismui metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-07-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-249/2008; 2009-02-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-212/2009; 2012-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-132/2012, 2012-03-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-201/2012 ir kt.). Pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius tokio prašymo pagrįstumą, t.y. nagrinėjamu atveju reikalingumą atidėti žyminio mokesčio mokėjimą, tenka to prašančiam asmeniui (CPK 178 str.). Be to, pažymėtina, jog atidėti žyminio mokesčio mokėjimą yra ne teismo pareiga, o teisė, kuria jis gali pasinaudoti, jei mano, kad esant tam tikrai besikreipiančio į teismą asmens turtinei padėčiai, įstatyme įtvirtintas žyminio mokesčio dydis gali būti per sunki našta besikreipiančiajam.

13Pastebėtina, kad ieškovas savo prašymą atidėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimą grindžia vieninteliu argumentu, kad Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartimi buvo areštuotos įmonės piniginės lėšos. Atkreiptinas apelianto dėmesys, kad įstatymo leidėjas neįpareigoja teismo, sprendžiant klausimą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio ar žyminio mokesčio atidėjimo, reikalauti iš prašančiojo papildomų įrodymų ir šiuo tikslu skirti terminą prašymo trūkumams šalinti. Kadangi ieškovas su prašymu dėl žyminio mokesčio atidėjimo nepateikė viseto įrodymų, kurie leistų visapusiškai įvertinti jo tikrąją turtinę padėtį, bei objektyvių duomenų apie tai, kad jo turtinė padėtis gali pagerėti ir kad ieškovą užklupę tariami finansiniai sunkumai yra tik laikino pobūdžio, apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmos instancijos teismas pagrįstai ieškovo prašymą dėl žyminio mokesčio atidėjimo atmetė ir nustatė terminą žyminiam mokesčiui sumokėti.

14Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 1 d. nutartis paliktina nepakeista, ieškovo atskirasis skundas atmestinas ir ieškovui nustatytinas naujas terminas iki 2014 m. spalio 30 d. žyminiam mokesčiui už apeliacinį skundą sumokėti (CPK 337 str. 1 d. 1 p., CPK 338 str.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

16Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Nustatyti ieškovui UAB „Statra“ terminą iki 2014 m. spalio 30d. sumokėti už apeliacinio skundo padavimą 3 053 Lt (tris tūkstančius penkiasdešimt tris litus) žyminio mokesčio ir pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui tinkamus sumokėjimo faktą patvirtinančius įrodymus.

Proceso dalyviai
Ryšiai