Byla 2-1453-879/2011
Dėl skolos ir netesybų priteisimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Daina Vaidachavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „SMScredit.lt“ ieškinį atsakovui T. K. dėl skolos ir netesybų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas, kreipdamasis į teismą, prašo priteisti iš atsakovo 1400,00 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško jo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodyta, kad 2010-06-15 tarp šalių buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 500,00 Lt kreditas 30 dienų terminui, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2010 liepos 15 d. Pagal sutarties 5.1 punktą jeigu paskolos suma yra 500,00 Lt jos grąžinimo terminas gali būti pratęsiamas 30 dienų. Minėtą paskolą atsakovas įsipareigojo grąžinti ir sumokėti kredito mokestį iki 2010-07-15. Ieškovas, remdamasis šalių sudarytos sutarties 9.2 punktu paskaičiavo, kad jam atsakovas turi sumokėti 900 Lt delspinigių už 180 dienų. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovas be pateisinamos priežasties nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

4Atsakovui teismo procesiniai dokumentai įteikti 2011-09-03, tinkamai (asmeniškai), pasiūlant jam per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį. Atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl tenkinamas ieškovo prašymas priimti sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d.).

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkinamas iš dalies.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2010-06-15 ieškovas UAB „SMScredit.lt“ su atsakovu T. K. sudarė paskolos sutartį (civilinė byla Nr. L2-862-759/2011 b.l. 9-13), pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 500,00 Lt kreditas. Paskolą atsakovas įsipareigojo grąžinti ir sumokėti kredito mokestį iki 2010-07-15. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Kadangi atsakovas tarp šalių sudarytos sutarties nustatyta tvarka ir terminais negrąžino 500,00 Lt kredito, todėl atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę šalimi. Todėl teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimai priteisti iš atsakovo 500,00 Lt negrąžinto kredito yra pagrįsti ir tenkinami.

8Vadovaujantis sutarties 9.2 punktu, kredito gavėjas, neįvykdęs prievolės grąžinti kreditą kredito grąžinimo dieną, privalo apmokėti kreditoriui 1 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos kredito sumos už kiekvieną pavėluotą dieną (civilinė byla Nr. L2-862-759/2011, b.l. 11). Paaiškinimas dėl delspinigių skaičiavimo lentelės patvirtina ieškovo rašomą priteisti delspinigių dydį -900 Lt (civilinė byla Nr. L2-862-759/2011, b.l.6).

9Teismai, taikydami teisę, atsižvelgia į Teismų įstatymo nustatyta tvarka paskelbtose kasacine tvarka priimtose nutartyse esančius teisės taikymo išaiškinimus (CPK 4 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką bylose dėl netesybų priteisimo, nurodė, kad netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa: jos yra prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti prievolę; jos yra sutartinės civilinės atsakomybės forma. Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, tačiau netesybos negali būti mažinamos mažiau, nei kreditorius iš tikrųjų patyrė nuostolių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2005; 2006-06-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2006). Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remiantis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

10LR CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad, jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą, o netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumos ir delspinigių sumos santykį bei kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio 900 Lt nuostolius dėl atsakovo netinkamo prievolės vykdymo, t.y. neįrodė aplinkybių, kuriomis grindžia savo reikalavimus, o tai yra šalies pareiga (LR CPK 178 str.). Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojama praktika analogiško pobūdžio bylose, šalių sulygti sutartimi 1 procento delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną yra laikytini aiškiai per didelėmis netesybomis, todėl remiantis išdėstytu, bei atsižvelgiant į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,1 procento nuo negrąžintos sumos per dieną. Tokiu būdu, iš atsakovo priteisiama ieškovui 90,00 Lt delspinigių (500 Lt x 0,1 procento x 180 dienų ) LR CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu.

11LR CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo priteisiama 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 590,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2011 m. rugpjūčio 30 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo LR CK 6.37 straipsnio 2 ir 3 d. pagrindu.

12Ieškovas patyrė 70,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, t.y. sumokėto žyminio mokesčio. Kadangi ieškinio reikalavimai patenkinami 42,14 procento, iš atsakovo ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidų priteisiama proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, t.y 29,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (LR CPK 93 straipsnio 2 dalis).

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, t.y. 5,99 Lt dydžio pašto išlaidos priteistinos iš atsakovo Valstybei Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 88 str. 1 d. 6 p., 98 str. 1 d., 96 str. 1 d. pagrindu.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo T. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovui UAB „SMScredit.lt“, į.k. 301881644, Jonavos g. 254A, Kaunas, 500,00 Lt (penkis šimtus litų) skolos, 90,00 Lt ( devyniasdešimt litų) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 590,00 Lt ( penkių šimtų devyniasdešimt litų) sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y 2011 m. rugpjūčio 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 29,00 Lt (dvidešimt devynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

17Priteisti iš atsakovo T. K. 5,99 Lt (penkis litus 99 centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu Valstybei.

18Informuoti atsakovą, jog bylinėjimosi išlaidos valstybei sumokamos į išieškotojo - Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke Swedbank, AB, banko kodas 73000, nurodant įmokos kodą 5660.

19Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Daina Vaidachavičienė, rašytinio... 2. ieškovas, kreipdamasis į teismą, prašo priteisti iš atsakovo 1400,00 Lt... 3. Ieškinyje nurodyta, kad 2010-06-15 tarp šalių buvo sudaryta paskolos... 4. Atsakovui teismo procesiniai dokumentai įteikti 2011-09-03, tinkamai... 5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis,... 6. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2010-06-15 ieškovas UAB... 8. Vadovaujantis sutarties 9.2 punktu, kredito gavėjas, neįvykdęs prievolės... 9. Teismai, taikydami teisę, atsižvelgia į Teismų įstatymo nustatyta tvarka... 10. LR CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad, jeigu... 11. LR CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 12. Ieškovas patyrė 70,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, t.y. sumokėto žyminio... 13. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, t.y. 5,99 Lt dydžio... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 str., 286... 15. ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovo T. K., asmens kodas 17. Priteisti iš atsakovo T. K. 5,99 Lt (penkis litus 99... 18. Informuoti atsakovą, jog bylinėjimosi išlaidos valstybei sumokamos į... 19. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 20. Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį...