Byla 3K-3-315-469/2015
Dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų; suinteresuoti asmenys: R. K., R. K., G. V., „Primera Investments LP“

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė, pranešėja), Donato Šerno ir Dalios Vasarienės,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens „Primera Investments LP“ kasacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. spalio 1 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal suinteresuoto asmens „Knighthill Properties Establishment“ skundą dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų; suinteresuoti asmenys: R. K., R. K., G. V., „Primera Investments LP“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Suinteresuotas asmuo „Knighthill Properties Establishment“ kreipėsi į antstolį su skundu dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų, prašydamas panaikinti 2014 m. birželio 20 d. patvarkymą dėl turto vertės ir 2014 m. liepos 2 d. patvarkymą dėl varžytynių atšaukimo kaip pažeidžiančius skolininko G. V. kreditorių interesus.

6Skundas grindžiamas teigiant, kad antstolis įkeistą turtą skolininko ir Romo bei R. K. pasiūlytam pirkėjui ketina perleisti už 1 448 000 Lt (419 369,79 Eur), t. y. už mažesnę nei rinkos vertę. Varžytynėse turtas gali būti parduotas už daug didesnę kainą, tai patvirtina įmonės LOGIN TRANS OU antstoliui pasiūlyta įkeisto turto pirkimo kaina – 2 500 000 Lt (724 050,05 Eur). Pareiškėjo įsitikinimu, įkeistas turtas turi būti parduodamas varžytynėse, nes yra geros būklės, itin geroje vietoje, apie 300 metrų nuo jūros, šalia vandens telkinio, su gražiu kraštovaizdžiu, todėl patvarkymai dėl turto vertės ir dėl varžytynių atšaukimo turi būti panaikinti, o byloje skiriama įkeisto turto rinkos vertės nustatymo ekspertizė.

7Byloje nustatyta, kad antstolis Aleksandras Selezniovas vykdo vykdomąją bylą dėl 619 536 Eur (2 139 913,90 Lt) skolos išieškojimo iš skolininko G. V. ir įkeistų daiktų: žemės sklypo, gyvenamojo pastato, ūkinio pastato, kiemo rūsio, esančių Klaipėdos rajone, (duomenys neskelbtini), bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančių R. K. ir R. K., pardavimo iš varžytynių išieškotojos įmonės „Knighthill Properties Establishment“ naudai. 2014 m. sausio 30 d. priimtas patvarkymas dėl areštuoto turto vertės nustatymo, juo, atsižvelgiant į UAB „Lituka“ ir Ko“ 2014 m. sausio 10 d. turto vertės nustatymo ekspertizės aktą, nustatyta areštuoto turto vertė – 1 448 000 Lt (419 369,79 Eur). Patvarkymas skolininkui G. V. ir įkeisto turto savininkui R. K. įteiktas pasirašytinai, išieškotojai patvarkymas įteiktas el. paštu. 2014 m. gegužės 9 d. antstolio kontoroje gauti įkeisto turto savininkų prieštaravimai dėl areštuoto turto vertės įkainojimo. Turto savininkai – R. K. ir R. K. prieštaravo nustatytai turto vertei – 1 448 000 Lt (419 369,79 Eur), teigdami, kad jų turtas įkeistas išieškotojos įmonės „Knighthill Properties Establishment“ naudai 2009 m., t. y. ekonominės krizės laikotarpiu, o šiuo metu, t. y. praėjus penkeriems metams nuo įkeitimo sandorio, ekonomikai atsigavus, turto vertė turėtų būti didesnė. 2014 m. gegužės 12 d. priimtas patvarkymas dėl ekspertinės įstaigos skyrimo. 2014 m. birželio 16 d. antstolio kontoroje gautas Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės aktas, kuriame vertinamo turto rinkos vertė nurodyta 1 440 000 Lt (417 052,83 Eur). Ekspertizės išvada išsiųsta šalims ir 2014 m. birželio 18 d. pasirašytinai įteikta skolininkui G. V. ir el. paštu – išieškotojos atstovui advokatui P. M. 2014 m. birželio 20 d. priimtas patvarkymas dėl turto vertės, kuriuo turtas įkainotas 1 448 000 Lt (419 369,79 Eur). 2014 m. birželio 23 d. patvarkymu dėl parduodamo turto kainos nustatymo nustatyta parduodamo turto pradinė pardavimo iš varžytynių kaina 80 proc. – 1 158 400 Lt (335 495,83 Eur). 2014 m. birželio 23 d. priimtas patvarkymas dėl turto pardavimo iš varžytynių, kuriame pradinė turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių kaina nustatyta 1 158 400 Lt (335 495,83 Eur), varžytynių pradžios data – 2014 m. liepos 24 d., pabaigos data – 2014 m. liepos 31 d. 2014 m. birželio 23 d. antstolio kontoroje gautas skolininko G. V. siūlymas bei 2014 m. birželio 25 d. analogiškas R. K. ir R. K. siūlymas, kuriais šie asmenys pasiūlė parduodamo iš varžytynių turto pirkėją įmonę „Primera Investments LP“. 2014 m. liepos 2 d. pirkėjai įmonei „Primera Investments LP“ įmokėjus nustatytą 1 448 000 Lt (419 369,79 Eur) sumą, patvarkymu Nr. S1-283451 antstolis atšaukė paskelbtas įkeisto turto varžytynes. 2014 m. liepos 9 d. antstolio kontoroje gautas 2014 m. liepos 3 d. įmonės LOGIN TRANS OU pranešimas, kad ji yra pasirengusi įsigyti iš varžytynių parduotiną turtą už 2 500 000 Lt (724 050,05 Eur). Šiame rašte įmonė LOGIN TRANS OU pažymėjo, kad garantuoja nurodytos kainos sumokėjimą ir yra pasirengusi pinigus pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą gavusi antstolio patvirtinimą dėl turto pardavimo. 2014 m. liepos 10 d. raštu antstolis įmonei LOGIN TRANS OU atsakė, kad tenkinti 2014 m. liepos 3 d. pasiūlymo nėra juridinio pagrindo, nes skolininko ir turto savininkų pasiūlytas pirkėjas jau yra pervedęs lėšas už parduodamą turtą antstoliui, bei nurodė, kad pasiūlymą persiųs skolininkui ir įkeisto turto savininkams.

8II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė

9Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi skundo netenkino.

10Teismas nurodė, kad pareiškėja motyvuotų prieštaravimų dėl turto įkainojimo ginčo atveju nepareiškė, papildomos ar pakartotinės ekspertizės antstolio skirti neprašė, todėl konstatuotina, jog su turto verte sutiko. Jokių įrodymų, kad atlikta ekspertizė būtų ydinga, prieštarautų konkretiems teisės aktų reikalavimams ar ja būtų nustatyta ne turto rinkos, bet kokia nors kita vertė, byloje nėra. Be to, manydama, kad turto reali rinkos vertė yra kitokia, t. y. didesnė, pareiškėja jokio kito šio turto įkainojimo bei įvertinimo, atlikto nepriklausomo turto vertintojo, nepateikė. Argumentavo, kad vykdymo procese tiek ieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti aktyviems ir patiems domėtis vykdymo eiga bei sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis ir pareigomis (CPK 644 straipsnis). Pareiškėja akivaizdžiai nebuvo aktyvi, nesielgė rūpestingai ir nedelsdama, jeigu manė, kad turto įkainojimas pažeidžia jos interesus. Antstolio pirmose varžytynėse nustatyta parduodamo turto kaina atitiko įstatymo reikalavimus, kadangi sudarė 80 proc. turto rinkos vertės. Apie pirmąsias varžytynes pareiškėja buvo informuota – šią aplinkybę patvirtina byloje esanti pažyma apie įteikimą. Motyvuodamas CPK 704 straipsnio 2, 4 dalimis, nustatęs, kad 2014 m. liepos 2 d. pirkėja įmonė „Primera Investments LP“ įmokėjo į antstolio depozitinę sąskaitą 1 448 000 Lt (419 369,79 Eur), antstolio 2014 m. liepos 2 d. patvarkymu Nr. S1-283451 atšauktos nuo 2014 m. liepos 24 d. iki 2014 m. liepos 31 d. paskelbtos įkeisto turto varžytynės, sprendė, jog nagrinėjamu atveju nenustatyta jokių neteisėtų antstolio veiksmų ir suinteresuotam asmeniui įmonei „Primera Investments LP“ iki varžytynių pradžios įmokėjus nustatytą 1 448 000 Lt (419 369,79 Eur) sumą antstolis teisėtai atšaukė paskelbtas varžytynes. Nustatęs, kad byloje nėra duomenų, jog įmonė LOGIN TRANS OU būtų užsiregistravusi varžytynėse ir sumokėjusi varžytynių dalyvio mokestį, pateikusi įrodymų, pagrindžiančių įmonės ketinimo realumą ir tikrumą, pajėgumą sumokėti siūlomą 2 500 000 Lt (724 050,05 Eur) kainą, sprendė, kad nėra pagrindo daryti neabejotiną išvadą, jog įmonė LOGIN TRANS OU tikrai pirktų turtą už nurodytą 2 500 000 Lt (724 050,05 Eur) kainą, bei remiantis vien šiuo siūlymu teigti, jog turtas varžytynėse būtų parduotas už daug didesnę kainą. Suinteresuotas asmuo įmonė „Primera Investments LP“, įvykdžiusi visus reikalavimus ir įmokėjusi parduodamo turto kainą, pagrįstai tikisi įgyti turtą nuosavybės teise įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Antstolis, vykdydamas išieškojimą, nepažeidė jo veiklą reglamentuojančių teisės normų, todėl pripažinti neteisėtais jo veiksmus ir panaikinti 2014 m. birželio 20 d. patvarkymą dėl turto vertės Nr. S1-281276 ir 2014 m. liepos 2 d. patvarkymą Nr. S1-283451 dėl varžytynių atšaukimo nėra pagrindo.

11Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. spalio 1 d. nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 6 d. nutartį panaikino ir klausimą išsprendė iš esmės – „Knighthill Properties Establishment“ skundą tenkino – panaikino antstolio Aleksandro Selezniovo 2014 m. birželio 20 d. patvarkymą „Dėl turto vertės“ Nr. S1-281276 ir 2014 m. liepos 2 d. patvarkymą „Dėl varžytynių Nr. 48104 atšaukimo“ Nr. S1-283451.

12Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas, jog turto vertė nustatyta teisėtai ir pagrįstai, neįvertino aplinkybės, kad įkeisto turto savininkai iš pradžių prieštaravo UAB „Lituka“ ir Ko nustatytai turto vertei – 1 448 000 Lt (419 369,79 Eur), neatsižvelgė į tai, jog antstolis skundžiamu 2014 m. birželio 20 d. patvarkymu turtą įkainodamas būtent 1 448 000 Lt (419 369,79 Eur) privalomai nesivadovavo UAB „Lovertus“ (ekspertė L. C.) Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės akte Nr. 140526LCH-001 nurodyta turto verte – 1 440 000 Lt (417 052,83 Eur), t. y. šią turto vertę padidino 8000 Lt (2316,96 Eur). Šios aplinkybės, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, kelia abejonių dėl antstolio skundžiamu patvarkymu nustatytos turto kainos objektyvumo bei teisingumo, t. y. antstoliui kilo abejonių dėl eksperto nustatytos turto rinkos vertės (CPK 185 straipsnis). Apie varžytynes antstolis paskelbė 2014 m. birželio 23 d., pirkėja įmonė „Primera Investments LP“ įmokėjo nustatytą 1 448 000 Lt (419 369,79 Eur) sumą į antstolio depozitinę sąskaitą 2014 m. liepos 2 d., skundžiamu 2014 m. liepos 2 d. patvarkymu Nr. S1-283451 antstolis atšaukė paskelbtas įkeisto turto varžytynes, o įmonės LOGIN TRANS OU 2014 m. liepos 3 d. raštą apie ketinimą pirkti turtą už daugiau nei 1 mln. didesnę kainą antstolis gavo 2014 m. liepos 9 d. Įvertinus šias aplinkybes, minėto įmonės LOGIN TRANS OU 2014 m. liepos 3 d. rašto turinį, ginčo pobūdį, darytina išvada, kad abejoti įmonės LOGIN TRANS OU realiu ketinimu ir (ar) šios įmonės galimybėmis įsigyti turtą už 2 500 000 Lt (724 050,05 Eur) nėra pagrindo, nes pasiūlymas rengtas 2014 m. liepos 3 d., o varžytynės turėjo įvykti 2014 m. liepos 24 d. – 2014 m. liepos 31 d. Vykdymo proceso normos, kaip ir visi įstatymai, turi būti aiškinamos ir taikomos, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 straipsnio 4 dalis). Išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros paieškos vykdymo procese principas imperatyviai suponuoja, kad priverstinis turto realizavimo procesas būtų organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal UAB ,,Revilus“ skundą dėl antstolio veiksmų, bylos Nr. 3K-3-215/2014). Akivaizdu, kad ginčo atveju turtą pardavus pirkėjai įmonei „Primera Investments LP“ objektyviai liktų neapgintos kreditorės (išieškotojos, apeliantės) bei skolininko teisės ir turtiniai interesai, nes yra pagrįstų abejonių dėl turto rinkos vertės, todėl būtina turto pardavimo iš varžytynių veiksmus pakartoti iš naujo. Teismas pažymėjo, kad antstoliui iš naujo patvarkius skelbti turto pardavimą iš varžytynių, skolininkui neužkertamas kelias ir (ar) nesuvaržoma jo teisė siūlyti turto pirkėją iš varžytynių parduodamam nekilnojamojo turto objektui (CPK 704 straipsnis).

13III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

14Suinteresuotas asmuo įmonė „Primera Investments LP“ kasaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. spalio 1 d. nutartį, o Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 6 d. nutartį – palikti galioti. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Antstolis nepažeidė pareigos tinkamai įvertinti skolininko turtą. Turto vertė nustatyta įvertinus vykdomojoje byloje Nr. 0010/12/2905 atliktų dviejų turto vertės nustatymo ekspertizių rezultatus. UAB „Lituka ir Ko“ 2014 m. sausio 10 nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ataskaitoje įkeisto turto vertė nustatyta 1 448 000 Lt (419 369,79 Eur). Kadangi parduotino iš varžytynių turto savininkai R. ir R. K. pateikė prieštaravimą dėl šio vertinimo, 2014 m. gegužės 23 d. antstolio patvarkymu buvo paskirta pakartotinė iš varžytynių parduodamo turto rinkos kainos ekspertizė, ją pavesta atlikti UAB „Lovertus“. Ši vertintoja nurodė, kad parduotino iš varžytynių turto rinkos kaina yra 1 440 000 Lt (417 052,83 Eur). Nei išieškotojams, nei skolininkui nepateikus jokių motyvuotų prieštaravimų dėl antstolio dviejomis parduodamo turto rinkos kainos ekspertizių nustatytos ginčo turto rinkos vertėmis, antstolis pagrįstai neskyrė dar vienos ekspertizės savo iniciatyva ir tinkamai naudojosi jam suteikta diskrecijos teise ir, nustatydamas pardavimo iš varžytynių kainą, rėmėsi didesne nustatyta rinkos verte. Klaipėdos apygardos teismas nenurodė įrodymų, patvirtinančių, kad vykdomojoje byloje Nr. 0010/12/2905 atlikta ekspertizė būtų ydinga, prieštarautų konkretiems teisės aktų reikalavimams.

162. Apeliacinės instancijos teismas nesprendė, ar antstolis tinkamai vadovavosi CPK 704 straipsnyje įtvirtinta turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui procedūra, ir neįvertino, ar antstolis atliko neteisėtus veiksmus. Įkeisto turto savininkų pasiūlytas pirkėjas įvykdė įstatyme įtvirtintus ir antstolio nustatytus įpareigojimus – iki varžytynių pradžios į antstolio depozitinę sąskaitą sumokėjo visą įkeisto turto kainą – 1 448 000 Lt (419 369,79 Eur), todėl antstolis pagrįstai, vadovaudamasis CPK 704 straipsnio 2 dalimi, atšaukė varžytynes. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi pareiškėjo prielaidomis, kad turtas galėjo būti parduotas už daug didesnę sumą.

173. Nuspręsdamas, kad LOGIN TRANS OU ketinimai įsigyti ginčo turtą yra realūs, teismas rėmėsi paprastu LOGIN TRANS OU antstoliui adresuotu raštu. Nėra pateikta jokių įrodymų, patvirtinančių bei garantuojančių, kad LOGIN TRANS OU pasiryžusi sumokėti 2 500 000 Lt (724 050,05 Eur) kainą, tuo labiau kad jokios įmokos antstoliui nebuvo sumokėtos, LOGIN TRANS OU nesiregistravo kaip varžytynių dalyvė, t. y. ji neveikė teisės aktų nustatyta tvarka. Teismui nekilo pagrįstas klausimas, kodėl LOGIN TRANS OU, žinodama, kad turtas vykdomojoje byloje įvertintas 1 448 000 Lt (419 369,79 Eur), pateikė pasiūlymą sumokėti už šį turtą 2 500 000 Lt (724 050,05 Eur), t. y. permokėti daugiau nei 1 mln. litų.

18Atsiliepimu į kasacinį skundą suinteresuotas asmuo „Knighthill Properties Establishment“ prašo palikti skundą nenagrinėtą kaip pateiktą neįgalioto asmens ir kasacinį procesą nutraukti, o nusprendus kasacinio proceso nenutraukti, kasacinį skundą atmesti ir priteisti iš kasatoriaus bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į kasacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

191. Išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros paieškos vykdymo procese imperatyvai suponuoja, kad priverstinis turto realizavimo procesas būtų organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal UAB ,,Revilus“ skundą dėl antstolio veiksmų, bylos Nr. 3K-3-215/2014). Jau vien aplinkybė, kad vykdymą organizuojantis antstolis yra gavęs pasiūlymą įsigyti areštuotą turtą už kone dvigubai didesnę kainą, nei eksperto nustatyta vertė, kelia pagrįstų abejonių dėl turto įkainojimo teisingumo bei adekvatumo turto rinkos kainai. Pareiškėjas ir kiti vykdymo proceso dalyviai neturėjo pagrindo skųsti įkainojimo procedūrų, nes ekspertizės metu nustatyto turto įkainojimo neadekvatumas realiai rinkos vertei išaiškėjo tik gavus potencialaus pirkėjo 2014 m. liepos 3 d. siūlymą įsigyti turtą už 2 500 000 Lt (724 050,05 Eur).

202. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ir CPK 704 straipsnio nuostatos skolininko teisę pasiūlyti parduodamo turto pirkėją sieja ne tik su vykdymo proceso operatyvumu, bet ir kreditoriaus interesų kuo didesniu patenkinimu, taip pat skolininko nuostolių išvengimu. Visų šių trijų sąlygų visetas yra būtinas analizuojant CPK 704 straipsnyje įtvirtintą skolininko teisę. Teismų praktika analizuojamu klausimu remiasi vykdymo proceso dalyvių interesų pusiausvyros išlaikymo principu, sąžiningumu, teisingumu bei protingumu. CPK 704 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintų teisės normų tikslas yra užtikrinti, kad turtas nebūtų realizuotas vykdymo procese už mažesnę kainą nei rinkos vertė. Pirmenybė teikiama skolininko ir išieškotojo teisių ir interesų gynimui, bet ne skolininko pasiūlytam pirkėjui, ketinančiam įsigyti turtą žemesne nei rinkos kaina. Tai, kad skolininko pasiūlytas pirkėjas sumoka nurodytą turto kainą, nesuteikia jokių teisinių privilegijų ir nesudaro privalomo pagrindo tvirtinti turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą teismine tvarka. Ginčo situacija nagrinėjamoje byloje skiriasi nuo situacijų, analizuotų esančioje teismų praktikoje šiomis aplinkybėmis: (i) yra realus interesantas, kuris išreiškė aiškų ketinimą įsigyti išvaržomą turtą už kone dvigubai didesnę kainą; (ii) skolininko ir įkeisto turto savininkų pasiūlytas turto pirkėjas į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėjo turto įkainojimo sumą, kuri nepadengia visų išieškotojų reikalavimų vykdomojoje byloje.

213. LOGIN TRANS OU rašytiniame pasiūlyme antstoliui aiškiai nurodė, kad yra pasirengusi visą siūlomą kainą iš karto sumokėti į nurodytą antstolio depozitinę sąskaitą, tačiau tokia galimybė potencialiam turto pirkėjui nebuvo sudaryta. Dėl to nepagrįsti teiginiai, kad pasiūlymas įsigyti turtą yra nerealus.

224. Svarstytinas kasacinio proceso, kaip pradėto pagal asmens, neturinčio teisės reikšti kasacinio skundo, nutraukimo bei kasacinio skundo palikimo nenagrinėtu klausimas. Pirmosios instancijos teismui į bylos nagrinėjimą suinteresuoto asmens teisėmis įtraukus kasatorių, šis įgijo teisę skųsti procesinius sprendimus šioje civilinėje byloje. Suinteresuoto asmens nuomone, kasatorius galėtų įgyti teisę dalyvauti vykdymo procese tik nuo momento, kai antstolis surašytų aktą dėl turto perdavimo kasatoriaus nuosavybėn arba tokį dokumentą atsisakytų surašyti bei grąžintų kasatoriui į antstolio depozitą sumokėtas lėšas, o šiuo metu kasatorius turėtų veikti išvien su jį pasiūliusiu skolininku bei įkeisto turto savininkais, bet ne kaip savarankiškas vykdymo proceso dalyvis, kurio interesai ginčo situacijoje nesutampa nė su viena iš vykdymo proceso šalių. LOGIN TRANS OU, skirtingai nei kasatorius, pirmosios instancijos teismo nebuvo įtraukta į bylą suinteresuotu asmeniu ir negalėjo patvirtinti pateikto pasiūlymo realumo.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

25Dėl suinteresuoto asmens statuso vykdymo procese

26Suinteresuotam asmeniui „Knighthill Properties Establishment“ kvestionuojant suinteresuoto asmens „Primera Investments LP“ procesinį statusą ir jo teisę paduoti kasacinį skundą, teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 633 straipsnio 2 dalį asmenys, kuriems vykdymo veiksmai sukelia arba gali sukelti teisines pasekmes, laikomi suinteresuotais asmenimis vykdymo procese. Antstoliui paskelbus apie ginčo turto pardavimą varžytynėse, įmonė „Primera Investments LP“, į antstolio depozitinę sąskaitą sumokėdama reikiamą įnašą, įstatymų nustatyta tvarka pateikė naują ofertą dėl ginčo turto įsigijimo. Taip ji tapo vykdymo proceso dalyve, kurios teisėms ir pareigoms turės tiesioginės įtakos nagrinėjamos bylos baigtis, nusprendus dėl antstolio teisių ir pareigų akceptuojant ofertą. Dėl to įmonė „Primera Investments LP“ pagrįstai buvo įtraukta dalyvauti šioje byloje suinteresuotu asmeniu ir turi tokiems asmenims įstatyme nustatytas procesines teises, įskaitant teisę paduoti kasacinį skundą (CPK 342 straipsnis).

27Dėl antstolio pareigų, kai, iki parduodant turtą skolininko pasiūlytam pirkėjui, pasiūloma turtą įsigyti už didesnę kainą

28Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas vienas iš esminių antstolio veiklos principų: vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad išieškotojui pateikus antstoliui vykdytiną vykdomąjį dokumentą, antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas bei aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus. Taigi įstatyme įtvirtintas aktyvus antstolio vaidmuo vykdymo procese ir jo pareiga siekiant vykdymo tikslo atsižvelgti į visų vykdymo procese dalyvaujančių asmenų interesus bei padėti šiems asmenims įgyvendinti įstatyme suteiktas teises. Nurodytieji antstolio veiklos principai svarbūs aiškinant ir taikant vykdymo procesą reglamentuojančias teisės normas, be to, jie yra antstolio veiksmų teisėtumo matas ir tais atvejais, kai įstatyme tiesiogiai neįtvirtinta taisyklė, kaip susiklosčiusioje situacijoje antstolis privalo veikti. Vykdymo esmė – skolos išieškojimas, taip įvykdant skolininko prievolę kreditoriui. Dėl to aiškinant ir taikant vykdymo procesą reglamentuojančias normas, turi būti užtikrinama, kad teisės taikymo rezultatas nebus priešingas siekiamam tikslui. Pažymėtina, kad įstatyme nustatytos taisyklės tam tikram tikslui pasiekti yra įtvirtintos kaip optimalios įprastais, dažniausiai pasitaikančiais atvejais, numatytais įstatymo leidėjo. Tais atvejais, kai yra įstatymo leidėjo nereglamentuota situacija, ji sprendžiama taikant įstatymo ar teisės analogiją.

29Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros paieškos vykdymo procese imperatyvai suponuoja, kad priverstinis turto realizavimo procesas būtų organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal UAB ,,Revilus“ skundą dėl antstolio veiksmų, bylos Nr. 3K-3-215/2014). Turto pardavimas už didžiausią galimą kainą – siektinas priverstinio skolos išieškojimo tikslas, neabejotinai naudingas tiek kreditoriui, tiek skolininkui, o vykdymo proceso tikslas kuo greičiau įvykdyti teismo sprendimą per se nepakankamas pateisinti vykdymo proceso dalyvių turtinių interesų pažeidimą.

30Turto pardavimas skolininko pasiūlytam pirkėjui – vienas iš CPK nustatytų priverstinio turto realizavimo būdų. CPK 704 straipsnyje (nagrinėjamu atveju aktuali šio straipsnio redakcija, galiojusi iki 2014 m. rugpjūčio 1 d. pakeitimo) nustatyta skolininko teisė surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją, kurią jis gali realizuoti, jeigu iki varžytynių pradžios į antstolio depozitinę sąskaitą sumokama ne mažesnė pinigų suma kaip turto arešto akte nurodyta realizuojamo turto vertė arba mažesnė suma, pakankama įsiskolinimams vykdymo išlaidoms padengti, – tokiu atveju varžytynės atšaukiamos, turtas parduodamas skolininko pasiūlytam pirkėjui surašant Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą. Kasacinio teismo išaiškinta, kad skolininko turto pardavimas jo nurodytam pirkėjui turi prioritetą prieš turto pardavimą iš varžytynių, nes taip realizuojant turtą sumažinamos galimos vykdymo išlaidos bei greičiau patenkinami kreditorių interesai. Toks skolininko turto pardavimo būdas turi būti taikomas, nes atitinka tiek išieškotojo (pirkėjo sumokama suma padengia įsiskolinimą ir vykdymo išlaidas, išieškojimas vyksta operatyviau), tiek ir skolininko interesus (šis turi galimybę aktyviau dalyvauti turto pardavimo procese, siekti, kad turtas būtų parduotas už kainą, atitinkančią skolininko interesus) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. S. v. antstolis Saulius Užkuraitis, kt., bylos Nr. 3K-3-247/2008).

31Įstatyme tiesiogiai nereglamentuota nagrinėjamoje byloje susiklosčiusi situacija, kaip turi elgtis antstolis, kai skolininko pasiūlytam pirkėjui įmokėjus varžytynėse parduotino turto kainą į antstolio depozitinę sąskaitą, iki turto pardavimo akto surašymo atsiranda potencialus turto pirkėjas, už parduodamą turtą siūlantis didesnę kainą, todėl dėl šio klausimo spręstina pagal aptartas vykdymo proceso principines nuostatas. Pažymėtina, kad CPK 704 straipsnio efektyvumą kreditoriaus interesų požiūriu turi užtikrinti šio straipsnio 2 dalis, nustatanti, kad į antstolio depozitinę sąskaitą turi būti sumokama: 1) ne mažesnė pinigų suma kaip turto arešto akte nurodyta areštuoto turto vertė arba 2) mažesnė suma, kurios užtenka visiškai padengti įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms. Antrasis būdas tikrai užtikrina kreditorių interesus, o pirmojo atveju kreditorių interesų užtikrinimas priklauso nuo tinkamo areštuoto turto įvertinimo. Kadangi turto vertė priklauso nuo daugelio greitai besikeičiančių aplinkybių (bendros rinkos būsenos, konkrečių asmenų poreikio įsigyti būtent parduodamą objektą ir kt.), dažnai ji gali būti nustatoma tik apytiksliai. Dėl to bet kada gali paaiškėti, kad yra konkretus asmuo, turintis poreikį įsigyti parduodamą turtą už didesnę kainą, nei yra nustatyta turto vertė. Tokiu atveju turto pardavimas už nustatytąją, o ne didesnę kainą galėtų pažeisti kreditorių interesus. Atitinkamai ir antruoju CPK 704 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju – skolininkui pasiūlius pirkėją, kuris sutinka sumokėti mažesnę sumą, pakankamą visiškai padengti įsiskolinimus ir vykdymo išlaidas, šiam sumokėjus įmoką į antstolio depozitinę sąskaitą, jei paaiškėtų, kad atsirado kitas pirkėjas, kuris sutinka sumokėti didesnę sumą, šio paskutinio pasiūlymo atmetimas vien dėl to, kad jau atlikti CPK 704 straipsnyje nustatyti veiksmai, lemtų turto savininko galimybės gauti už savo turtą jo vertę atitinkančią kainą praradimą ir jo interesų pažeidimą. Toks įstatymo normos taikymas prieštarautų įstatymo tikslui maksimaliai suderinti vykdymo proceso dalyvių teisėtus interesus, nes turtas būtų priverstinai parduotas ne už didesnę, o už mažesnę pirkėjo pasiūlytą kainą. Apibendrindama aptartas nuostatas teisėjų kolegija išaiškina, kad tais atvejais, kai atliekant vykdymo veiksmus paaiškėja geresnis būdas užtikrinti vykdymo proceso dalyvių interesus, tiek jie, tiek jų teisių ir teisėtų interesų apsaugą užtikrinantis antstolis turi veikti vadovaudamiesi vykdymo teisės normų sisteminiu aiškinimu ir teisės principais, taip, kad vykdymo proceso dalyvių interesai būtų užtikrinti esamoje situacijoje maksimaliai geriausiu būdu.

32CPK 704 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad areštuotas turtas skolininko pasiūlytam pirkėjui parduodamas surašant Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą. Atitinkamai Sprendimo vykdymo instrukcijoje nurodyta, kad Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktas yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas. Taigi, turto pardavimo sandorio sudarymo teisiniai padariniai įstatyme siejami ne su turto vertę atitinkančios įmokos sumokėjimu, o su Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos akto surašymu, todėl vien įmokos sumokėjimas nesuteikia potencialiam pirkėjui besąlygiškos teisės reikalauti, kad turtas būtų parduotas jam, inter alia, tais atvejais, kai iki varžytynių pradžios atsiranda galimybė parduoti turtą už didesnę kainą ar atsiranda pagrįstų abejonių parduodamo turto įkainojimo teisingumu. Atitinkamai įstatyme nevaržoma potencialaus pirkėjo teisė iki turto pardavimo akto surašymo atsiimti įmoką ir turto nepirkti. Esant sumokėtai pasiūlyto pirkėjo įmokai, gavęs kito potencialaus pirkėjo geresnį pasiūlymą, antstolis turėtų jam pasiūlyti per operatyvų terminą sumokėti siūlomą kainą į depozitinę sąskaitą, taip užtikrindamas pasiūlymo realumą. Tokiu atveju skolininko sutikimo pakeisti jo siūlomą pirkėją neturi būti reikalaujama, jei naujasis pasiūlymas visais aspektais geriau atitinka vykdymo proceso dalyvių interesus. Antstolis apie naują pasiūlymą juos ir pirmąjį potencialų pirkėją turėtų informuoti. Jei yra aspektų, dėl kurių vėlesnis pasiūlymas yra bloginantis turto pardavimo sąlygas, lyginant jį su pirmuoju, dalyviai apie tai per antstolio nustatytą terminą turi pranešti, o antstolis, įvertinęs jų nurodytas aplinkybes, priimti atitinkamą patvarkymą dėl tolesnių vykdymo veiksmų: pakeisti skolininko pasiūlytą pirkėją naujuoju, pasiūliusiu didesnę kainą, ar parduoti turtą pradiniam pirkėjui. Priešingi antstolio veiksmai: turto pardavimas skolininko pasiūlytam pirkėjui, neišnaudojus galimybės jį parduoti už reikšmingai didesnę kainą, pažeidžia aptartas įstatymu įtvirtintas jo pareigas bei vykdymo proceso principus, todėl neteisėti.

33Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pradiniam skolininkų pasiūlytam pirkėjui 2014 m. liepos 2 d. įmokėjus nustatytą 1 448 000 Lt (419 369,79 Eur) sumą, patvarkymu Nr. S1-283451 antstoliui atšaukus paskelbtas įkeisto turto varžytynes, 2014 m. liepos 9 d. antstolio kontoroje gautas 2014 m. liepos 3 d. įmonės LOGIN TRANS OU pranešimas, kad ji pageidauja įsigyti iš varžytynių parduotiną turtą už 2 500 000 Lt (724 050,05 Eur), garantuoja nurodytos kainos sumokėjimą, yra pasirengusi pervesti pinigus į antstolio depozitinę sąskaitą, gavusi jo patvirtinimą dėl turto pardavimo. 2014 m. liepos 10 d. raštu antstolis įmonei LOGIN TRANS OU atsakė, kad tenkinti 2014 m. liepos 3 d. pasiūlymo nėra juridinio pagrindo, nes skolininko ir turto savininkų pasiūlytas pirkėjas jau yra pervedęs lėšas už parduodamą turtą antstoliui. Pirmiau šioje nutartyje išdėstytų nuostatų pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad tokie antstolio veiksmai negali būti pripažinti teisėtais: antstolis turėjo įsitikinti naujojo pirkėjo pasiūlymo realumu ir pasinaudoti galimybe parduoti turtą už didžiausią pasiūlytą sumą, taip siekdamas geresnio kreditoriaus reikalavimų patenkinimo ir sąžiningų skolininko interesų užtikrinimo. Panaikinti arba pakeisti tokią poziciją, atitinkančią apeliacinės instancijos teismo nutartį, nėra pagrindo (CPK 359 straipsnio 3 dalis).

34Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

35Bylą nagrinėjant kasaciniame teisme, patirta 20,05 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Netenkinus kasacinio skundo, šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos valstybės naudai iš kasatoriaus (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

36Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

37Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. spalio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

38Priteisti valstybei iš „Primera Investments LP“ (reg. Nr. SL009995) 20,05 Eur (dvidešimt Eur 5 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (ši suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660).

39Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Suinteresuotas asmuo „Knighthill Properties Establishment“ kreipėsi į... 6. Skundas grindžiamas teigiant, kad antstolis įkeistą turtą skolininko ir... 7. Byloje nustatyta, kad antstolis Aleksandras Selezniovas vykdo vykdomąją bylą... 8. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė... 9. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi skundo... 10. Teismas nurodė, kad pareiškėja motyvuotų prieštaravimų dėl turto... 11. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. spalio 1 d. nutartimi Klaipėdos miesto... 12. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas... 13. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 14. Suinteresuotas asmuo įmonė „Primera Investments LP“ kasaciniu skundu... 15. 1. Antstolis nepažeidė pareigos tinkamai įvertinti skolininko turtą. Turto... 16. 2. Apeliacinės instancijos teismas nesprendė, ar antstolis tinkamai... 17. 3. Nuspręsdamas, kad LOGIN TRANS OU ketinimai įsigyti ginčo turtą yra... 18. Atsiliepimu į kasacinį skundą suinteresuotas asmuo „Knighthill Properties... 19. 1. Išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros... 20. 2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ir CPK 704 straipsnio nuostatos... 21. 3. LOGIN TRANS OU rašytiniame pasiūlyme antstoliui aiškiai nurodė, kad yra... 22. 4. Svarstytinas kasacinio proceso, kaip pradėto pagal asmens, neturinčio... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 25. Dėl suinteresuoto asmens statuso vykdymo procese... 26. Suinteresuotam asmeniui „Knighthill Properties Establishment“... 27. Dėl antstolio pareigų, kai, iki parduodant turtą skolininko pasiūlytam... 28. Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas vienas iš esminių... 29. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad išieškotojo ir skolininko... 30. Turto pardavimas skolininko pasiūlytam pirkėjui – vienas iš CPK nustatytų... 31. Įstatyme tiesiogiai nereglamentuota nagrinėjamoje byloje susiklosčiusi... 32. CPK 704 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad areštuotas turtas skolininko... 33. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pradiniam skolininkų pasiūlytam... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 35. Bylą nagrinėjant kasaciniame teisme, patirta 20,05 Eur bylinėjimosi... 36. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 37. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. spalio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.... 38. Priteisti valstybei iš „Primera Investments LP“ (reg. Nr. SL009995) 20,05... 39. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...