Byla 2-1132/2012
Dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, A. J. individualios įmonės bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-31-267/2012)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Algirdo Gailiūno ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. J. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 9 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, A. J. individualios įmonės bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-31-267/2012).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Šiaulių apygardos teismas 2009 m. sausio 14 d. nutartimi iškėlė A. J. individualiai įmonei bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB ,,Tytus“.

5Atsakovas bankrutavusios A. J. individualios įmonės savininkas A. J., kreipėsi į teismą su prašymu dėl bankroto administratoriaus UAB „Tytus“ atstatydinimo, įmonės mokumo ir veiklos atnaujinimo, pasirašant taikos sutartį ir naujo administratoriaus paskyrimo. Prašymą grindė aplinkybėmis, susijusiomis su administratoriaus neveiklumu, kreditorių teisių pažeidimu, neūkišku administravimu, pajamų ir išlaidų apskaitos slėpimu, nuostolingomis sutartimis ir kt. Prašė teismo inicijuoti bankrutavusiai įmonei restruktūrizavimo procesą.

6Bankrutavusios A. J. individualios įmonės bankroto administratorius pateikė teismui atsiliepimą į A. J. prašymą, kuriame nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas 2009 m. lapkričio 3 d. nutartimi pripažino A. J. individualią įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, todėl įmonės savininko prašymai, susiję su likviduojamos dėl bankroto įmonės veiklos atkūrimu, yra aiškiai nepagrįsti ir prieštarauja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatoms (toliau - ĮBĮ). Bankroto procedūros užsitęsė dėl teisminių ginčų su įmonės savininkais ir nuolatinių A. J. skundų dėl kreditorių susirinkimų nutarimų. Nėra pagrindo tenkinti pareiškimą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo jau vien dėl to, kad tam nepritaria įmonės kreditorių susirinkimas, svarstęs šį klausimą jau tris kartus.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 9 d. nutartimi atmetė A. J. prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, įmonės mokumo ir veiklos atnaujinimo, pasirašant taikos sutartį, skyrė A. J. 1 000 Lt baudą. Teismas nurodė, kad 2012 m. kovo 6 d. įvykusio A. J. individualios įmonės kreditorių susirinkimo metu A. J. iniciatyva trečią kartą (anksčiau svarstyta 2011-11-08 ir 2012-01-11 kreditorių susirinkimuose, protokolai Nr. 24, 27, 29) buvo sprendžiamas administratoriaus UAB „Tytus“ atstatydinimo klausimas ir kreditorių balsų dauguma (86,22 %) įmonės savininko pasiūlymas buvo atmestas Teismas, įvertinęs pateiktus dokumentus ir administratoriaus argumentus, sprendė, kad A. J. pateiktas prašymas yra aiškiai nepagrįstas. Šią išvadą teismas grindė ir Įmonių bankroto valdymo departamento prie ūkio ministerijos 2012-01-12 ir 2012-01-23 išvadomis, kuriose konstatuota, kad, atlikus administratoriaus UAB „Tytus“ veiklos administruojant A. J. individualią įmonę, tikrinimą, teisės aktų, reglamentuojančių bankroto procedūras, pažeidimų nebuvo nustatyta. Pareiškėjo prašymus, susijusius su bankrutavusios A. J. individualios įmonės mokumo ir veiklos atnaujinimu, pasirašant taikos sutartį, teismas atmetė kaip visiškai nepagrįstus ir prieštaraujančius ĮBĮ 28 straipsnio nuostatoms, nes Šiaulių apygardos teismas 2009 m. lapkričio 13 d. priėmė nutartį, kuria nutarė pripažinti bankrutuojančią A. J. individualią įmonę bankrutavusia ir likviduoti šią įmonę dėl bankroto, kuria buvo patvirtinta ir įmonės likvidavimo tvarka. Be to, šį A. J. pasiūlymą 2012 m. kovo 6 d. bankrutavusios įmonės kreditoriai svarstė kreditorių susirinkime ir absoliučia balsų dauguma pasiūlymą atmetė.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovas A. J. atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl bankroto administratoriaus UAB ,,Tytus“ atstatydinimo išspręsti iš esmės, bei leisti A. J. individualiai įmonei atnaujinti pelningą veiklą nutraukiant bankroto procesą. Skunde nurodo, kad bylą nagrinėjusi teisėja buvo šališka. Įstatymas neriboja kreditorių ir teismo teisės bankroto proceso eigoje spręsti klausimą dėl bankroto administratoriaus tinkamumo vykdyti savo funkcijas, bei atnaujinti įmonės mokumą ir veiklą. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas ar kreditoriai, turėdami duomenų, kad įmonės administratorius nėra pakankamai aktyvus, ar iškilus pagrįstoms abejonėms dėl administratoriaus tinkamumo, turi teisę spręsti klausimą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo. Bankroto administratorius UAB ,,Tytus“ direktorius nesprendžia galimybės atnaujinti įmonės pelningą veiklą. Neveiklumu didina įmonės kreditorinius reikalavimus, neatsiskaito su kreditoriaus, iš pelningai vykdomos ūkinės – komercinės veiklos pajamas naudoja savo interesams dengti. Panaudodamas lėšas bankroto administratorius jas naudoja neūkiškai ir neracionaliai, nesąžiningai eikvodamas gaunamas lėšas savo poreikiams tenkinti.

11IV. Apeliacinio teismo argumentai

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas, skirtas bankroto bylų nagrinėjimui, yra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

14Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, jo teisės ir pareigos reglamentuotos ĮBĮ 11 straipsnyje, o šio straipsnio 8 dalyje yra įtvirtinti atvejai, kuomet teismas gali atstatydinti bankroto administratorių iš pareigų: 1) kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo ar atstatydinimo; 2) kai bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo; 3) kai teismas sužino, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir administratorius ir (arba) kreditoriai nesikreipė į teismą dėl šio administratoriaus atstatydinimo. Atsižvelgiant į šias teisės normas, darytina išvada, kad įstatymas numato galimybę 2 subjektams kreiptis dėl administratoriaus atsistatydinimo, tai yra kreditorių susirinkimui (komitetui) arba pačiam administratoriui. Be to, įstatyme įtvirtinta teismo prerogatyva ex officio spręsti dėl administratoriaus atstatydinimo, nepaisant to, kad nei vienas iš minėtų subjektų administratoriaus atstatydinimo klausimo nekėlė. Tačiau specialiame teismines bankroto procedūras reguliuoti skirtame įstatyme įtvirtinta tokia teisinė reglamentacija, kuri tiek atskiram bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditoriui, tiek akcininkui nesuteikia teisės tiesiogiai reikšti teismui prašymą pakeisti bankroto administratorių. Tokia praktika formuojama ir teismų procesiniuose sprendimuose (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-693/2007; 2012 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-603/2012).

15Iš bylos duomenų matyti, kad prašymą atstatydinti bankroto administratorių UAB „Tytus“ pateikė bankrutuojančios A. J. individualios įmonės savininkas ir kreditorius A. J.. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai nurodė, kad teikimo atstatydinti bankroto administratorių teisė įstatymo suteikta kreditorių susirinkimui, kaip kolegialiam visus kreditorius atstovaujančiam teisės subjektui. Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 13 punktą teisę reikalauti pakeisti (atstatydinti) administratorių turi kreditorių susirinkimas (komitetas), o atskiri kreditoriai tokią teisę gali įgyvendinti per kreditorių susirinkimą (komitetą), jame inicijuodami šį klausimą, naudodamiesi kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimo apskundimo teise, jeigu susirinkime (komiteto posėdyje) nutariama atsisakyti kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo. Bylos duomenys patvirtina, kad bankrutuojančios A. J. individualios įmonės kreditorių susirinkimas 2011 m. lapkričio 8 d., 2012 m. sausio 11 d. ir 2012 m. kovo 6 d. posėdžiuose svarstė A. J. siūlymą dėl nepasitikėjimo bankrutuojančios A. J. individualios įmonės bankroto administratoriumi ir kreipimosi į teismą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo, tačiau visais atvejais šis A. J. pasiūlymas kreditorių balsų dauguma buvo atmestas. Minėti kreditorių susirinkimų nutarimai nebuvo panaikinti. Todėl šiuo atveju A. J. prašymas dėl administratoriaus atstatydinimo negalėjo būti iš esmės nagrinėjamas teisme (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-616/2011).

16Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, bet kurioje bankroto procedūros stadijoje neribojama teismo teisė spręsti klausimą, ar bankroto administratorius tinkamai vykdo jam pavestas funkcijas ir ar administratorius yra tinkamas šioje įmonėje vykdyti administratoriaus pareigas. Faktinis pagrindas tam gali būti atskiro kreditoriaus teismui pateikta informacija, taip pat paaiškėję duomenys apie administratoriaus galimą suinteresuotumą bankroto byla (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-314/2009). Bankroto proceso esmei bei paskirčiai prieštarautų tokia situacija, kai teismas, turėdamas rimtų duomenų apie administratoriaus netinkamumą, atsisakytų nagrinėti ir spręsti klausimą dėl šio asmens pakeitimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-576/2006).

17Taigi teismas esant tam tikrai faktų sudėčiai turi ex officio spręsti klausimą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo. Tačiau, teisėjų kolegija, įvertinusi apelianto nurodytas aplinkybės, sprendžia, kad jos nesudaro pagrindo išvadai, jog paskirtas bankroto administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir yra objektyvus pagrindas jį atstatydinti. Šią išvadą patvirtina ir byloje esantys Įmonių bankroto valdymo departamento prie ūkio ministerijos 2012-01-12 ir 2012-01-23 raštai, kuriuose nurodyta, kad išnagrinėjus A. J. skundus dėl bankroto administratoriaus UAB ,,Tytus“ vykdomų bankroto procedūrų bankrutavusioje A. J. individualioje įmonėje bei bankroto administratoriaus paaiškinimą ir juos pagrindžiančius dokumentus, nustatyta, jog administratorius nepažeidė teisės aktų, reglamentuojančių bankroto procedūras, nuostatų.

18Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė apelianto prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo bei pagrįstai nurodė, kad negali būti tenkinamas apelianto prašymas dėl bankrutavusios A. J. individualios įmonės mokumo ir veiklos atnaujinimo, motyvuodamas tuo, jog toks prašymas prieštarauja ĮBĮ 28 straipsnio nuostatoms, nes Šiaulių apygardos teismas 2009 m. lapkričio 13 d. priėmė nutartį, kuria nutarė pripažinti bankrutuojančią A. J. individualią įmonę bankrutavusia ir likviduoti šią įmonę dėl bankroto.

19Apeliantas skunde nurodo, kad bylą nagrinėjusi teisėja buvo šališka. Teisėjų kolegija pažymi, kad teisėjo nušalinimo klausimą sprendžia atitinkamo teismo pirmininkas, Civilių bylų skyriaus primininkas arba jų paskirtas teisėjas (CPK 69 str. 1 d.). Apeliantas nepateikė įrodymų, kad būtų kreipęsis dėl teisėjos, nagrinėjančios šią bylą, nušalinimo bei įrodymų, kad šio klausimo nagrinėjimui būtų buvęs pagrindas. Todėl apelianto jokiais objektyviais įrodymais bei argumentais nepagrįsta prielaida apie teisėjos, nagrinėjančios šią bylą pirmąja instancija, šališkumą atmetama kaip neįrodyta (CPK 12 ir 178 str.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

21Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. sausio 14 d. nutartimi iškėlė A. J.... 5. Atsakovas bankrutavusios A. J. individualios įmonės savininkas A. J.,... 6. Bankrutavusios A. J. individualios įmonės bankroto administratorius pateikė... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 9 d. nutartimi atmetė A. J. prašymą... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovas A. J. atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2012 m.... 11. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 14. Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, jo teisės ir pareigos... 15. Iš bylos duomenų matyti, kad prašymą atstatydinti bankroto administratorių... 16. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, bet kurioje bankroto procedūros... 17. Taigi teismas esant tam tikrai faktų sudėčiai turi ex officio spręsti... 18. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą,... 19. Apeliantas skunde nurodo, kad bylą nagrinėjusi teisėja buvo šališka.... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 21. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartį palikti nepakeistą....