Byla e2-141-336/2017
Dėl kredito, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Audra Kriščiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės BnP Finance, AB ieškinį atsakovei K. F. dėl kredito, palūkanų ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovė BnP Finance, AB ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės K. F. 20,39 Eur negrąžinto kredito, 123,63 Eur palūkanų, 1,84 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai 2016-12-21 CPK 130 str. numatyta tvarka. Per nustatytą 20 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo dienos terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2011-11-17 tarp vartojimo kredito davėjo UAB „Credit day“ ir atsakovės buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 115,82 Eur kreditas. 2012-03-16 buvo pratęstas kredito grąžinimo terminas ir atsakovė įsipareigojo grąžinti suteiktą kreditą, kredito mokestį iki 2012-04-30. 2016-11-23 tarp pradinio kreditoriaus ir ieškovės buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, pagal kurią pradinis kreditorius perleido ieškovei reikalavimo teises į atsakovės skolą. Apie reikalavimo teisių perleidimą bei pareigą įvykdyti prievolę atsakovė informuota 2016-11-23 pranešimu, išsiųstu paštu bei elektroniniu paštu. Ieškovės teigimu, atsakovė savo įsipareigojimų nevykdė, paimto kredito negrąžino. Įrodymų, patvirtinančių tinkamą sutartinių prievolių įvykdymą, atsakovė nepateikė, skolos dydžio neginčijo.

6Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, yra pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą (CPK 285 str. 2 d.). Pagal CK 6.870 str. 1 d. paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui gautą sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu (CK 6.101 str. 1 d.). Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės (CK 6.101 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kad paskolos grąžinimo terminas yra pasibaigęs, byloje nesant įrodymų, kad atsakovė įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir grąžino ieškovei gautą paskolą, ieškovei iš atsakovės priteistina 20,39 Eur negrąžintas kreditas, 1,84 Eur delspinigiai (CK 6.71 str., 6.213 str. 1 d., 6.873 str.).

7Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 123,63 Eur palūkanų. Palūkanos – tai mokestis už pinigų skolinimą (pelno palūkanos) arba minimalių kreditoriaus nuostolių kompensacija už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą (kompensuojamosios palūkanos). Kasacinio teismo praktikoje pelno palūkanos aiškinamos kaip atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi svetimais pinigais, nesvarbu, kokie to naudojimosi rezultatai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Š. ir kt. v. R. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-272/2014; 2007 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje T. M. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-357/2007). Taigi, kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarties nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas prievolę įvykdyti natūra, t. y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas (CK 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis). Tokios palūkanos mokamos iki piniginių prievolių įvykdymo, jeigu šalys nėra susitarusios kitaip. Iš Vartojimo kredito sutarties specialiųjų sąlygų matyti, kad vartojimo kredito metinė palūkanų norma sudaro 130,78 procentų. Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma 236,19 proc. Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Vartojimo kredito įstatymo (nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2015 m. sausio 1 d. galiojusi statymo redakcija) 21 str. 1 d. nustatyti tam tikri reikalavimai dėl bendros vartojimo kredito kainos: ji turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito davėjo ir vartojimo kredito gavėjo interesų pusiausvyros. Įstatyme nustatyta prezumpcija, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka šio įstatymo 21 str. 1 d. nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatytos bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu didesnė kaip 200 proc. (Vartojimo kredito įstatymo 21 str. 2 d.). Kai bendra kredito kaina neviršija įstatyme nustatytos maksimalios ribos (200 proc.), ji turi būti vertinama pagal Vartojimo kredito įstatymo 21 str. kriterijus ir gali būti pripažinta jų neatitinkančia bei dėl to mažintina. Kadangi vartojimo sutartyje draudžiama įtvirtinti nesąžiningas sąlygas, o jei tokios įtvirtintos, vartotojui neprivaloma jų laikytis, tai teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, tokios nuostatos laikomasi ir vertinant vartojimo kredito sutarties sąlygas dėl palūkanų dydžio (LAT 2016-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016). Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovė yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 str. 4 d., Vilniaus apygardos teismo 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo 2012-02-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85-280/2012). Nagrinėjamoje byloje, teismo vertinimu, atsakovė prisiėmė prievolę atlyginti ieškovei aiškiai per dideles palūkanas už paskolintų pinigų naudojimąsi iki visiško kredito grąžinimo dienos. Įvertinus ieškovės paskaičiavimus, laikytina, jog paskaičiuota palūkanų suma 123,63 Eur palūkanos už naudojimąsi vartojimo kredito suma iki Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo dienos, didesnė už kredito sumą, yra neprotingai didelė. Be to, atsižvelgiant į pradinės kreditorės veiklos specifiką – teikia greitąsias vartojimo paskolas – teismas pažymi, kad atsakovei tinkamai nevykdant sutartinių įsipareigojimų, nustatytu terminu negrąžinus paskolos, pradinė kreditorė ilgą laiką nesikreipė į teismą, negynė savo teisių. O ieškovei, perkančiai reikalavimo teisę į atsakovės skolą, šios aplinkybės buvo žinomos. Atsižvelgiant į negrąžintos kredito sumos (20,39 Eur) ir prašomų priteisti palūkanų dydį (123,63 Eur), laikotarpį, už kurį paskaičiuotos palūkanos (nuo 2012-04-30 iki 2016-11-23), vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais bei atsižvelgiant į ieškovės veiklos specifiką ir nuotolinio skolinimo riziką, į tai, kad sutartis sudaryta prisijungimo būdu, prašomų priteisti palūkanų dydis teismo iniciatyva mažintinas iki 50,00 Eur, laikant, kad toks dydis atitinka abiejų šalių teises bei teisėtus interesus, priteisiant šią sumą iš atsakovės. Kitoje dalyje reikalavimas dėl palūkanų priteisimo atmestinas.

8Be to, CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovei iš atsakovės taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-12-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

9Ieškovė prašė priteisti 15 Eur žyminio mokesčio ir 121 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Ieškinį patenkinus iš dalies (49,52 %), ieškovei iš atsakovės proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 74,91 Eur (59,91 Eur už advokato pagalbą + 15 Eur žyminis mokestis) (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d., 88 str. 1 d. 6 p., 98 str.).

10Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 92 str., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-09-23 įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

11Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovės K. F., a. k. ( - ), 20,39 Eur (dvidešimt eurų 39 ct) negrąžinto kredito, 50,00 Eur (penkiasdešimt eurų 00 ct) palūkanų, 1,84 Eur (vieną eurą 84 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2016-12-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 74,91 Eur (septyniasdešimt keturis eurus 91 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei BnP Finance, AB, į. k. 302447985.

14Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

15Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kėdainių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai