Byla 2A-239/2013
Dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino ir Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Derustos prekyba“, J. S. ir E. S. apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1164-273/2011 pagal ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD banko ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Derustos prekyba“, E. S., A. P., tretysis asmuo J. S. dėl skolos priteisimo, bei atsakovo E. S. ir trečiojo asmens J. S. priešieškinį ieškovui dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AB DnB NORD bankas patikslintu ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Derustos prekyba“, E. S. ir A. P. 31372,08 EUR skolos, 6,26 procentus metinių palūkanų nuo 31086,65 EUR sumos už laikotarpį nuo 2010-08-09 iki 2010-12-02 ir 6,26 procentus metinių palūkanų nuo 31372,08 EUR už laikotarpį nuo 2010-12-02 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad tarp AB DnB NORD banko (ankstesnis pavadinimas AB bankas „NORD/LB Lietuva“, toliau vadinamas Banku) ir kredito gavėjo UAB „Derustos prekyba“ buvo sudaryta 2004-07-19 Kredito linijos sutartis Nr. 5444, kurios pagrindu kredito gavėjui UAB „Derustos prekyba“ suteiktas 100000 Lt kredito linijos limitas su kintama palūkanų norma terminui iki 2006-07-19. Kredito linijos sutarties sąlygos buvo keičiamos 2006-07-24 Susitarimu Nr. 1, pagal kurį kredito linijos suma konvertuota į ES eurus (29 000,00 EUR), 2007-08-03 Susitarimu Nr. 5444/2 ir 2008-07-29 Susitarimu Nr. 5444/3, pagal kurį nustatytas galutinis kredito linijos galiojimo ir kreditų grąžinimo terminas iki 2009-07-10. Už laiku nesumokėtas Bankui palūkanas, papildomas palūkanas, įsipareigojimo mokestį, UAB „Derustos prekyba“ įsipareigojo Bankui mokėti 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos (kredito linijos sutarties bendrosios dalies 33 p.) Prievolių pagal kredito linijos sutartį su visais vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais užtikrinimui sudaryta 2008-07-29 Laidavimo sutartis Nr. 2351 tarp Banko ir laiduotojo E. S. bei 2008-07-29 Laidavimo sutartis Nr. 2352 tarp Banko ir laiduotojo A. P., kuriomis laiduotojai įsipareigojo atsakyti solidariai visu savo turtu, jei kredito gavėjas UAB „Derustos prekyba“ neįvykdys visų, dalies ar įvykdys netinkamai prievoles Bankui (laidavimo sutarčių 1.1, 2.1.1 p.). Kredito gavėjas kredito linijos sutartimi su visais vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais prisiimtus įsipareigojimus vykdė netinkamai, būtent, 2009-07-10 suėjus galutiniam kredito linijos galiojimo ir kreditų grąžinimo terminui negrąžino Bankui kredito, nesumokėjo palūkanų ir delspinigių. Dėl šios priežasties Bankas 2010-06-30 raštu Nr. 30.58.37/1374 įspėjo kredito gavėją ir laiduotojus apie neįvykdytus skolinius įsipareigojimus ir paragino per papildomai nustatytą terminą padengti skolą kartu įspėdamas, kad to nepadarius, Bankas įstatymų nustatyta tvarka kreipsis dėl priverstinio skolos išieškojimo. Skola Bankui pagal kredito linijos sutartį su visais vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais 2010-08-09 dieną sudaro 28691,05 EUR negrąžinto kredito, 2370,56 EUR nesumokėtų palūkanų, 167,05 EUR delspinigių, iš viso – 31228,66 EUR. Kadangi galutinio kredito grąžinimo termino suėjimas nepanaikina prievolės grąžinti kreditą, mokėti palūkanas ir delspinigius (CK 6.189 str. 4 d., 6.210 str.), vadovaujantis kredito linijos sutarties bendrosios dalies 33 p. už laiku nesumokėtas Bankui palūkanas iš atsakovų priteistini 0,05 % dydžio delspinigiai už laikotarpį nuo 2010-08-09 iki 2010-12-08, t.y. 2370,56 EUR x 0,05 % x 121 diena = 143,42 EUR. Tokiu būdu iš atsakovų prašoma priteisti skola sudaro 31372,08 EUR (31228,66 EUR + 143,42 EUR), t.y. 108321,52 Lt. Taip pat, atsakovai, vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str., privalo mokėti procesines palūkanas.

6Atsiliepime į ieškinį atsakovas E. S. ir UAB „Derustos prekyba“ nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Ieškovas kreipdamasis į teismą su ieškiniu, nuslėpė nuo teismo, kad savo įsipareigojimams užtikrinti ieškovo atžvilgiu, UAB „Derustos prekyba“ yra įkeitusi savo kilnojamąjį turtą (prekių atsargas) ieškovui. Ieškovas sąmoningai nesikreipė į Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos skyrių, dėl išieškojimo nukreipimo į turtą, kuriuo yra užtikrinta prievolė ieškovui. Prašymas dėl priverstinio skolos išieškojimo pateiktas hipotekos teisėjui tik 2010-08-25, kuomet ieškinys teismui su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones 2010-08-06. 2004-07-20 kredito linijos sutartis Nr: 30.58.37/1374, buvo sudaryta tarp ieškovo ir „Dersusto prekyba“. Įsipareigojimams, kylantiems iš šios sutarties užtikrinti, UAB „Derustos prekyba“ įkeitė ieškovui dalį savo turto, būtent prekes. Akivaizdu, kad ieškovas laikydamas, jog UAB „Derustos prekyba“ nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, turėtų pirmiausia pasinaudoti teise bei realiomis galimybėmis patenkinti savo reikalavimus iš įkeisto turto. Tačiau, ieškovas elgdamasis nesąžiningai ir net nepateikęs reikalavimų UAB „Derustos prekyba“, pateikti jam įkeistą turtą bei sudarydamas atitinkamą galimybę UAB „Derustos prekybai“ atsiskaityti, kreipiasi su ieškiniu dėl solidaraus skolos priteisimo iš skolininko, t.y, UAB „Derustos prekyba“ ir laiduotojų, fizinių asmenų. Tokiu būdu ieškovas, ieškinio pateikimo momentu sąmoningai ir piktybiškai nepasinaudojo realia galimybe susigrąžinti skolą ir sąmoningai vengia priimti prievolės įvykdymą. Remiantis minėtomis aplinkybėmis, laikytina, kad ieškovas neturi teisės į ieškinį UAB „Derustos prekybos“ ir laiduotojų atžvilgiu, o teisę į ieškinį įgytų tik tokiu atveju, jeigu remiantis įsiteisėjusia 2010-08-27 Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi Nr. 02201007569-L, ieškovo reikalavimams patenkinti nepakaktų lėšų, gautų realizavus jam įkeistą turtą, nukreipus į šį išieškojimą įstatymų nustatyta tvarka. 2004-07-19 kredito linijos sutarties Nr:5444 specialiosios dalies 10 punktas nustato, kad Kredito gavėjas, t.y. UAB „Derustos prekyba“ įsipareigoja bankui įkeisti įvykdymo užtikrinimo priemones išvardintas šios sutarties 10.1-10.2 papunkčiuose. 2004-07-2 įkeitimo lakšto (Identifikavimo kodas 02/2/2004/0006852) 5 dalyje „Įkeitimu užtikrinta prievolė1, nurodoma, kad tokia yra 2004-07-19 Kredito linijos sutartis Nr:5444 su visais vėlesniais papildymais ir pakeitimais. Tai reiškia, kad ieškovas, remiantis kredito linijos sutartimi su UAB „Derustos prekyba“ bei atitinkamu įkeitimo lakštu, kuris yra neatsiejama minėtos sutarties dalimi, įgytų reikalavimo teisę laiduotojui, t.y. E. S. atžvilgiu tik pasinaudojus savo teise nukreipti išieškojimą į UAB „Derustos prekyba“ ieškovui įkeistą turtą. Kadangi ieškovas to nėra iki šiol padaręs, jis reikalavimo teisės E. S. ir A. P. atžvilgiu nėra įgijęs.

7Atsiliepime į ieškinį atsakovas A. P. nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. 2008-07-29 laidavimo sutarties Nr; 2351 tarp AB DnB NORD ir atsakovo, 2.3 skyriaus 2.2.1 punktas nustatė, kad reikalavimo teisę laiduotojo atžvilgiu ieškovas įgyja „Bankui negavus tinkamo Skolininko prievolių įvykdymo pagal Kredito linijos sutartį...“. 2004-07-19 kredito linijos sutarties Nr:5444 specialiosios dalies 10 punktas nustatė, kad Kredito gavėjas, t.y. UAB „Derustos prekyba“ įsipareigoja bankui įkeisti įvykdymo užtikrinimo priemones išvardintas šios sutarties 10.1-10.2 papunkčiuose. 2004-07-21 įkeitimo lakšto (Identifikavimo kodas 02/2/2004/0006852) 5 dalyje „Įkeitimu užtikrinta prievolė“, nurodoma, kad tokia yra 2004-07-19 Kredito linijos sutartis Nr:5444 su visais vėlesniais papildymais ir pakeitimais. Tai reiškia, kad ieškovas, remiantis kredito linijos sutartimi su UAB „Derustos prekyba“ bei atitinkamu įkeitimo lakštu, kuris yra neatsiejama minėtos sutarties dalimi, įgytų reikalavimo teisę laiduotojui, t.y. A. P. ir E. S. atžvilgiu, tik pasinaudojus savo teise nukreipti išieškojimą į UAB „Derustos prekyba“ ieškovui įkeistą turtą. Kadangi ieškovas to nėra iki šiol nėra padaręs, jis reikalavimo teisės atsakovo atžvilgiu nėra įgijęs.

8Iš delspinigių paskaičiavimo pridėto prie ieškinio matyti, kad delspinigiai skaičiuojami nuo 2009 m. balandžio 30 d. Kadangi ieškovas pateikė ieškinį tik 2010 m. rugpjūčio 6 d., tai reiškia, kad ieškovas yra praleidęs terminą pareikšti ieškiniui dėl delspinigių išieškojimo ir šioje dalyje jo ieškinys yra neteisėtas.

9Atsakovas E. S. ir trečiasis asmuo J. S. pateikė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti negaliojančia ir panaikinti 2008-07-29 laidavimo sutartį Nr.2351 sudarytą tarp E. S. ir AB DnB NORD bankas, pripažinti, kad laiduotojo E. S. prievolė atsakyti pagal laidavimo sutartį yra pasibaigusi, kadangi ieškovas be pagrindo atsisakė ir atsisako priimti skolininko pasiūlytą tinkamą prievolės įvykdymą. Nurodė, kad laidavimo sutarys buvo sudarytos esminės šalių nelygybės sąlygomis bei ieškovui piktnaudžiaujant savo padėtimi. Ieškovas, siekdamas sudaryti bei 2008-07-29 pasirašydamas laidavimo sutartis su E. S. ir A. P., kuriomis laidavo už UAB „Derustos prekyba“ įsipareigojimus, kurie šiai bendrovei galėjo kilti ieškovo atžvilgiu, remiantis 2004-07-19 Kredito linijos sutartimi Nr:5444 su visais vėlesniais papildymais ir pakeitimais (toliau- Sutartis). E. S. ir bendraatsakovas A. P. 2008-07-29 buvo ir dabar yra UAB „Dersutos prekyba“ akcininkais. 2004 m. sudarant su ieškovu Sutartį, bei šios sutarties sąlygų įvykdymą užtikrinant Bendrovei priklausančio kilnojamojo turto (prekių atsargų) įkeitimu ieškovas nekėlė reikalavimų dėl papildymų sandorio (t.y. Sutarties) įvykdymo užtikrinimo priemonių. Tačiau, nuolat prastėjant ekonominei situacijai ir mažėjant Bendrovės pajamoms ir pinigų apyvartai, Sutarties sąlygos buvo keičiamos eilę kartų, mažinant Bendrovei suteikiamo kredito apimtis. Jeigu kredito grąžinimo terminas Bendrovei skolininkei buvo pratęstas neįvertinus Bendrovės mokumo būklės ir neįsitikinus jos ekonominėmis finansinėmis galimybėmis vykdyti kredito sutartyse numatytus įsipareigojimus. Nepaisant to, kad Bendrovės skola kiekvieną mėnesį didėjo, be to, bendrovė nebuvo įvykdžiusi pagal kredito sutartis tokių įsipareigojimų, kurių neįvykdymas reiškė esminį sutarčių sąlygų pažeidimą, ieškovas pratęsė sutarčių tinkamo įvykdymo terminus, užuot nutraukęs sutartis ir pareikalavęs visos skolos grąžinimo iš skolininko. Jeigu ieškovas atidžiai ir rūpestingai veiktų bei griežtai vykdytų sudarytų kredito sutarčių sąlygas ir to paties reikalautų iš Bendrovės, ieškovas nebūtų teikęs kredito lėšų tokiomis aplinkybėmis ir nereikalautų sudaryti Laidavimo sutarties. Pagal Sutarties nuostatas objektyviai egzistavo aplinkybės, kėlusios arba turėjusios kelti pagrįstas abejones, ar Bendrovė gebės laiku ir tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles, tame tarpe sugrąžinti kreditą nustatyta tvarka ir terminais. Ieškovas savo veiksmais prisidėjo prie tokios susidariusios faktinės situacijos, kada Bendrovė neįvykdė prievolių pagal kredito sutartis, o Ieškovo neveikimas (nepareikalavimas, kad bendrovė įvykdytų, sutartyse nustatytas kredito gavimo sąlygas) turėjo įtaką dėl prievolės neįvykdymo atsiradusiems nuostoliams padidėti. 2008 07 29 sudarant Laidavimo sutartį tarp E. S. ir ieškovo, E. S. be sutuoktinės J. S. žinios ir sutikimo užtikrino trečiojo asmens, Bendrovės prievoles ieškovui visu, tame tarpe esamu ir būsimu santuokoje įsigytu bei šeimos turtu. J. S. niekada nebuvo ir nėra UAB „Derustos prekyba“ akcininke ar darbuotoja. Ji nebuvo ir nėra sudariusi su minėta bendrove jokių sutarčių ir nėra gavusi naudos iš minėtos bendrovės ar kažkaip kitaip su ja susijusi. J. S. nėra suteikusi įgaliojimų E. S. jos vardu sudarinėti sandorius. Tokiu atveju, laikytina, kad Laidavimo sutartis sudaryta ne E. S. ir J. S. šeimos interesais. Be to, aukščiau nurodyta, kad Laidavimo sutartis iš esmės prieštarauja ne tik J. S., jos šeimos bet E. S. interesams, kadangi buvo sudaryta neteisėto ieškovo elgesio pasėkoje.

10Atsiliepime į priešieškinį ieškovas nurodė, kad su priešieškiniu nesutinka. Nurodė, kad laiduotojas, sudarydamas laidavimo sutartį, veikė kaip verslininkas. Santykiuose su ieškovu laiduotojas veikė savo verslo interesais, todėl laiduotojui keliami didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai. Kartu su priešieškiniu nėra pateikiamas nei vienas įrodymas, kuris pagrįstų ekonominio spaudimo faktą.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Kauno apygardos teismas 2011 m. birželio 21 d. sprendimu ieškinį patenkino,o priešieškinio pareiškimą atmetė. Teismas priteisė solidariai iš UAB „Derustos prekyba“ A. P., E. S. AB DnB NORD banko naudai 31372,08 EUR (ekvivalentas 108.321,52 Lt), 6,26 procentus metines palūkanas nuo 31086,65 EUR sumos už laikotarpį nuo 2010 08 09 iki 2010 12 02 ir 6,26 procentus metines palūkanas nuo 31672,08 EUR už laikotarpį nuo 2010 12 02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas taip pat priteisė iš UAB „Derustos prekyba“ A. P. ir E. S. AB DnB NORD banko naudai po 1055 Lt žyminio mokesčio bei po 23,36 Lt. pašto išlaidų valstybei. Kauno apygardos teismas 2011 m. liepos 18 d. papildomu sprendimu priteisė iš atsakovų UAB „Derustos prekyba“, A. P., ir E. S., po 1008, 33 Lt išlaidoms advokato pagalbai apmokėti ieškovo AB DnB NORD banko, naudai. Teismas nurodė, kad iš laidavimo sutarčių, kurios yra tapačios p 2. 1.1. seka, kad – šios bylos atsakovai, įsipareigojo atsakyti bankui ta pačia apimtimi kaip ir skolininkas Kredito linijos sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis, sudarytą tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Derustos prekyba“. Laidavimo sutartyse nurodyta, kad skolininko ir laiduotojo atsakomybė yra solidarioji. Šalys pripažino, kad atsakovas UAB „Derustos prekyba“ prievolės ieškovui nėra įvykdęs, todėl ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. skolininkas privalo mokėti procesines palūkanas nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Laiduotojai įsipareigojo atsakyti Bankui ta pačia apimtimi kaip ir kredito gavėjas (laidavimo sutarčių 2.1.1 p.). Todėl iš atsakovų priteistinos kredito linijos sutarties bendrosios dalies 14 p. numatytas palūkanų dydis už pradelstas prievoles, t.y. 6,26 procento.

13Atsakovai nurodė, kad atsakovo UAB „Derustos pekyba“ prievolės įvykdymas buvo užtikrintas ne tik laidavimu, bet ir atsakovo UAB „Derustos prekyba“ turto įkeitimu, o įkeisto turto vertė viršija ieškovo prašomą priteisti sumą. Atsakovų nuomone, ieškovas pirmiausia turėtų pasinaudoti galimybe patenkinti savo reikalavimus iš įkeisto turto, tik po to reikalauti solidaraus skolos priteisimo iš skolininko UAB „Derustos prekyba“ ir laiduotojų – fizinių asmenų. Šį atsakovų motyvą, kaip pagrindą ieškiniui atmesti, teismas atmetė, kadangi ar kreditoriniam reikalavimui patenkinti užteks įkeisto turto, bus galima spręsti tik tą turtą pardavus. Be to, teismas atkreipė dėmesį į tai, kad yra pasikeitę ekonominės sąlygos, todėl neprognozuojama tampa aplinkybė, už kokią sumą bus parduotas įkeistas turtas. Be to, šalys paaiškino, kad realizuojant įkeistą turtą šalys nesutaria dėl šio turto vertės. Teismas sprendė, kad šiuo atveju teisė rinktis, kokiu būdu turėtų būti įvykdyta prievolė yra palikta kreditoriui ir jis šia savo teise pasinaudojo.

14Atsakovų motyvas, kad kaip solidarūs skolininkai laiduotojai tampa tada, kai ieškovas pasinaudojo teise nukreipti skolos išieškojimą į UAB „Derustos“ prekyba“ įkeistą turtą ir šio turto nepakako prievolei įvykdyti teismo buvo atmestas. Pagal laidavimo sutarčių p. 2.1.1. atsakovai įsipareigojo atsakyti bankui ta pačia apimtimi kaip ir skolininkas, jeigu skolininkas neįvykdys visų, dalies arba įvykdys netinkamai skolininko prievoles bankui ir Bankui pareikalavus įvykdyti už skolininką Skolininko prievoles Kreditavimo sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis. Laidavimo sutartyse yra aiškiai nurodyta sandorių šalių valia, tikslai, vykdymo sąlygos, kurios pilnai atitinka įstatymo reikalavimus, todėl teismas sprendė, kad neturi pagrindo jų aiškinti kitaip. Teismas pasisakydamas dėl E. S. ir J. S. priešieškinio, kuriuo prašoma panaikinti 2008 m. liepos 29 d. laidavimo sutartį Nr. 2351 nurodė, kad priešieškiniu prašoma laidavimo sutartį pripažinti negaliojančia CK 6.228 str. pagrindu, kadangi ji buvo sudaryta esant esminei šalių nelygybei. Teismas nurodė, kad iš laidavimo sutarties matyti, kad jos sudarymo metu jokios esminės šalių nelygybės nebuvo, nes Laiduotojas sudarydamas Laidavimo sutartį veikė kaip verslininkas, nes laiduotojas yra UAB „Derustos prekyba“ akcininkas bei direktorius. Todėl santykiuose su ieškovu laiduotojas veikė savo verslo interesais, todėl Laiduotojui keliami didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, jis privalo veikti apdairiai. Laidavimo sutarties sudarymo metu laiduotojas nuo ieškovo nebuvo priklausomas, laidavimo sutartį sudarė gera valia. Todėl teismas atmetė priešieškinio argumentą, kad sutartis sudaryta esant esminei šalių nelygybei.

15Teismas atmetė priešieškinio argumentą, kad laidavimo sutartis sudaryta dėl ekonominio spaudimo, nes laiduotojas neįrodė sąlygų buvimą, kurių pagrindu būtų galima pripažinti, kad buvo naudojamas ekonominis spaudimas.

16Taip pat buvo atmestas priešieškinio argumentas, kad ieškovas privalo prisiimti atsakomybę, nes jis taip pat yra kaltas dėl skolininko nesugebėjimo vykdyti prievoles pagal sudarytas kredito sutartis ir dėl to atsiradusių nuostolių. Teismas vertino, kad visiškai nepagrįstas priešieškinio argumentas, jog jeigu ieškovas atidžiai ar rūpestingai veiktų bei griežtai vykdytų sudarytų kredito sutarčių sąlygas ir to paties reikalautų iš skolininko, ieškovas nebūtų teikęs kredito lėšų tokiomis aplinkybėmis ir nereikalautų sudaryti Laidavimo sutarties. Dėl šių priešieškinio argumentų laiduotojas jokių įrodymų nepateikė bei nenurodė nei vieno Kredito linijos sutarties pažeidimo, kurį būtų padaręs ieškovas.

17Kitas priešieškinio argumentas yra tas, kad laiduotojas nurodo, jog fiziniams asmenims laidavus už ribotos civilinės atsakomybės asmenį laidavimo sutartimi, užtikrinus kredito linijos sutarties vykdymą, iškreipiama pati kredito linijos sutarties esmė ir prasmė. Laiduotojui tenka visiškai neproporcinga ir perteklinė atsakomybė už ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens prievoles, nors laiduotojas negavo jokios naudos ar turto iš kredito linijos sutarties. Šį argumentą teismas vertino kaip atsakovo poziciją savaip vertinti kredito sutartį, tačiau ši atsakovo pozicija nelaikytina įrodymu, kurios pagrindu laidavimo sutartis pripažintina negaliojančia.

18Atsakovas priešieškinyje teigia, kad ieškovas piktnaudžiauja teise, kadangi neužbaigęs išieškojimo procedūros iš įkeisto turto siekia pasinaudoti laidavimu. Teigiama, kad laidavimas yra pasibaigęs, kadangi ieškovas be pagrindo atsisako priimti skolininko pasiūlytą turtą. Tačiau šis priešieškinio argumentas nesudaro pagrindo laidavimo sutarties pripažinti negaliojančia, nes atsakovas šiuo argumentu pasisako apie prievolės įvykdymo būdus, šis argumentas teismo buvo atmestas kaip nepagrįstas. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šiuo atveju ieškovo reikalavimai nėra patenkinti iš įkeisto turto ir tai nepanaikina laiduotojo atsakomybės. LR CK 6.80 str. 2 d. nurodyta, kad jeigu pagrindinio skolininko ir laiduotojo atsakomybė yra solidari, LR CK 6.80 str. 2 d. taisyklės netaikomos, t.y. laiduotojas neturi teisės reikalauti, kad kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą. Laidavimo sutarties 1.1 p nurodyta, kad Laiduotojo atsakomybė yra solidari.

19Teismas atmetė priešieškinio argumentą, kad Laidavimo sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, kadangi ji buvo sudaryta be laiduotojo sutuoktinės sutikimo. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškinys pareikštas tik atsakovui E. S., kuris vienas pasirašė laidavimo sutartį ir įsipareigojo atsakyti savo turtu. Laidavimo sutartyje nenumatyta solidari atsakovo ir jo sutuoktinės atsakomybė. Pagal CK 3.112 straipsnio nuostatas, išieškoti pagal vieno sutuoktinio prievoles, atsiradusias iš sandorių, sudarytų po santuokos įregistravimo be kito sutuoktinio sutikimo, galima iš bendro turto sutuoktinio dalies, jei kreditorių reikalavimams patenkinti nepakanka turto, kuris yra asmeninė sutuoktinio nuosavybė. Dėl to, vykdant teismo sprendimą ir išieškant skolą pagal atsakovo prievoles iš jo turto, kaip numatyta laidavimo sutartyje, išieškojimas pirmiausia turi būti nukreipiamas į atsakovo asmeninį turtą, o jo nesant ar nepakankant – į atsakovo turimą turto dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje (CK 3.109 str., CPK 666, 667 str.). Atsižvelgiant į tai teismas atmetė atsakovo argumentas, kad laidavimo sutartimi buvo pažeisti sutuoktinės J. S. ar šeimos interesai.

20III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

211) Atsakovas UAB „Derustos prekyba“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo . Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

222.

234. Teismas visiškai nepagrįstai ir neteisėtai atmetė apelianto argumentus, bei priteisė skolą, palūkanas ir delspinigius, motyvuodamas tuo, kad nėra pateikti įrodymai jog ieškovas pažeidė kredito linijos sutarties sąlygas. Tačiau teismas neįvertino rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovas, prieš kredito linijos sutarties pasirašymą, taikė tiesioginį spaudimą UAB „Dersutos prekyba“ administracijai bei akcininkams, reikalaudamas skolinti asmenines lėšas bendrovei, o galiausiai laiduoti už bendrovės prievoles savo asmeniniu turtu, tokiu būdu, ieškovas puikiai suvokė, kad pasirašant kredito linijos sutartį, jos vykdymas gali tapti problematišku. Tokiu būdu, teismo sprendimas šioje dalyje negali būti laikomas objektyviu ir pagrįstu.

245.

25Atsakovas E. S. ir trečiasis asmuo J. S. apeliaciniu skundu prašo

26Atsakovas E. S. apeliaciniu skundu prašo

27AB DnB NORD bankas prašo apeliacinius skundus atmesti ir lygiomis dalimis priteisti iš apeliantų ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidas.

28AB DnB NORD banko naudai įkeistas prekes už 35732 Lt, iš kurių 33229,32 buvo pervesta AB DnB NORD bankui.

29Atsakovas E. S. ir trečiasis asmuo J. S. 2013 m. kovo 13 d. pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui papildytą ir patikslintą apeliacinį skundą, kuriuo prašo:

301. Kauno apygardos teismo 2011-06-21 d. sprendimą dalyje, kuriuo buvo patenkintas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų 108321,52 Lt pakeisti, priteisiant iš atsakovų solidariai 75095,20 Lt;

312. Kauno apygardos teismo 2011-06-21 d. sprendimą dalyje priteisti po 6,26 proc. metinių palūkanų nuo 108321,52 lt, už laikotarpį nuo 2010-08-09 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, atmesti;

323. Patenkinus apeliacinį skundą, proporcingai sumažinti priteistas bylinėjimosi ir atstovavimo teisme išlaidas;

334. Siekiant objektyviai ir išsamiai išnagrinėti su byla susijusias aplinkybes, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

34Nurodo, kad t

35IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,

36teisiniai argumentai ir išvados

37Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.

38Kaip matyti iš bylos medžiagos, tarp AB DnB NORD banko ir kredito gavėjo UAB „Derustos prekyba“ 2004 m. liepos 19 d. buvo sudaryta Kredito linijos sutartis Nr. 5444, kurios pagrindu kredito gavėjui UAB „Derustos prekyba“ suteiktas 100000 Lt kredito linijos limitas su kintama palūkanų norma. Šios sutarties sąlygos keletą kartų buvo keičiamos. Prievolių pagal kredito linijos sutartį užtikrinimui 2008 m. liepos 29 d. buvo sudaryta Laidavimo sutartis Nr. 2351 tarp Banko ir laiduotojo E. S. ir 2008 m. liepos 29 d. Laidavimo sutartis Nr. 2352 tarp Banko ir laiduotojo A. P., kuriomis laiduotojai įsipareigojo atsakyti solidariai visu savo turtu, jei kredito gavėjas UAB „Derustos prekyba“ neįvykdys visų, dalies ar įvykdys netinkamai prievoles Bankui. Bylos duomenimis UAB „Derustos prekyba“ kredito linijos sutartimi su visais vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais prisiimtus įsipareigojimus vykdė netinkamai, todėl 2010 m. birželio 30 d. raštu bankas įspėjo kredito gavėją ir laiduotojus apie neįvykdytus skolinius įsipareigojimus ir paragino per papildomai nustatytą terminą padengti skolą kartu įspėdamas, kad to nepadarius, Bankas įstatymų nustatyta tvarka kreipsis dėl priverstinio skolos išieškojimo. UAB „Derustos prekyba“ bei laiduotojams minėtomis sutartimis prisiimtų prievolių neįvykdė, todėl ieškovas AB DnB NORD bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Derustos prekyba“, E. S. ir A. P. skolą bei palūkanas. Tuo tarpu atsakovas E. S. ir trečiasis asmuo J. S. pateikė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti negaliojančia ir panaikinti 2008-07-29 laidavimo sutartį Nr.2351 sudarytą tarp E. S. ir AB DnB NORD bankas. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu ieškinį patenkino,o priešieškinio pareiškimą atmetė.

39Teisėjų kolegija iš esmės sutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytais motyvais, pasisako dėl apeliaciniuose skunduose pateiktų argumentų.

40Dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo

41Pažymėtina, kad sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys gali laisvai sudaryti sutartis, savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis).

42CK 6.228 straipsnyje numatyta, kad šalis gali atsisakyti sutarties ar atskiros jos sąlygos, jeigu sutarties sudarymo metu sutartis ar atskira jos sąlyga nepagrįstai suteikė kitai šaliai perdėtą pranašumą. Be kitų aplinkybių, šiais atvejais turi būti atsižvelgiama ir į tai, jog viena šalis nesąžiningai pasinaudojo tuo, kad kita šalis nuo jos priklauso, turi ekonominių sunkumų, neatidėliotinų poreikių, yra ekonomiškai silpna, neinformuota, nepatyrusi, veikia neapdairiai, neturi derybų patirties, taip pat atsižvelgiant į sutarties prigimtį ir tikslą.

43Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, laidavimo sutarties sudarymo metu jokios esminės šalių nelygybės nebuvo, nes Laiduotojas sudarydamas Laidavimo sutartį veikė kaip verslininkas, kuris yra UAB „Derustos prekyba“ akcininkas bei direktorius. Santykiuose su ieškovu laiduotojas veikė savo verslo interesais, todėl laiduotojui keliami didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, jis privalo veikti apdairiai. Laidavimo sutarties sudarymo metu laiduotojas nuo ieškovo nebuvo priklausomas, laidavimo sutartį sudarė gera valia, todėl teismas pagrįstai atmetė reikalavimą pripažinti laidavimo sutartį kaip sudarytą dėl esminės šalių nelygybės. Pažymėtina, kad esminė šalių nelygybė nėra preziumuojama, todėl privaloma ją įrodyti. Tuo tarpu apeliantai nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų esminę šalių nelygybę.

44Dėl laidavimo sutarties prieštaravimo teisės principams

45Apeliantų teigimu, s

46pozicija savaip vertinti šalių sudarytas sutartis. Toks apeliantų elgesys vertintinas kaip sąmoningas laidavimo sutarties esmės ir jos paskirties ignoravimas.

47Apeliaciniame skunde nurodyta, kad kreditorius privalo prisiimti atsakomybę, nes jis taip pat yra kaltas dėl skolininko nesugebėjimo vykdyti prievoles pagal sudarytas kredito sutartis ir dėl to atsiradusių nuostolių.

48Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 16 d. nutartyje AB ,, VST“ v. UAB ,, Olympic Casino Group Baltija“, bylos Nr. 3K-3-572/2008; 2009 m. sausio 22 d. nutartyje UAB ,, Alrosta“ v. UAB ,, Immobilitas“, bylos Nr. 3K-3-19/2009 konstatuota, kad ieškinio reikalavimas įvykdyti prievolę natūra turi būti atskirtas nuo reikalavimo taikyti civilinę atsakomybę ir kad priteisimas įvykdyti pareigą natūra yra atskiras civilinių teisių gynybos būdas, kuris nelaikomas civiline atsakomybe, tačiau šie abu būdai gali būti taikomi kartu, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis.

49Byloje ieškinio reikalavimas priteisti negrąžintą kreditą ir sumokėti palūkanas reiškia iš esmės reikalavimą įpareigoti laiduotoją įvykdyti sutartinę prievolę natūra (CK 6.213 straipsnio 1 dalis). Tiek laiduotojas, tiek skolininkas, būdami solidariai atsakingi už prievolę pagal kredito sutartis, turi pareigą vykdyti prievolę natūra. Kreditorius savo pasirinkimu gali nukreipti reikalavimą dėl tokios prievolės įvykdymo arba į skolininką, arba į laiduotoją, ar į juos abu. Ieškovo reikalavimas įvykdyti prievolę natūra nėra tapatintinas reikalavimui dėl civilinės atsakomybės taikymo, taigi dėl reikalavimo įvykdyti prievolę natūra negali būti taikomas CK 6.259 straipsnis, kuriame nustatytas civilinės atsakomybės sumažinimas arba atleidimas nuo jos, kai konstatuojama kreditoriaus kaltė. Tai reiškia, kad netgi pripažinus, jog ieškovas yra kaltas dėl UAB „Derustos prekyba“ prievolės neįvykdymo, tai nesudarytų pagrindo atleisti skolininką ir laiduotojus nuo prievolių įvykdymo.

50Dėl ekonominio spaudimo

51Apeliantų teigimu, teismas neįvertino rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovas, prieš kredito linijos sutarties pasirašymą, taikė tiesioginį spaudimą UAB „Dersutos prekyba“ administracijai bei akcininkams, reikalaudamas skolinti asmenines lėšas bendrovei, o galiausiai laiduoti už bendrovės prievoles savo asmeniniu turtu, tokiu būdu, ieškovas puikiai suvokė, kad pasirašant kredito linijos sutartį, jos vykdymas gali tapti problematišku.

52Pirmosios instancijos teismas, atmetė priešieškinio argumentus, kad laidavimo sutartis sudaryta dėl ekonominio spaudimo, nes laiduotojas neįrodė sąlygų buvimą, kurių pagrindu būtų galima pripažinti, kad buvo naudojamas ekonominis spaudimas, su kuo sutinka ir teisėjų kolegija. CK 1.91 straipsnio 1 dalyje nustatytas savarankiškas sandorių pripažinimo negaliojančiu pagrindas – sandorio, sudaryto dėl ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo panaudoti tokį spaudimą, negaliojimas. Šio straipsnio 4 dalyje realus grasinimas yra laikomas kitos sandorio šalies ar trečiojo asmens grasinimas panaudoti ekonominio spaudimo priemones siekiant ekonomiškai silpnesnę ar iš esmės ekonomiškai priklausomą sandorio šalį priversti, kad ši sudarytų jai ypač ekonomiškai nenaudingą sandorį. Tai reiškia, kad sandoris gali būti pripažintas sudarytas dėl ekonominio spaudimo tais atvejais, kai ne tik nustatomas tokio spaudimo faktas (realūs grasinimai), bet ir šalies valią sudaryti tokį sandorį nulemia grasinimas. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sandoriui kaip sudarytam dėl ekonominio spaudimo pripažinti negaliojančiu konkrečioje byloje turi būti nustatomos šios faktinės aplinkybės: a) kitas asmuo reikalavo sudaryti sutartį; b) grasino ekonominiais padariniais, kurių atsiradimas priklausė nuo jo nesąžiningų veiksmų; c) sandoris sudarytas akivaizdžiai nenaudingomis jį sudariusiam asmeniui sąlygomis; d) nesant ekonominio spaudimo, sandoris nebūtų sudarytas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-378/2005; kt.). Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus bei nustatęs aplinkybes, teisingai sprendė, kad atsakovai neįrodė, jog ginčijamą laidavimo sutartį sudarė dėl ekonominio spaudimo.

53Dėl turto įkeitimo įtakos laidavimo sutarties galiojimui

54Apeliaciniuose skunduose teigiama, kad ieškovas piktnaudžiauja teise, nes neužbaigęs išieškojimo procedūros iš skolininko įkeisto turto siekia pasinaudoti laidavimu.

55Teisėjų kolegija nesutikdama su apeliantų argumentais pažymi, kad esant solidariajai skolininkų pareigai, materialiosios teisės normos suteikia kreditoriui teisę pasirinkti ne tik savo pažeistų teisių gynybos būdą, reikalavimo dalyką, bet ir nuspręsti, iš kokių asmenų reikalauti prievolės įvykdymo, jeigu prievolių užtikrinimo sutartyse nenustatyta kitaip.

56Kasacinio teismo praktika numato, jog hipotekos kreditoriaus teisė reikalauti, kad laiduotojas, kaip solidarusis bendraskolis, vykdytų turimą solidariąją prievolę, yra saistoma jam neįvykdyto skolinio įsipareigojimo dydžio ir nesaistoma kreditoriaus galimybės gauti reikalavimo (jo dalies) patenkinimą iš įkeisto daikto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-364/2010), nes tai yra bendro pobūdžio taisyklė, o ne skirta vienai konkrečiai bylai atsižvelgiant į tam tikras faktines aplinkybes. Tokios taisyklės taikymas iš esmės konstatuotas ir kasacinio teismo plenarinės sesijos nutarime, kur nurodyta, jog laiduotojas nedisponuoja teise reikalauti, jog kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą (CK 6.80 str. 2 d.), priešingai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas ir laiduotojas bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.), o „kreditoriaus, turinčio reikalavimo teisę į solidariuosius bendraskolius, reikalavimo į laiduotoją nukreipimas, nepasinaudojus daiktiniu prievolių užtikrinimo būdu (įkeitimu), nereiškia šio daiktinio prievolių įvykdymo būdo atsisakymo, išskyrus atvejus, kai šalys susitarė kitaip“. Taigi, tam, kad laiduotojas būtų atleistas nuo atsakomybės, jis turėtų įrodyti, kad šalys buvo susitarę, jog kreditoriaus (ieškovo) nepasinaudojimas teise patenkinti reikalavimą iš įkeisto turto prieš reiškiant reikalavimą laiduotojui reiškia tokios teisės atsisakymą laiduotojo atžvilgiu (CPK 12, 178 str.). Tokių įrodymų į bylą nėra pateikta.

57Dėl laidavimo sutarties prieštaravimo imperatyvioms teisės normoms

58Atsakovas E. S. ir trečiasis asmuo J. S. apeliaciniame skunde nurodo, kad

59priešieškinio argumentą, kad Laidavimo sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, kadangi ji buvo sudaryta be laiduotojo sutuoktinės sutikimo. Teismas remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika išaiškino, kad nagrinėjamu atveju ieškinys pareikštas tik atsakovui E. S., kuris vienas pasirašė laidavimo sutartį ir įsipareigojo atsakyti savo turtu, todėl vykdant teismo sprendimą ir išieškant skolą pagal atsakovo prievoles iš jo turto, kaip numatyta laidavimo sutartyje, išieškojimas pirmiausia turi būti nukreipiamas į atsakovo asmeninį turtą, o jo nesant ar nepakankant – į atsakovo turimą turto dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje (CK 3.109 str., CPK 666, 667 str.). Taigi, teismas aiškiai nurodė, kad išieškojimas būtų nukreipiamas į laiduotojo dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, o ne į visą sutuoktinių jungtinę nuosavybę.

60Dėl kitų apeliantų prašymų

61Apeliantai E. S. ir J. S. patikslintame apeliaciniame skunde, nurodo, kad siekiant objektyviai ir išsamiai išnagrinėti su byla susijusias aplinkybes, prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Tesėjų kolegija pažymi, kad remiantis bendrąja CPK 322 straipsnio 1 dalyje nurodyta taisykle, apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka. CPK 322 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Teisėjų kolegija pareikšto prašymo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka netenkina, nes bylos faktinės aplinkybės yra aiškios, o šalių pozicijos išsamiai išdėstytos procesiniuose dokumentuose.

62AB DnB NORD banko naudai įkeistas prekes už 35732 Lt, AB DnB NORD bankui buvo pervesta 33229,32 Lt.

63Atsižvelgdami į aukščiau paminėtą aplinkybę ir atsakovams E. S. ir trečiajam asmeniui J. S. patikslintu apeliaciniu skundu prašant, yra keistinas pirmosios instancijos teismo sprendimas dalyje, kuria buvo patenkintas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų 108321,52 Lt, atitinkamai iš šios sumos minusuojant 33229,32 Lt sumą, kurią AB DnB NORD bankas gavo realizavus įkeistą turtą. Todėl iš dalies keistinas teismo sprendimas sumažinant 108321,52 Lt priteistiną sumą iki 75095,20 Lt, kitą sprendimo dalį paliekant nepakeistą..

64Dėl bylinėjimosi išlaidų

65CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

66Teisėjų kolegija atsižvelgdama į nagrinėjamoje byloje susiklosčiusią situaciją, kad teismo sprendimas yra keičiamas iš dalies dėl aplinkybių kurios paaiškėjo bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, todėl palieka nepakeistą teismo sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų ir 2011 m. liepos 18 d. papildomą sprendimą. Pažymėtina, kad apelianto argumentai dėl papildomo teismo sprendimo nepagrįstumo atmestini, nes teismas atižvelgdamas į ieškovo prašymą ir pateiktus įrodymus dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų turėjo pagrindą ieškovo prašomas bylinėjimosi išlaidas priteisti.

67Bylos duomenimis ieškovas AB DnB NORD bankas pateikė įrodymus, kad apeliacinės instancijos teisme patyrė 1210 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Teisėjų kolegija atsižvelgdama, kad apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies, todėl proporcingai tenkintų reikalavimų sumai iš UAB „Derustos prekyba“, E. S. ir J. S. priteistina po 282 Lt iš kiekvieno.

68Žyminio mokesčio dalis už apeliacinius skundus apeliantams nėra priteisiama, nes bylos duomenimis apeliantai yra sumokėję tik mažą dalį žyminio mokesčio, o nuo didžiosios dalies teismo buvo atleisti.

69Kiti apeliaciniuose skunduose nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

70Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 3 p.

Nutarė

71Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 21 d. sprendimą iš dalies pakeisti.

72Priteistą solidariai iš UAB „Derustos prekyba“ į.k. 135582643, A. P. a.k. ( - ) E. S. a.k. ( - ) AB DnB NORD banko, į.k. 112029270 naudai 31372,08 EUR (ekvivalentas 108.321,52 Lt) sumą sumažinti iki 21749,07 EUR (ekvivalentas 75095,20 Lt).

73Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

74Priteisti iš UAB „Derustos prekyba“ į.k. 135582643, E. S. a.k. ( - ) ir J. S. a.k. ( - ) po 282 Lt iš kiekvieno, išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme, ieškovo AB DnB NORD banko, į.k. 112029270 naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas AB DnB NORD bankas patikslintu ieškiniu prašė priteisti solidariai... 5. Ieškovas nurodė, kad tarp AB DnB NORD banko (ankstesnis pavadinimas AB bankas... 6. Atsiliepime į ieškinį atsakovas E. S. ir UAB „Derustos prekyba“ nurodė,... 7. Atsiliepime į ieškinį atsakovas A. P. nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.... 8. Iš delspinigių paskaičiavimo pridėto prie ieškinio matyti, kad... 9. Atsakovas E. S. ir trečiasis asmuo J. S. pateikė priešieškinį, kuriuo... 10. Atsiliepime į priešieškinį ieškovas nurodė, kad su priešieškiniu... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. Kauno apygardos teismas 2011 m. birželio 21 d. sprendimu ieškinį patenkino,o... 13. Atsakovai nurodė, kad atsakovo UAB „Derustos pekyba“ prievolės įvykdymas... 14. Atsakovų motyvas, kad kaip solidarūs skolininkai laiduotojai tampa tada, kai... 15. Teismas atmetė priešieškinio argumentą, kad laidavimo sutartis sudaryta... 16. Taip pat buvo atmestas priešieškinio argumentas, kad ieškovas privalo... 17. Kitas priešieškinio argumentas yra tas, kad laiduotojas nurodo, jog fiziniams... 18. Atsakovas priešieškinyje teigia, kad ieškovas piktnaudžiauja teise, kadangi... 19. Teismas atmetė priešieškinio argumentą, kad Laidavimo sutartis... 20. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 21. 1) Atsakovas UAB „Derustos prekyba“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo... 22. 2.... 23. 4. Teismas visiškai nepagrįstai ir neteisėtai atmetė apelianto argumentus,... 24. 5.... 25. Atsakovas E. S. ir trečiasis asmuo J. S. apeliaciniu skundu prašo... 26. Atsakovas E. S. apeliaciniu skundu prašo... 27. AB DnB NORD bankas prašo apeliacinius skundus atmesti ir lygiomis dalimis... 28. AB DnB NORD banko naudai įkeistas prekes už 35732 Lt, iš kurių 33229,32... 29. Atsakovas E. S. ir trečiasis asmuo J. S. 2013 m. kovo 13 d. pateikė Lietuvos... 30. 1. Kauno apygardos teismo 2011-06-21 d. sprendimą dalyje, kuriuo buvo... 31. 2. Kauno apygardos teismo 2011-06-21 d. sprendimą dalyje priteisti po 6,26... 32. 3. Patenkinus apeliacinį skundą, proporcingai sumažinti priteistas... 33. 4. Siekiant objektyviai ir išsamiai išnagrinėti su byla susijusias... 34. Nurodo, kad t... 35. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,... 36. teisiniai argumentai ir išvados... 37. Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.... 38. Kaip matyti iš bylos medžiagos, tarp AB DnB NORD banko ir kredito gavėjo UAB... 39. Teisėjų kolegija iš esmės sutikdama su pirmosios instancijos teismo... 40. Dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo... 41. Pažymėtina, kad sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys gali... 42. CK 6.228 straipsnyje numatyta, kad šalis gali atsisakyti sutarties ar atskiros... 43. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, laidavimo sutarties... 44. Dėl laidavimo sutarties prieštaravimo teisės principams... 45. Apeliantų teigimu, s... 46. pozicija savaip vertinti šalių sudarytas sutartis. Toks apeliantų elgesys... 47. Apeliaciniame skunde nurodyta, kad kreditorius privalo prisiimti atsakomybę,... 48. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 49. Byloje ieškinio reikalavimas priteisti negrąžintą kreditą ir sumokėti... 50. Dėl ekonominio spaudimo ... 51. Apeliantų teigimu, teismas neįvertino rašytinių įrodymų,... 52. Pirmosios instancijos teismas, atmetė priešieškinio argumentus, kad... 53. Dėl turto įkeitimo įtakos laidavimo sutarties galiojimui... 54. Apeliaciniuose skunduose teigiama, kad ieškovas piktnaudžiauja teise, nes... 55. Teisėjų kolegija nesutikdama su apeliantų argumentais pažymi, kad esant... 56. Kasacinio teismo praktika numato, jog hipotekos kreditoriaus teisė reikalauti,... 57. Dėl laidavimo sutarties prieštaravimo imperatyvioms teisės normoms... 58. Atsakovas E. S. ir trečiasis asmuo J. S. apeliaciniame skunde nurodo, kad... 59. priešieškinio argumentą, kad Laidavimo sutartis prieštarauja imperatyvioms... 60. Dėl kitų apeliantų prašymų... 61. Apeliantai E. S. ir J. S. patikslintame apeliaciniame skunde, nurodo, kad... 62. AB DnB NORD banko naudai įkeistas prekes už 35732 Lt, AB DnB NORD bankui buvo... 63. Atsižvelgdami į aukščiau paminėtą aplinkybę ir atsakovams E. S. ir... 64. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 65. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 66. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į nagrinėjamoje byloje susiklosčiusią... 67. Bylos duomenimis ieškovas AB DnB NORD bankas pateikė įrodymus, kad... 68. Žyminio mokesčio dalis už apeliacinius skundus apeliantams nėra... 69. Kiti apeliaciniuose skunduose nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės... 70. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 71. Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 21 d. sprendimą iš dalies pakeisti.... 72. Priteistą solidariai iš UAB „Derustos prekyba“ į.k. 135582643, A. P.... 73. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 74. Priteisti iš UAB „Derustos prekyba“ į.k. 135582643, E. S. a.k. ( - ) ir...