Byla 2A-354-112/2014
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Rimvida Zubernienė, kolegijos teisėjai Almantas Padvelskis, Erika Misiūnienė, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovo S. V. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 11 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Snoro lizingas“ ieškinį atsakovui S. V., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, J. V. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą ir prašė priteisti iš atsakovo 13 340,54 Lt skolos, 1 313,22 Lt delspinigių, 440,00 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl žyminio mokesčio sumokėjimo bei 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad ieškovė su atsakovu 2011-03-25, 2011-08-13 ir 2011-09-14 sudarė paskolos (vartojimo kredito) Nr. LHS10325PKTA, išperkamosios nuomos Nr. LJT10813999A ir paskolos (vartojimo kredito) Nr. LJS10813PPPA sutartis, pagal kurias ieškovė suteikė atsakovui

35 000,00 Lt ir 5 000,00 Lt paskolas ir perdavė atsakovui valdyti ir naudoti televizorių KDL-40EX720BAEP SONY LED. Laiku nesumokėjęs eilinės įmokos ar kito mokėjimo, atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovei 0,5 procento (pagal sutartį Nr. LHS10325PKTA), 0,05 procento (pagal sutartį Nr. LJT10813PPPA) ir 0,05 procento (pagal sutartį Nr. LJT10813PPPA) delspinigius nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-10-11 sprendimu ieškinį tenkino visiškai. Priteisė iš atsakovo S. V. 13 340,54 Lt skolos, 1 313,22 Lt delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos – 14 653,76 Lt nuo bylos iškėlimo teisme 2013-03-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 440,00 Lt žyminio mokesčio ieškovės UAB „Snoro lizingas” naudai. Priteistos 14 653,76 Lt skolos mokėjimą atsakovui S. V. išdėstė per 18 mėnesių lygiomis dalimis, sumokant kiekvieną mėnesį po 814,10 Lt. Teismas nustatė, kad tarp šalių susiklostė paskolos ir išperkamosios nuomos teisiniai santykiai, kurių pagrindu šalims atsirado sutartinės prievolės (CK 6.870, 6.503 str.). Iš bylos medžiagos teismas nustatė, kad atsakovas savo prievolės nevykdė laiku, t. y. nemokėjo mokėjimo grafike nurodytų eilinių įmokų. Teismas priteisė sutartyje nustatyto dydžio palūkanas ir jų atsakovo prašymu nesumažino, nes šiuo atveju palūkanos yra mokestis už pinigų skolinimą. Atsakovas pasirašė sutartį, kurios sąlygas ginčija. Pažymėjo, jog atsakovas privalėjo pats įsigilinti į sudaromo sandorio sąlygas, esmę, palūkanų dydį už naudojimąsi paskola ir atsakomybė už prisiimtus įsipareigojimus tenka paskolos gavėjui. Dėl delspinigių sumos teismas nurodė, kad ieškovė pati sumažino priteistinų delspinigių dydį atsižvelgusi į praleistą senaties terminą. Prašoma priteisti delspinigių suma nėra neprotingai didelė, atitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Teismas atitinkamai paskirstė bylinėjimosi išlaidas bei išdėstė atsakovui sprendimo vykdymą 18 mėnesių. Pažymėjo, jog išdėsčius sprendimo vykdymą 3 metams, būtų pažeisti ieškovo interesai.

5Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo

62013-10-11 sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti atsakovo prašymą dėl palūkanų, delspinigių priteisimo bei skolos išdėstymo 3 metams. Apeliantas ginčija teismo priteistų palūkanų dydį. Nurodė, jog teismas neatsižvelgė į sutarties sudarymo aplinkybes, kurios galėjo lemti palūkanų normos dydį. Pažymėjo, jog sutartis formuojama automatiškai ir atsakovas neturėjo galimybės daryti įtaką palūkanų dydžiui, jos nebuvo aptartos. Mano, kad teismas, atsižvelgdamas į vartojimo sutarčių sudarymo specifiką, ex officio privalėjo vertinti tokios sutarties atitiktį sąžiningumo kriterijams ir nustatyti, jog nustatyto dydžio palūkanos pažeidžia silpnesnės šalies teises. Dėl priteistų delspinigių atsakovas nurodė, jog teismas neatsižvelgė, kad jų dydis apskaičiuotas taikant 0,05 proc. ir 0,062 proc. delspinigių normas, nepagrįstai sumažintas tik pritaikius senaties terminą iki 182 dienų. Teigia, jog teismas nepagrįstai neatsižvelgė į aplinkybę, kad ieškovas delsė kreiptis į teismą ir taip nepagrįstai didino atsakovo skolą. Dėl skolos išdėstymo mano, kad teismas nepakankamai įvertino sunkią atsakovo finansinę padėtį, gaunamų pajamų ir turimų įsipareigojimų dydį. Nurodė, kad teismas vertino tik vieno mėnesio gautas pajamas. Nurodė, jog jo dabartinis mėnesinis užmokestis yra 1 140 Lt, todėl 814 Lt mokant per mėnesį ieškovui, dar labiau pasunkėtų atsakovo finansinė padėtis. Skunde nurodė ir turimų įsipareigojimų nepilnamečiams vaikams išlaikyti ir kitiems kreditoriams dydį. Iš viso per mėnesį mokėtina skola įsiskolinimams padengti sudaro apie 3 906,95 Lt.

7Atsiliepimu į skundą ieškovė prašo palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Nesutinka su apelianto pozicija dėl taikomų palūkanų dydžio ir nurodo, jog atsakovas, pasirašydamas sutartį, su jomis sutiko, nesikreipė į ieškovę dėl jų mažinimo ar kitų sutarties sąlygų pakeitimo. Pažymėjo, jog dalį sutarties atsakovas vykdė, vadinasi, su visomis sutarties sąlygomis sutiko. Su delspinigių norma atsakovas taip pat sutiko. Be to, nurodė, jog nustatyta 0,5 proc. norma buvo dar iki LR vartojimo kredito įstatymo įsigaliojimo. Nesutinka su sprendimo vykdymo išdėstymu 3 metams. Nurodė, kad atsakovas nesumokėjo nė dalies skolos teismui priėmus sprendimą. Atsakovas siekia tik vilkinti skolos sumokėjimą. Pažymėjo, jog asmens materialinę padėtį parodo ne tik gaunamos pajamos, bet ir turimas turtas, o apie turimą turtą atsakovas nepateikė jokių duomenų, taip pat ir duomenų apie įsiskolinimus kitiems kreditoriams.

8Trečiasis asmuo J Vdovinskė palaiko apeliacinį skundą ir prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Atsiliepime į skundą išdėstyti analogiški apeliacinio skundo argumentai, todėl teismas plačiau jų neaptaria.

9Apeliacinis skundas atmestinas.

10Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

11Ginčas byloje yra dėl sutartinių palūkanų ir delspinigių dydžio bei sprendimo išdėstymo termino.

12Dėl palūkanų dydžio

13Atsakovas teigia, jog sutartyje nustatytos palūkanos, dėl kurių dydžio neturėjo galimybės derėtis, pažeidžia vartotojo, kaip silpnesnės šalies, teises. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad paskolos (vartojamo kredito) sutartyje Nr. LHS10325PKTA sutarta metinė palūkanų norma yra 18,05 proc. (b. l. 6). Išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartyje Nr. LJT10813PPPA metinė palūkanų norma nenumatyta (0,00 proc.). Paskolos (vartojamo kredito) sutartyje Nr. LHS10914TMTA metinė palūkanų norma numatyta 20,90 proc. Šios palūkanos yra numatytos šalių sudarytose sutartyse. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 str. 1 d.). Kasacinis teismas laikosi nuostatos, kad šalių pasiektas susitarimas, įformintas teisės aktų pripažįstama tvarka, tampa teisiškai įpareigojančiu aktu ir reikšmingu visuomeninės savireguliacijos instrumentu. Šis aktas (susitarimas) nustato teises ir pareigas. Valstybė, siekdama ūkio našumo, įsipareigoja šias pareigas užtikrinti priverstinai, nustatydama teisinį reikalavimą laikytis sutarčių (pacta sund servanda), ir prireikus per teismą priverstinai įgyvendina. Aplinkybė, jog atsakovas neturėjo galimybės derėtis dėl palūkanų normos, nesuteikia pagrindo jų nemokėti. Atsakovas, pasirašydamas tokią sutartį, sutiko su visomis jos sąlygomis, iš pradžių sutartis vykdė ir jokių pretenzijų nepareiškė. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakomybė už prisiimtą per didelę materialinę riziką tenka pačiam paskolos gavėjui. Laiku negrąžinus paskolintų pinigų, kreditorius taip pat patiria nuostolių, nes negali naudoti tų pinigų pats verslo veiklai vykdyti. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog prašomos priteisti palūkanos yra kaip mokestis už pinigų skolinimąsi – pelno palūkanos ir jas atsakovas privalo sumokėti kaip mokestį už naudojimąsi paskolos suma (CK 6.213 str. 1 d., 6. 872 str.).

14Dėl delspinigių

15Atsakovas nurodė, jog delspinigiai nepagrįstai apskaičiuoti taikant 0,05 ir 0,062 delspinigių normas. Iš bylos duomenų nustatyta, kad laiku nesumokėjęs eilinės įmokos ar kito mokėjimo, atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovei 0,5 procento (pagal sutartį Nr. LHS10325PKTA), 0,05 procento (pagal sutartį Nr. LJT10813PPPA) ir 0,05 procento (pagal sutartį Nr. LJT10813PPPA) delspinigius nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Taigi sutarties šalys susitarė dėl sutartinio pažeistos teisės gynimo būdo bei formos. Ieškovė pagal paskolos sutartį Nr. LHS10325PKTA atsakovui apskaičiavo 6 778,40 Lt delspinigių, tačiau pritaikius ieškinio senaties terminą (182 dienos) apskaičiuota 4 064,06 Lt delspinigių (t. 1, b. l. 30). Pagal paskolos sutartį Nr. LJT10813PPPA atsakovui apskaičiuota 244,28 Lt delspinigių, tačiau pritaikius ieškinio senaties terminą (182 dienos) apskaičiuota 125,58 Lt delspinigių (t. 1, b. l. 31). Pagal paskolos sutartį Nr. LHK10914TMTA atsakovui apskaičiuota 994,49 Lt delspinigių, tačiau pritaikius ieškinio senaties terminą (182 dienos) apskaičiuota 682,50 Lt delspinigių (t. 1, b. l. 32). Iš viso delspinigių apskaičiuota 4872,14 Lt. Ieškovė prašo priteisti tik 1 313,22 Lt, t. y. žymiai mažiau, negu yra apskaičiuota pagal sutartyse numatytus delspinigius už 6 mėnesius. Kasacinis teismas savo praktikoje nuosekliai laikosi nuostatos, kad šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma, ir, sprendžiant dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, svarbu atsižvelgti į tai, jog netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje, įvertinti konkrečių sutartinių santykių pobūdį. Teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Baltarusijos Respublikos Prezidento reikalų valdybos valstybinės gamybos ir prekybos unitarinė įmonė „Belaja Rus“ v. B. V. salų bendrovė Westintorg Corp., bylos Nr. 3K-3-443/2008; 2013 m. liepos 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. T. v. UAB „Klaipėdos autocentras“, bylos Nr.-3K-3-364/2013; kt.). Sprendžiant ginčus, kylančius iš sutartinių santykių, nevalia ignoruoti sutarties šalių valios ir vadovautis vien įstatymo nuostatomis; teismas, spręsdamas sutartinių ginčų klausimus, nuo sutarties sąlygų turinio gali (ir privalo) nukrypti ir vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 straipsnis), viešajai tvarkai (CK 1.81 straipsnis) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 6.157 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ŽVC“ v. UAB „Pineka“, bylos Nr. 3K-7-262/2010). Šiuo atveju kolegija visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, jog nors sutartyse numatyti delspinigiai yra dideli, tačiau prašomi priteisti delspinigiai nėra neprotingai dideli, atitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, nepažeidžia atsakovo interesų ir yra proporcingi nesumokėtos skolos dydžiui. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į tai, kad ieškovas sumažino delspinigius net 3 kartus. Atsižvelgus į tai nėra pagrindo visiškai nukrypti nuo sutarties šalių valios ir vadovautis vien įstatymo nuostatomis.

16Dėl skolos mokėjimo išdėstymo

17Teismas atsakovui išdėstė skolos mokėjimą 18 mėnesių. Apeliantas nesutinka su tuo ir prašo skolos mokėjimą išdėstyti 3 metams. Teigia, jog teismas nevisapusiškai išnagrinėjo jo prastą finansinę padėtį.

18CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Aiškindamas ir taikydamas šią proceso teisės normą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004; 2006-11-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006). Pirmosios instancijos teismo nustatyta, jog atsakovas dirba UAB „Litana ir Ko“, jo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis ir su juo susijusios išmokos yra apie 4 400,00 Lt į mėnesį (t. 1, b. l. 103, 104, 169), tačiau atsakovas išlaiko 3 nepilnamečius vaikus, turi kreditinių įsipareigojimų AB SEB bankui, AB „Swedbank“, UAB „General financing“ (t. 1, b. l. 107–158). Prie apeliacinio skundo atsakovas pateikė duomenis, kad iš UAB „Litana ir Ko“ yra atleistas

192013-10-03, praėjus išbandymo laikotarpiui (DK 107 str. 1 d.). Nuo 2013-11-04 dirba UAB „Valdela“. Mėnesio draudžiamosios pajamos sudaro 1 500 Lt. Iš UAB „Valdela“ atleistas

202014-03-10 darbuotojo prašymu (DK 127 str.). 2014-02-20 įmokėjo 240 Lt dengdamas įsiskolinimą pagal sutartį Nr. LJT10/813PPPA. Atsakovas išlaiko 3 nepilnamečius vaikus. Duomenų apie turimą nekilnojamąjį turtą apeliantas nepateikė. Išdėstant sprendimo vykdymą, būtina atsižvelgti į abiejų šalių interesų pusiausvyrą. Be to, teismas turi nustatyti, ar išdėsčius teismo sprendimo nebus sumenkintas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovo materialinė padėtis yra sunki, tačiau tokia padėtis atsirado dėl paties atsakovo veiksmų. Atsakovas, žinodamas savo finansines galimybes bei turėdamas įsipareigojimą trimis nepilnamečiams vaikams, yra prisiėmęs įsipareigojimų net penkioms kredito įstaigoms. Nė vienai kredito įstaigai įsiskolinimų nėra padengęs. Iš paskutinės darbovietės apeliantas išėjo savo noru – atleistas vadovaujantis DK 127 str. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad apeliantas su kreditoriais elgiasi nesąžiningai, todėl sprendimo vykdymo atidėjimas 3 metams pažeistų išieškotojo interesus ir teisėtus lūkesčius. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog termino išdėstymas 18 mėnesių neprieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 str.) ir mažiausiai pažeis išieškotojo interesus. Kolegija sprendžia, kad toks sprendimo vykdymo išdėstymas atitinka abiejų šalių interesus ir bus išlaikytas šalių pusiausvyros principas.

21Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 328 str.) ir jį naikinti arba keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. ieškovė kreipėsi į teismą ir prašė priteisti iš atsakovo 13 340,54 Lt... 3. 5 000,00 Lt ir 5 000,00 Lt paskolas ir perdavė atsakovui valdyti ir naudoti... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-10-11 sprendimu ieškinį tenkino... 5. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės... 6. 2013-10-11 sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti atsakovo... 7. Atsiliepimu į skundą ieškovė prašo palikti pirmosios instancijos teismo... 8. Trečiasis asmuo J Vdovinskė palaiko apeliacinį skundą ir prašo panaikinti... 9. Apeliacinis skundas atmestinas.... 10. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 11. Ginčas byloje yra dėl sutartinių palūkanų ir delspinigių dydžio bei... 12. Dėl palūkanų dydžio... 13. Atsakovas teigia, jog sutartyje nustatytos palūkanos, dėl kurių dydžio... 14. Dėl delspinigių... 15. Atsakovas nurodė, jog delspinigiai nepagrįstai apskaičiuoti taikant 0,05 ir... 16. Dėl skolos mokėjimo išdėstymo... 17. Teismas atsakovui išdėstė skolos mokėjimą 18 mėnesių. Apeliantas... 18. CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta teismo teisė dalyvaujančių byloje... 19. 2013-10-03, praėjus išbandymo laikotarpiui (DK 107 str. 1 d.). Nuo 2013-11-04... 20. 2014-03-10 darbuotojo prašymu (DK 127 str.). 2014-02-20 įmokėjo 240 Lt... 21. Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu,... 23. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 11 d. sprendimą palikti...