Byla 2S-1342-567/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Dalios Kačinskienės ir Petro Jaržemskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal išieškotojo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. liepos 24 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. T2-403-535/2009 pagal išieškotojo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento prašymą taikyti teismo sprendime nurodytas teismo sprendimo neįvykdymo pasekmes bei laikinąsias apsaugos priemones skolininkui UAB „Tavilta“, suinteresuotas asmuo antstolė Daiva Prunskienė.

2Teisėjų kolegija, nagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2007-02-13 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-1239-580/2007, tenkino ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento prevencinį ieškinį atsakovui UAB „Tavilta“ visiškai ir uždraudė UAB „Tavilta“ priimti iš fizinių ir juridinių asmenų pavojingas atliekas (pesticidus), jas kaupti, sandėliuoti, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, bei įpareigojo, dalyvaujant valstybiniam aplinkos apsaugos inspektoriui, perduoti visas atsakovo sandėlyje, esančiame ( - ), Vilniuje, sukauptas ir saugomas pavojingas atliekas (pesticidus) turinčiam teisę tvarkyti šias atliekas atliekų tvarkytojui. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2007-03-09 papildomu sprendimu papildė Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007-02-13 sprendimą, nustatydamas, kad atsakovui neįvykdžius teismo sprendimo per nustatytą terminą, ieškovas turi teisę atlikti tuos veiksmus atsakovo lėšomis, išieškant iš atsakovo turėtas išlaidas. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007-05-24 nutartimi Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007-02-13 sprendimą paliko nepakeistą.

4Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009-02-09 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. T2-10-67/2009 pagal antstolės Daivos Prunskienės pareiškimą dėl sprendimo neįvykdymo (išieškotojas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, skolininkas UAB „Tavilta“), antstolės pareiškimą patenkino ir skyrė skolininkui UAB „Tavilta” išieškotojo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento naudai 800 Lt baudą, bei nustatė skolininkui UAB „Tavilta” naują terminą iki 2009-04-09 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007-02-13 sprendimo įvykdymui. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009-05-07 nutartimi paliko Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-02-09 nutartį nepakeistą.

5Išieškotojas LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas 2009-07-22 pateikė prašymą:

61) taikyti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007-02-13 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1239-580/2007 (papildyto Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2007-03-09 papildomu sprendimu) nurodytas teismo sprendimo neįvykdymo pasekmes: skolininkui UAB „Tavilta“ neįvykdžius teismo sprendimo per nustatytą terminą, išieškotojas turi teisę atlikti tuos veiksmus skolininko lėšomis, išieškant iš skolininko turėtas išlaidas.

72) siekiant užtikrinti teismo nutarties įvykdymą, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti 600000 Lt sumai skolininko pinigines lėšas, esančias sąskaitose, jų nepakankant – nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, teises į juos. Atliekų sutvarkymui būtina 600000 Lt suma pagrįsta Aplinkos ministerijos patvirtinta sąmata. Nurodė, kad skolininkui nevykdant Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007-02-13 sprendimo, pagal antstolės D. Prunskienės pareiškimą Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009-02-09 nutartimi civilinėje byloje Nr. T2-10-67/2009 už teismo sprendimo nevykdymą paskyrė skolininkui 800 Lt baudą ir nustatė naują terminą teismo sprendimui įvykdyti. Antstolė 2009-07-19 aktu Nr. 0068/07/764 konstatavo, kad skolininkas neįvykdė teismo sprendimo per 2009-02-09 teismo nutartimi nustatytą naują terminą. Šiai dienai skolininko žemės sklype, esančiame ( - ), Vilniuje, sukrauta apie 120 t pavojingų atliekų – pesticidų (statinėse ir jūriniuose konteineriuose), pavojingos atliekos (pakuotės užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis) sukrautos ant žemės. Pavojingos atliekos – pesticidai saugomos ne tik neturint būtinų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo, pavojingų atliekų tvarkymo licencijos, parengtos projektinės dokumentacijos, bet ir pažeidžiant atliekų saugojimui keliamus reikalavimus (pavojingos atliekos nėra identifikuotos, pakuotės, kuriose saugomos pavojingos atliekos, nepaženklintos, dalis pavojingų atliekų nėra supakuotos ar sudėtos į konteinerį). Sąveikoje su aplinka (krituliai, karštis) tara, kurioje laikomi pesticidai, tampa nesandari. Pesticidų laikymo vieta prieinama pašaliniams asmenims. Visų šių faktorių visuma kelia didžiulį pavojų ne tik aplinkai, bet ir žmonių sveikatai (pavojaus šaltinis Vilniaus mieste). Pesticidai pasižymi ilgalaikiu neigiamu poveikiu sveikatai ir aplinkai, patvarumu, mobilumu, t.y. pernešimų tolimais atstumais galimybėmis. Siekiant užkirsti kelią ekstremaliai ekologinei situacijai, ieškovas prašė skubos tvarka priimti nutartį taikyti minėtas teismo sprendimo neįvykdymo pasekmes. Kadangi išieškotojas yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės biudžeto, o skolininko pavojingų atliekų tvarkymui būtina 600000 Lt suma yra didelė, būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes yra reali grėsmė teismo nutarties įvykdymui. Skolininkas vengia įsiteisėjusio teismo sprendimo įvykdymo (surašyti jau trys antstolės aktai dėl teismo sprendimo nevykdymo: 2008-02-05, 2008-10-20, 2009-07-19), gali paslėpti jam nuosavybės teise priklausantį turtą (LR CPK 144 str. 3 d., 771 str. 2 d.).

8Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009-07-24 nutartimi išieškotojo prašymą atmetė. Teismas pažymėjo, jog įstatyme įtvirtinta, jog tuo atveju, kai sprendime nurodytos jo neįvykdymo pasekmės, teismas išsprendžia sprendimo vykdymo pakeitimo klausimą. Teismas konstatavo, kad išieškotojas neprašė pakeisti sprendimo vykdymo tvarkos, todėl pareiškimas atmestinas. Teismas pažymėjo, jog išieškotojas taip pat prašė areštuoti skolininko turtą 600000 Lt sumai ir konstatavo, jog arešto taikymas vykdymo procese yra ne teismo, o antstolio kompetencija ir netenkino prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 771 str. 2 d.).

9Išieškotojas LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009-07-24 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti išieškotojo prašymą:

101) priimti nutartį taikyti teismo sprendime nurodytas teismo sprendimo neįvykdymo pasekmes;

112) Siekiant užtikrinti teismo nutarties įvykdymą, areštuoti UAB „Tavilta“ pinigines lėšas, turtą, būtiną UAB „Tavilta“ atliekų sutvarkymo išlaidoms padengti. Teismo nutartis neteisinga ir nepagrįsta, kadangi teismas netinkamai aiškino ir taikė CPK 771 str. 2 d. ir tuo pagrindu netinkamai išsprendė ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pagal CPK 771 str. 2 d. teismas priima nutartį taikyti teismo sprendime nurodytas teismo sprendimo neįvykdymo pasekmes, esant 2 sąlygoms, t.y. teismo sprendime turi būti nurodytos pagal CPK 273 str. teismo sprendimo neįvykdymo pasekmės, skolininkas nevykdo sprendimo ir tai konstatuoja antstolis, surašydamas sprendimo neįvykdymo aktą. Išieškotojas teismui pateiktame prašyme nurodė šių sąlygų egzistavimą, jomis grįsdamas savo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t.y. kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007-02-13 sprendime, kuris buvo papildytas 2007-03-09 papildomu sprendimu, buvo nurodytos teismo sprendimo neįvykdymo pasekmės, o antstolė 2009-07-19 aktu Nr. 0068/07/764 konstatavo, kad skolininkas neįvykdė teismo sprendimo per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-02-09 teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. T2-10-67/2009 nustatytą naują terminą. Išieškotojas, atsižvelgdamas į tai, kad skolininkas sprendimo nevykdo bei įvertindamas netinkamomis sąlygomis Vilniaus mieste skolininko saugomų pesticidų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, vadovaudamasis CPK 771 str. 2 d., kreipėsi į teismą, prašydamas taikyti teismo sprendime nurodytas teismo sprendimo neįvykdymo teisines pasekmes, t.y. įvykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą, o ne pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Išieškotojo nuomone, šiuo atveju netaikytina CPK 771 str. 3 d., kadangi ji reglamentuoja teismo sprendimo vykdymo pakeitimo tvarką, nenurodžius teismo sprendime teismo sprendimo neįvykdymo pasekmių. Aplinkybės, kad skolininko pavojingų atliekų tvarkymui būtina 600000 Lt suma yra didelė, bei, kad išieškotojas yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės biudžeto, taip pat, kad skolininkas vengia įsiteisėjusio teismo sprendimo įvykdymo, gali paslėpti jam nuosavybės teise priklausantį turtą, sudaro pakankamą pagrindą taikyti išieškotojo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

12Skolininkas UAB „Tavilta“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti ir palikti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-07-24 nutartį nepakeistą. CPK 771 str. 1 d. numatyta, jog tais atvejai, kai neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą dėl sprendimo nevykdymo. CPK 771 str. 2 d. numatyta teisė perduoti minėtą aktą teismui, kad teismas priimtų nutartį taikyti sprendimo neįvykdymo pasekmes, yra vykdymo veiksmai, kuriuos gali atlikti tik antstolis. Tai patvirtina ir teismų praktika. Šiuo atveju į teismą kreipėsi ne antstolė, o išieškotojas, todėl teismas pagrįstai atmetė šį prašymą. Aplinkybė, kad teismas papildomu sprendimu suteikė išieškotojui teisę pačiam įvykdyti 2007-02-13 sprendimą bei išieškoti iš skolininko turėtas išlaidas, nereiškia, kad išieškotojas turi teisę šias išlaidas išieškoti tiesiogiai, kreipdamasis į antstolį. Tokias išlaidas išieškotojas galėtų išsiieškoti, tik prisiteisdamas šias išlaidas bendrąja ginčo teisenos tvarka. Motyvai, kuriais išieškotojas grindžia būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones, leidžia tvirtinti, kad išieškotojas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pateikimo, tačiau toks prašymas neatitinka CPK 148 str. 2 d. ir 3 d. reikalavimų.

13Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

14Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir CPK 6 str. įtvirtintas teisingumo principas reiškia, kad pažeista ar ginčijama subjektinė teisė yra apginta tik tada, kai teismo sprendimas, kuriuo patenkintas ieškinys, yra pilnai įvykdytas. Įstatymų leidėjas, įgyvendindamas proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus, siekia užtikrinti įsiteisėjusio teismo sprendimo įvykdymą per įmanomai trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau.

15Aplinkybės, kai skolininkas neatlieka veiksmų, kuriuos atlikti įpareigojamas teismo sprendimu, ir šiuos veiksmus gali atlikti ne tik skolininkas, bet ir teismo leidimu išieškotojas, sudaro teisinį pagrindą konstatuoti, kad tokio sprendimo vykdymas nėra griežtai asmeninis pagal atlikimo subjektą. Taikyti teismo sprendime nurodytus teisinius padarinius skolininkui neįvykdžius sprendimo, nutartimi turi leisti sprendimo vykdymo vietos apylinkės teismas, į kurį turi teisę kreiptis ne tik antstolis, bet ir pats išieškotojas (CPK 771 str. 2 d.). Be teismo nutarties leisti taikyti fakultatyviojo sprendimo vykdymo būdo negalima. Išieškotojui CPK nustatyta tvarka pačiam atlikus veiksmus, kuriuos atlikti buvo įpareigotas skolininkas, teismo nutartimi iš skolininko gali būti išieškomos lėšos CPK 771 str. 4 d. tvarka.

16Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina dėl netinkamo procesinės teisės normų pritaikymo, dėl ko neteisingai buvo išspręstas išieškotojo prašymas. Siekiant užtikrinti proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus, šiuo atveju klausimas nėra grąžinamas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nes apeliacinės instancijos teismas gali išspręsti klausimą iš esmės, leidžiant išieškotojui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui perduoti visas skolininko UAB „Tavilta“ sandėlyje, esančiame ( - ), Vilniuje, sukauptas ir saugomas pavojingas atliekas (pesticidus) turinčiam teisę tvarkyti šias atliekas atliekų tvarkytojui, atsižvelgiant į viešąjį interesą šioje byloje. Šiuo atveju yra viešasis interesas, nes būtina užtikrinti aplinkos apsaugą ir išieškotojo teises ir teisėtus interesus (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

17Teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007-02-13 d. sprendimo, papildyto Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2007 m. kovo 9 d. papildomu sprendimu, civilinėje byloje Nr. 2-1239-580/2007 nurodytos teismo sprendimo neįvykdymo pasekmės, kad skolininkui neįvykdžius teismo sprendimo per nustatytą terminą, išieškotojas turi teisę atlikti tuos veiksmus skolininko lėšomis, išieškant iš skolininko turėtas išlaidas. Nagrinėjamoje byloje antstolė D. Prunskienė 2009-07-19 aktu Nr.0068/07/764 (b.l. 4) konstatavo, kad sprendimas neįvykdytas (CPK 771 str. 1 d.). Teisėjų kolegija daro išvadą, kad nurodytos aplinkybės sudaro teisinį pagrindą taikyti fakultatyvųjį sprendimo vykdymo, kartu ir išieškotojo teisių, ir viešojo intereso - aplinkos apsaugos - gynimo būdą, leidžiant išieškotojui perduoti visas skolininko UAB „Tavilta“ sandėlyje, esančiame ( - ), Vilniuje, sukauptas ir saugomas pavojingas atliekas (pesticidus) turinčiam teisę tvarkyti šias atliekas atliekų tvarkytojui.

18Laikinųjų apsaugos priemonių institutas yra procesinė priemonė, kurią teismas taiko savo žinioje esančioje byloje, ir kuria siekiama užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą. Viena iš laikinųjų apsaugos priemonių yra turto areštas, reiškiantis turto savininko teisės disponuoti turtu suvaržymą, t. y. draudimą daiktą parduoti ar kitaip perleisti nuosavybėn kitam asmeniui. Siekiant užtikrinti bei įgyvendinti proceso dalyvių lygiateisiškumo principą bei apsaugoti asmens teises nuo nepagrįsto ir neteisėto jų suvaržymo, įstatymų leidėjas nenumatė galimybės taikyti areštą skolininko turtui, kai nėra pareikštas reikalavimas priteisti iš skolininko išlaidas, kurias išieškotojas patyrė CPK nustatyta tvarka pats atlikęs veiksmus, kuriuos atlikti buvo įpareigotas skolininkas.

19Netenkintinas išieškotojo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento prašymas areštuoti 600000 Lt sumai skolininko UAB „Tavilta“ turtą, nes nagrinėjamoje byloje nėra sprendžiamas lėšų, išieškotinų iš skolininko, išieškotojui CPK nustatyta tvarka pačiam atlikus veiksmus, kuriuos atlikti buvo įpareigotas skolininkas, klausimas. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad reikalinga išaiškinti išieškotojui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, kad išieškotojui atlikus veiksmus, kuriuos atlikti buvo įpareigotas skolininkas UAB „Tavilta“, išieškotojas turi teisę LR CPK 771 str. 4 d. tvarka pateikti prašymą išieškoti lėšas iš skolininko. Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų apeliacijos objektui. (LR CK 1.5 str., CPK 5 str., 7 str., 8 str., 144 str. –148 str., 313 str., 320 str., 334 str., 338 str.).

20Atsižvelgiant į tai, kad teismo leidimu taikomos sprendimo neįvykdymo pasekmės, skolininkas turi pareigą atlyginti 14 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (b.l. 24) apeliacinės instancijos teisme valstybės naudai. Apeliantas nepateikė įrodymų, kad patyrė bylinėjimosi išlaidas apeliacinėje instancijoje, todėl skolininkas neturi pareigos atlyginti jam bylinėjimosi išlaidų nagrinėjamoje byloje (LR CPK 88 str., 92 str., 93 str., 96 str., 98 str.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 2 p., kolegija

Nutarė

22Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. liepos 24 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

23Taikyti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007 m. vasario 13 d. sprendimo, papildyto Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2007 m. kovo 9 d. papildomu sprendimu, civilinėje byloje Nr. 2-1239-580/2007 nurodytas teismo sprendimo neįvykdymo pasekmes: skolininkui UAB „Tavilta“ neįvykdžius teismo sprendimo per nustatytą terminą, leisti išieškotojui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui perduoti visas skolininko UAB „Tavilta“ sandėlyje, esančiame ( - ), Vilniuje, sukauptas ir saugomas pavojingas atliekas (pesticidus) turinčiam teisę tvarkyti šias atliekas atliekų tvarkytojui.

24Netenkinti išieškotojo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento prašymo areštuoti 600000 Lt sumai skolininko UAB „Tavilta“ turtą.

25Išaiškinti išieškotojui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, kad išieškotojui atlikus veiksmus, kuriuos atlikti buvo įpareigotas skolininkas UAB „Tavilta“, išieškotojas turi teisę LR CPK 771 str. 4 d. tvarka pateikti prašymą išieškoti lėšas iš skolininko.

26Priteisti iš skolininko UAB „Tavilta“ 14 Lt (keturiolika litų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, nagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2007-02-13 sprendimu, priimtu civilinėje... 4. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009-02-09 nutartimi, priimta civilinėje... 5. Išieškotojas LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos... 6. 1) taikyti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007-02-13 sprendimo civilinėje... 7. 2) siekiant užtikrinti teismo nutarties įvykdymą, prašė taikyti... 8. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009-07-24 nutartimi išieškotojo... 9. Išieškotojas LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos... 10. 1) priimti nutartį taikyti teismo sprendime nurodytas teismo sprendimo... 11. 2) Siekiant užtikrinti teismo nutarties įvykdymą, areštuoti UAB... 12. Skolininkas UAB „Tavilta“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį... 13. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 14. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir CPK 6 str. įtvirtintas teisingumo... 15. Aplinkybės, kai skolininkas neatlieka veiksmų, kuriuos atlikti įpareigojamas... 16. Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina dėl netinkamo procesinės... 17. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo... 18. Laikinųjų apsaugos priemonių institutas yra procesinė priemonė, kurią... 19. Netenkintinas išieškotojo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus... 20. Atsižvelgiant į tai, kad teismo leidimu taikomos sprendimo neįvykdymo... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 2 p., kolegija... 22. Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. liepos 24 d. nutartį ir... 23. Taikyti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007 m. vasario 13 d. sprendimo,... 24. Netenkinti išieškotojo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus... 25. Išaiškinti išieškotojui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus... 26. Priteisti iš skolininko UAB „Tavilta“ 14 Lt (keturiolika litų)...