Byla e2A-1242-381/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Gintaro Pečiulio ir Antano Rudzinsko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Plungės lagūna“ ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Energosistemos“ apeliacinius skundus bei ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių dujotiekio statyba“ prisidėjimą prie ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Plungės lagūna“ apeliacinio skundo dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-590-267/2019 pagal ieškovių uždarųjų akcinių bendrovių „Plungės lagūna“ ir „Šiaulių dujotiekio statyba“ ieškinius atsakovei akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, tretieji asmenys – uždarosios akcinės bendrovės „Energosistemos“ ir „Požeminės linijos“, institucija teikianti išvadą – Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovės uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Šiaulių dujotiekio statyba“ ir UAB „Plungės lagūna“ su ieškiniais kreipėsi į teismą, prašydamos panaikinti atsakovės akcinės bendrovės (toliau – AB) „Šiaulių energija“ 2019 m. birželio 4 d. sprendimą dėl atviro konkurso „Šilumos perdavimo tinklų K. Korsako g. – Gytarių g. – Gegužių g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbai“ (pirkimo Nr. 432077) (toliau – Pirkimas) pasiūlymų eilės sudarymo ir jungtinės veiklos partnerių UAB „Energosistemos“ ir UAB „Požeminės linijos“ pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu. Ieškovė UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ taip pat prašė įpareigoti atsakovę pašalinti UAB „Energosistemos“ pasiūlymą iš Pirkimo ir priimti naują sprendimą dėl pasiūlymų eilės.

72.

8Ieškovės savo procesiniuose dokumentuose nurodė, kad dalyvavo atsakovės AB „Šiaulių energija“ paskelbtame Pirkime, kurio laimėtoju pripažintas jungtinės veiklos partnerių UAB „Energosistemos“ ir UAB „Požeminės linijos“ pasiūlymas, nors jis neatitinka Pirkimo sąlygų 3.14.3 ir 3.14.4 punktuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų.

93.

10Pagal Pirkimo sąlygų 3.14.3 punktą tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui turi siūlyti statinio statybos vadovą, kuris per pastaruosius 3 (trejus) metus ėjo statybos vadovo pareigas objekte, kuriame yra pastatytas (–ti) ar rekonstruotas (–ti) šilumos tiekimo tinklas (–ai), kurio (–ių) kaina sudaro ne mažiau kaip 0,3 pasiūlyme nurodytos kainos be PVM. Tiekėjas gali nurodyti kelis objektus (ne daugiau kaip 3), kurių bendras rezultatas atitiks nurodytą reikalavimą. Ieškovių nuomone, šis reikalavimas reiškia, kad perkančioji organizacija, vertindama statybos vadovo patirtį, privalėjo atsižvelgti tik į tą statybos vadovo patirtį pagrindžiančios sutarties kainos dalį, kuri teko šilumos tinklų statybai. UAB „Plungės lagūna“ papildomai pažymėjo, kad šiuo atveju Pirkimo laimėtojo nurodomas statinio statybos vadovas yra vykdęs biokuro katilinės ir šiluminės trasos įrengimo sutartį. Biokuro katilinė ir šilumos trasos yra visiškai skirtingi statiniai, todėl perkančioji organizacija nepagrįstai atsižvelgė į visą biokuro katilinės statybos sutarties kainą, nors turėjo skaičiuoti tik tą sutarties vertės dalį, kuri atitinka šiluminės trasos statybos darbus.

114.

12Pagal Pirkimo sąlygų 3.14.4 punktą tiekėjas per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti sėkmingai įvykdęs pirkimo sutartį (–is), kurios (–ių) pagrindu yra sėkmingai pastatytas (–ti) ar rekonstruotas (–ti) šilumos tiekimo tinklas (–ai), kurio (–ių) kaina sudaro ne mažiau kaip 0,5 pasiūlyme nurodytos kainos be PVM. Tiekėjas gali nurodyti kelias pirkimo sutartis (ne daugiau kaip 3), kurių bendras rezultatas atitiks nurodytą reikalavimą. Ieškovių teigimu, Pirkimo laimėtojas neatitinka šio reikalavimo, nes sutartis, kuriomis grindžiama atitiktis šiam reikalavimui, vykdė ne UAB „Energosistemos“, o UAB „NEP Pipe“. Įrodymų apie realų UAB „NEP Pipe“ patirties perdavimą UAB „Energosistemos“ nėra. UAB „Plungės lagūna“ papildomai pažymėjo, kad laimėtojo patirtis taip pat grindžiama sutartimi Nr. 14/01/24 „3 K magistralės centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijos Jonavos mieste“ (toliau – Jonavos sutartis), kurios dalis buvo vykdoma dar iki kvalifikacijos reikalavime nurodyto 5 metų laikotarpio pradžios, bei sutartimis, kurias vykdė jungtinės veiklos pagrindu veikusios ūkio subjektų grupės, neišskiriant, kokia atitinkamų sutarčių vertės dalis teko UAB „Energosistemos“ (sutartis Nr. KE-SR-40-21 „Kauno m. 4Ž magistralės rekonstravimas tarp šilumos kamerų 4Ž-10 ir 4Ž-15 Taikos pr. Kaune“ (toliau – Kauno 4Ž sutartis) ir sutartis Nr. A5/81/6/597 „Kauno m. integruoto tinklo magistralės 4T modernizavimas. Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp ŠK 4T-8 prie pastato Pramonės pr. 3 ir ŠK 4T-12A prie pastato Baršausko g. 66, Kaunas.“ (toliau – Kauno 4T sutartis). Savo patirtį įrengiant šilumos tiekimo trasą teikėjas gali įrodyti tik savo asmenine patirtimi ir tik įrengiant šilumos tiekimo trasą, o ne atliekant bet kokius darbus.

135.

14Atsakovė AB „Šiaulių energija“ atsiliepimuose į ieškinius prašė UAB „Plungės lagūna“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ ieškinius atmesti. Atsakovė savo procesiniuose dokumentuose nurodė, kad Pirkimo laimėtoja UAB „Energosistemos“ atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Atsakovė Pirkimo sąlygose nenustatė reikalavimo, jog vertinant statinio statybos vadovo patirtį būtina išskirti sumą, skirtą išimtinai tik šilumos tiekimo tinklų statybai. Šiuo atveju UAB „Energosistemos“ nurodomo statybos vadovo deklaruojamų objektų sutarčių vertė sudaro 2 614 027,95 Eur, o tai atitinka Pirkimo sąlygų 3.14.3 punkte įtvirtintą reikalavimą. Pirkimo sąlygų 3.14.4 punkte nustatytam kvalifikacijos reikalavimui pagrįsti UAB „Energosistemos“ pateikė tinkamus jį įrodančius dokumentus (sutarčių sąrašą ir užsakovų pažymas), be to, buvo gautas AB ,,Kauno energija“ raštas, patvirtinantis UAB „Energosistemos“ įvykdytą sutartį. UAB „Energosistemos“ įsteigta 2016 m. gruodžio 19 d. įvykdžius UAB „NEP Pipe“ reorganizaciją atskyrimo būdu. UAB „Energosistemos“ perėmė ne tik visas reorganizuoto asmens teises ir pareigas, bet ir patirtį, įvykdytas rangos sutartis.

156.

16Tretieji asmenys UAB „Energosistemos“ ir UAB „Požeminės linijos“ atsiliepime į ieškovių ieškinius prašė juos atmesti kaip nepagrįstus. Tretieji asmenys savo procesiniuose dokumentuose nurodė, kad Pirkimo sąlygose nebuvo nustatyta, kad iš statytų objektų reikia išskirti tik šilumos tinklų dalį ir kad vertinama tik tokia patirtis, kuri įgyta statant ar rekonstruojant tik šilumos tinklus. Ieškovės nepagrįstai prašo atsakovės nesilaikyti Pirkimo sąlygų reikalavimų dėl statybos darbų vadovo patirties ir šiuos reikalavimus interpretuoti siaurinamai.

177.

18Dėl Jonavos sutarties vykdymo termino tretieji asmenys paaiškino, kad, nors ši sutartis sudaryta 2014 m. sausio 24 d., tačiau statybos darbai vyko nuo 2014 m. gegužės iki spalio mėn., t. y. ne seniau nei prieš 5 metus. Pirkimo sąlygose nėra reikalavimo išskirti dalį sutarties vykdymo vertės iki pradinės 5 metų patirties datos kaip ir nėra reikalavimo tiekėjams nurodyti tik savo jėgomis įvykdytų darbų dalį, jei pirkimo sutartį vykdė ūkio subjektų grupė, kurios vienu iš partnerių buvo tiekėjas, pateikęs pasiūlymą.

198.

20Tretieji asmenys taip pat paaiškino, kad UAB „Energosistemos“ nėra nauja įmonė, perimanti UAB „NEP Pipe“ patirtį įvykdytose objektuose, bet yra reorganizuotos atskyrimo būdu UAB „NEP Pipe“ verslo savarankiška dalis, kuri iki reorganizacijos vykdė rangos sutartis UAB „NEP Pipe“ sudėtyje. Po reorganizacijos UAB „Energosistemos“ perduotas visas su rangos veikla susijęs įmonės materialus ir nematerialuas turtas, įsipareigojimai, teisės ir pareigos, be kita ko, rangos veiklos komercinė, gamybinė ir technologinė patirtis (know how), bendrovės patirtis ir kvalifikacija, įgyta vykdant perimtas sutartis, taip pat kitos iš šių sutarčių vykdymo kylančios bendrovės teises, kvalifikacijos atestatai ir sertifikatai, visa su jų įgijimu susijusi patirtis, žinios, instrukcijos, procedūros ir kitos vidaus tvarkos, reglamentuojančios rangos veiklos ir su ja susijusių bendrovės procesų ir veiklų vykdymą. Taigi UAB „Energosistemos“ gali remtis UAB „NEP pipe“ patirtimi. Be to, Kauno 4T sutarties atveju realūs rekonstrukcijos darbai prasidėjo tik 2017 m., kai UAB „NEP Pipe“ jau buvo reorganizuota, taigi realiai darbai buvo įvykdyti 2017 m. su UAB „Energosistemos“, o ne su UAB „NEP Pipe“.

219.

22Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje nurodė, kad nagrinėjamoje situacijoje, aiškinant Pirkimo sąlygų 3.14.3 punkte nustatytus reikalavimus, Pirkime dalyvaujantis tiekėjas, siekdamas įrodyti savo pasitelkiamo statybos vadovo atitiktį patirties reikalavimui, turėtų remtis tik šilumos tinklų įrengimo darbų vertėmis. Sprendžiant dėl tiekėjo atitikties Pirkimo sąlygų 3.14.4 punkte nustatytiems profesinio pajėgumo reikalavimams, perkantysis subjektas turėtų atsižvelgti tik į Pirkime pasiūlymus pateikusių tiekėjų tiesiogiai įvykdytų ankstesnių sutarčių ar jų dalių vertes.

23II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

2410.

25Šiaulių apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu nutraukė bylos dalį dėl ieškovės UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ ieškinio reikalavimo pašalinti tiekėjo UAB „Energosistemos“ pasiūlymą iš konkurso ir įpareigoti atsakovę AB „Šiaulių energija“ sudaryti naują pasiūlymų eilę. Likusią ieškovės UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ ieškinio reikalavimų dalį ir ieškovės UAB „Plungės lagūna“ ieškinį teismas tenkino – panaikino atsakovės AB „Šiaulių energija“ 2019 m. birželio 4 d. sprendimą, kuriuo sudaryta pasiūlymų eilė, jungtinės veiklos partnerių UAB „Energosistemos“ ir UAB „Požeminės linijos“ pateiktas pasiūlymas pripažintas atitinkančiu Pirkimo dokumentus, įrašytas pasiūlymų eilės pirmoje vietoje ir pripažintas laimėjusiu bei nutarta su šiuo tiekėju sudaryti pirkimo sutartį. Be to, teismas įpareigojo atsakovę AB „Šiaulių energija“ iš naujo vertinti jungtinės veiklos partnerių UAB „Energosistemos“ ir UAB „Požeminės linijos“ pasiūlymo atitiktį viešojo pirkimo sąlygoms ir iš naujo spręsti dėl pasiūlymų eilės.

2611.

27Teismas nurodė, kad sistemiškai aiškinant ir taikant Pirkimo sąlygų 3.14.3 punkto nuostatas, įtvirtinančias statybos vadovo patirtį patvirtinančių dokumentų sąrašą ir nukreipiančias į Pirkimo sąlygų 5 priedo formą, kurioje yra nurodyta, jog perkančiajam subjektui svarbi tik tokios vertės statinio statybos vadovo patirtis, kuri siejasi su šilumos tinklų statyba, galima daryti išvadą, jog Pirkime dalyvaujantys tiekėjai, siekdami įrodyti savo pasitelkiamo statinio statybos vadovo atitiktį patirties reikalavimui, turi remtis tik šilumos tinklų įrengimo darbų vertėmis. Teismas pažymėjo, kad tokią išvadą pagrindžia tiek Viešųjų pirkimų tarnybos pateikti išaiškinimai, tiek Pirkimo sąlygų 3.14.3 punkto sakinio konstrukcija. Šiuo atveju UAB „Energosistemos“ pateiktame pasiūlyme nurodė bendrą statinio statybos vadovo deklaruojamų objektų sutarčių vertę. Vienos iš sutarčių – „Biokuro katilinės 10 MW ir šiluminės trasos Pramonės g. 29 Karlų k., Visagino sav., statybos projektas“ – vertė yra 1 961 200,00 Eur be PVM. Kadangi, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.01,03:2017 „Statinių klasifikavimas“ nuostatas, biokuro katilinės įrengimas nėra tapatus šilumos tiekimo tinklų statybos darbams, teismas konstatavo, kad tiekėja nagrinėjamu atveju privalėjo išskirti sutarties vertę, tenkančią šiluminės trasos įrengimo darbams.

2812.

29Atsižvelgdamas į tai, kad savo kvalifikaciją Pirkimo laimėtojas grindė ne tik patirtimi atliekant darbus, netapačius perkamiems darbams, bet ir kitų įmonių įgyta patirtimi, nors šių įmonių pirkimo dokumentuose nenurodė kaip subtiekėjų, teismas nepritarė atsakovės argumentams, kad jungtinės veiklos partnerių UAB „Energosistemos“ ir UAB „Požeminės linijos“ pasiūlymas atitiko Pirkimo sąlygų 3.14.4 punkte nurodytus reikalavimus. Teismas pažymėjo, kad pagal Pirkimo sąlygų 3.18–3.24 punktus tiekėjas remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais gali tik tuomet, kai subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų. Be to, Pirkimo sąlygų 33 punkte nustatyta, kad, kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo perkančiajai organizacijai pasiūlyme įrodyti, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam prieinami. UAB „Energosistemos“ ketino remtis tik UAB „Energetikos inžinerija“ pajėgumais, o duomenų, kad šiam tiekėjui bus prieinami UAB „Eskovara“ ar UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ (UAB „Energosistemos“ jungtinės veiklos partneriai vykdant sutartis, kuriomis grindžiama atitiktis kvalifikacijos reikalavimams) pajėgumai ir ištekliai bylos medžiagoje nėra. Be to, pagal Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimus, atitikties Pirkime keliamam kvalifikacijos reikalavimui pagrindimas jungtinės veiklos pagrindu įvykdyta sutartimi galimas remiantis tik ta sutarties dalimi (verte), kurią atliko kiekvienas tiekėjas atskirai, bei įvertinus Pirkime pasiūlymą pateikusio tiekėjo įvykdytų įsipareigojimų dalį.

3013.

31Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovė, vertindama tiekėjo UAB „Energosistemos“ kvalifikaciją, pažeidė imperatyvias Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatas, skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, todėl panaikino 2019 m. birželio 4 d. sprendimą dėl tiekėjo UAB „Energosistemos“ atitikties kvalifikacijos reikalavimams, pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo paskelbimo.

3214.

33Pirmosios instancijos teismo sprendime taip pat pažymėta, jog teismas nenustatė, kad UAB „Energosistemos“ neatitinka Pirkimo sąlygų, tik nusprendė, kad šis tiekėjas pateikė netikslius, nepakankamus duomenis (netinkamai užpildė pasiūlymo 5 ir 6 priedų duomenis) ir pagal PĮ 58 straipsnio 5 dalies nuostatas turi teisę juos tikslinti, pildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nustatytą protingą terminą. Kadangi pasiūlymų vertinimas ir kitų pirkimo procedūrų vykdymas pagal PĮ 31 straipsnį priskiriamas ne teismo, o išimtinai perkančiojo subjekto sudarytos Pirkimo komisijos kompetencijai, todėl bylos dalį dėl ieškovės UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ reikalavimo pašalinti tiekėjo UAB „Energosistemos“ pasiūlymą iš konkurso ir įpareigoti perkančiąją organizaciją sudaryti naują pasiūlymų eilę teismas nutraukė ir įpareigojo atsakovę iš naujo vertinti UAB „Energosistemos“ pasiūlymo atitiktį viešojo pirkimo sąlygoms.

3415.

35Dėl galimybės remtis UAB „NEP Pipe“ patirtimi teismas nurodė, jog vien veiklos atskyrimo ir statybos veiklos bei sutarčių perdavimo faktų nepakanka nuspręsti, ar naujoji įmonė perėmė visą ankstesnės įmonės turėtą patirtį statybos darbų srityje. Iš naujo vertindama tiekėjo UAB „Energosistemos“ pasiūlymą perkančioji organizacija turėtų įsitikinti, ar šis tiekėjas pajėgus įvykdyti Pirkimo sąlygose įtvirtintus reikalavimus. Teismas nurodė, kad faktą, jog naujai sukurta įmonė yra sukaupusi reikalaujamą patirtį, pagrindžia 2019 m. gegužės 27 d. AB „Kauno Energija“ pažyma Nr. 21-269 apie UAB „Energosistemos“ atliktus darbus, 2018 m. rugsėjo 18 d. „ENEPRO“ pažyma Nr. SD-1555 apie tinkamai atliktus rangos darbus, bei 2017 m. lapkričio 15 d. statybos darbų perdavimo–priėmimo aktas, tačiau iš naujo vertindama UAB „Energosistemos“ pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygoms perkančioji organizacija turėtų spręsti dėl minėto akto patikimumo.

36III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

3716.

38Trečiasis asmuo UAB „Energosistemos“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo dalį, kuria tenkinti ieškovių ieškiniai, panaikintas atsakovės 2019 m. birželio 4 d. sprendimas ir atsakovė įpareigota iš naujo vertinti UAB „Energosistemos“ ir UAB „Požeminės linijos“ pasiūlymą, priimti naują sprendimą – ieškovių ieškinius atmesti, bei priteisti UAB „Energosistemos“ bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3916.1.

40Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai susiaurino atsakovės nustatytas Pirkimo sąlygų 3.14.3 punkto vertinimo ribas. Pirkimo sąlygose nenumatytas sutarties vertės, tenkančios šiluminės trasos įrengimo darbams, išskyrimas. Toks išskyrimas neatitinka atsakovės valios ir tikrųjų ketinimų vertinti ne fragmentinę, o visapusišką tiekėjų patirtį, vykdant sutartis, kurių apimtyje buvo šilumos tiekimo tinklų statybos (rekonstrukcijos) darbų.

4116.2.

42Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 patvirtintų Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių nuostatas, Pirkimo sąlygų 3.14.3 punkte nurodomas šilumos tiekimo tinklas visais atvejais nėra savarankiškas. Tai yra šilumos įrenginių komplekso viena iš sudėtinių dalių, o kitos dalys yra, pvz., biokuro katilinė ar kitas šilumos įrenginys. Taigi trečiųjų asmenų patirtis, įgyta atliekant statybos darbus objekte, kuriame buvo biokuro katilinė, sujungta su šilumos tiekimo tinklais, visiškai atitinka Pirkimo sąlygų 3.14.3 punkto reikalavimus.

4316.3.

44Pirmosios instancijos teismo išaiškinimas, kad tiekėjas negali įrodinėti atitikties Pirkimo sąlygų 3.14.4 punkto reikalavimams remdamasis patirtimi, kurią įgijo iš ankstesnių sutarčių, kurias įvykdė su kitais subjektais (jungtinės veiklos partneriais), iš esmės prieštarauja jungtinės veiklos instituto esmei ir tikslams. Jungtinės veiklos samprata ir esmė suponuoja išvadą, jog jungtinės veiklos dalyviai veikia kartu (nedalomai) ir jungtinės veiklos partnerių kartu sukurtas produktas (darbai) nedalomai ir neatskiriamai yra susijęs su kiekvienu jungtinės veiklos partneriu. Kiekvienas jungtinės veiklos partneris turi teisę disponuoti ir remtis jungtinės veiklos metu sukurtu produktu (darbais).

4516.4.

46Pirmosios instancijos teismas pats nustatė ir konstatavo faktą, jog naujai sukurta įmonė (UAB „Energosistemos“) yra sukaupusi reikalaujamą patirtį, taigi perkantysis subjektas negali priimti jokio kito sprendimo dėl UAB „Energosistemos“ perimtos UAB „NEP Pipe“ patirties, pajėgumų ir išteklių, negu nurodyta Šiaulių apygardos teismo sprendime.

4716.5.

48Teismas suabsoliutino Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktą išvadą, nors minėta tarnyba visiškai neatsižvelgė į konkretaus Pirkimo sąlygas, t. y., nevertino Pirkimo sąlygų 3.14.3 ir 3.14.4 punktų formuluočių. Todėl nurodyta išvada vertintina itin kritiškai, kaip nesusijusi su konkretaus Pirkimo sąlygomis ir konkrečių Pirkimui pateiktų pasiūlymų vertinimu.

4917.

50Ieškovė UAB „Plungės lagūna“ apeliaciniame skunde prašo pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą, iš jo motyvuojamosios dalies pašalinant motyvus, jog faktą, kad naujai sukurta įmonė yra sukaupusi reikalaujamą patirtį, teismo vertinimu, pagrindžia trečiųjų asmenų teismui pateikta 2019 m. gegužės 27 d. AB „Kauno Energija“ pažyma Nr. 21-269 apie UAB „Energosistemos“ atliktus darbus, 2018 m. rugsėjo 18 d. „ENEPRO“ pažyma Nr. SD-1555 apie tinkamai atliktus rangos darbus, 2017 m. lapkričio 15 d. Statybos darbų perdavimo–priėmimo aktas, ir vietoje pašalintų motyvų konstatuoti, kad UAB „Energosistemos“ neperėmė Kauno 4Ž sutarties vykdymo patirties iš UAB „NEP Pipe“. Be to, UAB „Plungės lagūna“ prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

5117.1.

52Pirmosios instancijos teismo sprendime nepagrįstai nurodyta, kad byloje pateikti duomenys pagrindžia UAB „Energosistemos“ patirties perėmimą iš UAB „NEP Pipe“. Įmonės patirtis yra neatsiejamai susijusi su ta konkrečia įmone ir todėl jos perdavimas kitam ūkio subjektui yra per se (savaime) negalimas. Net jeigu teismas vertintų priešingai, turėtų būti tiriama, kokia konkreti patirtis ir kokiu konkrečiu būdu buvo perduota, t. y. ar patirties perdavimas yra realus, o ne formalus. Šiuo atveju vien įmonių atskyrimo, sutarčių (tarp jų ir jau įvykdytų) perdavimo faktų ir pažymų apie atliktus statybos darbus (pažymų apie Kauno 4Ž sutarties įvykdymą byloje apskritai nėra) nepakanka konstatuoti realų konkrečios patirties perdavimą. Priklausomai nuo aplinkybių, patirties perdavimą būtų galima įrodinėti konkrečių darbuotojų, dirbusių prie konkretaus projekto ir įgijusių atitinkamą patirtį, perėjimu dirbti į naują įmonę, tačiau nei Pirkimo procedūrų metu, nei byloje Pirkimo laimėtojas tokių duomenų nepateikė. Taigi formalus įvykdytų sutarčių perėmimas niekaip neparodo, kad įmonė turi reikiamą kvalifikaciją ir patirtį. Tiekėjas neįgyja atitinkamos patirties, jei jis pats asmeniškai neatliko tokią patirtį suteikiančių darbų.

5318.

54Ieškovė UAB „Plungės lagūna“ atsiliepime į UAB „Energosistemos“ apeliacinį skundą prašė apeliacinį skundą atmesti, skundžiamą pirmosios instancijos sprendimo dalį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

5518.1.

56UAB „Energosistemos“ apeliacinio skundo argumentai, esą patirtis, įgyta atliekant statybos darbus objekte, kuriame buvo statoma biokuro katilinė, atitinka Konkurso sąlygų 3.14.3 punkto reikalavimus, yra nepagrįsti. Kvalifikacijos reikalavimai, tiek tiekėjų atitiktis šiems reikalavimams turi būti vertinama per tai, ar tiekėjas, grįsdamas savo atitiktį konkrečiam reikalavimui, pateikiamais duomenimis įrodo savo gebėjimą tinkamai įvykdyti sutartį dėl konkretaus pirkimo objekto. Nors biokuro katilinė ir yra šilumos įrenginys, tačiau nėra įrenginys, sudarantis šilumos tiekimo tinklą. Be to, biokuro katilinė ir šilumos trasos iš esmės yra visiškai skirtingi statiniai (biokuro katilinė priskiriama negyvenamųjų pastatų grupės gamybos, pramonės paskirties pastatų pogrupiui, o šilumos trasos – inžinerinių tinklų grupės šilumos tinklų pogrupiui), dėl ko ir statinio statybos vadovas, turintis patirties biokuro katilinės statybos darbuose, nebūtinai turės patirties šilumos tiekimo tinklų montavimo darbuose. Taigi Pirkimo laimėtojas, pagrįsdamas savo atitiktį Pirkimo sąlygų 3.14.3 punkte nustatytam kvalifikaciniam reikalavimui ir pateikęs įrodymus (sutartį) apie statinio statybos vadovo patirtį šiam statant biokuro katilinę bei šilumos trasas, privalėjo išskirti tik tą įvykdytos sutarties vertės dalį, kuri atitinka numatytą kvalifikacinį reikalavimą, t. y. tik sutarties vertę statant šilumines trasas.

5718.2.

58UAB „Energosistemos“ akcentuoja tik Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse aptariamą jungtinės veiklos sutarties sampratą ir šios sutarties rezultato pasidalinimo klausimus, tačiau nė vienoje iš UAB „Energosistemos“ nurodytų teisės normų nėra aptariamas jungtinės veiklos sutarties įvykdymo rezultate įgytos patirties pasidalinimo klausimas. Vertinant jungtinės veiklos sutarties vykdymo metu įgytą patirtį reikia vadovautis protingumo principu bei ginčo Pirkimui taikomo VPĮ tikslais. Tiekėjas neįgyja atitinkamos patirties, jei jis pats asmeniškai neatliko tokią patirtį suteikiančių darbų, todėl tuo atveju, jei statybos rangos sutartis buvo sudaryta su jungtinės veiklos partneryste susijusiais keliais subjektais, grįsdamas savo patirtį kiekvienas iš jungtinės veiklos partnerių turi pateikti informaciją, kokią sutarties dalį jis įvykdė asmeniškai. Tik tokia šios sutarties dalimi (tokia verte) tas jungtinės veiklos dalyvis ir gali grįsti savo patirtį.

5918.3.

60Įmonės kvalifikacinė patirtis negali būti formaliu perdavimo aktu perduodama kitai įmonei, o UAB „Energosistemos“ Pirkimo procedūrų metu pateikti duomenys nepatvirtina, kad ji iš tiesų (realiai) būtų perėmusi UAB „NEP Pipe“ patirtį. Išvada, kad naujai sukurta įmonė yra sukaupusi reikalaujamą patirtį, pirmosios instancijos teismas nepaneigė savo paties išvadų, kad perkančioji organizacija vis tik privalo iš naujo įvertinti UAB „Energosistemos“ atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, įskaitant patirties perėmimą iš UAB „NEP Pipe“.

6118.4.

62Viešųjų pirkimų tarnybos pateikta išvada ginčo byloje yra ne tik susijusi su ginčo Konkurso sąlygomis bei konkrečia faktine situacija, tačiau joje taip pat aiškiai pagrįsta, kodėl teismas turėtų laikyti, kad perkančioji organizacija bei tretieji asmenys netinkamai taikė Pirkimo sąlygas, dėl ko perkančiosios organizacijos sprendimai pripažinti trečiuosius asmenis atitinkančius kvalifikacinius reikalavimus yra neteisėti.

6319.

64Ieškovė UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ pateikė prisidėjimą prie UAB „Plungės lagūna“ apeliacinio skundo bei atsiliepimą į UAB „Energosistemos“ apeliacinį skundą, kuriame prašo UAB „Energosistemos“ apeliacinį skundą atmesti ir atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

6519.1.

66Šilumos tiekimo tinklo sąvoka yra platesnė nei nurodo UAB „Energosistemos“, nes apima ne tik įrenginių komplekso sudėtį (vamzdynai, armatūros, siurbliai), bet ir paskirtį. Įrenginių kompleksas yra skirtas šilumnešiui nuo šilumos šaltinių iki šilumą naudojančių objektų transportuoti. Tuo tarpu katilinė yra šilumos šaltinis, nuo kurio eina šilumos tiekimo tinklas, t. y. vamzdynas, kuriuo teka šiluma vandens, dujų ar kitu pavidalu. Katilinė nėra šilumos tiekimo tinklo įrenginys, jos statybą reglamentuoja ne Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, o savarankiškas norminis aktas – Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249 patvirtintos Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės. Pagal Pirkimo sąlygas statybų vadovo patirtis turėjo apimti objekte pastatytus ar rekonstruotus šilumos tiekimo tinklus ir tik jų kainą, todėl skundžiamame sprendime pagrįstai nurodyta, jog tiekėjai privalėjo išskirti sutarties vertę, tenkančią šiluminės trasos įrengimo darbams, ką patvirtina ir Pirkimo sąlygų 3.14.3 punkto teksto analizė.

6720.

68UAB „Energosistemos“ ir UAB „Požeminės linijos“ atsiliepime į UAB „Plungės lagūna“ apeliacinį skundą prašė apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

6920.1.

70Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino pateiktus byloje patirties perėmimo įrodymus ir pagrįstai nustatė, kad UAB „Energosistemos“ pagrindė Pirkimo sąlygų reikalaujamos patirties perėmimą iš UAB „NEP Pipe“. UAB „NEP Pipe“ nuo pat veiklos pradžios vykdė dvi savarankiškas veiklas – gamybą ir statybą, ir atitinkamai ne tik organizavo, bet ir apskaitė šias skirtingas verslo veiklas atskiruose padaliniuose – Vamzdžių izoliavimo gamyboje ir Rangos tarnyboje. Visas statybos rangos sutartis, įskaitant ir pagrindžiančias patirtį Pirkime, UAB „NEP Pipe“ atliko tik savo padalinio Rangos tarnybos žmogiškais ir techniniais resursais. UAB „Energosistemos“ nėra nauja įmonė, perimanti kitos įmonės UAB „NEP Pipe“ patirtį įvykdytose objektuose, bet yra reorganizuotos atskyrimo būdu UAB „NEP Pipe“ verslo savarankiška dalis, kuri iki reorganizacijos vykdė rangos sutartis UAB „NEP Pipe“ sudėtyje.

7120.2.

72Svarbiausi darbuotojai (atestuoti statinio statybos darbų vadovai, specialiųjų darbų vadovai, ekskavatorininkai, sunkvežimių vairuotojai, suvirintojai ir montuotojai) buvo perimti UAB „Energosistemos“, ką patvirtina: 1) AB „Jonavos šilumos tinklai“ 2018 m. liepos 10 d. pažyma apie atliktus darbus objekte „3 K magistralinių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas Jonavos mieste“, iš kurios matyti, kad UAB „NEP Pipe“ tinkamai įvykdė rangos darbus, ypatingo statinio statybos vadovas buvo V. R., ypatingo statinio specialiųjų darbų vadovas buvo E. B., kurie atskyrimo metu perėjo dirbti į UAB „Energosistemos“ ir dirba šioje įmonėje iki šiol; 2) 2016 m. gruodžio 19 d. Turto, teisių ir pareigų priėmimo–perdavimo akto priedas Nr. 10; 3) UAB „NEP Pipe“ pranešimai pagrindiniams darbuotojams apie perkėlimą į UAB „Energosistemos“. Tai, kad patirties perėmimas buvo realus patvirtina ir tai, kad nuo UAB „NEP Pipe“ atskirta UAB „Energosistemos“ kaip naujas juridinis asmuo perėmė ne tik įsipareigojimus pervestiems darbuotojams, bet ir visus reorganizuojamos UAB „NEP Pipe“ įsipareigojimus tinkamai pabaigti darbus pagal vykdomas (dar nepabaigtas) rangos sutartis ir per 2007–2017 m. įvykdytų rangos sutarčių garantinius įsipareigojimus.

7321.

74Atsakovė AB „Šiaulių energija“ atsiliepimuose į UAB „Plungės lagūna“ ir UAB „Energosistemos“ apeliacinius skundus prašė UAB „Energosistemos“ apeliacinį skundą tenkinti, o UAB „Plungės lagūna“ apeliacinį skundą atmesti arba apeliacinį procesą, pradėtą pagal UAB „Plungės lagūna“ apeliacinį skundą, nutraukti bei priteisti atsakovei iš UAB „Plungės lagūna“ bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimai grindžiami šiais argumentais:

7521.1.

76Teismas paaiškino perkančiajai organizacijai, pagal kokius kriterijus ir teisės reikalavimus turėtų būti vertinama dėl UAB „Energosistemos“ patirties perėmimo iš UAB „NEP Pipe“, tačiau nenurodė galutinių išvadų šiuo klausimu, todėl UAB „Plungės lagūna“ apeliaciniu skundu skundžia tai, dėl ko teismas nepasisakė. Taigi nesant apeliacijos objekto, apeliacinis procesas turėtų būti nutrauktas. Bet kuriuo atveju UAB „Energosistemos“ pateikti dokumentai visiškai ir pakankamai pagrindžia reikiamos patirties perėmimą iš UAB „NEP Pipe“, nes pagal turto, teisių ir pareigų perdavimo– priėmimo aktą ir jo priedus UAB „Energosistemos“ perėmė ne tik visas UAB „NEP Pipe“ pareigas, bet ir atitinkamas teises, know-how bei visus žmogiškuosius išteklius.

7721.2.

78UAB „Energosistemos“ apeliacinio skundo argumentai yra pagrįsti. Atsakovė pirkimu neįsigyja itin specializuoto dalyko, todėl ir nenustatė bei nesiekė nustatyti reikalavimo turėti vien tik patirtį išskirtinai analogiškoje veikloje. UAB „Energosistemos“ atitiko minimalius reikalavimus, todėl keisti perkančiosios organizacijos pozicijos ir aiškinti Pirkimo sąlygas tokiu būdu, kad neva siekta reikalauti kitokio patyrimo bei profesinio pajėgumo, reikštų perkančiosios organizacijos valios bei pačių pirkimo sąlygų pakeitimą.

7921.3.

80Šilumos tiekimo tinklas visais atvejais a priori ne?ra savarankis?kas, todėl itin formalizuotas teismo rėmimasis statybos techninio reglamento atskiromis nuostatomis dėl biokuro katilinės įrengimo neprilyginimo šilumos tiekimo tinklų statybos darbams šiuo konkrečiu atveju ne tik nepagrįstas, bet ir neatitinka vykdomo pirkimo esmės. Teismo sprendimo šiuo klausimu argumentai iškreipia atsakovės valią, nukreiptą į kuo didesnę ir realesnę tiekėjų konkurenciją bei iš esmės keičia pirkimo sąlygų turinį tokiu būdu, kokio nesiekia perkančioji organizacija.

8121.4.

82Apeliantė UAB „Energosistemos“ tinkamai argumentuoja jungtinės veiklos santykių reikšmę tiekėjų kvalifikacijos vertinimui. Be to, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintoje Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikoje nėra nustatyta ribojimų dėl jungtinės veiklos partnerių patirties, nėra nurodyta, jog patirtimi gali būti tik ta, kuri įgyta tik savo jėgomis.

83Teisėjų kolegija

konstatuoja:

84IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8522.

86Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

8723.

88Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta, taip pat nėra pagrindo peržengti apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos ribas.

89Dėl naujų įrodymų priėmimo

9024.

91Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 straipsnis).

9225.

93Nagrinėjamu atveju tretieji asmenys UAB „Energosistemos“ ir UAB „Požeminės linijos“ kartu su atsiliepimu į UAB „Plungės lagūna“ apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė papildomus įrodymus – 2016 m. gruodžio 19 d. UAB „Energosistemos“ ir UAB „NEP Pipe“ atskyrimo sąlygų priedą Nr. 10, kuriame nurodytas perkeliamų darbuotojų sąrašas, bei 2016 m. gruodžio 21 d. UAB „NEP Pipe“ pranešimus darbuotojams apie perkėlimą į UAB „Energosistemos“.

9426.

95Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nagrinėjamoje byloje vyraujantį viešąjį interesą, taip pat į tai, kad pateikti nauji įrodymai yra susiję su nagrinėjamos bylos dalyku, nėra didelės apimties, neužvilkins bylos nagrinėjimo, šalys turėjo galimybę su šiais dokumentais susipažinti, sprendžia, jog pateikti nauji dokumentai priimtini (CPK 314 straipsnis).

96Dėl faktinių bylos aplinkybių

9727.

98Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovė AB „Šiaulių energija“ 2019 m. balandžio 24 d. paskelbė apie tarptautinį atviro supaprastinto konkurso būdu vykdomą pirkimą „Šilumos perdavimo tinklų K. Korsako g. – Gytarių g. – Gegužių g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbai“ (Pirkimo Nr. 432077).

9928.

100Tiek ieškovės UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ ir UAB „Plungės lagūna“ (jungtinėje veikloje su UAB „Axis Technologies“), tiek trečiasis asmuo UAB „Energosistemos“ (jungtinėje veikloje su UAB „Požeminės linijos“) pateikė savo pasiūlymus Pirkime. Pirkimo komisija nusprendė, kad visų Pirkimo dalyvių pasiūlymai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, o ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikė UAB „Energosistemos“, todėl kreipėsi į minėtą bendrovę dėl aktualių dokumentų, susijusių su tiekėjo atitiktimi kvalifikaciniams reikalavimams, pateikimo.

10129.

102Įvertinusi UAB „Energosistemos“ pateiktus dokumentus, Pirkimo komisija 2019 m. birželio 4 d. pripažino, kad UAB „Energosistemos“ atitinka tiekėjui keliamus kvalifikacinius reikalavimus ir sudarė pasiūlymų eilę. Pirmąją pasiūlymų eilės vietą užėmė trečiojo asmens UAB „Energosistemos“ pasiūlymas, kurio kaina 4 924 700 Eur (4 070 000 Eur be PVM). Ieškovės UAB „Plungės lagūna“ pasiūlymas įrašytas antroje, o ieškovės UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ pasiūlymas – trečioje pasiūlymų eilės vietoje. UAB „Energosistemos“ pasiūlymas pripažintas laimėjusiu ir su šia bendrove nuspręsta sudaryti Pirkimo sutartį.

10330.

104Ieškovės su pretenzijomis dėl Pirkimo laimėtojo pasiūlymo neatitikties Pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams kreipėsi į atsakovę, tačiau ieškovių pretenzijos buvo atmestos ir perkančioji organizacija savo sprendimo dėl Pirkimo laimėtojo nepakeitė.

10531.

106Kaip matyti iš dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų, šiuo atveju ginčas kilęs dėl Pirkimo laimėtojo atitikties Pirkimo sąlygų 3.14.3 ir 3.14.4 punktuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimas.

107Dėl Pirkimo sąlygų 3.14.3 punkte nustatyto tiekėjų kvalifikacijos reikalavimo

10832.

109Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad tinkamas pirkimo sąlygų turinio nustatymas – būtina sąlyga, siekiant įvertinti, ar perkančiosios organizacijos veiksmai taikant šias sąlygas yra teisėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010; 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

11033.

111Pagal Pirkimo sąlygų 3.14.3 punktą tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui turi siūlyti statinio statybos vadovą, kuris per pastaruosius 3 (trejus) metus ėjo statybos vadovo pareigas objekte, kuriame yra pastatytas (–ti) ar rekonstruotas (–ti) šilumos tiekimo tinklas (–ai), kurio (–ių) kaina sudaro ne mažiau kaip 0,3 pasiūlyme nurodytos kainos be PVM. Tiekėjas gali nurodyti kelis objektus (ne daugiau kaip 3), kurių bendras rezultatas atitiks nurodytą reikalavimą.

11234.

113Nurodytam Pirkimo sąlygų reikalavimui pagrįsti UAB „Energosistemos“ nurodė 3 objektus, kuriuose pasiūlyme nurodytas specialistas ėjo statybos vadovo pareigas. Vienas iš nurodytų objektų, dėl kurio kyla ginčas nagrinėjamoje byloje, – biokuro katilinės 10MW ir šiluminės trasos Pramonės g. 29, Karlų k., Visagino sav. statyba (sutarties vertė 1 961 200 Eur be PVM). Ieškovių nuomone, vertinant UAB „Energosistemos“ pasiūlymą, turėjo būti atsižvelgta ne į visą sutarties kainą, o tik į tą sutarties kainos dalį, kuri atitinka šiluminės trasos statybos vertę.

11435.

115Pagal PĮ 59 straipsnio 1 dalį reikalavimai dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos tikrinimo nustatomi ir patvirtinimo priemonės dėl jų teikiamos mutatis mutandis taikant VPĮ 46, 47, 50, 51 straipsnių nuostatas. VPĮ 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją. Perkančiosios organizacijos nustatyti kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu, tikslūs ir aiškūs.

11636.

117Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. Perkančiosios organizacijos pareiga patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, pagrįsta objektyviu tiekėjo kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams liudijančių dokumentų turinio vertinimu, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią, poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, pirkimo sąlygas. Tai nustatytina tik vadovaujantis pirkimo sąlygų turiniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012).

11837.

119Kadangi nagrinėjamu atveju Pirkimo objektas yra šilumos perdavimo tinklų projektavimo ir rekonstravimo darbai, vadinasi, vertinant, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti sutartį, turėtų būti vertinama tiekėjo turima patirtis atliekant ne bet kokius, o būtent šilumos perdavimo tinklų projektavimo ir rekonstravimo darbus, ką, teisėjų kolegijos vertinimu, patvirtina ir Pirkimo sąlygų 3.14.3 punkto formuluotė. Šios pirkimo sąlygos esmę nurodančiu šalutiniu sakiniu „kurio (-ių) kaina sudaro ne mažiau kaip 0,3 (tris dešimtąsias) pasiūlyme nurodytos kainos be PVM“ yra apibūdinamas ne visas anksčiau vykdytos sutarties objektas (ne visi anksčiau vykdytų sutarčių objektai), o tik šilumos tiekimo tinklas. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, tai aiškiai matyti iš to, kad, kalbant apie šilumos tiekimo tinklą, be vienaskaitos nurodoma ir daugiskaita. Taigi darytina išvada, kad pačiame Pirkimo sąlygų 3.14.3 punkte nustatyta, jog ne mažiau kaip 0,3 pasiūlyme nurodytos kainos be PVM turi sudaryti šilumos tiekimo tinklo, o ne viso objekto kaina.

12038.

121Kaip minėta, UAB „Energosistemos“ savo atitiktį Pirkimo sąlygų 3.14.3 punkto reikalavimams, be kita ko, grindė biokuro katilinės 10MW ir šiluminės trasos statybos sutartimi, kurios visa vertė 1 961 200 Eur be PVM. Teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo sutikti su trečiojo asmens UAB „Energosistemos“ apeliacinio skundo teiginiais, kad biokuro katilinės įrengimo darbai visiškai sutampa su Pirkimo objektu.

12239.

123Pagal Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių 6 punktą šilumos tiekimo tinklas – tai įrenginių kompleksas, susidedantis iš vamzdynų, uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros, siurblių, kontrolės ir matavimo prietaisų bei kitų įrenginių, skirtas šilumnešiui nuo šilumos šaltinių iki šilumą naudojančių objektų transportuoti, o šilumos įrenginiai – tai įrenginiai, kuriuose šilumos energija gaminama, kaupiama, redukuojama, perduodama, skirstoma, vartojama, taip pat kuriuose skystasis arba kietasis kuras bei vanduo paruošiami šilumai gaminti ir tiekti.

12440.

125Nors biokuro katilinė yra šilumos įrenginys Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių prasme, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad katilinė yra šilumos gaminimo įrenginys, ji nepatenka į Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse nurodytą šilumos tiekimo tinklo sąvoką, nes šilumos tiekimo tinklo sąvokoje nurodomi kiti įrenginiai yra skirti ne šilumai gaminti, o šilumnešiui nuo šilumos šaltinių iki šilumą naudojančių objektų transportuoti. Be to, kaip teisingai nurodyta skundžiamame pirmosios instancijos teismo sprendime, biokuro katilinė ir šilumos tinklai yra skirtingo pobūdžio statiniai ir pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 patvirtintą Statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, t. y. katilinė priskiriama negyvenamųjų pastatų grupės gamybos, pramonės paskirties pastatų pogrupiui (7.8 punktas), o šilumos tiekimo tinklai – inžinerinių tinklų grupės šilumos tinklų pogrupiui (9.4 punktas). Nurodytas teisinis reglamentavimas patvirtina, kad biokuro katilinės statybos darbai negali būti prilyginami šilumos tiekimo tinklo įrengimo darbams.

12641.

127Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad tiek Pirkimo sąlygų 3.14.3 punkto sakinių struktūra, tiek kvalifikacinių reikalavimų tikslai leidžia pritarti ieškovių pozicijai ir pirmosios instancijos teismo išvadoms, kad nagrinėjamu atveju UAB „Energosistemos“ atitiktis Pirkimo sąlygų 3.14.3 punkto reikalavimams turėjo būti vertinama ne pagal visos biokuro katilinės su šilumine trasa statybos sutarties vertę, bet turėjo būti išskirta ir vertinta tik sutarties vertė, tenkanti šiluminės trasos įrengimo darbams, kurie atitinka Pirkimo objektą.

12842.

129UAB „Energosistemos“ pasiūlymo kaina be PVM yra 4 070 000 Eur, taigi pagal Pirkimo sąlygų 3.14.3 punkto reikalavimą UAB „Energosistemos“ siūlomas statinio statybos vadovas turi būti įvykdęs šilumos tiekimo tinklų įrengimo darbų už 1 221 000 Eur be PVM. Kadangi nagrinėjamu atveju iš UAB „Energosistemos“ pasiūlymo nėra aišku, kokią biokuro katilinės 10MW ir šiluminės trasos Pramonės g. 29, Karlų k., Visagino sav. Statybos sutarties vertės dalį sudarė šilumos trasos įrengimo darbai, darytina išvada, kad atsakovė neturėjo pakankamai duomenų priimti pagrįstą sprendimą dėl UAB „Energosistemos“ pasiūlymo atitikties Pirkimo sąlygų 3.14.3 punkto reikalavimams.

130Dėl Pirkimo sąlygų 3.14.4 punkte nustatyto tiekėjų kvalifikacijos reikalavimo

13143.

132Pagal Pirkimo sąlygų 3.14.4 punktą tiekėjas per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti sėkmingai įvykdęs pirkimo sutartį (–is), kurios (–ių) pagrindu yra sėkmingai pastatytas (–ti) ar rekonstruotas (–ti) šilumos tiekimo tinklas (–ai), kurio (–ių) kaina sudaro ne mažiau kaip 0,5 pasiūlyme nurodytos kainos be PVM. Tiekėjas gali nurodyti kelias pirkimo sutartis (ne daugiau kaip 3), kurių bendras rezultatas atitiks nurodytą reikalavimą.

13344.

134Nurodytam Pirkimo sąlygų reikalavimui pagrįsti UAB „Energosistemos“ nurodė 3 sutartis: 1) 2014 m. sausio 24 d. sutartį Nr. 14/01/24 „3 K magistralės centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija Jonavos mieste“; 2) 2014 m. liepos 2 d. sutartį Nr. KE-SR-40-21 „Kauno m. 4Ž magistralės rekonstravimas tarp šilumos kamerų 4Ž-10 ir 4Ž-15 Taikos pr. Kaune“; 3) 2016 m. rugpjūčio 26 d. sutartį Nr. A5/81/6/597 „Kauno m. integruoto tinklo magistralės 4T modernizavimas. Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp ŠK 4T-8 prie pastato Pramonės pr. 3 ir ŠK 4T-12A prie pastato Baršausko g. 66, Kaunas“.

13545.

136Pažymėtina, kad visos nurodytos sutartys sudarytos ne su pasiūlymą pateikusia UAB „Energosistemos“, o su UAB „NEP Pipe“. UAB „Energosistemos“ įregistruota tik 2016 m. gruodžio 19 d., atskyrus ją nuo UAB „NEP Pipe“. Be to, Kauno 4Ž ir Kauno 4T sutartis UAB „NEP Pipe“ sudarė ne viena, o su jungtinės veiklos partneriais, t. y. Kauno 4Ž sutartį – su UAB „Eskovara“, o Kauno 4T sutartį – su UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ (ENEPRO). Nagrinėjamu atveju ginčas kilęs dėl to, ar UAB „Energosistemos“ gali savo kvalifikaciją grįsti kitų subjektų, t. y. tiek UAB „NEP Pipe“, tiek šios bendrovės jungtinės veiklos partnerių pajėgumais. Pažymėtina, kad UAB „Plungės lagūna“ apeliacinės instancijos teisme nebekvestionuoja Jonavos sutarties vykdymo laikotarpio, todėl tai, ar ši sutartis apima Pirkimo sąlygų 3.14.4 punkto reikalavimams aktualų laikotarpį, nepatenka į apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos ribas.

13746.

138Teisėjų kolegija pažymi, kad Kauno 4T sutartis buvo sudaryta 2016 m. rugpjūčio 26 d., t. y. dar iki UAB „Energosistemos“ atskyrimo nuo UAB „NEP Pipe“. Duomenų, kad visas teises ir pareigas pagal šią sutartį UAB „NEP Pipe“ reorganizacijos metu perdavė UAB „Energosistemos“ nėra, tačiau 2018 m. rugsėjo 18 d. UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacijos“ pažyma Nr. SD-1555 ir 2017 m. lapkričio 15 d. statybos darbų perdavimo–priėmimo aktas patvirtina, kad darbai pagal Kauno 4T sutartį užbaigti 2017 m. lapkričio 15 d., t. y. jau po UAB „Energosistemos“ įsteigimo. Šie dokumentai bei 2019 m. gegužės 27 d. AB „Kauno energija“ pažyma Nr. 21-269 įrodo, jog darbus pagal Kauno 4T sutartį atliko ne UAB „NEP Pipe“, o UAB „Energosistemos“. Taigi pirmosios instancijos teismo išvada, kad minėti dokumentai patvirtina faktą, kad naujai sukurta įmonė (UAB „Energosistemos“) yra sukaupusi reikalaujamą patirtį, yra teisinga, todėl UAB „Plungės lagūna“ apeliacinio skundo reikalavimas panaikinti šią teismo išvadą iš sprendimo motyvų yra nepagrįstas ir negali būti tenkinamas. Atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas šiuo atveju nepadarė jokių galutinių išvadų dėl UAB „Energosistemos“ kvalifikacijos ir tik įvertino į bylą pateiktų konkrečių įrodymų reikšmę, vertinant pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygų 3.14.4 punkto reikalavimams. Tai, kad šalys skirtingai supranta ieškovės UAB „Plungės lagūna“ skundžiamos pirmosios instancijos teismo išvados reikšmę iš naujo vertinant UAB „Energosistemos“ pasiūlymą, nereiškia, kad, kaip nurodo atsakovė, ieškovė UAB „Plungės lagūna“ apeliaciniu skundu skundžia tai, dėl ko teismas nepasisakė.

13947.

140Teisėjui kolegijai nekyla abejonių dėl 2017 m. lapkričio 15 d. ir 2017 m. lapkričio 30 d. statybos darbų perdavimo-priėmimo aktuose užfiksuotų duomenų patikimumo, nes tam tikri perdavimo–priėmimo aktų skirtumai šiuo atveju nepaneigia juose užfiksuotos aplinkybės, kad darbus atliko ne UAB „NEP Pipe“, o UAB „Energosistemos“. Tačiau pagrįsti galutinei perkančiosios organizacijos išvadai dėl Kauno 4T sutarties perdavimo vykdyti UAB „Energosistemos“, perkančiajai organizacijai turėtų būti pateikti įrodymai, (pavyzdžiui, neužbaigtų vykdyti UAB „NEP Pipe“ sutarčių, perleidžiamų vykdyti UAB „Energosistemos“, sąrašas, minimas bendrovių atskyrimo sąlygų 8.7 punkte), patvirtinantys, kad visas teises ir pareigas pagal Kauno 4T sutartį iš tiesų perėmė UAB „Energosistemos“. Tik įvertinusi visumą jau esančių byloje ir išreikalautų naujų įrodymų apie Kauno 4T sutarties vykdymo aplinkybes, atsakovė turėtų nuspręsti, ar tiekėjos UAB „Energosistemos“ atitikčiai Pirkimo sąlygų 3.14.4 punkte numatytam reikalavimui pagrįsti galima įskaityti ir įgytą patirtį vykdant Kauno 4T sutartį.

14148.

142Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, jog teismas tokia ieškovės UAB Plungės lagūna“ ginčijama išvada iš esmės konstatavo tik tai, kad UAB „Energosistemos“ įgijo patirties pagal Kauno 4T sutartį, bet ne pagal visas pasiūlyme nurodytas sutartis. Be to, teismas nenurodė, kad tokia vykdant Kauno 4T sutartį sukaupta patirtis yra pakankama konstatuoti, kad UAB „Energosistemos“ atitinka Pirkimo sąlygų 3.14.4 punkto reikalavimus, todėl ir įpareigojo atsakovę iš naujo vertinti, ar šis tiekėjas būtų pajėgus įvykdyti Pirkimo sąlygas.

14349.

144Iš AB „Kauno energija“ 2018 m. lapkričio 9 d. pažymos Nr. 21-609 ir AB „Jonavos šilumos tinklai“ 2016 m. birželio 14 d. pažymos Nr. 6-189 bei 2018 m. liepos 10 d. pažymos matyti, kad darbus pagal Jonavos ir Kauno 4Ž sutartis atliko UAB „NEP Pipe“, o ne pasiūlymą pateikusi UAB „Energosistemos“.

14550.

146Teisėjų kolegija nepritaria ieškovių pozicijai, kad patirties perėmimas iš kito juridinio asmens negalimas jokiais atvejais. Nagrinėjamu atveju aktualu tai, kad UAB „Energosistemos“ įsteigta reorganizavus UAB „NEP Pipe“. Kaip matyti iš byloje esančių UAB „Energosistemos“ ir UAB „NEP Pipe“ atskyrimo sąlygų, iki reorganizacijos UAB „NEP Pipe“ vykdė dvi savarankiškas gamybos ir rangos veiklas. Kadangi šių veiklų plėtros strategijos nesutapo, buvo nuspręsta reorganizuoti UAB „NEP Pipe“ atskiriant rangos padalinį ir rangos veiklai vykdyti įsteigiant UAB „Energosistemos“, kuriai perduodamas visas su rangos veikla susijęs UAB „NEP Pipe“ turtas, įsipareigojimai, teisės ir pareigos. Pagal bendrovių atskyrimo sąlygų 8.8.1–8.8.4 punktus atskiriamai UAB „Energosistemos“ perduodama UAB „NEP Pipe“ rangos veiklos komercinė, gamybinė ir technologinė patirtis (know how), patirtis ir kvalifikacija, įgyta vykdant perimamas sutartis bei kitos iš šių sutarčių vykdymo kylančios teises, kvalifikacijos atestatai ir sertifikatai ir visa su jų įgijimu susijusi patirtis, žinios ir kitos teisės, instrukcijos, procedūros ir kitos vidaus tvarkos, reglamentuojančias rangos veiklos ir su ja susijusių bendrovės procesų ir veiklų vykdymą. Pagal atskyrimo sąlygų 8.7 punktą UAB „Energosistemos“ perima visas teises ir pareigas pagal galiojančias UAB „NEP Pipe“ sutartis, nurodytas sąlygų 8 priede, garantinius įsipareigojimus pagal jau įvykdytas sąlygų 9 priede išvardintas sutartis ir darbuotojus bei darbo sutartis, nurodytus 10 priede. Iš perleidžiamų įvykdytų sutarčių sąrašo matyti, kad UAB „Energosistemos“ buvo perleista ne tik Jonavos sutartis (sąrašo 58 punktas), bet ir Kauno 4Ž sutartis (sąrašo 62 punktas). Nors perleidžiamų įvykdytų sutarčių sąrašo 62 punkte nurodytos sutarties data yra 2014 m. liepos 28 d., o Kauno 4Ž sutartis sudaryta 2014 m. liepos 2 d., tačiau tiek sąraše nurodytas sutarties numeris, tiek kita sutarties šalis (AB „Kauno energija“) atitinka Kauno 4Ž sutartyje nurodytus analogiškus duomenis, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad perleidžiamų įvykdytų sutarčių sąrašo 62 punkte yra padaryta klaida nurodant perleidžiamos sutarties datą ir minėtame punkte yra užfiksuotas būtent Kauno 4Ž sutarties perleidimas.

14751.

148Sutiktina, kad vien atskyrimo ir statybos veiklos bei sutarčių perdavimo faktų formalaus užfiksavimo atskyrimo sąlygose nepakanka sprendžiant, ar UAB „Energosistemos“ perėmė visą UAB „NEP Pipe“ turėtą patirtį statybos rangos darbų srityje, tačiau šiuo atveju byloje esantys duomenys apie į UAB „Energosistemos“ iš UAB „NEP Pipe“ perkeliamus darbuotojus (direktorių, darbų vadovus, sąmatininkę, suvirintojus-montuotojus, suvirintojus, montuotojus, vairuotoją-montuotoją, ekskavatorininką-montuotoją, metalo pjaustytoją, ekskavatorininką), vertinat visų anksčiau nurodytų aplinkybių kontekste leidžia konstatuoti UAB „NEP Pipe“ rangos padalinio veiklos tęstinumą per naują juridinį asmenį – UAB „Energosistemos“. Taigi, teisėjų kolegijos vertinimu, galima teigti, kad UAB „NEP Pipe“ tam tikros patirties perdavimas UAB „Energosistemos“ buvo ne formalus, o realus. Nustatytas UAB „NEP Pipe“ ir UAB „Energosistemos“ ryšys yra pakankamas patvirtinti, kad UAB „Energosistemos“ galėjo remtis tam tikra UAB „NEP Pipe“ patirtimi, tačiau sprendžiant, ar buvo perimta UAB „NEP Pipe“ patirtis pagal ginčui aktualias Jonavos ir Kauno 4Ž sutartis, svarbu nustatyti, ar į UAB „Energosistemos“ perėjo dirbti ir šioje bendrovėje tebedirba UAB „NEP Pipe“ darbuotojai, iš esmės prisidėję prie šių sutarčių vykdymo. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovė tokių aplinkybių, susisijusių su UAB „Energosistemos“ patirties perėmimu iš UAB „NEP Pipe“, nevertino.

14952.

150Be to, net jei UAB „Energosistemos“ būtų pripažinta įgijusia (perėmusia) patirties pagal Jonavos ir Kauno 4Ž sutartis, vien šis faktas nepatvirtintų bendrovės atitikties Pirkimo sąlygų 3.14.4 punkto reikalavimams, kadangi nėra aiški pagal Kauno 4T sutartį įgytos ir pagal Kauno 4Ž sutartį galimai perimtos patirties apimtis. Atkreiptinas dėmesys, jog Kauno 4Ž sutartį UAB „NEP Pipe“ vykdė ne viena o su jungtinės veiklos partnere UAB „Eskovara“. Be to, iš AB „Kauno energija“ viešojo pirkimo procedūrų ataskaitos matyti, kad 30 proc. darbų pagal minėtą sutartį perduodama subrangovui. Kauno 4T sutartį UAB „Energosistemos“ vykdė su jungtinės veiklos partnere UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“, o iš AB „Kauno energija“ viešojo pirkimo procedūrų ataskaitos matyti, kad 12 proc. darbų pagal minėtą sutartį perduodama subrangovui. Kokią nurodytų sutarčių verčių dalį apima kiekvienos iš jungtinės veiklos partnerių atlikti darbai, nėra nustatyta, todėl ta aplinkybė, kad UAB „Energosistemos“ savo atitiktį Pirkimo sąlygoms įrodinėjo visa Kauno 4T ir Kauno 4Ž sutarčių verte iš esmės reiškia, kad ji savo kvalifikaciją grindė ir kitų subjektų (jungtinės veiklos partnerių, subtiekėjų) pajėgumais.

15153.

152Apeliacinės instancijos teismas pritaria skundžiamame pirmosios instancijos teismo sprendime pateiktiems išaiškinimams, jog, vadovaujantis VPĮ 49 straipsnio 1 dalies nuostatomis, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas, atliks darbus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų. Pažymėtina, kad analogiška nuostata įtvirtinta ir PĮ 62 straipsnio 3 dalyje. Šiuo atveju UAB „Energosistemos“ pasiūlyme buvo nurodžiusi, jog ketina remtis tik UAB „Energetikos inžinerija“ pajėgumais, duomenų, kad UAB „Energosistemos“ būtų prieinami UAB „Eskovara“, UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacijos“ ar Kauno 4T ir Kauno 4Ž sutartims vykdyti pasitelktų subrangovų pajėgumai ir ištekliai bylos medžiagoje nėra, todėl atitiktį Pirkimo sąlygų 3.14.4 punkto reikalavimas UAB „Energosistemos“ gali įrodinėti tik ta Kauno 4T ir Kauno 4Ž (tuo atveju, jei būtų nustatytas patirties pagal šią sutartį perėmimas iš UAB „NEP Pipe“) sutarčių vertės dalimi, kuri atitinka būtent UAB „Energosistemos“ (Kauno 4Ž sutarties atveju – UAB „NEP Pipe“) savarankiškai atliktus darbus.

15354.

154Nors Pirkimo sąlygose nebuvo tiesiogiai numatyta, jog nurodžius sutartis, įvykdytas pagal jungtinę veiklą, bus vertinama tik vieno iš partnerių įvykdytų įsipareigojimų dalis, tačiau Pirkimo sąlygos negali būti aiškinamos taip, jog tokiu atveju bus vertinama visos sutarties vertė. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, nors pačiose Pirkimo sąlygose yra numatyta galimybė tiekėjui remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tačiau remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais galima tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų (Pirkimo sąlygų 3.18 punktas). Be to, Pirkimo sąlygų 3.19 punkte nustatyta, kad, kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo perkančiajai organizacijai pasiūlyme įrodyti, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam prieinami. Pažymėtina, kad Pirkimo sąlygų 3.14.4 punkte nustatyto techninio pajėgumo vertinimo tikslas – įsitikinti, jog būtent pasiūlymą pateikęs tiekėjas turi pakankamus įgūdžius, reikalingus pirkimo sutarčiai įvykdyti, taigi neįvertinusi aplinkybių dėl UAB „Energosistemos“ patirties perėmimo iš UAB „NEP Pipe“ ir neturėdama duomenų, kokią Kauno 4T sutarties dalį vykdė būtent UAB „Energosistemos“ ir kokią Kauno 4Ž sutarties dalį vykdė būtent UAB „NEP Pipe“, perkančioji organizacija negalėjo priimti pagrįsto sprendimo dėl UAB „Energosistemos“ pasiūlymo atitikties Pirkimo sąlygų 3.14.4 punkto reikalavimams. Tokia išvada atitinka ir Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktus išaiškinimus, kad atitikties pirkime keliamam kvalifikacijos reikalavimui pagrindimas jungtinės veiklos pagrindu įvykdyta sutartimi, galimas remiantis tik ta sutarties dalimi (verte), kurią atitiko kiekvienas tiekėjas atskirai, bei įvertinus pasiūlymą pateikusio tiekėjo įvykdytų įsipareigojimų dalį.

155Dėl procesinės bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

15655.

157Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino AB „Šiaulių energija“ 2019 m. birželio 4 d. sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo, laimėtojo nustatymo ir pirkimo sutarties sudarymo ir įpareigojo atsakovę AB „Šiaulių energija“ iš naujo vertinti jungtinės veiklos partnerių UAB „Energosistemos“ ir UAB „Požeminės linijos“ pasiūlymo atitiktį viešojo pirkimo sąlygoms ir iš naujo spręsti dėl pasiūlymų eilės. Teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo panaikinti nei paties Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo, nei skundžiamų sprendimo motyvų, taigi UAB „Energosistemos“ ir UAB „Plungės lagūna“ apeliaciniai skundai netenkinami.

15856.

159Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

16057.

161Ieškovė UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ prašo priteisti jai 970 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų už atsiliepimo į UAB „Energosistemos“ apeliacinį skundą parengimą. Kadangi UAB „Energosistemos“ apeliacinis skundas netenkinamas, o UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, pateikdama atsiliepimą, UAB „Energosistemos“ apeliacinio skundo nepalaikė, darytina išvada, kad UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ turi teisę į išlaidų, patirtų atsiliepimui į UAB „Energosistemos“ apeliacinį skundą parengti, atlyginimą. Prašomos priteisti 970 Eur išlaidos neviršija pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 7 ir 8.11 punktus apskaičiuoto maksimalaus už tokio pobūdžio teisines paslaugas atlygintino išlaidų dydžio, todėl priteistinos iš apeliantės UAB „Energosistemos“.

16258.

163Ieškovė UAB „Plungės lagūna“ pateikė prašymą priteisti iš atsakovės AB „Šiaulių energija“ 2 942,32 Eur, o iš trečiojo asmens UAB „Energosistemos“ – 2 245,76 Eur bylinėjimosi išlaidų. Kadangi UAB „Plungės lagūna“ apeliacinis skundas netenkinamas, išlaidos žyminiam mokesčiui ir apeliaciniam skundui parengti šiai bendrovei neatlygintinos, tačiau UAB „Plungės lagūna“ turi teisę į išlaidų, patirtų už atsiliepimo į UAB „Energosistemos“ apeliacinį skundą parengimą. UAB „Plungės lagūna“ prašomos priteisti iš UAB „Energosistemos“ 2 245,76 Eur išlaidos viršija pagal Rekomendacijų 7 ir 8.11 punktus apskaičiuotą maksimalų už tokio pobūdžio teisines paslaugas atlygintiną išlaidų dydį, todėl mažintinos iki rekomendacijose nustatyto maksimumo – 1 642 Eur (1 262,7 Eur x 1,3).

16459.

165UAB „Energosistemos“ apeliaciniame skunde taip pat prašo atlyginti jai bylinėjimosi išlaidas, tačiau į bylą jokių šias išlaidas pagrindžiančių dokumentų, išskyrus 1 500 Eur žyminio mokesčio mokėjimo kvitą, nepateikė. Kadangi UAB „Energosistemos“ apeliacinis skundas netenkinamas, bylinėjimosi išlaidos šiai bendrovei neatlygintinos.

166Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

167Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

168Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Plungės lagūna“ (juridinio asmens kodas 169901489) iš uždarosios akcinės bendrovės „Energosistemos“ (juridinio asmens kodas 304436304) 1 642 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus keturiasdešimt du eurus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

169Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių dujotiekio statyba“ (juridinio asmens kodas 144662024) iš uždarosios akcinės bendrovės „Energosistemos“ (juridinio asmens kodas 304436304) 970 Eur (devynis šimtus septyniasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovės uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Šiaulių dujotiekio... 7. 2.... 8. Ieškovės savo procesiniuose dokumentuose nurodė, kad dalyvavo atsakovės AB... 9. 3.... 10. Pagal Pirkimo sąlygų 3.14.3 punktą tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui turi... 11. 4.... 12. Pagal Pirkimo sąlygų 3.14.4 punktą tiekėjas per pastaruosius 5 metus arba... 13. 5.... 14. Atsakovė AB „Šiaulių energija“ atsiliepimuose į ieškinius prašė UAB... 15. 6.... 16. Tretieji asmenys UAB „Energosistemos“ ir UAB „Požeminės linijos“... 17. 7.... 18. Dėl Jonavos sutarties vykdymo termino tretieji asmenys paaiškino, kad, nors... 19. 8.... 20. Tretieji asmenys taip pat paaiškino, kad UAB „Energosistemos“ nėra nauja... 21. 9.... 22. Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje nurodė, kad nagrinėjamoje... 23. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 24. 10.... 25. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu nutraukė bylos... 26. 11.... 27. Teismas nurodė, kad sistemiškai aiškinant ir taikant Pirkimo sąlygų 3.14.3... 28. 12.... 29. Atsižvelgdamas į tai, kad savo kvalifikaciją Pirkimo laimėtojas grindė ne... 30. 13.... 31. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas... 32. 14.... 33. Pirmosios instancijos teismo sprendime taip pat pažymėta, jog teismas... 34. 15.... 35. Dėl galimybės remtis UAB „NEP Pipe“ patirtimi teismas nurodė, jog vien... 36. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 37. 16.... 38. Trečiasis asmuo UAB „Energosistemos“ apeliaciniame skunde prašo... 39. 16.1.... 40. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai susiaurino atsakovės nustatytas... 41. 16.2.... 42. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio... 43. 16.3.... 44. Pirmosios instancijos teismo išaiškinimas, kad tiekėjas negali įrodinėti... 45. 16.4.... 46. Pirmosios instancijos teismas pats nustatė ir konstatavo faktą, jog naujai... 47. 16.5.... 48. Teismas suabsoliutino Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktą išvadą, nors... 49. 17.... 50. Ieškovė UAB „Plungės lagūna“ apeliaciniame skunde prašo pakeisti... 51. 17.1.... 52. Pirmosios instancijos teismo sprendime nepagrįstai nurodyta, kad byloje... 53. 18.... 54. Ieškovė UAB „Plungės lagūna“ atsiliepime į UAB „Energosistemos“... 55. 18.1.... 56. UAB „Energosistemos“ apeliacinio skundo argumentai, esą patirtis, įgyta... 57. 18.2.... 58. UAB „Energosistemos“ akcentuoja tik Lietuvos Respublikos civiliniame... 59. 18.3.... 60. Įmonės kvalifikacinė patirtis negali būti formaliu perdavimo aktu... 61. 18.4.... 62. Viešųjų pirkimų tarnybos pateikta išvada ginčo byloje yra ne tik susijusi... 63. 19.... 64. Ieškovė UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ pateikė prisidėjimą prie... 65. 19.1.... 66. Šilumos tiekimo tinklo sąvoka yra platesnė nei nurodo UAB... 67. 20.... 68. UAB „Energosistemos“ ir UAB „Požeminės linijos“ atsiliepime į UAB... 69. 20.1.... 70. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino pateiktus byloje patirties... 71. 20.2.... 72. Svarbiausi darbuotojai (atestuoti statinio statybos darbų vadovai,... 73. 21.... 74. Atsakovė AB „Šiaulių energija“ atsiliepimuose į UAB „Plungės... 75. 21.1.... 76. Teismas paaiškino perkančiajai organizacijai, pagal kokius kriterijus ir... 77. 21.2.... 78. UAB „Energosistemos“ apeliacinio skundo argumentai yra pagrįsti. Atsakovė... 79. 21.3.... 80. Šilumos tiekimo tinklas visais atvejais a priori ne?ra savarankis?kas, todėl... 81. 21.4.... 82. Apeliantė UAB „Energosistemos“ tinkamai argumentuoja jungtinės veiklos... 83. Teisėjų kolegija... 84. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 85. 22.... 86. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320... 87. 23.... 88. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą,... 89. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 90. 24.... 91. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 92. 25.... 93. Nagrinėjamu atveju tretieji asmenys UAB „Energosistemos“ ir UAB... 94. 26.... 95. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nagrinėjamoje byloje vyraujantį... 96. Dėl faktinių bylos aplinkybių ... 97. 27.... 98. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovė AB „Šiaulių energija“ 2019... 99. 28.... 100. Tiek ieškovės UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ ir UAB „Plungės... 101. 29.... 102. Įvertinusi UAB „Energosistemos“ pateiktus dokumentus, Pirkimo komisija... 103. 30.... 104. Ieškovės su pretenzijomis dėl Pirkimo laimėtojo pasiūlymo neatitikties... 105. 31.... 106. Kaip matyti iš dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų, šiuo... 107. Dėl Pirkimo sąlygų 3.14.3 punkte nustatyto tiekėjų kvalifikacijos... 108. 32.... 109. Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad tinkamas pirkimo sąlygų turinio... 110. 33.... 111. Pagal Pirkimo sąlygų 3.14.3 punktą tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui turi... 112. 34.... 113. Nurodytam Pirkimo sąlygų reikalavimui pagrįsti UAB „Energosistemos“... 114. 35.... 115. Pagal PĮ 59 straipsnio 1 dalį reikalavimai dėl tiekėjų pašalinimo... 116. 36.... 117. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas... 118. 37.... 119. Kadangi nagrinėjamu atveju Pirkimo objektas yra šilumos perdavimo tinklų... 120. 38.... 121. Kaip minėta, UAB „Energosistemos“ savo atitiktį Pirkimo sąlygų 3.14.3... 122. 39.... 123. Pagal Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių 6... 124. 40.... 125. Nors biokuro katilinė yra šilumos įrenginys Šilumos tiekimo tinklų ir... 126. 41.... 127. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad tiek... 128. 42.... 129. UAB „Energosistemos“ pasiūlymo kaina be PVM yra 4 070 000 Eur, taigi pagal... 130. Dėl Pirkimo sąlygų 3.14.4 punkte nustatyto tiekėjų kvalifikacijos... 131. 43.... 132. Pagal Pirkimo sąlygų 3.14.4 punktą tiekėjas per pastaruosius 5 metus arba... 133. 44.... 134. Nurodytam Pirkimo sąlygų reikalavimui pagrįsti UAB „Energosistemos“... 135. 45.... 136. Pažymėtina, kad visos nurodytos sutartys sudarytos ne su pasiūlymą... 137. 46.... 138. Teisėjų kolegija pažymi, kad Kauno 4T sutartis buvo sudaryta 2016 m.... 139. 47.... 140. Teisėjui kolegijai nekyla abejonių dėl 2017 m. lapkričio 15 d. ir 2017 m.... 141. 48.... 142. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, jog teismas tokia ieškovės... 143. 49.... 144. Iš AB „Kauno energija“ 2018 m. lapkričio 9 d. pažymos Nr. 21-609 ir AB... 145. 50.... 146. Teisėjų kolegija nepritaria ieškovių pozicijai, kad patirties perėmimas... 147. 51.... 148. Sutiktina, kad vien atskyrimo ir statybos veiklos bei sutarčių perdavimo... 149. 52.... 150. Be to, net jei UAB „Energosistemos“ būtų pripažinta įgijusia... 151. 53.... 152. Apeliacinės instancijos teismas pritaria skundžiamame pirmosios instancijos... 153. 54.... 154. Nors Pirkimo sąlygose nebuvo tiesiogiai numatyta, jog nurodžius sutartis,... 155. Dėl procesinės bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 156. 55.... 157. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 158. 56.... 159. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 160. 57.... 161. Ieškovė UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ prašo priteisti jai 970 Eur... 162. 58.... 163. Ieškovė UAB „Plungės lagūna“ pateikė prašymą priteisti iš... 164. 59.... 165. UAB „Energosistemos“ apeliaciniame skunde taip pat prašo atlyginti jai... 166. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 167. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą palikti... 168. Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Plungės lagūna“ (juridinio asmens... 169. Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių dujotiekio statyba“...