Byla 2A-131/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei ir Vladislavai Tumas, dalyvaujant ieškovui R. J., atstovui advokatui Arvydui Aleknai, atsakovo UAB ,,Viktauga“ atstovui advokatui Pauliui Dockai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų R. J., Z. S. (G. J. M. teisių perėmėja), A. P., E. R. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. balandžio 14 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-87-280/2010 pagal ieškovų R. J., A. P., E. R., Z. S. ieškinį atsakovams Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, Panevėžio apskrities viršininko administracijai, uždarajai akcinei bendrovei „Viktauga“, V. M., S. D., tretieji asmenys V. K. architektūros firma, uždarajai akcinei bendrovei „SPKT“, dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, dėl statybos darbų leidimo galiojimo ir projektavimo sąlygų sąvado galiojimo panaikinimo ir kt.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas R. J., veikdamas savo ir kitų ieškovų vardu pagal įgaliojimą, kreipėsi į teismą su ieškiniu bei ieškinio patikslinimais, prašydamas:

51. Taikyti teisės normas, apibrėžtas Civilinio kodekso 1.78 str. 5d., atžvilgiu šių niekinių sandorių:

61.1. Valstybinės žemės neatlygintino suteikimo sandorio – 1992-02-24 Panevėžio m. valdybos potvarkio Nr.84 v p. 2.4.6, pažeidusio 1991 m. birželio 18 d. įstatymą „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 1 straipsnio 2 dalies l punktu, (kuriuo nustatyti nuosavybės teisių atkūrimo būdai ir taisyklė, kad nuosavybės teisė į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkuriama grąžinant nusavintą turtą natūra),Vyriausybės 1992-02-07 nutarimo Nr. 89 p. 10.6.1, Žemės įstatymo 7 straipsnio l dalies, 8 straipsnio 3 dalies 2 punkto, CK 2.48 straipsnio, 4.20 straipsnio 4.106 straipsnio (teisę naudotis sklypu sandoriu suteikė asmuo, neturintis disponavimo šiuo sklypu teisių).

71.2. 1992-11-09 Panevėžio m. valdybos potvarkio Nr. 595v p. 7. – pažeidusio Žemės įstatymo 7 straipsnio l dalį, 8 straipsnio 3 dalies 2 punktą, CK. 2.48 straipsnį. 4.20 straipsnį, 4.106 straipsnį (teisę nupirkti sklypą suteikė asmuo, neturintis disponavimo šiuo sklypu teisių – valstybė nedisponuoja neišpirkta žeme).

81.3. 1992-11-23 valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 111-7300, pažeidusios Vyriausybes 1992-02-07 nutarimo Nr.89 p. 4.2., Žemes įstatymo 7 straipsnio l dalį, 8 straipsnio 3 dalies 2 punktą, CK 2.48 straipsnį, 4.20 straipsnį, 4,106 straipsnį (teisę naudotis sklypu sandoriu suteikė asmuo, neturintis disponavimo šiuo sklypu teisių, valstybė nedisponuoja neišpirkta žeme).

91.4. 2005-08-16 „Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutarties“ tarp Panevėžio savivaldybės administracijos ir UAB ,,Viktauga“, pažeidusios Žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalį, 8 straipsnio 3 dalį 2 punktą, CK 2.48 straipsnį, 4.20 straipsnį, 4.106 straipsnį (teisę naudotis sklypu sandoriu suteikė asmuo, neturintis disponavimo šiuo sklypu teisių – valstybė kuri, nedisponuoja neišpirkta žeme, savivaldybė nedisponuoja jai neperduota valdyti patikėjimo teise žeme).

102. Panaikinti niekinių sandorių teisines pasekmes:

112.1. Panaikinti 1992-02-24 Panevėžio m. valdybos potvarkio Nr.84 v 2.4.6. punktą.

122.2. Panaikinti 1992-11-09 Panevėžio m. valdybos potvarkio Nr.595v 7 punktą.

132.3. Panaikinti 1992-11-23 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr.111-7300 ir taikyti restituciją 0,064 ha žemės sklypo (duomenys neskelbtini), kad. Nr. (duomenys neskelbtini) k.v. atžvilgiu.

142.4. Panaikinti 2005-08-16 ,,Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutartį“ tarp Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Viktauga“.

152.5. Panaikinti Panevėžio savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2006 m. balandžio 20 d. išduotą UAB „Viktauga“ projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 183.

162.6. Panaikinti Panevėžio savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2006 m. lapkričio 22 dieną išduotą UAB „Viktauga“ statybos darbų leidimą Nr. 45.390.

172.7. Panaikinti Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-02-05 statinio statybos sustabdymo aktą Nr. 02.

182.8. Panaikinti Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-02-19 surašytą reikalavimą Nr.2., kuriuo įpareigojama UAB „Viktauga“ atlikti bendrąją projekto ekspertizę.

192.9. Panaikinti UAB „SPKT“ parengtą komercinės paskirties statinio (duomenys neskelbtini), projekto architektūrinės statybinės dalies techninio projekto korektūros bendrosios ekspertizės 2007-03-08 aktą Nr.49/1-07.

202.10. Panaikinti V. K. įmonės atliktą komercinės paskirties statinio (duomenys neskelbtini) statinio projekto architektūrinės statybinės dalies techninio projekto korektūros galiojimą.

212. 11. Įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją ir statytoją UAB ,,Viktauga“ įstatymų nustatyta tvarka pašalinti savavališkos statybos padarinius (duomenys neskelbtini) – nugriauti be leidimo ir projekto pastatytą statinį.

222.12. Įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją ir Panevėžio miesto savivaldybės administraciją įstatymų nustatyta tvarka suformuoti bei patvirtinti laisvoje (neužstatytoje) žemėje, esančioje prie (duomenys neskelbtini) mieste (teritorija Nr.2) ir šiame sklype (teritorija Nr. 1), žemės sklypo planą ir atkurti nuosavybės teises natūra L. J. (po mirties), E. P. (po mirties). G. J. M. (po mirties) pagal pridedamą schemą nurodytose teritorijose:

23- teritorijai Nr. 1, ploto 0,068 ha, pažymėtai ribų lūžių taškais 1-2-3-4-5-6;

24- teritorijai Nr.2, ploto 0,1 124 ha , pažymėtai ribų lūžių taškais 1-6-7-8.

253. Panaikinti Panevėžio miesto tarybos 2000 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr.4-8 „Dėl Kniaudiškių II mikrorajono komercinės zonos detaliojo plano korektūros tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, kuriais numatytos automobilių stovėjimo aikštelės 0,1856 ha ploto valstybinėje žemėje prie (duomenys neskelbtini) ir 0.012 ha valstybinės žemės priskyrimas sklypui (duomenys neskelbtini).

264. Priteisti iš atsakovo UAB „Viktauga“ žalos už neteisėtą ieškovų žemės (duomenys neskelbtini) naudojimą atlyginimą – 4000 Lt.

275. Skirti atsakovams UAB ,,Viktauga“, Panevėžio m. savivaldybės administracijai, Panevėžio apskrities viršininko administracijai baudas už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

286. Skirti atsakovams UAB ,,Viktauga“ ir Panevėžio m. savivaldybės administracijai baudas už laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą.

297. Priteisti iš atsakovų teismo ir bylinėjimosi išlaidas.

30Ieškovai nurodė, kad jie yra pretendentai į L. J., D., turėtos nuosavybės teise žemės 33,56 ha Panevėžio mieste nuosavybės teisių atkūrimą. Jiems neatkuriamos nuosavybės teisės į žemės sklypus (duomenys neskelbtini) ( 0,640 ha) ir prie šio sklypo esančiam žemės plotui, kuris yra valstybinė žemė, pagal detaliojo plano korektūrą skirta naudoti visuomenės poreikiams, ir kuri paskirta UAB „Viktauga“ įrengti automobilių parkavimo aikštelę. Šiuo metu ginčo sklypas (duomenys neskelbtini) nuosavybės teisėmis priklauso UAB „Viktauga“. Ši bendrovė žemės sklypą 2005-01-14 pirkimo-pardavimo sandoriu įgijo iš atsakovo S. D. S. D. šį žemės sklypą 1998-06-08 pirkimo-pardavimo sandoriu pirko iš atsakovės V. M.. V. M. pirkimo-pardavimo sandoriu su Panevėžio m. savivaldybe nupirko valstybinę žemę. Ieškovai ieškiniu ginčija Panevėžio m. savivaldybės potvarkius suteikti ir parduoti žemės sklypą atsakovei V. M. ir su V. M. sudarytą žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, prašo taikyti restituciją. Nurodo, kad sklypas turi būti perduotas valstybei. Žemės sklypas V. M. negalėjo būti parduotas, nes tuo metu 1992-02-07 Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus nutarimą Nr. 89 „Dėl žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai bei sodininkų bendrijų narių sodų sklypų pardavimo ir nuomos tvarkos“ pagal 10.6.1 straipsnį nuo nutarimo priėmimo dienos miestų ir rajonų valdyboms buvo nurodyta nutraukti žemės sklypų skyrimą ne konkurso tvarka Respublikos miestų teritorijose. Pretendentas L. J. tuo metu jau buvo padavęs prašymą atkurti jam nuosavybės teises. V. M. turėjo žinoti, kad negali pirkti jai skirto žemės sklypo pagal teisinių aktų reikalavimus. Nežiūrint į nutarimo reikalavimus, Panevėžio m. valdyba 1992-11-09 potvarkio Nr. 595v 7 punktu leido V. M. suteiktą sklypą nusipirkti, 1992-11-23 buvo su ja sudaryta valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis. V. M. 1992-07-24 gavo statybos leidimą Nr. 13. 1998-06-02 iš V. M. žemės sklypą su pradėtais statyti statiniais nupirko atsakovas S. D., kuris 2005-01-14 dieną pardavė atsakovui UAB „Viktauga“, kuri nupirktus statinius nugriovė ir iki 2007-01-30 dienos vykdė statybas pagal naują projektą ir išduotą leidimą. Ieškovų teigimu, valstybės neišpirkta žemė nėra valstybės nuosavybė (neišpirkta iš ieškovų), todėl jos perleidimo sandoriai yra niekiniai. V. M. ir institucijos, išdavusios jai statybos leidimus bei kitus aktus, kurių pagrindu ji realizavo niekiniu sandoriu įsigytos nuosavybės suteikiamas teises, žinojo apie tai, kad jai nebebuvo galima suteikti žemės sklypo, todėl 1992-02-24 dienos sandoris yra niekinis. S. D. ir UAB „Viktauga“ turėjo galimybę žinoti pagal sklypo ir statinių kadastrinių duomenų bylos duomenis, kad 1992-02-24 dienos sandoris niekinis. Visi žemės sklypo (duomenys neskelbtini) įgijėjai dėl šios priežasties nėra sąžiningi įgijėjai. Ieškovai prašė pripažinti negaliojančia 2005-08-16 UAB „Viktauga“ su Panevėžio m. savivaldybės administracija sudarytą „Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutartį“, kaip sudarytą pažeidžiant Panevėžio m. tarybos 2000-04-26 sprendimu Nr. 4-8 patvirtinto Kniaudiškių II mikrorajono komercinės zonos detaliojo projekto korektūrą, pagal kurią šia sutartimi UAB „Viktauga“ perduotas žemės sklypas skirtas tenkinti visuomenės poreikius, automobilių stovėjimo aikštelėms. Ginčijama sutartimi žemė suteikiama ne visuomenės poreikiams tenkinti, o konkretiems verslininkams jų reikmėms tenkinti. Ieškovai prašė panaikinti Panevėžio m. tarybos 2000-04-26 sprendimu Nr. 4-8 „Dėl Kniaudiškių II mikrorajono komercinės zonos detaliojo plano korektūros tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, kuriais numatytos automobilių stovėjimo aikštelės 0,1856 ha ploto valstybinėje žemėje prie (duomenys neskelbtini) m. ir 0,012 ha žemės sklypo priskyrimo sklypui (duomenys neskelbtini). Šis prašymas pagrįstas tuo, kad pasikeitė Teritorijų planavimo įstatymas, sprendiniai nagrinėjamu klausimu neatitinka STR 2.06.01:1999 „Miestų ir gyvenviečių susisiekimo sistemos“ 10 lentelės,p.1.1, nes susisiekimo sprendiniai galioja ne ilgiau kaip 5 metus, galiojančiais sprendiniais nenumatyti įvažiavimai į požeminius garažus. Ieškovai prarado galimybę įsirengti tokiomis sąlygomis, kaip UAB „Viktauga“, 345 automobilių stovėjimo vietų, kurios užimtų 1.3 ha teritoriją. Ieškovai prašė pripažinti negaliojančiu 2006-11-22 dienos statybos leidimą Nr. 45.390, išduotą UAB „Viktauga“ ir projektavimo sąlygų sąvadą 2006-04-20, leidžiantį projektuoti statinį (duomenys neskelbtini). Nurodė, kad UAB „Viktauga“ ginčo žemės sklypo, kuriame numatyta automobilių stovėjimo aikštelė, nevaldo ir nenaudoja įstatymų numatytais pagrindais, ginčijama teritorija nėra savivaldybei perduota naudoti patikėjimo teise, valdytojas yra Panevėžio apskrities administracija, projektui neatlikta projekto ekspertizė, be ko nebuvo galima tvirtinti projekto. Be to, projekte numatoma įrengti 27 stovėjimo vietos automobiliams, kai pagal projektą turi būti įrengta ne mažiau, kaip 32 stovėjimo vietos. Pagal projektą statomas ypatingas statinys, todėl buvo privaloma projekto ekspertizė. Stovėjimo aikštelės suprojektuotos ne statomo visuomeninio pastato sklype, kaip numato Statybos įstatymo 20 str. Ieškovai prašė panaikinti V. K. įmonės atliktą komercinės paskirties statinio (duomenys neskelbtini), projekto architektūrinės statybinės dalies techninio projekto korektūros galiojimą. Šį reikalavimą grindė tuo, kad buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės UAB „Viktauga“, kuri neturėjo teisės patvirtinti pataisyto projekto. Ieškovai prašė panaikinti Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-02-19 surašytą reikalavimą Nr.2, kuriuo UAB „Viktauga“ įpareigojama atlikti bendrąją projekto ekspertizę ir UAB „SPKT“ parengtą komercinės paskirties statinio (duomenys neskelbtini), projekto architektūrinės statybinės dalies techninio projekto korektūros bendrosios ekspertizės 2007-03-08 aktą Nr.49/1-07, nurodydami, kad statinio ekspertizė turėjo būti atlikta tarp statinio projekto tvirtinimo ir statinio projekto derinimo nuolatinėje statybos komisijoje. Kadangi reikalavimas atlikti bendrąją projekto ekspertizę surašytas po leidimo išdavimo, todėl statybos leidimas negali būti laikomas galiojančiu. Ieškovai prašė įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją ir statytoją UAB „Viktauga“ įstatymu nustatyta tvarka pašalinti savavališkos statybos padarinius (duomenys neskelbtini) ir nugriauti be leidimo ir projekto pastatytą statinį. Ieškovai prašė įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją ir Panevėžio m. savivaldybės administraciją įstatymų nustatyta tvarka suformuoti bei patvirtinti laisvoje (neužstatytoje) žemėje, esančioje prie (duomenys neskelbtini) sklypo ir šiame sklype žemės sklypo planą ir atkurti nuosavybės teises natūra L. J. (po mirties), E. P. (po mirties), G. J. M. pagal jų pridedamą schemą teritorijai Nr. 1, ploto 0,068 ha ir teritorijai Nr. 2, ploto 0,1124 ha. Ieškovai prašė priteisti iš UAB „Viktauga“ žalos atlyginimą už neteisėtą ieškovų žemės (duomenys neskelbtini) naudojimą atlyginimą - 4000 Lt, skirti atsakovams UAB „Viktauga“ ir Panevėžio m. savivaldybės administracijai, Panevėžio apskrities viršininko administracijai baudas už piktnaudžiavimą procesu ir laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą. Ieškovai nurodo, kad susipažinus 2007-09-07 su pirminio statinio projekto brėžiniais, paaiškėjo savavališkos statybos faktas. Atsakovai teisminio nagrinėjimo metu siekė parengti projekto korektūrą, pakeisti laikinąsias apsaugos priemones ir gauti naują statybos leidimą, kuriuo atgaline tvarka siekia įteisinti jau pastatytą savavalinį statinį, nuslėpdami šį faktą nuo teismo ir ieškovų. Atsakovai šių veiksmų metu žinojo apie tai, kad valstybės neišpirkta žemė buvo privatizuota niekinio sandorio pagrindu ir šiuo pagrindu UAB „Viktauga“ įgyta teisė statyti yra neteisėta, siekis šia teise pasinaudoti laikytinas piktnaudžiavimu prieš teisėtus ieškovų interesus. Projekto korektūrą UAB „Viktauga“ paruošė ir leidimas Nr. 45.400 pagal šį projektą 2007-11-05 paruošti ir išduoti galiojant laikinosioms apsaugos priemonėms: sklypo areštui ir draudimams išduoti statybos leidimus.

31Panevėžio apygardos teismas 2009 m. balandžio 14 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo R. J. atsakovui UAB „Viktauga“ 5 900 Lt, o iš G. J. M. 1475 Lt, E. R. ir A. P. po 737,5 Lt iš kiekvieno atstovavimo išlaidų. Teismas, remdamasis bylos duomenimis nustatė, kad ieškovai yra pretendentai į L. J., D., iki žemės nacionalizacijos Panevėžio m. valdytos 33,56 ha žemės nuosavybės teisių atkūrimą. Žemės savininkas L. J., D., yra E. P., G. J. M. ir L. J., s. L., tėvas. Po L. J., s. L., ir jo žmonos I.-P. J. mirties (atitinkamai 1999-04-13 ir 2004-10-28) jų teisių perėmėjas pagal 1999-10-15 ir 2005-01-31 paveldėjimo teisės liudijimą yra ieškovas R. J.. Po E. P. mirties (2005-11-14) jos teises perėmė J. P., o po šio mirties 2007 m. lapkričio 7 d. teises pagal 2008-02-08 paveldėjimo teisės liudijimą perėmė E. R. ir A. P.. Ieškovas pagal įgaliojimus bei CPK 43-44 str. tvarka atstovauja visus ieškovus. Ieškovams iš žemės savininko L. J. turėtos 33,56 ha žemės jau atkurtos nuosavybės teisės į 25,196 ha žemės, neatkurtos nuosavybės teisės į 8,3644 ha žemės. Nuo 2002-04-02 ieškovai įgijo subjektinę teisę reikalauti atkurti nuosavybės teises į miesto žemę natūra, kai buvo priimtos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pataisos, jeigu žemė yra laisva ir neužstatyta. Ieškovai šioje byloje pretenduoja atkurti natūra nuosavybės teises į žemės sklypus (duomenys neskelbtini), 0,064 ha, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), kuris nuo 2005 m. sausio 14 dienos pirkimo pardavimo sutarties su atsakovu S. D. pagrindu priklauso atsakovui UAB „Viktauga“, ir į šalia šio sklypo esantį žemės sklypą, detaliajame plane, patvirtintame Panevėžio m. tarybos 2000 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 4-8 „Dėl Kniaudiškių II mikrorajono komercinės zonos detaliojo plano korektūros tvirtinimo“, numatytą automobilių stovėjimo aikštelei, R. J. tvirtinimu 0,1856 ha ir 0,012 ha ploto. Šiuos žemės sklypus šiuo metu valdo: UAB „Viktauga“ nuosavybės teisėmis (0,064 ha), o šalia jo esantį – Panevėžio m. savivaldybė, kuri pavedė UAB „Viktauga“ įrengti automobilių parkavimo aikštelę. Dėl žemės sklypo 0,1856 ha ploto Panevėžio m. savivaldybės administracijos direktorius su UAB „Viktauga“ 2005 m. rugpjūčio 16 d. sudarė „Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutartį“, pagal kurią rekonstruojamo pastato adresu (duomenys neskelbtini) pritaikymo transporto ir pėsčiųjų susisiekimo reikmėms tikslu perdavė žemės sklypą UAB „Viktauga“, kuri įsipareigojo savo lėšomis įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, skirtą bendram naudojimui be apribojimų, atlikti objekto išpildomąją geodezinę nuotrauką, <...>, gauti leidimą ją eksploatuoti ir eksploatuoti neterminuotai. Sutartyje nurodyta, kad nustojus aikštelę eksploatuoti, be papildomų sąlygų jos įrenginius ir aikštelę perduoti savivaldybei. Nors sutartyje data nurodyta 2005-08-16, teismo teigimu, galima daryti išvadą, kad ji sudaryta 2006-08-16, nes tokia data ji užregistruota Panevėžio m. savivaldybės priimamajame (t. 1, b.l. 15), ir nors šioje sutartyje konkretūs duomenys apie žemės sklypą nenurodyti, kad kalbama apie ginčo žemės sklypą, galima spręsti pagal sutartyje nurodytą objektą: rekonstruojamo pastato adresu (duomenys neskelbtini), pritaikymas transporto ir pėsčiųjų susisiekimo reikmėms bei pagal minėtą detalųjį Kniaudiškių II mikrorajono planą. Teismas nurodė, kad Kniaudiškių II mikrorajono detalusis planas yra galiojantis, iš esmės juo suplanuotų žemės sklypų paskirtis lieka komerciniai pastatai, po 2000 m. pasikeitė tik šių sklypų savininkai, dalis žemės sklypų priklauso ieškovams, nes jiems atkurtos nuosavybės teisės į žemę. Ieškovai ginčija žemės sklypo 0.064 ha ploto (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), Panevėžio m. įgijimo teisėtumą nuo 1992 m. vasario mėn. Nustatyta, kad šis žemės sklypas 1992-02-24 Panevėžio m. valdybos potvarkiu Nr. 84 v, 2.4.6 punktu suteiktas atsakovei V. M. S. įmonei gydomosios kosmetikos kabineto ir fitobaro statybai. 1992-11-09 Panevėžio m. valdybos potvarkiu 595v (potvarkio 7 p.) leista nusipirkti privatinės nuosavybės teise V. M. įmonei Kniaudiškių II mikrorajono komerciniame komplekse 0,064 ha plotą už 139942 talonus, 1992-11-23 sudaryta notarinė žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis ( t. 12, b.l. 15), o 1993-07-24 V. M. individualiai įmonei išduotas leidimas šiame sklype gydomosios kosmetikos kabineto ir fitobaro statybai pagal paruoštą projektą (t. 7, b.l. 131-133). Teismo teigimu, tuo metu ieškovai neturėjo teisės pretenduoti į šį ginčo žemės sklypą pagal galiojusio Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 str., kuris leido natūra neatlygintinai nuosavybės teisėmis įgyti žemės sklypą ne didesnį, kaip 0,2 ha (duomenys neskelbtini), už likusį žemės sklypo plotą valstybė galėjo atlyginti kitais būdais (Įstatymo 16 str.) arba išpirkti (Įstatymo 12 str.). Atsakovė V. M. pagal jos įmonei išduotą leidimą gydomosios kosmetikos kabineto ir fitobaro nebaigė statyti, žemės sklypas su pradėtu statyti statiniu jame parduotas atsakovui S. D. pirkimo-pardavimo 1998-06-08 sutartimi. Panevėžio apskrities viršininko administracija, patikrinusi statomą komercinį pastatą (duomenys neskelbtini) 1998-06-01 nustatė, kad darbai atliekami be esminių nukrypimų nuo suderinto projekto (t. 12, b.l. 3,5). Atsakovas S. D. 2005-01-14 pirkimo-pardavimo sutartimi 0,0640 ha žemės sklypą (duomenys neskelbtini), su jame esančiu komerciniu pastatu pardavė atsakovui UAB „Viktauga“ ( t. 12, b.l. 4). Teismo teigimu, ieškovai pareiškė reikalavimus nuginčyti sklypo įgijimo teisėtumą 2007-10-16 ieškiniu, bet tik ginčijo V. M. ir Panevėžio m. savivaldybės sandorius ir aktus, teismas 2008 m. liepos 28 d. nutartimi siūlė iki bylos nagrinėjimo pradžios šiame teisme sutikslinti reikalavimus, tačiau ir šia teise ieškovai tinkamai nepasinaudojo, tik surašė visus reikalavimus į vieną procesinį dokumentą. 2006 m. liepos 14 d. atsakovui UAB „Viktauga“ buvo išduotas leidimas Nr. 45.208 demontuoti komercinio pastato 1E0b (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), bendras plotas 276,81 kv. m, įregistruoto 1993-12-09) pamatus. UAB „Viktauga“ 2006-04-20 gavo projektavimo sąlygų sąvadą reg. Nr. 183 komercinio pastato (duomenys neskelbtini) statybai, 2006-11-22 išduotas leidimas Nr. 45.390 statyti komercinės paskirties pastatą, kurio bendras plotas 1112 kv.m., su gręžtiniais pamatais (duomenys neskelbtini) pagal 2006 m. V. K. įmonės paruoštą projektą, kuris svarstytas Nuolatinėje statybos komisijoje 2006-11-22 ( t. 6. b.l. 156). 2007-11-05 išduotas naujas leidimas Nr. 45.400 UAB „Viktauga“, kai buvo padaryta V. K. įmonės galiojančio projekto korektūra, paruošta 2007 m. vasario mėn., pateikta Panevėžio savivaldybės Nuolatinei statybos komisijai, kuri projektą suderino 2007-10-16 protokolu Nr. 650/07.(b.l. 154, t.8). Leidimai atsakovui UAB „Viktauga“ statyti komercinį pastatą (duomenys neskelbtini) išduoti tik po to, kai buvo sudaryta „Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutartis“ pagal kurią rekonstruojamas-naujai statomas pastatas adresu (duomenys neskelbtini), pritaikomas transporto ir pėsčiųjų susisiekimo reikmėms ir šiuo tikslu Panevėžio m. savivaldybė perdavė žemės sklypą UAB „Viktauga“, kuri įsipareigojo savo lėšomis įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Ieškovai savo ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Panevėžio m. apylinkės teismas 2007 m. sausio 30 d. nutartimi, 2007 m. kovo 21 d. nutartimi, 2007 m. birželio 15 d. nutartimi, 2007 m. spalio 30 d. nutartimi sprendė laikinųjų apsaugos priemonių klausimus. Teismas nustatė, kad laikinosios apsaugos priemonės iš esmės nebuvo pažeidinėjamos.

32Dėl V. M. įmonei žemės sklypo suteikimo teisėtumo, restitucijos taikymo ir įpareigojimo atkurti nuosavybės teises į sklypą (duomenys neskelbtini) teismas nurodė, kad ieškovas R. J. teigė, jog teisė atkurti nuosavybės teisę grąžinant žemę natūra atsirado 2001-04-02 Konstitucinio teismo nutarimo pagrindu nuo 2002-04-02, kai buvo priimtos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pataisos. Teismo teigimu, 2002-04-19 dieną šis žemės sklypas atsakovei V. M. nebepriklausė, nes 1998-06-08 dienos pirkimo-pardavimo sutartimi buvo žemės sklypą perleidusi atsakovui S. D.. Ieškinio senaties trijų metų terminas, kurį nustatė 1964 m. galiojusio CK 84 str. 1 d., atsakovės V. M. žemės sklypo įsigijimui ginčyti pasibaigė 1995m. lapkričio 13 d. Ieškovai pareiškė reikalavimą nuginčyti V. M. žemės sklypo (duomenys neskelbtini) įgijimui praleidę 3 m. ieškinio senaties terminą, todėl ieškinio senaties termino pasibaigimas yra pagrindas reikalavimus: panaikinti 1992-02-24 Panevėžio m. valdybos potvarkio Nr.84 v 2.4.6. punktą, panaikinti 1992-11-09 Panevėžio m. valdybos potvarkio Nr.595v 7 punktą, panaikinti 1992-11-23 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr.111-7300 ir taikyti restituciją 0,064 ha žemės sklypo (duomenys neskelbtini), kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini) Panevėžio m. k.v. atžvilgiu atmesti. Atsakovo S. D. ir V. M. sudarytą sandorį ieškovai galėjo ginčyti iki 2001-06-08 dienos. Ieškovai nereiškė tinkamai reikalavimo iki 2008 m. pabaigos nuginčyti savarankišku pagrindu UAB „Viktauga“ ir S. D. sudaryto sandorio. Ginčo žemės sklypas iki 2006 m. liepos 14 d. žemės sklype (duomenys neskelbtini) buvo įteisinta nebaigta statyba, todėl ieškovai iki tol pagal nuosavybės teisių atkūrimo įstatymo 12 str. negalėjo pretenduoti į šį žemės sklypą, nes jis nebuvo laisvas (neužstatytas) (Įstatymo 12 str. 3 p.). UAB „Viktauga“ užstato ne laisvą valstybei priklausantį sklypą (duomenys neskelbtini), šis sklypas užstatytas nuo 1993 m.

33Dėl detaliojo plano sprendinių pripažinimo negaliojančiais teismas nurodė, kad ieškovų nurodytų argumentų pagrindu negalima daryti išvados, kad Panevėžio m. tarybos 2000-04-26 sprendimu Nr. 4-8 „Dėl Kniaudiškių II mikrorajono komercinės zonos detaliojo plano korektūros tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendiniai, kuriais numatytos automobilių stovėjimo aikštelės 0,1856 ha ploto valstybinėje žemėje prie (duomenys neskelbtini) ir 0,012 ha žemės sklypo priskyrimo sklypui (duomenys neskelbtini) nebegalioja. Teismo teigimu, ieškovai neįrodė, kad Detaliojo plano sprendiniai susisiekimo komunikacijai ir infrastruktūrai nuo patvirtinimo neteisėti, nes prieštarauja STR 2.06.01:1999 „Miestų ir gyvenviečių susisiekimo sistemos“ 10 lentelės p. 1.1,p. 1.6, o nuo 2004-03-01 prieštarauja ir STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“ p.14 normoms. Ieškovai jau kreipėsi į Panevėžio m. savivaldybės administraciją ir Panevėžio apskrities viršininko administraciją, prašydami nedelsiant pakeisti detaliojo plano sprendinius, bet buvo atsisakyta pradėti šį procesą. Ieškovų šis reikalavimas nebuvo tenkintas ir administraciniame teisme. Taip pat ieškovai praleido ieškinio senaties sutrumpintą vieno mėnesio terminą viešam administraciniam aktui ginčyti, nes nenustatyta, kad jie apie detaliojo plano sprendinius nežinojo iki ieškinio pareiškimo. Atvirkščiai, ieškovai juos ginčijo tik ne ieškinio teisena.

34Dėl reikalavimo panaikinti 2005-08-16 "Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutartį" tarp Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Viktauga“ teismas nurodė, kad Statybos įstatymo normų, ginčijama sutartis nėra draudžiama, o atvirkščiai, yra leidžiama. Detaliajame plane ir ginčijamojoje sutartyje nurodyta, kad šia atsakovo UAB „Viktauga“ įrengiama aikštele statomas pastatas adresu (duomenys neskelbtini), pritaikomas transporto ir pėsčiųjų susisiekimo reikmėms ir šiuo tikslu Panevėžio m. savivaldybė perdavė žemės sklypą UAB „Viktauga“, kuri įsipareigojo savo lėšomis įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, skirtą bendram naudojimui be apribojimų, atlikti objekto išpildomąją geodezinę nuotrauką, gauti leidimą ją eksploatuoti ir eksploatuoti neterminuotai. Nėra savivaldybės įsipareigojimo įrengtą aikštelę perduoti UAB „Viktauga“ nuosavybėn, kad pakeisti jos naudojimo paskirtį, t.y. paversti išskirtinai privačia teritorija. Teismo teigimu, nenustatyta, kad pagal šią sutartį UAB „Viktauga“ netinkamai įrengs automobilių stovėjimo vietas.

35Dėl reikalavimų: panaikinti Panevėžio savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2006 m. balandžio 20 d. išduotą UAB „Viktauga“ projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 183; panaikinti Panevėžio savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2006 m. lapkričio 22 dieną išduotą UAB „Viktauga“ statybos darbų leidimą Nr. 45.390; panaikinti Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-02-05 statinio statybos sustabdymo aktą Nr. 02; panaikinti Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-02-19 surašytą reikalavimą Nr.2., kuriuo įpareigojama UAB „Viktauga“ atlikti bendrąją projekto ekspertizę; panaikinti UAB „SPKT“ parengtą komercinės paskirties statinio (duomenys neskelbtini) projekto architektūrinės statybinės dalies techninio projekto korektūros bendrosios ekspertizės 2007-03-08 aktą Nr.49/1-07; panaikinti V.K. įmonės atliktą komercinės paskirties statinio (duomenys neskelbtini) statinio projekto architektūrinės statybinės dalies techninio projekto korektūros galiojimą, teismas nurodė, kad Statybos įstatymo 20 str. nustato, kad statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti statytojas savivaldybės administracijai pateikia prašymą su atitinkamais duomenimis. Šį bendrąjį dokumentą ieškovai laiko neteisėtu dėl „Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutarties“. Taigi šio reikalavimo tenkinimas priklauso nuo to, ar bus nuginčyta minėta sutartis. Statybos įstatymo 23 str., jo 5 dalies 2 punktas nustato, kad statybos leidimą išduoda savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) pagal statytojo prašymą su statinio projektu, statinio ekspertizės išvada tuo atveju, kai ekspertizė pagal Statybos įstatymo 29 str. 1 dalį yra privaloma ir kt. reikalingais dokumentais. Statybos įstatymo 29 str. nustato, kad ekspertizė yra privaloma ypatingam statiniui. Teismo teigimu, ieškovai nenuginčijo atsakovų tvirtinimo, kad UAB „Viktauga“ statomas visuomeninės paskirties pastatas (duomenys neskelbtini) yra priskirtas ypatingų statinių kategorijai ir prieš gaunant statybos leidimą buvo būtina atlikti privalomą šio pastato projekto ekspertizę, tai nustačius, negalima daryti išvados, kad 2006-11-22 leidimas yra neteisėtas ir dėl to naikintinas. Taip pat teismas nurodė, kad nenustatyta kokia ieškovų teisė ginama reikalavimu panaikinti statybos sustabdymo aktą, reikalavimą atlikti ekspertizę bei bendrosios ekspertizės aktas, tik nustačius, kad yra pažeidimai, galima kalbėti apie ieškovų teisių pažeidimą. Statytojui įstatymai nedraudžia statybų eigoje keisti, koreguoti statinio projekto. Konkretūs projekto pataisymai ieškovų teisių nepažeidžia, nes statybos numatytos vykdyti nuosavybės teisėmis priklausančiame sklype, esant galiojančiam detaliajam planui ir nenuginčytai Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutarčiai.

36Dėl reikalavimo įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją ir statytoją UAB ,,Viktauga“ įstatymų nustatyta tvarka pašalinti savavališkos statybos padarinius (duomenys neskelbtini) - nugriauti be leidimo ir projekto pastatytą statinį teismas nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog nenustatyta, kad UAB „Viktauga“ pradėdama griovimo ir statybos darbus sau nuosavybės teisėmis priklausančiame žemės sklype (duomenys neskelbtini) tuo pažeidė ieškovų teises ir interesus, konstatavus, kad žemės sklypą nuosavybės teisėmis valdo teisėtai, kad atsakovas UAB „Viktauga“ gavo leidimą nebaigtą statinį griauti, kad statyba buvo pradėta pagal vieną leidimą statybai, po to, pakoregavus projektą, išduotas leidimas statinį statyti su rūsiu, nėra pagrindo statinį vertinti savavaline statyba ir įpareigoti UAB „Viktauga“ jį nugriauti.

37Dėl reikalavimo įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją ir Panevėžio miesto savivaldybės administraciją įstatymų nustatyta tvarka suformuoti bei patvirtinti laisvoje (neužstatytoje) žemėje, esančioje prie (duomenys neskelbtini) sklypo (teritorija Nr.2) ir šiame sklype (teritorija Nr. 1), žemės sklypo planą ir atkurti nuosavybės teises natūra L. J. (po mirties), E. P. (po mirties). G. J. M. pagal pridedamą schemą nurodytose teritorijose: teritorijai Nr. 1, ploto 0,068 ha, pažymėtai ribų lūžių taškais 1-2-3-4-5-6; teritorijai Nr.2, ploto 0,1 124 ha , pažymėtai ribų lūžių taškais 1-6-7-8, teismas nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog ieškovai nenuginčijo ir netenkinti reikalavimai dėl UAB „Viktauga“ žemės sklypo (duomenys neskelbtini) valdymo nuosavybės teisėmis, šis sklypas lieka UAB „Viktauga“ nuosavybė, palikta galioti detaliojo plano korektūra ir Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutartis, nėra materialinio ir teisinio pagrindo tenkinti šį reikalavimą.

38Dėl reikalavimo priteisti iš atsakovo UAB „Viktauga“ žalos už neteisėtą ieškovų žemės (duomenys neskelbtini) naudojimą atlyginimą – 4000 Lt teismas nurodė, kad žala priteisiama, kai nustatomi kalti neteisėti veiksmai, nuostoliai, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir padarytų nuostolių ( CK 6.245-249). Teismo teigimu, išlaidų neišvengiamumui ir dydžiui pagrįsti ieškovai nepateikė jokių įrodymų (CPK 178 str.), nėra jokių įrodymų, patvirtinančių žalos ieškovams padarymo faktą, vien tuo, kad teritorija buvo aptverta ir tuo, kad joje buvo laikomos statybinės medžiagos, kai žemės sklypas buvo sutvarkytas, nepakanka konstatuoti žalos padarymo fakto. Todėl reikalavimą priteisti žalos atlyginimą, neįrodžius žalos padarymo, teismas atmetė.

39Teismo teigimu, nenustatyta, kad atsakovai piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, pagal rungtyniškumo principą ir ieškovų nurodytas aplinkybes teikė jų manymu reikalingus duomenis, nenustatyta, kad pažeidė laikinąsias apsaugos priemones, todėl tenkinti ieškovų prašymą skirti atsakovams UAB ,,Viktauga“, Panevėžio m. savivaldybės administracijai, Panevėžio apskrities viršininko administracijai baudas, nėra pagrindo.

40Dėl bylinėjimosi išlaidų teismas nurodė, kad atsakovas UAB „Viktauga“ prašė priteisti 8850 Lt advokato pagalbos išlaidų. Kadangi reikalavimą dėl potvarkių panaikinimo ( ieškinio , paduoto 2007m. spalio 16 dieną, dėl sklypo (duomenys neskelbtini) (t. 7, b. l. 140) iki šios dalies bylos prijungimo pareiškė tik ieškovas R. J., kiti ieškovai tik vėlesniais procesiniais dokumentais šiuos reikalavimus tik palaikė, teismas sprendė, kad atitinkamai didesnė dalis bylinėjimosi išlaidų ( ½ dalis plius 1/3 nuo likusios sumos) atsakovui UAB „Viktauga“ priteistina iš atsakovo R. J. (CPK 93 str.).

41Ieškovai R. J., Z. S. (G. J. M. teisių perėmėja), A. P., E. R. apeliaciniu skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2009 m. balandžio 14 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

421. Teismas, priimdamas sprendimą, neįsigilino į pateiktus ieškovų procesinius dokumentus ir netinkamai nustatė ginčo dalyką bei jo pagrindus.

432. Neteisingas teismo argumentas, kad Vyriausybės nutarimas Nr. 89 „Dėl žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai bei sodininkų bendrijų narių sodų sklypų pardavimo ir nuomos tvarkos“ buvo paskelbtas 1992-05-10. Minėtas Vyriausybės nutarimas buvo paskelbtas 1992-02-18 valstybės laikraštyje ,,Lietuvos aidas“, kas buvo viešu informacijos šaltiniu atitinkančiu tuo metu galiojusią teisės aktų paskelbimo tvarką.

443. Neteisinga teismo argumentas, kad šalia (duomenys neskelbtini) žemės sklypą šiuo metu valdo Panevėžio miesto savivaldybė. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad minėto valstybės iš savininkų neišpirktos žemės sklypo Panevėžio apskrities viršininkas nėra kokiu nors būdu perdavęs naudoti ar valdyti Panevėžio miesto savivaldybei.

454. Neteisingas teismo argumentas, kad Kniaudiškių II mikrorajono detalusis planas yra galiojantis, iš esmės juo suplanuotų žemės sklypų paskirtis lieka komerciniai pastatai. Teismas neįvertino ieškovų argumentų, kad pagal statybos techninio reglamento STR 2.06.01:1999 ,,Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymu r. 61, p. 1.6 nustatytus naikinamuosius 5 metų terminus. Panevėžio m. tarybos patvirtintame detaliajame plane numatyti susisiekimo planavimo sprendiniai nebegalioja nuo 2005-04-26. Tokiu atveju galioja šios teritorijos panaudojimą susisiekimo sprendiniams apibrėžiantys norminiai aktai – STR 2.02.02:2004, nustatantys stovėjimo vietas prie komercinių pastatų – sklypų viduje ir naikinantys bet kokį visuomenės poreikį automobilių stovėjimo vietoms teritorijose greta tokių sklypų.

465. Neteisingas teismo argumentas, kad laikinosios apsaugos priemonės nebuvo pažeidinėjamos. Byloje užfiksuotos faktinės aplinkybės, kad vykstant teisminiam ginčui pagal 2007-01-08 ieškinį ir nuo 2007-01-30 galiojant laikinosioms apsaugos priemonėms, 2007 m. vasario mėnesį atsakovas UAB ,,Viktauga“ parengė naują statinio projekto variantą – korektūra, kurią pagal 2007-02-19 statybos inspekcijos reikalavimą Nr. 2 pateikė UAB ,,SKPT“ atlikti bendrąją projekto ekspertizę ir tokia ekspertizė buvo atlikta. Taip pat byloje yra duomenys, kad 2007-11-05 projekto korektūros pagrindu buvo išduotas naujas statybos leidimas. Projektas buvo suderintas ir patvirtintas galiojant nustatytam draudimui jį tvirtinti. Taip pat statybos leidimas Nr. 45.400 buvo išduotas pažeidžiant laikinąsias apsaugos priemones.

476. Teismas pažeidė įstatymą, vilkindamas laikinųjų apsaugos priemonių byloje nustatymą – prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateiktas 2007-01-08 kartu su ieškiniu, tačiau laikinosios apsaugos priemonės buvo nustatytos tik 2007-01-30 nutartimi, pažeidžiant CPK 148 straipsnio 1 dalyje nustatytą 3 dienų terminą.

487. Atsakovai teismui pateikė tikrovės neatitinkančius (suklastotus) rašytinius įrodymus, kuriais pagrindė savo atsikirtimus ir atsiliepimus byloje.

498. Tiek ginčo teritorijai už (duomenys neskelbtini) sklypo ribų, tiek pačiam (duomenys neskelbtini) sklypui negali būti taikomos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 3 dalies normos, apibrėžiančios valstybės išperkamą žemę.

509. Teismas nepagrįstai taikė senaties terminus ieškinio reikalavimams. Teisė į ieškinį pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Minėto straipsnio 5 dalyje apibrėžtas senaties taikymas esant tęstiniams pažeidimams. Teismas sprendimo motyvus nurodė ne pagrindiniam reikalavimui, bet išvestiniam, taip pat ne pagrindiniam, o išvestiniam reikalavimui nepagrįstai teikė senaties terminą. Apie 1992-02-24 niekinį sandorį ieškovai sužinojo tik susipažinę su atsakovo VĮ Registrų centras teismui pateikta medžiaga 2001 m. administracinėje byloje.

5110. Nepagrįstas teismo argumentas, kad žemės sklypas privačios nuosavybės teisėmis priklauso atsakovui UAB ,,Viktauga“, nepriklausomai nuo to, kokiomis aplinkybėmis ši bendrovė griovė statinius sklype, gavo leidimą naujoms statyboms ir pan., negali būti sprendžiamas jo grąžinimo natūra klausimas, nes žemės sklypas valstybei nebepriklauso, jis nėra laisvas. Tačiau ieškinio padavimo metu sklype nebuvo jokių statinių, nes 1993 m. statybos liekanos buvo išardytos. Vėlesnė statyba yra savivalė ir naikintina Statybos įstatymo nustatyta tvarka. Šis faktas įrodo, kad statinių, dėl kurių valstybė turėtų išpirkti žemę iš jos savininkų, nėra.

5211. Teismas sprendime dėl detaliojo plano sprendinių pripažinimo negaliojančiais netinkamai suformulavo ginčo ir įrodinėjimo dalyką. Reikalavimas dėl detaliojo plano sprendinių panaikinimo yra pareikštas kaip išvestinis iš pagrindinio reikalavimo – atkurti nuosavybės teises, bei prevencinio reikalavimo – užtikrinti lygias verslo konkurencines sąlygas ir užkirti kelią bylinėjimuisi dėl žalos – esmė.

5312. Teismas nepagrįstai rėmėsi administracinio ginčo duomenimis, kadangi nėra toks pats ginčo dalykas ir pagrindas, ir administracinio teismo sprendimas neturi prejudicinės galios šioje byloje.

5413. Nepagrįsti teismo argumentai, kad atsakovas UAB ,,Viktauga“ pagal ginčijamus administracinius aktus ir sandorius neįgyja juridinės teisės privatizuoti stovėjimo aikštelių, kad stovėjimo aikštelių žemės sugrąžinimas savininkams natūra neleistų išspręsti netinkamo detaliojo planavimo sukeltų problemų. Stovėjimo aikštelių sugrąžinimas savininkams leistų organizuoti detaliojo plano sprendinių pakeitimus, numatant toje vietoje daugiaaukščių aikštelių įrengimo kaštus į komercinius pastatus kelius.

5514. Teismas, pasisakydamas dėl reikalavimo panaikinti 2005-08-16 ,,Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutartį“ tarp Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir UAB ,,Viktauga“, netinkamai aiškino ir taikė Statybos įstatymo nuostatas. Teritorija, kurioje pagal minėtą sandorį kleista UAB ,,Viktauga“ statyti ir naudoti automobilių stovėjimo aikšteles, nėra ir niekada nebuvo Panevėžio miesto savivaldybės nuosavybe, taip pat ji nėra suteikta savivaldybei naudoti patikėjimo teise. Taip pat Panevėžio apskrities viršininkas nėra sudaręs jokio susitarimo su UAB ,,Viktauga“ dėl teisės projektuoti ar kitaip naudoti ginčo teritoriją.

5615. Teismas nepagrįstai atmetė reikalavimą panaikinti Panevėžio savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2006-04-20 išduotą UAB ,,Viktauga“ projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 183 ir 2006-11-22 išduotą UAB ,,Viktauga“ statybos darbų leidimą Nr. 45.390. Teismas be pagrindo atmetė ieškovų pateiktus skaičiavimus ir kitus įrodymus, kurie įrodo, kad suprojektuotame statinyje vienu metu bus daugiau kaip 100 žmonių, todėl statinys yra ypatingos svarbos ir atliktas statybos leidimas be privalomosios bendrosios projekto ekspertizės yra neteisėtas.

5716. Teismas, spręsdamas dėl reikalavimo įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją ir statytoją UAB ,,Viktauga“ įstatymų nustatyta tvarka pašalinti savavališkos statybos padarinius (duomenys neskelbtini) – nugriauti be leidimo ir projekto pastatytą statinį, netinkamai pritaikė įstatymų nuostatas.

5817. Teismas, spręsdamas dėl ieškinio reikalavimo įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją ir Panevėžio miesto savivaldybės administraciją įstatymų nustatyta tvarka nuosavybės teisės atkurti natūra į 0,064 ha ploto žemės sklypą, (duomenys neskelbtini), nenagrinėjo ieškovų pateiktų įrodymų ir argumentų, sprendime nepateikė motyvų dėl ko juos atmeta.

5918. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad ieškovams neatsirado jokia žala dėl neteisėto pasinaudojimo jų sklypais statybos metu.

6019. Teismas priteisė atsakovui nepagrįstai dideles advokato atstovavimo išlaidas, neteisingai paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

61Atsakovas UAB ,,Viktauga“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Panevėžio apygardos teismo 2009 m. balandžio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo šiuos nesutikimo su skundu argumentus:

621. Ieškovai praleido ieškinio senaties terminus ginčyti: Panevėžio miesto valdybos potvarkį Nr. 84v „Dėl leidimo projektuoti ir sklypų skyrimo“; 1992-11-09 Panevėžio miesto valdybos potvarkį Nr. 595v „Dėl žemės sklypų įsigijimo privatinės nuosavybės teise fizinio asmens teisėmis veikiančioms įmonėms“; 1992-11-23 valstybinės žemės pirkimo pardavimo sutartį Nr. III-7300; 1998-06-08 žemės sklypo esančio adresu (duomenys neskelbtini), kad. Nr. 2701/0021:1 pirkimo-pardavimo sutartį (reg. Nr. 3775); Panevėžio miesto tarybos 2000-04-26 sprendimu Nr.4-8 „Dėl Kniaudiškių II mikrorajono komercinės zonos detaliojo plano korektūros tvirtinimo“ patvirtintą detalųjį planą (toliau – Detalusis planas). Todėl teismas pagrįstai taikė ieškinio senaties terminus aukščiau nurodytiems administraciniams aktams bei sandoriui.

632. Atsakovai V. M., S. D., UAB ,,Viktauga“ laikytini sąžiningais ginčo žemės sklypo įgijėjai. CK 4.96 str. 2 d. įtvirtina draudimą išreikalauti turtą iš sąžiningo įgijėjo, o įgijėjo sąžiningumas yra preziumuojamas. Kitaip tariant, iš sąžiningo įgijėjo negali būti išreikalautas atlygintinai įsigytas nekilnojamas daiktas, išskyrus atvejus, kai savininkas tokį daiktą prarado dėl kitų asmenų nusikaltimo (CK 4.96 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju nėra nustatyta nei atsakovės V. M. nesąžiningumo, nei kitų asmenų padaryto nusikaltimo, todėl ieškovų prašomai taikyti restitucijai nebuvo ir nėra pagrindo. Ieškovai net neginčija ginčo sklypo pirkimo-pardavimo sandorių, kurie sudaryti tarp V. M. ir S. D. bei tarp atsakovo UAB „Viktauga“ ir S. D.. Nenuginčijus šių sandorių, restitucijos taikymui nėra teisinio pagrindo.

643. Panevėžio miesto taryba 2000-04-26 sprendimu Nr.4-8 „Dėl Kniaudiškių II mikrorajono komercinės zonos detaliojo plano korektūros tvirtinimo" patvirtino Detaliojo plano sprendinius, kuriais numatyta automobilių parkavimo aikštelės statyba, t.y. nustačius konkretų ir aiškiai išreikštą visuomenės interesą išspręsti susisiekimo ir automobilių parkavimo problemą Panevėžio mieste. Vien automobilių stovėjimo aikštelės eksploatavimo teisės suteikimas privačiam subjektui nėra pakankamas pagrindas ginčyti visuomeninę automobilių stovėjimo aikštelės paskirtį. Esminiu atskirties tašku yra automobilių stovėjimo aikštelės tikslinės paskirties išsaugojimas.

654. Teismas sprendime pagrįstai nurodė, jog nei statinio projekto ekspertizės atlikimas, nei ginčo sklype statytino statinio projekto pateikimas ekspertizei nebuvo uždraustas 2007-01-30 Panevėžio miesto apylinkės teismo taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Juolab, kad projektas buvo pateiktas ekspertizei pagal Atsakovui UAB „Viktauga“ privalomą statybos inspekcijos reikalavimą. Be to, statybos leidimas Nr. 45.400 statiniui sklype statyti buvo išduotas nebegaliojant 2007-01-30 Panevėžio miesto apylinkės teismo taikytomis laikinosioms apsaugos priemonėms, bet galiojant 2007-06-15 Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartimi taikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, kurios nebuvo taikomos sklypui ir jame statomam statiniui, bet buvo taikomos automobilių stovėjimo aikštelę apimančiai teritorijai, tuo tarpu statybos leidimas buvo išduotas statiniui sklype statyti.

66Atsakovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Panevėžio apygardos teismo 2009 m. balandžio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad teismas tinkamai taikė ir aiškino materialinės ir procesinės teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą.

67Atsakovas Panevėžio apskrities viršininko administracija atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad ieškovų apeliacinis skundas nepagrįstas iš esmės, todėl prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodo, kad teismas teisingai konstatavo, kad ieškovai nenuginčijo dėl UAB ,,Viktauga“ žemės sklypo (duomenys neskelbtini), valdymo nuosavybės teisėmis fakto, šis žemės sklypas lieka UAB ,,Viktauga“ nuosavybė, paliktina galioti ir detaliojo plano korektūra bei Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutartis, todėl ieškovų ieškinio reikalavimas įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją ir Panevėžio miesto savivaldybės administraciją įstatymų nustatyta tvarka suformuoti bei patvirtinti laisvoje žemėje, esančioje prie (duomenys neskelbtini), sklypo ir šiame sklype atkurti nuosavybės teise natūra, nesant materialinio ir teisinio pagrindo, netenkintinas.

68Atsakovė V. M. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad ji yra sąžininga turto įgijėja CK 4.96 straipsnio 2 dalies prasme. Įgijėjo sąžiningumas yra preziumuojamas, todėl šią prezumpciją turėjo paneigti ieškovai, tačiau to nepadarė. Be to, ieškovai neprarado ginčo žemės sklypo dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo.

69Apeliacinis skundas netenkintinas.

70Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), tai yra apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas skundo ribų, patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 263 str.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

71

72Dėl nuosavybės teisių atkūrimo.

73Byloje kilęs ginčas dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo. Ieškovai pretenduoja atkurti natūra nuosavybės teises į žemės sklypus, esančius (duomenys neskelbtini), 0,064 ha, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), kuris nuo 2005 m. sausio 14 dienos pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu priklauso atsakovui UAB „Viktauga“, ir į šalia šio sklypo esantį žemės sklypą, detaliajame plane, patvirtintame Panevėžio miesto tarybos 2000 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 4-8 „Dėl Kniaudiškių II mikrorajono komercinės zonos detaliojo plano korektūros tvirtinimo“, numatytą automobilių stovėjimo aikštelei, R. J. tvirtinimu 0,1856 ha ir 0,012 ha ploto, kuris priklauso Panevėžio miesto savivaldybei, ir kuri pavedė UAB „Viktauga“ įrengti šiame sklype automobilių parkavimo aikštelę.

74Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovai yra pretendentai į L. J., D., iki žemės nacionalizacijos Panevėžio mieste valdytos 33,56 ha žemės nuosavybės teisių atkūrimą. Žemės savininkas L. J., D., yra E. P., G. J. M. ir L. J., s. L., tėvas. Po L. J., L., ir jo žmonos I.-P. J. mirties (atitinkamai 1999-04-13 ir 2004-10-28) jų teisių perėmėjas pagal 1999-10-15 ir 2005-01-31 paveldėjimo teisės liudijimą yra ieškovas R. J.. Po E. P. mirties (2005-11-14) jos teises perėmė J. P., o po šio mirties 2007 m. lapkričio 7 d. teises pagal 2008-02-08 paveldėjimo teisės liudijimą perėmė E. R. ir A. P. Po G. J. M. mirties (2009-10-01) jos teises perėmė Z. S.. Ieškovams iš žemės savininko L. J. turėtos 33,56 ha žemės jau atkurtos nuosavybės teisės į 25,196 ha žemės, o į 8,3644 ha žemės nuosavybės teisės nėra atkurtos. Prašymą dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo natūra Panevėžio valdybai pateikė L. J. 1991-12-30 (t. 1, b. l. 37). Pagal tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 5 straipsnį, šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytiems asmenims nuosavybės teisė į žemę, esančią miesto ir miesto tipo gyvenviečių ribose, atstatoma suteikiant neatlygintinai nuosavybėn Panevėžio mieste ne didesnį kaip 0,2 ha plotą. Ieškovai neginčija aplinkybės, kad nuosavybės teisė tik į dalį žemės sklypų, esančių Panevėžio miesto ribose, jiems buvo atkurta pagal tuo metu galiojančius teisės aktus. Tačiau nepagrįstai nurodo, kad Panevėžio savivaldybė negalėjo suteikinėti žemės sklypų tol, kol pretendentams nebus visiškai atskurtos nuosavybės teisės. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 4 straipsnio 4 dalį laisva valstybinio žemės fondo žeme laikytini visi toje vietovėje turimi žemės plotai, kurių nesusigrąžina nuosavybėn natūra šio įstatymo 2 straipsnyje nurodyti asmenys ir kurie gali būti parduodami privatinėn nuosavybėn pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymą.

75Dėl ieškovų teisės ginčyti lokalinius teisės aktus ir sandorius.

76Ieškovai ginčija žemės sklypo 0.064 ha ploto (duomenys neskelbtini)o mieste, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), Panevėžio m. įgijimo teisėtumą nuo 1992 metų vasario mėnesio. Kaip minėta, pagal tuo metu galiojusį Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ ieškovai negalėjo pretenduoti į šį žemės sklypą. Šią aplinkybę pripažįsta ir patys ieškovai. Ieškovų subjektinė teisė atkurti nuosavybės teises į miesto teritorijai priskirtą žemę natūra atsirado 2002 m. balandžio 19 d., įsigaliojus Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5, 12, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymui (2002 m. balandžio 2 d. įstatymo Nr. IX-832 redakcija). Pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktą nustatyta, kad nuosavybės teisės į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, atkuriamos, grąžinant natūra laisvą (neužstatytą) žemę turėtoje vietoje piliečiui ar piliečiams bendrosios nuosavybės teise, taip pat piliečiui, nuosavybės teise turinčiam pastatus, jo naudojamą teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų ribų žemės sklypą, išskyrus žemę, pagal šio įstatymo 12 straipsnį priskirtą valstybės išperkamai žemei, ir žemę, kurios susigrąžinti turėtoje vietoje pilietis nepageidauja.

77Byloje nustatyta, kad 0,06 ha ploto žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), Panevėžio miesto valdybos 1992-02-24 potvarkiu Nr. 84 v, 2.4.6 punktu suteiktas V. M. įmonei gydomosios kosmetikos kabineto ir fitobaro statybai. Panevėžio m. valdybos 1992-11-09 potvarkiu 595v (potvarkio 7 p.) leista nusipirkti privatinės nuosavybės teise V. M. įmonei Kniaudiškių II mikrorajono komerciniame komplekse 0,064 ha plotą, 1992-11-23 sudaryta žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis (t. 12, b.l. 15), o 1993-07-24 V. M. individualiai įmonei išduotas leidimas šiame sklype gydomosios kosmetikos kabineto ir fitobaro statybai pagal paruoštą projektą (t. 7, b.l. 131-133). Atsakovė V. M. (S.) žemės sklypą su pradėtu statyti statiniu 1998-06-08 pirkimo-pardavimo sutartimi pardavė atsakovui S. D.. Atsakovas S. D. 2005-01-14 pirkimo-pardavimo sutartimi 0,064 ha žemės sklypą (duomenys neskelbtini) mieste, su jame esančiu komerciniu pastatu 1E0b 276,81 kv. m bendro ploto, pardavė atsakovui UAB „Viktauga“ (t. 12, b.l. 4).

78Ieškovai ginčija minėto sklypo įgijimo teisėtumą, bet tik V. M. ir Panevėžio m. savivaldybės sandorius ir aktus. Kaip bylos duomenimis nustatyta, 2002 m. balandžio 19 d., kai atsirado ieškovų subjektinė teisė atkurti nuosavybės teises į miesto teritorijai priskirtą žemę natūra, ginčo sklypas atsakovei V. M. nepriklausė. Kadangi ieškovai neturėjo subjektinės teisės pretenduoti į ginčo sklypą iki 2002 metų, kai pasikeitė teisės aktai, tai atsižvelgiant į įstatymų negaliojimo atgal principo turinį, jie negalėjo ir negali ginčyti nei 1992-02-24 Panevėžio m. valdybos potvarkio Nr.84 v, nei 1992-11-09 Panevėžio m. valdybos potvarkio Nr.595v, nei 1992-11-23 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties. Asmuo negali reikalauti ginti savo teisę, kurios jis neturėjo. Kitaip tariant, pasikeitus norminiams aktams, nebegalima peržiūrėti teisėtai susiformavusių civilinių teisinių santykių. Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnis nustato, jog neturi būti vykdomi tik tokie sprendimai, pagrįsti teisės aktais, kurie pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai ar įstatymams, jeigu tokie sprendimai nebuvo įvykdyti iki atitinkamo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo. Šiuo atveju nustatyta, kad 1992-02-24 Panevėžio miesto valdybos potvarkis Nr.84 v. ir 1992-11-09 potvarkis Nr.595v yra įvykdyti, 1992-11-23 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis įregistruota viešame registre. Nuo 2002-04-19 įsigaliojusios Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostatos buvo pakeistos ir papildytos, pašalinant Konstitucinio Teismo 2001-04-02 nutarimu nustatytų teisės normų nekonstitucingumą. Tačiau įstatymo ar kito teisės akto galia nukreipiama į ateitį, o teisinio reguliavimo srityje galioja bendra taisyklė, kad įstatymas neturi grįžtamosios galios. Tai reiškia, kad kiekvienas norminis aktas netaikomas įvykusiems teisiniams faktams ir teisinėms pasekmėms, atsiradusioms iki naujai priimto norminio akto įsigaliojimo. Esant tokioms aplinkybėms, kaip pripažįsta ir patys ieškovai, iki 2002-04-19 neturėjo subjektinės teisės ginčyti minėtus sandorius, nes neturėjo teisės atkurti nuosavybės teisių į ginčijamais sandoriais perleistą žemės sklypą, o įstatymas atgal negalioja, todėl ieškovai negali ginčyti V. M. ir Panevėžio m. savivaldybės sudarytų sandorių ir aktų.

79Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, nenuginčijus pirminių žemės sklypo įsigijimo sandorių, ieškovai neteko teisinio ir materialinio pagrindo, t. y. pirminių sandorių negaliojimo pagrindu ginčyti vėlesnių sandorių, tai yra V. M. (S.) ir S. D. 1998-06-08 sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties bei 2005-01-14 atsakovų UAB „Viktauga“ ir S. D. sudarytos privataus žemės sklypo su pastatais pirkimo-pardavimo sutarties. Šiuo metu žemės sklypas privačios nuosavybės teisėmis priklauso atsakovui UAB „Viktauga“, todėl negali būti sprendžiamas jo grąžinimo natūra ieškovams klausimas, nes žemės sklypas valstybei nebepriklauso, jis nėra laisvas (neužstatytas).

80

81Dėl valstybinės žemės paėmimo visuomenės poreikiams.

82Ieškovai ginčija 2005-08-16 susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutartį, sudarytą tarp Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir atsakovo UAB „Viktauga“, kuria susitarta dėl bendro (visų gyventojų reikmėms) naudojimo automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo teritorijoje, esančioje šalia UAB „Viktauga“ priklausančio sklypo adresu (duomenys neskelbtini). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad minėta komunikacijų sutartis buvo sudaryta ne 2005-08-16, kaip yra nurodyta sutarties tekste, bet 2006-08-16, ką patvirtina aplinkybė, jog būtent 2006-08-16 data ši sutartis buvo užregistruota Panevėžio miesto savivaldybėje. Atsakovo sutartinis įsipareigojimas įrengti Stovėjimo aikštelę yra pagrįstas Panevėžio miesto tarybos 2000-04-26 sprendimu Nr.4-8 „Dėl Kniaudiškių II mikrorajono komercinės zonos detaliojo plano korektūros tvirtinimo“ patvirtinto Detaliojo plano sprendiniais. Jų pagrindu buvo sudaryta ieškovų ginčijama susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutartis ir pridėta prie atsakovui UAB ,,Viktauga“ išduoto 2006-04-20 projektavimo sąlygų sąvado, tokiu būdu suteikiant atsakovui teisę šią aikštelę statyti. Sutartimi aiškiai pabrėžiamas automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo tikslas, t. y. minėtos sutarties 2 p. nustatyta, kad aikštelė bus skiriama bendram naudojimui, o ne privataus intereso tenkinimui, kaip teigia ieškovai. Sutartyje nurodyta, kad nustojus aikštelę eksploatuoti, be papildomų sąlygų jos įrenginius ir aikštelę perduoti savivaldybei (t. 1, b. l. 15).

83Konstitucinis Teismas yra pabrėžęs, kad įstatymu nustatant atvejus, kai išlikęs nekilnojamasis turtas (taip pat ir žemė) nėra grąžinamas savininkams natūra, bet nuosavybės teisė yra atkuriama kitais įstatymų nustatytais būdais, natūra gali būti negrąžinamas ir tas nekilnojamasis turtas, kuris yra būtinas visuomenės poreikiams. Visuomenės poreikiai – tai visos visuomenės ar jos dalies interesai, kuriuos valstybė, vykdydama savo funkcijas, yra konstituciškai įpareigota užtikrinti ir tenkinti „ <...> visuomenės poreikiai – tai visuomet konkretūs ir aiškiai išreikšti poreikiai konkrečiam nuosavybės objektui, kurie objektyviai negalėtų būti patenkinti, jeigu tas turtas būtų grąžintas natūra“ (Konstitucinio Teismo 2002-05-10 nutarimas). Turtas gali būti negrąžinamas natūra ir gali būti išperkamas valstybės, jeigu 1) jo atžvilgiu yra visuomenės ar jos dalies interesai, kuriuos valstybė, vykdydama savo funkcijas, yra konstituciškai įpareigota užtikrinti ir tenkinti; 2) tie visuomenės ar jos dalies interesai yra konkretūs ir aiškiai išreikšti; 3) tų interesų nebūtų galima patenkinti, jeigu turtas būtų grąžintas natūra.

84Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008-11-07 nutartyje Nr. A525–1820/2008 nurodė, kad „Panevėžio miesto taryba 2000 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 4–8 „Dėl Kniaudiškių II mikrorajono komercinės zonos detaliojo plano korektūros tvirtinimo“ patvirtino detaliojo plano koregavimo detalųjį planą. Įstatymo 26 straipsnio 6 dalis nustato, jog detaliojo plano sprendiniai galioja neterminuotai, jeigu tvirtinant detalųjį planą nebuvo nustatytas konkretus galiojimo terminas. Byloje nėra gauta duomenų, kad tvirtinant Kniaudiškių II mikrorajono komercinės zonos detalųjį planą būtų nustatytas jo galiojimo terminas, todėl konstatuotina, kad Kniaudiškių II mikrorajono komercinės zonos detalusis planas galioja neterminuotai. Įstatymo leidėjo naudojama sąvoka – galioja neterminuotai – reiškia, kad detaliojo plano sprendiniai galioja laike iki tol, kol detaliojo plano sprendiniai nebus pakeisti ar panaikinti teismine ar neteismine tvarka. Byloje nėra gauta duomenų, kad Kniaudiškių II mikrorajono komercinės zonos detalusis planas būtų pakeistas ar panaikintas neteismine ar teismo tvarka, todėl konstatuotina, kad ginčo teritorija yra suplanuota galiojančiu detaliuoju planu.“ Panevėžio miesto taryba 2000-04-26 sprendimu Nr.4-8 „Dėl Kniaudiškių II mikrorajono komercinės zonos detaliojo plano korektūros tvirtinimo“ patvirtino Detaliojo plano sprendinius, kuriais numatyta automobilių parkavimo aikštelės statyba, t. y. nustačius konkretų ir aiškiai išreikštą visuomenės interesą išspręsti susisiekimo ir automobilių parkavimo problemą Panevėžio mieste, detaliajame plane įvardinta konkreti šios problemos sprendimo priemonė – automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2003-01-22 sprendime (šios bylos šalimi buvo ir ieškovai šioje byloje) konstatavo, kad sklypo paskirties – miesto gatvės, automobilių stovėjimo aikštelės ar želdinių – nurodymas tinkamai patvirtintame detaliajame plane yra pakankamas įrodymas, kad žemės sklypas reikalingas visuomenei, viešojo intereso tenkinimui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2003-03-25 nutartimi šią Panevėžio apygardos administracinio teismo sprendimo dalį paliko nepakeistą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003-03-25 nutartis administracinėje byloje Nr. A11- 263 - 03).

85Atsižvelgiant į tai konstatuotina, kad 0,1856 ha žemės sklypui, esančiam šalia žemės sklypo (duomenys neskelbtini), buvo nustatytas būtinasis visuomenės poreikis.

86Dėl subjektinės ieškovų teisės kreiptis į teismą.

87Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje ne kartą nurodyta, jog asmens teisė kreiptis į teismą nereiškia teisės reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia tik galimybę kreiptis į teismą dėl to, kad būtų apginta jo subjektinė teisė arba įstatymų saugomas interesas. Tam, kad būtų apginti viešasis interesas, kitų asmenų teisės ir įstatymo saugomi interesai, į teismą gali kreiptis prokuroras, valstybės ir savivaldybių institucijos bei kiti asmenys, kuriems tokia teisė suteikta įstatymo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje R. B. v. V. Ž. ir kt., bylos Nr. 3K-3-552/2000; 2003 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Utenos apskrities viršininko administracija v. M. R., bylos Nr. 3K-3-187/2003; 2007 m. kovo 9 d. nutartis civilinėje byloje D. B. v. AB Vilniaus vertybinių popierių birža, bylos Nr. 3K-3-92/2007; 2008 m. spalio 13 d. nutartis kooperatinės bendrovės Kalvarijos vartotojų kooperatyvo bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-358/2008; kt.). Nagrinėjamu atveju nustačius, kad įstatymo nustatyta nuosavybės teisės atkūrimo tvarka, atkuriant ieškovams nuosavybės teises į jiems priklausančius žemės sklypus pažeista nebuvo, ieškovai neturi materialiojo pobūdžio teisės kvestionuoti 2006-08-16 susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutarties tarp Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Viktauga“, Panevėžio savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2006-04-20 išduoto UAB „Viktauga“ projektavimo sąlygų sąvado Nr. 183, Panevėžio savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2006-11-22 išduoto UAB „Viktauga“ statybos darbų leidimo Nr. 45.390, Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-02-05 statinio statybos sustabdymo akto Nr. 02, Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-02-19 reikalavimo Nr.2, kuriuo įpareigojama UAB „Viktauga“ atlikti bendrąją projekto ekspertizę, UAB „SPKT“ parengto komercinės paskirties statinio (duomenys neskelbtini), projekto architektūrinės statybinės dalies techninio projekto korektūros bendrosios ekspertizės 2007-03-08 akto Nr.49/1-07, V. K. įmonės atliktos komercinės paskirties statinio (duomenys neskelbtini) statinio projekto architektūrinės statybinės dalies techninio projekto korektūros galiojimo, prašyti įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją ir statytoją UAB ,,Viktauga“ įstatymų nustatyta tvarka pašalinti savavališkos statybos padarinius (duomenys neskelbtini) – nugriauti be leidimo ir projekto pastatytą statinį, nes ieškovai nebuvo šių sandorių dalyviai ar kiti suinteresuoti asmenys, kurių teisės galėjo būti pažeistos. Ieškovai taip pat nėra subjektai, kuriems įstatymo suteikta teisė ginti kitų asmenų teises bei teisėtus interesus pagal CPK 49 straipsnį.

88Atsižvelgiant į tai, kad netenkinami ieškovų reikalavimai dėl UAB „Viktauga“ nuosavybės teisės į žemės sklypo (duomenys neskelbtini) nuginčijimo, detaliojo plano korektūra ir susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutartis, nėra pagrindo tenkinti ir ieškovų reikalavimo – įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją ir Panevėžio miesto savivaldybės administraciją įstatymų nustatyta tvarka suformuoti bei patvirtinti laisvoje (neužstatytoje) žemėje, esančioje prie (duomenys neskelbtini) mieste (teritorija Nr.2) ir šiame sklype (teritorija Nr. 1), žemės sklypo planą ir atkurti nuosavybės teises natūra L. J. (po mirties), E. P. (po mirties). G. J. M. (po mirties) pagal pridedamą schemą nurodytose teritorijose: teritorijai Nr. 1, ploto 0,068 ha, pažymėtai ribų lūžių taškais 1-2-3-4-5-6; teritorijai Nr.2, ploto 0,1 124 ha , pažymėtai ribų lūžių taškais 1-6-7-8.

89Siekiant nustatyti, ar yra pagrindas taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, būtina nustatyti visas įstatyme nustatytas sąlygas tokiai atsakomybei atsirasti – neteisėtus atsakovų veiksmus, jų kaltę, žalos atsiradimo faktą bei jos dydį, o taip pat priežastinį ryšį tarp atsakovų neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (CK 6.246-6.249 str.). Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 str.). Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovai nepateikė įrodymų, patvirtinančių žalos jiems padarymo faktą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovų reikalavimą priteisti iš atsakovo UAB „Viktauga“ žalos už neteisėtą ieškovų žemės (duomenys neskelbtini) naudojimą atlyginimą.

90Ieškovų ieškinio reikalavimai skirti atsakovams UAB ,,Viktauga“, Panevėžio m. savivaldybės administracijai, Panevėžio apskrities viršininko administracijai baudas už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis bei skirti atsakovams UAB ,,Viktauga“ ir Panevėžio m. savivaldybės administracijai baudas už laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą pirmosios instancijos teismo pagrįstai buvo atmesti, konstatavus, kad bylos duomenimis nenustatyta, jog atsakovai piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis ir, kad pažeidė teismo nutartimis taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Priešingų šiai teismo išvadai įrodymų apeliantai nei apeliaciniame skunde, nei apeliacinės instancijos teismo posėdyje nenurodė.

91Apeliantai skunde nurodo, kad teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos prieštarauja teisingumui, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. IR-85 patvirtintoms „Rekomendacijoms dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“. Tačiau apeliantai nenurodo, kodėl priteistos bylinėjimosi išlaidos yra neprotingos ar prieštarauja minėtam teisės aktui. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nagrinėjamos bylos dydį, atsakovo UAB ,,Viktauga“ byloje pateiktų procesinių dokumentų skaičių bei apimtį, vykusių teismo posėdžių skaičių, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo atsakovui iš ieškovų priteistos advokato atstovavimo išlaidos nėra per didelės.

92Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentais neturi pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimo.

93Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

94Panevėžio apygardos teismo 2009 m. balandžio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas R. J., veikdamas savo ir kitų ieškovų vardu pagal įgaliojimą,... 5. 1. Taikyti teisės normas, apibrėžtas Civilinio kodekso 1.78 str. 5d.,... 6. 1.1. Valstybinės žemės neatlygintino suteikimo sandorio – 1992-02-24... 7. 1.2. 1992-11-09 Panevėžio m. valdybos potvarkio Nr. 595v p. 7. –... 8. 1.3. 1992-11-23 valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties Nr.... 9. 1.4. 2005-08-16 „Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutarties“... 10. 2. Panaikinti niekinių sandorių teisines pasekmes:... 11. 2.1. Panaikinti 1992-02-24 Panevėžio m. valdybos potvarkio Nr.84 v 2.4.6.... 12. 2.2. Panaikinti 1992-11-09 Panevėžio m. valdybos potvarkio Nr.595v 7 punktą.... 13. 2.3. Panaikinti 1992-11-23 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį... 14. 2.4. Panaikinti 2005-08-16 ,,Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo... 15. 2.5. Panaikinti Panevėžio savivaldybės administracijos Architektūros ir... 16. 2.6. Panaikinti Panevėžio savivaldybės administracijos Architektūros ir... 17. 2.7. Panaikinti Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų... 18. 2.8. Panaikinti Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų... 19. 2.9. Panaikinti UAB „SPKT“ parengtą komercinės paskirties statinio... 20. 2.10. Panaikinti V. K. įmonės atliktą komercinės paskirties statinio... 21. 2. 11. Įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją ir... 22. 2.12. Įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją ir... 23. - teritorijai Nr. 1, ploto 0,068 ha, pažymėtai ribų lūžių taškais... 24. - teritorijai Nr.2, ploto 0,1 124 ha , pažymėtai ribų lūžių taškais... 25. 3. Panaikinti Panevėžio miesto tarybos 2000 m. balandžio 26 d. sprendimu... 26. 4. Priteisti iš atsakovo UAB „Viktauga“ žalos už neteisėtą ieškovų... 27. 5. Skirti atsakovams UAB ,,Viktauga“, Panevėžio m. savivaldybės... 28. 6. Skirti atsakovams UAB ,,Viktauga“ ir Panevėžio m. savivaldybės... 29. 7. Priteisti iš atsakovų teismo ir bylinėjimosi išlaidas.... 30. Ieškovai nurodė, kad jie yra pretendentai į L. J., D., turėtos nuosavybės... 31. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. balandžio 14 d. sprendimu ieškinį... 32. Dėl V. M. įmonei žemės sklypo suteikimo teisėtumo, restitucijos taikymo ir... 33. Dėl detaliojo plano sprendinių pripažinimo negaliojančiais teismas nurodė,... 34. Dėl reikalavimo panaikinti 2005-08-16 "Susisiekimo komunikacijų statybos... 35. Dėl reikalavimų: panaikinti Panevėžio savivaldybės administracijos... 36. Dėl reikalavimo įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją... 37. Dėl reikalavimo įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją... 38. Dėl reikalavimo priteisti iš atsakovo UAB „Viktauga“ žalos už... 39. Teismo teigimu, nenustatyta, kad atsakovai piktnaudžiavo procesinėmis... 40. Dėl bylinėjimosi išlaidų teismas nurodė, kad atsakovas UAB „Viktauga“... 41. Ieškovai R. J., Z. S. (G. J. M. teisių perėmėja), A. P., E. R. apeliaciniu... 42. 1. Teismas, priimdamas sprendimą, neįsigilino į pateiktus ieškovų... 43. 2. Neteisingas teismo argumentas, kad Vyriausybės nutarimas Nr. 89 „Dėl... 44. 3. Neteisinga teismo argumentas, kad šalia (duomenys neskelbtini)... 45. 4. Neteisingas teismo argumentas, kad Kniaudiškių II mikrorajono detalusis... 46. 5. Neteisingas teismo argumentas, kad laikinosios apsaugos priemonės nebuvo... 47. 6. Teismas pažeidė įstatymą, vilkindamas laikinųjų apsaugos priemonių... 48. 7. Atsakovai teismui pateikė tikrovės neatitinkančius (suklastotus)... 49. 8. Tiek ginčo teritorijai už (duomenys neskelbtini) sklypo ribų, tiek... 50. 9. Teismas nepagrįstai taikė senaties terminus ieškinio reikalavimams.... 51. 10. Nepagrįstas teismo argumentas, kad žemės sklypas privačios nuosavybės... 52. 11. Teismas sprendime dėl detaliojo plano sprendinių pripažinimo... 53. 12. Teismas nepagrįstai rėmėsi administracinio ginčo duomenimis, kadangi... 54. 13. Nepagrįsti teismo argumentai, kad atsakovas UAB ,,Viktauga“ pagal... 55. 14. Teismas, pasisakydamas dėl reikalavimo panaikinti 2005-08-16 ,,Susisiekimo... 56. 15. Teismas nepagrįstai atmetė reikalavimą panaikinti Panevėžio... 57. 16. Teismas, spręsdamas dėl reikalavimo įpareigoti Panevėžio apskrities... 58. 17. Teismas, spręsdamas dėl ieškinio reikalavimo įpareigoti Panevėžio... 59. 18. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad ieškovams neatsirado jokia žala dėl... 60. 19. Teismas priteisė atsakovui nepagrįstai dideles advokato atstovavimo... 61. Atsakovas UAB ,,Viktauga“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 62. 1. Ieškovai praleido ieškinio senaties terminus ginčyti: Panevėžio miesto... 63. 2. Atsakovai V. M., S. D., UAB ,,Viktauga“ laikytini sąžiningais ginčo... 64. 3. Panevėžio miesto taryba 2000-04-26 sprendimu Nr.4-8 „Dėl Kniaudiškių... 65. 4. Teismas sprendime pagrįstai nurodė, jog nei statinio projekto ekspertizės... 66. Atsakovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į... 67. Atsakovas Panevėžio apskrities viršininko administracija atsiliepime į... 68. Atsakovė V. M. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą... 69. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 70. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 71. ... 72. Dėl nuosavybės teisių atkūrimo.... 73. Byloje kilęs ginčas dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo. Ieškovai... 74. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovai yra pretendentai į L. J., D., iki... 75. Dėl ieškovų teisės ginčyti lokalinius teisės aktus ir sandorius. ... 76. Ieškovai ginčija žemės sklypo 0.064 ha ploto (duomenys neskelbtini)o... 77. Byloje nustatyta, kad 0,06 ha ploto žemės sklypas, esantis (duomenys... 78. Ieškovai ginčija minėto sklypo įgijimo teisėtumą, bet tik V. M. ir... 79. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, nenuginčijus pirminių... 80. ... 81. Dėl valstybinės žemės paėmimo visuomenės poreikiams.... 82. Ieškovai ginčija 2005-08-16 susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo... 83. Konstitucinis Teismas yra pabrėžęs, kad įstatymu nustatant atvejus, kai... 84. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008-11-07 nutartyje Nr.... 85. Atsižvelgiant į tai konstatuotina, kad 0,1856 ha žemės sklypui, esančiam... 86. Dėl subjektinės ieškovų teisės kreiptis į teismą.... 87. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 88. Atsižvelgiant į tai, kad netenkinami ieškovų reikalavimai dėl UAB... 89. Siekiant nustatyti, ar yra pagrindas taikyti sutartinę civilinę atsakomybę,... 90. Ieškovų ieškinio reikalavimai skirti atsakovams UAB ,,Viktauga“,... 91. Apeliantai skunde nurodo, kad teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos... 92. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 93. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 94. Panevėžio apygardos teismo 2009 m. balandžio 14 d. sprendimą palikti...