Byla 1-1410-946/2020

1Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėjas Arūnas Purvainis, sekretoriaujant Dalei Juškevičienei, dalyvaujant prokurorei Alimai Petruškevičienei, kaltinamajam E. B., jo gynėjai advokatei Laimutei Leonavičienei,

2viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje E. B., a. k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, nevedęs, pagrindinio išsilavinimo, iki suėmimo gyvenęs ( - ), šiuo metu atliekantis laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose, teistas:

31) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 20 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 1 dalį 6 mėnesiams laisvės atėmimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 straipsniu, laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 metams;

42) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 29 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 5 dalį, 180 straipsnio 1 dalį 8 mėnesiams laisvės atėmimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 straipsniu, laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 metams,

53) Utenos rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 4 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį (4 veikos), 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 1 metams 4 mėnesiams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1, 3 dalims, paskirta bausmė subendrinta su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 29 d. nuosprendžiu skirta bausme, paskirta 1 metai 8 mėnesiai laisvės atėmimo;

64) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 29 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį 8 mėnesiams laisvės atėmimo, paskirtą bausmę subendrinus su Utenos rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 4 d. nuosprendžiu skirta bausme, skirta galutinė subendrinta bausmė - 2 metai laisvės atėmimo;

75) Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 22 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 straipsnio 1 dalį 8 mėnesiams laisvės atėmimo, bausmę subendrinus su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 29 d. nuosprendžiu, skirta galutinė subendrinta bausmė 1 merai 2 mėnesiai 9 dienos laisvės atėmimo;

86) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 10 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 1 dalį 1 metams 3 mėnesiams laisvės atėmimo, bausmę subendrinus su Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 22 d. nuosprendžiu skirta bausme, paskirta galutinė subendrinta bausmė - 1 metai 9 mėnesiai laisvės atėmimo;

97) Vilniaus m. apylinkės teismo 2018 m. liepos 11 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį 6 mėn. laisvės atėmimo, bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinus su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 10 d. nuosprendžiu skirta bausme, paskirta galutinė subendrinta bausmė - 9 mėnesiai laisvės atėmimo;

108) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 20 d. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 4 dalį (5 veikos), 182 straipsnio 1 dalį (5 veikos). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 dalimis, skirta 2 metai laisvės atėmimo, bausmės neatlikęs (bausmės pradžia - 2020 m. kovo 6 d., bausmės pabaiga – 2022 m. kovo 6 d.), kaltinamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymu.

11Teismas

Nustatė

12E. B. 2018 m. lapkričio 5 d. 11 val. 4 min. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmuose, teisiamojo posėdžio metu apklausiamas kaip liudytojas baudžiamojoje byloje Nr. 1-3211-548/2018, būdamas pasirašytinai įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnio 1 dalį dėl melagingų parodymų davimo, teismui davė melagingus parodymus, apie tai, kad matė kaip nuteistasis R. L. konfliktavo su Pravieniškių pataisos namų - atvirosios kolonijos pareigūnu, kuris nuteistajam sakė: „einam vienas ant vieno kur nėra kamerų“ ir šiais parodymais paneigė savo 2018 m. birželio 20 d. 10 val. 5 min. liudytojo apklausos metu ikiteisminiame tyrime Nr. 06-0-00055-18 Pravieniškių pataisos namų - atvirosios kolonijos vyriausiajam specialistui Eugenijui Kulviečiui duotus parodymus, kuriais išsamiai ir nešališkai išnagrinėjęs bylą, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį rėmėsi teismas, kad apie konfliktinę situaciją tarp pareigūno N. T. ir nuteistojo R. L. jam nieko nėra žinoma.

13Kaltinamasis E. B. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad teisme posėdyje duodamas parodymus pamelavo, nes jo taip padaryti paprašė nuteistasis R. L.. Iš tikrųjų įvykio, apie kurį davė parodymus, jis nematė. Taip ir buvo nurodęs ikiteisminio tyrimo pareigūnams. R. L. paprašė duoti jam naudingus parodymus ir pameluoti, kai juos kartu etapavo į teismo posėdį viename automobilyje. Teisme, prieš teikiant paaiškinimus, buvo įspėtas dėl melagingų parodymų, bet nepagalvojo, kad melagingi parodymai užtrauks baudžiamąją atsakomybę. Taip pasielgė, nes pasidarė gaila R. L.. Savo poelgį vertina blogai, labai gailisi.

14Be kaltinamojo visiško prisipažinimo ir parodymų jo kaltė padarius minėtą nusikalstamą veiką, visiškai įrodyta byloje surinktais ir sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka ištirtais įrodymais:

15Liudytojas Eugenijus Kulvietis parodė, kad dirbdamas Pravieniškių pataisos namų - atvirosios kolonijos kriminalinės žvalgybos skyriuje, atliko ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 06-0-00055-18 dėl pataisos įstaigos pareigūnui N. T. padaryto nežymaus sveikatos sutrikdymo. Prisimena, kad šio ikiteisminio tyrimo metu kaip liudytojus apklausė nuteistuosius A. S., Š. B. ir E. B.. Prieš apklausą liudytojams išaiškino jų teises ir pareigas, pasirašytinai įspėjo dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingų parodymų davimą. Kiek atsimena, liudytojai A. S., Š. B. ir E. B. teigė nematę kokiomis aplinkybėmis buvo sužalotas pareigūnas N. T.. Liudytojų A. S., Š. B. ir E. B. parodymus jis surašė liudytojų apklausos protokoluose, jie savo parodymus perskaitė, savo ranka įrašė, kad jų duoti parodymai teisingi ir pasirašė. Kokius parodymus teisme davė šie liudytojai nežino, nes teismo posėdyje nedalyvavo (b. l. 39-41).

162018 m. birželio 20 d. teisių ir pareigų liudytojui (nukentėjusiajam) išaiškinimo protokole užfiksuota, kad ikiteisminiame tyrime Nr. 06-0-00055-18 E. B. 2018 m. birželio 20 d. 10 val. 4 min. Pravieniškių pataisos namų - atvirosios kolonijos Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausiasis specialistas Eugenijus Kulvietis pasirašytinai supažindino su liudytojo teisėmis ir pareigomis, įspėjo dėl atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnį (b. l. 26).

172018 m. birželio 20 d. kaip liudytojas ikiteisminiame tyrime Nr. 06-0-00055-18 apklaustas E. B. parodė, kad nuo 2016 m. kovo 23 d. bausmę atliko Pravieniškių pataisos namų -atvirosios kolonijos 1-ame sektoriuje. Nuo 2018 m. sausio 5 d. iki 2018 m. balandžio 5 d. atliko nuobaudą drausmės grupės kameroje Nr. 2. Dėl 2018 m. balandžio 2 d. apie 21.30 val. kilusios konfliktinės situacijos tarp pareigūno N. T. ir nuteistojo R. L., nuobaudą atliekančio kameroje Nr. 4, nieko nežino, nes jis tuo metu buvo pasivaikščiojimo kiemelyje ir jų kartu nematė, tik vėliau matė kaip pareigūnas bėgo į uždarosios zonos antrąjį aukštą (b. l. 27).

18Iš 2018 m. lapkričio 5 d. teisiamojo posėdžio protokolo ir šio posėdžio garso įrašo nustatyta, kad Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų 2018 m. lapkričio 5 d. teisiamajame posėdyje, kuriame buvo nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje R. L. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 286 straipsnį, bylą nagrinėjantis teisėjas liudytojui E. B. išaiškino pilietinę pareigą teisingai papasakoti viską, kas jam žinoma byloje ir įspėjo dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingų parodymų davimą, pasiūlė perskaityti priesaiką ir pasirašyti. E. B. prieš teikdamas parodymus prisiekė. 53 min. 00 sek. pradėta liudytojo E. B. apklausa, klausimus užduoda teisėjas, liudytojas į juos atsakinėja. Liudytojas aiškina, kada ir kaip matė, kad nuteistasis R. L. konfliktavo su Pravieniškių pataisos namų - atvirosios kolonijos pareigūnu, kuris nuteistajam sakė: „einam vienas ant vieno kur nėra kamerų“. Teisėjas užduoda klausimą, kodėl ikiteisminio tyrimo metu tokių parodymų nedavė, kodėl juos keičia. E. B. paaiškino, kad nenorėjo figūruoti byloje, dėl melagingų parodymų įspėtas nebuvo. Teisėjas pagarsina ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, juos perskaito. Liudytojas aiškina, kad matė R. L. su pareigūnu, kad jie konfliktavo. E. B. atsakinėja į teisėjo klausimus, pasakoja, kad R. L. jam pasakojo, kad buvo „sudaužytas“. Liudytojui klausimus užduoda kiti posėdžio dalyviai, jis į juos atsako. 1 val. 1 min. 9 sek. baigiama liudytojo E. B. apklausa (b. l. 35-37).

19E. B. teisiamojo posėdžio metu pasirašė Liudytojo įspėjimą ir priesaiką (b. l. 28-29).

202019 m. balandžio 1 d. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų nuosprendžiu R. L. pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 286 straipsnio padarymo (b. l. 13-16), 2019 m. spalio 14 d. Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija nuosprendį paliko galioti (b. l. 17-23).

21Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas pateikė melagingą skundą, pareiškimą, pranešimą apie nusikalstamą veiką arba davė melagingus parodymus apklausiamas kaip liudytojas ar nukentėjęs asmuo, arba būdamas ekspertu ar specialistu pateikė melagingą išvadą ar paaiškinimą, arba būdamas vertėju melagingai ar žinomai neteisingai išvertė ikiteisminio tyrimo metu ir (ar) teisme arba Tarptautiniame baudžiamajame teisme ar kitoje tarptautinėje teisminėje institucijoje.

22Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnio 1 dalyje numatyta veika – melagingų parodymų davimas (kaip ir kitos šiame straipsnyje numatytos veikos) – yra padaroma tik tiesiogine tyčia. Darydamas šį nusikaltimą, kaltininkas supranta savo procesinę padėtį, žino teisinę pareigą padėti vykdyti teisingumą ir duoti tikrovę atitinkančius parodymus. Tai, kad kaltininkas suvokia pareigą duoti teisingus parodymus ir žino apie atsakomybę už melagingų parodymų davimą, ikiteisminio tyrimo metu jis patvirtina savo parašu liudytojo apklausos protokole. Šiuo atveju kaltininko tiesioginė tyčia pasireiškia ir tuo, kad jis suvokia, jog duoda tikrovės neatitinkančius parodymus, supranta tai ir nori, kad tokia informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir panaudota byloje (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-335-895/2015, 2K-305-788/2015, 2K-566-895/2015).

23Byloje esanti medžiaga patvirtina, kad E. B. teisiamojo posėdžio metu Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmuose, būdamas prisiekęs sakyti tik tiesą ir nieko nenutylėti, taigi pasirašytinai įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės dėl melagingų parodymų davimo, pagarsinus jo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, teisiamajame posėdyje paaiškino, jog ikiteisminio tyrimo metu davė kitokius parodymus, kuriuose neigė matęs įvykį, nes nenorėjo dalyvauti procese, taip pat tai, kad nebuvo įspėtas dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą. Taip pat skirtingai nei buvo paaiškinęs ikiteisminio tyrimo pareigūnui, nurodė matęs konfliktą tarp nuteistojo R. L. ir pataisos namų pareigūno.

24Kaltinamasis parodė, kad melagingai teisme liudijo dėl to, jog jam pagailo nuteistojo R. L., kuris ir paprašė paliudyti jo naudai. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad jis tai padarė būdamas įspėtas dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą teisme, išaiškinus jam pareigą sakyti tik tiesą ir nieko nenutylėti bei prieš tai prisiekus. Taigi, kaltinamasis suvokė bei suprato, kad būdamas įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės dėl melagingų parodymų davimo, sąmoningai davė tikrovės neatitinkančius parodymus, suprato, jog melagingai liudija ir norėjo, kad tokia informacija būtų panaudota byloje, nes, kaip jis teigė, pagailo nuteistojo R. L. ir norėjo dėl to jam padėti. Tai patvirtina, kad jis veikė tiesiogine tyčia.

25Taigi, tiek objektyvieji, tiek subjektyvieji padarytos nusikalstamos veikos požymiai yra nustatyti, todėl konstatuotina, kad visų ikiteisminio tyrimo metu surinktų ir teismo posėdyje ištirtų įrodymų visuma sudaro pagrindą E. B. pripažinti kaltu padarius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikalstamą veiką ir paskirti bausmę.

26Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis pripažino padaręs nusikalstamą veiką, gailisi. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

27Skiriant bausmę, atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslą, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, kitas reikšmingas bylai aplinkybes (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 straipsnis).

28Kaltinamasis padarė nesunkų nusikaltimą. Jis yra teistas aštuonis kartus, naują nusikalstamą veiką padarė neatlikęs ankstesniu nuosprendžiu paskirtos terminuoto laisvės atėmimo bausmės, bausmės atlikimo metu. Todėl teismas sprendžia, jog kaltinamajam už nesunkaus nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnio 1 dalyje, padarymą yra pagrindas skirti sankcijoje numatytą bausmės rūšį – terminuotą laisvės atėmimą, kurio dydis nustatytinas ne didesnis nei sankcijoje numatytas tokios rūšies bausmės dydžio vidurkis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirta bausmė turės būti sumažinta vienu trečdaliu, nes kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai, dėl ko byla buvo išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo būdu.

29Kadangi nagrinėjamu atveju E. B. naują nusikalstamą veiką padarė ankstesniu nuosprendžiu jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu, tai tokiu atveju reikalinga bausmę, paskirtą nauju nuosprendžiu subendrinti su bausme pagal ankstesnį nuosprendį pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio taisykles bausmes visiškai ar iš dalies sudedant. Tuo atveju, jeigu neatlikta bausmės dalis yra didesnė nei nauju nuosprendžiu paskirta bausmė, tai prie jos pridedama visa arba dalis nauju nuosprendžiu paskirtos bausmės. Jeigu nauju nuosprendžiu paskirta bausmė yra didesnė nei likusi atlikti bausmės, paskirtos ankstesniu nuosprendžiu, dalis, tai prie jos pridedama visa arba dalis neatliktos bausmės dalies pagal ankstesnį nuosprendį.

30Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 20 d. nuosprendžiu E. B. paskirtos laisvės atėmimo bausmės pabaiga 2022 m. kovo 6 d. Tai reiškia, kad šiai dienai neatliktoji bausmės dalis pagal šį nuosprendį yra 1 metai 7 mėnesiai 29 dienos. Kadangi už naujai įvykdytą nusikalstamą veiką E. B. skirtina terminuoto laisvės atėmimo bausmė, kurios dydis nustatytinas ne didesnis nei sankcijoje numatytas tokios rūšies bausmės dydžio vidurkis, tai skirtina bausmė savo dydžiu bus mažesnė nei likusi neatlikta bausmės pagal ankstesnį teismo nuosprendį dalis. Dėl to prie visos likusios neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies pridėtina visa už naujai įvykdytą nusikalstamą veiką E. B. paskirta bausmė.

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297, 298, 301, 302 straipsniais, 303 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 304 straipsniu, 305 straipsnio 1, 6 dalimis, 307 straipsnio 1, 6 ir 7 dalimis, 308 straipsniu, teismas

Nutarė

32E. B. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jam terminuotą laisvės atėmimą 6 mėnesiams.

33Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir E. B. paskirti terminuotą laisvės atėmimą 4 mėnesiams.

34Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1 ir 2 dalimis, paskirtą bausmę subendrinti su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 20 d. nuosprendžiu E. B. paskirta ir neatlikta bausme, tai yra prie Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 20 d. nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės dalies (1 metų 7 mėnesių 29 dienų terminuoto laisvės atėmimo) pridėti visą šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę (4 mėnesius terminuoto laisvės atėmimo) ir E. B. paskirti galutinę subendrintą bausmę - terminuotą laisvės atėmimą 1 metams 11 mėnesių 29 dienoms. Paskirtą terminuoto laisvės atėmimo bausmę nustatyti atlikti pataisos namuose.

35Paskirtos terminuoto laisvės atėmimo bausmės pradžią skaičiuoti nuo šio nuosprendžio paskelbimo dienos (2020 m. liepos 7 d.).

36Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – kompaktinį diską su teisiamojo posėdžio garso įrašu, laikomą baudžiamojoje byloje, nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti saugoti byloje.

37Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėjas Arūnas... 2. viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. 1) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 20 d. nuosprendžiu... 4. 2) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 29 d. nuosprendžiu... 5. 3) Utenos rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 4 d. nuosprendžiu pagal... 6. 4) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 29 d. nuosprendžiu pagal... 7. 5) Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 22 d. nuosprendžiu... 8. 6) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 10 d. nuosprendžiu pagal... 9. 7) Vilniaus m. apylinkės teismo 2018 m. liepos 11 d. nuosprendžiu pagal... 10. 8) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 20 d. pagal Lietuvos... 11. Teismas... 12. E. B. 2018 m. lapkričio 5 d. 11 val. 4 min. Kauno apylinkės teismo... 13. Kaltinamasis E. B. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad teisme... 14. Be kaltinamojo visiško prisipažinimo ir parodymų jo kaltė padarius minėtą... 15. Liudytojas Eugenijus Kulvietis parodė, kad dirbdamas Pravieniškių pataisos... 16. 2018 m. birželio 20 d. teisių ir pareigų liudytojui (nukentėjusiajam)... 17. 2018 m. birželio 20 d. kaip liudytojas ikiteisminiame tyrime Nr. 06-0-00055-18... 18. Iš 2018 m. lapkričio 5 d. teisiamojo posėdžio protokolo ir šio posėdžio... 19. E. B. teisiamojo posėdžio metu pasirašė Liudytojo įspėjimą ir priesaiką... 20. 2019 m. balandžio 1 d. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų... 21. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnio 1 dalyje numatyta... 22. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnio 1 dalyje numatyta... 23. Byloje esanti medžiaga patvirtina, kad E. B. teisiamojo posėdžio metu Kauno... 24. Kaltinamasis parodė, kad melagingai teisme liudijo dėl to, jog jam pagailo... 25. Taigi, tiek objektyvieji, tiek subjektyvieji padarytos nusikalstamos veikos... 26. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis pripažino... 27. Skiriant bausmę, atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo... 28. Kaltinamasis padarė nesunkų nusikaltimą. Jis yra teistas aštuonis kartus,... 29. Kadangi nagrinėjamu atveju E. B. naują nusikalstamą veiką padarė... 30. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 20 d. nuosprendžiu E. B.... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297, 298, 301,... 32. E. B. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 33. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu,... 34. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1 ir 2... 35. Paskirtos terminuoto laisvės atėmimo bausmės pradžią skaičiuoti nuo šio... 36. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 37. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...