Byla e2-20199-433/2017
Dėl skolos išieškojimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB „BnP Finance” ieškinį atsakovei N. M. (buvusi pavardė – L.) dėl skolos išieškojimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 115,85 Eur negrąžintą kreditą, 32,44 Eur kredito mokestį, 533,84 Eur delspinigius, 28,96 Eur baudą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ieškinyje nurodo, kad atsakovė ir pradinis kreditorius UAB „Finverta“ sudarė Vartojimo kredito išdavimo sutartį, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 115,85 Eur vartojimo kreditas 28 dienų terminui. Atsakovė įsipareigojo suteiktą kreditą ir 32,44 Eur kredito mokestį grąžinti iki 2009 m. gegužės 29 d, tačiau savo prievolės tinkamai atsiskaityti neįvykdė. 2017 m. vasario 13 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi UAB „Finverta“ reikalavimo teisę į atsakovės įskolinimą perleido ieškovui AB „BnP Finance”.

4Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento.

5Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu specialiame internetiniame tinklalapyje. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnio nuostatas tai pripažįstama tinkamu procesinių dokumentų įteikimu. Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, todėl gali būti priimtas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009 m. balandžio 30 d. pradinis kreditorius UAB „Finverta“ ir atsakovė N. L. (šiuo metu – M.) sudarė Vartojimo kredito sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurią pradinis kreditorius atsakovei suteikė 115,85 Eur (400,00 Lt) vartojimo kreditą 28 dienų terminui, o atsakovė įsipareigojo laiku grąžinti suteiktą kreditą ir sumokėti 32,44 Eur (112,00 Lt) kredito mokestį. Atsakovė savo pareigos grąžinti paimtą kreditą ir mokėti kredito mokestį tinkamai nevykdė, todėl liko skolinga 115,85 Eur negrąžinto kredito ir 32,44 Eur kredito mokesčio.

9Pradinis kreditorius UAB „Finverta“ ir ieškovas AB „BnP Finance” 2017 m. vasario 13 d. sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią pradinis kreditorius perleido turėtą reikalavimo teisę išieškoti skolą, netesybas, nuostolius (žalą), palūkanas ir kitus mokėjimus iš atsakovės, o ieškovas įgijo skolos reikalavimo teisę į atsakovę.

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.109 straipsnio 7 dalį, naujasis kreditorius, pateikdamas skolininkui reikalavimą, privalo pateikti reikalavimo perleidimo sutartį. Ieškovas siuntė atsakovei registruotu paštu pranešimą dėl reikalavimo įvykdyti prievolę kartu su Reikalavimo perleidimo sutarties kopija, bandydama susigrąžinti skolą ikiteismine tvarka, tačiau atsakovė į raginimus nereagavo.

11Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsakovė prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir laiku kredito, kredito mokesčio nesumokėjo (CPK 178 straipsnis), todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 115,85 Eur negrąžintą kreditą ir 32,44 Eur kredito mokestį yra pagrįstas ir tenkintinas.

12Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 533,84 Eur dydžio delspinigius, kurie yra paskaičiuoti taikant sutartyje numatytą 2 procentų dydžio delspinigių metinę normą (Sutarties bendrųjų sąlygų 6.1 punktas) už 180 dienų laikotarpį. Nors ieškovas ieškinyje nurodo, kad delspinigiai paskaičiuoti taikant 0,02 procentų delspinigių normą, tačiau, atkreiptinas dėmesys, kad prašomi priteisti delspinigiai susidaro taikant būtent 2 procentų delspinigių normą. Pažymėtina, kad nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, tačiau teismui įstatymas suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. CK 6.73 straipsnio 2 dalis suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 procentų pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms, todėl jeigu vartojimo kredito sutartyje už finansinių įsipareigojimų nevykdymą netesybos yra nustatytos konkrečia pinigų suma (bauda), vartojimo kredito davėjas privalo užtikrinti, kad ši suma konkrečiu atveju neviršytų minėtame įstatyme nustatyto dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012).

13Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti delspinigių dydžio, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, kad šalių sudaryta vartojimo kredito sutartis yra tipinė vienašališkai nevienkartiniam naudojimui parengta vartojimo sutartis. Atsakovė yra vartotoja, ji sudarydama Sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, minėtą Sutartį sudarė prisijungimo būdu. Nagrinėjamu atveju atsakovė laikytina vartotoja, kurios interesus gina valstybė (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalis). Pažymėtina, kad norminiuose teisės aktuose bei teismų praktikoje (taip pat ir Europos Sąjungos teisės aktuose bei teisminių institucijų praktikoje) plėtojama padidinta (prioritetinė) vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsauga. Taigi ji turi būti teismo ex officio taikoma nagrinėjant bylas, kuriose viena iš šalių yra vartotojas. Teismo teisė, o tuo pačiu ir pareiga yra kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Vertindamas, ar netesybos yra „aiškiai per didelės“ arba „aiškiai neprotingos“, konkrečią bylą nagrinėjantis teismas turi atsižvelgti į nagrinėjamos bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remtis teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis Nr. 3K-7-304/2007, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis Nr. 2A-384/2008).

14Teismo vertinimu, ieškovo prašomi priteisti 533,84 Eur dydžio delspinigiai, kurių norma sudaro 2 procentų už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną, akivaizdžiai prieštarauja imperatyviai Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtintai nuostatai.

15Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, į pagrindinės prievolės sumą, siekdamas užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, teismas sprendžia, kad prašomi priteisti delspinigiai yra neprotingai dideli, todėl mažintini iki 0,05 procento dydžio delspinigių, kas sudaro 13,35 Eur (148,29 Eur x 0,05 proc./100 x 180 dienų) (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Ši suma laikytina pakankama atlyginti ieškovo turėtus nuostolius dėl termino atsiskaityti praleidimo, įvertinus pagrindinės skolos sumą.

16Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 28,96 Eur baudą už laiku neapmokėtą skolą. Sutarties bendrųjų sąlygų 6.3 punkte numatyta, kad jeigu kredito gavėjas delsia grąžinti kreditą ar jo dalį ir/ar kredito mokestį ilgiau kaip trisdešimt kalendorinių dienų nuo kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, kredito gavėjas privalo papildomai sumokėti kreditoriui 100 Lt dydžio baudą. Pažymėtina, kad šalių susitarimas dėl delspinigių ir baudos mokėjimo sutarties pažeidimo atveju, laikytinas šalių susitarimu dėl netesybų mokėjimo (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, jog netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis bei negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2003; 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007.). Nagrinėjamu atveju už tą patį sutarties pažeidimą sutartyje numatant atsakovo pareigą mokėti ir delspinigius, ir baudą, t. y. dvigubas netesybas, reiškia dvigubos atsakomybės taikymą, kas neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų (CK 1.5 straipsnis), bei sudaro prielaidas kreditoriui nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaita. Tais atvejais, kai kreditorius prašo priteisti dviejų rūšių netesybas, taikytinas netesybų įskaitymo principas, kurio esmė yra ta, jog kreditoriui priteisiama didesnioji priklausanti suma, kuri apima mažesniąją. Taigi šiuo atveju ieškovui priteisiama 28,96 Eur bauda, kuri apima 13,35 Eur delspinigių sumą. Taigi ieškinio dalyje dėl delspinigių ir baudos priteisimo iš atsakovės ieškovo reikalavimas tenkintinas iš dalies.

17CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (177,25 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. balandžio 3 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

18Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovei – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašo priteisti 121,00 Eur už suteiktas teisines paslaugas ir 16,00 Eur žyminio mokesčio. Teismui patenkinus ieškinį iš dalies (patenkinti 24,93 procentai reikalavimų), iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 34,15 Eur bylinėjimosi išlaidų.

19Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3,00 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

20Kadangi atsakovei procesinių dokumentų įteikti jos gyvenamosios ir darbo vietų adresais nėra galimybės, ieškovas neprašo skirti kuratoriaus, tačiau prašo procesinius dokumentus atsakovei įteikti viešo paskelbimo būdu, teismo sprendimas už akių atsakovei N. M. įteiktinas viešo paskelbimo būdu, t. y. specialiame interneto tinklalapyje paskelbiant pranešimą (CPK 130 straipsnio 1 dalis).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais

Nutarė

22ieškinį patenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovės N. M., asmens kodas ( - ) ieškovo AB „BnP Finance”, juridinio asmens kodas 302447985, naudai: 115,85 Eur (vieno šimto penkiolikos eurų, 85 euro centų) negrąžintą kreditą, 32,44 Eur (trisdešimt dviejų eurų, 44 euro centų) kredito mokestį, 28,96 Eur (dvidešimt aštuonių eurų, 96 euro centų) baudą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (177,25 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. balandžio 3 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 34,15 Eur (trisdešimt keturių eurų, 15 euro centų) bylinėjimosi išlaidas.

24Kitą ieškinio dalį atmesti.

25Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

26Ieškovė per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

27Paskelbti specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt tokio turinio pranešimą:

28„Vilniaus miesto apylinkės teisme 2017 m. birželio 2 d. priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-20199-433/2017 pagal ieškovo AB „BnP Finance” ieškinį atsakovei N. M. (buvusi pavardė – L.) dėl skolos priteisimo. Atsakovės N. M. gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl sprendimas už akių jai yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovė informuojama, kad sprendimas už akių laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje dieną. Informacijos teirautis tel. Nr. (85) 262 6053“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas rašytinio... 2. ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 115,85 Eur negrąžintą kreditą,... 3. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad atsakovė ir pradinis kreditorius UAB... 4. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių atsakovei nepateikus atsiliepimo... 5. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu specialiame... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų ir... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009 m. balandžio 30... 9. Pradinis kreditorius UAB „Finverta“ ir ieškovas AB „BnP Finance” 2017... 10. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.109 straipsnio 7... 11. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja... 12. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 533,84 Eur dydžio delspinigius,... 13. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti delspinigių dydžio,... 14. Teismo vertinimu, ieškovo prašomi priteisti 533,84 Eur dydžio delspinigiai,... 15. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, į pagrindinės prievolės sumą,... 16. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 28,96 Eur baudą už laiku... 17. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas... 18. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas... 19. Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija... 20. Kadangi atsakovei procesinių dokumentų įteikti jos gyvenamosios ir darbo... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 22. ieškinį patenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš atsakovės N. M., asmens... 24. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 25. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 26. Ieškovė per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę... 27. Paskelbti specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt tokio turinio... 28. „Vilniaus miesto apylinkės teisme 2017 m. birželio 2 d. priimtas sprendimas...