Byla e2A-702-381/2020
Dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo byloje – uždaroji akcinė bendrovė „Ekotopas“, išvadą teikianti institucija byloje Viešųjų pirkimų tarnyba

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dalios Kačinskienės ir Danguolės Martinavičienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AV investicija“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 16 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AV investicija“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo byloje – uždaroji akcinė bendrovė „Ekotopas“, išvadą teikianti institucija byloje Viešųjų pirkimų tarnyba,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „AV investicija“ kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti negaliojančia atsakovės viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės (toliau – ir perkančioji organizacija) ir trečiojo asmens UAB „Ekotopas“ 2019 m. balandžio 24 d. sudarytą Nukenksmintų medicininių atliekų šalinimo sutartį Nr. LS-45 (toliau – Sutartis), Sutartį pripažinus negaliojančia, įpareigoti atsakovę organizuoti ligoninių atliekų rinkimo, vežimo ir šalinimo paslaugų pirkimo procedūras laikantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.

62.

7Ieškovė nurodė, kad VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 2019 m. balandžio 24 d. sudarė su UAB „Ekotopas“ Nukenksmintų medicininių atliekų šalinimo sutartį Nr. LS-45. Sutarties objektu jos 1.1 punkte įvardytas nukenksmintų medicininių atliekų (18 01 04) atlygintinis priėmimas ir šalinimas. Apie Sutarties sudarymą atsakovė 2019 m. gegužės 9 d. paskelbė viešai CVP IS.

83.

92019 m. gegužės 15 d. patikrinus Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR) viešai skelbiamus duomenis, paaiškėjo, kad UAB „Ekotopas“ pati negali vykdyti jokios atliekų šalinimo veiklos (ATVR žymimos „D“), kadangi tokia bendrovės veikla neregistruota ATVR, ji neturi tokios veiklos vykdymui būtino Taršos leidimo (TL) arba Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo (TIPK) (pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 6, 61 straipsnių reikalavimus). Sutarties 1.1 punkte nurodyta, kad UAB „Ekotopas“ medicinines atliekas tvarkys jas pristatant į UAB „Fortum Klaipėda“ (toliau – ir subtiekėja), tačiau ir ši bendrovė negali vykdyti atliekų šalinimo veiklos. UAB „Fortum Klaipėda“ atliekų šalinimo veikla (D) taip pat nėra registruota ATVR.

104.

11Ieškovė 2019 m. gegužės 20 d. pateikė atsakovei pretenziją dėl to, kad pirkimas nebuvo skelbiamas ir atsakovės pasirinkta tiekėja ir pastarosios subtiekėja pagal viešai skelbiamus duomenis negali atlikti atliekų šalinimo veiklos (D). Atsakovė po pakartotinio kreipimosi į ją elektroniniu laišku nurodė pretenzijos nenagrinėsianti.

125.

13Sudarydama Sutartį su UAB „Ekotopas“, atsakovė pažeidė esminę perkančiosios organizacijos pareigą įsitikinti tiekėjo kompetencija (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 47 straipsnio 1 dalis). Taip pat, sudarydama Sutartį, atsakovė negalėjo būti įsitikinusi, kad tiekėja ir jos pasitelkta subtiekėja, vykdydamos atliekų šalinimo veiklą, laikysis aplinkos apsaugos reikalavimų (Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

146.

15Atsakovė VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė atsiliepime į ieškinį prašė teismo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovė nurodė, kad ji vykdė mažos vertės viešąjį pirkimą neskelbiamos apklausos būdu, siekdama įsigyti nukenksmintų medicininių atliekų šalinimo paslaugą, kai numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur be PVM. Pirkimas buvo vykdomas siekiant užtikrinti įstaigos veiklą, tvarkant įstaigoje susidarančias medicinines atliekas bei vykdant projektą „Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės medicininių atliekų nukenksminimas, įsigyjant medicininių atliekų utilizavimo įrenginį“ (toliau – Projektas). Atliekant mažos vertės pirkimą neskelbiamos apklausos būdu, perkančioji organizacija gali kreiptis į pasirinktą tiekėjų skaičių (Mažos vertės pirkimų tvarka, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97). Atsižvelgdama į teisinį reglamentavimą, atsakovė, remdamasi viešai prieinama informacija apie tiekėjų kvalifikaciją, reikalingą paslaugoms teikti, įvertinusi rinkoje esančias kainas, apklausė UAB „Ekotopas“. Tiekėjai pateikus kainos pasiūlymą, buvo sudaryta Sutartis.

167.

17Perkančiajai organizacijai yra svarbu nukenksmintų medicininių atliekų galutinis šalinimo būdas – deginimas, sukuriant šilumos energiją, t. y. Atliekų tvarkytojų valstybės registre nurodoma (R) šalinimo veikla. UAB „Ekotopas“ pasitelkta subtiekėja UAB „Fortum Klaipėda“, remiantis ATVR informacija, tokią veiklą yra įregistravusi ir tai visiškai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Tuo tarpu UAB „Ekotopas“ Taršos leidimas arba Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas atliekų pervežimo veiklai nereikalingas.

188.

19Iš viešai prieinamų duomenų atsakovė turėjo galimybę įsitikinti, kokią veiklą vykdo UAB „Ekopotas“ ir UAB „Fortum Klaipėda“, todėl, priimdama sprendimą apklausti tiekėją, perkančioji organizacija įsitikino, kad bendrovė turi Sutarčiai vykdyti reikalingą kvalifikaciją. Todėl atsakovės sprendimas apklausti vieną tiekėją ir sudaryti sutartį su UAB „Ekotopas“ pagrįstas ir teisingas.

209.

21Perkančioji organizacija privalo nagrinėti tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų. Todėl atsakovė neturėjo ir negalėjo nagrinėti ieškovės pretenzijos.

2210.

23Ieškovė teismui pateiktame dublike papildomai nurodė, kad kilus ginčui dėl jau sudarytos pirkimo sutarties, atsakovė klaidingai teigia ieškovę nesilaikius privalomos ikiteisminio nagrinėjimo tvarkos, kadangi pretenzijos pareiškimas nebuvo privalomas šioje situacijoje. Pretenzija buvo pareikšta atsakovei siekiant atkreipti jos dėmesį į padarytą klaidą ir taikiai išspręsti ginčą. Ieškinio reikalavimas negrindžiamas atsakovės atsisakymu nagrinėti pretenziją. Tai paminėta tik išdėstant faktinę situaciją. Pagal VPĮ 102 straipsnio 3 dalį tiekėja turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėn. nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. Ieškinys pateiktas nepraleidus ieškinio senaties termino.

2411.

25Ieškovė neginčija atsakovės teisės Pirkimą vykdyti neskelbiamos apklausos būdu, t. y. ieškovė ginčija ne viešojo pirkimo būdo tinkamumą, o pasirinktos tiekėjos Sutarčiai vykdyti tinkamumą.

2612.

27Byloje nėra duomenų, kad pasiūlymo vertinimo metu atsakovei buvo žinoma, jog UAB „Ekotopas“ Sutartį vykdys pasitelkdama subtiekėją. Todėl perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu negalėjo įvertinti subtiekėjos kompetencijos vykdyti Sutartį. Kadangi atliekų tvarkymo ir šalinimo veikla yra reguliuojama imperatyviai, atsakovė privalėjo prieš sudarydama Sutartį įsitikinti, jog tiekėja gali remtis UAB „Fortum Klaipėda“ pajėgumais ir įvertinti, ar UAB „Fortum Klaipėda“ gali vykdyti nukenksmintų medicininių atliekų šalinimo veiklą. Byloje nėra duomenų, kad iki sudarydama Sutartį atsakovė atliko šiuos veiksmus, todėl tokiu būdu ji nesilaikė VPĮ 88 straipsnio reikalavimų.

2813.

29Atliekų šalinimas yra veikla, nepriskiriama prie atliekų naudojimo, net jei antrinis tokios veiklos rezultatas yra medžiagų ar energijos gavimas (Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnis). Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą „Atliekų tvarkymo veiklų šalinimas“ atliekų šalinimo veiklos žymimos kodais „D“. Būtent atliekų šalinimo veikla nurodyta kaip Sutarties objektas. Kodais „R“ žymimos atliekų naudojimo veiklos. Subtiekėja UAB „Fortum Klaipėda“ turi teisę vykdyti atliekų naudojimo veiklą (R), tačiau ši veikla nėra Sutarties objektas. Todėl nei atsakovės pasirinkta tiekėja, nei jos pasitelkta subtiekėja neturi teisės vykdyti atliekų šalinimo veiklos, kuri yra Sutarties objektas.

3014.

31Trečiasis asmuo UAB „Ekotopas“ atsiliepime į ieškovės ieškinį ir dubliką prašė teismo ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Trečiasis asmuo nurodė, kad UAB „Ekotopas“ turi teisę (tai įrodo ATVR išrašas) surinkti ir vežti nukenksmintas medicinines atliekas, atliekų kodas 18 01 04. UAB „Fortum Klaipėda” taip pat turi reikalingus leidimus, suteikiančius teisę deginti šias atliekas ir gauti energiją, tai yra atliekų tvarkymo būdas Rl. UAB „Ekotopas“ žiniomis, pagal atsakovės su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu, šiuo metu perduotu Aplinkos projektų valdymo agentūrai, pasirašytos subsidijos sutarties, pagal kurią buvo įsigytas ligoninės medicininių atliekų nukenksminimo įrenginys, reikalavimus ir buvo pasirinktas atliekų sutvarkymo būdas R1 bei galutinis tvarkytojas UAB „Fortum Klaipėda”. Dėl to perkančioji organizacija reikalavo iš UAB „Ekotopas” pagrįsti sutartinių santykių su UAB „Fortum Klaipėda” faktą. UAB „Ekotopas“ pateikė atsakovei sutartį, sudarytą tarp UAB „Ekotopas“ ir UAB „Fortum Klaipėda”, pagal kurią tiekėja turi teisę ir galimybę pristatyti subtiekėjai iš atsakovės paimtas nukenksmintas medicinines atliekas.

3215.

33Ieškovė tikslingai klaidina teismą akcentuodama, kad terminas „atliekų šalinimas“ reiškia, jog atliekos turi būti sutvarkomos D būdu. Pagal Atliekų tvarkymo taisykles, D – Atliekų šalinimo veiklos, D1 – „išvertimas ant žemės arba po žeme“ yra šalinimas sąvartyne. Nagrinėjamu atveju atliekos po nukenksminimo turi būti tvarkomos aukštesniu nei šalinamas sąvartyne būdu. Ši informacija yra nurodyta UAB „Ekotopas“ ir atsakovės pasirašytos Sutarties 1.1 punkte.

3416.

35Atsakovė teismui pateiktame triplike papildomai nurodė, jog ta aplinkybė, kad ji galimai nevisiškai tiksliai įvardino perkamų paslaugų pavadinimą, negali būti pagrindas teismui pripažinti negaliojančia Sutartį, būtinumas ir teisėtumas pagrįstas tiek realiu perkančiosios organizacijos poreikiu, tiek teisiniais dokumentais. Atsakovės tikslas yra šalinti medicinines atliekas, jas tvarkant kaip to reikalauja vykdomo Projekto sąlygos ir reikalavimai – aukštesniu lygiu, kad deginant nukenksmintas atliekas būtų sukurta energija.

36II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3717.

38Kauno apygardos teismas 2019 m. gruodžio 16 d. sprendimu ieškinį atmetė.

3918.

40Teismas nustatė, kad Sutarties su atsakove pasirašymo metu trečiasis asmuo UAB „Ekotopas“ buvo įtrauktas į Atliekas tvarkančių įmonių registrą (ATVR kodas REOBJ0014309), o nuo 2015 m. vasario 18 d. (2016 m. gruodžio 5 d. ir 2018 m. birželio 7 d.) turėjo ir turi teisę (leidimą) surinkti, vežti ir išvežti eksportuoti (veiklų kodai S1, S2, S4) atliekas, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (kodas 18 01 04).

4119.

42Teismas sprendė, kad Sutarties dalykas yra nukenksmintų medicininių atliekų (18 01 04) atlygintinas priėmimas ir šalinimas, kas reiškia, jog užsakovas (atsakovė) savo jėgomis paruošia transportavimui medicinines atliekas, o vykdytojas (trečiasis asmuo) paruoštas medicinines atliekas priima, savo transportu transportuoja ir perduoda šalinimui UAB „Fortum Klaipėda“.

4320.

44Iš atsakovės su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu 2017 m. gruodžio 11 d. pasirašytos Finansavimo ir priežiūros sutarties ir paraiškos vykdomam investiciniam projektui „Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės medicininių atliekų nukenksminimo, įsigyjant medicininių atliekų utilizavimo įrenginį“ teismas nustatė, kad atsakovė siekė įsigyti medicininių atliekų nukenksminimo įrenginį tam, jog nukenksmintos atliekos būtų toliau naudojamos energijai gauti. Atsakovė taip pat turi Taršos leidimą, leidžiantį atsakovei apdoroti atliekas (naudojimas ir šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir jas laikyti.

4521.

46Teismas nustatė, kad UAB „Ekotopas“ 2019 m. balandžio 23 d. su UAB „Fortum Klaipėda“, turinčia Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, sudarė Atliekų tiekimo (utilizavimui) sutartį, pagal kurią priimtas atliekas (atliekų kodas 18 01 04) UAB „Fortum Klaipėda“ įsipareigojo naudoti kogeneracinės jėgainės veikloje. UAB „Fortum Klaipėda“ taip pat turi galiojantį Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą. Pagal viešai skelbiamus ATVR duomenis teismas taip pat nustatė, kad UAB „Fortum Klaipėda“ turi teisę savo veikloje naudoti atliekas, kurių kodas 18 01 04 (veiklos kodas R1 – iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti).

4722.

48Atsižvelgęs į visas aukščiau nustatytas aplinkybes, Sutarties turinį (lingvistinį jo aiškinimą) bei Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3 straipsnyje nustatytą atliekų prevencijos ir tvarkymo srityje taikomą prioritetų eiliškumą: 1) prevencija; 2) paruošimas naudoti pakartotinai prieš tai atskyrus produktus ar jų sudedamąsias dalis, netinkamus pakartotiniam naudojimui; 3) perdirbimas prieš tai atskyrus atliekas, netinkamas perdirbti; 4) kitoks naudojimas, pavyzdžiui, naudojimas energijai gauti prieš tai atskyrus atliekas, netinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti; 5) šalinimas prieš tai atskyrus perdirbti ar kitaip panaudoti tinkamas atliekas), teismas sprendė, kad Sutarties dalykas nebuvo atliekų šalinimo veikla, kaip ji apibūdinama Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (pagal ieškovės nurodomus veiklos kodus D). Sutarties dalykas iš esmės buvo vežimo paslaugos, perduodant nukenksmintas medicinines atliekas (kodas 18 01 04) UAB „Fortum Klaipėda“ tolimesniam naudojimui kurui arba kitais būdais energijai gauti (veiklos kodai R). Perkančioji organizacija, prieš sudarydama viešojo pirkimo sutartį su UAB „Ekotopas“, patikrino ir visiškai įsitikino, kad tiekėja turi specialią teisę verstis atliekų surinkimo ir vežimo veikla ir bus pajėgi tinkamai vykdyti sutartį, todėl nėra pagrindo Sutartį pripažinti negaliojančia.

49III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į juos argumentai

5023.

51Ieškovė UAB „AV investicija“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 16 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

5223.1.

53Lingvistinis Sutarties aiškinimas pagal vartojamas sąvokas veda prie priešingos, nei nurodė pirmosios instancijos teismas, išvados, kad buvo susitarta dėl atliekų šalinimo veiklos, o ne atliekų naudojimo (deginimo energijai gauti).

5423.2.

55Teismo sprendime cituojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika nėra aktuali sprendžiamu klausimu, nes cituojamoje kasacinio teismo 2017 m. lapkričio 27 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e3K-3-424-378/2017, buvo sprendžiama apie perkamo įrenginio, kurio naudojimas nėra atskirai reglamentuotas, techninę specifikaciją, o ne apie atliekų tvarkymo paslaugų pirkimą. Kadangi atliekų tvarkymas yra specifinė, labai glaudžiai su aplinkos apsauga susijusi ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo detaliai reglamentuota veikla, čia vartojamos sąvokos yra detalizuotos šio teisės akto bei poįstatyminio akto.

5623.3.

57Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 16 punktu, atliekų šalinimas yra veikla, nepriskiriama prie atliekų naudojimo, net jei antrinis tokios veiklos rezultatas yra medžiagų ar energijos gavimas. Atliekų tvarkymo taisyklėse yra pateiktas atliekų tvarkymo veiklų ir jų kodų sąrašas. UAB „Fortum Klaipėda“ atliekas kodu 18 01 04 gali tvarkyti atliekų naudojimo būdu kodu R1 (iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti). Tokia veikla priskiriama atliekų naudojimo (R) veiklai, o ne atliekų šalinimo (D) veiklai. Teismas sprendime šią atliekų naudojimo veiklą sutapatino su atliekų šalinimo veikla. Atliekų šalinimas ir naudojimas energijai gauti yra skirtingos atliekų tvarkymo veiklos ir ginčo pirkime turėjo būti įsigytos būtent atliekų šalinimo paslaugos.

5823.4.

59Viešuosiuose pirkimuose taikoma klasifikacijos sistema pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (toliau – BVPŽ), nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis). BVPŽ klasifikaciją kodas 90524400-0 žymi Ligoninių atliekų rinkimą, vežimą ir šalinimą. Būtent šiuo kodu CVP IS pažymėtos mažos vertės viešojo pirkimo metu neskelbiamos apklausos būdu atsakovė pirko paslaugas. Atsakovė ir trečiasis asmuo ne tik Sutartyje nurodė, kokias konkrečias atliekų tvarkymo paslaugas perka bei teikia, bet tą patį deklaravo ir nurodydami pirkimo kodą.

6023.5.

61Atsakovė nepateikė objektyvių duomenų, jog prieš sudarydama Sutartį žinojo apie UAB „Ekotopas“ gebėjimą naudotis UAB „Fortum Klaipėda“ pajėgumais. Atsakovės ir UAB „Ekotopas“ Sutarties galiojimo terminas iki 2020 m. balandžio 23 d., tuo tarpu UAB „Ekotopas“ pateikta sutartis sudaryta su UAB „Fortum Klaipėda“ galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d., taigi neapima viso paslaugų teikimo laikotarpio. Vien dėl šios priežasties atsakovė negalėjo sudaryti sutarties su UAB „Ekotopas“, kadangi pastaroji neįrodė, kad gali teikti paslaugą visą Sutarties laiką. Taip pat Sutarties aiškinimui neturi įtakos faktas, kad pati atsakovė turi teisę nukenksminti pavojingas medicinines atliekas prieš jas perduodant šalinti.

622.

63Atsakovė VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą, ieškovės apeliacinio skundo netenkinti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

6424.1.

65Iš viešai prieinamų duomenų perkančioji organizacija turėjo galimybę įsitikinti, kokią veiklą vykdo UAB „Ekotopas“, UAB „Fortum Klaipėda“, todėl priimdama sprendimą apklausti tiekėją, buvo įsitikinusi, kad tiekėja turi teisę verstis veikla, reikalinga Sutarčiai vykdyti (VPĮ 47 straipsnio 2 dalis). Kadangi pirkimas buvo vykdomas žodžiu apklausiant galimus tiekėjus, todėl ir kvalifikacija buvo tikrinama, nesudarant rašytinių dokumentų ir remiantis viešai prieinama informacija, kuri buvo visiškai pakankama Sutarties sudarymui.

6624.2.

67Apeliantė ginčija perkančios organizacijos Sutartį iš esmės todėl, kad tenkinant perkančiosios organizacijos poreikius medicininių atliekų tvarkymo srityje, Sutartis buvo sudaryta ne su ieškove.

6824.3.

69Ta aplinkybė, kad perkančioji organizacija apibendrinta prasme nurodė sudaromos Sutarties objektą, negali sudaryti pagrindo pripažinti Sutartį negaliojančia, nes perkančiosios organizacijos poreikio ir Sutarties turinio faktine prasme ji sudarė reikalingų perkančiajai organizacijai paslaugų sutartį. Ši sutartis teisėtai ir pagrįstai vykdoma.

701.

71Trečiasis asmuo UAB „Ekotopas“ atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą prašė teismo pirmosios instancijos sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas tais pačiais atsiliepime į ieškinį išdėstytais argumentais. Trečiasis asmuo papildomai nurodė:

7225.1.

73Pats žodžio „šalinimas“ naudojimas Sutartyje iš tiesų reiškia atliekų utilizavimą, pašalinimą, sunaikinimą. Jeigu Sutartimi šalys būtų susitarusios dėl šalinimo būdo D, tai be jokios abejonės šį būdą joje ir būtų nurodžiusios.

7425.2.

75UAB „Ekotopas“ ir UAB „Fortum Klaipėda“ sutartis dėl atliekų šalinimo yra pratęsta iki 2020 m. gruodžio 31 d. Tai patvirtina prie atsiliepimo pateikiamas susitarimas.

76Teisėjų kolegija

konstatuoja:

77IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

781.

79Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta. Dėl naujų įrodymų priėmimo

802.

81Trečiasis asmuo UAB „Ekotopas“ kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikė naują įrodymą – 2020 m. sausio 22 d. Susitarimą dėl 2019 m. balandžio 23 d. Atliekų teikimo (utilizavimui) sutarties Nr. FKCHP-PUR-00781 Pakeitimo Nr. 1.

823.

83Teisėjų kolegija, spręsdama naujų įrodymų prijungimo klausimą, atsižvelgia į nagrinėjamoje byloje vyraujantį viešąjį interesą, taip pat į tai, kad pateiktas naujas įrodymas yra susijęs su nagrinėjamos bylos dalyku bei negalėjo būti pateiktas anksčiau. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, taip pat į tai, kad bylos šalys turėjo galimybę susipažinti su trečiojo asmens pateiktu nauju įrodymu, sprendžia, jog kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateiktas naujas dokumentas priimtinas (CPK 42 straipsnis, 302 straipsnis, 314 straipsnis).

84Dėl faktinių bylos aplinkybių ir apeliacijos ribų

854.

86Atsakovė VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, įgyvendindama aplinkos apsaugos investicinį projektą „Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės medicininių atliekų nukenksminimo, įsigyjant medicininių atliekų utilizavimo įrenginį“ ir siekdama įsigyti nukenksmintų medicininių atliekų (kodas 18 01 04) šalinimo paslaugas, neskelbiamos apklausos būdu vykdė mažos vertės pirkimą. Į bylą pateikta Tiekėjų apklausos pažyma patvirtina, kad perkančioji organizacija žodžiu kreipėsi į tiekėją UAB „Ekotopas“ dėl pasiūlymo Pirkime pateikimo. Tiekėjai pateikus pasiūlymą ir perkančiajai organizacijai jį priėmus, 2019 m. balandžio 24 d. tarp VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės ir UAB „Ekotopas“ buvo sudaryta Nukenksmintų medicininių atliekų šalinimo sutartis Nr. LS-45. 2019 m. gegužės 9 d. apie Sutarties sudarymą viešai buvo paskelbta CVP IS.

875.

88UAB „AV Investicija“ 2019 m. gegužės 22 d. pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kurioje prašė atsakovės nutraukti su UAB „Ekotopas“ sudarytą Sutartį ir ginčo Pirkimą atlikti laikantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų. Pretenzija grindžiama tuo, jog: (1) perkančiosios organizacijos įsigytų paslaugų pirkimas nebuvo numatytas jos 2019 biudžetiniais metais numatomų pirkti darbų, prekių ir paslaugų plane ir apie Pirkimą nebuvo paskelbta viešai, todėl tokiu būdu atsakovė pažeidė VPĮ 26 straipsnio 1 dalies ir 30 straipsnio nuostatas, (2) nei tiekėja UAB „Ekotopas“, nei jos pasitelkta subtiekėja UAB „Fortum Klaipėda“ negali vykdyti jokios atliekų šalinimo veiklos (D), kadangi tokia bendrovių veikla neregistruota Atliekų tvarkytojų valstybės registre; UAB „Ekotopas“ neturi tokios veiklos vykdymui būtino Taršos leidimo arba Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo. Perkančioji organizacija elektroniniu laišku informavo ieškovę, kad ginčo Pirkimą vykdė vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtinto Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo nuostatomis, atsižvelgdama į Pirkimo vertę, todėl pretenzijos nurodė nenagrinėsianti.

896.

90Remdamasi aplinkybe, kad nei viena iš tiekėjų (UAB „Ekotopas“ ir UAB „Fortum Klaipėda“) negali vykdyti jokios atliekų šalinimo veiklos, kurios ATVR žymimomis veiklos kodu „D“, UAB „AV Investicija“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė teismo pripažinti negaliojančia 2019 m. balandžio 24 d. Nukenksmintų medicininių atliekų šalinimo sutartį Nr. LS-45, Sutartį pripažinus negaliojančia, įpareigoti atsakovę organizuoti ligoninių atliekų rinkimo, vežimo ir šalinimo paslaugų pirkimo procedūras laikantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų. Kauno apygardos teismas 2019 m. gruodžio 16 d. sprendimu ieškinį atmetė.

917.

92Nesutikdama su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu, UAB „AV Investicija“ pateikė apeliacinį skundą, kuriame iš esmės teigia, kad perkančioji organizacija nepateikė objektyvių duomenų, jog prieš sudarydama Sutartį žinojo apie UAB „Ekotopas“ gebėjimą naudotis UAB „Fortum Klaipėda“ pajėgumais, be to, tiekėjos UAB „Ekotopas“ pasitelkta subtiekėja UAB „Fortum Klaipėda“ atliekas kodu 18 01 04 gali tvarkyti atliekų naudojimo būdu (R1), tačiau Pirkimo Sutartimi buvo susitarta dėl atliekų šalinimo veiklos (D), o ne atliekų naudojimo veiklos (R), kuri nėra Sutarties objektas.

938.

94Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacijos ribas sudaro klausimai dėl perkančiosios organizacijos pareigos įsitikinti tiekėjo kompetencija tinkamo įgyvendinimo bei ginčo Pirkimo sutarties objekto. Dėl apeliacinio skundo argumentų

959.

96VPĮ 4 straipsnio 3 dalis numato, kad mažos vertės viešuoju pirkimu laikomas supaprastintas pirkimas, kai prekių ar paslaugų pirkimo numatoma vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio (PVM)), o darbų pirkimo numatoma vertė mažesnė kaip 145 000 Eur (be PVM). VPĮ 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, atliekant mažos vertės pirkimus, taikomos šio įstatymo I skyriaus, 31, 34 straipsnių, 58 straipsnio 1 dalies, 82 straipsnio, 86 straipsnio 5, 6, 7 ir 9 dalių, 91 straipsnio, VI ir VII skyrių nuostatos ir Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintame Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše nustatytos taisyklės. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtinto Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 21 punkte nustatyta, kad pirkimo sutarties vertei esant mažesnei kaip 10 000 Eur (be PVM) (Aprašo 21.2.1. punktas), toks pirkimas gali būti vykdomas neskelbiamos apklausos būdu, apklausiant pasirinktą skaičių tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, vertinama internete tiekėjų skelbiama informacija apie prekių, paslaugų ar darbų kainą ir kitaip) arba raštu (CVP IS priemonėmis, elektroniniu paštu, paštu, faksu ar kitomis priemonėmis) (Aprašo 21.1.1.-21.1.2 punktai). Tokiu atveju pirkimo dokumentai gali būti nerengiami, o jei nusprendžiama juos rengti, jų reikalavimai nustatomi perkančiosios organizacijos nuožiūra (Aprašo 21.3.1. punktas). Kreipiamasi į teikėją (tiekėjus) žodžiu arba raštu; jei kreipiamasi raštu – nurodomas pasiūlymų pateikimo terminas (Aprašo 21.3.3. punktas). Susipažinimo su pateiktais pasiūlymais procedūra gali nevykti – tokiu atveju patikrinama, ar tiekėjo siūlomas pirkimo objektas atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir ar tiekėjo siūloma kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina (Aprašo 21.3.4. punktas). Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos poreikius (jei buvo rengiami pirkimo dokumentai – juose nustatytus reikalavimus) ir tiekėjo siūloma kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina (Aprašo 21.3.7.2. punktas). Su tiekėju, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, sudaroma pirkimo arba preliminarioji sutartis (Aprašo 21.3.9. punktas).

9710.

98Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, vykdydama mažos vertės pirkimą dėl medicininių atliekų (kodas 18 01 04) šalinimo paslaugų įsigijimo neskelbiamos apklausos būdu, žodžiu kreipėsi į tiekėją UAB „Ekotopas“ dėl pasiūlymo Pirkime pateikimo, su kuria 2019 m. balandžio 24 d. sudarė Nukenksmintų medicininių atliekų šalinimo sutartį Nr. LS-45. Iš Sutarties 1.1 punkto nustatyta, kad vykdytoja (trečiasis asmuo UAB „Ekotopas“) pagal Sutartį įsipareigojo priimti iš užsakovės (perkančiosios organizacijos) nukenksmintas medicinines atliekas (kodas 18 01 04), transportuoti ir perduoti (pristatyti) jas šalinimui į UAB „Fortum Klaipėda“, įsipareigojant, kad visos iš užsakovės gautos atliekos bus tvarkomos aukštesniu nei šalinimas sąvartyne, pagal atliekų tvarkymo hierarchiją, būdu. Ieškovės įsitikinimu, perkančioji organizacija, prieš sudarydama Sutartį, neįsitikino trečiojo asmens UAB „Ekotopas“ galimybe remtis UAB „Fortum Klaipėda“ pajėgumais ir tokiu būdu pažeidė VPĮ 47 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą įsitikinti tiekėjos kompetencija.

9911.

100Kadangi nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija vykdė mažos vertės pirkimą, jo vykdymui Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas visa apimtimi nėra taikomas – atliekant mažos vertės pirkimus, privalomai taikomos VPĮ I skyriaus, 31, 34 straipsnių, 58 straipsnio 1 dalies, 82 straipsnio, 86 straipsnio 5, 6, 7 ir 9 dalių, 91 straipsnio, VI ir VII skyrių nuostatos ir kitų Apraše nurodytų VPĮ straipsnių nuostatos (Aprašo 3 straipsnis). Remiantis šia aplinkybe bei nutarties 34 punkte išdėstytomis Aprašo nuostatomis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad, perkančiajai organizacijai atliekant mažos vertės pirkimą, VPĮ 47 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios tiekėjo kvalifikacijos tikrinimą, įskaitant šio straipsnio 7 dalies nuostatą, įpareigojančią tiekėjo kvalifikacijos reikalavimus nustatyti pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodiką (toliau – Metodika), netaikomos (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gruodžio 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2A-1275-302/2019 20 punktą). Šią išvadą pagrindžia ir Aprašo 21.4.6.7. punkte nustatytas reikalavimas mažos vertės pirkimo sutarčiai, kuriame nustatyta, kad raštu sudarytoje pirkimo sutartyje be kitų būtinų nuostatų, turi būti nurodyta informacija, kad jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

10112.

102Bylos duomenimis tiekėja ginčo Pirkimo sutarties vykdymui pasitelkė subtiekėją UAB „Fortum Klaipėda“. VPĮ 49 straipsnyje yra įtvirtinta tiekėjo galimybė, siekiant atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus finansinio, ekonominio, techninio ir profesinio pajėgumų reikalavimus, remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais. Pagal to paties straipsnio 3 dalį, tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad tokių ūkio subjektų pajėgumai tiekėjui bus prieinami, vykdant pirkimo sutartį. Tačiau, nagrinėjamu atveju, nustačius, kad mažos vertės pirkimams VPĮ 47 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios tiekėjo kvalifikacijos tikrinimą, netaikomos, analogiškai negali būti taikomas ir VPĮ 49 straipsnio 3 dalyje nustatytas reikalavimas, kuriuo vadovaudamasi tiekėja ir įrodinėja savo kompetencijos pirkime tinkamumą. Todėl ieškovės argumentai dėl atsakovės padaryto VPĮ 47 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos įsitikinti tiekėjo kompetencija nevykdymo šiuo atveju yra nepagrįsti.

10313.

104Tačiau vien ta aplinkybė, kad atliekant mažos vertės pirkimus nėra privalomai taikomos VPĮ 47 straipsnio ir Metodikos nuostatos, nereiškia, jog perkančioji organizacija mažos vertės pirkimuose apskritai negali nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų. Priešingai, Aprašo 21.3.3.6. punktas nustato, kad mažos vertės pirkimų, atliekamų skelbiamos apklausos būdu, dokumentuose gali būti nustatyti kvalifikacijos reikalavimai bei pagal Aprašo 21.3.3.9. punktą reikalavimas nurodyti pasitelkiamus subtiekėjus. Mažos vertės pirkimą vykdant neskelbiamos apklausos būdu pirkimo dokumentai privalomai rengiami tik Apraše nustatytais atvejais, tuo tarpu kitais atvejais nusprendus tokius rengti, jų reikalavimai nustatomi perkančiosios organizacijos nuožiūra. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ginčo Pirkimas buvo vykdomas neskelbiamos apklausos būdu, kreipiantis į tiekėją žodžiu, nerengiant pirkimo dokumentų ir perkančiajai organizacijai iš esmės tik patikrinus, ar tiekėjos siūlomas objektas atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Iš Sutarties 2.6 punkto matyti, kad vykdytoja (UAB „Ekotopas“) patvirtino turinti visus teisės aktų nustatyta tvarka išduotus galiojančius leidimus (licencijas), reikalingus atlikti Sutartyje numatytas paslaugas. Šios aplinkybės dar kartą patvirtina perkančiąją organizaciją nepažeidus jokių VPĮ nuostatų, bet pagrįstai atlikus ginčo pirkimą pagal Apraše įtvirtintas taisykles.

10514.

106Kita vertus, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, nors vykdant mažos vertės pirkimus tikrinti tiekėjų kvalifikacija nėra būtina, tačiau tais atvejais, kai kiti norminiai teisės aktai imperatyviai nustato, kad vertimuisi tam tikra veikla reikalinga turėti licenciją, leidimą, perkančioji organizacija turi pareigą įsitikinti, kad tiekėjas tokią turi. Priešingu atveju tiekėjas negalės vykdyti sutarties, kurios dalykas – veikla, kuriai būtina turėti licenciją, leidimą. Minėta, kad perkančioji organizacija ginčo Pirkimu siekė įsigyti medicininių atliekų (kodas 18 01 04) šalinimo paslaugas. Pagal Sutarties 1.1 punktą vykdytoja (trečiasis asmuo UAB „Ekotopas“) įsipareigojo priimti iš užsakovės (perkančiosios organizacijos) nukenksmintas medicinines atliekas (kodas 18 01 04), transportuoti ir perduoti (pristatyti) jas šalinimui į UAB „Fortum Klaipėda“, įsipareigojant, kad visos iš užsakovės gautos atliekos bus tvarkomos aukštesniu nei šalinimas sąvartyne, pagal atliekų tvarkymo hierarchiją, būdu.

10715.

108Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 33 punkte nustatyta, kad atliekų surinkimo ir (ar) vežimo veikla gali verstis įmonė, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme atliekas surenkančioms ir vežančioms įmonėms nustatytus reikalavimus, kurią Atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatuose ir Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka Aplinkos apsaugos agentūra yra užregistravusi Atliekų tvarkytojų valstybės registre. Atliekas surenkančios, vežančios ir apdorojančios įmonės, prekiautojai atliekomis ir tarpininkai, įmonės, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikančios ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienus metus, šią veiklą gali vykdyti tik įregistruoti į Atliekų tvarkytojų valstybės registrą (Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 10 dalis). Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, UAB „Ekotopas“ Sutarties su atsakove pasirašymo metu buvo įtraukta į Atliekas tvarkančių įmonių registrą (ATVR kodas ( - )), o nuo 2015 m. vasario 18 d. turėjo ir turi teisę (leidimą) surinkti, vežti ir išvežti eksportuoti (veiklų kodai S1, S2, S4) atliekas, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (kodas 18 01 04). Į bylą pateikta 2019 m. balandžio 23 d. Atliekų tiekimo (utilizavimui) sutartis Nr. FKCHP-PUR-00781 patvirtina, kad iki sudarant Sutartį su perkančiąja organizacija, UAB „Ekotopas“ ir UAB „Fortum Klaipėda“ sudarė sutartį, pagal kurią trečiasis asmuo įsipareigojo laiku ir tinkamai pateikti UAB „Fortum Klaipėda“ atitinkamą kiekį atliekų, o UAB „Fortum Klaipėda“ šias atliekas priimti ir jas naudoti kogeneracinės jėgainės veikloje. UAB „Fortum Klaipėda“ taip pat turi teisę savo veikloje naudoti atliekas, kurių kodas 18 01 04 (veiklos kodas R1 – iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti, Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedo „Atliekų tvarkymo veiklų sąrašas“ III skyriaus „Atliekų naudojimo veiklos“ 5 punkto 2 lentelė „Atliekų naudojimo veiklų kodai ir pavadinimai“) bei galiojantį Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą.

10916.

110Nutartyje minėta, kad ginčo Pirkimą atsakovė vykdė siekdama įgyvendinti aplinkos apsaugos investicinį projektą „Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės medicininių atliekų nukenksminimas, įsigyjant medicininių atliekų utilizavimo įrenginį“. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, iš atsakovės su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu 2017 m. gruodžio 11 d. pasirašytos Finansavimo ir priežiūros sutarties ir paraiškos vykdomam Projektui aišku, kad atsakovė siekė įsigyti medicininių atliekų nukenksminimo įrenginį tam, jog nukenksmintos atliekos būtų toliau naudojamos energijai gauti. Tuo tikslu perkančioji organizacija vykdė ginčo Pirkimą (2017 m. gruodžio 11 d. pasirašytos Finansavimo ir priežiūros sutarties 4.1.16. punktas). Šios aplinkybės patvirtina, kad UAB „Ekotopas“ nepasitelkus subtiekėjos UAB „Fortum Klaipėda“, kuri įsipareigojo iš trečiojo asmens priimti perkančiosios organizacijos jam perduotas atliekas ir jas naudoti kogeneracinės jėgainės veikloje, Sutarties su UAB „Ekotopas“ perkančioji organizacija nebūtų sudariusi. Taigi, perkančioji organizacija, prieš sudarydama Sutartį su UAB „Ekotopas“, neabejotinai žinojo apie pastarosios pasitelkiamą subtiekėją UAB „Fortum Klaipėda“. Todėl, priešingai nei teigia ieškovė, perkančioji organizacija, prieš sudarydama Sutartį įsitikino tiekėjos kvalifikacijos tinkamumu, jos gebėjimu naudotis pasitelkiamos subtiekėjos pajėgumais.

11117.

112Apeliaciniame skunde ieškovė taip pat nesutinka, kad Sutartimi šalys susitarė dėl atliekų naudojimo veiklos (R1). Apeliantės vertinimu Sutarties objektas yra atliekų šalinimo veikla (D), kurią vykdyti nei tiekėja, nei subtiekėja teisės neturi.

11318.

114Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad viešojo pirkimo sutarties nuostatos, nepriklausomai nuo šių santykių išskirtinumo, kaip ir įprastiniai sandoriai, pavyzdžiui, pirkimo–pardavimo, kilus ginčui teisme turėtų būti aiškinamos remiantis sutarčių aiškinimo taisyklėmis ir jas aiškinančia teismų praktika, kita vertus, taip pat atsižvelgiant į viešųjų pirkimų specifiką, šiame kontekste reiškiančią teismo pareigą viešojo pirkimo sutarties turinį aiškinti, be kita ko, pagal viešojo pirkimo sąlygas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-705/2013). Aiškinant viešojo pirkimo sutartį, visų pirma, vertinami pirkimo dokumentai ir pirkimo sutartis, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo tikslus ir viešųjų pirkimų principus, bendrąsias sutarčių aiškinimo taisykles taikant mutatis mutandis (su būtinais (atitinkamais) pakeitimais) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-145-684/2016, 26 punktas).

11519.

116Pagal bendrąsias sutarčių aiškinimo taisykles, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-703/2013).

11720.

118Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 16 punkte atliekų šalinimas apibūdinamas kaip veikla, nepriskiriama prie atliekų naudojimo, net jei antrinis tokios veiklos rezultatas yra medžiagų ar energijos gavimas. Savo ruožtu atliekų naudojimas yra veikla, kurios pagrindinis rezultatas yra atliekas sudarančių medžiagų naudojimas konkrečiai paskirčiai vietoj kitų medžiagų, arba veikla, kurios rezultatas yra atliekų paruošimas naudoti pagal tą paskirtį įmonėje arba visame ūkyje (Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 11 punktas). Nors Sutarties 1.1 punkto pirmajame sakinyje nurodyta, kad Sutarties objektas yra nukenksmintų medicininių atliekų atlygintinas priėmimas ir šalinimas, tačiau toliau šiame Sutarties punkte jos objektas atskleidžiamas detaliai: pagal Sutartį UAB „Ekotopas“ įsipareigojo (1) priimti iš perkančiosios organizacijos nukenksmintas medicinines atliekas (kodas 18 01 04), (2) transportuoti ir (3) pristatyti jas šalinimui į UAB „Fortum Klaipėda“, įsipareigojant, kad visos iš perkančiosios organizacijos gautos atliekos bus tvarkomos aukštesniu nei šalinimas sąvartyne, pagal atliekų tvarkymo hierarchiją, būdu. Teisėjų kolegijos vertinimu, Sutarties turinys leidžia daryti išvadą, kad Sutartimi perkančioji organizacija iš tiesų siekė įsigyti nukenksmintų medicininių atliekų (kodas 18 01 04) tvarkymo paslaugas taikant konkretų jų utilizavimo būdą, t. y. šias atliekas tvarkant aukštesniu nei šalinimas sąvartyne lygiu. Todėl, atsižvelgdama į Sutarties turinį, šioje nutartyje nustatytas aplinkybes, iš kurių matyti, kad (1) VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, įgyvendindama aplinkos apsaugos investicinį projektą „Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės medicininių atliekų nukenksminimas, įsigyjant medicininių atliekų utilizavimo įrenginį“, siekė įsigyti medicininių atliekų nukenksminimo įrenginį tam, jog nukenksmintos atliekos būtų toliau naudojamos energijai gauti bei (2) tuo tikslu sudarė Sutartį su UAB „Ekotopas“, kuri įsipareigojo tokias nukenksmintas atliekas priimti bei perduoti šalinimui UAB „Fortum Klaipėda“, kuri (3) įsipareigojo šias atliekas naudoti kogeneracinės jėgainės veikloje, teisėjų kolegija atmeta ieškovės argumentus dėl atliekų šalinimo veiklos (D) kaip Sutarties objekto. Nėra jokio objektyvaus pagrindo nepritarti pirmosios instancijos teismo išvadai, jog sutarties dalykas nebuvo atliekų šalinimo veikla, kaip ji apibūdinama Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (pagal ieškovės nurodomus veiklos kodus D), o ginčijamos Sutarties dalykas iš esmės buvo vežimo paslaugos, perduodant nukenksmintas medicinines atliekas (kodas 18 01 04) UAB „Fortum Klaipėda“ tolimesniam naudojimui kurui arba kitais būdais energijai gauti (veiklos kodai R).

11921.

120Aukščiau nustatytų aplinkybių nepaneigia ir ieškovės apeliaciniame skunde nurodyta aplinkybė dėl Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno klasifikatoriaus kodo 90524400-0, žyminčio ligoninių atliekų rinkimą, vežimą ir šalinimą, kurį perkančioji organizacija nurodė Tiekėjų apklausos pažymoje.

12122.

122Kaip teisingai nurodė ieškovė, viešuosiuose pirkimuose taikoma klasifikacijos sistema pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ), nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis). BVPŽ nustato bendrą klasifikavimo sistemą, taikomą viešiesiems pirkimams siekiant standartizuoti nuorodas, kurias perkančiosios organizacijos ir subjektai naudoja pirkimo sutarties objektui aprašyti (Reglamento (EB) Nr. 2195/2002 (1) punktas). BVPŽ sudaro pagrindinis ir papildomas žodynai. Pagrindinio žodyno struktūra yra dendrograminė, ją sudaro ne daugiau kaip devynių skaitmenų kodai, kuriais žymimi prekių, darbų arba paslaugų, kurie yra sutarties objektas, aprašymai. Skaitmeninį kodą sudaro aštuoni skaitmenys, kurie smulkiau skirstomi taip: dviem pirmais skaitmenimis žymimi skyriai (XX000000-Y), trimis pirmais skaitmenimis žymimos grupės (XXX00000-Y), keturiais pirmais skaitmenimis žymimos klasės (XXXX0000-Y), penkiais pirmais skaitmenimis žymimos kategorijos (XXXXX000-Y). Kiekvienu iš paskutinių trijų skaitmenų žymima vis smulkesnė kategorijos dalis. Devintu skaitmeniu patvirtinami prieš tai pateikti skaitmenys. Papildomą žodyną galima naudoti sutarties objekto aprašymui išplėsti. Įrašus sudaro raidiniai skaitmeniniai kodai ir atitinkami aprašymai, kuriuos pasitelkus galima pateikti išsamesnės informacijos apie specifinį įsigyjamų prekių pobūdį arba paskirtį. Raidinį skaitmeninį kodą sudaro: pirmas lygis – skirsnį atitinkanti raidė, antras lygis – grupę atitinkanti raidė, trečias lygis – trys poskyrį atitinkantys skaitmenys. Paskutiniu skaitmeniu patvirtinami prieš tai pateikti skaitmenys (Reglamento (EB) Nr. 2195/2002 1 priedo „Klasifikacijos sistemos struktūra“ 1-3 punktai).

12323.

124Iš į bylą pateikto VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 2019 m. balandžio 3 d. sudaryto 2019 biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų plano nustatyta, kad perkančioji organizacija numačiusi vykdyti atliekų šalinimo paslaugų pirkimą, pirkimu siekiamas įsigyti paslaugas pagal BVPŽ žymėjo kodu 90000000-7, žyminčiu nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugas, valymo ir aplinkosaugos paslaugas ir kodu 90510000-5, žyminčiu atliekų šalinimo ir apdorojimo paslaugas. Minėta, kad Tiekėjų apklausos pažymoje perkančioji organizacija nurodė BVPŽ kodą 90524400-0, žymintį ligoninių atliekų rinkimą, vežimą ir šalinimą. Iš nutarties 47 punkte nurodytų išaiškinimų matyti, kad, Tiekėjų apklausos pažymoje nurodydama BVPŽ kodą 90524400-0, perkančioji organizacija iš esmės pažymėjo smulkesnę sutarties objekto – ligoninių atliekų rinkimo, vežimo ir šalinimo paslaugos – kategoriją. Tačiau ši aplinkybė nepatvirtina, kad Pirkimu buvo siekiama įsigyti būtent atliekų šalinimo paslaugas, kurios numatytos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme pagal ieškovės nurodomus veiklos kodus D. Priešingai, vadovaujantis BVPŽ matyti, kad pirkimo objekto kodas 90524400-0 yra paskutinis pagrindiniame BVPŽ nurodytas kodas, žymintis ligoninių atliekų rinkimo, vežimo ir šalinimo paslaugas kodas, t. y. smulkesnės tokio sutarties objekto kategorijos BVPŽ nėra numatyta.

12524.

126Kita vertus, aplinkybę dėl BVPŽ kodo, tariamai patvirtinančio ieškovės apeliacinio skundo argumentus dėl ginčo Sutarties objekto, ieškovė nurodė tik Lietuvos apeliaciniam teismui teiktame skunde, t. y. šia aplinkybe, bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, ieškovė nesirėmė. Tuo tarpu CPK 306 straipsnio 2 dalis draudžia apeliacinį skundą grįsti aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme.

12725.

128Analogiškai spręstina ir apie kitą, tik apeliaciniame skunde nurodytą, aplinkybę dėl UAB „Ekotopas“ ir UAB „Fortum Klaipėda“ 2019 m. balandžio 23 d. Atliekų tiekimo (utilizavimui) sutarties Nr. FKCHP-PUR-00781 galiojimo termino iki 2019 m. gruodžio 31 d., kai tuo tarpu Pirkimo sutarties terminas yra iki 2020 m. balandžio 23 d. Kita vertus, į bylą pateiktas UAB „Ekotopas“ ir UAB „Fortum Klaipėda“ Susitarimas dėl 2019 m. balandžio 23 d. Atliekų teikimo (utilizavimui) sutarties Nr. FKCHP-PUR-00781 Pakeitimo Nr. 1 patvirtina, kad 2019 m. balandžio 23 d. Atliekų tiekimo (utilizavimui) sutarties Nr. FKCHP-PUR-00781 galiojimo terminas šalių yra pratęstas iki 2020 m. gruodžio 31 d. Dėl procesinės bylos baigties

12926.

130Atsižvelgiant į visas aukščiau nustatytas aplinkybes bei išdėstytus argumentus, patvirtinančius pirmosios instancijos teismo išvadą, kad VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės ir UAB „Ekotopas“ sudarytos Nukenksmintų medicininių atliekų šalinimo sutarties Nr. LS-45 objektas buvo vežimo paslaugos, perduodant nukenksmintas medicinines atliekas tolimesniam naudojimui kurui arba kitais būdais energijai gauti, nėra pagrindo pripažinti Sutartį negaliojančia. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį, tinkamai atliko ginčo situacijos teisinį vertinimą bei priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

13127.

132CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

13328.

134Atsakovei VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei nepateikus prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, priteisimo, o trečiajam asmeniui prašius priteisti 1 487,37 Eur bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikus jų dydį bei faktą patvirtinančių įrodymų, prašymas dėl jų priteisimo nenagrinėjamas.

135Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

136Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „AV investicija“... 6. 2.... 7. Ieškovė nurodė, kad VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 2019 m.... 8. 3.... 9. 2019 m. gegužės 15 d. patikrinus Atliekų tvarkytojų valstybės registre... 10. 4.... 11. Ieškovė 2019 m. gegužės 20 d. pateikė atsakovei pretenziją dėl to, kad... 12. 5.... 13. Sudarydama Sutartį su UAB „Ekotopas“, atsakovė pažeidė esminę... 14. 6.... 15. Atsakovė VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė atsiliepime į... 16. 7.... 17. Perkančiajai organizacijai yra svarbu nukenksmintų medicininių atliekų... 18. 8.... 19. Iš viešai prieinamų duomenų atsakovė turėjo galimybę įsitikinti, kokią... 20. 9.... 21. Perkančioji organizacija privalo nagrinėti tik tas tiekėjų pretenzijas,... 22. 10.... 23. Ieškovė teismui pateiktame dublike papildomai nurodė, kad kilus ginčui dėl... 24. 11.... 25. Ieškovė neginčija atsakovės teisės Pirkimą vykdyti neskelbiamos apklausos... 26. 12.... 27. Byloje nėra duomenų, kad pasiūlymo vertinimo metu atsakovei buvo žinoma,... 28. 13.... 29. Atliekų šalinimas yra veikla, nepriskiriama prie atliekų naudojimo, net jei... 30. 14.... 31. Trečiasis asmuo UAB „Ekotopas“ atsiliepime į ieškovės ieškinį ir... 32. 15.... 33. Ieškovė tikslingai klaidina teismą akcentuodama, kad terminas „atliekų... 34. 16.... 35. Atsakovė teismui pateiktame triplike papildomai nurodė, jog ta aplinkybė,... 36. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 37. 17.... 38. Kauno apygardos teismas 2019 m. gruodžio 16 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 39. 18.... 40. Teismas nustatė, kad Sutarties su atsakove pasirašymo metu trečiasis asmuo... 41. 19.... 42. Teismas sprendė, kad Sutarties dalykas yra nukenksmintų medicininių atliekų... 43. 20.... 44. Iš atsakovės su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu 2017 m.... 45. 21.... 46. Teismas nustatė, kad UAB „Ekotopas“ 2019 m. balandžio 23 d. su UAB... 47. 22.... 48. Atsižvelgęs į visas aukščiau nustatytas aplinkybes, Sutarties turinį... 49. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į juos argumentai... 50. 23.... 51. Ieškovė UAB „AV investicija“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno... 52. 23.1.... 53. Lingvistinis Sutarties aiškinimas pagal vartojamas sąvokas veda prie... 54. 23.2.... 55. Teismo sprendime cituojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika nėra... 56. 23.3.... 57. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 16... 58. 23.4.... 59. Viešuosiuose pirkimuose taikoma klasifikacijos sistema pagal Bendrąjį... 60. 23.5.... 61. Atsakovė nepateikė objektyvių duomenų, jog prieš sudarydama Sutartį... 62. 2.... 63. Atsakovė VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė atsiliepime į... 64. 24.1.... 65. Iš viešai prieinamų duomenų perkančioji organizacija turėjo galimybę... 66. 24.2.... 67. Apeliantė ginčija perkančios organizacijos Sutartį iš esmės todėl, kad... 68. 24.3.... 69. Ta aplinkybė, kad perkančioji organizacija apibendrinta prasme nurodė... 70. 1.... 71. Trečiasis asmuo UAB „Ekotopas“ atsiliepime į ieškovės apeliacinį... 72. 25.1.... 73. Pats žodžio „šalinimas“ naudojimas Sutartyje iš tiesų reiškia... 74. 25.2.... 75. UAB „Ekotopas“ ir UAB „Fortum Klaipėda“ sutartis dėl atliekų... 76. Teisėjų kolegija... 77. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 78. 1.... 79. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 80. 2.... 81. Trečiasis asmuo UAB „Ekotopas“ kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą... 82. 3.... 83. Teisėjų kolegija, spręsdama naujų įrodymų prijungimo klausimą,... 84. Dėl faktinių bylos aplinkybių ir apeliacijos ribų... 85. 4.... 86. Atsakovė VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, įgyvendindama... 87. 5.... 88. UAB „AV Investicija“ 2019 m. gegužės 22 d. pateikė perkančiajai... 89. 6.... 90. Remdamasi aplinkybe, kad nei viena iš tiekėjų (UAB „Ekotopas“ ir UAB... 91. 7.... 92. Nesutikdama su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu, UAB „AV... 93. 8.... 94. Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 95. 9.... 96. VPĮ 4 straipsnio 3 dalis numato, kad mažos vertės viešuoju pirkimu laikomas... 97. 10.... 98. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos... 99. 11.... 100. Kadangi nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija vykdė mažos vertės... 101. 12.... 102. Bylos duomenimis tiekėja ginčo Pirkimo sutarties vykdymui pasitelkė... 103. 13.... 104. Tačiau vien ta aplinkybė, kad atliekant mažos vertės pirkimus nėra... 105. 14.... 106. Kita vertus, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, nors vykdant... 107. 15.... 108. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217... 109. 16.... 110. Nutartyje minėta, kad ginčo Pirkimą atsakovė vykdė siekdama įgyvendinti... 111. 17.... 112. Apeliaciniame skunde ieškovė taip pat nesutinka, kad Sutartimi šalys... 113. 18.... 114. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad viešojo pirkimo sutarties... 115. 19.... 116. Pagal bendrąsias sutarčių aiškinimo taisykles, esant ginčui dėl sutarties... 117. 20.... 118. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 16 punkte... 119. 21.... 120. Aukščiau nustatytų aplinkybių nepaneigia ir ieškovės apeliaciniame skunde... 121. 22.... 122. Kaip teisingai nurodė ieškovė, viešuosiuose pirkimuose taikoma... 123. 23.... 124. Iš į bylą pateikto VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 2019 m.... 125. 24.... 126. Kita vertus, aplinkybę dėl BVPŽ kodo, tariamai patvirtinančio ieškovės... 127. 25.... 128. Analogiškai spręstina ir apie kitą, tik apeliaciniame skunde nurodytą,... 129. 26.... 130. Atsižvelgiant į visas aukščiau nustatytas aplinkybes bei išdėstytus... 131. 27.... 132. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 133. 28.... 134. Atsakovei VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei nepateikus prašymo... 135. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 136. Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą....