Byla e2-524-848/2020
Dėl piniginių lėšų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Eglė Kriaučiūnienė, sekretoriaujant Danguolei Muravjovienė, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Raimeka“ atstovui advokatui Kęstučiui Jonaičiui, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Tūkstantis linijų“ atstovui advokatui Andriui Būdvyčiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Raimeka“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Tūkstantis linijų“ dėl piniginių lėšų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Raimeka“ (toliau – ieškovė) pateikė teismui ieškinį prašydama priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Tūkstantis linijų“ (toliau – atsakovė), 5 430,42 Eur (penkių tūkstančių keturių šimtų trisdešimties eurų 42 ct) skolą, 851,02 Eur (aštuonių šimtų penkiasdešimt vieno euro 02 ct) palūkanas, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (6 281,44 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. liepos 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 434,00 Eur (keturių šimtų trisdešimt keturių eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidas.

52019 m. rugpjūčio 23 d. preliminariu sprendimu ieškovės reikalavimai buvo patenkinti.

62019 m. spalio 22 d. atsakovė teismui dėl priimto preliminaraus sprendimo pateikė prieštaravimus. Pateiktuose teismui prieštaravimuose dėl priimto preliminaraus sprendimo nurodė, kad atsakovė yra ieškovei viso sumokėjusi 6 000 Eur, todėl yra skolinga mažesnę negu priteista preliminariu sprendimu sumą, t. y. 4 430,42 Eur, ir su tokio dydžio skola atsakovė sutinka. Tačiau atsakovė nesutinka su ieškovės prašoma priteisti netesybų suma. Atsakovės teigimu šalys buvo sutarusios, kad atsakovė su ieškove pilnai atsiskaitys tada, kai už sutartyse numatytus darbus apmokėjimą gaus atsakovė, nesutinka su prašomomis priteisti palūkanomis ir, atsakovės manymu, ieškovė netinkamai realizuoja savo teisę gauti atlyginimą už atliktus darbus.

7Ieškovė pateikė teismui atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus, kuriame nurodė, kad su atsakovės argumentais nesutinka. Ieškovės teigimu ji su atsakove nebuvo sudariusi, jokio susitarimo, kad atsakovė su ieškove atsiskaitys tik tada, kada pati gaus apmokėjimą, todėl laikantis sutarties, atsakovė privalėjo su ja atsiskaityti sutartyje numatyta tvarka. Laikantis sutarties sąlygų atsakovė privalo mokėti ieškovei palūkanas. Taip pat pažymėjo, jog siekdama išlaikyti gerus verslo santykius, net ir iškilus konfliktui siekė taikiai išspręsti ginčą su atsakove, ne kartą bandė visais įmanomais būdais susisiekti su atsakove, ragino atsiskaityti už atliktus darbus bei taikiai išspręsti ginčą, tačiau atsakovės vengė kontakto, nesiėmė jokių priemonių situacijai sureguliuoti. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes prašo preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

8Teismas

konstatuoja:

9preliminarus sprendimas keistinas.

10Dėl skolos. Ieškovė nurodė, kad ( - ) sudarytų statybų rangos sutarčių Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir ( - ) sudarytos statybų rangos sutarties Nr. ( - ) pagrindu atsakovei buvo galutiniam apmokėjimui išrašytos PVM sąskaitos-faktūros 10 430,42 Eur sumai. Atsakovė pateiktuose prieštaravimuose, teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovei yra apmokėjusi 6 000 Eur skolos, todėl ieškovei skolinga 4 430,42 Eur, ir su tokio dydžio skola atsakovė sutinka. Iš byloje pateikto atsakovės banko sąskaitos išrašo matyti, jog atsakovė ieškovei tiek iki preliminaraus sprendimo priėmimo, tiek po preliminaraus sprendimo priėmimo yra ieškovei sumokėjusi 6 000 Eur. Ieškovė byloje reiškė reikalavimą 10 430,42 Eur skolos sumai, todėl laikytina, kad atsakovės skola bylos nagrinėjimo momentu sudaro 4 430,42 Eur. Su šiuo skolos dydžiu atsakovė sutinka, šioje dalyje ieškinį pripažįsta, todėl sprendimas dalyje dėl 4 430,42 Eur skolos surašomas sutrumpintais motyvais (CPK 268 straipsnio 5 dalis).

11Byloje nustatyta, kad šalys ( - ) sudarė statybų rangos sutartis Nr. ( - ), Nr. ( - ), ( - ) sudarė statybų rangos sutartį Nr. ( - ) (toliau – sutartys), kuriomis ieškovė įsipareigojo atlikti vaikų žaidimo aikštelių pagrindų įrengimo darbus, vejos bortelių montavimo darbus ir aplinkos tvarkymo darbus ir perduoti darbų rezultatą atsakovei sutartyse nustatytais terminais ir tvarka, o atsakovė – priimti atliktus darbus ir atsiskaityti su ieškove sutartyse numatyta tvarka ir terminais, t. y. apmokėti priimtų darbų kainą pagal ieškovės pateiktą sąskaitą per 15 dienų po jos pasirašymo dienos. Sutarčių pagrindu 2019 m. kovo 19 d., 2019 m. balandžio 18 d. ir 2019 m. birželio 10 d. galutinės sumos apmokėjimui išrašytos PVM sąskaitos-faktūros Nr. ( - ) ( - ) ir ( - ) – 10 430,42 Eur sumai ir darbų perdavimo – priėmimo aktai, kuriuos atsakovė pasirašė.

12Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.644 straipsnio 1 dalį rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Rangovas turi teisę pasitelkti savo prievolėms įvykdyti kitus asmenis (subrangovus), jeigu įstatymai ar rangos sutartis nenustato, kad užduotį privalo įvykdyti pats rangovas (CK 6.650 straipsnio 1 dalis).

13Iš bylos duomenų matyti, kad tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. Ieškovė atsakovei atliko statybos rangos darbus, atsakovė atliktus darbus priėmė, pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės, apimties ar kitų parametrų neatitikimo nereiškė, tačiau pilnai neatsiskaitė ir liko skolinga ieškovei 4 430,42 Eur už atliktus darbus. Ieškovės nurodytas aplinkybes patvirtina Statybų rangos sutartys Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), PVM sąskaitos faktūros Nr. ( - ) ( - ), ( - ), Darbų perdavimo-priėmimo aktai pagal statybos rangos sutartis Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ).

14CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Prievolė pasibaigia tuomet, kai ji tinkamai įvykdoma (CK 6.123 straipsnio 1 dalis). Atsakovė nevykdė savo pareigos ieškovei apmokėti už atliktą darbą ir liko skolingas ieškovei pagal sudarytas statybos rangos sutartis 4 430,42 Eur sumą, kuri iš atsakovės priteistina ieškovei.

15Atmestini atsakovės argumentai, jog šalys buvo susitarusios dėl kitokios apmokėjimo tvarkos.

16Tarp šalių sudarytose sutartyse numatyta, kad užsakovas įsipareigoja sumokėti rangovui už atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus sutartyje numatytais terminais ir tvarka (sutarčių 3.2.1. p.), galutinis apmokėjimas atliekamas užsakovui priėmus darbą pagal rangovo pateiktą sąskaitą per 15 dienų po jos pasirašymo dienos (sutarčių 5.2. p.).

17Byloje nustatyta, kad rangovui atlikus darbus tarp šalių buvo pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo aktai, išrašytos sąskaitos-faktūros. Atsižvelgiant į sutartimis šalių nustatytas apmokėjimo už darbą sąlygas, po nurodytų veiksmų atlikimo atsakovė per 15 dienų privalėjo ieškovei už atliktus darbus apmokėti. Apie kitokius tarp šalių sudarytus susitarimus atsakovė įrodymų nepateikė, ieškovė neigia tokius buvus. Atsižvelgiant į šias aplinkybes pripažintina, kad atsakovė leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nepagrindė, kad tarp šalių buvo sudaryti kitokie apmokėjimo už atliktus darbus susitarimai, todėl įvertinus apmokėtos skolos dalį, preliminarus sprendimas dalyje dėl skolos keistinas, iš atsakovės ieškovei priteisiant 4 430,42 Eur skolos (CPK 178 straipsnis).

18Dėl palūkanų. Atsakovė nurodė, kad ieškovės reikalaujamos mokėti palūkanos yra neprotingai didelės. Taip pat nurodė, kad ieškovė neteisingai skaičiuoja palūkanų skaičiavimo pradžios momentą – šalims sutarus dėl kitokio tarpusavio atsiskaitymo, negu numatyta sutartyse, palūkanas ieškovė galėjo skaičiuoti vadovaujantis sutarčių 5.2. p. ne automatiškai, o tik ieškovei raštu pareikalavus.

19Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai; CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Tai yra vienas iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (CK 6.70 straipsnis), kartu – viena iš civilinės atsakomybės formų (CK 6.245 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnis). Kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.205 straipsnis). Kasacinio teismo išaiškinta, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Vienas netesybų tikslų – sumažinti kreditoriaus įrodinėjimo naštą reikalaujant atlyginti nuostolius. Antra, netesybomis siekiama sukurti teisinį aiškumą tarp šalių dėl civilinės atsakomybės apimties, nes netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę tam tikra sutartine ir iš anksto žinoma pinigų suma. Trečia, netesybos skirtos skatinti skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimas priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-537/2011).

20Tokiu susitarimu yra išreiškiama šalių valia nustatyti tam tikras priemones, skatinančias skolininką įvykdyti prievoles ir kompensuojančias kitai šaliai atsiradusius nuostolius dėl prievolės neįvykdymo ar jos netinkamo įvykdymo. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2012 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3k-3-303/2012).

21Nuo 2007 m. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formavo praktiką, kad, kadangi įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vienodą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 05 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 02 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Kriterijų sąrašas nėra baigtinis ir negalima laikyti, kad teismų praktikoje yra nustatytas konkretus priteisiamų netesybų tarifas. Sutartinių netesybų mažinimas nereiškia jų priteisimo konkrečiu 0,02 proc. tarifu. Priklausomai nuo konkrečios bylos faktinių aplinkybių, tas pats netesybų dydis vienu atveju gali būti pripažįstamas tinkamu, kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje nėra ir negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 05 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-386/2010).

22Teismas nagrinėjamu atveju nustatė, kad šalys sutarčių 5.2. p. susitarė, jog uždelsus apmokėti atliktus darbus pagal sutartis, rangovas gali reikalauti iš užsakovo už uždelsimo laikotarpį iki 0,2 procentų už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neapmokėtos sumos.

23Atsakovė teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog šalių sutartimi numatytos netesybos yra aiškiai per didelės teismui nepateikė, todėl atsakovės nurodyti argumentai laikytini deklaratyviais ir atmestini (CPK 178 straipsnis).

24Taip pat atsakovė nurodo, kad ieškovė neteisingai skaičiuoja netesybų skaičiavimo pradžios momentą, kadangi tarp šalių buvo sudarytas kitoks susitarimas dėl atsiskaitymo už atliktus darbus.

25Šie atsakovės argumentai taip pat atmestini. Šalys sutartimis numatė, kad galutinis apmokėjimas atliekamas užsakovui priėmus darbą pagal rangovo pateiktą sąskaitą per 15 dienų po jos pasirašymo dienos (sutarčių 5.2. p.). Kaip minėta aukščiau, byloje nustatyta, kad rangovui atlikus darbus tarp šalių buvo pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo aktai, išrašytos sąskaitos faktūros, atsakovė jokių pretenzijų dėl atliktų darbų ieškovei nereiškė, nereiškia ir dabar. Atsižvelgiant į sutartimis šalių nustatytas apmokėjimo už atliktus darbus sąlygas, po nurodytų veiksmų atlikimo, atsakovė privalėjo ieškovei už atliktus darbus apmokėti. Apie kitokius tarp šalių sudarytus susitarimus atsakovė įrodymų nepateikė, ieškovė neigia tokius buvus. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad atsakovė leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nepagrindė, kad tarp šalių buvo sudaryti kitokie apmokėjimo už atliktus darbus susitarimai, todėl ir pagrindo kitaip skaičiuoti netesybų pradžios momentą nėra (LR CPK 178 straipsnis).

26Pažymėtina, kad CK 6.156 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas. 6.156 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, jog sutarties sąlygas šalys nustato savo nuožiūra, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato imperatyviosios teisės normos.

27Atsižvelgiant, jog atsakovė argumentų, įrodymų dėl neprotingai didelių netesybų teismui nepateikė bei nepateikė įrodymų dėl kitokios netesybų termino pradžios skaičiavimo, o teismui tokių duomenų byloje nenustačius, ieškinys dalyje dėl netesybų laikytinas teisėtu, pagrįstu ir iš atsakovės ieškovei priteistinos 851,02 Eur palūkanos (Sutarčių 5.2. p., CPK 178 straipsnis, CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis, 6.70 straipsnis, 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnio 1, 4 dalys, 6.189 straipsnio 1 dalis, CK 6.193-6.195 straipsniai, 6.205 straipsnis, 6.245 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis).

28Atsakovei, praleidusiai terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui priėmus dėl to sprendimą, kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovei įstatyme numatytas 6 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 2 dalis), todėl tenkintinas ir šis ieškinio reikalavimas.

29Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atsakovė nesutinka su ieškovės prašomomis priteisti bylinėjimosi išlaidomis, nurodo, kad ieškovei nebendradarbiaujant su atsakove, nesiekiant ginčo sureguliuoti taikiai, ieškovė patyrė bylinėjimosi išlaidas už kurias atsakovė negali būti atsakinga. Atsakovės argumentai atmestini. Byloje nustatyta, jog ieškovė nevykdė pareigos atsiskaityti su atsakove sutartyse numatytomis sąlygomis, iki kreipimosi į teismą su ieškove buvo atsiskaičiusi tik dalinai, duomenų, jog nebendradarbiavo byloje pateikta nėra. Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, bei į tai, jog nurodytos ieškovės išlaidos už ieškinio surašymą, atsiliepimo į prieštaravimus parengimą, atstovavimą teisme yra pagrįstos ir neviršija LR Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių, todėl priteistinos.

30Byloje pateikti įrodymai apie ieškovės patirtas išlaidas – 73 Eur sumokėto žyminio mokesčio, 605 Eur už advokato suteiktą teisinę pagalbą, viso ieškovei iš atsakovės priteistinos 678 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 430 straipsnio 7 dalis).

31Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos tik nežymiai viršija minimalią 3,00 Eur dydžio valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo ((TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 260 straipsniu, 263 – 270 straipsniais, 424 straipsniu, 428 straipsniu, 430 straipsniu,

Nutarė

33preliminarų sprendimą pakeisti.

34Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Tūkstantis linijų“, juridinio asmens kodas 303083118, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Raimeka“, juridinio asmens kodas 304796398, 4 430,42 Eur (keturių tūkstančių keturių šimtų trisdešimties eurų 42 ct) skolą, 851,02 Eur (aštuonių šimtų penkiasdešimt vieno euro 02 ct) palūkanas, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. liepos 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 678 Eur (šešis šimtus septyniasdešimt aštuonis eurus) bylinėjimosi išlaidas.

35Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Eglė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Raimeka“ (toliau – ieškovė)... 5. 2019 m. rugpjūčio 23 d. preliminariu sprendimu ieškovės reikalavimai buvo... 6. 2019 m. spalio 22 d. atsakovė teismui dėl priimto preliminaraus sprendimo... 7. Ieškovė pateikė teismui atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus, kuriame... 8. Teismas... 9. preliminarus sprendimas keistinas.... 10. Dėl skolos. Ieškovė nurodė, kad ( - ) sudarytų statybų rangos sutarčių... 11. Byloje nustatyta, kad šalys ( - ) sudarė statybų rangos sutartis Nr. ( - ),... 12. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.644 straipsnio 1... 13. Iš bylos duomenų matyti, kad tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai... 14. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 15. Atmestini atsakovės argumentai, jog šalys buvo susitarusios dėl kitokios... 16. Tarp šalių sudarytose sutartyse numatyta, kad užsakovas įsipareigoja... 17. Byloje nustatyta, kad rangovui atlikus darbus tarp šalių buvo pasirašyti... 18. Dėl palūkanų. Atsakovė nurodė, kad ieškovės reikalaujamos mokėti... 19. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 20. Tokiu susitarimu yra išreiškiama šalių valia nustatyti tam tikras... 21. Nuo 2007 m. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formavo praktiką, kad, kadangi... 22. Teismas nagrinėjamu atveju nustatė, kad šalys sutarčių 5.2. p. susitarė,... 23. Atsakovė teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog šalių sutartimi... 24. Taip pat atsakovė nurodo, kad ieškovė neteisingai skaičiuoja netesybų... 25. Šie atsakovės argumentai taip pat atmestini. Šalys sutartimis numatė, kad... 26. Pažymėtina, kad CK 6.156 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad šalys turi... 27. Atsižvelgiant, jog atsakovė argumentų, įrodymų dėl neprotingai didelių... 28. Atsakovei, praleidusiai terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atsakovė nesutinka su ieškovės prašomomis... 30. Byloje pateikti įrodymai apie ieškovės patirtas išlaidas – 73 Eur... 31. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 260... 33. preliminarų sprendimą pakeisti.... 34. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Tūkstantis... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...