Byla e2-900-450/2018
Dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, sekretoriaujant Danguolei Dubakienei, dalyvaujant ieškovo R. B. atstovui adv. J. S., atsakovo uždaros akcinės bendrovės „Pango LT“ atstovams V. M., adv. A. V., atsakovui antstoliui R. S.,

2žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. B. ieškinį atsakovams uždarai akcinei bendrovei „Pango LT“, antstoliui R. S., tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų A. S., Lloyds of London sindikatai atstovaujami uždaros akcinės draudimo bendrovės „Colemont draudimo brokeris“ dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo ir

Nustatė

3

 1. Ieškovas R. B. reikalauja pripažinti negaliojančiu varžytynių aktą Nr. 136174, kuriuo atsakovui UAB „Pango LT“ buvo parduotos ieškovui priklaususios turtinės teisės į 2009 m. statybos gyvenamąjį pastatą, bendras plotas 220,82 kv. m., esantis adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )) bei žemės sklypas, esantis adresu ( - ), (unikalus Nr. ( - )) bei taikyti restituciją - ieškovui R. B. grąžinti nuosavybės teise ginčijamo varžytynių akto pagrindu perleistą nekilnojamąjį turtą - žemės sklypą, esantį adresu ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ) ir gyvenamąjį pastatą, esantį adresu ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), o atsakovui UAB „Pango LT“ grąžinti už turtą sumokėtą sumą - 39 072 Eur. Priteisti ieškovui patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodė, kad antstolis R. S., vykdydamas išieškojimą A. S. naudai (dėl išlaikymo vaikui) (vėliau prisijungė ir kiti antstoliai vykdę išieškojimus) 2016 m. spalio 20 d. areštavo ieškovui priklausančias turtines teises į gyvenamąjį namą bei žemės sklypą, esančius ( - ) bei butą su rūsiu, esančius ( - ).
 3. Nurodė, kad 2016 m. lapkričio 17 d. antstolis paskelbė apie pirmąsias varžytynes (Nr. 130024) turtinių teisių į nekilnojamus daiktus, esančius ( - ). Ieškovas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo iš esmės prašė atšaukti aukščiau nurodytas varžytynes Nr. 130024 ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ginčydamas turtinių teisių įkainojimą, tuo pagrindu 2016 m. gruodžio 7 d. Kauno apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. e2SP-30773-151/2016 priėmė nutartį, kuria pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė vykdomojoje byloje Nr. 0070/12/00687 antstolio R. S. paskelbtų varžytynių dėl R. B. turtinių teisių į žemės sklypą, esantį adresu ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ) ir gyvenamąjį pastatą, esantį adresu ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), vykdymą. 2016 m. gruodžio 8 d. antstolis priėmė patvarkymą dėl varžytynių atšaukimo.
 4. Antstolis, nepaisydamas tebegaliojančio teismo draudimo sustabdyti vykdomojoje byloje Nr. 0070/12/00687 paskelbtas varžytynes dėl ieškovo turto pardavimo, 2017 m. vasario 2 d. paskelbė pirmąsias (neįvyko, nes nedalyvavo nei vienas dalyvis), ir 2017 m. balandžio 4 d. apie antrąsias varžytynes, per kurias turtinės teisės į daiktus buvo parduotos atsakovui UAB „Pango LT“. Apie varžytynes ieškovas sužinojo tik iš 2017 m. birželio 28 d. antstolio išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo. UAB „Pango LT“ įregistravo nuosavybę į aukščiau nurodytą žemės sklypą ir pastatą.
 5. 2017 m. gegužės 26 d. antstolio išieškotų lėšų paskirstymas negali būti vykdomas ir turi būti panaikintas dėl to, kad antstolis pardavė Turtą, nepaisydamas galiojančių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios draudė vykdyti varžytynes; antstolis varžytynėse nustatė nepagrįstai mažą pradinę Turto pardavimo kainą, todėl pardavė Turtą už sumą, neatitinkančią to meto rinkos kainos. Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių galioja tol, kol nėra panaikinta. Teismui nepanaikinus draudimo vykdyti ieškovo Turto varžytynes, antstolis negalėjo atlikti tolimesnių vykdymo veiksmų. Antstolis, nepateikęs prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir joms tebegaliojant, negalėjo organizuoti Turto varžytynių, o jas įvykdžius - surašyti šiuo ieškiniu ginčijamo turto pardavimo iš varžytynių akto.
 6. 2016 m. lapkričio 17 d. antstolio skelbime nurodoma, kad pradinė turto pardavimo kaina yra 45 600 Eur. Pagal ją buvo apskaičiuota ir pradinė turto pardavimo kaina antrosiose varžytynėse. Ši kaina (45 600 Eur) iš esmės atitinka pagal VĮ Registrų centro masinio vertinimo metu nustatytą kainą, tačiau neatitinka areštuoto Turto faktinės vertės. Antstolis, paskelbdamas varžytynes ir nustatydamas pradinę Turto kainą (45 600 Eur), pažeidė reikalavimą įkainoti varžytynėse parduodamą turtą objektyviai ir maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai, kadangi rėmėsi masinio vertinimo metu nustatytomis kainomis. Dar 2016 m. gruodžio mėn. ieškovas antstoliui pateikė įrodymus, kad panašaus ploto, statybos metų, būklės 2 aukštų pastatai ( - ) mieste (pavyzdžiui, šalia ( - ) gatvės (kurioje yra turtas) esančioje ( - ) gatvėje) pardavinėjami už dvigubai didesnę kainą. Šiuos teiginius patvirtina ir individualus Turto vertinimas, kurio metu nustatyta, jog bendra turto rinkos vertė yra 79 400 Eur. Antstolio veiksmai, priimant 2016 m. gruodžio 8 d. patvarkymą rodo, jog dėl ieškovo pateiktų įrodymų antstolis suabejojo turto verte ir atšaukė paskelbtas varžytines. Vis dėl to, antstolis vėliau pakeitė savo poziciją ir tebegaliojant laikinosioms apsaugos priemonėms pardavė turtą už dvigubai mažesnę kainą (39 072 Eur).
 7. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju egzistuoja visos sąlygos pripažinti ginčijamą varžytynių aktą negaliojančiu nuo jo sudarymo momento, taikytinos CK 1.90 str. 3 d. ir 1.80 str. 2 d. nustatytos pasekmės, dvišalė restitucija ir ieškovui grąžintinas pagal aktą varžytynėse parduotas turtas, o atsakovui už turtą sumokėta kaina (39 072 Eur).
 8. Atsakovas UAB „Pango LT“ su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad ieškovui gerokai ankščiau nei ieškinyje nurodyta 2017 m. birželio 28 d. data, buvo žinoma ne tik kad turtinių teisų į gyvenamąjį namą ir žemės sklypą pardavimui yra rengiamos pirmosios, o vėliau antrosios varžytynės, bet ir apie tai, kad antrosios varžytynės laikytinos įvykusiomis. Ieškovas turėjo visas galimybes skųsti antstolio veiksmus, reikalauti atlikti pakartotinį turto vertinimą ir kt., bet to nepadarė.
 9. Visi antstolio ieškovui skirti dokumentai (patvarkymai ir kt.) buvo siųsti ieškovui registruota pašto siunta, kaip tai numatyta LR civilinio proceso kodekse, jie siųsti tuo pačiu adresu, kuris kaip ieškovo gyvenamoji vieta nurodytas ir ieškinyje. Ieškovas šių dokumentų neatsiiminėjo. Ieškovui skirtus dokumentus antstolis siųsdavo ir el. paštu, adresu ( - ), tuo pačiu ieškovo el. pašto adresu, kuris nurodytas ieškinyje, kuriuos ieškovas gaudavo. Tai patvirtina jo paties rašyti el. laiškai antstoliui (pvz. 2016 m. spalio 25 d. el. laiškas).
 10. 2017 m. gegužės 19 d. prašymu dėl informacijos pateikimo, ieškovo atstovas kreipėsi į antstolį prašyme be kitų aplinkybių nurodydamas, kad „turimais duomenimis, vykdymo proceso metu įvyko varžytynės Nr. 136174 <...> kurių pagrindu turtas buvo perleistas trečiojo asmens nuosavybėn“ ir prašydamas pateikti informaciją apie varžytynių laimėtoją, kainą, už kurią turtas parduotas, turto pardavimo iš varžytynių aktą. Atsakydamas į šį ieškovo prašymą antstolis pateikė informaciją apie varžytynių laimėtoją (UAB „Pango LT“), turto pardavimo kainą, ir pateikė VĮ Registrų centras 2017 m. gegužės 4 d. pranešimą apie varžytynių pabaigą ir paskelbtą laimėtoją. Taigi, priešingai nei tvirtinama ieškinyje, ieškovui vėliausiai nuo 2017 m. gegužės mėn. pradžios buvo žinoma apie tai, kad jam priklausiusios turtinės teisės buvo parduotos iš varžytynių. Todėl nuo tada ieškovas turėjo visas galimybes ginti savo teises teisės aktų nustatytomis priemonėmis, o visų pirma – skundžiant antstolio veiksmus.
 11. Nors ieškovas užsakė (tik po to kai pasibaigė antrosios varžytynės) atlikti žemės sklypo su gyvenamuoju namu vertinimą, kurį atlikus parengta ataskaita su joje nurodyta didesne turto verte nei buvo nustatęs antstolis, ieškovui buvo įteikta 2017 m. gegužės 23 d. (dar iki prašomo pripažinti negaliojančiu turto pardavimo iš varžytynių akto surašymo), ieškovas ne tik neskundė antstolio veiksmų, bet net neinformavo antstolio apie atliktą turto vertinimą.
 12. Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2SP-30773-151/2016, kuria pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones nurodyta, kad turi būti sustabdomas jau paskelbtų varžytynių vykdymas ir aiškiai nurodytas pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo terminas (laikotarpis) – „iki bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas ir priimtas galutinis sprendimas“. Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovo pateiktas skundas buvo išnagrinėtas. Jį išnagrinėjus varžytynės atšauktos. Ieškovas antstolio patvarkymo, kuriuo išnagrinėtas ieškovo skundas, neskundė.
 13. Taigi, antstoliui 2017 m. vasario 2 d. paskelbiant pirmąsias, o 2017 m. balandžio 4 d. – antrąsias ieškovui priklausiusių turtinių teisių varžytynes, bei priimant ginčijamą turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 0070/12/00687, Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-30773-151/2016 pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės jau nebegaliojo. Priešingai nei tvirtina ieškovas, antstolis neturėjo papildomai kreiptis į teismą dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Tokią išvadą patvirtina ir teismų praktika (žr. pvz. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-821-450/2016; 2016 m. kovo 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-559-258/2016 ir kt.) Taigi, ieškovo argumentas, jog turtas atsakovui iš varžytynių buvo parduotas galiojant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, draudžiančioms vykdyti varžytynes, neatitinka tikrovės, todėl turėtų būti atmestas.
 14. CPK 602 str. 1 d. 6 p. numatyta, kad turto pardavimo iš varžytynių, aktą teismas gali pripažinti negaliojančiu jeigu „turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta šio Kodekso 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka“. Šiuo pagrindu ieškovas ginčija Aktą, bet neįrodė jog parduodant iš varžytynių jam priklausiusias turtines teises, jų vertė buvo nustatyta pažeidžiant CPK 718 str. ir 722 str. 1 d. nuostatas. Antstolio nustatyta turto (turtinių teisių) vertė atitiko realią rinkos vertę.
 15. Atkreipė dėmesį, kad ieškinyje yra nuolat minima antstolio paskelbiant varžytynes nustatyta pradinė turto kaina – 45 600 Eur. Tačiau ši suma nėra antstolio nustatyta turtinių teisių vertė. Tai kaina, už kurią jas buvo bandoma parduoti pirmosiose varžytynėse, t. y. 80 proc. antstolio nustatytos turto vertės. Su ieškiniu pateiktoje žemės sklypo su gyvenamuoju namu vertinimo ataskaitoje nurodyta bendra gyvenamojo namo su žemės sklypu vertė 2017 m. gegužės 22 d. datai nurodyta 79 400 Eur, o antstolio 2016 m. spalio 20 d. turto arešto akte nustatyta turtinių teisių į gyvenamąjį namą ir žemės sklypą bendra vertė – 57 000 Eur.
 16. Turtinės teisės į nekilnojamąjį turtą buvo parduotos per antrąsias varžytynes, todėl jų pardavimo kaina sudarė 60 proc. antstolio nustatytos kainos – 34200 Eur. 60 proc. nuo ieškovo pateiktoje turto vertinimo ataskaitoje nurodytos turto kainos sudarytų – 47 640 Eur. Ši suma tikrai nėra dvigubai didesnė už kainą, už kurią turtas buvo pardavinėjimas iš antrųjų varžytynių.
 17. Antstolis areštuotas turtines teises į ieškovui priklausiusį žemės sklypą, esantį adresu ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ) ir į gyvenamąjį pastatą, esantį adresu ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ) bendra 57 000 Eur suma įkainojo 2016 m. spalio 20 d. turto arešto akte. Šis turto arešto aktas buvo išsiųstas ieškovui ir ieškovas jį gavo (tą patvirtina vykdomojoje byloje esantis susirašinėjimas tarp ieškovo ir antstolio, pvz. 2016 m. spalio 25 d. R. B. el. laiško antstoliui tema (Subject) nurodyta „Re[2]: turto arešto aktas“. Tačiau dėl antstolio atlikto turtinių teisių įvertinimo, ieškovas jokių prieštaravimų nereiškė. Ieškovas sutiko su antstolio nustatyta turtinių teisių verte.
 18. Turtinės teisės iš varžytynių atsakovui buvo parduotos praėjus tik šiek tiek daugiau nei pusei metų nuo turto arešto akto surašymo. Per tokį trumpą laikotarpį neatsirado jokių objektyvių priežasčių, dėl kurių turtinių teisių vertė galėjo padidėti. Ieškovas taip pat nenurodė jokių turtinių teisių vertės padidėjimą galėjusių lemti aplinkybių.
 19. Tai, kad antstolio nustatyta rinkos vertė nebuvo per maža patvirtina ta aplinkybė, jog nors antstolis areštavo ne patį turtą (nes ieškovui jis dar nepriklausė), o ieškovo turtines teises į žemės sklypą ir gyvenamąjį namą, antstolio nustatyta turtinių teisių vertė buvo šiek tiek didesnė už VĮ Registrų centras nustatytą vidutinę žemės sklypo ir namo rinkos vertę 2016 m. balandžio 12 d. nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išraše nurodyta žemės sklypo rinkos vertė – 6970 Eur., gyvenamojo namo – 48 900 Eur, o antstolio nustatyta turtinių teisių į žemės sklypą rinkos vertė – 7000 Eur, gyvenamojo namo – 50 000 Eur.
 20. Tai, kad antstolio nustatyta turtinių teisių rinkos vertė nebuvo per maža, atitiko rinkos kainą, patvirtina ir tai, kad šios turtinės teisės buvo parduotos tik iš antrųjų varžytynių. Antstoliui paskelbus pirmąsias varžytynes, kuriose pradinė kaina sudarė 80 proc. antstolio nustatytos turtinių teisių rinkos vertės ir buvo 45 600 Eur, jose nedalyvavo nei vienas asmuo, t. y. neatsirado nei vieno asmens, pageidaujančio įsigyti turtą, beveik už per pusę mažesnę sumą, nei ieškovas įvardija savo kainą. Pardavinėjant turtines teises antrosiose varžytynėse, niekas nepasiūlė didesnės kainos, nei maksimali atsakovo pasiūlyta suma.
 21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad antstolio atliekamas turto kainos nustatymas pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašuose nurodytą vidutinę rinkos vertę, nesant pagrįstų priežasčių laikyti, jog tokia turto vertė akivaizdžiai neatitinka realios turto rinkos vertės, laikytinas tinkamu antstolio pareigos įkainoti turtą įvykdymu (Žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-79/2007 ir kt.).
 22. Nors ieškinyje nurodyta, kad ieškovas 2016 m. gruodžio mėn. pateikė antstoliui įrodymus, kad panašus turtas pardavinėjamas už didesnę kainą, tačiau apie antstolio nustatytą turtinių teisų vertę ieškovas žinojo jau nuo 2016 m. spalio mėn. Tačiau teiginius (grįstus skelbimais apie parduodamą turtą), jog turtas tariamai įvertintas per maža kaina, ieškovas nurodė tik pateiktame skunde, kuriuo prašė atšaukti paskelbtas pirmąsias varžytynes. Tokiu būdu ieškovas tiesiog siekė užvilkinti išieškojimą ir išvengti turtinių teisių pardavimo iš varžytynių.
 23. 2016 m. gruodžio mėn. ieškovas antstoliui pateikė tik keletą skelbimų, kuriuose nurodyta didesnė negu nustatė antstolis, anot ieškovo, panašaus turto, pardavimo kaina. Tačiau skelbimai apie turto pardavimą turto rinkos kainos neparodo. Ją nustato įvykusių sandorių kaina, o skelbimuose tik nurodoma pageidaujama gauti suma, kuri vykdant derybas su potencialiais pirkėjais, gali būti keičiama. Jokių įrodymų, kad antstolio nustatyta turtinių teisių vertė neatitinka rinkos kainos, ieškovas antstoliui nepateikė.
 24. Ieškovas tvirtina, kad antstolis sutiko su ieškovo teiginiais, kad turto vertė netinkamai nustatyta, ji per maža, tačiau nepateikė nei vieno tai patvirtinančio įrodymo. O tokius teiginius paneigia tas faktas, kad vėliau turtas varžytynėse buvo pardavinėjamas pradinę pardavimo kainą nustatant pagal tą pačią turto arešto akte nustatytą turtinių teisių vertę.
 25. Pažymėjo, kad skundą dėl turto pardavimo iš varžytynių, ieškovas R. B. antstoliui pateikė gruodžio 8 d., bet praėjus vos kelioms dienoms, jau esant išnagrinėtam ieškovo pateiktam skundui, pats ieškovas, per jam atstovaujantį advokato padėjėją, pateikė antstoliui 2016 m. gruodžio 13 d. prašymą dėl dalies turto arešto panaikinimo, kuriuo prašė panaikinti areštą butui, esančiam ( - ). Šiuo prašymu ieškovas taip pat prašė „Kitoje dalyje 2016-10-20 turto arešto aktą palikti nepakeistą“, šiuo prašymu ieškovas antstolio paprašė palikti nepakeistą turto arešto dalį, kurioje nustatyta žemės sklypo ir gyvenamojo namo vertė – 57 000 Eur. Tokiu būdu ieškovas pripažino ir patvirtino, jog sutinka su antstolio nustatyta turtinių teisių verte.
 26. Kadangi ieškovas gruodžio 8 d. skunde buvo išreiškęs nesutikimą su antstolio nustatyta turto verte (nors 2016 m. gruodžio 13 d. prašyme dėl dalies turto arešto panaikinimo jau prašė tą turto arešto dalį palikti nepakeistą), antstolis neprieštaravo ekspertizės areštuoto turto (turtinių teisių) rinkos vertei nustatyti atlikimui ir, kaip numatyta civilinio proceso kodekse, paprašė ieškovo sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas, būtinas už ekspertizės atlikimą. Tačiau ieškovas šios sumos nesumokėjo.
 27. Dar daugiau, atsakovo žiniomis, nors ieškovui buvo išsiųsti (taip pat ir el. paštu) dokumentai ir informacija apie pirmųjų varžytynių paskelbimą, apie tai, kad pirmosios varžytynės neįvyko, apie antrųjų varžytynių paskelbimą ir kt., ieškovas neteikė prieštaravimų dėl nustatytos turtinių teisių pardavimo varžytynėse kainos, antstolio veiksmų neskundė, ekspertizės skirti neprašė, kas patvirtina, jog neprieštaravo dėl antstolio nustatytos turtinių teisių rinkos vertės ir jų pardavimo iš varžytynių kainos.
 28. Nors ieškovas teigia, kad tikroji turto vertė yra tokia kaip nurodyta jo pateiktoje turto vertinimo ataskaitoje, tačiau jis visos skolos išieškojimo metu nepasiūlė pirkėjo, kuris sutiktų jam priklausiusias turtines teises įsigyti už 79 400 Eur sumą, ar net už kainą, už kurią turtas buvo pardavinėjamas pirmosiose varžytynėse. Ieškovas nepateikė įrodymų, jog egzistavo bent vienas asmuo, kuris būtų sutikęs įsigyti turtines teises už 79 400 Eur sumą. O ta aplinkybė, jog turtines teises pavyko parduoti tik iš antrųjų varžytynių, patvirtina, jog neegzistavo nei vieno asmens, kuris jas būtų norėjęs įsigyti net ir už antstolio nustatytą jų rinkos vertę, jau nekalbant apie jų pirkimą už 79 400 Eur sumą. Todėl, atsakovo nuomone, ieškovo pateikta turto vertinimo ataskaita neįrodo ir nepatvirtina, kad antstolio nustatyta turtinių teisių vertė neatitiko rinkos kainos, kad jos buvo parduotos už per mažą kainą ir tuo labiau, kad jos buvo parduotos už esmingai mažesnę kainą, negu kaina, kuri turėjo būti nustatyta pagal įstatymą.
 29. Reikšminga aplinkybė, patvirtinanti, jog ieškovo pateiktoje turto vertinimo ataskaitoje nurodyta 79400 Eur suma neatspindi tikrosios parduotų turtinių teisių vertės ir neįrodo, kad antstolis šias turtines teises įvertino netinkamai, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, yra tai, kad ieškovo pateiktoje žemės sklypo su gyvenamuoju namu vertinimo ataskaitoje buvo nustatinėjama nekilnojamojo turto rinkos vertė. Tačiau iš varžytynių buvo pardavinėjamas ne pats nekilnojamasis turtas, o turtinės teisės į šį turtą. Kas atitinkamai, atsakovo nuomone, mažina turtinių teisų į turtą rinkos vertę, lyginant ją su paties turto rinkos verte. Nes pvz. atsakovui laimėjus varžytynes, dar teko atlikti su turtinių teisių realizavimu susijusius veiksmus: kreiptis į notarą, atsakovui buvo išduotas paveldėjimo į turtą teisės liudijimas ir kt. Aukščiau išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad ieškovas neįrodė, jog turtinės teisės į žemės sklypą ir gyvenamąjį namą buvo parduotos iš varžytynių už nepagrįstai mažą kainą.
 30. Atsakovo nuomone, net ir tuo atveju, jei išnagrinėjus bylą paaiškėtų, kad turtinės teisės iš varžytynių buvo parduotos už kažkiek mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta pagal įstatymą, kainą, ieškinys vis tiek neturėtų būti tenkinamas ir turto pardavimo iš varžytynių aktas neturėtų būti pripažįstamas negaliojančiu, kadangi pagal kasacinio teismo praktiką, jeigu vis dėlto turtinės teisės per antrąsias varžytynes atsakovui buvo parduotos už mažesnę kainą, negu ji turėjo būti nustatyta pagal įstatymus, tai tokios situacijos susidarymą tiesiogiai lėmė ir paties ieškovo atlikti veiksmai ir neveikimas (CPK 644 str. 4 p. nustatytos pareigos aktyviai domėtis vykdymo eiga nevykdymas, dar iki turto pardavimo iš varžytynių akto surašymo gautos turto vertės nustatymo ataskaitos nepateikimas antstoliui ir kt.). Todėl būtų nesąžininga ir neproporcinga, jei atsakovui tektų neigiamos paties ieškovo veiksmų ir jo neveikimo pasekmės. Ieškovo pažeistos teisės (jei jos iš tiesų buvo pažeistos) dėl turtinių teisių pardavimo per maža kaina, gali būti apgintos taikant civilinę atsakomybę.
 31. Atsakovo nuomone, jeigu teismas nustatytų, kad šioje byloje egzistuoja pagrindas pripažinti negaliojančiu ginčijamą turto pardavimo iš varžytynių aktą, ieškovo reikalavimas dėl dvišalės restitucijos taikymo turėtų būti atmestas, nes restitucijos taikymas pažeistų sąžiningumo principą. Pritaikius restituciją atsakovo padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o ieškovo, kurio veiksmai, neveikimas bei nesąžiningas elgesys, lėmė tai, kad turtinės teisės į namą ir žemės sklypą buvo parduotos už kainą, kurią dabar ieškovas įvardija, kaip neteisingai nustatytą, padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pagerėtų.
 32. Faktinės su skolos iš ieškovo išieškojimu, turtinių teisių rinkos vertės nustatymu, varžytinių šių turtinių teisių pardavimui skelbimu ir vykdymu susijusios aplinkybės, ieškovo elgesys išieškojimo vykdymo laikotarpiu patvirtina, kad situaciją, jog ieškovui priklausiusios turtinės teisės atsakovui buvo parduotos už kainą, kurią ieškovas įvardija kaip neatitinkančią realios rinkos vertės, lėmė paties ieškovo veiksmai ir nesąžiningas elgesys. Būtent dėl ieškovo, jam kaip skolininkui vykdymo procese nustatytų pareigų nevykdymo, jo galimai nesąžiningo elgesio vykdant išieškojimą, atsirado pagrindas antstoliui surengti antrąsias varžytynes ir joms įvykus, surašyti prašomą pripažinti negaliojančiu turto pardavimo iš varžytynių aktą, dėl kurių (tiek varžytynių ir jose nustatytos turtinių teisių pardavimo kainos, tiek turto pardavimo iš varžytynių akto) teisėtumo atsakovui abejonių nekilo ir neturėjo kilti.
 33. Taikant restituciją sąžiningo pirkėjo (atsakovo) ir ieškovo padėtis taptų nelygiavertė, nes ieškovas, kurio veiksmai ir neveikimas lėmė tai (prisidėjo prie to), kad turtinės teisės varžytynėse buvo pardavinėjamos už antstolio nustatytą pradinę kainą ir, kad buvo surašytas prašomas pripažinti negaliojančiu turto pardavimo iš varžytynių aktas, susigrąžinęs turtą iš esmės būtų status quo padėtyje. Atsakovas, kurio sąžiningumo ieškovas nekvestionuoja, savo už turtines teises sumokėtą pinigų sumą galėtų atgauti (jei išvis galėtų) tik vykdant priverstinį skolos išieškojimą iš ieškovo. Tokia atsakovo padėtis, palyginus su ieškovo, būtų pasunkinama nepagrįstai ir nesąžiningai.
 34. Iš varžytynių pardavus turtines teises ir paskirsčius lėšas ieškovo kreditoriams, ieškovui buvo pervesta likusi – 19 239,57 Eur. suma. Be to, 2017 m. rugpjūčio 22 d. pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 3974 ieškovas pardavė ir jam priklausiusį butą su rūsiu, esantį adresu ( - ). Pateiktame ieškinyje, ieškovas, prašydamas jį atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, nurodė, kad jo finansinė padėtis yra sunki, kad net ir už ieškinį mokėtina 1454 Eur. Šie ieškovo argumentai, ypač įvertinant tą aplinkybę, kas ieškovas likusias už parduotą turtą lėšas prašė antstolio pervesti ne į jam, bet į V. B. priklausančią sąskaitą, leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad ieškovas jau nebeturi antstolio jam pervestų bei už parduotą butą gautų lėšų. Atitinkamai, šios lėšos negalėtų būti panaudojamos ir bent dalies atsakovo už įsigytas turtines sumokėtos kainos grąžinimui. Net ir tuo atveju, jei ieškovas dar tebeturi antstolio pervestas ir už parduotą butą gautas lėšas ar bent jų dalį, ieškovo turima suma būtų nepakankama visos atsakovo už įsigytas turtines teises sumokėtos 39 072 Eur sumos grąžinimui.
 35. Vadinasi, pritaikius restituciją, už iš varžytynių įsigytas turtines teises sumokėtą pinigų sumą atsakovas galėtų atgauti, tik šią sumą išieškant iš ieškovo turto. Tačiau iš 2016 m. spalio 20 d. turto arešto akto matyti, kad turto arešto akto surašymo dieną, be turtinių teisių į prašomu pripažinti negaliojančiu turto pardavimo iš varžytynių aktu atsakovui parduotų turtinių teisių į žemės sklypą ir gyvenamąjį namą, esančius adresu ( - ), ieškovui priklausė turtinės teisės į butą, esantį adresu ( - ). Tačiau 2017 m. rugpjūčio 22 d. pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 3974 butas parduotas.
 36. Ieškovui neturint nei pajamų ar lėšų, nei nekilnojamojo turto, iš kurių būtų galima padengti restitucijos taikymo atveju atsakovui mokėtiną (grąžintiną) 39 072 Eur sumą, vienintelis būdas atsakovui atgauti iš ieškovo už įsigytas turtines teises sumokėtus pinigus, būtų šios sumos išieškojimas iš ieškinio tenkinimo atveju ieškovui grąžintino turto – žemės sklypo ir gyvenamojo namo, esančių adresu ( - ). Tai nepagrįstai ir nesąžiningai ilgai užvilkintų už turtines teises sumokėtos sumos atgavimą ir lemtų papildomas išlaidas atsakovui. Teismui padarius išvadą, jog nagrinėjamoje byloje egzistuoja pagrindas ginčijamą turto pardavimo iš varžytynių aktą pripažinti negaliojančiu, ieškinio reikalavimas dėl restitucijos taikymo turėtų būti atmestas.
 37. Atsakovas antstolis R. S. su ieškiniu nesutiko ir nurodė vykdęs Kauno apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-6658/03/2003-09-29 dėl išlaikymo išieškojimo iš skolininko R. B. pirmos eilės išieškotojos A. S. naudai, sūnaus K. B. išlaikymui, po 57,92 Eur (200 Lt) kas mėnesį ir 115,85 Eur (400 Lt) išlaikymo įsiskolinimą; taip pat buvo vykdomas VSDFV Kauno skyriaus sprendimas Nr. 6.2-352/2013-04-23 dėl 69,80 Eur skolos išieškojimo iš R. B. trečios eilės išieškotojo VSDFV Kauno skyriaus naudai.
 38. Skolininkui per raginimo terminą nesumokėjus skolų (įsipareigojimų), užtikrinant reikalaujamos sumos išieškojimą, antstolis atliko procesinius priverstinio vykdymo veiksmus: 2009 m. rugpjūčio 25 d. buvo areštuotos piniginės lėšos įsiskolinimui ir vykdymo išlaidoms dengti, tačiau jokių piniginių lėšų nenurašė. Skolininkui R. B. įsidarbinus, išsiųsti patvarkymai dėl skolų išieškojimo iš darbo užmokesčio, tačiau piniginių lėšų nebuvo pervesta.
 39. Testamentų registro duomenimis paaiškėjo, kad po V. B. mirties, jos turtą paveldėjo ir palikimą priėmė R. B.. 2016 m. spalio 20 d. skolos ir vykdymo išlaidoms išieškoti antstolis R. S. turto arešto aktu areštavo turtines teises į 0,0905 ha žemės sklypą, unikalus numeris: ( - ), įkainojant 70 000 Eur; gyvenamąjį namą, unikalus numeris: ( - ), esančius ( - ), įkainojant 50 000,00 Eur ir butą, unikalus numeris: ( - ), esantį ( - ), įkainojant 7000,00 Eur. Turto arešto akto nuorašai išsiųsti skolininkui ir išieškotojams registruota siunta ir el. paštu.
 40. Areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklės įtvirtintos CPK 681 straipsnyje, nustato, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Pagal LR CPK 681 str. 3 d. skolininkas ar išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos kai gavo turto arešto aktą. Tiek išieškotojas, tiek skolininkas gavo turto arešto aktą su nustatyta kaina, prieštaravimai negauti. 2016 m. spalio 24 d. arešto aktas su turtinių teisių įkainavimu įteiktas R. B. elektroniniu paštu, tai liudija vykdomojoje byloje esantis susirašinėjimas su antstolio kontora (vykdomosios bylos lapas 29). VĮ „Registrų centras“ duomenimis 0,0905 ha žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), vidutinė vertė 6970,00 Eur; gyvenamojo namo, unikalus numeris ( - ), vidutinė vertė 48 900 Eur, esančių ( - ).
 41. Antstolis R. S. areštuodamas turtines teises į 0,0905 ha žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), įkainojo jas 7000,00 Eur; gyvenamąjį namą, unikalus numeris: ( - ), esančius ( - ), įkainojo 50 000,00 Eur, tai yra aukštesne verte nei nurodyta VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registre. Be to buvo areštuoti su įkainojimu ne žemės sklypas su gyvenamuoju namu, o turtinės teisės į 0,0905 ha žemės sklypą ir gyvenamąjį namą. 2016 m. spalio 25 d. R. B. kreipėsi į antstolio R. S. kontorą el. paštu dėl įsiskolinimo likučio, tačiau prieštaravimų dėl turto arešto ar turto įkainojimo prieštaravimų nepareiškė.
 42. 2016 m. lapkričio 17 d. buvo paskelbtos pirmosios R. B. turto varžytynės - turtinių teisių į 0.0905 ha žemės sklypą ir gyvenamąjį namą, esančių ( - ), už pradinę turto pardavimo kainą – 45 600,00 Eur. 2016 m. gruodžio 5 d. gautas R. B. skundas, prašant pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti išieškojimą vykdymo procese (vykdomojoje byloje Nr. 0070/12/00687), įskaitant sustabdyti antstolio R. S. paskelbtų varžytynių vykdymą; panaikinti antstolio R. S. skelbimą apie pirmąsias varžytynes Nr. S-12412. 2016 m. gruodžio 8 d. priimtas patvarkymas dėl varžytynių Nr. 130024 atšaukimo. Skundą antstolis patenkino, atšaukė varžytynes (vykdomosios bylos lapas Nr. 106). Laikinosios apsaugos priemonės galiojo iki skundo išsprendimo. Skundas išspręstas, varžytynės atšauktos.
 43. 2016 m. gruodžio 14 d. antstolio R. S. kontoroje gautas R. B. atstovo advokato padėjėjo P. U. prašymas dėl dalies turto arešto panaikinimo, kuriuo buvo prašoma panaikinti areštą butui, unikalus numeris ( - ), esančiam ( - ), kitoje dalyje arešto aktą palikti nepakeistą, nurodyta, kad sutinka su įkainojimu, t. y. turtines teises į 0,0905 ha žemės sklypą, unikalus numeris: ( - ), įkainojant 7000,00 Eur; gyvenamąjį namą, unikalus numeris: ( - ), esančius ( - ), įkainojant 50000,00 Eur. Prašyme R. B. atstovo advokato padėjėjas P. U. nepareiškė prieštaravimų dėl arešto į turtinės teisės, t. y. į 0.0905 ha žemės sklypą ir gyvenamąjį namą, esančius ( - ), ar jų įkainojimo, prašė panaikinti areštą butui, esančiam ( - ).
 44. LR CPK 682 str. nustatyta tvarka 2017 m. sausio 9 d. antstolis R. S. patvarkymu nutarė skirti ekspertizę turtui, kai R. B. (ar jo įgaliotas asmuo) sumokės 600,00 Eur būtinų ekspertizės atlikimui į antstolio R. S. depozitinę sąskaitą. Patvarkymo nuorašas išsiųstas registruota siunta ir el. paštu. R. B. neįmokėjus piniginių lėšų už turto vertinimą, 2017 m. vasario 2 d. buvo paskelbtos pirmosios R. B. turto varžytynės - turtinių teisių į 0.0905 ha žemės sklypą, gyvenamą namą, esančių ( - ), už pradinę turto pardavimo kainą – 45 600 Eur. 2017 m. kovo 6 d. gautas VĮ Registrų centras pranešimas, kad varžytynės neįvyko, nes nedalyvavo nei vienas pirkėjas. Kad turtas įkainotas ne per maža kaina įrodo neįvykusios pirmosios varžytynės, nes nedalyvavo nei vienas dalyvis (turtas nebuvo paklausus už nustatytą kainą).
 45. Turto išieškotojams neperėmus, 2017 m. balandžio 4 d. buvo paskelbtos antrosios R. B. turto varžytynės už pradinę turto pardavimo kainą – 34 200,00 Eur. 2017 m. gegužės 4 d. gautas VĮ Registrų centro pranešimas, kad varžytynės Nr. 136174 baigėsi, paskelbtas laimėtojas UAB „Pango LT“, turtas parduotas už 39 072,00 Eur.
 46. 2017 m. gegužės 22 d. gautas R. B. prašymas dėl informacijos pateikimo apie varžytynių dalyvio duomenis, turto pardavimo iš varžytynių kainą. 2017 m. gegužės 25 d. pirkėjas sumokėjo visus už nupirktą turtą pinigus. 2017 m. gegužės 26 d. negavus skundų dėl įvykusių varžytynių, surašytas turto pardavimo iš varžytynių aktas.
 47. Piniginės lėšos buvo paskirstytos skoloms (36 vykdomosios bylos), vykdymo išlaidoms dengti, likusios piniginės lėšos grąžintos į skolininko banko sąskaitą, kuris banko sąskaitą nurodė po kelių antstolio prašymų (2017-06-30).
 48. Pažymėjo, kad antstolis R. S. ne kartą bendravo su R. B. atvykusiu į antstolio kontorą, el. paštu ( - ) bei telefonu, R. B. nuolat nuo 2016 m. spalio 24 d. rašė elektroninius laiškus, atvykdavo į antstolio R. S. kontorą, skambindavo telefonu, siūlydamas antstoliui kuo greičiau parduoti turtą ir jo žodžiais „pasidalinti pinigus“. Po 2017 m. gegužės 4 d. įvykusių varžytynių antstolis R. S. bendravo telefonu su R. B., pakartotinai informavo apie varžytynės, nurodė, kad jos įvyko, turtas parduodas, paaiškino tolimesnę vykdomosios bylos eigą.
Ieškininis pareiškimas netenkinamas.
 1. Nustatytos bylos faktinės aplinkybės
Antstolis R. S. 2012 m. balandžio 23 d. patvarkymu priėmė vykdyti išieškotojos A. S. pateiktą vykdyti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 29 d. išduotą vykdomąjį raštą dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui išieškojimo išieškotojos A. S. naudai. 2012 m. gegužės 30 d. patvarkymu antstolis areštavo skolininko R. B. lėšas: 18 595 Lt išlaikymo skolos, 2470 Lt vykdymo išlaidų, viso 21 065 Lt skolininkui priklausančiose sąskaitose. R. B. 2016 m. vasario 2 d. priėmė palikimą. 2016 m. spalio 20 d. Turto arešto aktu areštuotas R. B. priklausantis turtas: turtinės teisės į žemės sklypą ir gyvenamąjį namą, esančius ( - ) bei butą su rūsiu, esantį ( - ). 2016 m. lapkričio 17 d. paskelbtos turto - turtinių teisių į 0,0905 ha žemės sklypą (u/n ( - )) ir gyvenamąjį namą (u/n ( - )), esančių ( - ) pirmosios varžytynės, už pradinę turto pardavimo kainą 45 600 Eur. Kiti antstoliai prisijungė prie išieškojimo (viso 36 vykdomosios bylos). Kauno apylinkės teisme 2016 m. gruodžio 5 d. registruotas R. B. skundas dėl turto pardavimo iš varžytynių su prašymu taikyti laikinas apsaugos priemones. 2016 m. gruodžio 7 d. Kauno apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-30773-151/2016 taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas varžytynių vykdymas iki bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas ir priimtas galutinis sprendimas. 2016 m. gruodžio 8 d. antstolio Patvarkymu dėl 2016-12-05 gauto 2016-12-02 R. B. skundo dėl turto pardavimo iš varžytynių varžytynės atšauktos. 2016 m. gruodžio 13 d. R. B., atstovaujamas advokatų kontoros S., G. ir partneriai PROLAW advokato J. S. ir advokato padėjėjo P. U., pateikė antstoliui R. S. prašymą dėl dalies turto arešto panaikinimo, kuriuo prašė panaikinti dalį 2016 m. spalio 20 d. turto arešto aktu, priimtu vykdomojoje byloje, skolininko atžvilgiu taikyto turto arešto, t. y. panaikinti areštą pastatui, esančiam adresu ( - ) (su rūsiu), kitoje dalyje turto arešto aktą palikti nepakeistą (antstolio kontoroje registruotas 2016-12-19 Nr. 6-5991). Antstolis R. S. 2017 m. sausio 9 d. dokumentu Nr. S-212 patvarkė spręsti klausimą dėl arešto panaikinimo dalyje, kai bus nustatyta turto vertė eksperto, skirti ekspertizę turtui, kai R. B. (ar jo įgaliotas asmuo) per 7 dienas įmokės 600 Eur į antstolio depozitinę sąskaitą būsimos ekspertizės apmokėjimui. Pinigų skolininkas neįmokėjo. Ekspertizė nepaskirta. 2017 m. vasario 2 d. antstolis paskelbė turto: turtinių teisių į 0,0905 ha žemės sklypą (u/n ( - )) ir gyvenamąjį namą (u/n ( - )), esančių ( - ) pirmąsias varžytynes, už 45 600 Eur pradinę turto pardavimo kainą. 2017 m. kovo 7 d. Patvarkymu Dėl neįvykusių varžytynių varžytynės Nr. 133328 paskelbtos neįvykusiomis, nes nedalyvavo nei vienas varžytynių dalyvis. 2017 m. kovo 7 d. antstolis pasiūlė išieškotojai A. S. perimti neparduotą turtą natūra už pradinę turto pardavimo kainą – 45 600 Eur. Šiai savo teise nepasinaudojus, 2017 m. balandžio 4 d. dokumentu Nr. S-3264 paskelbtos antrosios varžytynės to paties turto už pradinę turto pardavimo kainą - 34 200 Eur. Varžytynės Nr. 136174 baigėsi, paskelbtas laimėtojas UAB „Pango LT“. 2017 m. gegužės 22 d. antstolio kontoroje gautas pareiškėjo R. B. atstovaujamo adv. padėjėjo P. U. prašymas dėl informacijos pateikimo, kuriame nurodyta, kad vykdymo proceso metu įvyko varžytynės Nr. 136174 dėl ( - ) skolininkui priklausančio turto pardavimo, kurių pagrindu turtas buvo perleistas trečiojo asmens nuosavybėn, tačiau skolininkas negavo tai patvirtinančių duomenų, todėl prašė pateikti informaciją, kas varžytynėse nupirko turtą ir už kokią kainą, ar ši kaina sumokėta, prašė varžytynių akto kopijos. Antstolis 2016 m. gegužės 25 d. dėl šio prašymo išsiuntė atsakymą, kuriame informavo skolininką, kad VĮ Registrų centras pranešė, kad elektroninės varžytynės baigėsi ir paskelbtas laimėtojas UAB „Pango LT“, turtas parduotas už 39 072 Eur. Turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis surašo per tris darbo dienas po visos kainos už parduotą turtą sumokėjimo, bet ne anksčiau kaip po 20 dienų nuo varžytynių pabaigos. Laimėtojas gali apmokėti už laimėtas varžytynes per 30 dienų nuo jų pabaigos. 2017 m. gegužės 24 d. UAB „Pango LT“ už varžytynėse nupirktą turtą sumokėjo likusią 35 652 Eur (visą), apie tai 2017 m. gegužės 25 d. informavo antstolį. 2017 m. gegužės 26 d. antstolis surašė Turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 0070/12/00687. UAB „Pango LT“ 2017 m. birželio 27 d. pareikalavo R. B. išsikelti iš gyvenamojo namo, ( - ). 2017 m. birželio 28 d. patvarkymo areštas šiam turtui panaikintas. R. B. 2017 m. birželio 29 d. elektroniniu laišku nurodė antstoliui sąskaitos numerį, į kurią prašė grąžinti likusias lėšas. 2017 m. liepos 12 d. antstolio kontoroje registruotas R. B. skundas dėl antstolio veiksmų ir prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo; 2017 m. liepos 17 d. registruotas skundas dėl lėšų paskirstymo patvarkymo panaikinimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo; 2017 m. liepos 26 d. Kauno apylinkės teisme gautas R. B. patikslintas skundas dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašoma panaikinti 2017 m. birželio 28 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones. 2017 m. liepos 14 d. patvarkymu antstolis informavo R. B., kad jis pateiktų per nustatytą terminą reikiamą skaičių nuorašų. 2017 m. liepos 14 d. Patvarkymu dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo, antstolis užbaigė vykdyti vykdomąją bylą Nr. 0070/12/00687 ir vykdomąjį dokumentą Nr. 2-15796-192 grąžino Kauno apylinkės teismui. Antstolis R. S. 2017 m. liepos 27 d. Patvarkymu Nr. S-7429 patvarkė 2017 m. liepos 26 d. R. B. skundą palikti nenagrinėtą (vykdomoji byla užbaigta kaip pilnai įvykdyta). 2017 m. liepos 27 d. Patvarkymu Nr. S-7430 antstolis paliko nenagrinėtu ir 2017 m. liepos 26 d. kontoroje gautą R. B. patikslintą skundą (tuo pačiu pagrindu, vykdomoji byla užbaigta). 2017 m. birželio 28 d. priimtas išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymas.
 1. CPK 602 str. 1 d. nustato, kad turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktus, suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiais: 1) jeigu buvo realizuotas skolininkui nepriklausantis turtas; 2) jeigu turtas parduotas asmenims, kurie neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse; 3) jeigu kuris nors asmuo buvo neteisėtai pašalintas iš varžytynių; 4) jeigu buvo neteisėtai atmesta kurio nors asmens pasiūlyta aukštesnė kaina; 5) jeigu turtas buvo parduotas anksčiau, negu skelbimuose nurodytas pardavimo laikas; 6) jeigu turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta šio Kodekso 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka; 7) jeigu turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises. CPK 602 straipsnio nuostatų taikymo išimtinumas bei šios normos taikymo teisminė praktika suponuoja poreikį ne tik identifikuoti konkretų įstatymo pažeidimą iš nurodytų pažeidimų sąrašo (pirmoji sąlyga), bet ir nustatyti juo sukeltą asmens teisių pažeidimą (antroji sąlyga) bei kvalifikuoti jį esminiu (trečioji sąlyga). Taigi pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu yra tik imperatyviųjų teisės normų esminiai pažeidimai, varžantys asmenų teises bei teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009; 2014 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2014). Pažymėtina, kad tokia kasacinio teismo praktika nepakito ir iš dalies pasikeitus teisiniam varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu reglamentavimui, t. y. nuo 2011 m. spalio 1 d. įsigaliojus CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punktui, kuriuo buvo papildytas galimų šio akto pripažinimo negaliojančiu atvejų sąrašas, nuostata dėl esminio suinteresuotų asmenų teisių pažeidimo, atsisakius teismo kontrolės tvirtinant antstolio sudarytus aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-266/2014.).
 2. Ieškovas ieškinį grindžia dviem faktiniais pagrindais: 1) antstolis pardavė turtą (surašė pardavimo iš varžytynių aktą) galiojant laikinosioms apsaugos priemonėms, kurios draudė vykdyti varžytynes; 2) antstolis varžytynėse nustatė nepagrįstai maža pradinę Turto pardavimo kainą, todėl pardavė Turtą už sumą, neatitinkančią to meto rinkos kainos.
 3. Dėl argumento apie galiojusias laikinąsias apsaugos priemones: kaip matyti iš Vykdomosios bylos Nr. 0070/12/00687 užvestos pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 29 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-15796-192/2009 dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui išieškojimo iš R. B. (pirmos eilės išieškotojos A. S.) atžvilgiu medžiagos, skolininkas 2012 m. balandžio 23 d. buvo informuotas apie pradėtus priverstinio vykdymo veiksmus (elektroninis susirašinėjimas bei spaudas apie išsiuntimo faktą). 2012 m. balandžio 24 d. Turto arešto aktu areštuotas R. B. priklausantis turtas – keturi automobiliai. 2012 m. gegužės 30 d. patvarkymu buvo areštuotos skolininkui priklausančios lėšos: 18 595 Lt sumai išlaikymo skola; 2470 Lt vykdymo išlaidos. 2016 m. spalio 20 d. Turto arešto aktu areštuotos turtinės teisės į nekilnojamus daiktus: žemės sklypą ir gyvenamą namą, esančius ( - ) ir butą su rūsiu, esantį ( - ). Patvarkymas skolininkui išsiųstas 2016 m. spalio 24 d., bei spalio 24 d. elektroniniu paštu (vykdomosios bylos lapai 28-29). 2016 m. lapkričio 17 d. paskelbus pirmąsias turtinių teisų į daiktus varžytynes, skolininkas 2016 m. gruodžio 5 d. pateikė antstoliui skundą dėl turto pardavimo iš varžytynių su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. 2016 m. gruodžio 7 d. Kauno apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-30773-151/2016 taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas varžytynių vykdymas iki bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas ir priimtas galutinis sprendimas. 2016 m. gruodžio 8 d. antstolis Patvarkymu dėl 2016-12-05 gauto 2016-12-02 R. B. skundo dėl turto pardavimo iš varžytynių atšaukė paskelbtas pirmąsias varžytynes. Patvarkymas išsiųstas skolininkui. Teismas vertina, kad R. B. pateiktas skundas buvo išnagrinėtas, antstoliui atšaukiant paskelbtas varžytynes Nr. 130024. Sutiktina su atsakovo UAB „Pango LT“ argumentu, kad jokių kitų apribojimų antstoliui nutartyje nebuvo nurodyta, todėl antstolis išnagrinėjęs skundą ir jį patenkinęs, turėjo pareigą tęsti vykdymo veiksmus ir skelbti turto pardavimo varžytynes. Kauno miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-30773-151/2016 pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės 2017 m. vasario 2 d. antstoliui paskelbus turtinių teisių į 0,0905 ha žemės sklypą (u/n ( - )) ir gyvenamąjį namą (u/n ( - )), esančių ( - ) už pradinę turto pardavimo kainą 45 600 Eur pirmąsias varžytynes (šioms neįvykus, nes nedalyvavo nei vienas dalyvis), 2017 m. balandžio 4 d. paskelbus antrąsias varžytynes, nebegaliojo, todėl ieškovo argumentai susiję su varžytynių organizavimo pažeidimu šiuo pagrindu, laikytini nepagrįstais.
Dėl skolininko informavimo
 1. Teismas pažymi, kad 2017 m. vasario 2 d. antstolis paskelbė turto: turtinių teisių į 0,0905 ha žemės sklypą (u/n ( - )) ir gyvenamąjį namą (u/n ( - )), esančių ( - ) pirmąsias varžytynes už pradinę turto pardavimo kainą 45 600 Eur. 2017 m. kovo 7 d. Patvarkymu dėl neįvykusių varžytynių varžytynės Nr. 133328 paskelbtos neįvykusiomis, nes nedalyvavo nei vienas varžytynių dalyvis. 2017 m. kovo 7 d. antstolis pasiūlė išieškotojai A. S. perimti neparduotą turtą natūra už pradinę turto pardavimo kainą – 45 600 Eur. 2017 m. balandžio 4 d. dokumentu Nr. S-3264 paskelbtos antrosios varžytynės to paties turto už pradinę turto pardavimo kainą - 34 200 Eur. Varžytynės Nr. 136174 baigėsi, paskelbtas laimėtojas UAB „Pango LT“. Susipažinus su vykdomosios bylos medžiaga matyti, kad apie skelbiamas pirmąsias varžytynes skolininkas buvo informuojamas jo gyvenamosios vietos adresu, bei išsiunčiant informaciją elektroniniu paštu, pašto siuntos jis neatsiėmė. Patvarkymas apie neįvykusias varžytynes jam buvo išsiųstas tiek gyvenamosios vietos adresu, tiek ir elektroniniu paštu. Pranešimas apie paskelbtas antrąsias varžytynes taip pat skolininkui buvo siunčiamas tiek jo gyvenamosios vietos adresu, tiek ir elektroniniu paštu. Skolininkas, kaip ir kiti vykdymo proceso dalyviai, vykdymo procese turi ne tik teises (CPK 643 straipsnis), bet ir pareigas (CPK 644 straipsnis), tarp jų pareigą bendradarbiauti su antstoliu vykdymo proceso metu, aktyviai domėtis vykdymo eiga, antstoliui nedelsiant pranešti apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą. Kadangi visi antstolio skolininkui skirti dokumentai buvo siunčiami ieškovo registruotu gyvenamosios vietos adresu bei elektroniniu paštu, kaip tai numato civilinio proceso kodeksas, jie išsiųsti tuo pačiu adresu, kuris nurodomas ieškinyje, kaip ieškovo gyvenamosios vietos adresas, aplinkybė, kad ieškovas siuntos neatsiėmė pašte, nereiškia, kad įteikimas nėra tinkamas. Kita vertus, antstolis patvarkymus siuntė ir skolininko susirašinėjimuose su antstoliu nurodytu el. paštu, adresu ( - ), kuriuos ieškovas gavo. Be to, apie įvykusias varžytynes ieškovas patvirtino savo 2017 m. gegužės 19 d. prašyme, taip pripažindamas, kad jis žinojo apie varžytynių faktą ir datą. Pažymėtina ir tai, kad CPK 604 str. įtvirtinta bendro pobūdžio taisyklė, jog procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams registruota pašto siunta, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus raginimo siuntimo atvejį (numatytą CPK 660 str.) ir kituose straipsniuose numatytus atvejus. Patvarkymai yra siunčiami paskutiniu žinomu skolininko buvimo vietos adresu registruotu paštu ir yra laikomi tinkamai įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo tokių patvarkymų išsiuntimo (CPK 3 str. 1 d., 604 str.). Teismas nurodo ir tai, kad apie antstolio paskelbtas pirmąsias ir antrąsias varžytynes taip pat viešai buvo paskelbta interneto tinklapyje www.evarzytynes.lt., o apie pradėtus vykdymo veiksmus (priimtą vykdyti išieškotojos pateiktą vykdomąjį raštą) ir užvestą vykdomąją bylą, turto arešto aktus, skolininkas buvo informuotas. Kaip žinia, skolininkas turi pareigą bendradarbiauti su antstoliu vykdymo procese, domėtis atliekamais vykdymo veiksmais.
 2. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad ieškovas buvo tinkamai informuotas apie jo atžvilgiu pradėtą vykdymo procesą, bei apie paskelbtas ir vykstančias turto varžytynes. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad ieškovas sąmoningai vengė priimti tam tikrus jam antstolio siunčiamus (paštu) dokumentus jo gyvenamosios vietos adresu, nesudaro pagrindo išvadai, kad antstolis pažeidė vykdomųjų dokumentų (kuriais buvo pranešama apie vykdymo bylos eigą) įteikimo vykdymo procese tvarką, siųsdamas procesinius dokumentus paskutiniu žinomu paties ieškovo ieškinyje nurodytu gyvenamosios vietos adresu ir laikydamas juos įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo jų išsiuntimo dienos (CPK 3 straipsnio 1 dalis, 604 straipsnis). Be to, vykdomojoje byloje yra duomenys, kad skolininkas bendravo su antstoliu ir elektroniniu paštu, todėl išsiųsti pranešimai elektroniniu paštu tik patvirtina, kad ieškovas žinojo apie atliekamus vykdymo veiksmus. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad ieškovas buvo tinkamai informuotas apie jo atžvilgiu pradėtą vykdymo procesą, vėlesnius vykdymo veiksmus, todėl privalėjo bendradarbiauti su antstoliu bei ir pats aktyviai domėtis vykdymo eiga.
Dėl nepagrįstai mažos turto kainos
 1. Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai. Pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, kaina, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto kainai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs ir tai, kad antstolis vykdymo procese veikia tam, kad naudodamasis įstatymo suteiktomis teisėmis užtikrintų teisėtą teismo sprendimo vykdymą. Antstolio, kaip valstybės suteiktas funkcijas vykdančio subjekto, diskrecija nėra absoliuti – ji ribojama įstatymo; naudotis ar ne įstatymo suteiktomis teisėmis antstolis privalo pagal tai, kiek tai atitinka jo veiklos tikslus ir įstatymo nustatytas pareigas. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus. Turto pardavimo iš varžytynių aktas pripažįstamas negaliojančiu, jeigu teismas nustato, kad turtas parduotas už kainą, neatitinkančią to meto rinkos kainos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009, 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-454-611/2015).
 2. Ieškovas nurodė, kad antstolis varžytynėse nustatė nepagrįstai mažą pradinę turto pardavimo kainą, todėl pardavė turtą už sumą, neatitinkančią rinkos kainos. Ieškovas pripažino, kad antstolio skelbime apie pirmąsias varžytynes nurodyta pradinė turto pardavimo kaina buvo 45 600 Eur, pagal kurią šioms varžytynėms neįvykus (nedalyvavo nei vienas dalyvis), pagal ją buvo apskaičiuota ir pradinė turto pardavimo kaina antrosiose varžytynėse – 34 200 Eur atitiko VĮ Registrų centro masinio vertinimo būdu nustatytą kainą, tačiau jo teigimu, neatitiko turto faktinės vertės. Ieškovas nurodė, kad turtas turėjo būti pardavinėjamas už rinkos vertę, kuri yra dvigubai didesnė bei antstolio nustatytą turto kainą. Ieškovas nurodė, kad dar 2016 m. gruodžio mėn. antstoliui pateikė įrodymus, kad panašaus ploto, statybos metų bei būklės dviejų aukštų gyvenamas namas ( - ) mieste (žr. ( - ) gt.) buvo pardavinėjamas už dvigubai didesnę kainą. Šiuos teiginius ieškovo paaiškinimu, patvirtina atliktas ir pateiktas į bylą individualus turto vertinimas, kurio metu nustatyta, kad turto rinkos vertė yra 79 400 Eur. Ieškovas pastebėjo, kad antstolis priimdamas 2016 m. gruodžio 8 d. patvarkymą, suabejojo turto verte ir atšaukė paskelbtas varžytynes.
 3. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad antstolis R. S. 2017 m. sausio 9 d. dokumentu Nr. S-212 Dėl R. B. prašymo (vykdomosios bylos lapas 135), nagrinėdamas skolininko R. B. 2016 m. gruodžio 19 d. gautą ir užregistruotą (G-5991) prašymą dėl dalies turto arešto panaikinimo, kuriuo jis prašė panaikinti 2016 m. spalio 20 d. turto arešto aktą dalyje, panaikinant areštą pastatui, esančiam adresu ( - ), kuriame yra butas (su rūsiu), kitoje dalyje turto arešto aktą palikti nepakeistą, patvarkė spręsti klausimą dėl arešto panaikinimo dalyje, kai bus nustatyta turto vertė eksperto, skirti ekspertizę turtui, kai skolininkas R. B. per 7 dienas įneš į antstolio depozitinę sąskaitą 600 Eur pinigines lėšas, būtinas už ekspertizės atlikimą. Antstolis ekspertizės vykdomojoje byloje nepaskyrė, skolininkas neįnešė į depozitinę sąskaitą nurodytų pinigų ekspertizės išlaidoms apmokėti.
 4. Pagal CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punktą turto pardavimo iš varžytynių aktas gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu turtas buvo parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta šio kodekso 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Pagal Kasacinės instancijos teismo suformuotą teisminę praktiką, kiekvienu konkrečiu atveju teismas, vertindamas, ar yra pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu, CPK 602 straipsnio nustatytus akto pripažinimo negaliojančiu pagrindus turi aiškintis ir taikyti kartu su kitomis CPK nuostatomis (CPK 718 straipsniu ir 722 straipsnio 2 dalimi, bet ir su 681 straipsnyje nustatyta areštuojamo turto įkainojimo procedūra). Be to, teismas, atsižvelgdamas į būtinumą siekti užtikrinti konkuruojančių interesų pusiausvyrą, proporcingumo principo reikalavimą taikytinai teisinio poveikio priemonei būti adekvačiai teisės pažeidimui (CK 1.2 straipsnio 1dalis), gautos turtą pardavus iš varžytynių sumos proporcingumą to turto rinkos vertei, turi įvertinti, ar turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimas negaliojančiu yra vienintelė ir tinkamiausia priemonė apginti pažeistas šalių, dalyvavusių vykdymo procese, teises, ar pažeistos teisės negali būti tinkamai apgintos taikant civilinę atsakomybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009).
 5. Spręstina, kad pagrindas konstatuoti CPK 602 straipsnio 6 punkte nustatyto pagrindo egzistavimą ir pripažinti varžytynių aktą negaliojančiu yra tada, kai turto pardavimo iš varžytynių kaina yra esmingai mažesnė už kainą, kuri turėjo būti nustatyta pagal įstatymą, gauta už turtą suma neproporcinga to turto rinkos vertei ir tokiu būdu yra neproporcingai apribotos skolininko nuosavybės teisės. Tai, ar kaina yra „esmingai mažesnė“ turėtų būti nustatomos įvertinus konkrečios bylos duomenis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažinta, kad turto vertės įkainojimas beveik dvigubai mažesne kaina buvo pagrindas pripažinti antstolio veiksmus neteisėtais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007).
 6. Teismas vertindamas vykdomojoje byloje esančius duomenis pripažįsta, nors skolininkas R. B. gavęs 2016 m. spalio 20 d. Turto arešto aktą, kuriame areštuotos turtinės teisės į daiktus buvo įkainoti (nurodyta jų vertė), ir nepasinaudojo savo teise pateikti prieštaravimus dėl turto įkainojimo, tačiau jis 2016 m. gruodžio 5 d. pateiktame skunde Dėl turto pardavimo iš varžytynių (kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones) išreiškė prieštaravimus dėl parduodamo turto iš varžytynių vertės ir nesutiko su antstolio nustatyta turtinių teisių į daiktus kaina. Remiantis šiuo skundu, antstolis 2016 m. gruodžio 8 d. patvarkymu atšaukė pirmąsias varžytynes bei 2017 m. sausio 9 d. patvarkė spręsti klausimą dėl arešto turto dalies panaikinimo (kai buvo gautas skolininko prašymas dalyje panaikinti 2016-10-20 turto areštą (buto ( - ))), kai bus nustatyta turto vertė eksperto, skirti ekspertizę turtui, kai skolininkas įneš nustatytą sumą pinigų ekspertizės išlaidoms padengti. Taigi, teismas konstatuoja, kad iš esmės antstolis pripažino, jog skolininkas prieštaravo antstolio atliktam turtinių teisių į daiktus įkainojimui pagal Registrų centro masinio įvertinimo vertę.
 7. Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos, pirmosiose varžytynėse (2017-02-02) parduodamo turto vertė 45 600 Eur buvo nustatyta remiantis VĮ Registrų centro atliktu masinio įvertinimu 80 procentų nuo 57 000 Eur kainos (CPK 718 str.). Pagal VĮ Registrų centro duomenis, žemės sklypo rinkos kaina buvo nustatyta – 6970 Eur, atitinkamai turto arešto akte antstolis nustatė 7000 Eur kainą, o gyvenamojo namo atitinkamai 48 900 Eur, antstolis nustatė 50 000 Eur. Nustatyta kaina pagal VĮ Registrų centro įvertinimą ir tokią kainą sumažinus 20 proc. mažesne kaina, realizuojamas turtas pirmose varžytynėse nebuvo nupirktas, kadangi varžytynėse nedalyvavo nei vienas dalyvis. Per antrąsias varžytynes turtas buvo parduodamas nustatant jo kainą 60 procentų nustatytos turto kainos parduodamos pirmose varžytynėse, atitinkamai už 34 200 Eur (CPK 722 straipsnio 1 dalis). Antrose varžytynėse realizuojamas turtas buvo parduotas už 39 072 Eur, t. y. už 4872 Eur didesne kaina, nei turtas buvo parduodamas. Taigi, nustatyta, kad turtinės teisės į gyvenamąjį namą ir žemės sklypą, esančius ( - ) iš varžytynių buvo parduotos tik antrosiose varžytynėse. Parduodant turtines teises į daiktus antrosiose varžytynėse, pardavimo kaina buvo pakelta nuo 34 200 Lt iki 39 072 Lt. Tai, kad buvo rungiamasi dėl parduodamo turto ir antrosiose varžytynėse nustatyta kaina iš esmės pakelta, patvirtina, jog turtinės teisės į turtą buvo parduotos už realią rinkos kainą. Kadangi pirmosiose varžytynėse dalyvaujančių asmenų nebuvo, nėra pagrindo teigti, jog turtinės teisės į nekilnojamus daiktus antstolio buvo įkainotos per žema kaina.
 8. Kita vertus, skolininkas vykdymo procese turi pareigą domėtis vykdymo eiga (CPK 644 str. 4 p.), pagaliau jam suteiktomis teisėmis naudotis protingai ir jomis nepiktnaudžiauti. Viena vertus, antstoliui 2017 m. sausio 9 d. patvarkius ir nustačius skolininkui terminą piniginių lėšų (600 Eur) įnešimui ekspertizės kainai apmokėti, t. y. sudarius galimybę galimai paskirti ekspertizę turtinių teisių ekspertiniam įvertinimui, kai skunde skolininkas išreiškė nesutikimą su nustatyta turtinių teisių kaina, skolininkas neįvykdė CPK 682 str. 3 d. numatytos savo pareigos, bei neprašė nustatytos į depozitinę sąskaitą sumos įmokėjimą atidėti (CPK 682 str. 4 d.). Todėl pačiam skolininkui neatlikus patvarkyme jam nustatytos pareigos įnešti pinigus į sąskaitą būsimos ekspertizės kaštams padengti, antstolis turi teisę, bet ne pareigą, skirti ekspertizę, jei jam kyla pagrįstų abejonių dėl turto vertės (CPK 681 str. 1 d.). Kaip paaiškino byloje atsakovas antstolis R. S. – jam nekilo abejonių dėl nustatytos parduodamų iš varžytynių turtinių teisių vertės, todėl jis ekspertizės turtinių teisių įvertinimui neskyrė.
 9. Teismas pažymi ir tai, kad nors ieškovas bylos nagrinėjimo metu ir ginčija turtinių teisių į nekilnojamus daiktus vertę, tačiau dėl antstolio 2016 m. spalio 20 d. Turto arešto akte įvertinimo prieštaravimų įstatyme nustatytu terminu nepareiškė (CPK 681 str. 3 d. įtvirtinta teisė skolininkui per tris dienas nuo turto arešto akto gavimo dienos pareikšti prieštaravimus dėl turto įkainojimo). Nors paskelbus pirmąsias varžytynes (2016-11-17) 2016 m. gruodžio 5 d. skunde ieškovas jau ginčijo nustatytą turtinių teisių į nekilnojamus daiktus kainą, tačiau kaip jau nurodyta aukščiau, antstolio pasiūlymo sumokėti pinigus galimos ekspertizės atlikimo kaštams padengti, neįvykdė ir savo teise nustatyti turto rinkos kainą paskiriant ekspertizę, nesinaudojo. Teismas pažymi, kad ieškovo pateikti skelbimai apie turto pardavimą, patys savaime turto rinkos kainos neparodo, nes viena vertus, pardavėjas skelbime nurodo tik pageidaujamą gauti parduodamo turto kainą (subjektyvią), kita vertus, skelbimuose parduodamas nekilnojamas turtas, o šiuo atveju iš varžytynių buvo pardavinėjamos turtinės teisės į nekilnojamuosius daiktus.
 10. Ieškovas byloje aplinkybę dėl per mažos nustatytos turtinių teisių vertės grindė 2017 m. gegužės 23 d. jo iniciatyva atlikta ir pateikta Žemės sklypo su gyvenamuoju namu vertinimo ataskaita (Turto vertės nustatymo pažyma). Skiltyje „vertinimo tikslas“ nurodoma, kad jis atliktas užsakovo pageidavimu ir iniciatyva (neprivalomas turto vertinimas), nuosavybės teisės perleidimo tikslu, kuriame nustatyta vertinamo turto – 0,0905 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo su 220,82 kv. m. ploto gyvenamuoju namu 1A2b, esančių ( - ), bendra rinkos vertė turto vertinimo dieną, apskaičiuota ir nustatyta lyginamuoju metodu, yra 79 400 Eur. Viena vertus, bet koks kainos įvertinimas pagal nustatytas taisykles apskaičiuojant turto kainą, nereiškia realios jo vertės, nes reali parduotų turtinių teisių į nekilnojamus daiktus vertė buvo nustatyta tik antrose varžytynėse (turtinės teisės nebuvo parduotos pirmosiose varžytynėse), o tai rodo, kad ieškovo turtinių teisių į nekilnojamus daiktus vertė jas parduodant iš antrųjų varžytynių kiek pakėlus jų pradinę nustatytą kainą, vertinama kaip reali rinkos kaina. Todėl bet kokia kita nustatyta vertė, nurodyta teikiamoje vertinimo pažymoje, negali būti vertinama kaip reali turto vertė. Teismas nurodo, kad vertinimo ataskaitoje turto vertintojai vertino ne turtines teises į nekilnojamus daiktus (kuriomis iš esmės ir disponavo skolininkas), o realų nekilnojamą turtą – žemės sklypą bei gyvenamą namą, kita vertus, kaip nurodyta vertinime, šis vertinimas atliktas „nuosavybės teisės perleidimo tikslu“, nurodyta, kad nustatant areštuoto turto rinkos vertę, nėra vertinama aplinkybė, jog turtas buvo parduodamas priverstine tvarka. Objekto rinkos vertė yra nustatyta su prielaida, kad jis yra laisvas nuo teisinių-juridinių apribojimų ir įsipareigojimų. Teismas vertindamas pateiktą ataskaitoje nustatytą vertinto nekilnojamojo turto rinkos vertę, negali konstatuoti, kad nustatyta kaina realiai atitiko bendrą rinkos vertę parduotų per varžytynes turtinių teisių į nekilnojamus daiktus, dar ir dėl tos priežasties, kad vertinimo ataskaita yra rašytinis duomuo ir negali prilygti eksperto išvadai, kadangi teismų praktikoje ekspertizės akte esantys duomenys pagal jų objektyvumą dėl prigimties ir gavimo aplinkybių yra patikimesni už kituose įrodymų šaltiniuose esančius duomenis. Ekspertizės skirti ieškovas byloje neprašė, nors žinojo apie tokią galimybę iš procesinių dokumentų, bei yra atstovaujamas profesionalaus advokato. Teismas nurodo ir tai, kad ieškovas kaip vienas iš vykdymo proceso dalyvių, turi pareigą ginti savo teises savalaikiai ir teikti duomenis bei domėtis vykdymo veiksmais laiku, nes nesavalaikis įrodymų pateikimas (2017-05-23 turto įvertinimas), kai turtas jau buvo parduotas iš antrųjų varžytynių 2017 m. gegužės 4 d., tik rodo ieškovo nesąžiningumą ir siekį vilkinti procesą. Taigi, teismui ieškovas nepateikė neginčijamų duomenų, kurių pagrindu teismas galėtų daryti išvadą, kad turtinės teisės yra įvertintos antstolio už kainą, neatitinkančią to meto rinkos kainos.
 11. Dar daugiau, nors ieškovas užsakė atlikti Žemės sklypo su gyvenamuoju namu vertinimo ataskaitą (vykdomosios bylos lapas 228), parengta ataskaita su joje nurodyta didesne turto verte nei buvo nustatęs antstolis, ieškovui turėjo būti žinoma nuo 2017 m. gegužės 23 d. (įteikimo užsakovui data), tačiau dar iki prašomo pripažinti negaliojančiu turto pardavimo iš varžytynių akto surašymo, ieškovas ne tik neskundė antstolio veiksmų, bet net ir neinformavo antstolio apie atliktą turto vertinimą. Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos, turto ataskaita antstolio kontoroje registruota 2017 m. liepos 17 d., todėl teismo vertinimu, tik patvirtina ieškovo siekį vilkinti vykdymo procesą bei ieškovo teiginių apie turto pardavimą per maža kaina nepagrįstumą ir paties ieškovo nesąžiningumą.
 12. Kita vertus, CPK 704 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta skolininko teisė iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklapyje surasti arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją. Tai reiškia, jog ieškovas, žinodamas apie paskelbtas varžytynes, turėjo galimybę pasiūlyti pirkėją, kuris sutiktų už šias turtines teises į turimus daiktus sumokėti didesnę, negu nustatyta turto arešto akte arba paskelbta varžytynėse kainą (už jo manymu tinkamą kainą). Tačiau tokia savo teise ieškovas nepasinaudojo, taip patvirtindamas savo argumento dėl galimybės turtines teises į turtą parduoti už didesnę kainą, nepagrįstumą.
 13. Įvertinus nurodytas aplinkybes, daroma išvada, kad CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punkto aplinkybė nebuvo įrodyta, todėl nėra pagrindo panaikinti 2017 m. gegužės 26 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą. Atsižvelgus į aptartas aplinkybes darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju antstolis tinkamai įgyvendino CPK 681 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą savo pareigą įkainoti areštuotą turtą rinkos kainomis, bei CPK 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pareigą nustatyti teisingą turto kainą pirmosioms ir antrosioms varžytynėms.
Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo
 1. LR CPK 93 straipsnyje nustatyta jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovui kaip pralaimėjusiai šaliai, jo turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovas UAB „Pango Lt“ prašė priteisti viso 1778,70 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir pateikė patirtas išlaidas patvirtinančius duomenis. Teismas įvertinęs atsakovo UAB „Pango LT“ advokato suteiktų teisinių paslaugų pobūdį, jų apimtį, ginčo sudėtingumą, bylos bei pateiktų procesinių dokumentų apimtį ir sudėtingumą, teismo posėdžių skaičių ir trukmę, bei remdamasis 2015 m. kovo 19 d. LR teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 8.2 p., 8.16 p., 8.17 p., bei atsižvelgdamas į teisingumo ir protingumo principus, prieina prie išvados, kad yra pagrindas priteisti bylinėjimosi išlaidas prašoma apimtimi.
 2. Ieškovui 2017 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi byloje atidėtas 727 Eur žyminio mokesčio sumokėjimas iki teismo sprendimo byloje priėmimo, todėl ieškinį netenkinus, iš ieškovo priteistina 727 Eur bylinėjimosi išlaidų suma valstybei.
 3. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos sudaro 9,84 Eur ir priteistinos iš ieškovo valstybės naudai (CPK 92 str.).
 4. Ieškinį atmetus, 2017 m. rugsėjo 11 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės - įrašas viešajame registre dėl atsakovui UAB „Pango LT“ (į. k. 302345838, buveinės adresas Vingrių g. 21-6, Vilniuje) nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) ir gyvenamojo pastato, unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ), nuosavybės teisių perleidimo draudimo, uždraudžiant atsakovui minėtu nekilnojamuoju turtu disponuoti (įkeiti, užtikrinti savo ar trečiųjų asmenų prievolių vykdymą, pakeisti turto paskirtį; garantuoti ar bet kaip kitaip šį turtą apsunkinti), naikinamos.
Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 307 straipsnio 1 dalimi, 93 straipsniu, 150 straipsnio 2 d.,

Nutarė

4Ieškovo R. B. ieškinį atsakovams UAB „Pango LT“, antstoliui R. S. dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo atmesti.

5Priteisti iš ieškovo R. B. (a/k ( - ) atsakovui UAB „Pango LT“ (j. a. k. 302345838) 1778,70 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus septyniasdešimt aštuonis eurus 70 cnt.) ir Valstybei 736,84 Eur (septynis šimtus trisdešimt šešis eurus 84 centus) bylinėjimosi išlaidų.

6Panaikinti 2017 m. rugsėjo 11 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi taikytas laikinas apsaugos priemones - įrašą viešajame registre dėl atsakovui UAB „Pango LT“ (į. k. 302345838, buveinės adresas Vingrių g. 21-6, Vilniuje) nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) ir gyvenamojo pastato, unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ), nuosavybės teisių perleidimo draudimo, uždraudžiant atsakovui minėtu nekilnojamuoju turtu disponuoti (įkeiti, užtikrinti savo ar trečiųjų asmenų prievolių vykdymą, pakeisti turto paskirtį; garantuoti ar bet kaip kitaip šį turtą apsunkinti). Sprendimui įsiteisėjus, jo dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, išsiųsti vykdyti VĮ Registrų centrui.

7Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai