Byla A2-850-569/2015
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.2-354-210/2014

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo G. Ž. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.2-354-210/2014,

Nustatė

2Pareiškėjas G. Ž. prašo atnaujinti procesą Šiaulių apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr.2-354-210/2014. Nurodė, kad prašo procesą atnaujinti vadovaujantis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 7 punktu, kadangi D. R. nebuvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą, kurio teisinė padėtis procese turėjo būti skolininkas. Dėl svarbių priežasčių teismo posėdžiuose nedalyvavo pats atsakovas G. Ž..

3Ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Arumba“ bankroto administratorius teigia, kad atnaujinti procesą šioje byloje nėra pagrindo. Nurodo, kad pats D. R. nėra pareiškęs prašymo dėl proceso atnaujinimo, todėl G. Ž. šiuo atveju nėra tinkamas subjektas. Pažymi, kad pareiškėjo teiginiai, jog civilinė byla Nr. 2-354-210/2014 turi būti atnaujinta, nes šios bylos nagrinėjime nedalyvavo D. R., yra nepagrįsti, kadangi iš Šiaulių apygardos teismo išnagrinėtos civilinės bylos Nr. 2-354-210/2014 matyti, kad D. R. buvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Bankroto administratoriaus nuomone, kadangi D. R. buvo į bylą įtrauktas trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, jis žinojo apie vykstantį teismo procesą. Teigia, kad civilinėje byloje Nr. 2-354-210/2014 galutiniu sprendimu nebuvo nei tiesiogiai pasisakyta dėl D. R. teisių ar pareigų, nei teismo sprendimu buvo sukurta teisių ar pareigų D. R., nei teismo sprendimu buvo pažeistos D. R. teisės ir interesai. Bankroto administratorius nurodo, kad iš pareiškėjo patikslinto prašymo nėra galimybės nustatyti, kokios būtent naujos esminės aplinkybės jam tapo žinomos; kada jos tapo žinomos ir, ar šios aplinkybės egzistavo bylos nagrinėjimo metu. Bankroto administratorius prašo pareiškėjui G. Ž. skirti 5792 Eur baudą už piktnaudžiavimą savo procesinėmis teisėmis, 50 procentų šios baudos sumokant bankrutavusiai UAB „Arumba“.

4Prašymas atmestinas.

5Dėl proceso atnaujinimo pagrindo

6Proceso atnaujinimas, kaip išimtinė subjektinių teisių gynybos forma, turi turėti teisinę prasmę ir atspindėti šios procedūros ekstraordinarumą, jos išimtinį pobūdį. Vienas iš esminių teisės viršenybės principo elementų – teisinio apibrėžtumo principas. Vadovaujantis šiuo principu, prašymai atnaujinti procesą gali būti peržiūrėti tik esant proceso atnaujinimo pagrindui bei tuos pagrindus taikant ne formaliai. Teisinis reglamentavimas, pagal kurį procesas susijęs su daugkartinio įsiteisėjusio sprendimo peržiūrėjimo rizika, yra nesuderinamas su teisinio apibrėžtumo principu, todėl įstatyme bylos šalims nesuteikiama teisė atnaujinti procesą vien siekiant pakartotinio bylos nagrinėjimo. Nukrypimas nuo šio principo galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms.

7Į bylos nagrinėjimą neįtrauktas asmuo gali prašyti atnaujinti procesą tik vienu proceso atnaujinimo pagrindu – jeigu procesiniu sprendimu teismas nusprendė dėl jo materialiųjų teisių ar pareigų (CPK 365 str. 1 d., 366 str. 1 d. 7 p.). Į bylos nagrinėjimą neįtrauktas asmuo gali prašyti atnaujinti procesą tik vienu proceso atnaujinimo pagrindu – jeigu procesiniu sprendimu teismas nusprendė dėl jo materialiųjų teisių ar pareigų (CPK 365 str. 1 d., 366 str. 1 d. 7 p.). Tam, kad būtų galima atnaujinti procesą byloje aptariamu pagrindu, reikia nustatyti kelių teisinių faktų sudėtį: 1) teismas asmens, prašančio atnaujinti procesą, nebuvo įtraukęs į bylą dalyvaujančiu byloje asmeniu; 2) teismas baigiamuoju aktu nusprendė dėl šio asmens teisių ar pareigų tokiu būdu, kad pažeidė jo materialiąsias subjektines teises; 3) turi būti nustatyta, kad asmuo, prašantis atnaujinti procesą, neturi galimybių apginti savo pažeistų teisių ir teisėtų interesų įprastais pažeistų teisių gynimo būdais. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, proceso atnaujinti CPK 366 straipsnio 1 dalyje 7 punkte numatytu pagrindu negalima (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 20 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-187/2006; 2009 m. kovo 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-108/2009). Šios teismų praktikoje nustatytos proceso atnaujinimo minėtu pagrindu sąlygos patvirtina, kad proceso atnaujinimas yra išimtinė subjektinių teisių gynybos forma, kuria galima pasinaudoti tik nesant kitų procesinių galimybių apginti galimai pažeistas subjektines teises. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta teismas sprendžia, kad G. Ž. reikalauti atnaujinti bylos nagrinėjimą pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktą negali, kadangi jis šioje byloje buvo atsakovas. Jis turi teisę reikalauti atnaujinti procesą kitais pagrindais, tačiau šiame prašyme tokie pagrindai nenurodyti.

8Teismas pažymi, jog iš prijungtos civilinės bylos Nr. 2-354-210/2014 duomenų matyti, kad prašomoje atnaujinti civilinėje byloje Šiaulių apygardos teismas 2013 m. balandžio 9 d. nutartimi į bylą trečiuoju asmeniu be savarankiškų reikalavimų įtraukė D. R., todėl pareiškėjo nurodytos aplinkybės, kad civilinė byla Nr. 2-354-210/2014 turi būti atnaujinta, nes šios bylos nagrinėjime nedalyvavo D. R. yra nepagrįstos. Teismo vertinimu, tai dar viena priežastis dėl ko nėra pagrindo atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimo CPK 366 straipsnio 1 dalyje 7 punkte numatytu pagrindu.

9Dėl baudos skyrimo

10Ieškovo bankrutavusios UAB „Arumba“ bankroto administratorius prašo pareiškėjui G. Ž. skirti 5 792 Eur bauda už piktnaudžiavimą savo procesinėmis teisėmis, 50 procentų šios baudos sumokant bankrutavusiai UAB „Arumba“.

11Pažymėtina, kad CPK 7 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta pareiga šalims procesinėmis teisėmis naudotis tinkamai, sąžiningai, jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu.CPK 95 straipsnyje yra įtvirtinti du savarankiški atsakomybės už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis taikymo pagrindai: 1) nesąžiningas nepagrįsto ieškinio (skundo) pareiškimas, 2) sąmoningas veikimas prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą.Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010; 2012 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2012 ir kt.).

12Teismas nenustatė, kad G. Ž. piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis ir jam turi būti skirta bauda. Ieškovas kreipėsi į teismą, turėdamas teisę prašyti atnaujinti procesą šioje byloje (CPK 5 straipsnio 1 dalis). Šis jo veiksmas yra teisėtas ir pagrįstas. Tai, kad prašymas pateiktas netinkamais pagrindais ir atmestas, savaime nereiškia, jog jo pateikimas yra pareiškėjo piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Atsižvelgiant į tai, bankrutavusios UAB „Arumba“ prašymas dėl baudos skyrimo pareiškėjui G. Ž., atmestinas.

13Dėl bylinėjimosi išlaidų

14Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartimi buvo atidėtas 481 Eur žyminio mokesčio dalies sumokėjimas iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo. Atmetus G. Ž. prašymą dėl proceso atnaujinimo, teismas priteisia šią sumą iš pareiškėjo G. Ž. (CPK 93 straipsnio 3 dalis).

15Taip pat, teismas byloje patyrė 4,19 Eur išlaidų už procesinių dokumentų siuntimą, todėl iš pareiškėjo priteistina 4,19 Eur pašto išlaidų valstybei (CPK 88 straipsnis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsniu, 93 straipsnio 3 dalimi, 290 – 291 straipsniais,370 straipsnio 2ir 3 dalimis, teismas

Nutarė

17Atsisakyti atnaujinti procesą Šiaulių apygardos teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr.2-354-210/2014 (teisminio proceso Nr.2-58-3-00545-2011-6).

18Priteisti iš pareiškėjo G. Ž. (a.k( - ) 481 Eur (keturis šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą) žyminio mokesčio valstybei ir 4,19 Eur (keturis eurus 19 centų) pašto išlaidų valstybei.

19Atmesti ieškovės bankrutavusios UAB „Arumba“ prašymą skirti G. Ž. baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

20Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai