Byla 2A-530-254/2014

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Dalės Burdulienės (pranešėja), Leono Jachimavičiaus ir Egidijaus Tamašausko (kolegijos pirmininkas), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės UAB „Sūduva Motor Sport” apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2075-91/2013 pagal ieškovės UAB „A2SM” ieškinį atsakovei UAB „Sūduvos Motor Sport“ dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų ieškovės pusėje UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“ (buvęs AB „Hidroprojektas“), ir atsakovės UAB „Sūduva Motor Sport“ priešieškinį ieškovei UAB „A2SM“ dėl 2012 m. kovo 20 d. projektavimo darbų atidavimo–priėmimo akto pripažinimo negaliojančiu bei žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė (vykdytoja) ir atsakovė (užsakovė) 2009 m. birželio 2 d. sudarė Projektavimo darbų sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo parengti Kartų trasos, kempingo ir motelio su restoranu Marijampolėje techninį projektą. Ieškovė nurodė, kad pagal Projektavimo darbų sutartį atliktus darbus atsakovė projektavimo darbus už 88 330 Lt (+ PVM) priėmė 2012 m. kovo 20 d. Projektavimo darbų atidavimo–priėmimo aktu ir jokių pretenzijų akte dėl atliktų projektavimo darbų kokybės nenurodė. Šio akto pagrindu ieškovė 2012 m. kovo 21 d. išrašė ir atsakovei apmokėjimui pateikė PVM sąskaitą faktūrą serija A2SM Nr. 12/005, kurią atsakovė priėmė ir pasirašė. Ieškovė pareiškė Marijampolės rajono apylinkės teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės 30 822 Lt skolą, 7,51 proc. dydžio procesines palūkanas, 958 Lt delspinigius ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodo, jog atsakovė už techninį projektą iki šiol neatsiskaitė, ji yra sumokėjusi tik 48 675 Lt, todėl likusią 30 822 Lt sumą prašo priteisti.

5Atsakovė pareiškė priešieškinį, kuriuo parašė tarp šalių pasirašytą 2012 m. kovo 20 d. projektavimo darbų atidavimo–priėmimo aktą pripažinti negaliojančiu ir priteisti iš ieškovės 203 852 Lt žalos atlyginimą, 6 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė nesutiko su ieškovės nurodyta aplinkybe, jog apeliantė darbus yra priėmusi, dėl ko reiškė savarankišką reikalavimą dėl atidavimo–priėmimo akto, pasirašyto ieškovės, atstovaujamos A. S., ir atsakovės, atstovaujamos R. S., pripažinimo negaliojančiu. Atsakovė nurodė, kad aktą pasirašė neįgaliotas asmuo. 2010 m. vasario 18 d. buvo pasirašytas Priedas Nr. 3 (Jungtinės darbų atlikimo ir atlygio mokėjimo grafikas), kurioje šalys susitarė dėl darbų atlikimo terminų bei apmokėjimo už juos. Pagal šalių sutartas sąlygas ieškovė (vykdytoja) savo įsipareigojimus privalėjo įvykdyti taip, kad pagal Projektavimo darbų sutarties sąlygas ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo 30 d. būtų išduotas leidimas statybai. Tačiau leidimas statybai gautas tik 2012 m. kovo 6 d., po dviejų metų. Atsakovė darbus priimti atsisako, nes dėl termino praleidimo darbų rezultatas jai prarado prasmę, todėl reikalauja žalos atlyginimo (CK 6.652 str. 4 d).

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013 m. spalio 28 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai, o priešieškinį atmetė. Teismas padarė išvadą, jog ieškovė darbus atliko tinkamai, o atsakovė ieškovės atliktus darbus priėmė. Padarydamas tokias išvadas, teismas rėmėsi aplinkybe, jog yra pasirašytas atliktų darbų aktas. Teismas konstatavo, jog atidavimo–priėmimo akto ir PVM sąskaitos faktūros įteikimas atsakovės darbuotojui R. S. yra tinkamas įteikimas. Pagal CK 2.49 str. 3 d. visas susirašinėjimas su juridiniu asmeniu yra laikomas tinkamu, kai jis vyksta juridinio asmens buveinės adresu. Juridiniam asmeniui siunčiamus dokumentus gali priimti bet kuris juridinio asmens buveinėje esantis darbuotojas. Teismas sprendė, kad jau 2009 m. spalio 21 d. buvo galima kreiptis į savivaldybę dėl statybos leidimo išdavimo, o atsakovei nusprendus keisti dalį jau parengto techninio projekto sprendinių, nusikėlė statybos leidimo išdavimas dėl pačios atsakovės kaltės.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Atsakovė (toliau apeliantė) apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2013 m. spalio 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti visiškai. Teismas, pasisakydamas dėl akto galiojimo, nepagrįstai nesirėmė materialinėmis teisės normomis, o jo galiojimo klausimą aiškino per procesines teisės normas, numatančias procesinių dokumentų įteikimą. Apeliantė nesutiko su ieškovės nurodyta aplinkybe, jog atsakovė darbus yra priėmusi. Apie tokio akto egzistavimą apeliantei tapo žinoma tik iš teismo gavus ieškinį, nes aktas pasirašytas neįgalioto asmens. Aktą pasirašė bendrovės mechanikas R. S., kuris neturi teisės veikti bendrovės vardu. Šis asmuo pasirašė tik jam antstolio įteikiamus dokumentus, bet dokumentų (atidavimo–priėmimo akto ir PVM sąskaitos faktūros) apeliantei realiai neperdavė. Byloje kilo ginčas ne dėl dokumentų (akto ir sąskaitos) įteikimo, o dėl akto galiojimo. Teismui buvo paaiškinta, kad buvo aktuojami darbai kaip atlikti, nors net nebuvo pradėti vykdyti, todėl apeliantė tokį aktą laiko teisėtu bei nepagrįstu. Tačiau dėl šių atsakovės argumentų ir motyvų teismas nieko nepasisakė. Teismas, vertindamas kilusį tarp šalių ginčą, turėjo vertinti tiek pačios sutarties sąlygas, tiek ir visus sutarties priedus, tame tarpe ir šalių susitarimą sudarytą 2010-02-18 (priedas Nr. 2 ir Priedas Nr. 3), tačiau šių įrodymų nevertino, dėl ko ir padarė nepagrįstas ir neteisėtas išvadas. Darbai 2009-10-21 atlikti nebuvo ir negalėjo būti, nes dėl darbų atlikimo bei jų terminų susitarta tik 2010-02-18 (Priedas Nr. 2 ir Priedas Nr. 3) ir būtent pagal minėtus priedus ir turėjo būti pilnai įvykdyti sutartiniai ieškovo įsipareigojimai, bei vertinami ieškovo veiksmai bei elgesys. Taip pat buvo atkreiptas teismo dėmesys, kad projektavimo darbų atidavimo-priėmimo aktas datuotas 2012-03-20, o pasirašytas 2013-02-20. Todėl, bet kokiu atveju, net ir laikant minėtą dokumentą kaip rašytinį įrodymą apie darbų atlikimą ir perdavimą apeliantei, laikytina, kad darbai jai priduoti 2013-02-20. Dėl ko nėra pagrindo išvadai, kad ieškovė tinkamai atliko savo įsipareigojimus pagal sutartį. Ieškovė neatliko jokių projekto derinimų su valstybinėmis institucijomis bei neatliko ekspertizės, nes visa tai atliko apeliantė savo jėgomis ir lėšomis. Todėl ieškovė neturėjo teisės ir pagrindo reikalauti už tai ko jis nėra atlikusi. Tačiau teismas dėl šių apeliantės argumentų ir motyvų priimtame teismo sprendime nieko nepasisakė, ir kodėl šiuos argumentus atmeta, nenurodė. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad apeliantė kalta, nes ji keitė techninio projekto sprendinius. 2010 m. vasario 18 d. buvo pasirašytas Priedas Nr. 3 (Jungtinis darbų atlikimo ir atlygio mokėjimo grafikas), kurioje šalys būtent ir susitarė dėl konkrečių atliktinų darbų, jų atlikimo terminų bei kainos už atliekamus darbus: Projektinių pasiūlymų parengimas nuo 2009-06-02 iki 2009-09-01; Techninio projekto parengimas nuo 2009-09-01 iki 2009-10-22; Techninio projekto korektūra nuo 2010-02-18 iki 2010-03-08; Projekto derinimai (ekspertizė ir leidimas statybai) nuo 2010-03-08 iki 2010-03-30; Projekto vykdymo priežiūra nuo statybos pradžios iki statybos pabaigos. Todėl ginčas ir yra kilęs, kad ieškovė neįvykdė 2010-02-18 savo įsipareigojimų pagal šalių sutartas sąlygas pagal Priedą Nr. 3 ir Priedą Nr. 2, todėl jai ir tenka atsakomybė už prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą ar netinkamą jų įvykdymą.

10Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo 2013 m. spalio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Ieškovė nurodo, jog ji vykdė į jos darbų apimtį įeinančius techninio projekto parengimo darbus, t. y. motelio, tribūnos su restoranu ir VIP patalpomis, kartingų techninio aptarnavimo pastato su parduotuve architektūrinę, konstruktyvinę ir vidaus inžinerinių tinklų dalis. Visas kitas techninio projekto dalis rengė trečiasis asmuo, kuris buvo sudaręs atskirą sutartį. Visus darbus, išskyrus vykdymo priežiūros, ieškovė atliko, o už neatliktus darbus ji pinigų priteisti ir neprašo. Po darbų atlikimo, apeliantei vengiant priimti darbus, ieškovė tiek elektroniniu paštu siuntė, tiek per antstolį teikė apeliantei aktą ir PVM sąskaitą faktūrą, o jos darbuotojas priėmė šiuo dokumentus ir pasirašė. Pagal Sutarties 6.1 punktą atsakovas, gavęs projektavimo darbų atidavimo-priėmimo aktą, privalėjo per 5 dienas priimti darbus, pasirašydamas pateiktą aktą; arba per tą patį terminą pareikšti motyvuotą paaiškinimą, kodėl nepasirašomas aktas. Šiuo atveju nė vienos iš šių išimčių, kurios suteiktų atsakovui pagrindą atsisakyti priimti ieškovo darbus, nebuvo (užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje nurodytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis)). Nors atsakovas vengė pasirašyti minėtą aktą, atsakovas faktiškai ieškovo atliktus projektavimo darbus priėmė ir parengtomis Techninio projekto dalimis pasinaudojo, nes jis kreipėsi į savivaldybę dėl statybos leidimo išdavimo ir jam 2013-03-06 buvo išduotas statybos leidimas. Byloje yra 2009-10-21 Bendrosios ekspertizės aktas Nr. 09-125. Iš jo matyti, kad buvo patikrintas Techninis projektas (tiek ieškovo, tiek UAB „Hidroprojektas“ rengtos projekto dalys) ir buvo nustatyta, kad kartingų trasos su moteliu ir kempingo techninis projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, privalomųjų projektų rengimo dokumentų ir kitų statybos teisės aktų reikalavimus, o projektą galima tvirtinti. Todėl, kaip pagrįstai konstatavo teismas, jau 2009-10-21 buvo galima kreiptis į savivaldybę dėl statybos leidimo išdavimo. Taip pat pagrįstai byloje nustatyta, kad atsakovas nusprendė keisti dalį jau parengto ir ekspertizę praėjusio techninio projekto sprendinių, dėl ko techninis projektas buvo koreguojamas ir nusikėlė statybos leidimo išdavimas.

11Trečiasis asmuo atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo 2013 m. spalio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Byloje esantys duomenys neabejotinai patvirtina, jog apeliantės atstovas pasirašė projektavimo darbų atidavimo–priėmimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą Nr. 12/005, tuo pačiu patvirtindama, kad projektas yra parengtas pagal 2009-06-02 Projektavimo darbų sutartį. Todėl apeliantė, priimdama suteiktas paslaugas ir pasirašydama aktą bei PVM sąskaitą faktūrą Nr. 12/005, sutiko su viso darbo atlikimo galutiniu terminu - 2012-03-20. Atitinkamai laikytina, jog ieškovė įvykdė savo pareigas, nustatytas sutartyje ir jos veiksmai nebuvo neteisėti.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Jeigu apeliacinis teismas konstatuoja absoliutų sprendimo negaliojimo pagrindą (-us), apeliacinis skundas nagrinėjamas neatsižvelgiant į apeliaciniame skunde nustatytas bylos nagrinėjimo ribas.

14Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė (vykdytoja) ir atsakovė (užsakovė) 2009-06-02 sudarė Projektavimo darbų sutartį (t. 1, b. l. 4–7), pagal kurią ieškovė įsipareigojo parengti Kartų trasos, kempingo ir motelio su restoranu Marijampolėje techninį projektą. Šios bylos ieškinio dalyje tarp šalių kilęs ginčas dėl apeliantės prievolės sumokėti ieškovei už techninį projektą 30 822 Lt pagal PVM sąskaitą faktūrą serija A2SM Nr. 12/005 (t. 1, b. l. 13), kurią ieškovė išrašė pagal 2012-03-20 projektavimo darbų atidavimo–priėmimo aktą (t. 1, b. l. 13). Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas sprendė, kad projektavimo darbų atidavimo–priėmimo aktą priėmė atsakovo darbuotojas R. S. (mechanikas), jį pasirašė ir nepareiškė jokių pastabų dėl darbų kokybės, todėl atsakovė prarado teisę darbų trūkumų faktu remtis ateityje bei konstatavo, kad ieškovė paslaugas pagal 2009-06-02 Projektavimo darbų sutartį atliko tinkamai, o aktas sukelia apeliantei prievolę sumokėti 30 822 Lt likusią skolą pagal kartu su aktu pateiktą PVM sąskaitą faktūrą serija A2SM Nr. 12/005.

15Atsakovė pareiškė priešieškinį, kuris su ieškiniu susijęs taip, kad patenkinus jį, bus visiškai ar iš dalies nebegalima tenkinti pradinio ieškinio (CPK 143 str. 2 d. 2 p.). Priešieškiniu ji prašė pripažinti negaliojančiu 2012 m. kovo 20 d. projektavimo darbų atidavimo–priėmimo aktą ir priteisti iš ieškovės 203 852 Lt žalos atlyginimą, kuomet dėl darbo atlikimo galutinio termino praleidimo ji patyrė nuostolius. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliante, kad teismas jos priešieškinio dėl 2012-03-20 projektavimo darbų atidavimo–priėmimo akto pripažinimo negaliojančiu iš esmės neišnagrinėjo, nes apie jo priėmimą sprendė tik pagal CPK 123 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatas. Šioje byloje teismas susikoncentravo vien tik į projektavimo darbų atidavimo–perdavimo akto ir PVM sąskaitos faktūros įteikimo procedūrą, tačiau neatkreipė dėmesio į tai, kad atsakovės darbuotojas R. S. pasirašė ne tik ant dokumento apie darbų atidavimo–perdavimo akto įteikimą jam (t. 1, b. l. 15), bet ir ant paties projekto darbų atidavimo–perdavimo akto (t. 1, b. l. 13) bei PVM sąskaitos faktūros (t. 1, b. l. 14). Tuomet teismas visiškai nenagrinėjęs priešieškinyje nurodytų aplinkybių dėl to, kad šis asmuo negalėjo priimti ieškovės atliktų darbų ir pasirašyti atidavimo-perdavimo akto, kurio, atsakovės teigimu, net neperdavė atsakovei, neturėjo pagrindo spręsti, kad aktą pasirašęs asmuo, negali reikšti pretenzijų. Šiuo aspektu pažymėtina, kad Sutartyje numatyta darbų perdavimo ir priėmimo tvarka, pagal kurią užsakovas darbus priima etapais, gavęs vykdytojo pranešimą apie pagal Sutartį numatyto darbų etapo užbaigimą. Pagal Sutarties Priedą Nr. 3 buvo numatyta keletas darbų etapų, todėl sprendžiant dėl priešieškinio būtina nustatyti kaip buvo laikomasi Sutartimi nustatytos darbų priėmimo tvarkos. Jeigu išnagrinėjus priešieškinį paaiškėtų, kad aktas buvo pasirašytas tik vienašališkai, tai CK 6.694 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta nuostata, suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridinę galią, yra speciali, taikoma išskirtinai statybos rangos santykiuose kaip priemonė, užkertanti kelią užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vengti vykdyti kitas sutartines pareigas, todėl ne statybos rangos santykiams ši teisės norma netaikytina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Š. TŪB „Be priekaištų“ v. UAB „Modesta“, bylos Nr. 3K-3-17/2007; 2009 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Minestas“ v. „Rialsta“, bylos Nr. 3K-3-317/2009; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Glijas“ v. UAB „Serneta“, bylos Nr. 3K-3-484/2007; 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Parama“ v. AB firma „VITI“, bylos Nr. 3K-3-521/2011). Ginčas šioje byloje kilęs iš projektavimo darbų rangos teisinių santykių. Šiuos santykius reguliuoja CK šeštosios knygos XXXIII skyriaus ketvirtajame skirsnyje išdėstytos teisės normos, o šio skyriaus pirmojo skirsnio normų nustatytos taisyklės, remiantis CK 6.644 straipsnio 2 dalimi, taikomos ir projektavimo darbų rangai, jeigu ko kita nenustato specialiosios projektavimo darbų rangą reglamentuojančios teisės normos. Todėl dėl atliktų darbų priėmimo teismas turėjo spręsti pagal Sutarties 6 punkto ir CK 6.662 straipsnio nuostatas bei nustatyti, kas turėjo teisę ginčo darbus priimti ir kt. Sutiktina su apeliantės argumentais, kad teismas, 2012-03-20 projektavimo darbų atidavimo–priėmimo akto pasirašymą vertinęs pagal procesinės teisės normas dėl procesinių dokumentų įteikimo tvarkos ir padaręs išvadą, kad atsakovė šį aktą pasirašė, visiškai netyrė ir nenustatinėjo Sutarties sąlygų dėl atliktų projektavimo darbų kiekio, terminų ir darbų kainos, dėl ko šalys susitarė 2010-02-18 Priedu Nr. 2 prie Sutarties, patikslindami projektavimo užduotį (1 t., b.l. 11) bei Priedu Nr. 3 nustatydami projekto įvykdymo terminus ir kainą (1 t., b.l. 12). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad 2012-03-20 projektavimo darbų atidavimo–priėmimo akte atlikti darbai nėra detalizuoti (1 t., b.l. 13), o nurodyta, kad priduodamas Kartų trąsos, kempingo ir motelio su restoranu Marijampolėje, techninis projektas. Pagal Sutartį buvo nustatyta 88 330,00 Lt projektavimo darbų kaina su PVM. Sutarties Priedu Nr. 3 buvo susitarta, kad darbų kaina iš viso 90 750 Lt su PVM, t.y. sutartinė kaina padidėjo nuo 77 350 Lt iki 90 750 Lt (Sutarties 2.1 p.). Pastarajame priede buvo nustatyta konkrečių darbų (etapų) kaina: projektinių pasiūlymų, techninio projekto rengimo, jo korektūros, projekto derinimo, ekspertizės ir leidimo statybai bei projekto vykdymo priežiūros. Apeliantė nurodė, kad ieškovė neturėjo išlaidų dėl ekspertizės, nes už ją sumokėjo pati atsakovė, ieškovė taip pat neatliko projekto vykdymo priežiūros. Teismo sprendime nėra nurodyta už kokius konkrečiai ieškovės atliktus darbus teismas priteisė iš atsakovės 39 655,00 Lt, to negalima nustatyti ir pagal 2012-03-20 projektavimo darbų atidavimo–priėmimo aktą bei 2012-03-21 PVM sąskaitą faktūrą. Teismas, nepasisakydamas dėl apeliantės argumentų ir jos bei kitų proceso dalyvių pateiktų įrodymų (pvz.: t. 2, b. l. 38–44), šios reikalavimo dalies iš esmės neišsprendė. Pažymėtina, kad darbų priėmimo–perdavimo aktas yra įrodymų šaltinis apie tai, ar pagal rangos (šiuo atveju projektavimo darbų) sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ir ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2005; 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2005; 2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; kt.). Kaip jau nurodyta pirmiau, nagrinėjamu atveju ginčijamas 2012-03-20 projektavimo darbų atidavimo-priėmimo aktas yra neinformatyvus, todėl tai suponuoja teismui pareigą aiškintis jo turinį sudarančias aplinkybes, kad byla būtų išnagrinėta visapusiškai ir objektyviai (CPK 185 str.).

16Teisėjų kolegija taip pat sutinka su apeliante, kad teismo išvada, jog leidimas statybai galėjo būti išduotas jau 2009-10-22, padaryta neišnagrinėjus ir neįvertinus tai, kad šalys bendru susitarimu, pasirašant Priedą Nr. 3, susitarė dėl konkrečių darbų bei jų atlikimo terminų, t.t., kad nuo 2010-02-18 iki 2010-03-08 bus atliekama techninio projekto korektūra, o projekto derinimo darbai bus atlikti iki 2010-03-30. Ieškovė teigdama, kad nepažeidė sutartinių terminų turėjo pareigą įrodyti atsakovės veiksmus keičiant projektinę užduotį po 2010-02-18 (CPK 178 str.). Byloje yra 2013-06-11 trečiojo asmens raštas dėl pakeitimų, kurie buvo padaryti rengiant projekto dalis, tačiau teismas netyrė ir nesiaiškino, kokie tai buvo susitarimai ir pakeitimai, nes jie buvo padaryti ne prie šalių 2009-06-02 Sutarties su papildomais susitarimais (1 t., b.l. 44). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. lapkričio 13 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2009 pažymėjo, kad rangos sutartiniuose santykiuose PVM sąskaitos faktūros vertintinos tik kaip dokumentai, kuriais rangovas įformina mokėjimo reikalavimus, o ne joks sutikimas su atliktais darbais ar jų priėmimo įforminimas. Todėl, priešingai nei teigia trečiasis asmuo atsiliepime į apeliacinį skundą, PVM sąskaitos faktūros ir akto pasirašymas nėra joks sutikimas su atliktų darbų galutiniu terminu – 2012-03-20.

17Remiantis CK 6.652 straipsnio 4 dalimi, rangovui pažeidus viso darbo atlikimo galutinį terminą, užsakovas turi teisę atsisakyti priimti įvykdžius prievolę atliktą darbą ir pareikalauti iš rangovo atlyginti dėl termino praleidimo padarytus nuostolius, jeigu dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę. Toks teisinis reguliavimas suponuoja, kad užsakovas rangos sutartiniuose santykiuose rangovui praleidus viso darbo galutinį terminą turi teisę atsisakyti priimti įvykdžius prievolę atliktą darbą ir pareikalauti iš rangovo atlyginti dėl terminio praleidimo padarytus nuostolius tik tuo atveju, jei darbų įvykdymas tokiomis sąlygomis užsakovui prarado prasmę. Atsakovė būtent pareiškė priešieškinį šiuo pagrindu, dėl kurio sprendimas negali būti priimtas neišnagrinėjus visapusiškai ir objektyviai pirmiau nurodytų teisiškai reikšmingų aplinkybių dėl šalių Sutarties su jos papildymais sąlygų vykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-6/2009).

18Šios bylos kontekste pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas turi teisę perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kai nustatomos šioje teisės normoje nustatytos jos taikymo sąlygos, būtent kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista jos esmė ir kad pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmės išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. B. PĮ „RBPĮ“ v. V. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-82/2005; 2007 m. spalio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. K. v. R. I., bylos Nr. 3K-3-375/2007; 2008 m. kovo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje „Polygrade L.L.C.“ ir kt. v. M. S. firma „Ugrima“, bylos Nr. 3K-3-168/2008; kt.). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija konstatuoja, kad nutartyje nurodyti pirmosios instancijos teismo padaryti procesinės ir materialinės teisės normų pažeidimai, susiję su netinkamu teisės normų pritaikymu, neišnagrinėtų teisiškai reikšmingų aplinkybių apimtimi ir pobūdžiu sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą teismo sprendimą ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui dėl neatskleistos bylos esmės, kuomet pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

19Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

20panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 28 d. sprendimą ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai