Byla e2-1886-842/2015
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Stukaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Uždarosios akcinės bendrovės „Sostinės kreditai|“ ieškinį atsakovui T. K. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 381,92 EUR skolos, 88,91 procentus sutartinių palūkanų nuo 300,00 EUR kredito sumos nuo 2015-08-20 iki visiško prievolės įvykdymo, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 450,00 EUR žalos už skolos administravimą ir visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2015-09-11 pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nuostatas (viešo paskelbimo būdu), tačiau jis per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, todėl priimamas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

4Ieškinyje išdėstytų aplinkybių patvirtinimui ieškovas pateikė šiuos rašytinius įrodymus: skolos detalizacijos pažymą, vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) bendrąsias ir specialiąsias sąlygas, pretenziją mokėjimo nurodymus, VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro išrašą, sąskaitas faktūras. Taip pat ieškovas pateikė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius rašytinius įrodymus: mokėjimo nurodymus.

5Ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Ieškovas ir atsakovas 2015-04-01 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 300,00 EUR kreditą, bei pagal kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą ir sumokėti 188,34 EUR paskolos kainą iki 2016-04-01. Atsakovas netinkamai vykdė savo įsipareigojimus pagal minėtą sutartį, dėl ko susidarė 381,92 EUR įsiskolinimas, kurį sudaro: 300,00 EUR negrąžintas kreditas, 78,90 EUR nesumokėta dalis paskolos kainos, 1,14 EUR kompensacinės palūkanos, 1,88 EUR delspinigiai. Byloje duomenų apie tai, kad skola būtų sumokėta, nėra.

7Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (CK 6.886 str. 1 d.). CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu (CPK 178, 185 str.), todėl ieškovui iš atsakovo priteistinas 300,00 EUR negrąžintas kreditas ir 78,90 EUR nesumokėta dalis bendros vartojimo kredito kainos (CK 6.38 str., 6.59 str., 6.205 str., 6.256 str. 1 d., 6.886 str. 1 d., sutarties bendrųjų sąlygų 3.1.1).

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1,14 EUR kompensacines palūkanas ir 1,88 EUR delspinigius. Kaip matyti iš ieškovo pateiktos skolos detalizacijos, palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti nuo nesumokėtos sumos. Tarp šalių sudarytos sutarties specialiosios sąlygose numatyta, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais mokamos netesybos ir palūkanos – 88,91 procentų metinės palūkanos nuo sutartimi nustatytos kredito grąžinimo dienos iki realaus kredito gavėjo įsipareigojimo grąžinti kreditą įvykdymo, o kredito gavėjui laiku nesumokėjus palūkanų ar kitų mokėjimų pagal sutartį, kredito davėjo pareikalavus, jis privalo mokėti 0,05 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą mokėti dieną nuo laiku nesumokėtų sumų. Palūkanų bei delspinigių mokėjimas, praleistus terminus sumokėti įmokas, numatytas ir sutarties bendrųjų sąlygų 7.4, 7.7 punktuose.

9Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra didesni, todėl ieškovo apskaičiuotos kompensuojamosios palūkanos įskaitytinos į delspinigių dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistini 1,88 EUR delspinigiai, o ieškovo reikalavimas dėl 1,14 EUR kompensuojamųjų palūkanų priteisimo atmetamas.

10CK 6.872 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad paskolos gavėjas negali būti atleistas nuo palūkanų kaip atlyginimo už naudojimąsi paskolos suma mokėjimo tuo atveju, jei paskolos davėjas nutraukia paskolos sutartį paskolos gavėjui pažeidus įsipareigojimus grąžinti suteiktą paskolą ir mokėti sutartas palūkanas nustatytu terminu, išskyrus atvejus, jei tai nustatyta paskolos sutartyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2010). Pagal šalių sudarytos sutarties bendrųjų sąlygų 7.7 punktą sutartinės palūkanos, aptartos sutarties specialiosiose sąlygose, skaičiuojamos iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Iš sutarties specialiųjų sąlygų matyti, kad metinė palūkanų norma sudaro 88,91 procento. Minėtos palūkanos atlieka mokėjimo (atlyginimo už naudojimąsi suteiktu kreditu) funkciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003). Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad sutartis sudaryta nuotoliniu būdu, atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovas yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 str. 4 d., Vilniaus apygardos teismo 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo 2012-02-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85-280/2012). Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms. Pagal teismų praktiką palūkanos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Esant nurodytoms aplinkybėms darytina išvada, kad prašomos priteisti 88,91 procento dydžio sutartinės palūkanos yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos iki 0,05 procento per dieną dydžio, kuris sudaro 18,25 procento dydį per metus (0,05 procento * 365 d.) (CK 6.37 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo prašymas priteisti iš atsakovo 88,91 procento sutartines palūkanas nuo kredito sumos iki visiško prievolės įvykdymo tenkintinas iš dalies ir ieškovui iš atsakovės priteisiamos 18,25 procento dydžio sutartinės palūkanos už negrąžintą 300,00 EUR kredito sumą, skaičiuojant nuo 2015-08-21 (kreipimosi į teismą dienos) iki visiško kredito grąžinimo (sutarties bendrųjų sąlygų 7.7 p.), o likusi ieškovo reikalavimo dalis dėl sutartinių palūkanų priteisimo atmestina.

11CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. nustatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią mokėti praleistas terminas, jeigu sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2015-09-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, paskirstymo, grąžinimo ir priteisimo klausimus teismas turi išspręsti ex officio. Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 79 str.). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Jei ieškinys patenkinamas iš dalies, šios išlaidos ieškovui priteisiamos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.).

13Ieškovas pareiškė ieškinį 381,92 EUR dydžio sumai, už kurią mokėtinas 15,00 EUR žyminis mokestis. Teismas ieškinį patenkino iš dalies, priteisdamas 380,78 EUR, t. y. 99 procentus. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalies nuostatomis, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 14,85 EUR dydžio žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.,).

14Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 450 EUR patirtą žalą už skolos administravimą. Patirtas išlaidas ieškovas grindžia 2015-08-03 ir 2015-08-20 UAB „Krajonas“ išrašytomis PVM sąskaitomis faktūromis Nr. KRATP 2336 ir Nr. KRATP 2368 už skolos administravimą bendrai 450,00 sumai. Iš byloje esančių įrodymų darytina išvada, kad ieškovas minėtas išlaidas patyrė kreipiantis į teismą dėl atsakovo skolos su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo bei teikiant ieškinį. Atsižvelgiant į ieškovo nurodytą aplinkybę, šių išlaidų pobūdį, teismo vertinimu, šios išlaidos priskirtinos išlaidoms, susijusioms su bylos nagrinėjimu (CPK 88 str.), todėl šių išlaidų pagrįstumo klausimas spręstinas pagal bylinėjimosi išlaidas reglamentuojančias proceso teisės normas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kitokios atstovavimo išlaidos civilinio proceso dalyviui negali būti priteistos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015, 2015 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687/2015). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovo prašymas priteisti 450,00 EUR teisinės pagalbos išlaidų už procesinio dokumento parengimą, sumokėtų UAB „Krajonas“, atmestinas (CPK 56 str., 93 str., 88 str., 98 str.).,

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteisiamos, nes jų suma būtų mažesnė už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos finansų ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministrų 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 ,,Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“).

16Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 270, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškovo ieškinį patenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo T. K., asmens kodas ( - ) ieškovo UAB „Sostinės kreditai“, įmonės kodas 302513887, naudai: 300,00 EUR (tris šimtus eurų) negrąžinto kredito, 78,90 EUR (septyniasdešimt aštuonis eurus 90 ct) nesumokėtos dalies paskolos kainos, 1,88 EUR (vieną eurą 88 ct) delspinigių, 18,25 procentų sutartines palūkanas nuo 300,00 EUR kredito sumos nuo 2015-08-24 iki visiško prievolės įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 380,78 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2015-08-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 14,85 EUR (keturiolika eurų 85 ct) žyminio mokesčio.

19Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę CPK 287 str. nustatyta tvarka paduoti pareiškimą Utenos rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Stukaitė, rašytinio proceso... 2. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 381,92 EUR skolos, 88,91 procentus... 3. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks... 4. Ieškinyje išdėstytų aplinkybių patvirtinimui ieškovas pateikė šiuos... 5. Ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Ieškovas ir atsakovas 2015-04-01 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ),... 7. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja... 8. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1,14 EUR kompensacines... 9. Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų... 10. CK 6.872 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi... 11. CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų... 12. Bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, paskirstymo, grąžinimo ir priteisimo... 13. Ieškovas pareiškė ieškinį 381,92 EUR dydžio sumai, už kurią mokėtinas... 14. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 450 EUR patirtą žalą už... 15. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteisiamos, nes... 16. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 270, 285, 286, 287 straipsniais,... 17. ieškovo ieškinį patenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovo T. K., asmens kodas ( - ) ieškovo UAB „Sostinės... 19. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...