Byla e2A-1103-661/2019
Dėl sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo UAB „Vilniaus parkai”

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Alvydo Barkausko, teisėjų Andriaus Ignoto ir Jelenos Šiškinos, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (ieškovo) UAB „Liumeksis“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Liumeksis“ patikslintą ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei dėl sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo UAB „Vilniaus parkai”,

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas prašė panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės sprendimą, priimtą 2018-03-21 tarybos posėdyje, dėl trečiojo asmens UAB „Vilniaus parkai“ likvidavimo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad 1993-12-27 ieškovas ir trečiasis asmuo UAB „Vilniaus parkai“ sudarė vasaros kavinės ir prekybinio kiosko, esančių Bernardinų sode adresu ( - ), nuomos sutartį penkerių metų laikotarpiui, kuri 1993-12-30 susitarimu buvo iš dalies pakeista. 2001-05-21 minėta patalpų nuomos sutartis šalių susitarimu buvo pratęsta sekančiam penkerių metų terminui, o 2001-11-05 susitarimu patalpų nuomos terminas buvo pratęstas iki 2100-05-21. 2002-01-20 nuomojamose pastatuose kilo gaisras, kurio metu sudegė: pastatas kavinė – šašlykinė (toliau – pastatas) (po gaisro liko 37 procentai) ir pastatas – kioskas (po gaisro liko 40 procentai). Po gaisro liko tik minėtų pastatų pamatai. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Vilniaus parkai“ buvo suinteresuotas pastatų atstatymu, tačiau lėšų tam neturėjo, ieškovas ir UAB „Vilniaus parkai“ susitarė, kad ieškovas savo lėšomis ir jėgomis atstatys sudegusį Pastatą, o UAB „Vilniaus parkai“ perleis ieškovui dalį nuosavybės teisių į Pastatą. Dėl to buvo sudarytos sutartys bei atlikti įvairūs veiksmai. Ieškovo ir UAB „Vilniaus parkai“ ginčas dėl nuosavybės teisių į Pastatą nėra išspręstas, tačiau UAB „Vilniaus parkai“ direktorė pateikė atsakovui sprendimo dėl UAB „Vilniaus parkai“ likvidavimo projektą bei 2018-01-12 aiškinamąjį raštą. Šiame projekte nėra aptartas klausimas dėl UAB „Vilniaus parkai“ įsipareigojimų perėmimo. Likvidavus UAB „Vilniaus parkai“, nebeliks juridinio asmens, su kuriuo ieškovas bylinėjasi Lietuvos apeliaciniame teisme ir taip bus pažeistos ieškovo teisės ir interesai.

62.

7Atsakovas su pareikštu ieškiniu nesutiko. Teigė, kad paskirtas likvidatorius turi pareigą užtikrinti likvidavimo procedūrų teisėtumą. Įstatymas nedraudžia pradėti likvidavimo procedūrų, jeigu bendrovė turi neišspręstų teisminių ginčų su kitais subjektais, nes visus bendrovės atsiskaitymo su kreditoriais klausimus spręs paskirtas likvidatorius. Pažymėjo, kad ieškovas nenurodo nei vienos teisės normos, kurią atsakovas pažeidė. Ieškovas nepateikia įrodymų, kad likvidavimo procedūros pradėtos ir tęsiamos nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Atsakovas mano, kad ieškovas nėra UAB „Vilniaus parkai“ kreditorius, juos sieja nuomos santykiai.

83.

9Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus parkai” su pareikštu ieškiniu nesutiko, nes ieškovas neturi teisės ginčyti sprendimo, kadangi nėra Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.82 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo, o be to sprendimas yra teisėtas ir nepažeidžia ieškovo interesų.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

114.

12Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 15 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas konstatavo, kad ieškovas nėra trečiojo asmens kreditorius. Nors ieškovas nurodo, kad ateityje gali reikšti reikalavimą dėl investicijų į Pastatą priteisimo iš trečiojo asmens, tačiau negalėjo nurodyti savo kreditorinio reikalavimo dydžio. Tokia ieškovo pozicija yra pagrįsta tik prielaida, tikimybe, kad ateityje jis gali reikšti kreditorinį reikalavimą, nors šiuo metu kitoje civilinėje byloje bylinėjasi dėl ginčo Pastato dalies pripažinimo jo nuosavybe. Taigi, šiuo metu ieškovas nėra trečiojo asmens kreditoriumi, todėl teisės norminiai aktai nesuteikia ieškovui subjektinės teisės ginčyti Sprendimo. Pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, jog tarp ieškovo ir trečiojo asmens galioja Pastatų nuomos ir Žemės sklypo subnuomos sutartys. Remiantis CK 6.190 straipsnio 1 dalimi, kai viena sutarties šalis miršta ar likviduojama, šios šalies iš sutarties atsiradusios teisės ir pareigos pereina jos įpėdiniams (teisių perėmėjams), jeigu tai įmanoma pagal sutarties prigimtį, įstatymus ar sutartį. Pagal CK 6.494 straipsnio 1 dalį, kai išnuomoto daikto nuosavybės teisė iš nuomotojo pereina kitam asmeniui, registruotina nuomos sutartis lieka galioti naujam savininkui, jeigu iš nuomos sutarties atsiradusios teisės įstatymų nustatyta tvarka buvo įregistruotos viešame registre. Minėto straipsnio 3 dalimi nustatyta, jog išnuomoto daikto nuosavybės perėjimas iš nuomotojo kitam asmeniui yra pagrindas nuomos sutarčiai pasibaigti tik tokiu atveju, jeigu to reikalauja nuomininkas. Faktai apie sudarytą nuomos ir subnuomos sutartį yra įregistruoti ir išviešinti Nekilnojamojo turto registre, todėl jei ginčo pastatai pereis Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn, nuomos ir subnuomos sutartys liks galioti. Iš to seka, jog Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Sprendimas likviduoti UAB „Vilniaus parkai“ neturės įtakos nuomos ir subnuomos sutarties galiojimui, vykdymui bei iš jų kylančioms teisėms ir pareigoms. Jeigu teismas kitoje byloje pripažintų ieškovo nuosavybės teisę į dalį Pastato, tai taip pat neturėtų įtakos ginčo Sprendimo teisėtumui, nes tuomet šis turtas taptų ieškovo nuosavybe ir negalėtų būti perduotas atsakovui.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

145.

15Apeliantas (ieškovas) UAB „Liumeksis“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai.

165.1.

17Apeliantas nurodo, jog Lietuvos apeliaciniame teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2A-722-370/2018 pagal Ieškovo apeliacinį skundą dėl Ieškovo nuosavybės teisės į 88 proc. rekonstruojamo pastato, esančio ( - ), kuris nuosavybės teise šiuo metu priklauso Trečiajam asmeniui, pripažinimo. Taigi, nors Ieškovas šiuo metu nėra pareiškęs Trečiajam asmeniui kreditorinio reikalavimo pinigine išraiška, tačiau yra pareikštas kreditorinis reikalavimas dėl turto dalies. Todėl, sprendimo argumentas, jog šiuo metu Ieškovas nėra Trečiojo asmens kreditoriumi yra nepagrįstas ir neatitinkantis tarp Ieškovo ir Trečiojo asmens susiklosčiusios teisinės situacijos. Atitikamai, sprendimas likviduoti Trečiąjį asmenį pažeidžia Ieškovo, kaip Trečiojo asmens kreditoriaus teises ir interesus, o taip pat protingumo ir sąžiningumo principus.

185.2.

19Šiuo metu turtui, dėl kurio ginčas nagrinėjamas Lietuvos apeliaciniame teisme, civilinėje byloje Nr. e2A-722-370/2018, nėra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Tai atitinkamai reiškia, jog Trečiasis asmuo, kurio vardu yra registruota nuosavybės teisė į pastatą, esantį ( - ) turi visas teises perleisti ar kitaip suvaržyti šį turtą. Be to, pažymėtina, kad Trečiasis asmuo nelaiko Ieškovo savo kreditoriumi, o šiai išvadai pritarė ir teismas sprendimu. Todėl akivaizdu, kad Ieškovas nebus informuotas apie Trečiojo asmens likvidavimo procedūrų eigą, ko pasėkoje Trečiojo asmens turtas, o būtent pastatas, esantis ( - ), gali būti perleistas kitiems asmenims, Ieškovui net nežinant.

205.3.

21Teismas neįvertino galimybės, jog pastatas, esantis ( - ), vykdant Trečiojo asmens likvidavimo procedūras gali būti perleistas iki sprendimo civilinėje byloje Nr. e2A-722-370/2018 priėmimo, t. y. iki ginčo dėl nuosavybės teisių į pastatą išsprendimo. Atitinkamai, esant situacijai kuomet Trečiojo asmens likvidavimo proceso eigoje minėtas pastatas būtų perleistas ir Lietuvos apeliacinis teismas kitoje byloje priimtų Ieškovui palankų sprendimą, Ieškovo teisių ir interesų įgyvendinimas itin pasunkėtų arba taptų neįmanomas. Todėl yra būtina sustabdyti Trečiojo asmens likvidavimo procedūrų vykdymą iki bus išspręsti Trečiojo asmens ir Ieškovo teisminiai ginčais kitose bylose.

225.4.

23Ieškovas taip pat prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka bei pripažinti Trečiojo asmens direktorės ir likvidatorės J. L. dalyvavimą bylos nagrinėjime būtinu.

246.

25Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

266.1.

27Atsakovas nurodo, kad Ieškovas, bandydamas įrodyti savo kaip bendrovės kreditoriaus statusą, nenurodo tokio statuso įgavimo teisinio pagrindo – akivaizdu, kad vien ieškinio pareiškimas teisme ar ketinimas kelti naujus reikalavimus ateityje (ką Ieškovas akcentavo teismo posėdžio metu) savaime nedaro Ieškovo bendrovės kreditoriumi, kadangi jokia Ieškovo reikalavimo teisė į bendrovės turtą nėra pripažinta.

286.2.

29Ieškovas į bylą nėra pateikęs jokių įrodymų, kad bendrovės likvidatorius vykdo kokias nors Pastato perdavimo kitiems asmenims procedūras ar atlieka kokius kitus su Pastatu susijusius veiksmus, kol nėra išspręsta ir Ieškovo inicijuota civilinė byla dėl nuosavybės teisių pripažinimo, t. y. net ir laikant, kad aukščiau minėtos bylos dėl nuosavybės teisių pripažinimo pagrindu Ieškovas yra laikytinas bendrovės kreditoriumi, jokie jo interesai dėl Pastato Sprendimu nėra pažeidžiami, kadangi jokie veiksmai, susiję su Pastato teisinio statuso pakeitimu (nuosavybės teisių perleidimu ir pan.), atliekami nėra ir priešingų aplinkybių Ieškovas neįrodinėja.

306.3.

31Ieškovo prašymas skirti bylą apeliacinės instancijos teisme nagrinėti žodinio proceso tvarka nėra pagrįstas išimtinėmis aplinkybėmis, priešingai, Ieškovas apskritai nenurodo nė vieno pagrindo, dėl ko byla galėtų/turėtų būti nagrinėjama žodinio proceso tvarka.

327.

33Trečiasis asmuo UAB „VILNIAUS PARKAI“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Trečiasis asmuo nurodo, kad Jungtinės veiklos sutartis, iš kurios Ieškovas kildina savo nuosavybės teisės į dalį pastatų atsiradimą yra pripažinta negaliojančia nuo jos sudarymo momento ir dėl to negali sukurti jokių teisinių pasekmių ar Ieškovo nuosavybės teisės atsiradimo. Šiuo metu tarp VP ir UAB „Liumeksis“ yra sudarytos dvi galiojančios sutartys dėl Pastatų nuomos ir Žemės sklypo subnuomos, kurias VP pagal pareikštą ieškinį Vilniaus miesto apylinkės teisme civilinėje byloje Nr. e2-1366-728/2018 prašo pripažinti negaliojančiomis ir reikalauja Ieškovą iškeldinti iš neteisėtai užimamų Pastatų.

348.

35Teismams pateiktuose savo procesiniuose dokumentuose VP nurodė, jog Pasato rekonstrukcijos projekto rengime nedalyvavo, apie jį nežinojo. Projektas buvo parengtas išskirtinai Ieškovo iniciatyva ir su VP nebuvo derintas. Statybos projektiniai sprendiniai, statybos eiga (statybos pradžia, pabaiga), anksčiau buvusių pastatų sunaikinimas Žemės sklype su VP iš viso nebuvo ir nėra derinami. VP nežinoma, kada Ieškovas pradėjo statybą, kada baigs statybą, kokius statinius griauna, kokius stato. Ieškovas Žemės sklype jokios veiklos nevykdė 14 metų ir nenaudojo Žemės sklypo bei nuomojamų Pastatų pagal paskirtį.

369.

37Trečiojo asmens nuomone, Ieškovas nėra jo kreditorius, todėl net negali reikšti tokių reikalavimų teisme.

3810.

39Ieškovo nurodomoje civilinėje byloje Ieškovo ieškinys pirmosios instancijos teisme buvo atmestas. Tai dar kartą patvirtinta, kad Pirmosios instancijos teismas sprendimu pagrįstai Ieškovo nepripažino Trečiojo asmens kreditoriumi. Ieškovas kelia reikalavimu teismuose trečiajam asmeniui Jungtinės veiklos sutarties pagrindu, kuri įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra pripažinta negaliojančia. Konstatuotina, jog ieškinio patiekimas teismui nesukuria Ieškovui kreditoriaus statuso, tai iš esmės pažeistų Trečiojo asmens interesus, proporcingumo ir protingumo principus, kadangi toks veiksmas išskirtinai priklauso nuo pačio Ieškovo valios, todėl tai negali sukurti prievolinių teisinių santykių.

40IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

4111.

42Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalies normą bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 312 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas turi teisę peržengti apeliacinio skundo ribas tik tuo atveju, jeigu to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.).

43Dėl žodinio bylos nagrinėjimo, liudytojų apklausos ir naujų įrodymų

4412.

45Apeliantas prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka ir pripažinti UAB „Vilniaus parkai“ direktorės ir likvidatorės J. L. dalyvavimą bylos nagrinėjime būtinu.

4613.

47Pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje įtvirtintas išimtis. CPK 322 straipsnyje nurodyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, kad įstatymo nustatyta teismo diskrecijos teisė tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, jog toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais, t. y. esant išimtinėms aplinkybėms, dėl kurių akivaizdu, jog žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas. Kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad byloje dalyvaujančių asmenų prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pats savaime nesuponuoja žodinio proceso būtinumo; teismas turi užkirsti kelią procesui vilkinti, o dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013, 2014 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2014).

4814.

49Nagrinėjamu atveju apeliaciniame skunde yra teigiama, kad liudytoja gali paliudyti bylai svarbias aplinkybes, susijusias su Tarybos Sprendimo priėmimo bei likvidavimo procedūrų eiga, tačiau nėra aišku kokią reikšmę jos turi teisingam bylos išnagrinėjimui, nes minėta liudytoja nepriėmė ginčo sprendimo, o dėl likvidavo procedūrų eigos apeliantas gali kreiptis tiesiogiai į likvidatorių.

5015.

51Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teisme byla žodinio proceso tvarka buvo išnagrinėta tinkamai bei išsamiai, ieškovo prašymai kviesti liudytojais paminėtus asmenis jau buvo išnagrinėti bei atmesti pirmosios instancijos teisme. Teisėjų kolegija nemano, kad šių asmenų liudijimai gali turėti įtakos nustatytoms faktinėms ginčo aplinkybėms, todėl šių prašymų irgi netenkina. Apeliantas iš esmės skunde neginčija teismo nustatytų faktinių bylos aplinkybių, o kelia įrodymų vertinimo klausimus.

52Dėl bylos esmės

5316.

54Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 1-1423, vadovaujantis CK 2.106 straipsnio 1 punktu ir 2.108 straipsnio 1 dalimi, Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Akcinių bendrovių įstatymo 29 straipsnio 6 dalimi ir 73 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintomis Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 30-698 patvirtintomis Atstovavimo Savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklėmis, nuspręsta likviduoti UAB „Vilniaus parkai“ bei skirti likvidatore bendrovės direktorę.

5517.

56Apelianto manymu Tarybos Sprendime nėra nurodoma kas perims Vilniaus parkų įsipareigojimų vykdymą prieš Ieškovą, o likvidavus trečiąjį asmenį nebeliks į ką nukreipti reikalavimą civilinėje byloje Nr. e2A-722-370/2018 dėl 88 proc. nuosavybės teisių į Pastatą pripažinimo (taip pat nėra aišku, kas perims įsipareigojimus pagal 2002 m. birželio 28 d. žemės sklypo, adresu Maironio g. 2, unikalus Nr. 0101-0041-0104, subnuomos sutartį). Atsižvelgiant į tai, apelianto manymu Tarybos Sprendimas pažeidžia jo teises ir interesus, o Sprendimo 4.2 p., numatantis, kad po likvidavimo procedūrų likęs Vilniaus parkų turtas nedelsiant bus perduotas Savivaldybei, pažeidžia Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 73 str. 8 d., 75 str. 7 d., taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.189 str. 1 d., kadangi turtas negali būti dalinamas, kol nėra išspręsti teisminiai ginčai su Ieškovu. Ieškiniu Ieškovas prašė teismo panaikinti Tarybos Sprendimą.

5718.

58Lietuvos Apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. e2A-722-370/2018 2018 m. gruodžio 18 d. nutarė UAB „Liumeksis“ apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą. Apeliacinis teismas konstatavo, jog dalies pastato rekonstravimas negali būti vertinamas, kaip naujo daikto sukūrimas. Nes jungtinės veiklos sutarties atveju, yra dviejų teisinių nuosavybės teisės įgijimo pagrindų sutaptis, todėl nagrinėjamu atveju, esant negaliojančiam susitarimui, kurio pagrindu rekonstrukcijos darbus vykdė ieškovė (UAB „Liumeksis“), nėra teisinio pagrindo neužbaigtos rekonstrukcijos pripažinti naujo daikto sukūrimu ir pagrindu nuosavybės teise atsirasti. Be to, byloje esančiais Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis, įregistruotas ginčo pastato baigtumas – 3 procentai.

5919.

60Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 19 straipsnio 10 dalyje įtvirtinta, jog CK 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais ieškinį dėl bendrovės organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti akcininkai, kreditoriai, bendrovės vadovas, valdybos ir stebėtojų tarybos nariai ar kiti įstatymuose numatyti asmenys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą. Ieškinį gali pareikšti juridinio asmens kreditoriai – jeigu sprendimas pažeidžia jų teises ar interesus, atitinkamas juridinio asmens valdymo organas, juridinio asmens dalyvis arba kiti įstatymuose numatyti asmenys.

6120.

62Kolegija sutinka su pirmosios instancijos sprendimu, jog ieškovas nėra trečiojo asmens kreditorius. Ieškovas nurodo, kad ateityje gali reikšti reikalavimą dėl investicijų į Pastatą priteisimo iš trečiojo asmens, tačiau negalėjo nurodyti savo kreditorinio reikalavimo dydžio.

6321.

64Pagal Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktą, išimtinei savivaldybės tarybos kompetencijai yra priskirtina savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių steigimas, reorganizavimas, likvidavimas ir jų priežiūra, dalyvavimas steigiant, reorganizuojant ir likviduojant viešuosius ir privačius juridinius asmenis. ABĮ 73 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bendrovė gali būti likviduojama Civilinio kodekso nustatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindais. Minėto straipsnio 2 dalis numato, jog sprendimą likviduoti bendrovę priima visuotinis akcininkų susirinkimas, juridinių asmenų registro tvarkytojas arba teismas Civilinio kodekso nustatytais atvejais. Pagal CK 2.106 straipsnio 1 punktą, juridinio asmens likvidavimo pagrindas gali būti šio juridinio asmens dalyvių sprendimas nutraukti juridinio asmens veiklą. Taigi, atsakovas, būdamas vieninteliu trečiojo asmens UAB „Vilniaus parkai“ akcininku, turėjo teisę priimti ginčo sprendimą.

6522.

66CK 2.82 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, jog juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams. Nagrinėjamu atveju, ieškovas ieškiniu keldamas reikalavimus pripažinti negaliojančiu Sprendimą nenurodo, kokiu konkrečiu pagrindu jį ginčija, tik teigia, kad bus pažeistos jo teisės ir teisėti interesai, nes nebeliks juridinio asmens, su kuriuo ieškovas šiuo metu bylinėjasi kitoje civilinėje byloje. Kolegija laiko pagrįstu pirmosios instancijos teismo argumentą, jog toks apelianto (ieškovo) vertinimas yra nepagrįstas, nes trečiasis asmuo negalės būti likviduojamas iki kol nebus atsiskaityta su kreditoriais ir išspręsti susiję teisminiai ginčai (Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 73 straipsnio 13, 14 15 dalys). Be to, vien ta aplinkybė, kad yra nagrinėjama su likviduojamu asmeniu susijusi civilinė byla, nėra pagrindas pripažinti Sprendimą neteisėtu ir negaliojančiu. Jeigu teismas kitoje byloje pripažintų ieškovo nuosavybės teisę į dalį Pastato, tai taip pat neturėtų įtakos ginčo Sprendimo teisėtumui, nes tuomet šis turtas taptų apelianto (ieškovo) nuosavybe ir negalėtų būti perduotas atsakovui.

6723.

68Ieškovas ieškinyje teigia, jog Sprendime neaptartas ieškovo teisių ir interesų klausimas. Pažymėtina, kad teisės norminiai aktai nenustato tokio reikalavimo Sprendimui, todėl tai nėra pagrindas naikinti atsakovo priimtą Sprendimą.

69Dėl procesinės bylos baigties

7024.

71Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė visas reikšmingas šiai bylai faktines aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė ginčo santykį reglamentuojančias teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo tenkinti ieškovo apeliacinį skundą ir naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

7225.

73Kiti apelianto skundo argumentai iš esmės nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teismo sprendimą, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo visiems motyvams ar esminei jų daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

74Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas nutaria,

75apelianto (ieškovo) UAB „Liumeksis“ apeliacinį skundą atmesti.

76Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

77Teisėjai

78Alvydas Barkauskas

79Andrius Ignotas

80Jelena Šiškina

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas prašė panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės sprendimą, priimtą... 6. 2.... 7. Atsakovas su pareikštu ieškiniu nesutiko. Teigė, kad paskirtas likvidatorius... 8. 3.... 9. Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus parkai” su pareikštu ieškiniu nesutiko,... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 15 d. sprendimu ieškinį... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 14. 5.... 15. Apeliantas (ieškovas) UAB „Liumeksis“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 16. 5.1.... 17. Apeliantas nurodo, jog Lietuvos apeliaciniame teisme yra nagrinėjama civilinė... 18. 5.2.... 19. Šiuo metu turtui, dėl kurio ginčas nagrinėjamas Lietuvos apeliaciniame... 20. 5.3.... 21. Teismas neįvertino galimybės, jog pastatas, esantis ( - ), vykdant Trečiojo... 22. 5.4.... 23. Ieškovas taip pat prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka bei... 24. 6.... 25. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į... 26. 6.1.... 27. Atsakovas nurodo, kad Ieškovas, bandydamas įrodyti savo kaip bendrovės... 28. 6.2.... 29. Ieškovas į bylą nėra pateikęs jokių įrodymų, kad bendrovės... 30. 6.3.... 31. Ieškovo prašymas skirti bylą apeliacinės instancijos teisme nagrinėti... 32. 7.... 33. Trečiasis asmuo UAB „VILNIAUS PARKAI“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį... 34. 8.... 35. Teismams pateiktuose savo procesiniuose dokumentuose VP nurodė, jog Pasato... 36. 9.... 37. Trečiojo asmens nuomone, Ieškovas nėra jo kreditorius, todėl net negali... 38. 10.... 39. Ieškovo nurodomoje civilinėje byloje Ieškovo ieškinys pirmosios instancijos... 40. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 41. 11.... 42. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalies normą bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 43. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo, liudytojų apklausos ir naujų įrodymų... 44. 12.... 45. Apeliantas prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka ir pripažinti UAB... 46. 13.... 47. Pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio... 48. 14.... 49. Nagrinėjamu atveju apeliaciniame skunde yra teigiama, kad liudytoja gali... 50. 15.... 51. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teisme byla žodinio... 52. Dėl bylos esmės... 53. 16.... 54. Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d.... 55. 17.... 56. Apelianto manymu Tarybos Sprendime nėra nurodoma kas perims Vilniaus parkų... 57. 18.... 58. Lietuvos Apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. e2A-722-370/2018 2018 m.... 59. 19.... 60. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 19... 61. 20.... 62. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos sprendimu, jog ieškovas nėra... 63. 21.... 64. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktą, išimtinei... 65. 22.... 66. CK 2.82 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, jog juridinių asmenų organų... 67. 23.... 68. Ieškovas ieškinyje teigia, jog Sprendime neaptartas ieškovo teisių ir... 69. Dėl procesinės bylos baigties... 70. 24.... 71. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 72. 25.... 73. Kiti apelianto skundo argumentai iš esmės nėra teisiškai reikšmingi ir... 74. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 75. apelianto (ieškovo) UAB „Liumeksis“ apeliacinį skundą atmesti.... 76. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. sprendimą palikti... 77. Teisėjai... 78. Alvydas Barkauskas... 79. Andrius Ignotas... 80. Jelena Šiškina...