Byla 2-4-644/2011
Dėl pažeistų teisių atstatymo, po proceso atnaujinimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėjas A. G., sekretoriaujant J. M., dalyvaujant ieškovei M. D., jos atstovei advokatei S. R., trečiojo asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei V. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės M. D. ieškinį atsakovei Zuzanai A. D., su trečiaisiais asmenimis Prienų rajono savivaldybės administracija, Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, VĮ Registrų centru, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, bei atsakovės Zuzanos A. D. priešieškinį dėl pažeistų teisių atstatymo, po proceso atnaujinimo ir

Nustatė

2I. M. D. prašymą bei ieškinį palaikė ir prašė panaikinti Prienų rajono apylinkės teismo 2004-03-18 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-7-05/2004 ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Ieškiniu prašė nustatyti žemės sklypo ribą tarp jos žemės sklypo, esančio V. K. g. 17, Prienuose ir atsakovės žemės sklypo, esančio V. K. g. 15, Prienai pagal žemės sklypo planą, sudarytą 2003-08-29 su jame nurodytomis sklypo koordinatėmis; įpareigoti atsakovę Zuzaną A. D. nepažeidinėti jos, kaip žemės sklypo valdytojo, teises, įpareigoti nutraukti jos atliekamus statybos darbus, bei nugriauti stoginę jos naudojamo žemės sklypo ribose (t. 1 b.l. 114, t. 2 b.l. 2). Ieškovės atstovė paaiškino, kad po Prienų rajono apylinkės teismo 2004-03-18 sprendimo priėmimo civilinėje byloje Nr. 2-7-05/2004, paaiškėjo, jog 2004-09-08 atsakovei Zuzanai A. D. buvo surašytas savavališkos statybos aktas dėl savavališkai įrengto stogo virš garažo. Atsižvelgiant į tai, kad ši stoginė pastatyta savavališkai be ieškovės sutikimo, atsakovė įpareigotina jį nugriauti.

3A. Z. A. D. priešieškiniu prašė M. D. ieškinį atmesti, priešieškinį patenkinti pilnai; nustatyti sklypų ribas tarp jos ir ieškovės pagal atsakovės pateiktą planą, įpareigoti ieškovę duoti sutikimą, kad būtų atlikta teisinė registracija pastatams, esantiems adresu Kudirkos g. Nr. 15, Prienai pagal pateiktą inventorinę bylą, įpareigoti ieškovę nugriauti tvorą, kuri randasi atsakovės valdomo žemės sklypo ribose. Priešieškinyje nurodė, kad ieškovės reikalavimai yra visiškai nepagrįsti, kadangi pateiktas pastarosios žemės sklypo planas pažeidžia jos teises ir teisėtus interesus, nes jame reikalaujama ieškovei paskirti naudotis žeme, kuria ji niekada nesinaudojo. Be to, jokių statybos darbų atsakovė neatlieka, nes nuo ieškovės pusės yra įrengta tik stoginė. Prašo, kad žemės sklypų ribos būtų nustatytos pagal žemės sklypo planą, suderintą 2003-07-14. Pagal šį planą ieškovės tvora atsiduria atsakovės sklypo ribose, todėl, ginant jos teises, ji nugriautina (t. 1 b.l. 136-137).

4Trečiojo asmens Prienų rajono savivaldybės administracija atsiliepimu prašė atmesti ieškovės ieškinį kaip nepagrįstą bei nurodė, kad Prienų rajono apylinkės teismas 2004 m. kovo 18 d. išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-7-05/2004 m. pagal ieškovės M. D. ieškinį atsakovei Zuzanai A. D., tretiesiems asmenims Prienų rajono savivaldybei, VĮ Registrų centrui, Kauno apskrities viršininko administracijai ir nustatė ieškovės ir atsakovės naudojamų žemės sklypų ribą, atsižvelgdamas į 2002-11-06 Prienų rajono mero potvarkiu sudarytos komisijos 2002-11-06 posėdžio nutarimą dėl žemės sklypų ribos nustatymo. Kauno apygardos teismas 2004 m. liepos 5 d. nutartimi Prienų rajono apylinkės teismo sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2004 m. lapkričio 29 d. nutartimi paliko galioti Kauno apygardos teismo 2004 m. liepos 5 d. nutartį. Lietuvos A. T. 2004 m. lapkričio 29 d. nutartyje konstatavo, kad ,,Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas šalių ginčą dėl žemės sklypus skiriančios ribos, pagrįstai rėmėsi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 ,,Dėl naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)”, kuriuo taipogi rėmėsi ir Prienų rajono mero sudaryta komisija savo 2002 m. lapkričio 6 d. nutarime dėl žemės sklypų ribos nustatymo. Taip pat Lietuvos A. T. 2004 m. lapkričio 29 d. nutartyje konstatavo, kad ,,Teismas pagrįstai atsižvelgė į tai, kaip šalys naudojosi žemės sklypais, kada ir kokie statiniai buvo statomi ties jų riba”. Taigi, visų instancijų teismai yra pilnai ištyrę ir išnagrinėję visus galimus ir reikalingus įrodymus šiai civilinei bylai išspręsti. Ieškovės minimame 2004-09-08 savavališkos statybos akte konstatuota, kad atsakovė Z. A. D. savavališkai įrengė stogą virš garažo, sublokuoto su gyvenamuoju namu. Civilinėje byloje Nr. 2-7-05/2004 m. teismas buvo nustatęs, kad virš atsakovės garažo esanti stoginė nepatenka į ieškovės naudojamo žemės sklypą, todėl jos ieškinys buvo atmestas. Atnaujinus procesą, ieškovė taipogi nepateikė duomenų apie tai, kad atsakovės stoginė patenka į ieškovės naudojamą žemės sklypą ir tuo pažeidžia jos interesus. Vien ta aplinkybė, kad atsakovės stoginei yra nustatyta savavališka statyba, neturės įtakos ribos tarp ieškovės ir atsakovės žemės sklypų nustatymui. Teismas buvo nustatęs, kad Prienų rajono mero sudarytos komisijos nutarimas dėl žemės sklypų ribų nustatymo neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimui Nr. 260 ,,Dėl naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)”. Be to, jokie teisės aktai nenumato, kad, priimant sprendimus dėl žemės sklypų ribų nustatymo, reikia atsižvelgti į statinių statybos teisėtumą. Ieškovė neįrodė, kad atsakovės stoginė pažeidžia jos interesus, todėl atmestinas reikalavimas įpareigoti nugriauti stoginę. Pažymėtina, kad Lietuvos A. T. 2011-02-07 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-39/2011 konstatavo, kad atsakovės garažas, kaip namo priestatas, esantis prie jos ir ieškovės žemės sklypų ribos, pastatytas, nepažeidžiant jo statybos metu galiojusių norminių statybos aktų reikalavimų, todėl nėra pagrindo konstatuoti šio statinio statybos neteisėtumo dėl jų nesilaikymo, taip pat ir ieškovės interesų pažeidimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 231 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 281 straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu įstatymo (toliau tekste – Įstatymas) 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šio įstatymo nuostatos dėl savavališkų statybų, išskyrus nuostatas, išdėstytas keturioliktajame skirsnyje „Juridinių asmenų atsakomybė už įstatymo pažeidimus“, ir dėl statybų pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus taikomos ir santykiams, atsiradusiems iki šio įstatymo įsigaliojimo. Šiuo metu galiojantis teisinis reglamentavimas, numatantis galimybę įteisinti savavališkos statybos padarinius, taikomas ir santykiams, atsiradusiems iki minėto įstatymo įsigaliojimo. Šiuo metu galiojančios Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (redakcija galiojanti nuo 2010 m. spalio 1 d.) 28 straipsnio 2 dalis numato, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pagal šio Įstatymo jai priskirtą kompetenciją išnagrinėja savavališkos statybos faktą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos pareikalauja iš statytojo (užsakovo) ar kito šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto asmens savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius: 1) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; 2) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; Minėtiems reikalavimams įvykdyti nustatomas 6 mėnesių terminas, reikalavime nurodant, kad 28 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais asmuo turi teisę kreiptis į statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu asmuo per nustatytą reikalavimo įvykdymo terminą 28 straipsnio 2 dalyje nurodyto reikalavimo neįvykdo ar negauna statybą leidžiančio dokumento, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos dėl įpareigojimo vykdyti reikalavimą ne vėliau kaip per mėnesį nuo įpareigojimo termino pabaigos kreipiasi į teismą dėl savavališkai pastatyto ar statomo statinio nugriovimo ar išardymo. Be to, Įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu statytojas nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. savo noru kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos savavališkos statybos įteisinimo, savivaldybės administracija apie tai informuoja Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos. Šiuo atveju vietoj savavališkos statybos akto surašomas statybos patikrinimo aktas, o skiriant administracinę nuobaudą statytojui (užsakovui), savanoriškas jo kreipimasis dėl savavališkos statybos įteisinimo laikomas lengvinančia aplinkybe. Jeigu statybą leidžiantis dokumentas negali būti išduotas, savivaldybės administracija apie tai informuoja Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, kuri šalina savavališkos statybos padarinius šio įstatymo nustatyta tvarka. Todėl, mano, kad ieškinys dalyje dėl stoginės nugriovimo turėtų būti paliktas nenagrinėtu, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 296 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalis suteikia teismui teisę savo sprendimu leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus šio Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams; arba nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę. Minėto įstatymo 28 straipsnio 8 dalis nustato, kad teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti statytoją (užsakovą) nugriauti statinį ar jo nenugriauti, atsižvelgia į savavališka statyba sukeltų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį, taip pat įvertina administracinių aktų pagrindu turtines teises įgijusių asmenų sąžiningumą. Teismas turi atsižvelgti į visas aplinkybes bei sukeltų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą. Tokių aplinkybių ieškovas visai nenagrinėja ir nenurodo, kad atsakovės savavališka stoginės statyba sukėlė kokius nors padarinius aplinkai ar visuomenės interesams. Lietuvos A. T. byloje Nr. 3K-3-240/2009 konstatavo, kad ,,kurią iš įstatymo nurodytų sankcijų taikyti, sprendžia teismas kiekvienu konkrečiu atveju, priklausomai nuo aplinkybių, kurioms esant padarytas teisės pažeidimas, taip pat pažeidimo sunkumo, ginamos teisės svarbos ir kitų aplinkybių. Teisminės neteisėtos statybos pasekmės turi būti taikomos atsižvelgiant į taikomų priemonių proporcingumo siekiamam tikslui principą“(t. 3 b.l. 32-35).

5Trečiojo asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovė paaiškino, kad ieškovė prašo nugriauti stoginę tik toje dalyje, kuri jos manymu patenka į jos sklypo ribas. Ieškovė neprašė teismo įpareigoti atsakovę nugriauti visą stoginę. Pagal civiliniame procese įtvirtintą dispozityvumo principą (CPK 13 straipsnis) teisminio nagrinėjimo dalyko nustatymas yra ginčo šalių, o ne teismo pareiga. Kasacinio teismo praktikoje yra nurodyta, kad CPK 13 straipsnyje įtvirtintas dispozityvumo principas reiškia, jog asmuo, manantis, kad jo teisės pažeistos, tik pats sprendžia, ar ginti pažeistą teisę ir kokį pažeistų teisių gynimo būdą pasirinkti, t. y. asmuo, suformuluodamas ieškinio pagrindą ir dalyką, nustato teisminio nagrinėjimo objektą ir ribas. Teismas, vykdydamas savo pareigą teisingai išspręsti bylą, nustatyti subjektinės teisės pažeidimą ir ją ginti (CPK 2 straipsnis), privalo, neperžengdamas asmens ieškiniu nustatytų ribų, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, išsamiai, visapusiškai ir objektyviai ištirti ir įvertinti konkrečios bylos faktus, atskleisti bylos esmę ir sprendimu nustatyti, ar pareiškusio ieškinį asmens teisės, įstatymu saugomi interesai pažeisti ir kokiu teisiniu būdu jie gintini (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2009). 2004-11-19 Lietuvos A. T. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-645/2004 nurodyta, jog teismas nustatė, kad virš atsakovės garažo esanti stoginė nepatenka į ieškovės naudojamo sklypo ribas. Inspekcijos nuomone, jei byloje ieškovė pateiks įrodymus, kad dalis pastatytos stoginės patenka į ieškovės sklypo ribas, ieškovės ieškinys šioje dalyje yra tenkintinas iš šią stoginės dalį atsakovė įpareigotina nugriauti. Prienų rajono apylinkės teismui 2004-03-18 priimant sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-7-05/2007 dėl žemės sklypų V. K. g. 17 ir 15, Prienuose ribos, kaip įrodymu rėmėsi žemės sklypų ribos nustatymui 2002-11-06 surašytu protokolu, kuriuo nurodyta, kad ribą laikyti A.Z. D. garažo išorinės pietinės sienos liestinę liniją. Lietuvos A. T. 2011-02-07 nutartyje Nr. 3K-3-39/2011 pasisakydamas dėl garažo statybos atitikties statybos teisės aktų norminiams reikalavimams, nurodė, kad atsakovės garažas, kaip namo priestatas, esantis prie jos ir kasatorės sklypų ribos, pastatytas nepažeidžiant jo statybos metu galiojusių norminių statybos aktų reikalavimų, todėl nėra pagrindo konstatuoti šio statinio statybos neteisėtumo dėl jų nesilaikymo, taip pat kasatorės interesų pažeidimo. Naujai paaiškėjusi aplinkybė, kad stoginei virš garažo surašytas savavališkos statybos aktas, nepatvirtina, kad 2004-03-18 Prienų rajono apylinkės teismo sprendimas visa apimtimi yra neteisėtas, nepagrįstas, ir naikintinas, o ieškovės ieškinys visa apimtimi tenkintinas, nes Inspekcijos nuomone, savavališka stoginės statyba virš garažo priblokuoto prie gyvenamojo namo negali daryti įtakos ieškovės ir atsakovės naudojamų žemės sklypų ribos nustatymui.

6Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, atsiliepimo nepateikė, prieštaravimų ieškinio ir priešieškinio reikalavimams nepateikė.

7Trečiojo asmens VĮ „Registrų centras“ atstovė ieškinio ir priešieškinio klausimą paliko spręsti teismui (t. 1 b.l. 158-165).

8I. M. D. prašymas panaikinti Prienų rajono apylinkės teismo 2004-03-18 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, atmestinas.

9( - ) straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą nagrinėja pakartotinai pagal bendrąsias Civilinio proceso kodekso taisykles, tačiau neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai. Tokia nuostata reiškia, kad atnaujintos bylos nagrinėjimo ribos apibrėžtos teismo nutartyje, kuria procesas byloje atnaujintas. Taigi, atnaujinus procesą, teismas nagrinėja bylą, apsiribodamas tais klausimais, kurie kyla, siekiant atsakyti, ar pareiškėjo, prašiusio atnaujinti procesą, konkrečiai suformuluotos ir motyvuotos abejonės dėl bylos išsprendimo tinkamumo yra pagrįstos. Tokį teisinį reglamentavimą lemia proceso atnaujinimo instituto specifika – atnaujinus procesą iš naujo nagrinėjami klausimai, išspręsti įsiteisėjusiu teismo sprendimu, kuris dauguma atvejų turi res judicata galią. Kad sprendimo res judicata galia veiktų realiai, taip pat teisiniam tikrumui ir apibrėžtumui užtikrinti būtina, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas būtų stabilus ir teismo išspręsti ginčai be pagrįstos būtinybės nebūtų atnaujinti. Toks stabilumas nebūtų užtikrintas, jeigu nebūtų griežtai ribojama galimybė kvestionuoti teismo pagrįstai ir teisėtai konstatuotus faktinius bei teisinius santykius. Atnaujinus procesą, teismas turi pasisakyti dėl visų pareiškėjo nurodytų proceso atnaujinimo pagrindų ir juos analizuoti atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes, nes tik šitaip galima atsakyti į klausimus, ar pareiškėjo nurodyti proceso atnaujinimo pagrindai iš tikrųjų leidžia abejoti byloje priimto ir įsiteisėjusio sprendimo (nutarties) teisėtumu ir pagrįstumu (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-550/2009, 2006 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2006, 2007 m. spalio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2007).

10Prienų rajono apylinkės teismas 2004-03-18 sprendimu ieškinį atmetė, priešieškinį tenkino iš dalies ir nustatė žemės sklypų ribas tarp M. D. naudojamo žemės sklypo V. K. g.17, Prienų m. ir Zuzanos-A. D. naudojamo žemės sklypo V. K. g. 15, Prienai, pagal Zuzanos A. D. pateiktą žemės sklypo planą, kurio plotas 554 kv.m., suderintą su Prienų rajono savivaldybės administracijos Vyriausiuoju architektu 2003-07-14. Taip pat įpareigojo M. D. nugriauti tvorą esančią Zuzanos-A. D. naudojamo žemės sklypo V. K. g. 15, Prienai, ribose. Likusioje dalyje priešieškinį paliko nenagrinėtą (t. 1 b.l. 166-168). Teismas priimdamas sprendimą, vadovavosi trečiojo asmens Prienų rajono savivaldybės pateiktu žemės sklypų V. K. g.15 ir 17 Prienų mieste ribos nustatymui 2002-11-06 protokolo nutarimu, kuriame nurodyta, kad riba laikyti A.Z. D. garažo išorinės pietinės sienos liestinę liniją (t. 1 b.l 96). Ieškovė M. D., nesutikdama su šiuo 2002-11-06 Prienų rajono mero potvarkiu sudarytos komisijos nutarimu, prašė jį panaikinti, tačiau Prienų rajono apylinkės teismas 2006-01-20 sprendimu ieškinį dėl jo panaikinimo, atmetė, o Kauno apygardos teismas 2006-04-24 nutartimi Prienų rajono apylinkės teismo 2006-01-20 sprendimą paliko nepakeistą (prijungta civ. byla Nr. 2-4-34/2006 t.2 b.l. 140-143,178-181).

11Ieškovė prašydama panaikinti Prienų rajono apylinkės teismo 2004-03-18 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-7-05/2004 ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, rėmėsi aplinkybe, kad atsakovės statiniai (garažas bei virš jo įrengta stoginė), kurių buvimas nulėmė sklypų ribų nustatymą, yra savavališka statyba.

12Nagrinėjamoje byloje Kauno apygardos teismas 2006 m. gruodžio 21 d. nutartimi tenkino ieškovės M. D. atskirąjį skundą ir atnaujino procesą byloje, konstatavęs, kad yra pagrindas manyti, jog dėl pareiškėjos nurodytų aplinkybių, įvardytų proceso atnaujinimo pagrindu pagal ( - ) straipsnio 1 dalies 2 punktą, byloje priimtas sprendimas gali būti neteisėtas ir nepagrįstas (t. 2 b.l. 101-103). Nutartimi teismas pabrėžė, kad pareiškėjos nurodytame įrodyme - 2004-09-08 atsakovei Zuzanai A. D. surašytame savavališkos statybos akte bei 2004-09-23 rašte, yra pateikiama informacija, jog atsakovė įvykdė savavalinę statybą, kurios metu buvo be nustatyta tvarka suderinto projekto ir leidimo rekonstruotas gyvenamasis namas su garažu bei savavališkai įrengta virš garažo stoginė.

13Pažymėtina, kad Prienų rajono apylinkės teismas 2009-10-12 sprendimu civilinėje byloje pagal ieškovės M. D. ieškinį atsakovei A.Z. D. dėl įpareigojimo nugriauti savavališkai pastatytą statinį – garažą, sublokuotą su gyvenamuoju namu, esančiu V. K. g. 15, Prienuose, atmetė, o aukštesnės instancijos teismai priimtą sprendimą paliko galioti (prijungta civ. byla Nr. 2-10-805/2009, t. 2 b.l. 92-97,192-198).

14Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes akivaizdu, kad ieškovės reikalavimas panaikinti Prienų rajono apylinkės teismo 2004-03-18 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, motyvuojant tuo, kad garažas buvo pastatytas savavališkai, yra visiškai nepagrįstas, nes Lietuvos A. T. 2011-02-07 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-39/2011 konstatavo, kad atsakovės garažas, kaip namo priestatas, esantis prie jos ir ieškovės žemės sklypų ribos, pastatytas, nepažeidžiant jo statybos metu galiojusių norminių statybos aktų reikalavimų, todėl nėra pagrindo konstatuoti šio statinio statybos neteisėtumo dėl jų nesilaikymo, taip pat ir ieškovės interesų pažeidimo (prijungta civ. byla Nr. 2-10-805/2009, t. 2 b.l.192-198).

15Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovės minimame 2004-09-08 savavališkos statybos akte konstatuota, jog atsakovė Z.A. D. savavališkai įrengė stogą virš garažo, sublokuoto su gyvenamuoju namu (t.2 b.l. 6,7). Teismas pažymi, kad vien ta aplinkybė, jog atsakovės stoginei yra nustatyta savavališka statyba, negali turėti įtakos ribos tarp ieškovės ir atsakovės žemės sklypų nustatymui. Pažymėtina, kad nėra įstatymų įtvirtintos teisinės prezumpcijos, pagal kurią nurodytų nesudėtingų statinių statybos reikalavimų nesilaikymas kartu reiškia kaimyninių žemės sklypų savininkų teisių pažeidimą. Dėl to ieškovė, teigdama, kad atsakovė, nesilaikydama statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, pažeidė jos teises ir interesus, turėjo įrodyti jos teisių pažeidimą. Be to teismas pažymi, kad ieškovė prašo nugriauti stoginę, kuri, jos manymu, patenka į jos sklypo ribas, t.y. ieškovė mano, jog savavališkai pastatyta stoginė pažeidžia jos interesus tik dėl to, kad ji patenka į jos naudojamo žemės sklypo ribas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad civilinėje byloje Nr. 2-7-05/2004 m. teismas buvo nustatęs, kad virš atsakovės garažo esanti stoginė nepatenka į ieškovės naudojamo žemės sklypą, todėl jos ieškinys buvo atmestas. Atnaujinus procesą, ieškovė taip pat nepateikė duomenų apie tai, kad atsakovės stoginė patenka į ieškovės naudojamą žemės sklypą ir tuo pažeidžia jos interesus. Įvertinus tai, kad ieškovė neįrodė, jog atsakovės savavališkai pastatyta stoginė pažeidžia jos interesus, reikalavimas - įpareigoti nugriauti stoginę atmestinas.

16Teismas išanalizavęs visas bylos aplinkybes, daro išvadą, kad ieškovės nurodyti proceso atnaujinimo pagrindai nekelia abejonių dėl byloje priimto ir įsiteisėjusio Prienų rajono apylinkės teismo 2004-03-18 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-7-05/2004 teisėtumo ir pagrįstumo, todėl ieškovės M. D. prašymas dėl teismo sprendimo panaikinimo atmestinas.

17Iš M. D. priteistina valstybei 84,20 Lt. išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu (CPK 88 str. 1 d.3 p.) bei atsakovei Zuzanai A. D. 500 Lt. jos turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti (t.2 b.l. 63,64).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str. 1 p., 371 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

19ieškovės M. D. prašymą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2004-03-18 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-7-05/2004 panaikinimo, atmesti.

20Iš M. D. priteisti valstybei 84,20Lt. bei atsakovei Zuzanai A. D. 500 Lt. bylinėjimosi išlaidų.

21Nutartis per 7 dienas gali būti apskųsta Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėjas A. G., sekretoriaujant J. M.,... 2. I. M. D. prašymą bei ieškinį palaikė ir prašė panaikinti Prienų rajono... 3. A. Z. A. D. priešieškiniu prašė M. D. ieškinį atmesti, priešieškinį... 4. Trečiojo asmens Prienų rajono savivaldybės administracija atsiliepimu... 5. Trečiojo asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 6. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovas į... 7. Trečiojo asmens VĮ „Registrų centras“ atstovė ieškinio ir... 8. I. M. D. prašymas panaikinti Prienų rajono apylinkės teismo 2004-03-18... 9. ( - ) straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, atnaujinus bylos nagrinėjimą,... 10. Prienų rajono apylinkės teismas 2004-03-18 sprendimu ieškinį atmetė,... 11. Ieškovė prašydama panaikinti Prienų rajono apylinkės teismo 2004-03-18... 12. Nagrinėjamoje byloje Kauno apygardos teismas 2006 m. gruodžio 21 d. nutartimi... 13. Pažymėtina, kad Prienų rajono apylinkės teismas 2009-10-12 sprendimu... 14. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes akivaizdu, kad ieškovės... 15. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovės minimame 2004-09-08 savavališkos... 16. Teismas išanalizavęs visas bylos aplinkybes, daro išvadą, kad ieškovės... 17. Iš M. D. priteistina valstybei 84,20 Lt. išlaidų, susijusių su bylos... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str. 1 p., 371 str. 1 d. 1 p.,... 19. ieškovės M. D. prašymą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2004-03-18... 20. Iš M. D. priteisti valstybei 84,20Lt. bei atsakovei Zuzanai A. D. 500 Lt.... 21. Nutartis per 7 dienas gali būti apskųsta Kauno apygardos teismui per Prienų...