Byla AN2-502-383/2019
Dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos administracinės veiklos skyriaus (toliau – Institucija) 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarimo, buvo atmestas

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Valdas Vitunskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinėn atsakomybėn patraukto K. M. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. rugsėjo 30 d. nutarties, kuria K. M. skundas dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos administracinės veiklos skyriaus (toliau – Institucija) 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarimo, buvo atmestas.

3Teismas

Nustatė

41.

5Institucijos 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarimu K. M. buvo pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 422 straipsnio 5 dalį už tai, kad jis 2018 m. rugpjūčio 1 d. 21.20 val. ( - ), vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus, kai nustatytos 0,67 promilių girtumas, tuo pažeidė Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus. Už šio administracinio nusižengimo padarymą K. M. buvo paskirta 300 eurų bauda ir specialiosios teisės – vairuoti transporto priemones atėmimas 12 mėnesių.

62.

7Nesutikdamas su priimtu nutarimu, K. M. pateikė skundą Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams, kurie 2019 m. rugsėjo 30 d. nutartimi skundą atmetė ir Institucijos 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarimą paliko nepakeistą.

83.

9Apeliaciniu skundu K. M. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. rugsėjo 30 d. nutartį ir skundą tenkinti.

103.1.

11Apeliantas teigia, jog kraujo tyrimas nėra privalomas ir gali neatspindėti visiškai tikslaus alkoholio kiekio organizme, tai nurodoma ir Lietuvos Aukščiausio Teismo praktikoje. Nors kraujo tyrimas ir gali parodyti mažesnį alkoholio kiekį dėl praėjusio laiko nuo patikrinimo alkotesteriu, jis gali skirtis tik tam tikru kiekiu, t. y. gali skirtis nežymiai, tačiau skirtumas privalo būti vertinamas pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, o neatitikimo atveju, abejonės turi būti vertinamos kaltinamojo naudai. Apklausta specialistė J. T. teismui pateikė laboratorinio tyrimo lenteles, pagal kurias K. M. kraujyje alkoholio ar jo pėdsakų nebuvo rasta. Ji paaiškino, kad jeigu per 47 min. - 60 min. ir būtų išsiskaidęs alkoholis ir alkotesteris rodytų 0, tačiau kraujyje būtų likę pėdsakai.

123.2.

13Skunde nurodoma, jog ekspertas G. A. C. nurodė, jog negalima atmesti prielaidos, jog apelianto kūnas yra išskirtinis ir gali patekti į kategoriją žmonių, kurie greičiau eliminuoja alkoholį. Pažymėjo, kad tai yra tik išimtis, kadangi paprastai pašalinti 0,67 promiles alkoholio per tokį trumpą, mažiau, nei valandos laiką, yra neįmanoma. Ekspertas taip pat parodė, jog prietaisas, kuriuo yra tikrinamas girtumas gali būti suklaidintas ir jis gali rodyti neteisingus, klaidingus rodmenis tuomet, jeigu yra aplinkoje, kurioje yra alkoholio garai. Pažymėjo, kad minėta aplinkybė nėra paneigta ir teismo aptarta, juo labiau, kad po pirmo patikrinimo prietaisas buvo patalpintas į jam skirtą dėžutę ir tikrinant antrą kartą buvo vėl išimamas.

143.3.

15Skundo autoriaus teigimu, teismų praktikoje tokio pobūdžio ginčo situacijas nagrinėjant taikoma moksliškai patvirtinta formulė (Vidmarko formulė). Ja remiantis, suaugusio vyro kraujyje ramybės būsenoje per 1 val. vidutiniškai oksiduojasi 0,15 promilės alkoholio. Pagal Vidmarko formulę oksidacijos faktorius, rodantis, kiek alkoholio oksiduojasi organizme per vieną valandą, lygus 0,15 promilės, o per 1 min. - 0,0025 promilės (0,15 prom. per 60 min.). Minimaliai per 1 val. kraujyje gali redukuotis 0,1 promilės etilo alkoholio (per 1 min. 0,0017 prom. etilo alkoholio). Maksimaliai per 1 val. kraujyje gali redukuotis 0,25 prom. etilo alkoholio (per 1 min. - 0,0042 prom. etilo alkoholio). Atsižvelgiant į tai, per valandą apelianto kraujyje turėjo sumažėti alkoholio nuo 0,65 promilių iki 0,50-0,40 promilių. Dar daugiau, apeliantas net neužtruko pilnos valandos, kol atliko kraujo tyrimą, taigi niekaip nepaaiškinama, kaip kraujo tyrimo metu pas K. M. galėjo būti 0,00 promilių, kas savaime sukelia pagrįstas abejones dėl jam nustatyto apsvaigimo laipsnio.

163.4.

17Apeliantas atkreipia dėmesį į tai, jog teismas savo iniciatyva nusprendė, jog egzistuoja abejonė, jog duotas kraujas gali būti kito asmens, tačiau jokių įrodymų ar aplinkybių lemiančių tokią prielaidą nepateikia. Be to, tokia prielaida sudaroma esant įrodymams, kad kraują davė pats pareiškėjas (LSMU Kauno klinikų išrašas ir teismo medicinos Specialisto išvada).

184.

19Institucijos viršininkas atsiliepimu į K. M. apeliacinį skundą, prašo jo netenkinti.

20Teismas

konstatuoja:

215.

22K. M. apeliacinis skundas netenkinamas.

236.

24Pagal ANK 652 straipsnio 1 dalį, apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina priimto nutarimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą. Nagrinėjamu atveju skundžiama apylinkės teismo nutartis, nesutinkant jog K. M. veiksmuose yra administracinio nusižengimo, numatyto ANK 422 straipsnio 5 dalyje, sudėtis. Tokiu būdu apeliacinės instancijos teismas patikrina skundžiamą nutartį, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, įvertina skundžiamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą.

257.

26Kaip numatyta ANK 5 straipsnio 1 dalyje, administracinis nusižengimas yra šiame kodekse uždrausta kaltininko padaryta pavojinga veika (veikimas arba neveikimas), atitinkanti administracinio nusižengimo, už kurį numatyta administracinė nuobauda, požymius. Tokiu būdu neabejotina, kad asmens padaryta veika pripažįstama administraciniu nusižengimu, kai įrodoma, kad asmens veiksmuose yra administracinio nusižengimo, numatyto ANK ypatingoje dalyje, sudėtis. Tam, kad asmuo būtų pripažintas kaltu padaręs administracinį nusižengimą, turi būti surinkta pakankamai įrodymų, pagrindžiančių jo kaltę. Pagal ANK 569 straipsnį, įrodymai administracinio nusižengimo byloje yra bet kurie įstatymų nustatyta tvarka surinkti faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi administracinio nusižengimo tyrimą atliekantys pareigūnai nustato administracinio nusižengimo padarymo faktą ir aplinkybes, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išnagrinėti. Remiantis to paties straipsnio 4 dalimi, teismas ir administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Teisingą teismo baigiamojo akto priėmimą, be kita ko, lemia ne įrodinėjimo apimtis, o daromų teisinių išvadų pagrįstumas.

278.

28Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs K. M. administracinio nusižengimo bylą įrodymų vertinimo bei teisės taikymo aspektu, sutinka su apylinkės teismo išvadomis dėl jo kaltės jam inkriminuoto administracinio nusižengimo, įtvirtinto ANK 422 straipsnio 5 dalyje, padarymo. Nesutikti su apylinkės teismo argumentacija bei naikinti apylinkės teismo procesinį sprendimą remiantis vien tik apeliaciniame skunde pateiktais samprotavimais, teisinio pagrindo nėra. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apylinkės teismas rėmėsi įstatymo nustatyta tvarka surinktais ir teisminio bylos nagrinėjimo metu patikrintais įrodymais, nutartyje aiškiai ir išsamiai išdėstė priimto procesinio sprendimo motyvus bei įrodymus, kuriais grindžiamos teismo išvados, taigi jokie esminiai procesiniai pažeidimai bylos nagrinėjimo metu padaryti nebuvo. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apylinkės teismo atliktu įrodymų vertinimu bei teisės taikymu ir pritaria apylinkės teismo išvadoms. Vien tai, kad apylinkės teismas priėmė kitokį sprendimą nei tikėjosi K. M., nesudaro pakankamo pagrindo teisėtos ir pagrįstos apylinkės teismo nutarties panaikinimui.

299.

30Pagal ANK 422 straipsnio 5 dalį administracinę atsakomybę užtraukia transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) vairuotojai. Taigi, ANK 422 straipsnio 5 dalyje numatyto administracinio nusižengimo sudėties būtinasis požymis yra asmens neblaivumas, t. y. pagal šią normą asmuo gali būti baudžiamas tik tuo atveju, kai bylos duomenys neabejotinai patvirtina, kad vairuodamas transporto priemonę asmuo buvo neblaivus (jam turi būti nustatytas konkretus ir abejonių nekeliantis neblaivumo laipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-12-2013, 2AT-4-2014).

3110.

32Apeliaciniame skunde neigiama kaltė, padarius ANK 422 straipsnio 5 dalyje numatytą administracinį nusižengimą, teigiant, kad iš skiriasi alkotesteriu ir byloje esančioje medicininėje pažymoje nurodyti neblaivumo duomenys, todėl alkotesterio parodymai nepatikimi. Atsakant į šį argumentą, pažymėtina, kad teisme apklaustas liudytojas A. M. parodė, jog dirba Institucijoje vyriausiuoju specialistu, tikrinant alkotesteriu antras pūtimas buvo po 5 minučių, nebuvo praėję 15 min. Kada duoti pūsti sprendžia policijos pareigūnas, įvertinęs aplinkybes, užduodamas klausimus. Į pareigūno klausimą pareiškėjui atsakius, kad jis visiškai nevartojo alkoholio, pareigūnas nėra įpareigotas laukti 15-20 min. Instrukcijoje rašoma, kad tikrinti reikia nevartojus 15 min. Šiuo atveju antro pūtimo net neturėjo būti, nes asmuo teigė apskritai nieko nevartojęs. Liudytojo A. M. nurodytas aplinkybes patvirtino apylinkės teisme apklaustas liudytojas D. N., kuris parodė, jog yra ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) vyriausiasis patrulis. Sustabdžius transporto priemonę, buvo tikrinamas vairuotojo blaivumas. Alkotesteris buvo išpakuotas, duotas naujas antgalis, antrą kartą blaivumas buvo tikrintas asmeniui išlipus iš automobilio. Antrą kartą tikrinti duodant pūsti į alkotesterį apskritai neprivaloma, todėl tarp patikrinimų buvo mažas laiko tarpas. Liudytojas Ž. M. parodė, kad yra ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) vyriausiasis patrulis. Antrą kartą duoti pūsti į alkotesterį neprivalėjo, tačiau žmogus sakė, kad nieko nevartojo, todėl pagalvojo gal prietaisas klaidingai rodė ir davė pūsti antrą kartą. Jei prietaisas pirmą kartą rodė klaidingai, tai ir praėjus vienai minutei, pakartotinai pučiant turėjo rodyti nulius. Jam atrodė, kad nuo pareiškėjo sklido alaus kvapas. Vairuotojas neigė, kad vartojo alkoholį. Šiuo atveju vairuotojo judesiai buvo koordinuoti, bet drebėjo rankos ir matėsi, kad žmogus susijaudinęs, pasimetęs, buvo paraudę akys.

3311.

34Aukščiau išdėstytus liudytojų parodymus patvirtina ir rašytiniai byloje esantys įrodymai. Iš prietaiso Alcotest 6810 Nr. ( - ) naudojimo duomenų išrašo matyti, jog 2018 m. rugpjūčio 1 d. 21.24 val. K. M. atlikto patikrinimo rezultatas – 0,67 promilės, 21.28 val. atlikto patikrinimo rezultatas – 0,65 promilės (administracinio nusižengimo medžiaga ROIK: ( - ), b. l. 9). 2018 m. rugpjūčio 1 d. tarnybiniame pranešime liudytojas Ž. M. nurodė, kad 2018 m. rugpjūčio 1 d. dirbant su vyr. patruliu D. N. pastebėjo automobilį, kurio vairuotojas pamatęs pareigūnus padidino greitį, tuo sukėlė įtarimą ir jį nusprendė sustabdyti patikrinimui. Sustabdžius, akivaizdžiai matėsi, jog vairuotojas buvo susijaudinęs, drebėjo rankos, akių vyzdžiai buvo išsiplėtę, bendraujant su juo jautėsi iš burnos ertmės sklindantis alkoholio kvapas. Paklausus jo, ar vartojo šiandien alkoholio, jis atsakė, kad alkoholio ar kitokių gėrimų, maisto produktų nevartojo. Maždaug 21.20 val. davus jam pūsti į alkotesterį, buvo nustatytas 0,67 promilių girtumas. Tada pilietis K. M. dar kartą sakė, jog tikrai nevartojo jokių alkoholinių gėrimų, sakė, kad dirba automobilių servise ir važiuoja po darbo namo. Jis prašė, kad būtų leista jam dar kartą pasitikrinti blaivumą, neva prietaisas gali būti sugedęs ir per klaidą parodė girtumą. 21.28 val. K. M. dar kartą buvo duota pūsti į alkoholio matuoklį, prietaisas parodė 0,65 promilių girtumą (administracinio nusižengimo medžiaga ROIK: ( - ), b. l. 4). Iš 2018 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo nušalinti nuo transporto priemonių vairavimo patvirtina, kad K. M. buvo nušalintas, esant neblaiviam, nuo transporto priemonių vairavimo, jo vairuotą transporto priemonę perduodant P. M., gim. ( - ) (administracinio nusižengimo medžiaga ROIK: ( - ), b. l. 3). Alkotesterio Alcotest 6810 Nr. ( - ) 2018 m. balandžio 6 d. patikros sertifikate nurodoma, jog jis yra tinkamas naudojimui ir galioja iki 2018 m. spalio 6 d. (administracinio nusižengimo byla ROIK:( - ), b. l. 11).

3512.

36Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju, priešingai, negu teigiama apelianto skunde, buvo nustatytas konkretus ir abejonių nekeliantis K. M. girtumo laipsnis. Apeliaciniame skunde kaip vienas iš nesutikimo su skundžiama nutartimi argumentų nurodoma tai, jog eksperto G. A. C. teigimu, alkotesteris gali rodyti neteisingus, klaidingus rodmenis tuomet, jeigu jis yra aplinkoje, kurioje yra alkoholio garai, o minėta aplinkybė nėra paneigta. Be to, pažymėjo, kad po pirmo patikrinimo prietaisas buvo patalpintas į jam skirtą dėžutę ir tikrinant antrą kartą buvo išimamas vėl. Apygardos teismas šiuos argumentus atmeta kaip nepagrįstus ir pažymi, jog nusižengimo padarymo metu alkotesteris atitiko jam keliamus reikalavimus, kadangi turėjo galiojantį patikros sertifikatą. Be to, pažeidėją sustabdęs policijos pareigūnas D. N. nurodė, jog alkotesteris buvo išpakuotas, duotas naujas antgalis. Kai vyksta reidas ir stabdoma daug automobilių, alkotesteris būna šoninėje automobilio durelių kišenėje, kitais atvejais – dėžutėje. Patvirtino, kad alkotesterio sąlyčio su alkoholiu tikrai negalėjo būti. Liudytojas Ž. M. iš esmės nurodė analogiškas aplinkybes, kaip ir liudytojas D. N., jog, jei alkotesteris pirmą kartą rodė klaidingai, tai ir pakartotinai pučiant turėjo rodyti nulius. Atrodė, kad nuo pažeidėjo sklido alaus kvapas. Vairuotojui drebėjo rankos, buvo paraudę akys ir matėsi, kad šis susijaudinęs, pasimetęs, Alkotesterį laiko lagaminėlyje, jį ten įdeda po kiekvieno patikrinimo. Akcentavo, kad alkotesteris tikrai nesimėto ir su aplinka nekontaktuoja. Reidų metu alkotesterį turi prie savęs, laiko rankoje. Alkotesteris yra plastmasinėje dėžėje, kuri yra uždaryta ir įdėta į kitą lagaminėlį. Jis būna įdėtas į stalčių. Šiuo atveju kolega paėmė alkotesterį, išėmė šiaudelį ir priėjęs prie apelianto automobilio, davė pūsti. Iš policijos pareigūnų parodymų matyti, kad jie kategoriškai paneigė galimybę alkotesteriui iki apelianto girtumo patikrinimo liestis su alkoholiu. Be to, liudytojo Ž. M. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad vairuotojas prašė leisti pūsti dar kartą į alkotesterį, neva šis sugedęs, tačiau pakartotinai patikrinus pažeidėją, nustatytas 0,65 prom. neblaivumas. Tuo remiantis, apelianto versija, kad nusižengimo padarymo metu alkotesteris neva lietėsi su alkoholiu, atmetama kaip nepagrįsta, vertinama kaip gynybinė, kadangi paneigta byloje esančiais įrodymais. Be to, byloje nėra jokių duomenų, kad pareigūnai, atlikę administracinėn atsakomybėn patraukto K. M. patikrą, nesivadovavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 patvirtintomis Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklėmis.

3713.

38Apeliantas skunde savo abejonę alkotesterio rodmenimis grindžia ir tuo, kad skiriasi neblaivumo duomenys, užfiksuoti sustabdžius policijos pareigūnams nuo duomenų, gautų paėmus apelianto kraują, todėl nors kraujo tyrimas ir gali parodyti mažesnį alkoholio kiekį dėl praėjusio laiko nuo patikrinimo alkotesteriu, jis gali skirtis tik tam tikru kiekiu. Atsakant į šį skundo argumentą, pažymėtina, kad įvykio vietoje atlikto vairuotojo blaivumo patikrinimo alkotesteriu rezultatai, nesant duomenų apie pažeistą patikrinimo procedūrą, paprastai geriausiai atspindi asmens būseną vairavimo metu, tačiau pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką tai nėra vienintelis ir neginčijamas įrodymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-12-2013, 2AT-24-2013, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-121-697/2018). Medicininės apžiūros metu, kuri atliekama praėjus tam tikram laikui po reikšmingo įvykio, nustatytas neblaivumo laipsnis neparodo to neblaivumo laipsnio, kuris buvo prieš tam tikrą laiko tarpą, taigi, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens iniciatyva atlikto kraujo tyrimo rezultatai patys savaime nepaneigia testavimo techninėmis priemonėmis duomenų. Jie taip pat turi būti vertinami pagal tas pačias taisykles, kaip ir kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-39-2014).

3914.

40Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 28 d. nutarimą, priimtą šioje byloje ir apeliantui iškėlus abejones dėl alkotesterio duomenų patikimumo, pirmosios instancijos teisme, siekiant pašalinti abejones, buvo apklausti policijos pareigūnai, sustabdę apeliantą bei specialistai. Specialistas ekspertas G. A. C. paaiškino, jog dėl pūtimo į alkotesterį klinikose 22.11 val. – paprastai rašoma kitaip – po nulio turi būti kablelis ir du skaičiai, klinikose naudojami alkotesteriai taip pat rodo du skaičius po kablelio. Paklaida tarp alkoholio kiekio kraujyje ir nustatyto neblaivumo alkotesteriu gali būti pakankamai maža. Šiuo atveju 2018 m. rugpjūčio 1 d. 21.24 val. alkotesterio parodymai 0,67 promilės, to paties alkotesterio parodymai 21.28 val. – 0,65 prom. ir tai, kad per 4 min. nukrito parodymai, yra normalu. Įpratai žmogus, jei jis ne komoje, gali eliminuoti nuo 0,10 promilės iki 0,40 promilės per valandą, priklauso nuo asmens įvairių faktorių – mitybos, sveikatos būklės, vaistų vartojimo, svorio, amžiaus, oro temperatūros. Yra asmenų, kurių organizmas be papildomų priemonių gali šalinti ir iki 0,62 promilės per valandą. Praktikoje to paties asmens alkoholio šalinimo iš organizmo greitis skirtingu laiku, esant panašiems faktoriams, gali būti nevienodas. Jo nuomone, alkotesterio klaidos negali būti, šis alkotesteris (Alkotest 6810) yra aukšto lygio ir pripažįstamas visame pasaulyje. Alkotesterio parodymai gali būti nepatikimi 3 atvejais: 1) alkoholio gali būti burnoje, tada per 15 min., nieko neimant į burną, stebint asmenį, matuojama dar kartą; 2) kai aplinka šalta, o iškvėptas oras šiltas, tada gali susidaryti kondensatas alkotesterio antgalyje, bet šiuo atveju matuota rugpjūčio mėnesį; 3) kai pats antgalis, alkotesteris ar jo laikymo aplinka yra užteršti alkoholio garais. Vis dėlto, šis alkotesteris Alkotest 6810 yra patikimas ir neturi galimybės patikrinti aplinkinio oro, jis matuoja tik aktyviai pučiant į jį, o kadangi pareigūnai vairuotojui davė naują antgalį, todėl ši galimybė suklaidinti alkotesterį atmetama. Toksikologai, kai kraujyje būna 0,15 promilės ir daugiau, išvadoje rašo alkoholio kiekį, o kai būna 0,15 promilės ir mažiau – kad alkoholio nerasta. Šiuo atveju neaišku, kiek tiksliai alkoholio buvo kraujyje. Akcentavo, kad jei buvo 0,00 promilės, tai prieštarautų tiek praktikai, tiek teorijai, tai neįmanoma, kad per mažiau nei vieną valandą ar net per vieną valandą iš organizmo pasišalintų 0,67 prom. alkoholio, to negali būti. Po liudytojų apklausos ir po savo atliktų bandymų praktikoje su kvepalais ir kitom įvairiomis medžiagomis, ekspertas yra tikras, kad alkotesteris negali būti suklaidintas – jei pirmą kartą pučiant alkotesteris būtų suklaidintas pirmo pūtimo metu patekus iš išorės medžiagai, kuri yra su alkoholiu, pučiant pakartotinai po 8 min, jo parodymai jokiu būdu negalėjo būti tik 0,02 promilės, o bus 0,00 promilės. Jei po 8 min. pakartojus tyrimą, prietaisas rodė 0,65 promilės, tai reiškia, kad alkoholio buvo kraujyje, alkotesteris nebuvo suklaidintas. Jokio pagrindo abejoti alkotesterio veikimu ekspertas nemato, tuo labiau, kad buvo du pūtimai. Skirtumas turėjo būti 0,00 promilių, nes po 6 min alkoholio molekulės iš burnos jau būna pasišalinę ir didžiausias kiekis šalinasi per pirmą minutę. Kadangi asmuo iš viso neigia, kad vartojo alkoholį, todėl tokio skirtumo negali būti. Pašalinti tokį kiekį alkoholio per tokį laiką yra neįmanoma.

4115.

42Remiantis aukščiau išdėstytu, apelianto versija dėl alkotesterio parodymų nepatikimumo, atsižvelgiant į medicininį išrašą, specialisto išvadą, atmestina kaip prieštaraujanti bylos medžiagai. Policijos pareigūnas Ž. M., patikrinęs K. M. neblaivumą, nurodė, jog sustabdyto vairuotojo akys buvo paraudę, nuo jo sklido alkoholio kvapas, drebėjo rankos, buvo susijaudinęs, o šio pareigūno tarnybiniame pranešime dar pažymėta, jog pamatęs policijos pareigūnus, vairuotojas padidino greitį ir taip sukėlė įtarimų. Policijos pareigūnų nurodytas aplinkybes ir K. M. kaltę įrodo ir alkotesteriu nustatytas apelianto neblaivumas bei specialisto G. A. C. paaiškinimai, duoti pirmosios instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, visų aukščiau paminėtų duomenų visumos visiškai pakanka išvadai, kad K. M. padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 422 straipsnio 5 dalyje t. y. vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus, kai nustatytas 0,67 promilių neblaivumo laipsnis.

4316.

44Apeliaciniame skunde atkreipiamas dėmesys į teismų praktikoje taikomą moksliškai patvirtintą Vidmarko formulę, pagal kurią dėl oksidacijos (redukcijos) žmogaus organizme dėsningai mažėja alkoholio kiekis, suaugusiam vyrui alkoholio koncentracija kraujyje sumažėja vidutiniškai 0,15–0,2 promilės/valandą. Apelianto vertinimu, remiantis šia formule, iš jo organizmo galėjo pasišalinti nuo 0,65 promilių iki 0,50-0,40 promilių etilo alkoholio, o tai prieštarauja alkotesterio rodmenims. Apygardos teismas atmeta šiuos apelianto argumentus ir pažymi, jog moksliniais skaičiavimais išvesta formulė rodo apibendrintą, vidutinį alkoholio koncentracijos mažėjimą žmogaus organizme, tačiau ekspertas G. A. C. patvirtino, kad žmogaus organizmas gali pašalinti net iki 0,62 promilių per valandą. Be to, alkoholio skaidymo greitis priklauso individualiai nuo kiekvieno žmogaus organizmo (mitybos, sveikatos būklės, vaistų vartojimo, svorio, amžiaus ir kt.). Pažymėtina, kad sprendžiant klausimą dėl asmens atsakomybės pagal ANK 422 straipsnį, asmens neblaivumo laipsnis svarbus tik toks, koks jis buvo vairavimo metu. Byloje nustatytas konkretus ir abejonių nekeliantis apelianto, vairavusio transporto priemonę, neblaivumo laipsnis, kaip to reikalaujama pagal ANK 422 straipsnio 5 dalį, nurodant straipsnio dispozicijoje būtinus nustatyti objektyviuosius administracinio nusižengimo sudėties požymius. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas ėmėsi priemonių šalinti prieštaravimams dėl neblaivumo patikrinimo duomenų ir teismo posėdžiuose apklausė liudytojais policijos pareigūnus, sustabdžiusius pažeidėją ir atlikę jo neblaivumo patikrinimą alkotesteriu bei specialistą, pašalinusį apelianto keliamas abejones ir atmesdamas gynybines versijas. Tuo remiantis, nėra pagrindo sutikti su apelianto keliamomis abejonėmis dėl nustatyto jo girtumo laipsnio.

4517.

46Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. rugsėjo 30 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ar keisti ją apeliacinio skundo argumentais, teisinio pagrindo nėra.

47Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 653 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, teismas

Nutarė

48Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. rugsėjo 30 d. nutartį palikti nepakeistą ir K. M. apeliacinio skundo netenkinti.

49Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Valdas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinėn atsakomybėn patraukto... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Institucijos 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarimu K. M. buvo pripažintas kaltu pagal... 6. 2.... 7. Nesutikdamas su priimtu nutarimu, K. M. pateikė skundą Kauno apylinkės... 8. 3.... 9. Apeliaciniu skundu K. M. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų... 10. 3.1.... 11. Apeliantas teigia, jog kraujo tyrimas nėra privalomas ir gali neatspindėti... 12. 3.2.... 13. Skunde nurodoma, jog ekspertas G. A. C. nurodė, jog negalima atmesti... 14. 3.3.... 15. Skundo autoriaus teigimu, teismų praktikoje tokio pobūdžio ginčo situacijas... 16. 3.4.... 17. Apeliantas atkreipia dėmesį į tai, jog teismas savo iniciatyva nusprendė,... 18. 4.... 19. Institucijos viršininkas atsiliepimu į K. M. apeliacinį skundą, prašo jo... 20. Teismas... 21. 5.... 22. K. M. apeliacinis skundas netenkinamas. ... 23. 6.... 24. Pagal ANK 652 straipsnio 1 dalį, apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl... 25. 7.... 26. Kaip numatyta ANK 5 straipsnio 1 dalyje, administracinis nusižengimas yra... 27. 8.... 28. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs K. M. administracinio... 29. 9.... 30. Pagal ANK 422 straipsnio 5 dalį administracinę atsakomybę užtraukia... 31. 10.... 32. Apeliaciniame skunde neigiama kaltė, padarius ANK 422 straipsnio 5 dalyje... 33. 11.... 34. Aukščiau išdėstytus liudytojų parodymus patvirtina ir rašytiniai byloje... 35. 12.... 36. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju, priešingai, negu teigiama apelianto... 37. 13.... 38. Apeliantas skunde savo abejonę alkotesterio rodmenimis grindžia ir tuo, kad... 39. 14.... 40. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo... 41. 15.... 42. Remiantis aukščiau išdėstytu, apelianto versija dėl alkotesterio parodymų... 43. 16.... 44. Apeliaciniame skunde atkreipiamas dėmesys į teismų praktikoje taikomą... 45. 17.... 46. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad Kauno... 47. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 653... 48. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. rugsėjo 30 d. nutartį palikti... 49. Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama....