Byla 2-12761-642/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, rašytinio proceso tvarka, už akių, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą atsakovei I. A., dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės pagal 2006-06-07 Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) 7457,40 Lt ir 11 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, pagal 2007-12-14 Kredito limito be palūkanų su periodiniais mokėjimais sutartį Nr. ( - ) 26995,28 Lt ir 11 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašė teismo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Procesiniai dokumentai įteikti atsakovei viešo paskelbimo būdu (b.l. 74). Atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130 straipsnis, 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38, 6.59, 6.63, 6.245, 6.2 straipsniai).

5Atlikus formalų byloje pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą, nustatyta, kad 2006-06-07 šalys Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) , pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 18000,00 Lt kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus. Tačiau atsakovė tinkamai nevykdė prisiimtų skolinių įsipareigojimų ir liko skolinga ieškovui iš viso 7457,40 Lt (2812,20 Lt negrąžinto kredito, 48,85 Lt palūkanų, 4596,35 Lt delspinigių). 2007-12-14 šalys Kredito limito be palūkanų su periodiniais mokėjimais sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 20000,00 Lt kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus. Tačiau atsakovė tinkamai nevykdė prisiimtų skolinių įsipareigojimų ir liko skolinga ieškovui iš viso 26995,28 Lt (20000 Lt negrąžinto kredito, 1433,59 Lt palūkanų, 5363,69 Lt delspinigių, 198,00 Lt mokesčio už metinį kortelės administravimą). Teismui nepateikta duomenų, jog atsakovė skolą ieškovui sumokėjo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.881 straipsnis, 6.886 straipsnis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnis). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl laikytina, kad atsakovė pažeidė prievoles, nes praleido prievolių įvykdymo terminus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Ieškovas leistinomis įrodinėjimo priemonėmis įrodė ir pagrįstai apskaičiavo susidariusių įsiskolinimų dydį, todėl ieškovo reikalavimai dėl 2812,20 Lt negrąžinto kredito pagal 2006-06-07 Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) ir 20000,00 Lt negrąžinto kredito pagal 2007-12-14 Kredito limito be palūkanų su periodiniais mokėjimais sutartį Nr. ( - ) yra visiškai tenkintini (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.256, 6.258 straipsniai).

6Ieškovo reikalavimas dėl 48,85 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų pagal 2006-06-07 Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) ir 1433,59 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų pagal 2007-12-14 Kredito limito be palūkanų su periodiniais mokėjimais sutartį Nr. ( - ) priteisimo, atsižvelgiant į vartojimo kredito sutarties pagrindines sąlygas, kaip pagrįstas tenkintinas, iš atsakovės priteistina 48,85 Lt ir 1433,59 Lt palūkanų sumos.

7Ieškovo reikalavimai dėl 4596,35 Lt pagal 2006-06-07 Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) ir 5363,69 Lt pagal 2007-12-14 Kredito limito be palūkanų su periodiniais mokėjimais sutartį Nr. ( - ) priskaičiuotų ir nesumokėtų delspinigių tenkintini iš dalies. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso civilinio kodekso 6.73 straipsnį, teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos yra neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagrindas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismo nuomone, atsižvelgiant į visumoje formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, į tai, kad atsakovė sutartimi įsipareigojo mokėti 11 procentų metinę palūkanų normą už naudojimąsi paskolomis, konstatuotina, kad delspinigių suma yra neprotingai didelė. Teismas, išanalizavęs vartojimo kredito sutarties sąlygas, daro išvadą, kad šalių sudarytoje sutartyje įtvirtinta sąlyga dėl delspinigių dydžio (0,15 procentų dienos netesybų norma) nustato neproporcingai didelę atsakovo civilinę atsakomybę dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šitokiu būdu yra pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra ir ekonomiškai silpnesnės sutarties pusės – vartotojo – teisės ir interesai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 0,15 procentų dydžio delspinigius yra nepagrįstas, todėl teismo iniciatyva delspinigių dydis yra mažintinas iki teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus atitinkančio 0,1 procento dydžio.

8Pažymėtina, jog ieškovas ieškiniu nepagrindė delspinigių skaičiavimo tvarkos. Teismui pateiktoje pažymoje tik abstrakčiai nurodoma, kad atsakovė yra skolinga ieškovui 4596,35 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų delspinigių už laikotarpį nuo 2009-01-30 iki 2012-03-06 pagal 2006-06-07 Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) ir 5363,69 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2009-01-30 iki 2012-03-06 pagal 2007-12-14 Kredito limito be palūkanų su periodiniais mokėjimais sutartį Nr. ( - ), tačiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktu ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas, todėl, vadovaujantis ieškovo ir atsakovės sudarytos sutarties bei teismų praktikos nuostatomis, ieškovui iš atsakovės priteistini 0,1 procento dydžio delspinigiai už 180 dienų laikotarpį. Kadangi vartojimo kredito sutartyje buvo numatytas ir delspinigių mokėjimas už pavėluotas sumokėti palūkanas (2006-06-07 Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) 25 punktas, 2007-12-14 Kredito limito be palūkanų su periodiniais mokėjimais sutarties Nr. ( - ) 18 punktas), delspinigiai priteistini ir nuo ieškovo reikalaujamos priteisti palūkanų sumos. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės ieškovui priteistini 514,99 Lt delspinigių pagal 2006-06-07 Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (2861,05 Lt:1000*180 d.) ir 3858,05 Lt pagal 2007-12-14 Kredito limito be palūkanų su periodiniais mokėjimais sutartį Nr. ( - ) (21433,59 Lt:1000*180 d.).

9Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovei proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnis, 93 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas 83,78 procentus, ieškovui iš atsakovės priteistina 866,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 19).

10Valstybei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 13,50 Lt (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92 straipsnis).

11Jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 5 dalis). Atsižvelgiant į tai, 2012-09-05 teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80, 92, 93, 150, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškovės „Swedbank“, AB ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti ieškovui „Swedbank“, AB iš atsakovės I. A. pagal 2006-06-07 Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) 3376,04 Lt skolos (2812,20 Lt negrąžinto kredito, 48,85 Lt palūkanų, ir 514,99 Lt delspinigių) 11 procentų metines palūkanas nuo priteistos 3376,04 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-09-05, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, priteisti iš atsakovės I. A. pagal 2007-12-14 Kredito limito be palūkanų su periodiniais mokėjimais sutartį Nr. ( - ) 25489,64 Lt skolos (20000,00 Lt negrąžinto kredito, 1433,59 Lt palūkanų, ir 3858,05 Lt delspinigių, 198,00 Lt mokesčio už metinį kortelės administravimą) ir 11 procentų metines palūkanas nuo priteistos 25489,64 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme, 2012-09-05, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ir 866,00 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl žyminio mokesčio sumokėjimo.

15Kitą ieškinio dalį atmesti.

16Priteisti iš atsakovės I. A. 13,50 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

172012-09-05 teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, rašytinio... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės pagal... 3. Procesiniai dokumentai įteikti atsakovei viešo paskelbimo būdu (b.l. 74).... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38,... 5. Atlikus formalų byloje pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą, nustatyta,... 6. Ieškovo reikalavimas dėl 48,85 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų... 7. Ieškovo reikalavimai dėl 4596,35 Lt pagal 2006-06-07 Vartojimo kredito... 8. Pažymėtina, jog ieškovas ieškiniu nepagrindė delspinigių skaičiavimo... 9. Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos... 10. Valstybei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su... 11. Jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja... 12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80, 92, 93, 150,... 13. ieškovės „Swedbank“, AB ieškinį tenkinti iš dalies.... 14. Priteisti ieškovui „Swedbank“, AB iš atsakovės I. A. pagal 2006-06-07... 15. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 16. Priteisti iš atsakovės I. A. 13,50 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 17. 2012-09-05 teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti... 18. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 19. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...