Byla 2-345/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Donato Šerno ir Dalios Vasarienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“, atsakovo savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ ir trečiojo asmens Nordea Bank Finland Plc atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ ieškinį atsakovui savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“ dėl atlyginimo už darbus, išlaidų ir skolos priteisimo pagal rangos ir paslaugų sutartis, tretieji asmenys su savarankiškais reikalavimais Nordea Bank Finland PLC, Siemens Osakeyhtiö, tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų uždaroji akcinė bendrovė „Fima“, Lietuvos – Islandijos uždaroji akcinė bendrovė „HNIT – Bvaltic“, uždaroji akcinė bendrovė „PI Konsultacijos“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas RUAB „Urbico“ pareikštu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 13 034 640,01 Lt dydžio atlyginimą už video detektavimo įrenginių, apsauginių tvorelių pėstiesiems bei apsauginių žiedų įrengimo darbus, 6 731 368,33 Lt dydžio skolą už priimtus darbus pagal 2006-10-27 rangos sutartį ir suteiktas paslaugas pagal paslaugų teikimo sutartį, 8 811,52 Lt delspinigių pagal paslaugų sutartį, 8,97 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais Nordea Bank Finland pateikė reikalavimą priteisti iš atsakovo 13 474 626,42 Lt (įskaitant PVM) dydžio skolą pagal 2007-07-23 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24, rangos sutartį ir 2009-03-27 trišalį susitarimą Nr. 09/03/16 bei 1 014 140,39 Lt dydžio palūkanas už vėlavimą sumokėti šią skolą iki Nordea ieškinio pareiškimo dienos (2010-12-22); už šias sumas priteisti 8,05 proc. dydžio procesines palūkanas nuo ieškinio pateikimo dienos iki galutinio teismo sprendimo įvykdymo; priteisti iš atsakovo trečiojo asmens naudai 4 871 508,00 Lt (įskaitant PVM) dydžio skolą pagal 2007-07-23 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24, rangos sutartį ir 2009-03-27 trišalį susitarimą Nr. 09/03/16 bei 84.340,48 Lt dydžio palūkanas už vėlavimą sumokėti šią skolą iki 2011-06-03 (I Nordea patikslinto reikalavimo dienos); už šias sumas priteisti 8,05 proc. dydžio procesines palūkanas nuo 2011-06-03 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; priteisti iš atsakovo trečiojo asmens naudai 5 713 797,78 Lt (įskaitant PVM) dydžio skolą pagal 2007-07-23 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24, Rangos sutartį ir 2009-03-27 trišalį susitarimą Nr. 09/03/16 bei 291 694,53 Lt dydžio palūkanas už vėlavimą sumokėti šią skolą iki 2012-06-13; už šias sumas priteisti 8,06 proc. dydžio procesines palūkanas nuo 2012-06-13 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; priteisti iš atsakovo trečiojo asmens naudai 13 034 640,01 Lt (įskaitant PVM) dydžio sumą pagal 2007-07-23 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24 už pagal rangos sutartį atliktus papildomus nenumatytus darbus; už šią sumą priteisti 8,05 proc. dydžio procesines palūkanas nuo ieškinio pateikimo dienos (2010-12-22) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; priteisti iš atsakovo trečiojo asmens naudai 5 988 700,19 Lt (įskaitant PVM) dydžio skolą pagal 2007-07-23 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24 ir 2006-10-27 paslaugų teikimo sutartį Nr. 20061027-2 bei 181 071,65 Lt dydžio delspinigius už vėlavimą sumokėti šią skolą iki šios dienos (2012-06-13); priteisti procesines palūkanas: 8,05 procentus nuo 815 446,60 Lt skolos ir 30 779,94 Lt delspinigių nuo 2012-12-22 iki visiško sprendimo įvykdymo; 8,05 procentus nuo 3 255 415,77 Lt skolos ir 105 824,30 Lt delspinigių nuo 2011-06-03 (I Nordea patikslinto reikalavimo dienos) iki visiško sprendimo įvykdymo; 8,06 procentus nuo 1 917 837,82 Lt skolos ir 47 101,02 Lt delspinigių nuo 2012-06-13 iki visiško sprendimo įvykdymo;

6priteisti iš atsakovo trečiojo asmens sumokėtą žyminį mokestį ir kitas jo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

7Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais Siemens Osakeyhtiö pateikė reikalavimą pripažinti 2010-11-05 UAB „PI konsultacijos“ išduotą projekto „Automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos Vilniaus mieste diegimas“ darbų etapų perėmimo pažymą negaliojančia; įpareigoti atsakovą per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo išduoti naują perėmimo pažymą, nurodant kaip darbų perėmimo datą vėliausiai 2009-11-23, pašalinant iš perėmimo pažymos 6-ąjį neatitikimą, rangos sutarties kainą dėl defektų sumažinant 5 680 466 Lt ir galutinę rangos sutarties kainą nurodant 79 202 843,82 Lt, perėmimo pažymos pagrindu nurodant FIDIC BS 10.2.p., atsakovui nevykdant įpareigojimo per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo išduoti naują perėmimo pažymą, skirti 1000 Lt baudą už kiekvieną dieną atsakovui už šio įpareigojimą nevykdymą; nustatyti Siemens Osakeyhtiö darbų vertę rangos sutarties kainoje; priteisti iš atsakovo 2 813 864, 69 Lt už darbus, atliktus pagal 2006-10-27 rangos sutartį, 1 717 493,85 Lt nuostolių, kilusių dėl atsakovo delsimo išduoti perėmimo pažymą, žyminčią darbų pagal 2006-10-27 rangos sutartį perėmimą, 8,05 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ priešieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu RUAB „Urbico“ surašytą ir vienašališkai įformintą 2009 m. kovo mėn. atliktų darbų aktą dėl video detekcijos įrengimo darbų apsauginių tvorelių pėstiesiems įrengimo darbų, apsauginių žiedų įrengimo darbų atlikimo; priteisti iš ieškovo ir/arba Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, atsakovo naudai bylinėjimosi išlaidas, t. y. 42 540,00 Lt žyminį mokestį ir išlaidas už teisinę pagalbą.

9Ieškovas pateikė prašymą sustabdyti civilinę bylą iki įsiteisės sprendimas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1022-611/2012. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs atsakovo prašymą sujungti civilinę bylą Nr. 2-607-258/2012 ir Nr. 2-1022-611/2012, 2012 m. balandžio 2 d. nutartyje konstatavo, kad atsakovas civilinėje byloje Nr. 2-607-258/2012 ir trečiasis asmuo Nordea Bank Finland Plc tvirtina, kad ieškovas neturi reikalavimo teisės į sumas pagal rangos ir paslaugų sutartis, nes reikalavimo perleidimo sutartimi visos reikalavimo teisės pagal rangos ir paslaugų sutartis perleistos Nordea Bank Finland Plc, todėl pastarasis byloje pareiškė savarankiškus reikalavimus dėl skolos priteisimo. Nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-607-258/2012 turės būti vertinamos aplinkybės dėl RUAB „Urbico“ ir/ar Nordea Bank Finland Plc reikalavimo teisės į skolą turėjimo, todėl šiame kontekste bylos išnagrinėjimui reikšminga civilinės bylos Nr. 2-1022-611/2012 baigtis dėl minėtos reikalavimo perleidimo sutarties. Neįsiteisėjus sprendimui civilinėje byloje Nr. 2-1022-611/2012 (koncentracijos byloje), civilinę bylą Nr. 2-607-258/2012 (papildomų darbų bylą) nagrinėjantis teismas negalės spręsti, ar Nordea Bank Finland Plc turi teisę reikalauti mokėjimų pagal reikalavimo perleidimo sutartį. Koncentracijos byloje pripažinus reikalavimo perleidimo sutartį negaliojančia, tokia tariama Nordea Bank Finland Plc teisė būtų paneigta. Atsižvelgiant į tai, papildomų darbų byla negali būti išnagrinėta neįsiteisėjus sprendimui koncentracijos byloje. Be to, bylas nagrinėjant lygiagrečiai, iš bylų eigos bei apimties tikėtina, kad būtent koncentracijos byla bus išnagrinėta greičiau.

10Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais Nordea Bank Finland Plc atsiliepimu į ieškovo prašymą sustabdyti bylą prašė šio prašymo netenkinti. Nurodė, kad ieškovas nesąžiningai naudojasi procesinėmis teisėmis, pažeidžia procesines pareigas. Koncentracijos byla buvo inicijuota dar 2011 m. rugpjūčio mėnesį, tačiau ieškovas neteikė prašymo sustabdyti šią bylą dėl koncentracijos bylos iš karto po šios bylos inicijavimo. Be to, teikdamas procesinius dokumentus šioje byloje, ieškovas galėjo reikšti abejones dėl reikalavimo perleidimo sutarties galiojimo, tačiau tokių argumentų neteikė. Koncentracijos byloje ieškovo naudai buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, vadinasi ieškovas, gavęs iš banko kreditą, ne tik jo negrąžina, bet ir naudojasi kredito grąžinimui skirtais pinigais. Nordea Bank Finland Plc nuomone, tarp bylų 2-1022-611/2012 ir 2-607-258/2012 nėra teisiškai reikšmingo ryšio, leidžiančio taikyti CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punktą, nes civilinėje byloje Nr. 2-607-258/2012 nėra nagrinėjami vien tik su reikalavimo perleidimo sutartimi susiję klausimai, reikalavimo perleidimo sutartis, net jei kredito sutartis ir būtų pripažinta negaliojančia koncentracijos byloje, negali būti atitinkamai pripažinta negaliojančia, nes tai savarankiškas abstraktus sandoris. Net jei teismo vertinimu nuginčijus kredito sutartį negaliojančia pripažintina ir reikalavimo perleidimo sutartis, teismas pats gali įvertinti kredito sutarties galiojimo klausimą konkurencijos teisės aspektu. Ieškovo prašymas netenkintinas ir dėl to, kad pažeistų esminius civilinio proceso principus. Papildomų darbų byloje nevyko bylos nagrinėjimas nuo 2011-06-20, nes rangos sutarties šalių susitarimu jų paskirti ekspertai vertino faktines bylos aplinkybes. Taigi nors formaliai byla ir nebuvo sustabdyta, minėta situacija prilygsta faktiniam bylos sustabdymui. Todėl antrą kartą sustabdžius bylą, būtų pažeista Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įtvirtina teisė į bylos išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką, CPK įtvirtinti greito, operatyvaus ir koncentruoto proceso reikalavimai, proporcingumas siekiamiems tikslams.

11Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais Siemens Osakeyhtiö pateikė prašymą 1) atidėti ieškovo prašymo dėl bylos sustabdymo nagrinėjimą; 2) skirti byloje techninę teismo ekspertizę šiais klausimais: a) kurie iš konsorciumo narių yra atsakingi už 2011-12-29 ekspertų išvadoje dėl defektų buvimo patvirtinimo ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ nuostolių įvertinimo nurodytus defektus (įtarimus dėl jų padarymo) Nr. 1,2,3,4 ir 5; b) kokia yra konkrečiam konsorciumo dalyviui priskirtinų defektų (įtarimų dėl jų padarymo) piniginė vertė? Jei už tą patį defektą atsakingi keli konsorciumo dalyviai, kokia yra kiekvieno iš jų atsakomybės piniginė išraiška?; 3) pavesti techninės teismo ekspertizės atlikimą ekspertams Jim Dixon ir Martin Fellendorf, pasirašiusiems 2011-12-29 išvadą; 4) paskyrus techninę teismo ekspertizę, sustabdyti civilinę bylą Nr. 2-607-258/2012. Nurodė, kad patekinus ieškovo prašymą, byla dėl apmokėjimo būtų sustabdyta, nors joje dar turi ir gali būti atlikti kiti jos nagrinėjimui iš esmės būtini parengiamieji veiksmai, kuriuos atlikti galima ir nežinant teismo sprendimo dėl reikalavimo perleidimo sutarties galiojimo. Norint įvertinti, kokios vertės darbus po kainos sumažinimo dėl defektų atliko Siemens Osakeyhtiö, o kokios vertės RUAB „Urbico“, reikia paskirti ekspertizę dėl atsakymo į šį specialių žinių reikalaujantį klausimą. Iš byloje jau atliktos ekspertizės nėra akivaizdu, kad vienintelis Siemens Osakeyhtiö laikomas atsakingu už visą rangos sutarties kainos sumažinimą dėl perėmimo pažymoje nurodytų defektų. Ekspertams buvo patiekti klausimai, susiję išimtinai su defektų egzistavimu ir bendra jų verte, o gavus ekspertizės išvadas tapo akivaizdu, kad defektus yra padarę keli rangovai. Todėl tapo būtina nustatyti, kuri defektų dalis yra priskirtina kuriam Sistemos rangos darbus atlikusiam rangovui ir kokia tų defektų piniginė vertė. Atsižvelgiant į tai, skirtina ekspertizė, kurią atlikti pavestina ankstesnę ekspertizę atlikusiems ekspertams Jim Dixon ir Martin Fellendorf, nes jie jau buvo pasirinkti sutarties šalių ir užsakovo inžinieriaus rašytine sutartimi, klausimas ekspertams iš esmės yra papildomas klausimas, kylantis iš atliktos ekspertizės, naujų ekspertų samdymas akivaizdžiai neatitiktų ekonomiškumo principo.

12Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais Siemens Osakeyhtiö pateikė prašymą tęsti civilinės bylos nagrinėjimą dalyje, nesusijusioje su 2007-07-23 reikalavimo perleidimo sutarties galiojimu, priimti dalinį sprendimą byloje, išsprendžiant Siemens Osakeyhtiö reikalavimus, nesusijusius su 2007-07-23 reikalavimo perleidimo sutarties galiojimu: nustatyti Siemens Osakeyhtiö darbų vertę 206-10-27 rangos sutarties Dėl automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimo Vilniaus mieste kainoje; pripažinti UAB „PI konsultacijos“ 2010-11-05 projekto „Automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos Vilniaus mieste diegimas“ darbų etapų perėmimo pažymą negaliojančia; įpareigoti atsakovą per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo išduoti naują perėmimo pažymą, nurodant kaip darbų perėmimo datą vėliausiai 2009-11-23, pašalinant iš perėmimo pažymos 6-ąjį neatitikimą, rangos sutarties kainą dėl defektų sumažinant 5 680 466 litais ir galutinę rangos sutarties kainą nurodant 79 202 843,82 Lt, perėmimo pažymos pagrindu nurodant FIDIC BS 10.2.p.; atsakovui nevykdant įpareigojimo per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo išduoti naują perėmimo pažymą, skirti 1000 Lt baudą už kiekvieną įpareigojimo nevykdymo dieną; priteisti iš atsakovo 2 813 864, 69 Lt už darbus, atliktus pagal 2006-10-27 rangos sutartį, 1 717 493,85 Lt nuostolių, kilusių dėl atsakovo delsimo išduoti perėmimo pažymą, žyminčią darbų pagal 2006-10-27 rangos sutartį perėmimą, 8,05 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad byloje dėl apmokėjimo savarankiškus reikalavimus yra pareiškę keletas asmenų – RUAB „Urbico“, Nordea Bank Finland Plc ir Siemens Osakeyhtiö. Kai kurie iš jų gali būti sprendžiami atskirai nuo kitų, nepriklausomai nuo reikalavimo perleidimo sutarties galiojimo/negaliojimo. Iš Siemens Osakeyhtiö reiškiamų reikalavimų tik vienas yra susijęs su reikalavimo perleidimo sutarties galiojimo klausimu, t. y. dėl apmokėjimo už darbus priteisimo. Siemens Osakeyhtiö sutinka, kad dėl šio klausimo dalinis sprendimas nebūtų priimamas ir šis reikalavimas būtų išspręstas kartu su kitais byloje pareikštais turtiniais klausimais, kurie būtų nagrinėjami išsprendus reikalavimo perleidimo sutarties galiojimo klausimą. Visi kiti Siemens Osakeyhtiö reikalavimai niekaip nesusiję su reikalavimo perleidimo sutarties galiojimu, todėl turi būti sprendžiami šioje byloje, nelaukiant bylos dėl sandorių ginčijimo baigties. Į bylą pateiktoje ekspertizėje nustatyta, kad dėl užsakovo patirtų nuostolių yra atsakingas ne vien Siemens Osakeyhtiö – dalis atsakomybės tenka ieškovui. Taigi šioje byloje būtina atsakyti ne tik kokiu dydžiu yra mažintina rangos sutarties kaina, tačiau ir kas už kurią rangos sutarties kainos sumažinimo dalį atsako. Todėl RUAB „Urbico“ bei Siemens Osakeyhtiö reikalavimų dydžiui, nepriklausomai nuo to, šie reikalavimai yra perleisti Nordea Bank Finland Plc, ar ne, nustatyti yra būtina skirti papildomą ekspertizę. Ši ekspertizė gali būti atliekama nepriklausomai nuo bylos dėl sandorių ginčijimo baigties.

13Ieškovas RUAB „Urbico“ prašė atmesti trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais Siemens Osakeyhtiö prašymą dėl papildomos ekspertizės skyrimo arba nustatyti terminą bylos dalyviams pateikti atsiliepimus dėl tokio prašymo tikslingumo, klausimų ekspertams, ekspertų kandidatūrų; sustabdyti civilinę bylą Nr. 2-607-258/2012 iki įsiteisės sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1022-611/2012. Nurodė, kad Nordea Bank Finland Plc siūlymas šioje byloje spręsti koncentracijos byloje sprendžiamus klausimus nėra pagrįstas jokiomis teisinėms ar faktinėmis aplinkybėmis. Konkurencijos tarybos išvada nepaneigia galimybės pripažinti reikalavimo perleidimo sutartį negaliojančia. Ieškovas prašė atmesti prašymą dėl ekspertizės skyrimo, nes atsakovas neturėjo ir neturi pareigos atsiskaityti su kiekvienu konsorciumo partneriu atskirai, papildoma ekspertizė netikslinga nustatinėti aplinkybes, kurios turi reikšmės tik konsorciumo partnerių tarpusavio atsakomybei, bet ne konsorciumo atsakomybei atsakovui. Taigi teismui galėtų būti reikšminga tik jau byloje esanti J. Dixon ir M. Fellendorf nuomonė dėl darbų defektų vertės.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

15Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 5 d. nutartimi tenkino trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais Siemens Osakeyhtiö prašymus dėl ekspertizės skyrimo ir dalinio sprendimo priėmimo bei ieškovo RUAB „Urbico“ prašymą dėl bylos sustabdymo ir:

161. Išskyrė trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais Siemens Osakeyhtiö reikalavimus dalyje, nesusijusioje su 2007-07-23 reikalavimo perleidimo sutarties Nr.07/07/24 galiojimu, t. y.

17nustatyti Siemens Osakeyhtiö darbų vertę 2006-10-27 rangos sutarties Nr. 20061027-1 Dėl automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimo Vilniaus mieste kainoje;

18pripažinti 2010-11-05 projekto „Automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos Vilniaus mieste diegimas“ darbų etapų perėmimo pažymą negaliojančia;

19įpareigoti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo išduoti naują perėmimo pažymą, nurodant kaip darbų perėmimo datą vėliausiai 2009-11-23, pašalinant iš perėmimo pažymos 6-ąjį neatitikimą, rangos sutarties kainą dėl defektų sumažinant 5 680 466 litais ir galutinę rangos sutarties kainą nurodant 79 202 843,82 Lt, perėmimo pažymos pagrindu nurodant FIDIC BS 10.2.p.,

20SĮ „Susisiekimo paslaugos“ nevykdant įpareigojimo per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo išduoti naują perėmimo pažymą, skirti 1000 Lt baudą už kiekvieną dieną atsakovui už šio įpareigojimą nevykdymą;

21priteisti iš atsakovo 1 717 493,85 Lt nuostolių, kilusių dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ delsimo išduoti perėmimo pažymą, žyminčią darbų pagal 2006-10-27 rangos sutartį Nr. 20061027-1 Dėl automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimo Vilniaus mieste perėmimą

22ir šiuos reikalavimus nusprendė nagrinėti atskirai.

232. Paskyrė byloje techninę teismo ekspertizę bei pavedė ekspertams atsakyti į klausimus:

24a) kurie iš konsorciumo narių yra atsakingi už 2011-12-29 ekspertų išvadoje dėl defektų buvimo patvirtinimo ir VĮ „Susisiekimo paslaugos“ nuostolių įvertinimo nurodytus defektus (įtarimus dėl jų padarymo) Nr. 1,2,3,4 ir 5;

25b) kokia yra konkrečiam konsorciumo dalyviui priskirtinų defektų (įtarimų dėl jų padarymo) piniginė vertė? Jei už tą patį defektą atsakingi keli konsorciumo dalyviai, kokia yra kiekvieno iš jų atsakomybės piniginė išraiška?“

26Pavedė techninės teismo ekspertizės atlikimą ekspertams Jim Dixon ir Martin Fellendorf.

27Įpareigojo Siemens Osakeyhtiö užtikrinti paskirtos ekspertizės apmokėjimą.

283. Civilinę bylą Nr. 2-607-258/2012, išskyrus išskirtą jos dalį, sustabdė iki ekspertizės atlikimo ir iki įsiteisės sprendimas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1022-611/2012.

29Teismas, įvertinęs bylos duomenis, padarė išvadą, kad ieškovo RUAB „Urbico“ ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais Nordea Bank Finland Plc reikalavimai glaudžiai susiję, tačiau jie skiriasi nuo trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais Siemens Osakeyhtiö reikalavimų. Iš visų Siemens Osakeyhtiö pareikštų reikalavimų vienintelis reikalavimas priteisti iš užsakovo apmokėjimą už darbus, atliktus pagal rangos sutartį, bei delspinigius už vėlavimą apmokėti šiuos darbus yra susijęs su reikalavimo perleidimo sutarties galiojimu/negaliojimu. Kiti Siemens Osakeyhtiö reikalavimai su reikalavimo perleidimo sutarties galiojimu/negaliojimu nėra susiję. Nepriklausomai nuo to, kaip bus išspręsti reikalavimai dėl sandorių nuginčijimo, reikalavimų dydžio klausimai šioje byloje bus nagrinėjami ir jiems reikalavimo perleidimo sutarties galiojimas ar negaliojimas įtakos neturės. Pastarojo klausimo išsprendimas neturės reikšmės ir sprendžiant dėl perėmimo pažymos išdavimo, nuostolių atlyginimo. Teismas, vadovaudamasis CPK 261 straipsnio 1 dalimi, sprendė, kad yra pagrindas išskirti trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais Siemens Osakeyhtiö reikalavimus dalyje, nesusijusioje su 2007-07-23 reikalavimo perleidimo sutarties Nr.07/07/24 galiojimu, ir dėl jų spręsti atskirai.

30Teismas nurodė, kad byloje yra pareikšti ieškovo reikalavimai užsakovui (atsakovui) ir Siemens Osakeyhtiö reikalavimai užsakovui (atsakovui). Jiems išspręsti bylos dalyviai bendru sutarimu buvo paskyrę ekspertizę. Atlikus ją iškilo abejonių, jog už rangos sutarties kainos sumažinimą dėl perėmimo pažymoje nurodytų defektų yra atsakinga ne viena įmonė. Liko neaišku, kuri defektų dalis priskirtina kuriam sistemos rangos darbus atlikusiam rangovui ir kokia tų defektų piniginė vertė, kokios vertės yra Siemens Osakeyhtiö, o kokios RUAB „Urbico“ atlikti darbai, kurių apmokėjimo reikalaujama šioje byloje. Kadangi atsakymai į šiuos klausimus reikalauja specialių techninių ir inžinerinių žinių, teismas nutarė skirti byloje techninę ekspertizę (CPK 212 str. 1 d.).

31Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad byloje jau buvo atlikta ekspertizė, kurią atliko Jim Dixon ir Martin Fellendorf, o šiuo metu iškilę klausimai, į kuriuos turėtų atsakyti papildoma ekspertizė, glaudžiai susiję su pirminei ekspertizei pateikta ir joje nagrinėta medžiaga, bei vadovaudamasis operatyvumo ir ekonomiškumo principais, ekspertizę atlikti pavedė tiems patiems ekspertams – Jim Dixon ir Martin Fellendorf.

32Teismas iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatė, kad civilinė byla Nr.2-1022-611/2012 yra išnagrinėta, tačiau sprendimas joje apskųstas apeliacine tvarka. Minėtoje byloje be kitų reikalavimų keliamas reikalavimas pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio 2007-07-23 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24, sudarytą tarp UAB „Urbico“ ir Nordea Bank Finland Plc, kurios pagrindu nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-607-258/2012 prašoma priteisti skolą. Teismas padarė išvadą, kad šios bylos glaudžiai susijusios ir reikalavimo dėl skolos priteisimo civilinėje byloje Nr. 2-607-258/2012 tenkinimas ar netenkinimas tiesiogiai susijęs su reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 07/07/24 pripažinimo galiojančia/negaliojančia civilinėje byloje Nr. 2-1022-611/2012, nes nuo pastarojo klausimo išsprendimo priklauso, ar Nordea Bank Finland Plc turi teisę reikalauti mokėjimų pagal reikalavimo perleidimo sutartį. Įvertinęs šias aplinkybes teismas sprendė, jog yra CPK 163 straipsnio 3 punkte numatytas pagrindas stabdyti bylą iki bus išspręsta civilinė byla Nr. 2-1022-611/2012, t. y. iki joje įsiteisės galutinis procesinis sprendimas.

33Teismas atmetė argumentus dėl ieškovo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pareiškiant prašymą dėl bylos sustabdymo, nes CPK suteikia teisę šalims reikšti motyvuotus prašymus dėl bylos sustabdymo, be to, argumentas, jog ieškovas galėjo tokį prašymą reikšti anksčiau, teismo vertinimu, neturi reikšmės, nes civilinė byla Nr. 2-607-258/2012 tebėra pasirengimo stadijoje. Kadangi teismas pripažino, jog bylos sustabdymas iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-1022-611/2012 yra reikalingas teisingam civilinės bylos Nr. 2-607-258/2012 išnagrinėjimui, teismas nevertino visų kitų argumentų dėl šio prašymo netenkinimo.

34III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

35Ieškovas RUAB „Urbico“ prašymu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 5 d. nutarties dalį, kuria tenkintas trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, Siemens Osakeyhtiö prašymas dėl ekspertizės skyrimo. Prašymą ieškovas grindžia šiais esminiais argumentais:

361. Teismas, skirdamas ekspertizę, ignoravo byloje dalyvaujančių asmenų teisę pasisakyti dėl ekspertų kandidatūrų, pateikti ekspertams klausimus ir pan., o ekspertizę paskyrė pagal vienintelio Siemens Osakeyhtiö prašyme suformuluotus klausimus ir nurodytas ekspertų kandidatūras, taip pažeisdamas CPK 212 straipsnio 1 dalies ir 213 straipsnio nuostatas. Ekspertizės skyrimo pagrindas yra poreikis išsiaiškinti tam tikrus bylai reikšmingus klausimus, į kuriuos negali būti atsakyta be specialių žinių. Ekspertizė yra laikytina įrodymu (CPK 177 str. 2 d.), kuriuo teismas galimai vadovausis priimant teismo sprendimą (CPK 185 str.). Eksperto pateikta išvada dažnai turi didesnę įrodomąją galią ir laikoma patikimesne įrodinėjimo priemone. Įstatyme, teisės doktrinoje ir teismų praktikoje apibrėžta teismo pareiga leisti byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti klausimus, pasisakyti dėl siūlomų ekspertų kandidatūrų ir kitų aspektų – nėra savitikslė. Šią teismo pareigą lemia teisme nagrinėjamo ginčo dvišalė prigimtis. Ekspertizė tinkamai atlikta gali būti tik tada, kuomet klausimų formavime, kurie bus užduodami ekspertui, dalyvauja ne viena, o abi procese dalyvaujančios šalys (CPK 12 str.). Priešingu atveju ekspertinė išvada galimai bus neobjektyvi, joje bus pateikiamos tik vienai iš šalių naudingos išvados. Pažymėtina, jog kiekvienas byloje dalyvaujantis asmuo yra suinteresuotas bylos baigtimi, t. y. pasiekti vien tik sau priimtiną rezultatą, todėl teikdamas prašymą dėl ekspertizės atlikimo ir nurodydamas užduotinus klausimus ekspertui pateiks tik tokius, kurie jam yra palankūs, o nepalankius nutylės. Taigi situacija kuomet skiriant ekspertizę yra išklausoma tik viena šalis, net tik pažeidžia kertinį civilinio proceso principą — audiatur et altera pars (tebūnie išklausyta ir antroji šalis), bet ir gali turėti įtakos priimant neteisėtą teismo sprendimą, nes tokiu atveju teismas vertins neišsamias ir netikslias eksperto išvadas. 2012-06-13 vykusio teismo posėdžio metu ieškovas nurodė, jog nesutinka su Siemens Osakeyhtiö prašymu skirti papildomą ekspertizę byloje ir nurodė išsamius nesutikimo motyvus. Tuo pačiu pažymėjo, jog jeigu teismas visgi nuspręstų skirti ekspertizę, turi būti nustatytas terminas atsiliepimams į Siemens Osakeyhtiö prašymą dėl ekspertizės skyrimo tikslingumo, klausimų ekspertams, ekspertų kandidatūrų. Teismas tame pačiame teismo posėdyje nurodė, jog klausimas dėl ekspertizės skyrimo bus išspręstas rašytinio proceso tvarka, apie priimtą nutartį informuojant šalis. Ieškovas skundžiama nutartimi buvo informuotas, jog Siemens Osakeyhtiö prašymas tenkintas. Taigi teismas ekspertizę byloje paskyrė ignoruodamas ginčo šalių teisę pateikti klausimus ekspertams, pasisakyti dėl siūlomų ekspertų kandidatūrų, pasiūlyti savo ekspertų kandidatūras. Toks teismo elgesys pažeidžia ginčo šalių lygiateisiškumą, užkertą kelia ieškovui rungtis procese lygiateisiškai, o galiausiai pažeidžia teismo proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principus.

372. Teismo ekspertizė paskirta nepagrįstai, kadangi nėra susijusi su nagrinėjamo ginčo dalyku. Nagrinėjamas ginčas kildinamas iš Rangos sutarties bei Jungtinės veiklos sutarties. Pagal Rangos sutarties preambulę ir Jungtinės veiklos sutarties 1.2., 1.7. punktus visi atsiskaitymai pagal Rangos sutartį, taip pat kiti sandoriai sudaromi ir vykdomi per ieškovą, kuris vėliau atsiskaito su kitais konsorciumo partneriais, tame tarpe ir Siemens Osakeyhtiö, pagal Darbų pasiskirstymo priedą Nr. 1. Tai reiškia, jog Siemens Osakeyhtiö neturi teisės reikšti jokių savarankiškų reikalavimų už atliktus darbus atsakovui, o bet kokios pretenzijos tarp konsorciumo partnerių (nepaisant to, kad Siemens Osakeyhtiö išstojo iš konsorciumo) dėl atliktų darbų vertės turi būti sprendžiamos atskirame ginče ir tik tarp konsorciumo narių. Siemens Osakeyhtiö prašyme dėl ekspertizės skyrimo aiškiai nurodė, kad ekspertizės tikslas nustatyti kokios vertės darbus, po kainos sumažinimo dėl defektų, atliko Siemens Osakeyhtiö, o kokios vertės – ieškovas. Tačiau nagrinėjamoje byloje skirti tokią ekspertizę buvo netikslinga, nes Siemens Osakeyhtiö jokio reikalavimo šioje byloje ieškovo atžvilgiu nereiškia. Vertinant pareikštus ieškovo ir Nordea Bank Finland Plc reikalavimus bei atsakovo atsikirtimus yra akivaizdu, jog pagrindinis šio ginčo klausimas yra ar atsakovas turi atsiskaityti su ieškovu ar su Nordea Bank Finland Plc, o jei taip, kokia apimtimi, įskaitant ar atsakovo mokėtinos sumos mažintinos dėl galimų defektų. Siemens Osakeyhtiö ankstesniu pageidavimu užsakyta ir pateikta J. Dixon ir M. Fellendorf nuomonė parodo, kokia, jų nuomone, yra rangos darbų defektų vertė. Tą pripažino ir Siemens Osakeyhtiö prašydamas skirti papildomą ekspertizę. Kadangi atsakovas neturėjo ir neturi pareigos atsiskaityti su kiekvienu konsorciumo partneriu atskirai (Siemens Osakeyhtiö reikalavimas prima facie yra nepagrįstas), papildoma ekspertize visiškai netikslinga nustatinėti aplinkybes, kurios turi reikšmės tik konsorciumo partnerių tarpusavio atsakomybei, bet ne konsorciumo atsakomybei atsakovui. Taigi, teismui galėtų būti reikšminga tik jau byloje esanti nuomonė dėl darbų defektų vertės.

383. Jim Dixon ir Martin Fellendorf negalėjo būti paskirti ekspertais, nes neturi reikiamos kvalifikacijos ir yra šališki. Jie neturėjo teisės būti ekspertais nagrinėjamoje byloje, kadangi nėra įrašyti i ekspertų sąrašą (Teismo ekspertizės įstatymo 3 str. 3 d., CPK 212 str. 2 d.). Byloje nėra duomenų, kad teismo eksperto kvalifikaciją turintys asmenys neturi reikiamos kvalifikacijos ekspertizei atlikti. Lietuvos teismo ekspertų sąraše yra asmenys, kurie turi teisę atlikti elektrotechnikos ekspertizę — pavyzdžiui Lionginas Radzevičius. Byloje nėra duomenų, kad teismo ekspertų sąraše esantis ekspertas negalėtų atlikti ekspertizės nagrinėjamoje byloje (CPK 212 str. 2 d.). Paskirti ekspertai nėra kompetentingi atlikti tokio pobūdžio ekspertize, byloje nėra jokių patikimų duomenų apie šių asmenų kvalifikaciją, turimą išsilavinimą ar tinkamą kompetenciją. Paskirtų ekspertų nekompetenciją patvirtina ankstesnė ekspertizė, kuri neatitiko ekspertinei išvadai keliamų reikalavimų, nes joje pateikti atsakymai yra paremti prielaidomis, o kai kuriais klausimais minėti asmenys apskritai nepasisakė.

39Atskiruoju skundu atsakovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 5 d. nutarties dalį dėl civilinės bylos Nr. 2-607-258/2012 sustabdymo ir tęsti bylos nagrinėjimą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

401. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sustabdė civilinės bylos Nr. 2-607-258/2012 nagrinėjimą iki tol, kol įsiteisės Vilniaus apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1022- 611/2012. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Alma Urbanavičienė 2012 m. balandžio 2 d. nutartyje, atsisakydama sujungti minėtas bylas, nurodė, kad abi bylos gali būti išnagrinėtos atskirai. Tai reiškia, kad 2012 m. balandžio 2 d. nutartyje nebuvo nustatyta jokių aplinkybių, dėl kurių minėtų bylų nebūtų galima išnagrinėti nepriklausomai viena nuo kitos. Skundžiamoje nutartyje teismas taip pat nenurodė jokių papildomų aplinkybių, kokių konkrečių faktų negalima išnagrinėti civilinėje byloje Nr. 2-607-258/2012 iki tol, kol bus baigta nagrinėti civilinė byla Nr. 2-1022-611/2012. Nagrinėjamojoje byloje Nr. 2-607-258/2012 yra vertinamas atsakovo veiksmų sumažinant rangos sutarties kainą dėl Konsorciumo darbų defektų pagrįstumo klausimas ir atitinkamai skolos iš atsakovo priteisimo klausimas (jeigu būtų nuspręsta, kad atsakovas kainą sumažino nepagrįstai). Visi kiti byloje pareikšti motyvai, įskaitant ir dėl to, kuriam asmeniui (Nordea Bank Finland Plc ar RUAB „Urbico“) atsakovas turi atlikti mokėjimus, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas ir dėl šių motyvų negalima stabdyti pagrindinio klausimo nagrinėjimo. Šioje nagrinėjamojoje byloje Nr. 2-607-258/2012 reikalavimai priteisti skola yra kildinami iš 2006 m. spalio 26 d. rangos sutarties ir jos vykdymo. Bylos sustabdymo nepagrįstumui nustatyti taip pat svarbi aplinkybė, kad Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-1022-611/2012 nepritaikė laikinųjų apsaugos priemonių, kad šalys negalėtų įgyvendinti savo teisių ir pareigų pagal 2007 m. liepos 23 d. reikalavimo perleidimo sutartį ir 2006 m. spalio 26 d. rangos sutartį, t. y. šalys ir toliau įgyvendina savo teises ir pareigas. Atsakovas nepriklausomai nuo civilinės bylos Nr. 2-1022-611/2012 (vadinama koncentracijos byla) nagrinėjimo atlieka mokėjimus, numatytus 2006 m. spalio 26 d. rangos sutartyje (ir jos pagrindu sudarytuose dokumentuose) ir pagal Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1022-611/2012 priimtą nutartį sumokėti pinigai yra saugomi banko sąskaitoje, t. y. šie pinigai nėra paskiriami nei Nordea Bank Finland Plc, nei RUAB „Urbico“ iki tol, kol įsiteisės Vilniaus apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1022-611/2012. Tai reiškia, kad nėra būtina laukti civilinės bylos Nr. 2-1022-611/2012 išnagrinėjimo ir trukdyti civilinės bylos Nr. 2-607- 258/2012 nagrinėjimą.

412. Nagrinėjamojoje civilinėje byloje, išskyrus išskirtą Siemens Osakeyhtiö dalį, nėra keliamas klausimas dėl atskirų konsorciumo narių atsakomybės atsakovui. Byloje yra keliamas klausimas dėl 2006 m. spalio 27 d. rangos sutarties kainos sumažinimo dėl konsorciumo (bet ne atskirų jo narių) darbų defektų ir dėl skolos priteisimo (rangos sutarties kainos dydžio). Kadangi pirmosios instancijos teismas manė, kad yra tikslinga išskirti Siemens Osakeyhtiö reikalavimus, įskaitant ir dėl Siemens Osakeyhtiö darbų ir defektų dalies nustatymo, ir nagrinėti juos atskirai, nėra pagrindo stabdyti visą civilinę bylą, kurioje Siemens Osakeyhtiö reikalavimų klausimas galės būti išspręstas priimant dalinį sprendimą. Skundžiamojoje nutartyje teismas neteisingai nurodė, kad „yra papildomas klausimas, kylantis iš atliktos ekspertizės...“. Pažymėtina, kad Siemens Osakeyhtiö nurodytas prašymas dėl ekspertizės atlikimo siekiant nustatyti, kuri dalis defektų, nurodytų 2011 m. gruodžio 29 d. ekspertizės išvadoje, yra Siemens Osakeyhtiö ir kuri – kitų konsorciumo narių, nėra papildomas klausimas, tačiau iš viso naujas Siemens Osakeyhtiö reikalavimas (kuris yra teismo jau išskirtas). Šis klausimas yra susijęs su konsorciumo narių tarpusavio atsakomybės klausimu ir iškeltas tik 2012 m. birželio 11 d. Siemens Osakeyhtiö reikalavimo patikslinime. Tai laikytina dalinio sprendimo klausimu, bet ne likusio ginčo nagrinėjimo dalyku. Be to, atsakovas niekada neprašė ir nesutiko su Siemens Osakeyhtiö prašymu dėl ekspertizės atlikimo siekiant nustatyti, kokia dalis defektų yra kiekvieno iš konsorciumo narių. Byloje šalys buvo sutarusios tik dėl ekspertizės siekiant nustatyti konsorciumo (visų narių neišskiriant nei vieno atskirai) darbų defektus ir atsakovo nuostolius. Konsorciumo nariai atsakovui yra atsakingi solidariai, 2006 m. spalio 27 d. rangos sutarties kaina ir darbai niekada nebuvo ir negali būti padalinta atskiriems konsorciumo nariams (rangos sutartis yra sudaryta viešojo pirkimo būdu ir pagal VPĮ reguliavimą sutartis negali būti keičiama, taigi, negali būti ir dalinami darbai, kaina ir pan.), todėl bet koks atsakomybės padalijimas yra išimtinai konsorciumo vidinis klausimas, kurį konsorciumo nariai turi ir gali išsispręsti atskirai nuo nagrinėjamos bylos. Todėl visos nagrinėjamos bylos sustabdymas dėl Siemens Osakeyhtiö prašytos ekspertizės yra dirbtinis ir neteisingas. Siemens Osakeyhtiö prašyta ekspertizė turėtų būti paskirta išskirtoje pagal Siemens Osakeyhtiö reikalavimus bylos dalyje ir tai negali trukdyti likusios ginčo dalies nagrinėjimo.

423. Nagrinėjamojoje civilinėje byloje trys asmenys (Siemens Osakeyhtiö, RUAB „Urbico“, Nordea Bank Finland Plc) pareiškė reikalavimus vienam atsakovui. Bylos nagrinėjimas tęsiasi nuo 2010 metų. Teismo nutartimi byloje yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovo didelės vertės turto areštas. Civilinės bylos sustabdymas išimtinai dirbtinais pagrindais ir tik dėl to, kad ne nuo atsakovo priklausančių priežasčių visi minėti asmenys siekia vilkinti bylų nagrinėjimą spręsdami savo nesutarimus, sąlygoja vis didesnių atsakovo nuostolių atsiradimą. Pažymėtina, kad atsakovas yra Vilniaus miesto savivaldybės įmonė, kuri turi vykdyti jai priskirtas viešąsias funkcijas. Pastebėtina ir tai, kad byloje nėra užtikrinami proceso koncentracijos, operatyvumo principai, kadangi nesiekiama išnagrinėti iškeltų reikalavimų (pagal Siemens Osakeyhtiö, RUAB „Urbico“ ir Nordea Bank Finland Plc ieškinius).

43Atskiruoju skundu trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, Nordea Bank Finland Plc prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 5 d. nutarties dalį dėl civilinės bylos sustabdymo ir prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

441. Ieškovas, prašydamas sustabdyti nagrinėjamą bylą, nesąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis, kadangi buvo sąmoningai siekiama vilkinti teismo procesą (CPK 42 str.). Koncentracijos byla buvo inicijuota dar 2011 m. rugpjūčio mėnesį, tačiau ieškovas beveik visus metus be jokios pateisinamos priežasties delsė pateikti prašymą dėl šios bylos, t. y. Papildomų darbų bylos sustabdymo. Nors kaip sąžiningas teismo proceso dalyvis tą ieškovas turėjo atlikti kiek įmanoma greičiau. Ieškovo nesąžiningumą patvirtina ir ta aplinkybė, jog šis, teikdamas atsikirtimus galėjo ir turėjo nagrinėjamoje byloje reikšti abejones dėl Reikalavimo perleidimo sutarties galiojimo, tačiau niekuomet nė viename ieškovo poziciją formuojančiame procesiniame dokumente šiuo faktiniu pagrindu (jog sutartis negalioja) Papildomų darbų byloje jis nesirėmė. Darytina netgi priešinga išvada: savo atsikirtimais į Nordea Bank Finland Plc šioje byloje pareikštą ieškinį ieškovas iš esmės pripažino, kad jis laiko Reikalavimo perleidimo sutartį sudaryta ir galiojančia. Tai atitinkamai reiškia ir tai kad: (i) aplinkybės, jog Reikalavimo perleidimo sutartis negalioja, yra būtent šios bylos vertinimo dalykas, taip pat (ii) jokių ginčų šiuo klausimu nagrinėjamoje byloje nėra kilę. Manytina, kad toks ieškovo siekis vilkinti bylinėjimosi procesą yra susijęs su ta aplinkybe, jog ieškovo naudai Koncentracijos byloje buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kurių pagalba ieškovas šiuo metu naudojasi pagal 2006-10-27 paslaugų sutartį Nr. 20061027-2 gaunamomis lėšomis, o pagal 2006-10-27 rangos sutartį Nr. 20061027-1 gaunamos lėšos yra areštuotos. Todėl ieškovas yra suinteresuotas, kad kuo ilgiau būtų nagrinėjama tiek Papildomų darbų byla, tiek ir Koncentracijos byla, kadangi šių bylų nagrinėjimo metu galios jam palankios ir neproporcingai Nordea Bank Finland Plc interesus pažeidžiančios laikinosios apsaugos priemonės. Be to, ieškovas Koncentracijos byloje ginčija ilgalaikio kredito sutartį Nr. KS 07/01/02 remdamasis Konkurencijos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, kadangi neva sudarant Kredito sutartį buvo įvykdyta koncentracija, kuriai nebuvo gautas Konkurencijos tarybos leidimas. Tačiau Konkurencijos taryba Koncentracijos byloje, kaip išvadą teikianti institucija, yra pateikusi išvadą, jog sudarius Kredito sutartį nebuvo įgyta kontrolė Konkurencijos įstatymo prasme.

452. Tarp Papildomų darbų ir Koncentracijos bylų nėra teisiškai reikšmingo ryšio, leidžiančio remtis CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytu privalomu sustabdymo pagrindu. Papildomų darbų byloje nėra tokių objektyvių aplinkybių, kurios trukdytų išspręsti nagrinėjamą bylą iš esmės, t. y. šiuo konkrečiu atveju visus teisiškai reikšmingus faktus teismas gali ir turi nustatyti nagrinėjamoje byloje. Tokia išvada grindžiama tuo, kad aplinkybės, jog Reikalavimo perleidimo sutartis negalioja, yra būtent šios bylos vertinimo dalykas. Minėta, savo atsikirtimais ieškovas iš esmės pripažino, kad jis realiai laiko Reikalavimo perleidimo sutartį sudaryta ir galiojančia. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į jo pasirinktą gynybinę poziciją nagrinėjamoje byloje. Todėl negali būti konstatuotas privalomas Papildomų darbų bylos sustabdymo pagrindas (CPK 163 str. 3 p.), turint omeny ir tai, kad Papildomų darbų byla buvo inicijuota pirmiau nei Koncentracijos byla.

463. Papildomų darbų bylos sustabdymas pažeistų esminius civilinio proceso principus (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str., CPK 2str., 7 str.). Papildomų darbų byloje nevyko bylos nagrinėjimas nuo 2011-06-20, kadangi Rangos sutarties šalių susitarimu jų paskirti ekspertai vertino faktines bylos aplinkybes. Taigi, nors formaliai byla ir nebuvo sustabdyta, minėta situacija prilygsta faktiniam bylos sustabdymui. Todėl manytina, kad antrą kartą sustabdžius bylą vien formaliais pagrindais pagal pavėluotai ir nesąžiningai pareikštą ieškovo prašymą, buvo pažeistas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalies reikalavimas.

474. Kadangi skundžiama nutartimi reikalavimas dėl darbų vertės Rangos sutarties kainoje yra išskirtas ir nėra susijęs su Reikalavimo perleidimo sutarties galiojimu, Papildomų darbų bylos dalis, susijusi su Reikalavimo perleidimo sutartimi, nepagrįstai sustabdyta dėl teismo paskirtos ekspertizės. Būtent išskirtųjų reikalavimų, kurių nagrinėjimas nutartyje nėra stabdomas, nagrinėjimui yra aktuali ekspertizės išvada ir vienas jų apskritai negali būti nagrinėjamas, kol nėra gautos ekspertų išvados.

48Atsiliepimu į atsakovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, Nordea Bank Finland Plc atskiruosius skundus ieškovas RUAB „Urbico“ prašo apeliantų skundus atmesti ir skundžiamą nutarties dalį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

491. Tarp teisinio rezultato Koncentracijos byloje ir šios civilinės bylos egzistuoja prejudicinis ryšys. Koncentracijos byloje yra nagrinėjamas klausimas dėl Reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia. Apeliantų neskundžiamoje Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 2 d. nutartyje konstatuota, kad Nordea Bank Finland Plc reikalavimas šioje byloje yra pareikštas Reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu. Tą pačią aplinkybę konstatavo ir pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje. Taigi, neįsiteisėjus sprendimui Koncentracijos byloje, šią civilinę bylą nagrinėjantis teismas negali nuspręsti ar Nordea Bank Finland Plc turi teisę reikalauti mokėjimų pagal Reikalavimo perleidimo sutartį ar ne.

502. Esant privalomam bylos stabdymo pagrindui, apeliantų argumentai dėl kito pagrindo stabdyti nagrinėjamą bylą (dėl paskirtos teismo ekspertizės) neturi teisinės reikšmės.

513. Nordea Bank Finland Plc skundas dėl teisėtos ir pagrįstos nutarties skundžiamoje dalyje yra vertintinas kaip piktnaudžiavimas teise, siekiant užvilkinti tinkamą bylų išnagrinėjimą teismuose, dengiantis tariamu ieškovo piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis.

52Atsiliepimu į atsakovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atskirąjį skundą trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, Nordea Bank Finland Plc prašo atsakovo skundą tenkinti. Nurodė, kad visiškai sutinka su atsakovo atskirojo skundo argumentais.

53Atsiliepimu į atsakovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, Nordea Bank Finland Plc atskiruosius skundus trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, Siemens Osakeyhtiö prašo apeliantų skundus dėl skundžiamos nutarties dalies, kuria byla sustabdyta dėl teismo ekspertizės atlikimo, atmesti, likusioje dalyje apeliantų atskiruosius skundus tenkinti. Siemens Osakeyhtiö atsiliepime sutiko su apeliantų argumentais dėl nepagrįsto nagrinėjamos Papildomų darbų apmokėjimo bylos sustabdymo kol bus išnagrinėta Koncentracijos byla, tačiau nesutiko su jų argumentais dėl nepagrįsto bylos sustabdymo dėl teismo paskirtos ekspertizės. Nurodė, kad paskirtos teismo ekspertizės išvados neabejotinai bus susijusios ir turės esminę reikšmę byloje dėl apmokėjimo reiškiamų reikalavimų pagrįstumo ir dydžio vertinimui. Ekspertizės išvados pagal ekspertams užduotus klausimus yra reikšmingos atsakant į klausimus – kokios vertės yra Siemens Osakeyhtiö darbai pagal Rangos sutartį (išskirti reikalavimai) ir kiek Siemens Osakeyhtiö, RUAB „Urbico“ arba Nordea Bank Finland Plc naudai reikia priteisti iš atsakovo pagal Rangos sutartį (neišskirti reikalavimai). Todėl tokių ekspertų išvadų neturint, abiejų bylos dalių nagrinėti toliau nėra galimybių. Ne vienas, o keli konsorciumo nariai, tiek RUAB „Urbico“, tiek Siemens Osakeyhtiö ir pats Nordea Bank Finland Plc reiškia reikalavimus Rangos sutarties pagrindu atsakovo atžvilgiu. Kiekvieno iš šių asmenų reikalavimų pagrįstumą, konkretų atsakovo atsakomybės dydį kiekvienam bus galima nustatyti tik išsiaiškinus tiek ieškovo, tiek Siemens Osakeyhtiö atsakomybės už Rangos sutarties kainos sumažinimą dydžius (vykdant Rangos sutartį kiekvieno iš jų padarytų defektų finansines vertes). Esant neaiškumui, kas ir kuria dalimi atsakingas už anksčiau byloje atliktoje ekspertizėje nustatytus defektus, negalima nuspręsti, kokios vertės yra Siemens Osakeyhtiö ir ieškovo atlikti darbai, kurių apmokėjimo ir yra reikalaujama.

54IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

55Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria byloje paskirta techninė ekspertizė ir byla sustabdyta iki ekspertizės atlikimo, bei nutarties dalies, kuria nagrinėjama byla sustabdyta kol įsiteisės teismo sprendimas kitoje nagrinėjamoje civilinėje byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

56Dėl byloje paskirtos techninės ekspertizės

57CPK 176 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įrodinėjimo tikslas yra teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Pagal CPK 185 straipsnį teismas įvertina esančius byloje įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu. Kai nagrinėjant bylą reikia išsiaiškinti klausimus, reikalaujančius specialių mokslo, medicinos, meno, technikos ar amato žinių, teismas gali skirti ekspertizę (CPK 212 str. 1 d.).

58Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje civilinėje byloje paskyrė techninę ekspertizę ir bylą sustabdė iki paskirtoji ekspertizė bus atlikta. CPK 334 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo: 1) šio kodekso numatytais atvejais ir 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. CPK II dalies XIII skyriaus septintajame skirsnyje, reglamentuojančiame ekspertizės atlikimą, nenumatyta galimybė atskiruoju skundu skųsti nutartį, kuria paskirta ekspertizė, o pats ekspertizės paskyrimas neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai.

59Nagrinėjamu atveju ieškovas, nesutiktdamas su pirmosios instancijos teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartimi paskirta ekspertize, pateikė teismui prašymą dėl minėtos nutarties dalies, kuria paskirta teismo ekspertizė, panaikinimo. Pirmosios instancijos teismas 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi nustatė ieškovui terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti, t. y. pateikti procesinį dokumentą, atitinkantį įstatymo nustatytus turinio ir formos reikalavimus, bei patikslinti savo reikalavimus. Ieškovas, vykdydamas 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutartį, pateikė teismui pareiškimą, kuriame nurodė, jog jo prašymas nelaikitynas atskiruoju skundu, nes teismo nutarties dalis, kuria byloje paskirta ekspertizė, atskiruoju skundu neskundžiama, tačiau dėl tarpinių procesinių sprendimų proceso dalyviai turi teisę teikti prašymus. Taip pat nurodė, jog teismas, gavęs tokį prašymą, privalo jį išspręsti, o esant pagrįstam prašymui dėl tarpinio procesinio sprendimo panaikinimo, teismas pats tokį procesinį sprendimą pasinaikina. Pareiškimu ieškovas prašė priimti jo prašymą dėl teismo 2012 m. liepos 5 d. nutarties dalies, kuria paskirta ekspertizė, panaikinimo ir šį prašymą išspręsti Vilniaus apygardos teisme. Pirmosios instancijos teismas ieškovo pareiškimą priėmė ir, nepasisakęs dėl ieškovo pareiškime nurodytų argumentų ir reikalavimų, kartu su kitų proceso dalyvių atskiraisiais skundais dėl 2012 m. liepos 5 d. nutarties išsiuntė apeliacinės instancijos teismui.

60Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad nutarties dalis dėl teismo ekspertizės paskyrimo, kaip minėta, negali būti skundžiama atskiruoju skundu ir nėra apeliacinio apskundimo objektas, bei į tai, kad pats ieškovas prašo jo procesinį dokumentą nelaikyti atskiruoju skundu, neturi pagrindo spręsti dėl ieškovo pateikto prašymo ir nepasisako dėl prašyme nurodytų argumentų, susijusių su ekspertizės paskyrimo teisėtumu ir pagrįstumu.

61Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovo motyvai dėl ekspertizės paskyrimo teisėtumo ir pagrįstumo, paskirtų ekspertų ir jiems užduotų klausimų ne/tinkamumo, ieškovo nuožiūra, teismui išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti įtraukiami į jo apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumo (CPK 334 str. 3 d.). Be to, iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas pasinaudojo įstatymo jam suteikta teise teikti prašymą dėl teismo paskirtų ekspertų nušalinimo, kuris yra išspręstas pirmosios instancijos teisme.

62Dėl civilinės bylos sustabdymo CPK 164 straipsnio 2 punkto pagrindu

63Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatyme nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nudalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinę bylą.

64Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 str.) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 str.). Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų skirtumas yra tas, kad kai yra nustatomos privalomąjį bylos sustabdymo pagrindą sudarančios aplinkybės, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o bylos sustabdymas dėl fakultatyvųjį sustabdymo pagrindą sudarančių aplinkybių yra paliktas teismo diskrecijai, t. y. teismas turi teisę, bet ne pareigą sustabdyti bylos nagrinėjimą, ir teismas konkrečiu atveju sprendžia, reikia ar ne stabdyti bylą.

65Tačiau, taikant civilinės bylos sustabdymo institutą, turi būti atsižvelgiama ir į tai, kad, sustabdžius civilinę bylą, užsitęsia teismo procesas. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta asmens teisė į tai, kad byla būtų išnagrinėta per įmanomai trumpiausią laiką, yra viena iš sudėtinių teisės į teisingą bylos nagrinėjimą dalių ir įpareigoja teismą rūpintis kiek įmanoma greitesniu bylos išnagrinėjimu. Siekiant CPK nustatytų civilinio proceso tikslų teismas turi kuo greičiau išnagrinėti bylą ir atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, nesudaryti sąlygų bylai vilkinti (CPK 2, 7, 72 ir kt. straipsniai). Dėl to teismas bylos sustabdymo pagrindų negali taikyti formaliai, kiekvienu atveju privalo įsitikinti, kad yra aplinkybės, sudarančios įstatyme nurodytą pagrindą sustabdyti konkrečią bylą.

66CPK 164 straipsnio 2 punkte yra numatytas vienas iš fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų – kai teismas paskiria ekspertizę. Pažymėtina, kad bylos stabdymo šiuo teisiniu pagrindu klausimas įstatymo leidėjo paliktas išimtinai teismo diskrecijai, todėl teismas savo nuožiūra vertina susidariusią situaciją ir, remdamasis proceso operatyvumo, ekonomiškumo principais, kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia dėl būtinybės stabdyti bylos nagrinėjimą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012)

67Atsakovas bei trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, Nordea Bank Finland Plc, skųsdami pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria byla sustabdyta dėl paskirtos ekspertizės, nenurodo jokių aplinkybių, kurios apibūdintų, kaip dėl bylos sustabdymo šiuo pagrindu buvo pažeistos jų teisės (CPK 178 str.). Teisėjų kolegijos nuomone, vien tik deklaratyvūs teiginiai, kad bylos sustabdymas pažeis teismo proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus, nesudaro pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria byla sustabdyta, kadangi nagrinėjamu atveju konkuruoja dvejopi principai – proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principas bei kooperacijos principas, numatantis, jog teismas bendradarbiaudamas su dalyvaujančiais asmenimis, imasi priemonių, kad byla būtų tinkamai išnagrinėta.

68Apeliantai neteigia, kad į ekspertams užduotus klausimus byloje galima rasti atsakymus remiantis kitais įrodymais, ar kad tokiems atsakymams nereikalingos specialios žinios. Jų teiginiai dėl trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, Siemens Osakeyhtiö reikalavimų ne/pagrįstumo liečia bylos esmę ir nepaneigia būtinumo rinkti įrodymus. Kadangi teismas, paskyręs ekspertizę, gali, tačiau neprivalo sustabdyti bylą, galima svarstyti, ar bylos nagrinėjimo atidėjimas nebūtų parankesnis procese, siekiant greitesnio ir kokybiškesnio bylos išsprendimo. Tačiau nagrinėjamu atveju apeliantai tokio klausimo nekelia, o bylos medžiagoje nėra duomenų apie CPK 1622 straipsnio 3 dalyje įteisintus procesinius veiksmus, kuriuos teismas būtų galėjęs atlikti po ekspertizės paskyrimo. Skunde taip pat nėra argumentų, patvirtinančių Siemens Osakeyhtiö suinteresuotumą bylos vilkinimu.

69Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju teisingas bylos išnagrinėjimas galimas tik išsprendus teismo paskirtos ekspertizės atlikimo klausimą. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į byloje pareikštus reikalavimus bei ekspertams suformuluotų klausimų turinį. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą sustabdyti bylą iki bus atlikta ekspertizė, kadangi tik ekspertizės metu išsiaiškinus reikšmingas bylai aplinkybes pagal ekspertams suformuluotus klausimus byla galės būti išnagrinėta teisingai, laikantis civilinio proceso principų, byloje galės būti priimtas teisėtas ir pagrįstas sprendimas. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvados dėl bylos sustabdymo CPK 164 straipsnio 2 punkto pagrindu yra pagrįstos.

70Dėl civilinės bylos sustabdymo CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu

71CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtinta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Kasacinio teismo išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą nurodytu pagrindu galima tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2010 m. sausio 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2010; 2011 m. balandžio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje Nr. 3K-3-185/2011; 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2012; kt.). Šis privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje; negalimumas išnagrinėti civilinę bylą iki bus išnagrinėta kita byla paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie nustatinėjami kitoje byloje, tačiau bus reikšmingi ir nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2008; 2012 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-332/2012). Jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti nagrinėjamoje byloje, kai tarp bylų nėra prejudicinio ar kito tiesioginio teisinio ryšio, teismas neturi teisės sustabdyti bylos ir savo kompetencijos perkelti kitam teismui ar kitai institucijai. Tai, galima ar ne išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-268/2005; 2011 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2011; 2012 m. liepos 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2012; kt.).

72Taigi teismas, siekdamas teisingai pritaikyti CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintą bylos privalomojo sustabdymo pagrindą, visų pirma turi tinkamai nustatyti įrodinėjimo dalyką abiejose bylose. Spręsdamas, ar yra (nėra) dviejų nagrinėjamų civilinių bylų tiesioginis teisinis ryšys, teismas turi išsiaiškinti, kokie teisiškai reikšmingi faktai turi būti nustatyti byloje, kurios nagrinėjimą prašoma sustabdyti, ir kokie nustatinėjami kitoje civilinėje byloje, dėl kurios prašoma sustabdyti bylą. Įrodinėjimo dalyką, taigi byloje nustatytinus faktus, lemia ginčo šalių reikalavimų ir atsikirtimų pagrindai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-221/2008).

73Atsižvelgdama į aptartas teismų praktikos nuostatas dėl civilinės bylos sustabdymą reglamentuojančių įstatymų aiškinimo ir taikymo, teisėjų kolegija pažymi, kad, spręsdamas, ar sustabdyti Papildomų darbų bylos nagrinėjimą dėl Koncentracijos bylos, pirmosios instancijos teismas visų pirma turėjo įvertinti Koncentracijos byloje reiškiamų ieškinio reikalavimų pobūdį ir galimo jų patenkinimo įtaką nagrinėjamoje Papildomų darbų byloje atsakovui pareikštiems reikalavimams. Nagrinėjama Papildomų darbų byla tuo pagrindu, kad teisme nagrinėjama kita Koncentracijos byla, kurioje be kitų reikalavimų yra ginčijama reikalavimo perleidimo sutartis, turėtų (galėtų) būti stabdoma tik tuo atveju, jeigu, patenkinus ieškinio reikalavimus toje byloje, atsakovo prievolė atsiskaityti pagal rangos sutartį, būtų paneigta. Teisėjų kolegija pažymi, kad rangos sutartis, kuria yra grindžiami reikalavimai atsakovui dėl atsiskaitymo už atliktus darbus, Koncentracijos byloje nėra ginčijama. Patenkinus ieškinį Koncentracijos byloje atsakovo prievolės ir jų dydis pagal rangos sutartį nesikeis. Nuginčijus reikalavimo perleidimo sutartį, kurios pagrindu trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, Nordea Bank Finland Plc reikšia reikalavimus atsakovui nagrinėjamoje byloje, pasikeis tik asmuo, kuriam atsakovas privalo vyktyti prievoles, nei prievolės dydis, nei prievolės atsiradimo pagrindas, kaip minėta, nesikeis.

74Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra teisinio pagrindo pripažinti, kad nagrinėjama Papildomų darbų bylą turėtų būti stabdoma dėl civilinės bylos, kurioje ginčijama reikalavimo perleidimo sutartis, nagrinėjimo. Visas nagrinėjamai Papildomų darbų bylai išnagrinėti reikšmingas aplinkybes gali nustatyti pats bylą nagrinėjantis teismas. Ieškovas, prašydamas sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, neįrodė, jog egzistuoja šios bylos ir Koncentracijos bylos tiesioginis teisinis ryšys, kuris lemtų Koncentracijos byloje nustatytų faktų įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią prašomai stabdyti bylai (CPK 178 str.).

75Atsižvelgdama į nurodytus argumentus apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė CPK 164 straipsnio 2 dalies nuostatas, reglamentuojančias civilinės bylos sustabdymą dėl byloje paskirtos teismo ekspertizės, tačiau teismas netinkamai taikė CPK 163 straipsnio 3 punktą, reglamentuojantį privalomąjį civilinės bylos sustabdymą dėl kitos civiline tvarka teisme nagrinėjamos bylos, todėl skundžiama nutartis šioje dalyje naikintina ir klausimas išsprendžiamas iš esmės atmetant ieškovo prašymą dėl civilinės bylos sutabdymo CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

76Trečiasis asmuos, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, Siemens Osakeyhtiö 2013 m. sausio 31 d. pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui prašymą dėl papildomų įrodymų – 2013 m. sausio 28 d. ekspertų J. Dixon ir M. Fellendorf išvados, prijungimo. Atsižvelgdama į tai, kad byloje buvo sprendžiamas bylos sustabdymo pagrįstumo klausimas, teisėjų kolegija sprendžia, jog pateikta ekspertų išvada nėra susijusi su nagrinėjamu apeliacijos objektu, todėl trečiojo asmens papildomai pateiktus įrodymus atsisakytina priimti ir jie jam grąžintini. Trečiajam asmeniui išaiškintina, kad šiuos dokumentus jis turi teisę pateikti bylą nagrinėjančiam pirmosios instancijos teismui ir jie gali sudaryti bylos atnaujinimo pagrindą (CPK 167 str.).

77Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

78Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 5 d. nutarties dalį, kuria civilinė byla Nr. 2-607-258/2012 (naujas Nr. 2-365-258/2013) sustabdyta iki įsiteisės sprendimas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1022-611/2012.

79Atmesti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ prašymą sustabdyti civilinę bylą iki įsiteisės sprendimas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1022-611/2012.

80Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

81Atsisakyti priimti trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, Siemens Osakeyhtiö 2013 m. sausio 31 d. pateiktus papildomus dokumentus ir grąžinti juos pateikusiam asmeniui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas RUAB „Urbico“ pareikštu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo... 5. Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais Nordea Bank Finland pateikė... 6. priteisti iš atsakovo trečiojo asmens sumokėtą žyminį mokestį ir kitas... 7. Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais Siemens Osakeyhtiö pateikė... 8. Atsakovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ priešieškiniu prašė pripažinti... 9. Ieškovas pateikė prašymą sustabdyti civilinę bylą iki įsiteisės... 10. Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais Nordea Bank Finland Plc... 11. Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais Siemens Osakeyhtiö pateikė... 12. Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais Siemens Osakeyhtiö pateikė... 13. Ieškovas RUAB „Urbico“ prašė atmesti trečiojo asmens su savarankiškais... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 5 d. nutartimi tenkino trečiojo... 16. 1. Išskyrė trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais Siemens... 17. nustatyti Siemens Osakeyhtiö darbų vertę 2006-10-27 rangos sutarties Nr.... 18. pripažinti 2010-11-05 projekto „Automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir... 19. įpareigoti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ per 30 dienų nuo teismo sprendimo... 20. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ nevykdant įpareigojimo per 30 dienų nuo... 21. priteisti iš atsakovo 1 717 493,85 Lt nuostolių, kilusių dėl SĮ... 22. ir šiuos reikalavimus nusprendė nagrinėti atskirai.... 23. 2. Paskyrė byloje techninę teismo ekspertizę bei pavedė ekspertams atsakyti... 24. a) kurie iš konsorciumo narių yra atsakingi už 2011-12-29 ekspertų... 25. b) kokia yra konkrečiam konsorciumo dalyviui priskirtinų defektų (įtarimų... 26. Pavedė techninės teismo ekspertizės atlikimą ekspertams Jim Dixon ir Martin... 27. Įpareigojo Siemens Osakeyhtiö užtikrinti paskirtos ekspertizės... 28. 3. Civilinę bylą Nr. 2-607-258/2012, išskyrus išskirtą jos dalį,... 29. Teismas, įvertinęs bylos duomenis, padarė išvadą, kad ieškovo RUAB... 30. Teismas nurodė, kad byloje yra pareikšti ieškovo reikalavimai užsakovui... 31. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad byloje jau buvo atlikta ekspertizė,... 32. Teismas iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatė,... 33. Teismas atmetė argumentus dėl ieškovo piktnaudžiavimo procesinėmis... 34. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 35. Ieškovas RUAB „Urbico“ prašymu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 36. 1. Teismas, skirdamas ekspertizę, ignoravo byloje dalyvaujančių asmenų... 37. 2. Teismo ekspertizė paskirta nepagrįstai, kadangi nėra susijusi su... 38. 3. Jim Dixon ir Martin Fellendorf negalėjo būti paskirti ekspertais, nes... 39. Atskiruoju skundu atsakovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ prašo panaikinti... 40. 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sustabdė civilinės bylos Nr.... 41. 2. Nagrinėjamojoje civilinėje byloje, išskyrus išskirtą Siemens... 42. 3. Nagrinėjamojoje civilinėje byloje trys asmenys (Siemens Osakeyhtiö, RUAB... 43. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus,... 44. 1. Ieškovas, prašydamas sustabdyti nagrinėjamą bylą, nesąžiningai... 45. 2. Tarp Papildomų darbų ir Koncentracijos bylų nėra teisiškai reikšmingo... 46. 3. Papildomų darbų bylos sustabdymas pažeistų esminius civilinio proceso... 47. 4. Kadangi skundžiama nutartimi reikalavimas dėl darbų vertės Rangos... 48. Atsiliepimu į atsakovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir trečiojo asmens,... 49. 1. Tarp teisinio rezultato Koncentracijos byloje ir šios civilinės bylos... 50. 2. Esant privalomam bylos stabdymo pagrindui, apeliantų argumentai dėl kito... 51. 3. Nordea Bank Finland Plc skundas dėl teisėtos ir pagrįstos nutarties... 52. Atsiliepimu į atsakovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atskirąjį skundą... 53. Atsiliepimu į atsakovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir trečiojo asmens,... 54. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 55. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies,... 56. Dėl byloje paskirtos techninės ekspertizės... 57. CPK 176 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įrodinėjimo tikslas yra teismo... 58. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje civilinėje... 59. Nagrinėjamu atveju ieškovas, nesutiktdamas su pirmosios instancijos teismo... 60. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad... 61. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovo motyvai dėl ekspertizės paskyrimo... 62. Dėl civilinės bylos sustabdymo CPK 164 straipsnio 2 punkto pagrindu... 63. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 64. Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos... 65. Tačiau, taikant civilinės bylos sustabdymo institutą, turi būti... 66. CPK 164 straipsnio 2 punkte yra numatytas vienas iš fakultatyviojo bylos... 67. Atsakovas bei trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus,... 68. Apeliantai neteigia, kad į ekspertams užduotus klausimus byloje galima rasti... 69. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju teisingas bylos... 70. Dėl civilinės bylos sustabdymo CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu... 71. CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtinta, kad teismas privalo sustabdyti bylą,... 72. Taigi teismas, siekdamas teisingai pritaikyti CPK 163 straipsnio 3 punkte... 73. Atsižvelgdama į aptartas teismų praktikos nuostatas dėl civilinės bylos... 74. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra teisinio... 75. Atsižvelgdama į nurodytus argumentus apeliacinės instancijos teismo... 76. Trečiasis asmuos, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, Siemens... 77. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 78. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 5 d. nutarties dalį, kuria... 79. Atmesti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ prašymą... 80. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.... 81. Atsisakyti priimti trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus...