Byla 2-2827-723/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D.Dubakienei, dalyvaujant ieškovo atstovei N. U.,

2teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei A. M. (L.) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą dėl 671,86 Lt skolos, 120,93 Lt delspinigių, 45,46 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų iš atsakovės A. M. priteisimo (b.l. 3-5).

4Ieškinyje nurodė, kad 2002-03-28 UAB „Tele2“ ir atsakovė sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Tele2“ atsižvelgiant į sutartyje numatytus terminus ir sąlygas suteikė atsakovei mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras laikotarpiu nuo 2002-12-31 iki 2004-06-30, tačiau atsakovė jų neapmokėjo. 2009-03-31 UAB „Gelvora“ ir UAB „Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ naudai visas reikalavimo teises pagal minėtu laikotarpiu pateiktas PVM sąskaitas-faktūras atsakovės atžvilgiu. Ieškovas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo vykdyti įsipareigojimus pagal minėtas sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovė jų nėra įvykdžiusi ir ieškinio parengimo dienai. Atsakovė buvo raginama atsiskaityti, tačiau visi ieškovo bandymai susigrąžinti skolą ikiteismine tvarka buvo nesėkmingi.

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti visiškai. Nurodė, kad atsakovė neapmokėjo jai pateiktų sąskaitų faktūrų nuo 2002-12-31 iki 2004-06-30. Sutartis buvo nutraukta 2004 m. liepos mėnesį atsakovei neapmokėjus birželio mėnesio sąskaitos. Ieškovas perėmė 671,86 Lt skolą. Delspinigius 0,1 proc. skaičiuoja už 180 dienų pagal sutarties 6.6 punktą.

6Atsakovei apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta tinkamai, į teismo posėdį atsakovė neatvyko, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes byla nagrinėtina atsakovei nedalyvaujant (LR CPK 246 str.).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Byloje nustatyta, kad UAB „Tele2“ ir atsakovė A. M. (L.) 2002‑03‑28 sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. ( - ) (b.l. 12-13), kurios pagrindu UAB „Tele2“ teikė atsakovei mobiliojo ryšio paslaugas, pateikė apmokėti PVM sąskaitas-faktūras 2002-12-31 Nr. ( - ) (109,57 Lt), 2003-01-31 Nr. ( - ) 168,45 Lt), 2003-02-28 Nr. ( - ) (266,56 Lt), 2003-03-31 Nr. ( - ) (341,86 Lt), 2003-04-30 Nr. ( - ) (410,24 Lt), 2003-05-31 Nr. ( - ) (470,86 Lt), 2003-06-30 Nr. ( - ) (488,86 Lt), 2003-07-31 Nr. ( - ) (506,86 Lt), 2003-08-31 Nr. ( - ) (524,86 Lt), 2003-09-30 Nr. ( - ) (542,86 Lt), 2003-10-31 Nr. ( - ) (560,86 Lt), 2003-11-30 Nr. ( - ) (578,86 Lt), 2003-12-31 Nr. ( - ) (596,86 Lt), 2004-01-31 Nr. ( - ) (614,86 Lt), 2004-02-29 Nr. ( - ) (632,86 Lt), 2004-03-31 Nr. ( - ) (650,86 Lt), 2004-04-30 Nr. ( - ) (635,86 Lt), 2004-05-31 Nr. ( - ) (653,86 Lt), 2004-06-30 Nr. ( - ) (671,86 Lt) (b.l. 20-38). A. M. pateiktų sąskaitų pilnai neapmokėjo, todėl susidarė skola 671,86 Lt sumai. 2009-03-31 Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. ( - ) bei išrašas iš priėmimo–perdavimo akto patvirtina, kad pradinis kreditorius UAB „Tele2“ ieškovui UAB „Gelvora“ perleido reikalavimo teisę, pagal išrašą iš sutarties priedo Nr. ( - ), į 671,86 Lt dydžio atsakovės skolą (b.l. 6, 15-18). Teismas mato, kad šios sutarties perleidimas, kai ieškovui (pirminiam kreditoriui) bet kokiu atveju būtų patenkintas ieškinys (jeigu toks būtų pareikštas), nes kitokio sprendimo pagal galiojančią teismų praktiką ir įstatymo raidę būti negali, vertinamas keliais aspektais – kaip laikymas, kad skola beviltiška, kas suprantama, kai skolininkas visiškai nemokus ir beviltiškas bedarbis arba tai yra verslo dalis. Tačiau nežiūrint į tai kiekvienas kreditorius turi elgtis skolininko atžvilgiu sąžiningai, teisingai ir protingai (CK 1.5 str., CPK 7 str.).

92009-05-04 ieškovas išsiuntė pranešimą atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo per 3 dienas nuo pranešimo gavimo sumokėti ieškovui 671,86 Lt skolą, 183,89 Lt skolos išieškojimo išlaidų, 120,93 Lt delspinigių (b.l. 19).

10Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.). Atsakovas neprašė taikyti ieškinio senaties terminą ieškiniui pareikšti. Duomenų, kad atsakovas įvykdė sutartinius įsipareigojimus, nėra, todėl ieškovo reikalavimas dėl 671,86 Lt skolos tenkintinas (CK 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.101 str.).

11Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Kasacinis teismas yra aiškiai, daug kartų ir nuosekliai nurodęs, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, skirtingai nei 1964 m. CK, baudinių netesybų nenustatyta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, todėl jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jei sutartimi sulygtos netesybos viršija kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, teismas, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, turi teisę mažinti prašomas priteisti netesybas, taikydamas ne CK 6.73 straipsnio 1 dalį, bet 6.73 straipsnio 2 dalį, jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai. Tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

12Teismas konstatuoja, kad naujasis kreditorius-pirminio kreditoriaus teisių perėmėjas gali patirti nuostolius tik vienu atveju, jeigu jis sumokėjo pirminiam kreditoriui tokią pinigų sumą, kurios ateityje nebus įmanoma išieškoti iš skolininko. Priešingu atveju dabartinis kreditorius turės ne nuostolius, o pelną. Todėl teismas vertina esamus kreditoriaus reikalavimus atsižvelgdamas į realią, o ne formalią situaciją, nes priešingu atveju bus formuojama nesąžininga ir neteisinga teismų praktika analogiškose bylose.

13Pagal paslaugų teikimo sutartį 6.6 p. jeigu klientas nustatytu laiku neapmoka sąskaitos, jis privalo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo laiku neapmokėtos sumos. Teismas spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų delspinigių dydžio turi teisę vertinti atitinkamą susitarimą ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams. Tokią išvadą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Pažymėtina, kad, nors sutarčių laisvės bei dispozityvumo principai yra labai svarbūs civiliniuose teisiniuose santykiuose, tačiau šalių sudaromos sutartys negali pažeisti šalių interesų pusiausvyros, prieštarauti sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams ar viešajai tvarkai. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, neprotingai didelės netesybos gali būti vertinamos kaip viešosios tvarkos pažeidimas, jei jos reikštų lupikavimo įteisinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2006, 2008 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2008). Ar konkrečiu atveju šalių susitarimas nepažeidžia viešosios tvarkos teismas tikrina ex officio.

14LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra konkretizuotos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Kartu kasacinis teismas pažymėjo, kad teismas gali sumažinti per dideles netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad 0,2 proc. delspinigiai, t. y. 73 proc. per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.). Kasacinis teismas taip pat nurodė, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, skirtingai nei 1964 m. CK, baudinių netesybų nenustatyta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, todėl jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Teismas prašomus priteisti delspinigius pripažino aiškiai per didelėmis netesybomis, kas prieštarauja formuojamai pratikai, todėl sumažino priteistiną delspinigių sumą. Kasacinis teismas taip pat nesutiko su apeliacinės instancijos teismo motyvu, kad netesybos gali būti pripažintos aiškiai per didelėmis ir neprotingomis tik tada, jeigu jų suma kelis kartus viršija pagrindinės prievolės sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-316/2005). Taip pat kasacinis teismas sumažino delspinigius civilinėje byloje, kurioje šalys 2002 m. kovo 1 d. sudarytoje sutartyje buvo susitarusios dėl 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, t.y. 73 proc. metinių palūkanų. Kasacinis teismas sumažino delspinigius iki 7,3 proc. metinių palūkanų, t.y. 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Lemora“ v. UAB „Pergamas“, bylos Nr. 3K-3-394/2005). Analogiškas išvadas kasacinis teismas padarė ir kitoje kasacine tvarka nagrinėtoje civilinėje byloje, tais pačiais motyvais panaikinęs žemesniųjų instancijų teismų procesinius sprendimus, kuriais buvo atsisakyta mažinti sutartyje nustatytus delspinigius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-400/2005;Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz C. B.“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr.3K-3-503/2007).

15Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 120,93 Lt delspinigių, kuriuos paskaičiavo už 180 dienų, Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties 6.6 p. pagrindu. Pagal CK 6.73 str. 2 d. teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. Teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti, ypač tuo atveju, jeigu viena iš sutarties šalių yra vartotojas. Remdamasis mobiliojo skaitmeninio ryšio sutartimi ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 0,1 procento dydžio delspinigius. Nors delspinigių norma nustatyta sutartyje, tačiau ši aplinkybė negali būti vertinami kaip pagrįsti. Ieškovo pareiga pagrįsti savo reikalavimus ir skaičiuodamas delspinigius. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė yra vartotoja; pirminis kreditorius delspinigių net neskaičiavo ir perleido ieškovui tik pagrindinę skolą. Teismo vertinimu, prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli. Vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies ir iš atsakovo ieškovui priteistina 60,47 Lt delspinigių (CK 1.5 str., CPK 6.71 str.).

16CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nustato, kad be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovas CK 6.249 str. 4 d. 3 p., 6.63 str. 2 d., Sutarties 10.5 p. pagrindu prašo priteisti 45,46 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, jas grindžia išlaidų išklotine, iš kurios matyti, kad ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas sudaro pranešimai, užklausos viešiesiems registrams, darbo priemonės ir pridėtinės vertės mokestis. Kaip minėta, ieškovo pareiga yra pagrįsti savo reikalavimus. Pateikta 45,46 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų suma negali būti objektyvi ir pagrįsta, nes neįrodyta, jog būtent atsakovei buvo išsiųsta 8 pranešimai, jog buvo paklausimų apie atsakovę registrams, ir neįrodyta realių išlaidų, todėl reikalavimas dėl 45,46 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas, kaip neįrodytas (CPK 185 str.).

17CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovės priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

18Iš atsakovo atitinkamai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 62 Lt žyminio mokesčio ieškovui (LR CPK 93 str. 2 d.). Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos iš atsakovės nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

19Teismas, vadovaudamasis LR CPK 93,185 str.,259-269, 270 str.,

Nutarė

20ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovės A. M. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“ (į.k. ( - )) 671,86 Lt (šešis šimtus septyniasdešimt vieną litą 86 ct) skolos, 60,47 Lt (šešiasdešimt litų 47 ct) delspinigių, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos 732,33 Lt sumos (kas atitinka 212,10 EUR) nuo 2014-07-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 62 Lt (šešiasdešimt du litus; kas atitinka 17,96 EUR) bylinėjimosi išlaidų.

22Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

23Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. ieškovas kreipėsi į teismą dėl 671,86 Lt skolos, 120,93 Lt delspinigių,... 4. Ieškinyje nurodė, kad 2002-03-28 UAB „Tele2“ ir atsakovė sudarė... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti visiškai.... 6. Atsakovei apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta tinkamai, į... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Byloje nustatyta, kad UAB „Tele2“ ir atsakovė A. M. (L.)... 9. 2009-05-04 ieškovas išsiuntė pranešimą atsakovei apie reikalavimo... 10. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 11. Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo... 12. Teismas konstatuoja, kad naujasis kreditorius-pirminio kreditoriaus teisių... 13. Pagal paslaugų teikimo sutartį 6.6 p. jeigu klientas nustatytu laiku neapmoka... 14. LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir... 15. Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo... 16. CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nustato, kad be tiesioginių nuostolių ir negautų... 17. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovės priteistinos penkių... 18. Iš atsakovo atitinkamai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos... 19. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 93,185 str.,259-269, 270 str.,... 20. ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovės A. M. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“ (į.k. (... 22. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 23. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...