Byla 2S-537-368/2017
Dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-11-721/2017

1

2Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės (pareiškėjos) K. T. atskirąjį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-11-721/2017.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. 2017 m. balandžio 10 d. Mažeikių rajono apylinkės teismui pareiškėja K. T. pateikė: 1) prašymą atnaujinti bylos nagrinėjimą Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016-10-18 nutartimi sustabdytoje byloje Nr. A2-11-721/2017 (buvęs Nr. A2-257-636/2016); 2) ieškinį, pareikštą atsakovui T. T. dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo jam priteisimo, santuokos metu įgyto turto padalijimo. K. T. prašo atnaujinti sustabdytą bylą bei, nenutraukiant civilinės bylos, iš ypatingos teisenos pereiti į ginčo teiseną ir santuokos nutraukimo bylą nagrinėti pagal ginčo teisenos taisykles.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2017 m. balandžio 21 d. nutartimi atnaujino po šešių mėnesių sustabdymo (2016 m. spalio 18 d. nutartis) civilinės bylos pagal pareiškėjų T. T. ir K. T. prašymą dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu nagrinėjimą. Pareiškėjų prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu paliko nenagrinėtu.
 1. Teismas nustatė, kad pareiškėja K. T. ne patikslino jau pareikštus reikalavimus nutraukti jos ir T. T. santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir patvirtinti santuokos nutraukimo pasekmių sutartį, bet pateikė iš esmės naujus, nors ir susijusius su nagrinėjama byla, reikalavimus, todėl teismas padarė išvadą, kad pareiškėja nepateikė teismui naujos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių, o tiesiog pareiškė naują ieškinį, dėl kurio priėmimo teismas turi spręsti vadovaudamasis bendrosiomis ieškinio priėmimo taisyklėmis naujoje byloje.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9

 1. Skųsdama Mažeikių rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 21 d. nutartį, kuria pareiškėjų T. T. ir K. T. prašymas dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu paliktas nenagrinėtu, apeliantė prašo ją panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – procesą atnaujinti ir ieškovės K. T. ieškinį nagrinėti toje pačioje byloje, kurioje buvo atnaujintas procesas. Atskirasis skundas grindžiamas argumentais:

10

  1. Šiaulių apygardos teismas 2016-06-10 nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2S-555- 569/2016 atnaujino procesą Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014-06-26 išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-2452-832/2014 dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru pareiškimu dėl netikslaus ir nekonkretaus, neįvykdomo santuokos nutraukimo pasekmių sutarties 11 punkto. Tokia santuokos nutraukimo pasekmių sutartis pagal CK 3.53 straipsnio 4 dalį teismo negalėjo būti tvirtinama, o santuoka CK 3.51 - 3.54 straipsnių bei CPK XXXV skyriuje nustatyta tvarka negalėjo būti nutraukiama.
  1. Šalims nepavykus susitarti dėl naujos santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sudarymo, ieškovė T. T. buvo priversta pereiti į ginčo teiseną pareiškiant ieškinį ir prašyti santuoką nutraukti dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Priešingu atveju ieškovė negalėtų apginti savo turtinių teisių nutraukiant santuoką, įgyvendinti savo ir savo nepilnamečių vaikų teisėtą galimybę įsigyti tinkamą būstą.
  1. Pirmosios instancijos teismas 2017-04-21 nutartimi neišnagrinėjęs civilinės bylos iš esmės nepagrįstai paliko nenagrinėtu visą pareiškėjų T. T. ir K. T. prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir visiškai nepasisakė dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014-06-26 sprendimo. Teismo 2017-04-21 procesinis sprendimas (nutartis) yra neišsamus ir neaiškus, lieka neišspręsti esminiai klausimas - panaikinamas Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014-06-26 sprendimas, ar ne, nes esant tokiai situacijai Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014-06-26 sprendimas visa apimtimi lieka galioti ir pagal CPK 18 straipsnį ne tik šalims, bet ir kitiems asmenims turi įstatymo galią.
  1. Pagal CPK 370 straipsnio 4 dalį pirmosios instancijos teismas, gavęs ieškovės K. T. procesinį dokumentą (ieškinį), privalėjo atnaujintą bylą nagrinėti pakartotinai pagal bendrąsias CPK taisykles, tačiau neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai, ir bylą turėjo nagrinėti teismo posėdyje. Teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, turėjo priimti vieną iš CPK 371 straipsnio 1 dalyje numatytų procesinių sprendimų. Teismas šias nuostatas pažeidė.
  1. Procesinis dokumentas (ieškinys) net ir kilus ginčui dėl teisės turėjo būti nagrinėjamas civilinėje byloje, kurioje buvo atnaujintas procesas (CPK 443 straipsnio 7 dalis). Pagal CPK 13 straipsnyje įtvirtintą dispozityvumo principą šalys turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis teisėmis, o pareiškimas dėl santuokos nutraukimo bendru pareiškimu gali būti paliktas nenagrinėtu tik tuo atveju, jei šalys per teismo nustatytą terminą nepateikė naujos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių ar ieškinio.
 1. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:
  1. Teismui atnaujinus procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytu pagrindu, pakartotinai bylą nagrinėjęs teismas turėjo patikrinti, ar teismas, 2014 m. birželio 26 d. sprendimu nutraukdamas pareiškėjų santuoką bendru pareiškimu ir patvirtindamas sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, buvo padaryta teisės normų, įtvirtintų CK 3.53 straipsnyje, taikymo klaida, galėjusi lemti neteisingo sprendimo priėmimą.
  1. Nesutinka su K. T. teiginiu, kad tokia santuokos nutraukimo pasekmių sutartis negalėjo būti tvirtinama, o santuoka nustatyta tvarka negalėjo būti nutraukta, nes sutuoktiniams laisva valia dėl santuokos nutraukimo sutartyje buvo nurodytas pageidavimas dėl kompensacijos už paskirstomą turtą 11 punkte, kuris atitiko abiejų norus ir nepažeidė nei vieno interesus. Tai savaime nevertintina kaip esminis vieno sutuoktinio teisių ir teisėtų interesų pažeidimas, jei nenustatyta kitų aplinkybių, dėl kurių vieno iš sutuoktinių padėtis pasidarytų daug blogesnė nei kito.
  1. Santuoka nutraukta 2014 m. birželio 26 d. sprendimu, sprendimas įsiteisėjąs, ginčas kilęs tik dėl santuokos nutraukimo sutarties pasekmių 11 punkto. Išlaikymas vaikui nustatytas Mažeikių rajono apylinkės teismo 2013-11-07 nutartimi, priimta civ. byloje Nr. 2-2700-715/2013, todėl nėra jokio teisinio pagrindo spręsti iš naujo klausimą dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų kaltės, pareiškėjos K. T. ieškinys turėtų būti atmestas.
  1. Santuoka nutraukta beveik prieš 3 metus, išspręstas vaiko išlaikymo klausimas kitoje byloje, nupirkto buto vertė - 6 630 Eur (didesnė, nei T. T. tekusio turto), nėra jokio teisinio pagrindo naikinti visą Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014-06-26 sprendimą. Šiaulių apygardos teismas 2016-06-10 nutartyje pasisako tik dėl galimai padaryto pažeidimo santuokos nutraukimo sutarties pasekmių 11 punkto. Atnaujinta byla tik dėl turtinių interesų, nėra pažeistos nei sutuoktinės, pareiškėjos K. T., nei nepilnamečio vaiko teisės, nes sutarties 11 punkte numatytas įsipareigojimas yra įvykdytas, todėl nėra jokio pagrindo iš naujo spręsti klausimą dėl santuokos nutraukimo.
  1. Nesutinka su pareiškėjos K. T. teiginiu, kad ieškinys, jei jis būtų priimtas, turi būti nagrinėjamas atnaujintame procese. Pareiškėja kelia visiškai naujus reikalavimus, kurie nesusiję su atnaujinta byla, todėl ieškinio priėmimo klausimas ir jo reikalavimai turi būti nagrinėjami ginčo teisenoje.
Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

12teisiniai argumentai ir išvados

13Apeliantės (pareiškėjos) K. T. atskirasis skundas netenkintinas

14

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir apskųstos dalies pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).
 1. Nustatyta, kad 2014-06-26 Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2452-832/2014 buvo nutraukta K. T. ir T. T. santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu (30 b. l.). 2016-04-08 Mažeikių rajono apylinkės teismo nutartimi buvo atsisakyta K. T. prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-2452-832/2014 pagal pareiškėjų T. T. ir K. T. prašymą dėl santuokos nutraukimo bendru sutarimu (36 b. l. civilinės bylos Nr. A2-257-636/2016). 2016-06-10 Šiaulių apygardos teismo nutartimi, patenkinus pareiškėjos K. T. atskirąjį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016-04-08 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. A2-257-636/2016 pagal K. T. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-2452-832/2014, Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016-04-08 nutartis buvo panaikinta ir atnaujintas procesas 2014-06-26 Mažeikių rajono apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-2452-832/2014 pagal pareiškėjų T. T. ir K. T. prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu (60-66 b. l.). Civilinė byla Nr. A2-257-636/2016 buvo perduota nagrinėti Mažeikių rajono apylinkės teismui. 2016-09-05 Mažeikių rajono apylinkės teismo nutartimi, atsižvelgiant į Šiaulių apygardos teismo nutartyje nustatytus sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių trūkumus, pareiškėjams K. T. ir T. T. buvo nustatytas 14 dienų terminas nuo nutarties įteikimo dienos pašalinti prašymo dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu trūkumus, pateikiant teismui sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, atitinkančią Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau-CK) 3.53 straipsnio reikalavimus (79-80 b. l.). Per teismo nustatytą terminą pareiškėjai prašymo trūkumų nepašalino, todėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016-10-18 nutartimi civilinė byla pagal pareiškėjų K. T. ir T. T. prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu buvo sustabdyta (šešiems mėnesiams), kol sutuoktiniai pateiks naują sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, atitinkančią CK 3.53 straipsnio reikalavimus (86-87 b. l., civilinė byla Nr. A2-257-721/2016).
 1. Nagrinėjamu atveju keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo 2017 m. balandžio 21 d. nutarties, kuria pareiškėjų T. T. ir K. T. prašymas dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu paliktas nenagrinėtu, o nutarčiai įsiteisėjus nutarė ieškovės K. T. ieškinį atsakovui K. T. perduoti Mažeikių rajono apylinkės teismo pirmininkui spręsti teisėjo paskyrimo ir ieškinio priėmimo klausimus. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo nuomone ir nurodo, kad šalims nepavykus susitarti dėl naujos santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sudarymo, ieškovė T. T. buvo priversta pereiti į ginčo teiseną pareiškiant ieškinį ir prašyti santuoką nutraukti dėl abiejų sutuoktinių kaltės, kurį teismas turėjo nagrinėti toje pačioje byloje. Tuo tarpu pareiškėjas T. T. su tokiais K. T. reikalavimais nesutiko ir nurodė, kad santuoka nutraukta beveik prieš 3 metus, išspręstas vaiko išlaikymo klausimas kitoje byloje, nupirkto buto vertė - 6 630 Eur (didesnė, nei T. T. tekusio turto), nėra jokio teisinio pagrindo naikinti visą Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014-06-26 sprendimą, nes nėra pažeistos nei sutuoktinės, pareiškėjos K. T., nei nepilnamečio vaiko teisės, nes sutarties 11 punkte numatytas įsipareigojimas (dėl kurio pasisakoma Šiaulių apygardos teismas 2016-06-10 nutartyje) yra įvykdytas. Šiems pareiškėjo T. T. argumentams apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria ir pasisako dėl proceso atnaujinimo paskirties ir vėlesniu su proceso atnaujinimo susijusių procesinių veiksmų, atnaujinus patį procesą.
 1. Kasacinio teismo praktikoje yra nuosekliai išaiškinta, kad proceso atnaujinimas civilinio proceso teisėje pripažįstamas išimtiniu būdu įsiteisėjusiems teismų sprendimams peržiūrėti. Proceso atnaujinimas neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2006; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-403/2008; 2011 m. liepos 28 d. nutartis priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2011; kt.), todėl proceso atnaujinimo institutas turi būti derinamas su ekonomiškumo, protingumo ir koncentruotumo principais (Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje e2S-495-163/2015).
 1. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus, pažymi, jog pareiškėjai, Šiaulių apygardos teismo 2016 m. birželio 10 d. nutartimi procesas dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014-06-26 sprendimu išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-2452-832/2014 pagal pareiškėjų T. T. ir K. T. prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu buvo atnaujintas. 2016-09-05 Mažeikių rajono apylinkės teismo nutartimi, atsižvelgiant į Šiaulių apygardos teismo nutartyje nustatytus sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių trūkumus, pareiškėjams K. T. ir T. T. buvo nustatytas 14 dienų terminas nuo nutarties įteikimo dienos pašalinti prašymo dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu trūkumus, pateikiant teismui sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, atitinkančią Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau-CK) 3.53 straipsnio reikalavimus. Per teismo nustatytą terminą pareiškėjai prašymo trūkumų nepašalino, todėl 2016-10-18 Mažeikių rajono apylinkės teismo nutartimi civilinė byla pagal pareiškėjų K. T. ir T. T. prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu buvo sustabdyta (šešiems mėnesiams), kol sutuoktiniai pateiks naują sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, atitinkančią CK 3.53 straipsnio reikalavimus. Baigiantis šešių mėnesių terminui, 2017-04-10, pareiškėja K. T. vietoj patikslinto prašymo, pateikė teismui iš esmės naujus, nors ir susijusius su nagrinėjama byla reikalavimus ieškiniu bei prašo pereiti iš ypatingosios teisenos į ginčo teiseną, ko CPK normos nenumato. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad visumoje pareiškėja K. T. reiškia naują ieškinį. Tai, apeliacinės instancijos teismo nuomone, suprantama, kaip pareiškėjos siekis dar kartą bylinėtis, kas prieštarauja proceso atnaujinimo instituto paskirčiai.
 1. Įvertinęs civilinėse bylose Nr. 2-2452-832/2014 ir Nr. A2-11-721/2017 esančius duomenis, atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad šalių pateikta pirminė santuokos nutraukimo pasekmių sutartis neprieštaravo Lietuvos Respublikos CK 3.53 straipsnio nuostatoms, joje įtvirtinta laisva šalių valia, sutarties 17 punkte nurodyta, kad sutartis nepažeidžia nei vieno iš jų interesų, neprieštarauja viešajai tvarkai bei imperatyvioms įstatymo nuostatoms, Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 26 d. sprendimu patvirtintos santuokos nutraukimo pasekmių sutarties 11 punktas (taip kaip jis šalių laisva valia aptartas) yra įvykdytas.
 1. Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo atveju, pirmosios instancijos teismas, 2017 m. balandžio 21 d. nutartimi palikdamas pareiškėjų prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu nenagrinėtu, laikytina, jog priėmė teisėtą, pagrįstą ir atitinkantį CPK normoms nuoseklų procesinį veiksmą proceso atnaujinimo etape.
 1. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 371 straipsnio 3 dalies nuostatas, atnaujinus procesą ir teismui sprendimą pakeitus ar priėmus naują sprendimą, ankstesni teismų sprendimai netenka teisinės galios. Tai reiškia, kad nepriėmus naujo sprendimo ir jo nepakeitus, ankstesnis, Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 26 d. sprendimas lieka šalims galioti pilna apimtimi.
 1. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti teisiškai pagrįstą ir teisėtą nutartį (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

16Palikti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 21 d. nutartį nepakeistą.

17Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai