Byla e2S-495-163/2015
Dėl santuokos nutraukimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo L. S. atskirąjį skundą dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 7 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo L. S. prašymą suinteresuotam asmeniui A. S. dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje dėl santuokos nutraukimo,

Nustatė

22014-12-12 teisėjo rezoliucija buvo priimtas pareiškėjo L. S. prašymas suinteresuotam asmeniui A. S., kuriuo prašoma atnaujinti procesą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo civilinėje byloje

3Nr. 2-1147-514/2014, išnagrinėtoje Plungės rajono apylinkės teismo 2014-06-30.

4Prašyme nurodyta, kad Plungės rajono apylinkės teismas 2014 m. birželio 30 d. supaprastinto proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo ir buvusios jo sutuoktinės A. S. civilinę bylą dėl santuokos nutraukimo ir turto pasidalijimo. Teismas jų prašymą dėl santuokos nutraukimo patenkino, santuoką nutraukė ir patvirtino santuokos nutraukimo pasekmių sutartį.

5Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą Plungės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje

6Nr. 2-1147-514/2014 pagal jo ir buvusios sutuoktinės pareiškimą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutarimu, o atnaujinus procesą, panaikinti Plungės rajono apylinkės teismo 2014-06-30 sprendimo dalį, kuria buvo patvirtintos santuokos nutraukimo pasekmių sutarties nuostatos dėl buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Plungėje, padalijimo.

7Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą. Nurodo, kad butas buvo įgytas iki santuokos ir tik jo vieno lėšomis, tačiau dėl nežinojimo ir suklydimo po santuokos nutraukimo jis buvo padalytas po 1/2 dalį abiem sutuoktiniams. Nurodė, kad savo buvusiai sutuoktinei jis sumokėjo 30 000 Lt kompensaciją už jai atitekusią buto dalį ir tik 2014-11-10, įforminant sandorį notaro kontoroje, notarei užsiminus apie turto asmeninės nuosavybės teisinį režimą, jis išsiaiškino, kad padalytas jo asmeniškai iki santuokos įgytas turtas. Šias aplinkybes įvardija kaip naujai paaiškėjusias. Kadangi apie neteisingai nustatytą turto teisinį režimą, kaip pagrindą atnaujinti procesą, L. S. sužinojo tik 2014-11-10, todėl nurodo, kad trijų mėnesių termino nėra praleidęs.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 CPK 338 straipsniai).

10Ieškovas proceso atnaujinimo pagrindu nurodė CPK 366 straipsnio 1 dalyje 2 punktą, kuomet naujai paaiškėja esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje buvo pažeisti esminiai Civilinio kodekso keliami reikalavimai, kadangi sudarant sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių L. S. valia buvo iškreipta neteisingai supratus savo dalytino turto teisinį režimą, todėl konstatuotina, kad sutartis pasirašyta kaip suklydimo išdava (CK 1.90 str. 2 d.). Nurodo, kad santuokos nutraukimo pasekmių sutartį ruošęs atstovas netinkamai atstovavo jo interesams, neišaiškino teisminių galimybių ir pasekmių. Butą, kurio unikalus Nr. 6897-8001-0016:0057, esantį V. Mačernio g. 11-58, Plungėje, jis įsigijo dar iki santuokos už asmenines lėšas, minėto buto įsigijimo momentu (1997-02-26) A. S. nebuvo nė 21 metų, ji neturėjo santaupų buto daliai įsigyti, A. S. gyvenamąją vietą, adresu V. Mačernio g. 11-58, Plungė, deklaravo tik 1998-09-01, t. y. praėjus daugiau nei vienam mėnesiui po santuokos sudarymo. Turtas visą santuokos laikotarpį buvo tvarkomas, remontuojamas tik jo lėšomis, kadangi A. S. nedirbo ir negaudavo jokių darbo pajamų.

11Proceso atnaujinimo pagrindai turi būti taikomi neformaliai bei laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas yra galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2002 m. liepos 25 d. sprendimas byloje Nr.48553/99 Sovtransavto Holding v. Ukraine, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-303/2007; kt.). Proceso atnaujinimas neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2006), todėl proceso atnaujinimo institutas turi būti derinamas su ekonomiškumo, protingumo ir koncentruotumo principais. Kasacinis teismas, aiškindamas naujai paaiškėjusių aplinkybių sąvoką, yra ne kartą konstatavęs, kad naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažintinos tik tokios, kurios atitinka šiuos požymius: 1) egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 4 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-370/2011, 2011 m. liepos 28 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-337/2011, 2011 m. gegužės 3 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-192/2011 ir kt.). Tuo atveju, jei prašyme atnaujinti procesą nurodytos aplinkybės neatitinka nors vieno iš anksčiau nutartyje įvardytų 4 naujai paaiškėjusių aplinkybių požymio, tokios aplinkybės negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-373/2011). Apeliantas prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje minėtais pagrindais turėjo įrodyti, kad jo nurodomos aplinkybės atitinka visus pirmiau nurodytus kriterijus (CPK 369 straipsnio 2 dalis).

12Bylos duomenimis nustatyta, jog pats nuosavybės faktas apeliantui buvo žinomas, jis žinojo, jog jis turi jo vardu registruotą nuosavybės teise priklausantį butą Plungėje. Sudarytos dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties, datuotos 2014-06-13 (b. l. 4–5), 1 punkte šalys nurodė, kad „susitaria dėl iki santuokos sudarymo bendromis lėšomis įgyto ir vyro vardu registruoto buto, kuris sudaro bendrąją jungtinę nuosavybę, padalijimo“ ir „patvirtina savo valią dalinti turtą, t. y. 17 000 Lt vidutinės rinkos vertės 46,94 kv. m bendro ploto butą, unikalus Nr. 6897-8001-0016:0057, esantį adresu V. Mačernio g. 11-58, Plungė, kuris įgytas bendromis lėšomis iki santuokos sudarymo“ (citatos iš santuokos nutraukimo pasekmių sutarties 1 punkto, bylos lapai 4, 23). Pareiškėjai po patvirtintų aplinkybių sutarties 1 punkte, kad dalysis iki santuokos sudarymo bendromis lėšomis įgytą ir vyro vardu registruotą butą, sutarties 2 ir 3 punktuose aptarė, kad kiekvienam iš pareiškėjų atitenka po 1/2 dalį minėto buto, kas yra konstatuota 2014-06-30 teismo sprendime. Sutartyje aiškiai pažymėta, jog registruotas apelianto vardu butas yra įgytas bendromis lėšomis, abi šalys pasirašė šią sutartį ir nė viena neginčijo nei fakto, kad butas yra registruotas apelianto vardu, nei kad butas nėra yra įgytas bendromis lėšomis. Kaip pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, buvo keičiama šios sutarties dalis dėl vaiko išlaikymo ir šalys antrą kartą patvirtino šią sutartį savo parašais. Todėl apeliacinės instancijos teismas pateiktų argumentų, jog apeliantas nesuprato turto dalijimo proceso iš esmės, nelaiko svariais ir įtikinančiais. Taip pat vertinant aplinkybę, ar faktas dėl asmeninės nuosavybės teisės režimo galėjo ar negalėjo būti žinomas apeliantui, pagal bylos duomenis akivaizdu, jog apeliantas pasitelkė teisininko paslaugas, todėl apeliantas galėjo ir turėjo būti informuotas dėl galimų turto padalijimo teisinių pasekmių. Visos šios aplinkybės buvo nurodytos ir žinomos bylos nagrinėjimo metu tiek teismams, tiek pareiškėjui, dėl to pagrįstai nevertintos kaip esminės naujai paaiškėjusios aplinkybės, sudarančios pagrindą atnaujinti procesą.

13Įvertinęs bylos aplinkybes ir nustatęs, jog apelianto nurodytos aplinkybės neatitinka kasacinio teismo nurodytų aplinkybių viseto tam, kad būtų nustatytas naujų faktinių aplinkybių atsiradimas ir tuo pagrindu būtų galima atnaujinti teisminį procesą, apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas negali būti taikomas šioje situacijoje.

14Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, dėl to paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 335–339 str., teismas

Nutarė

16Plungės rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai