Byla 2S-1011-577/2014
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė P. K., išieškotojas UAB „Ekspertų grupė“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Preskonita“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Preskonita“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė P. K., išieškotojas UAB „Ekspertų grupė“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4pareiškėjas UAB „Preskonita“ pateiktu skundu prašo panaikinti 2013-10-29 antstolės patvarkymą reg. Nr. 2-P-27592 vykdomojoje byloje Nr. 0093/12/01221 ir įpareigoti antstolę grąžinti nuo 2013-03-07 priskaičiuotą ir išieškotą 3 199,98 Lt antstolio atlygį skolininkui, nurodytą sumą pervedant į pareiškėjo nurodytą sąskaitą. Skundą grindžia tuo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. kovo 7 d. nutartimi tenkino UAB „Preskonita“ prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, pagal kurią antstolė kiekvieną mėnesį iš pareiškėjo mokamų sumų išskaičiuoja ir antstolio atlyginimą – po 533,33 Lt per mėnesį. Pareiškėjas nurodo, kad atlyginimas antstolei priklauso tik už atliktus priverstinio vykdymo veiksmus ir nepriklauso už veiksmus, kurių ji neatliko, todėl pareiškėjui visas prievoles ir įsipareigojimus vykdant savanoriškai per teismo ir antstolio nustatytą terminą, antstolė nepagrįstai išskaičiuodavo kiekvieną mėnesį atlyginimą sau.

5Antstolė P. K. 2013-12-12 patvarkymu vykdomojoje byloje Nr. 093/12/01221 atsisakė tenkinti pareiškėjo UAB „Preskonita“ skundą dėl antstolio veiksmų. Patvarkyme nurodė, kad vykdydama 2012-03-30 Lietuvos apeliacinio teismo išduotą vykdomąjį dokumentą, antstolė 2013-01-21 patvarkymu areštavo pareiškėjo lėšas banko sąskaitose, apskaičiavo 12 375 Lt dydžio vykdymo išlaidas. 2013-02-19 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu, atsižvelgdama į vykdymo procese surinktą informaciją, perskaičiavo likusią išieškotiną sumą ir likusį iš pareiškėjo išieškotiną atlygį antstolei. Antstolė 2013-03-19 patvarkymu, vykdydama Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartį vykdymo procese pakeitė išieškotoją, patikslino likusią iš skolininko išieškotiną sumą bei nuo šios sumos tenkantį antstolio atlygį, taip pat paskirstė laikotarpiu nuo 2013-02-20 iki 2013-03-15 išieškotą sumą, įpareigojo skolininką likusią išieškotiną sumą ir 6 400 Lt vykdymo išlaidas sumokėti per 12 mėnesių, pervedant po ½ dalį išieškomos sumos į antstolės depozitinę sąskaitą nuo 2013-04-20 iki 2014 m. kovo mėn. Antstolė patvarkyme pažymi, kad 2013-03-07 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi yra nustatytas tik išieškomos sumos išieškojimo terminas, vykdomoji byla nėra baigta, todėl antstolė remdamasi šia nutartimi privalo kontroliuoti išieškomos sumos sumokėjimo eigą. Nurodė, kad pareiškėjas sistemingai pažeidinėjo teismo nutarties vykdymą bei antstolės 2013-03-19 patvarkymu nustatytą likusios išieškomos sumos apmokėjimo tvarką vykdomojoje byloje. Antstolės nuomone, nustatytas atlygis atitinka Sprendimų vykdymo instrukcijoje nurodytą antstolio atlygio dydį. Atsižvelgiant į tai, atlygis išieškotinas pagrįstai, o pareiškėjo skundas atmestinas.

6 Suinteresuotas asmuo UAB „Ekspertų grupė“ per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareiškėjo skundą nepateikė.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. sausio 15 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Preskonita“ skundą dėl antstolės veiksmų atmetė bei paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Pirmos instancijos teismas visiškai sutiko su antstolės 2013-12-12 patvarkyme atsisakyti tenkinti pareiškėjo skundą išdėstytais argumentais, kad vykdomoji byla nėra sustabdyta, taip nėra atidėtas joje procesinių veiksmų atlikimas, todėl nėra pagrindo sutikti su pareiškėju, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartyje nėra nurodyta, jog UAB „Preskonita“ turi mokėti antstolio atlyginimą ir todėl antstolė nepagrįstai jo reikalauja. Taip pat pirmos instancijos teismas pažymėjo, kad nėra ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 67 punkte nurodytų pagrindų, atleidžiančių skolininką nuo pareigos mokėti antstolei atlygį. Pirmos instancijos teismas, išanalizavęs antstolės 2013-02-19 ir 2013-03-19 vykdymo išlaidų apskaičiavimus nustatė, kad vykdomojoje byloje apskaičiuotas antstolės atlygio dydis apskaičiuotas vadovaujantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 1 lentelėje nurodytais dydžiais, todėl sprendė, kad antstolė pagrįstai apskaičiavo atlygio sumą, kurią skolininkas privalo sumokėti. Be to, pirmos instancijos teismas nustatė, kad antstolės 2013-12-12 patvarkyme nurodyta nuosekli skolininko atliekamų pavedimų į antstolės depozitinę sąskaitą seka, patvirtinta vykdomojoje byloje esančiais įrodymais, leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjas mokėjimus atlikdavo pažeisdamas Lietuvos apeliacinio teismo 2013-03-07 nutartyje ir antstolės 2013-03-19 patvarkyme nustatytą likusios išieškomos sumos apmokėjimo tvarką. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas laikė nepagrįstais pareiškėjo skunde nurodytus argumentus, kad skolininkui pačiam geranoriškai ir savanoriškai bei laiku vykdant prievoles ir antstolei realiai neatliekant jokių vykdymo veiksmų, antstolės skaičiuojamas 533,33 Lt per mėnesį atlygis yra nepagrįstas ir skolininkui turi būti grąžinta 3 199,98 Lt nepagrįstai sumokėta suma.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Pareiškėjas UAB „Preskonita“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 15 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti 2013-10-29 antstolės patvarkymą reg. Nr. 2-P-27592 vykdomojoje byloje Nr. 0093/12/01221 ir įpareigoti antstolę grąžinti nuo 2013-03-07 priskaičiuotą ir išieškotą 3 199,98 Lt antstolio atlygį skolininkui, nurodytą sumą pervedant į pareiškėjo nurodytą sąskaitą. Apelianto nuomone, pirmos instancijos teismas neteisingai nustatė faktines aplinkybes, netinkamai taikė teisės normas. Pirmos instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad 2013-03-19 patvarkymu antstolė tik išdėstė likusią išieškotiną sumą ir vykdymo išlaidas (įskaitant atlygį antstolei) dvylikos mėnesių laikotarpiui, kurios susidarė iki Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutarties priėmimo. Apelianto nuomone, tai neatitinka tikrovės, nes šios vykdymo išlaidos buvo apskaičiuotos už Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartimi išdėstytų mokėjimų vykdymą, t.y. už išlaidas susidariusias po Lietuvos apeliacinio teismo 2013-03-07 nutarties priėmimo, tačiau antstolei priimant 2013-03-19 patvarkymą nebuvo žinoma, kaip pareiškėjas vykdys Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartį. Taigi teismo išvada, jog antstolė pagrįstai skaičiavo vykdymo išlaidas, kadangi jos buvo susidariusios iki Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutarties priėmimo, yra visiškai nepagrįstos, o tai sąlygojo nepagrįstos nutarties priėmimą. Apelianto nuomone, pirmos instancijos teismas suabsoliutino antstolės teisę bet kokiu atveju, kai į ją kreipiasi išieškotojas dėl sprendimo vykdymo, gauti atlygį taip visiškai nepaisydamas tiek Sprendimų vykdymo instrukcijos 67 punkto, tiek kasacinio teismo praktikos. Apeliantas pažymi, kad atlyginimas antstoliui prikauso tik už atliktus priverstinio vykdymo veiksmus ir nepriklauso už veiksmus, kurių jis neatliko. Nagrinėjau atveju, pasak apelianto, svarbu, ar skolininkas stengėsi pats įvykdyti savo prievoles, ar tą padarė tik tada, kai dėl jo buvo imtasi priverstinio vykdymo priemonių. Apeliantas pažymi, kad jis prašo grąžinti antstolio atlygį, priskaičiuotą ir išieškotą nuo 2013-03-07 už šešis mėnesius, nes bylos medžiaga patvirtina, jog jis pats savanoriškai vykdė prievoles, antstolei netaikius jokių priverstinio pobūdžio priemonių. Tačiau pirmos instancijos teisams šių aplinkybių tinkamai neįvertino.

10Suinteresuotas asmuo UAB „Ekspertų grupė“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad pareiškėjos UAB „Preskonita“ atskirasis skundas nepagrįstas, todėl prašo palikti pirmos instancijos teismo nutartį nepakeistą. Suinteresuotas asmuo sutinka su pirmos instancijos teismo sprendime išdėstytais motyvais. Pažymi, kad antstolis, vykdydamas Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartį, kontroliuoja išieškomos sumos sumokėjimo eigą ir esant įstatyme numatytiems pagrindams, taiko privesrtinio pobūdžio priemones ir tai yra patvirtinta antstolio patvarkymais vykdomojoje byloje.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Pagal CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

13Iš bylos medžiagos matyti, kad antstolė P. K. 2012-04-04 patvarkymu priėmė vykdyti išieškotojo SIA „Elpis“ pateiktą vykdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2012-03-30 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2T-27/2012 dėl 291 521,17 Lt išieškojimo iš UAB „Preskonita“ išieškotojo SIA „Elpis“ naudai (v.b.l. 20). Vykdant minėtą vykdomąjį dokumentą antstolė 2013-01-21 patvarkymu areštavo pareiškėjo lėšas banko sąskaitose, 2013-01-21 apskaičiavo 12 375 Lt vykdymo išlaidų (v.b.l. 368-371). Antstolė 2013-01-29 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu paskirstė iš pareiškėjo išieškotas sumas (v.b.l. 377-378), o 2013-02-19 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu, atsižvelgdama į vykdymo procese surinktą informaciją, perskaičiavo likusią išieškotiną sumą ir likusį iš pareiškėjo išieškotiną antstolės atlygį (v.b.l. 403-404). Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartimi vykdymo procese išieškotojas SIA „Elpis“ pakeistas išieškotoju (naujasis kreditorius) UAB „Ekspertų grupė“ (v.b.l. 410-414). Pareiškėjas pateikė antstolei prašymus dėl areštų panaikinimo, skolos išdėstymo (v.b.l. 406,415-417). Antstolė, nagrinėdama minėtus prašymus, 2013-03-14 panaikino savo 2013-01-21 ir 2013-01-30 patvarkymus. Skolininko prašymas grąžinti per 2013-02-20 – 2013-03-15 laikotarpį išieškotą 23 268,03 Lt sumą išspręstas antstolės 2013-03-19 patvarkymu (v.b.l. 435). Vadovaudamasi minėtu patvarkymu bei Lietuvos Apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartimi, antstolė vykdymo procese pakeitė išieškotoją, patikslino likusią iš skolininko išieškotiną sumą bei nuo šios sumos tenkantį antstolio atlygį, bei paskirstė laikotarpiu nuo 2013-02-20 iki 2013-03-15 išieškotą sumą, įpareigodama skolininką likusią išieškotiną sumą ir 6 400 Lt vykdymo išlaidų sumokėti per 12 mėnesių, pervedant po ½ dalį išieškomos sumos į antstolės depozitinę sąskaitą nuo 2013-04-20 iki 2014 m. kovo mėn. (v.b.l. 429-435). Antstolių kontoroje 2013-12-05 gautas pareiškėjo prašymas atlikti išieškotinos sumos ir vykdymo išlaidų perskaičiavimą bei šia suma užskaityti pareiškėjo 2013-12-09 mokėtiną sumą (v.b.l. 104-116). Antstolės 2013-12-05 pranešimu atkreiptas pareiškėjo dėmesys į tai, kad jo prašyme išdėstytos aplinkybės neatitinka tikrovės, o išieškomos sumos perskaičiavimas atliktas dar 2013-02-19 (v.b.l. 377-378; 400; 403-404; 110).

14CPK 18 straipsnyje įtvirtintas įsiteisėjusio teismo sprendimo, nutarties, įsakymo ar nutarimo privalomumo principas taip pat reiškia ir būtinumą vykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą. Skolininkui neįvykdžius teismo sprendimo gera valia, asmuo, kurio naudai yra priimtas sprendimas, turi galimybę kreiptis į antstolį ir prašyti įvykdyti sprendimą priverstinai. Pažymėtina, kad priverstinis teismo sprendimo vykdymas sukelia skolininkui papildomų neigiamų turtinių padarinių, nes jis, neįvykdęs sprendimo gera valia, privalo atlyginti priverstinio vykdymo išlaidas (CPK 610 str.). Antstolio teisė gauti atlyginimą už jam pavestų vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijų atlikimą reglamentuojama valstybės. CPK 609 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad vykdymo išlaidų dydį, apmokėjimo ir atleidimo nuo jų tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija, kurią tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija (CPK 583 str. 1 d.). Pagal CPK 610 straipsnį vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko. Pagal valstybės nustatytą atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą teisinį reglamentavimą antstolis turi teisę gauti, o skolininkas privalo sumokėti antstoliui atlyginimą už priverstinį vykdomojo dokumento įvykdymą.

15Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluotą teisės normų, reglamentuojančių atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą, mokėjimą aiškinimo ir taikymo taisyklę, sprendžiant dėl antstolio teisės gauti atlyginimą už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą, lemiamą reikšmę turi tai, kada skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą (jo dalį): per raginime nustatytą terminą ar jam pasibaigus, o kai raginimas neturi būti siunčiamas, – per įstatyme, vykdomajame dokumente nustatytą terminą, t. y. savanoriškai, ar jau pradėjus priverstinį vykdymą. Jeigu skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą (jo dalį) per įstatyme, vykdomajame dokumente ar raginime nustatytą terminą, jis neturi mokėti atlyginimo antstoliui. Tačiau jeigu skolininkas pažeidžia įstatyme, vykdomajame dokumente ar raginime nustatytą įvykdymo terminą ir pradedamas priverstinis sprendimo vykdymas, iš jo be kitų vykdymo išlaidų (administravimo ir atskirų vykdymo veiksmų išlaidų) išieškomas ir atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą. Tais atvejais, kai skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą (jo dalį) pasibaigus raginime (siūlyme) nustatytam terminui, o jeigu raginimas (siūlymas) jam neturėjo būti siunčiamas, – po to, kai vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdyti, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos, tarp jų ir atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą, nepaisant to, kad skolą išieškotojui sumoka ar kitaip su juo atsiskaito pats skolininkas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad atsižvelgiant į konkrečios nagrinėjamos bylos aplinkybes, šis atlyginimas teismo gali būti sumažintas, tačiau antstoliui priteisiamas atlyginimas už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą neturi būti mažesnis už Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytą minimalų šio atlyginimo dydį, o dėl aplinkybių, prilygstančių force majeure aplinkybėms, antstoliui gali būti priteisiamas mažesnis už Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytą minimalų atlyginimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2007; 2007 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-5/2007; 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2007; 2007 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2007, kt.).

16Vykdomosios bylos medžiaga patvirtina, kad nagrinėjamu atveju antstolė P. K. 2012-04-04 patvarkymu priėmė vykdyti išieškotojo SIA „Elpis“ pateiktą vykdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2012-03-30 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2T-27/2012 dėl 291 521,17 Lt išieškojimo iš UAB „Preskonita“ išieškotojo SIA „Elpis“ naudai (v.b.l. 20), per raginime nustatytą terminą skolininkas su išieškotoju neatsiskaitė. Taigi akivaizdu, jog buvo pradėtas priverstinis skolos išieškojimas, kuris suponuoja ir tai, jog iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos, tarp jų ir atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą. Lietuvos apeliacinio teismo 2013-03-07 nutartimi buvo nutarta Latvijos Respublikos Rygos Naujojo trečiųjų teismo 2011 m. spalio 21 d. sprendimo, pripažinto ir leisto vykdyti Lietuvos Respublikoje Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 26 d. nutartimi, vykdymą išdėstyti. Buvo nustatyta, kad neįvykdyta Latvijos Respublikos Rygos Naujojo trečiųjų teismo 2011 m. spalio 21 d. sprendimo dalis, esanti šios nutarties priėmimo dieną - 2013 m. kovo 7 d. - turi būti įvykdyta per 12 mėnesių nuo šios nutarties priėmimo dienos, atsakovui UAB „Preskonita“ kiekvieną mėnesį sumokant po 1/12 dalį įsiskolinimo iki visiško prievolės įvykdymo.

17Pareiškėjas savo skundą iš esmės grindžia tuo, kad antstolė nuo 2013-03-07 nepagrįstai išskaičiuodavo iš jo kiekvieną mėnesį atlygį sau. Tuo tarpu antstolė tvirtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2013-03-07 nutartimi yra nustatytas tik išieškomos sumos išieškojimo terminas, todėl antstolė, atsižvelgdama į minėtos nutarties nurodymus, privalo kontroliuoti išieškomos sumos sumokėjimo eigą ir esant įstatyme numatytiems pagrindams taikyti priverstinio pobūdžio vykdymo priemones.

18Pritartina, pirmos instancijos teismo pozicijai, kad nagrinėjamu atveju vykdomoji byla nėra sustabdyta, taip nėra atidėtas joje procesinių veiksmų atlikimas, Lietuvos apeliacinio teismo 2013-03-07 nutartimi buvo tik nustatytas terminas iki kada skolininkas privalo atsiskaityti su išieškotoju. Pinigai turi būti pervedami į antstolės depozitinę sąskaitą, todėl antstolė privalo kontroliuoti išieškomos sumos sumokėjimo eigą ir, esant pagrindui, taikyti priverstinio poveikio priemones. Todėl nėra pagrindo sutikti su pareiškėju, kad vien dėl to, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2013-03-07 nutartyje nėra nurodyta, jog UAB „Preskonita“ turi mokėti antstolio atlyginimą, antstolė nepagrįstai jo reikalauja. Be to, kaip pastebėjo ir pirmos instancijos teismas, nagrinėjamu atveju neįžvelgtini ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 67 punkte nurodyti pagrindai, atleidžiantys skolininką nuo pareigos mokėti antstolei atlygį. Esant nustatytam ir ta aplinkybė, kad apelianto nurodomu ginčo laikotarpiu nebuvo taikomos jokios priverstinio pobūdžio vykdymo priemonės, nesudaro pagrindo nemokėti antstolei atlygio.

19Taip pat nagrinėjamo klausimo kontekste pastebėtina ir tai, kad vykdymo išlaidos vykdomojoje byloje iš esmės apskaičiuotos laikantis Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytų vykdymo išlaidų dydžių, jos yra pagrįstos vykdomojoje byloje esančiais atliktus vykdymo veiksmus patvirtinančiais įrodymais, todėl nėra jokio teisinio pagrindo įpareigoti antstolę grąžinti nuo 2013-03-07 priskaičiuotą ir išieškotą 3 199,98 Lt antstolio atlygį skolininkui.

20Pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

21Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentais nėra jokio teisinio pagrindo naikinti ar keisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 15 d. nutartį, todėl pirmos instancijos teismo nutartis apliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 337 str. 1 d. 1 p., CPK 338 str.)

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. pareiškėjas UAB „Preskonita“ pateiktu skundu prašo panaikinti 2013-10-29... 5. Antstolė P. K. 2013-12-12 patvarkymu vykdomojoje byloje Nr. 093/12/01221... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „Ekspertų grupė“ per teismo nustatytą terminą... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. sausio 15 d. nutartimi pareiškėjo... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Pareiškėjas UAB „Preskonita“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 10. Suinteresuotas asmuo UAB „Ekspertų grupė“ atsiliepime į atskirąjį... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. Pagal CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas,... 13. Iš bylos medžiagos matyti, kad antstolė P. K. 2012-04-04 patvarkymu priėmė... 14. CPK 18 straipsnyje įtvirtintas įsiteisėjusio teismo sprendimo, nutarties,... 15. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluotą teisės... 16. Vykdomosios bylos medžiaga patvirtina, kad nagrinėjamu atveju antstolė P. K.... 17. Pareiškėjas savo skundą iš esmės grindžia tuo, kad antstolė nuo... 18. Pritartina, pirmos instancijos teismo pozicijai, kad nagrinėjamu atveju... 19. Taip pat nagrinėjamo klausimo kontekste pastebėtina ir tai, kad vykdymo... 20. Pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti... 21. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str....