Byla 3K-3-448/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Juozo Šerkšno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Algirdo Taminsko ir Prano Žeimio, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal skolininkės N. Z. kasacinį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2006 m. gegužės 22 d. ir Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 22 d. nutarčių peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės R. V. pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėja antstolė R. V. prašė priteisti iš skolininkės N. Z. 16 244,12 Lt vykdymo išlaidų; pareiškėja nurodė, kad vykdomosiose bylose dėl 402 003 Lt skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės N. Z. išieškotojo M. Z. naudai apskaičiuota 16 244,12 Lt vykdymo išlaidų, kurias privalo atlyginti skolininkė, nes ji sumokėjo skolą, pasibaigus raginime įvykdyti sprendimą nustatytam terminui.

5II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė

6Palangos miesto apylinkės teismas 2006 m. gegužės 22 d. nutartimi antstolės pareiškimą tenkino; teismas priteisė iš skolininkės antstolės naudai 16 244,12 Lt vykdymo išlaidų. Teismas, remdamasis vykdomųjų bylų duomenimis, nustatė, kad antstolės R. V. kontorai 2003 m. kovo 28 d. pateikti vykdyti Kauno miesto 18–ojo notarų biuro išduoti vykdomieji įrašai Nr. 1–4463, 1–5657 dėl 402 003 Lt skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės N. Z. išieškotojo M. Z. naudai. Skolininkė buvo raginta gera valia sumokėti skolą per 10 dienų nuo raginimo, jai įteikto 2006 m. kovo 30 d., gavimo dienos; skola sumokėta 2006 m. balandžio 19 d., t. y. pasibaigus raginime nustatytam terminui. Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R–352 patvirtinta Sprendimų vykdymo instrukcija (Žin., 2005, Nr. 130–4682, toliau – ir Instrukcija), kurios 52 punkte nustatyta, kad tais atvejais, kai skolininkas įvykdo sprendimą pasibaigus raginime arba siūlyme nustatytam terminui, iš jo išieškomos visos vykdymo išlaidos, t. y. bendrosios vykdymo išlaidos, atlyginimas antstoliui, atskirų vykdymo veiksmų atlikimo išlaidos. Nagrinėjamu atveju bendrosios vykdymo išlaidos yra 2000 Lt, antstoliui priklausantis atlyginimas yra 16 080,12 Lt (4 proc. nuo išieškotinos 402 003 Lt sumos), taip pat 180 Lt išlaidų už atskirų vykdymo veiksmų atlikimą; iš viso: 18 260,12 Lt; skolininkei buvo pasiūlyta sumokėti vykdymo išlaidas iki 2006 m. gegužės 5 d., tačiau per nustatytą laiką ji sumokėjo 2016 Lt, todėl priteistina vykdymo išlaidų suma yra 16 244,12 Lt.

7Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal skolininkės N. Z. atskirąjį skundą, 2007 m. vasario 22 d. nutartimi Palangos miesto apylinkės teismo 2006 m. gegužės 22 d. nutartį paliko nepakeistą, atskirąjį skundą atmetė. Kolegija laikė, kad, sprendžiant klausimą dėl antstolio teisės gauti atlyginimą už vykdomojo dokumento įvykdymą, lemiamos reikšmės turi tai, ar skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą savanoriškai ar pradėjus priverstinį vykdymą; pagal Instrukcijos 52 punkte nustatytą reglamentavimą, skolininkui pažeidus įstatyme, vykdomajame dokumente ar raginime nustatytą įvykdymo terminą, jis turi sumokėti atlyginimą antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą. Apeliacinės instancijos teismas bylos nagrinėjimo metu tyrė ir vertino pirmosios instancijos teismo nustatytą aplinkybę, kad skolininkei raginimas įteiktas 2006 m. kovo 30 d., šiai nepripažįstant, jog raginimas jai įteiktas nurodytą dieną. Skolininkė aiškino, kad raginimas jai įteiktas 2006 m. balandžio 5 d., ji skolą sumokėjo balandžio 19 d., t. y. nepasibaigus dešimties dienų terminui skolai sumokėti. Kolegija nurodytai aplinkybei nustatyti apklausė liudytoją laiškininkę A. B., kuri parodė, kad byloje ginčijamo įvykio neatsimena ir negavo iš antstolės nurodymo rašyti datą siuntų teikimo žiniaraštyje; paprastai siuntą gaunantis asmuo pasirašo ir nurodo jos gavimo datą; liudytoja N. G., kuri yra skolininkės motina, parodė, kad laiškininkei, kuri buvo atėjusi 2006 m. kovo 30 d. ar 31 d., nurodė atvykti 2006 m. balandžio 5 d., kai bus duktė. Kolegija padarė išvadą, kad pirmiau nurodytų liudytojų parodymai, taip pat skolininkės pateiktas rašytinis įrodymas, jog ji 2006 m. balandžio 5 d. kirto Lietuvos Respublikos sieną, nepaneigė fakto apie tai, kad raginimas N. Z. buvo įteiktas 2006 m. kovo 30 d.; kolegijos vertinimu, nurodytą išvadą patvirtina byloje esantis siuntų teikimo žiniaraštis, kuriame nurodyta siuntos įteikimo skolininkei data – 2006 m. kovo 30 d. Kolegija pažymėjo, kad aplinkybė, jog skolininkė gera valia sumokėjo skolą pasibaigus raginime nurodytam terminui, nėra pagrindas ją atleisti nuo atlyginimo antstoliui mokėjimo ar šį atlyginimą sumažinti; skolininkas turi laikytis CPK 644 straipsnyje nustatytų pareigų.

8III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

9Kasaciniu skundu skolininkė prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2006 m. gegužės 22 d. ir Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 22 d. nutartis, antstolės prašymą priteisti vykdymo išlaidas atmesti. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais.

10Bylą nagrinėję teismai pažeidė CPK 185 straipsnyje nustatytas įrodymų įvertinimą reglamentuojančias taisykles, todėl neteisingai nustatė byloje reikšmingą faktinę aplinkybę apie tai, kada skolininkei įteiktas raginimas įvykdyti sprendimą. Teismai neatsižvelgė į skolininkės pateiktą pasą, kuriame yra žyma, kad ji 2006 m. kovo 31 d. atskrido į Ženevą, o balandžio 5 d. grįžo į Lietuvą; nurodyta aplinkybė paneigia siuntų teikimo žiniaraštyje nurodytą ir teismų nustatytą raginimo įteikimo jai datą – 2006 m. kovo 30 d.; skolininkė tą dieną Lietuvoje nebuvo; šią aplinkybę patvirtino ir liudytoja N. G. Tuo tarpu liudytoja A. B. nei paneigė, nei patvirtino, kad 2006 m. kovo 30 d. skolininkės nerado namuose, ši liudytoja neprisiminė raginimo įteikimo aplinkybių. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai netenkino skolininkės prašymo skirti ekspertizę parašui ir datai siuntų teikimo žiniaraštyje ištirti, nors, apžiūrint žurnalą, akivaizdu, kad jie surašyti skirtingu rašalu, be to, raginimo įteikimo data įrašyta ne skolininkės, bet kito asmens. Dėl datos suklastojimo žiniaraštyje fakto pradėtas ikiteisminis tyrimas. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė CPK 184 straipsnio nuostatas, nereagavo į skolininkės pareiškimą apie dokumento suklastojimą. Iš bylos duomenų matyti, kad skolininkė sumokėjo skolą geranoriškai, antstolė neatliko vykdymo veiksmų. Kilus ginčui, antstolė turėjo veikti pagal CPK 634 straipsnyje nustatytus reikalavimus; antstolio pareiga yra taip pat ir skolininko teisių ir saugomų interesų apsauga. Už antstolės vykdymo veiksmus sumokėta 2016 Lt, skola sumokėta 2006 m. balandžio 19 d., t. y. per dešimt dienų nuo raginimo įteikimo 2006 m. balandžio 5 d. dienos (balandžio 15, 16, 17, 18 buvo nedarbo dienos). Kitų vykdymo veiksmų antstolė nevykdė, todėl neturėjo teisinio pagrindo pagal Instrukcijos nuostatas reikalauti atlyginimo už vykdomojo dokumento įvykdymą.

11Atsiliepime į kasacinį skundą antstolė R. V. prašo jį atmesti ir nurodo, kad kasaciniame skunde nepagrįstai teigiama, jog bylą nagrinėję teismai neteisingai nustatė, kad skolą skolininkė sumokėjo pasibaigus raginime nustatytam terminui. Raginimas buvo išsiųstas registruotu laišku su grąžinamuoju pranešimu; iš laiško įteikimo žiniaraščio matyti, kad registruotas laiškas įteiktas 2006 m. kovo 30 d., tuo tarpu skola sumokėta 2006 m. balandžio 19 d. Antstolė nurodo, kad ir sutinkant su skolininkės aiškinimu, jog raginimas jai įteiktas 2006 m. balandžio 5 d., išeitų, kad skolą ji sumokėjo pasibaigus dešimties dienų terminui, nes aplinkybė, jog balandžio mėnesio 15, 16, 17, 18 dienos buvo nedarbo, nepaneigia galimybių sumokėti skolą nustatytu terminu. Kasacinio skundo argumentai, kad registruoto laiško įteikimo žiniaraštis suklastotas, yra nepagrįsti, nes bylos nagrinėjimo metu toks faktas nenustatytas, be to, teismas turi teisę, bet ne pareigą skirti ekspertizę nurodytai aplinkybei ištirti, todėl kasacinio skundo argumentai dėl CPK 184 straipsnyje nustatytų reikalavimų pažeidimo yra nepagrįsti. Kasaciniame skunde taip pat nepagrįstai teigiama, kad antstolė neatliko vykdymo veiksmų ir kad jai nepriklauso atlyginimas už vykdomojo dokumento įvykdymą. Instrukcijos 52 punkte įtvirtinta nuostata, kad, skolininkui įvykdžius sprendimą pasibaigus raginime nustatytam terminui, iš jo išieškomos visos vykdymo išlaidos reiškia, jog tokiu atveju iš skolininko išieškomos ne tik bendrosios vykdymo ir atskirų vykdymo veiksmų išlaidos, bet ir atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą. Tokia nuostata atitinka teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje antstolis A. S. prieš UAB „Edana“, AB „Vakarų laivų gamykla“, bylos Nr. 3K-7-5/2007; Teismų praktika 27, p. 23).

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

14Antstolės R. V. kontora vykdė 402 003 Lt skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimą iš skolininkės N. Z. išieškotojo M. Z. naudai. 2006 m. kovo 30 d. skolininkei įteiktas raginimas per dešimt dienų nuo jo gavimo dienos sumokėti skolą gera valia; skola sumokėta 2006 m. balandžio 19 d. Skolininkė sumokėjo skolą, pasibaigus raginime nustatytam terminui, ji turi atlyginti visas vykdymo išlaidas, tarp jų ir atlyginimą antstolei už vykdomojo dokumento įvykdymą. Skolininkė ginčija raginimo įteikimo datą, nurodo, kad skolą sumokėjo per dešimt dienų nuo raginimo įteikimo jai 2006 m. balandžio 5 d., antstolei už atliktus vykdymo veiksmus sumokėta 2016 Lt.

15V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

16Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal kasaciniame skunde nurodytus argumentus nagrinėjamoje byloje kasacijos dalyką sudaro šie teisės klausimai: 1) ar apeliacinės instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias vykdymo išlaidų išieškojimą iš skolininko; 2) ar teismas nepažeidė CPK 185 straipsnyje nustatytų įrodymų įvertinimą reglamentuojančių reikalavimų, vertindamas įrodymus apie skolos išieškojimo įvykdymo terminus, ir ar dėl to galėjo padaryti nepagrįstą išvadą, kad skolininkė neįvykdė reikalavimo sumokėti skolą per antstolio raginime nustatytą terminą.

17Bylos duomenimis, nustatyta, kad antstolė R. V. 2006 m. kovo 29 d. išsiuntė skolininkei N. Z. raginimus per dešimt dienų nuo jų gavimo dienos sumokėti išieškotojo M. Z. naudai 402 003 Lt skolą ir 2016 Lt vykdymo išlaidų, sumokant į antstolės kontoros depozitinę sąskaitą (vykdomoji byla Nr. 74–9783/06 ir 74–9784/2006).

18Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad skolininkei raginimas sumokėti skolą įteiktas 2006 m. kovo 30 d., o skola sumokėta 2006 m. balandžio 19 d., t. y. pasibaigus raginime gera valia sumokėti skolą per dešimties dienų terminą nuo jo gavimo dienos, todėl teismas priteisė antstolei šios turėtų 16 244,12 Lt vykdymo išlaidų. Apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad skolininkė neįrodė, jog raginimas jai buvo įteiktas 2006 m. balandžio 5 d.; teismas vadovavosi siuntų teikimo žiniaraščiu, kuriame raginimo įteikimo data nurodyta 2006 m. kovo 30 d. Spręsdamas klausimą dėl antstolės teisės gauti atlyginimą už vykdomojo dokumento įvykdymą, apeliacinės instancijos teismas laikė, kad lemiamos reikšmės turi tai, kada skolininkė įvykdė vykdomąjį dokumentą, t. y. savanoriškai ar jau pradėjus priverstinį vykdymą.

19CPK 609 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kokios vykdymo procese turėtos išlaidos laikytinos vykdymo išlaidomis; šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad vykdymo išlaidų dydžio, apmokėjimo ir atleidimo nuo jų tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija. Minėta, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad skola sumokėta, pasibaigus raginime skolą sumokėti gera valia nustatytam terminui; apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad skolininkė neįrodė, jog raginimas jai buvo įteiktas 2006 m. balandžio 5 d.

20Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 654 straipsnį raginimo įvykdyti sprendimą įteikimas skolininkui laikomas pirminiu antstolio vykdymo veiksmu. Raginimas įvykdyti sprendimą yra dokumentas, kuriuo antstolis praneša skolininkui apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad, jeigu šiame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nebus įvykdyti, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra (CPK 655 straipsnio 1 dalis). Kai skolininkas įvykdo sprendimą per raginime nustatytą terminą, iš skolininko išieškomos vykdomosios bylos administravimo ir atskirų vykdymo veiksmų atlikimo išlaidos. Atlyginimas antstoliui už sprendimo įvykdymą iš skolininko šiuo atveju neimamas (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R–352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 51 punktas); kai skolininkas įvykdo sprendimą pasibaigus raginime arba siūlyme nustatytam terminui, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos (Sprendimų vykdymo instrukcijos 52 punktas). Nuostata, kaip antstoliui turėtų būti mokamas atlyginimas, jeigu skolininkas priverstinio vykdymo procese pats sumoka skolą, suformuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 5 d. nutartyje civilinėje byloje antstolis A. S. prieš UAB „Edana“, AB „Vakarų laivų gamykla“, bylos Nr. 3K-7-5/2007, Teismų praktika 27, kurioje nurodyta, kad kiekvienu atveju teismas privalo nustatyti, analizuoti ir vertinti konkrečios bylos aplinkybes ir dėl antstoliui priteistino atlyginimo dydžio spręsti siekdamas tiek skolininko, tiek antstolio teisėtų interesų pusiausvyros.

21Kasaciniame skunde nurodoma, kad teismas turėjo ištirti ir įvertinti aplinkybes, patvirtinančias raginimo gera valia sumokėti skolą įteikimą skolininkei, taip pat skolos išieškojimo vykdymo eigą. Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad skolininkė 402 003 Lt skolą padengė, pažeisdama antstolės raginime nustatytą terminą, padaryta vadovaujantis tuo, jog skolininkė neįrodė, kad raginimas jai buvo įteiktas 2006 m. balandžio 5 d. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais kasacinio skundo argumentus, kad ši teismo išvada padaryta neištyrus raginimo įteikimo skolininkei aplinkybių ir jo įteikimo datos. Bylos duomenimis, liudytoja N. G. parodė, kad 2006 m. kovo 30 d. skolininkės namuose nebuvo, ji buvo išvykusi. Kasatorė tvirtina, kad raginimo įteikimo data įrašyta ne jos, bet kito asmens, ir šiai aplinkybei patvirtinti ji prašė teismo skirti rašysenos ekspertizę; teismas nurodyto rašytinio įrodymo netyrė ir jo nevertino kartu su kitais byloje esančiais įrodymais, tai galėjo lemti teismo neteisingą išvadą dėl sumokėtos skolos termino. Teisėjų kolegija sprendžia, kad, esant abejonių dėl raginimo įteikimo skolininkei datos, negali būti išspręstas klausimas, ar skolininkė įvykdė sprendimą per raginime nustatytą terminą, ar šiam terminui pasibaigus; tuo tarpu šios aplinkybės nustatymas turi esminės reikšmės skolininkės prievolei atlyginti antstoliui visas vykdymo išlaidas atsirasti. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliacinės instancijos teismas nevisapusiškai ištyrė aplinkybes, turinčias reikšmės, sprendžiant atlyginimo antstoliui už sprendimo įvykdymą išieškojimo iš skolininkės klausimą. Teismo išvada, padaryta pažeidžiant CPK 185 straipsnyje nustatytus įrodymų įvertinimą nustatančius reikalavimus, negali būti laikoma teisėta ir pagrįsta.

22Teisėjų kolegija, apibendrindama išdėstytus argumentus, daro išvadą, kad apeliacinės instancijos teismo nutartis dėl CPK 185 straipsnyje nustatytų įrodymų įvertinimą reglamentuojančių teisės normų pažeidimo naikintina ir byla perduotina iš naujo nagrinėti apeliacinio proceso tvarka (CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

23Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 362 straipsniu,

Nutarė

24Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 22 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

25Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėja antstolė R. V. prašė priteisti iš skolininkės N. Z. 16 244,12... 5. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė... 6. Palangos miesto apylinkės teismas 2006 m. gegužės 22 d. nutartimi antstolės... 7. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 8. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 9. Kasaciniu skundu skolininkė prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės... 10. Bylą nagrinėję teismai pažeidė CPK 185 straipsnyje nustatytas įrodymų... 11. Atsiliepime į kasacinį skundą antstolė R. V. prašo jį atmesti ir nurodo,... 12. Teisėjų kolegija... 13. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 14. Antstolės R. V. kontora vykdė 402 003 Lt skolos ir 5 proc. metinių... 15. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 16. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal kasaciniame skunde nurodytus argumentus... 17. Bylos duomenimis, nustatyta, kad antstolė R. V. 2006 m. kovo 29 d. išsiuntė... 18. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad skolininkei raginimas sumokėti... 19. CPK 609 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kokios vykdymo procese turėtos... 20. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 654 straipsnį raginimo įvykdyti... 21. Kasaciniame skunde nurodoma, kad teismas turėjo ištirti ir įvertinti... 22. Teisėjų kolegija, apibendrindama išdėstytus argumentus, daro išvadą, kad... 23. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007... 25. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...