Byla 2YT-825-339/2016
Dėl antstolio veiksmų. Teismas n u s t a t ė:

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Liauzginienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo N. M. skundą institucijai, kurios veiksmai skundžiami, antstoliui Vaidui Drungilui, suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Lankstinys“ dėl antstolio veiksmų. Teismas n u s t a t ė:

2pareiškėjas (skolininkas) N. M. pateikė antstoliui Vaidui Drungilui skundą, kuriame prašo pripažinti antstolio V. Drungilo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0047/14/00367/1 perkainuojant žemės sklypų, unikalūs Nr. 4400-1017-8134 ir Nr. 4400-1017-8251, dalis, ir nustatant jų naują vertę: ½ dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1017-8251 – 10000 Eur, ½ dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1017-8134 – 12000 Eur, pripažįstant skolininko 2016-02-10 prašymą parduoti žemės sklypų dalis pasiūlytam pirkėjui neteisėtu; panaikinti antstolio V. Drungilo 2016-02-10 patvarkymus Nr. 036P-1084 ir Nr. 036P-1084 dėl areštuoto turto perkainojimo. Nurodo, kad vykdomojoje byloje Nr. 0047/14/00367/1 jis 2016-02-10 pateikė prašymą parduoti žemės sklypų, unikalūs Nr. 4400-1017-8134 ir 4400-1017-8251, dalis skolininko pasiūlytam pirkėjui už turto arešto akte nurodytą kainą. Antstolis, gavęs šį prašymą, 2016-02-10 priėmė skundžiamus patvarkymus dėl turto įvertinimo pakeitimo ir ½ dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1017-8251, vertę pakeitė iš 3620 Eur į 10000 Eur, ½ dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1017-8134, vertę pakeitė iš 6806 Eur į 12000 Eur. Pakeitęs turto vertes, antstolis nurodė, kad žemės sklypų dalių pardavimas skolininko pasiūlytam pirkėjui galimas tik tuo atveju, jei būtų siūloma ne mažesnė kaina nei nurodyta 2016-02-10 patvarkymuose, todėl skolininko prašymą dėl turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui atmetė. Šie antstolio veiksmai yra neteisėti. Vykdymo princese minėtos žemės sklypų dalys buvo ne kartą pardavinėjamos iš varžytinių ir nenupirktos. Žemės sklypų dalių vertės buvo nustatytos turto arešto akte ir šių verčių pagrindu buvo nustatoma pradinė varžytinėse parduodamo turto kaina. Skundžiamais patvarkymais antstolis parduodamo turto naujas kainas nustatė nesivadovaudamas LR CPK 681 str. nustatytomis taisyklėmis. Turtui nustatytos beveik dvigubai didesnės kainos ir net trečdaliu didesnės nei buvo pasiūlyta neįvykusiose varžytinėse. Neįvykusių varžytinių metu pasiūlyta kaina negali lemti parduodamo turto kainos pakeitimo, padidinimo. Vykdomojoje byloje esant objektyviems duomenims (eksperto išvadai) apie parduodamo turto vertę, antstolis be teisinio pagrindo nustatė turto kainą didesnę nei turto rinkos vertė, vadovaudamasis neįvykusių varžytinių metu pasiūlytomis kainomis. Kilus abejonėms dėl turto vertės, antstolis turėjo inicijuoti naujos kainos nustatymo procesą. Turto rinkoje neįvyko jokių esminių pokyčių, turto savybės per laikotarpį nuo pradinio įkainojimo nėra pasikeitusios, todėl antstoliui nebuvo pagrindo spręsti, jog ankstesnė kaina neatitinka realios situacijos. Skundžiami patvarkymai buvo priimti iš karto po to, kai jis pateikė antstoliui prašymą dėl turto pardavimo jo pasiūlytam pirkėjui, todėl antstolio veiksmus galima vertinti kaip neteisėtus, subjektyvius, nukreiptus prieš skolininką. Antstolis be jokio teisinio ir faktinio pagrindo perkainojęs parduodamą turtą, pažeidė LR CPK 681 str. reikalavimus, nes netinkamas areštuoto turto kainos nustatymas paneigia skolininko teisę į teisingą vykdymo procesą, jo interesą pasiūlyti pirkėją ir, pardavus turtą, padengti savo kreditorinius įsipareigojimus.

3Antstolis Vaidas Drungilas 2016-03-15 priėmė patvarkymą Nr. 036-3424 atmesti pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų. Nurodė, kad jo žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0047/14/00367/1, pradėta pagal Klaipėdos apygardos teismo 2013-01-09 vykdomąjį raštą Nr. 2-758-622/2011 dėl skolos išieškojimo iš skolininko N. M. išieškotojui uždarajai akcinei bendrovei „Lankstinys“. Vykdymo procese areštuotas N. M. priklausantis turtas: ½ dalis žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1017-8134, vertė – 6806 Eur, ir ½ dalis žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1017-8251, vertė – 3620 Eur. Šiam turtui parduoti buvo skelbiamos varžytinės, kurios pripažintos neįvykusiomis po to, kai jas laimėjęs asmuo per nustatytą terminą nesumokėjo pasiūlytos kainos – atitinkamai 8900 Eur ir 6900 Eur. Nepaisant neįvykusių varžytinių, turtas galimus pirkėjus domino, buvo siūlomos kainos, viršijusios pradinį turto įvertinimą (žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1017-8134, varžytinėse buvo pateikti 36 kainos pasiūlymai, o žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1017-8251, varžytinėse buvo pateikta 10 kainos pasiūlymų). Iš šių aplinkybių matyti, kad turtas turi paklausą, jo vertė nuo vertinimo datos yra pakitusi į didesnę pusę, todėl 2016-02-10 patvarkymais turtas buvo perkainuotas. Nei išieškotojas, nei skolininkas per 3 darbo dienas prieštaravimų dėl turto įkainojimo nepateikė. N. M. turi teisę siūlyti jam priklausančio turto pirkėją, Tokia teisė jam nėra apribota, apie tai pareiškėjas informuotas 2016-02-11 raštu Nr. 036P-1192.

4Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) uždaroji akcinė bendrovė „Lankstinys“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame prašo pareiškėjo skundą atmesti. Nurodo, kad skolininkas yra praleidęs LR CPK 681 str. 3 d. nustatytą trijų darbo dienų nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą, terminą skundui/prieštaravimams dėl turto įkainojimo pareikšti. Iš skolininko skundo turinio matyti, kad šią nuostatą skolininkas žino. Turtas pirmą kartą buvo įvertintas antstolio, vykdomojoje byloje nebuvo atlikta turto vertės nustatymo ekspertizė, skolininkas prieštaravimų dėl nustatytos turto vertės nereiškė, todėl antstolis, įvertinęs varžytinių rezultatus, kuriose buvo siūlomos didesnės nei nustatyta turto kainos, pagrįstai atliko turto perkainojimą. 2016-02-10 patvarkymuose nurodyta turto kaina yra reali, skolininkas nepateikė jokių įrodymų, kad antstolio nustatyta turto kaina yra neteisinga. Skolininko siekis parduoti turtą savo pasiūlytam pirkėjui žemesne nei rinkos kaina neatitinka sąžiningumo principo, pažeidžia išieškotojo ir paties skolininko interesus.

5Skundas atmestinas.

6.

7Vykdomoji byla Nr. 0047/14/00367/1 pradėta 2014-03-31 pagal Klaipėdos apygardos teismo 2013-01-09 vykdomąjį raštą Nr. 2-758-622/2011 dėl 119912,78 Lt skolos, 4388,34 Lt delspinigių, 10861,14 Lt palūkanų, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2010-06-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 7976,22 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko N. M. išieškotojui uždarajai akcinei bendrovei „Rekosta“. Klaipėdos apygardos teismo 2014-04-22 nutartimi šioje vykdomojoje byloje išieškotojas pakeistas į uždarąją akcinę bendrovę „Lankstinys“. Vykdymo procese 2014-04-18 turto arešto aktu areštuotas skolininkui N. M. priklausantis turtas: žemės sklypai, statiniai, transporto priemonės, žemės ūkio technika. Šiuo turto arešto aktu areštuoti skolininko vardu įregistruoti, jam su sutuoktine G. M. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai: žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-1017-8251, esantis ( - ), viso sklypo vertė 7240,50 Eur, ir žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-1017-8134, esantis ( - ), viso sklypo vertė 13612,14 Eur (vykdomoji byla Nr. 0047/14/00367/1, I t., 135-139 b. l.). 2015-08-27 paskelbta apie N. M. priklausančio turto pardavimą iš varžytinių, pirmosiose varžytinėse buvo parduodama ½ dalis žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1017-8251, už pradinę kainą 2896 Eur, ir ½ dalis žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1017-8134, už pradinę kainą 5445 Eur. 2015-10-08 patvarkymu varžytinės paskelbtos neįvykusiomis. 2015-10-15 paskelbta apie N. M. priklausančio turto pardavimą iš varžytinių. Antrosiose varžytinėse buvo parduodama ½ dalis žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1017-8251, už pradinę kainą 2172 Eur, ir ½ dalis žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1017-8134, už pradinę kainą 4084 Eur. Šiose varžytinėse laimėtoju paskelbtas už ½ dalį žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1017-8134, didžiausią 9500 Eur kainą pasiūlęs ir už ½ dalį žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1017-8251, didžiausią 2700 Eur kainą pasiūlęs Š. D. (skolininko N. M. žentas), tačiau per antstolio nustatytą terminą jis visos turto kainos nesumokėjo. Dėl šios priežasties 2015-12-09 patvarkymu varžytinės paskelbtos neįvykusiomis (vykdomoji byla Nr. 0047/14/00367/1, II t., 252, 253 b. l.). Iš laikotarpiu nuo 2015-10-15 iki 2015-11-18 vykusių varžytinių protokolo matyti, kad varžytinėse dėl ½ dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1017-8134, dalyvavo du pirkėjai, jie varžėsi dėl minėto sklypo įsigijimo, buvo pateikti 36 kainos pasiūlymai. Varžytinėse dėl ½ dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1017-8251, taip pat dalyvavo du pirkėjai, jie varžėsi dėl minėto sklypo įsigijimo, buvo pateikta 10 kainos pasiūlymų (vykdomoji byla Nr. 0047/14/00367/1, II t., 263-266, 267-268 b. l.). 2015-12-16 paskelbta apie N. M. priklausančio turto pardavimą iš varžytinių, antrosiose pakartotinėse varžytinėse parduodama ½ dalis žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1017-8251, už pradinę kainą 2172 Eur, ir ½ dalis žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1017-8134, už pradinę kainą 4084 Eur. Iš 2016-01-20 rašto matyti, kad antrąsias pakartotines varžytines, vykusias nuo 2015-12-16 iki 2016-01-15 vėl laimėjo Š. D. (skolininko N. M. žentas), tačiau per antstolio nustatytą terminą jis visos turto kainos nesumokėjo. Dėl šios priežasties 2016-02-05 patvarkymu antrosios pakartotinės varžytinės paskelbtos neįvykusiomis (vykdomoji byla Nr. 0047/14/00367/1, III t., 69, 70 b. l.). Skolininkas 2016-02-10 pateikė prašymą parduoti žemės sklypų, unikalūs Nr. 4400-1017-8134 ir 4400-1017-8251, dalis skolininko pasiūlytam pirkėjui už turto arešto akte nurodytą kainą. Su tokiu skolininko prašymu nesutiko išieškotojas, nurodęs, jog Š. D. galimai iš anksto susitaręs su skolininku tyčia sudarė sąlygas varžytinių neįvykimui, kėlė parduodamo turto kainą neturėdamas tikslo ją sumokėti, todėl sąžiningi varžytinių dalyviai nebegalėjo įgyti skolininko turto. Varžytinėse sąžiningų dalyvių pakelta kaina buvo didesnė nei nurodyta turto arešto akte, todėl turto pardavimas skolininko pasiūlytam pirkėjui už turto arešto akte nurodytą kainą neatitiktų išieškotojo interesų (vykdomoji byla Nr. 0047/14/00367/1, III t., 76, 77 b. l.). 2016-02-10 patvarkymais dėl turto įvertinimo pakeitimo Nr. 036P-1084 ir Nr. 036P-1085 pakeisti turto arešto aktu nustatyti skolininkui priklausančio turto įvertinimai ir ½ dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1017-8251, vertė pakeista iš 3620 Eur į 10000 Eur, o ½ dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1017-8134, vertė pakeista iš 6806 Eur į 12000 Eur. 2016-02-11 raštu Nr. 036P-1192 antstolis informavo skolininką apie teisę ir galimybę skolininkui priklausantį turtą, o būtent žemės sklypų dalis, parduoti skolininko pasiūlytam pirkėjui, tačiau už turtą siūloma kaina turi būti ne mažesnė nei nustatyta 2016-02-10 patvarkymuose dėl areštuoto turto įvertinimo pakeitimo (vykdomoji byla Nr. 0047/14/00367/1, III t., 80, 81, 83 b. l.).

8Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad vykdymo procesas pagal Klaipėdos apygardos teismo 2013-01-09 vykdomąjį raštą Nr. 2-758-622/2011 dėl 119912,78 Lt skolos, 4388,34 Lt delspinigių, 10861,14 Lt palūkanų, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2010-06-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 7976,22 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko N. M. išieškotojui uždarajai akcinei bendrovei „Lankstinys“ vyksta ilgiau nei dvejus metus, vykdomasis raštas nėra įvykdytas. 2014-04-18 turto arešto akte nurodytas žemės sklypų kainas nustatė antstolis. Vykdomojoje byloje nebuvo atlikta turto vertės nustatymo ekspertizė, nes dėl antstolio turto arešto akte nustatytų kainų nei skolininkas, nei išieškotojas prieštaravimų nepareiškė (LR CPK 681 str. 1 d.). Vykdymo procese nustačius skolininkui priklausantį turtą, antstolis atliko eilę procesinių veiksmų, siekdamas kuo operatyviau įvykdyti vykdomąjį dokumentą. Siekiant realizuoti ½ dalį žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1017-8251, ir ½ dalį žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1017-8134, varžytinės rengtos tris kartus. Pirmosiose varžytinėse dalyvių nebuvo, o antrąsias ir antrąsias pakartotines varžytines laimėjęs asmuo, kuris yra giminystės ryšiais susijęs su skolininku, nesumokėjo visos turto kainos ir antstolis patvarkymais jas paskelbė neįvykusiomis. Iš vykdomojoje byloje esančių varžytinių protokolų matyti, jog dėl minėto turto varžėsi du asmenys, kėlė kainas, kurios buvo žymiai didesnės nei nurodytos pradinės turto pardavimo kainos. Antstolis turi teisę perkainoti skolininko turtą, jeigu yra duomenų, kad turto vertė pasikeitė (LR CPK 681 str. 2 d.). Antstolis, įvertinęs varžytinių rezultatus, kuriose buvo siūlomos didesnės nei nustatyta turto kainos, pagrįstai atliko turto perkainojimą. Antstoliui 2016-02-10 patvarkymais pakeitus turto vertes, skolininkas per LR CPK 681 str. 3 d. nustatytą trijų darbo dienų nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą, terminą prieštaravimų dėl naujai nustatytų verčių nepareiškė, jų neginčijo. Išieškotojas su antstolio atliktu turto perkainojimu sutiko (vykdomoji byla Nr. 0047/14/00367/1, III t., 79 b. l.). Iš šių duomenų galima daryti išvadą, kad antstoliui nekilo abejonių dėl perkainojamo turto vertės, todėl nebuvo būtinybės skirti turto vertės nustatymo ekspertizę. Skolininkas jokių duomenų apie tai, jog perkainota žemės sklypų vertė yra nepagrįsta, neatitinkanti rinkos kainų, nepateikė. Vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma yra skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas, – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Tačiau kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Skolininko N. M. prieštaravimai dėl nustatytos, jo manymu, per didelės turto kainos kelia abejonių skolininko sąžiningumu, kadangi pats skolininkas vykdymo procese turi būti suinteresuotas, kad turtas būtų realizuotas už kuo didesnę kainą, nes taip būtų išieškota didesnė skolos dalis ir tokiu būdu sumažėtų skolininko įsipareigojimų apimtis išieškotojui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros paieškos vykdymo procese imperatyviai suponuoja, kad priverstinis turto realizavimo procesas būtų organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-04-18 nutartis Nr. 3K-3-215/2014). Šiuo konkrečiu atveju, skolininko siekis parduoti turtą žemesne kaina ir dar savo pasiūlytam pirkėjui neatitinka sąžiningumo principo, pažeidžia išieškotojo ir paties skolininko interesus. Teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes, konstatuoja, jog antstolis skolininkui priklausantį turtą – du žemės sklypus 2016-02-10 patvarkymais perkainojo pagrįstai, todėl turto perkainojimą pripažinti neteisėtu ir skundžiamus patvarkymus naikinti nėra teisinio pagrindo, todėl skundas atmestinas.

9Ypatingos teisenos tvarka nagrinėjamose bylose dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, tačiau tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas (LR CPK 443 str. 6 d.). Suinteresuotas asmuo UAB „Lankstinys“ už teisinę pagalbą surašant atsiliepimą į skundą sumokėjo 160 Eur (22-24 b. l.). Pareiškėjo ir suinteresuoto asmens UAB „Lankstinys“ interesai yra priešingi, skundas atmestinas, todėl suinteresuotam asmeniui UAB „Lankstinys iš pareiškėjo priteistinos 160 Eur išlaidos už teisinę pagalbą surašant atsiliepimą į skundą (LR CPK 98 str.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 513 straipsniu,

Nutarė

11skundą atmesti.

12Iš N. M., asmens kodas ( - ) priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Lankstinys“, kodas 141680679, 160 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt Eur) išlaidų už teisinę pagalbą surašant atsiliepimą į skundą.

13Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai