Byla 2A-1988-640/2013
Dėl vekselio ir vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rūtos Veniulytės-Jankūnienės, kolegijos teisėjų Liudos Uckienės ir Alvydo Barkausko,

2kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 19 d. sprendimo ir 2012 m. lapkričio 21 d. papildomo sprendimo, priimtų civilinėje byloje pagal ieškovo R. V. ieškinį atsakovui A. B., tretieji asmenys antstolis V. Č., Vilniaus miesto 24 notarų biuro notaras A. D., dėl vekselio ir vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu.

3Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas: pripažinti negaliojančiu 2011-07-08 vekselį, kuriuo ieškovas įsipareigojo iki 2012-01-08 sumokėti atsakovui 15 000 Lt ir panaikinti šio vekselio pagrindu notaro A. D. išduotą vykdomąjį įrašą dėl 15080,55 Lt sumos išieškojimo atsakovo naudai ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškinyje nurodoma, kad 2011 m. – 2012 m. ieškovas dirbo UAB „Bordolina“, jo darbas pasireiškė statybos priežiūra. 2011-07-08 jį iškvietė įmonės savininkai ir liepė pasirašyti vekselį. Nenurodė ir nepasakė, kokiai sumai bus surašytas dokumentas. Kadangi jis kaip darbuotojas žinojo daug įmonės komercinių paslapčių, įmonės vadovybė nurodė, kad vekselis bus garantas to, kad pabaigęs darbus įmonėje jis įsipareigos ateityje saugoti jos komercines paslaptis. Jei jas atskleistų iš jo kaip kompensacijos pareikalaus vekselyje nurodytos sumos. Ieškovas nurodo, jog baigęs darbus įmonėje pradėjo dirbti kitoje įmonėje ir apie šį garantą buvo pamiršęs, tačiau sužinojo, kad 2012 m. vasarį jo sąskaitai ir turtui yra uždėtas areštas. Tik advokatui pasidomėjus vykdomąja byla sužinojo, kad pagal 2011-07-08 vekselį iki 2012-01-08 A. B. jis privalėjo sumokėti 15000 Lt. Ieškovas nurodo, kad buvo apgautas, vekselis ir parašas ant jo buvo išgautas apgaulės būdu, nes jokių pinigų atsakovas jam neskolino, jis iš viso jo nepažįsta. Kadangi pinigų nesiskolino, minimas sandoris neatitinka jo valios, parašas ant jo išgautas apgaulės būdu naudojant psichologinį spaudimą, jis prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei (CK 1.81 str.). Buvo verčiamas pasirašyti dokumentą, nes dirbo UAB „Bordolina“ ir buvo nurodoma, kad tai garantija dėl sužinotų įmonės komercinių paslapčių (CK 1.91 str.) (b.l. 1-2).

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-11-19 sprendimu ieškovo ieškinį atmetė.

92012-11-21 papildomu sprendimu iš ieškovo atsakovo naudai teismas priteisė 1500 Lt bylinėjimosi išlaidų. Pirmosios instancijos teismas sprendimą motyvavo tuo, jog nagrinėjamu atveju ieškovas nenurodė jokių konkrečių atsakovo A. B. nesąžiningų ir klaidinančių ieškovą veiksmų ar tyčinio svarbių aplinkybių nuslėpimo, sąlygojusių jo sudaryto vienašalio sandorio – vekselio – sudarymą, kurioms esant ieškovas nebūtų sudaręs minėto sandorio. Savo teiginių dėl jam taikyto psichologinio spaudimo ir jo valios išduoti ir pasirašyti 2011-07-08 paprastąjį neprotestuotiną vekselį nebuvimo ieškovas nepagrindė jokiais įrodymais, išskyrus savo paties paaiškinimus, kurie negali būti laikomi pakankamais sandorio pripažinimui negaliojančiu CK 1.91 str. pagrindu. Šių aplinkybių nepatvirtino ieškovo prašymu teismo posėdyje apklausti liudytojai K. B., E. M. ir A. K.. Vadovaudamasis byloje esančių įrodymų visuma pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog nėra pagrindo teigti, kad ieškovo ginčijamas vekselis, kaip jis teigia, buvo pasirašytas kaip garantija galimai žalai dėl sužinotų įmonės komercinių paslapčių atlyginti. Teismas nurodė, jog ieškovas negalėjo paaiškinti, kodėl galvodamas, kad ginčijamas vekselis yra garantija darbdaviui, vekselį jis išrašė ne darbdaviui, o su darbdaviu nesusijusiam fiziniam asmeniui - atsakovui A. B.. Taip pat ieškovas negalėjo tiksliai nurodyti, kas iš darbdavio atstovų jam darė psichologinį spaudimą. Be to, sprendime konstatuota, jog ieškovo ir jo atstovo paaiškinimai posėdžio metu buvo prieštaringi ir keitėsi dėl ginčijamo sandorio sudarymo aplinkybių. Taip pat nurodė, jog ieškovo prašymu byloje apklausti liudytojai E. M. ir A. K. patvirtino matę kaip atsakovas ieškovui perdavęs pinigus. Teismas nurodė, jog ieškovas pasirašydamas vekselį 15000 Lt sumai veikė savo rizika ir sąmoningai prisiėmė prievolę, todėl ieškinį atmetė (b.l. 91-97).

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Ieškovas R. V. apeliaciniu skundu (b.l. 99-101) prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 19 d sprendimą ir 2012 m. lapkričio 21 d. papildomą sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį tenkinti. Nurodo, kad tikrai jokių pinigų pagal ginčijamą vekselį negavo, nes kitaip nebūtų pareiškęs ieškinio teisme. Nurodo, jog liudytojų parodymai ir liudijimai teisme yra prieštaringi ir prieštaraujantys vieni kitiems, todėl galima teigti, jog jie sako netiesą. Nurodo, jog atsakovo iš viso nepažįsta ir pamatė tik teisme. Apeliantas teigia, jog buvo apgautas ir pasirašė tokį dokumentą, pagal kurį nieko negavo bei tikėjosi ateityje, kad jis nebus panaudotas, o bus laikomas kaip garantija, kad jis neviešintų su darbo pareigomis sužinotų faktų. Tačiau atsakovas savo įsipareigojimą sulaužė. Nurodo, jog atsakovas neįrodė, jog jis turėjo tokią pinigų sumą ir galėjo ją paskolinti. Taip pat prašo panaikinti ir papildomą sprendimą, nes patenkinus skundą, kitos šalies išlaidos neatlyginamos. Prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, nes tik tokiu būdu iš naujo ištyrus faktines aplinkybes, galima nustatyti objektyvią tiesą.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 109-111) atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 19 d sprendimą ir 2012 m. lapkričio 21 d. papildomą sprendimą, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad paties ieškovo parodymai teismo posėdžio metu buvo nenuoseklūs, o liudytojų priešingai – buvo nuoseklūs ir visi liudytojai iš esmės patvirtino tas pačias aplinkybes, t.y. jog atsakovas perdavė ieškovui pinigus ir perdavimo momentu ieškovas neatrodė psichologiškai spaudžiamas. Nurodo, jog teismas priėmė sprendimą įvertinus visus įrodymus byloje ir sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Nurodo, jog ieškovas dėl vekselio nuginčijimo į teismą kreipėsi tik tuomet, kai jau buvo pradėtas išieškojimas pagal vekselį, todėl jo veiksmai laikytini piktnaudžiavimu savo procesinėmis teisėmis siekiant išvengti prievolės įvykdymo. Nurodo, jog nėra verslininkas, todėl pinigus skolino be palūkanų ir tik pusei metų. Be to, liudytojas E. M. patvirtino, jog paskolino pinigus jo prašymu, nes gerai jį pažinojo, ir tik nurodžius, jog ieškovas yra dirbantis ir turi pakankamai pajamų bei turto.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas atmestinas.

15CPK 320 str. nuostatos įpareigoja apeliacinės instancijos teismą, atsižvelgiant į apeliaciniame skunde išdėstytus nesutikimo su teismo sprendimu motyvus bei teisinius argumentus, jeigu nenustatomi absoliutūs sprendimo negaliojimo pagrindai ir jeigu peržengti apeliaciniu skundu apibrėžtas nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas nereikalauja viešasis interesas, patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektu. Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako tik dėl apeliacinio skundo argumentų.

16Apeliantas apeliaciniame skunde buvo nurodęs prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, nes nurodė, jog tik naujo ištyrus aplinkybes gali būti nustatyta objektyvi tiesa. Kolegija vadovaudamasi CPK 322 str. atmeta prašymą dėl žodinio nagrinėjimo, nes apelianto nurodyti motyvai nesudaro pagrindo žodinio šios bylos nagrinėjimo būtinumo.

17Byloje nustatyta, kad 2011-07-08 paprastuoju neprotestuotinu vekseliu, išduotu ir pasirašytu R. V., mokėtojas R. V. iki 2012-01-08 įsipareigojo sumokėti A. B. 15000 Lt sumą (v.b. Nr. 0116/120091, b.l. 1). 2012-01-12 notaras A. D. 2012-07-08 vekselio pagrindu padarė vykdomąjį įrašą vekselyje, Notarinio reg. Nr. AD-169, kuriuo pareikalavo iš R. V. išieškoti paprasto neprotestuotino vekselio turėtojo A. B. naudai per vekselio mokėjimo terminą nesumokėtą vekselio sumą - 15000 Lt su priklausančiomis 6 procentų metinėmis palūkanomis, skaičiuojamomis nuo vekselio neapmokėjimo dienos iki pilno vekselio apmokėjimo, o taip pat notaro paimtą atlyginimą už vykdomojo įrašo išdavimą – 77 Lt bei 3,55 Lt pašto išlaidų, viso – 15080,55 Lt su 6 procentų metinėmis palūkanomis (v.b., b.l. 2). Šis vykdomasis įrašas buvo pateiktas ir priimtas vykdyti antstolio V. Č., kuris 2012-02-02 ieškovui išsiuntė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą – Vilniaus 24-ojo notarų biuro notaro 2012-01-12 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. AD-169 dėl 15080,55 Lt skolos išieškojimo iš R. V., raginimą įvykdyti sprendimą ir sumokėti per 10 dienų vykdomajame įraše nurodytą pinigų sumą – 15145 Lt skolą, o taip pat siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje Nr. 0116/120091, patvarkymą areštuoti lėšas, turto arešto aktą (v.b., b.l. 4,17-19,24-29).

18Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu nurodydamas, kad vekselis ir parašas ant jo buvo išgautas apgaulės būdu, nes jokių pinigų atsakovas jam neskolino, jis atsakovo nepažįsta, sandoris neatitinka jo valios, parašas išgautas apgaulės būdu naudojant psichologinį spaudimą, pasirašant vekselį buvo nurodoma, kad tai garantija dėl sužinotų įmonės komercinių paslapčių (CK 1.81 str. 1.91 str.).

19Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino byloje surinktus įrodymus ir padarė nepagrįstą išvadą, jog išduotu vekseliu buvo įforminti tarp šalių susiklostę paskoliniai santykiai. Apeliantas ginčija tai, jog iš viso pinigus gavo, o vekseliu buvo įformintas jo pasižadėjimas neviešinti su darbo pareigomis sužinotų faktų. Kolegija kritiškai vertina šiuos apelianto argumentus ir juos atmeta kaip nepagrįstus. Apeliantas savo nurodytų argumentų nepagrindė ir į bylą nepateikė tai patvirtinančių įrodymų (CPK 178 str.).

20Ieškovas neginčijo fakto, jog vekselį pasirašė, tačiau nurodė, jog pasirašymo tikslas nebuvo pinigų gavimas. Kolegija atmeta šiuo argumentus kaip nepagrįstus.

21Atmestinas apelianto argumentas, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino liudytojų parodymus. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje daugiabučių namų savininkų bendrija ,,Eglutė“ v. E. R., bylos Nr. 3K-3-206/2010; kt.). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,JG Property developments“ v. A. B., bylos Nr. 3K-3-500/2010; kt.). Įrodymų patikimumą patvirtina faktinių duomenų (informacijos), gautų iš keleto įrodinėjimo priemonių, tapatumas. Sprendžiant vieno ar kito įrodymo patikimumo klausimą, labai svarbu išsiaiškinti, ar nėra prieštaravimų tarp faktinių duomenų, gautų iš tos pačios rūšies ar skirtingų įrodinėjimo priemonių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. S. v. antstolė R. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-409/2008). Kai iš skirtingų byloje pateiktų įrodinėjimo priemonių gaunama prieštaringa informacija, teismas turi šį prieštaravimą išspręsti, t. y. atsakyti į klausimą, kuria informacija (duomenimis) vadovautis, o kurią – atmesti. Tai atliekama įrodymų tyrimo ir vertinimo proceso metu. Teismo sprendimas remtis vienais įrodymais ir jų pagrindu konstatuoti buvus ar nebuvus tam tikras bylos aplinkybes, o kitus įrodymus atmesti ir jais nesivadovauti turi būti tinkamai motyvuotas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „JG Property developments“ v. V. K., bylos Nr.3K-3-99/2009). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai liudytojų parodymus vertino visumoje su kitomis bylai reikšmingomis aplinkybėmis ir konstatavo, kad liudytojai nepagrindė ieškovo teiginių, jog ginčo vekselis buvo pasirašytas kaip garantija darbdaviui.

22Byloje apklaustų liudytojų parodymai yra pakankamai nuoseklūs ir patvirtina aplinkybes, jog pinigai ieškovui buvo perduoti. Tuo tarpu iš teismo posėdžiuose teiktų ieškovo ir jo atstovo paaiškinimų matyti, jog paties ieškovo ir jo atstovo paaiškinimai dėl vekselio pasirašymo aplinkybių prieštaringi, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai šiuos paaiškinimus vertino kritiškai. Pažymėtina, kad su darbo santykiais susijusius santykius šalys įformina atitinkamai darbo ar komercinių paslapčių sutartimis, kuriomis paprastai yra susitariama dėl tam tikros informacijos neviešinimo, todėl kritiškai vertinama apelianto nurodyta aplinkybė, jog būtent vekseliu buvo siekiama susitarti dėl su darbu susijusios informacijos neviešinimo. Taip pat kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo argumentams, jog ieškovas vekselį pradėjo ginčyti tik po to, kai atsakovas kreipėsi dėl jo apmokėjimo, o ne iš karto, kaip turėtų elgtis apdairus ir rūpestingas bei sąžiningas asmuo.

23Apeliantas nurodo, jog vekselį surašė esant psichologiniams spaudimui, tačiau jokių tai pagrindžiančių įrodymų byloje nepateikė.

24Apelianto argumentai, jog atsakovas neįrodė, jog turėjo pinigų ir galėjo juos skolinti, atmestini kaip nepagrįsti, nes nagrinėjamu atveju, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, įrodinėjimo pareiga tenka vekselio davėjui, t.y. ieškovui, o ne atsakovui.

25Apeliaciniame skunde nurodytas argumentas, jog buvo skolinama be palūkanų, todėl vien jau tai parodo, jog iš tikrųjų pinigai nebuvo perduoti, yra vertinama kritiškai, nes faktas niekaip negali savaime įtakoti vekselio galiojimo ar jo negaliojimo.

26Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad atsakovo apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir procesinės teisės normos pritaikytos tinkamai, nėra LR CPK 329 str., 330 str. numatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti panaikintas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais. Skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas.

27Vadovaujantis CPK 93, 98 str. iš apelianto atsakovo naudai priteistinos 1000 Lt bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme (b.l. 112-114).

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

29Palikti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 19 d. sprendimą ir 2012 m. lapkričio 21 d. papildomą sprendimą nepakeistus.

30Priteisti iš apelianto R. V., a.k. ( - ) 1000 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atsakovo A. B., a.k. ( - ) naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R. V.... 3. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas: pripažinti negaliojančiu... 6. Ieškinyje nurodoma, kad 2011 m. – 2012 m. ieškovas dirbo UAB... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-11-19 sprendimu ieškovo ieškinį... 9. 2012-11-21 papildomu sprendimu iš ieškovo atsakovo naudai teismas priteisė... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Ieškovas R. V. apeliaciniu skundu (b.l. 99-101) prašo panaikinti Vilniaus... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 109-111) atsakovas prašo apeliacinį... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Apeliacinis skundas atmestinas.... 15. CPK 320 str. nuostatos įpareigoja apeliacinės instancijos teismą,... 16. Apeliantas apeliaciniame skunde buvo nurodęs prašymą bylą nagrinėti... 17. Byloje nustatyta, kad 2011-07-08 paprastuoju neprotestuotinu vekseliu, išduotu... 18. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl vekselio pripažinimo... 19. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino byloje... 20. Ieškovas neginčijo fakto, jog vekselį pasirašė, tačiau nurodė, jog... 21. Atmestinas apelianto argumentas, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai... 22. Byloje apklaustų liudytojų parodymai yra pakankamai nuoseklūs ir patvirtina... 23. Apeliantas nurodo, jog vekselį surašė esant psichologiniams spaudimui,... 24. Apelianto argumentai, jog atsakovas neįrodė, jog turėjo pinigų ir galėjo... 25. Apeliaciniame skunde nurodytas argumentas, jog buvo skolinama be palūkanų,... 26. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad atsakovo apeliacinio skundo... 27. Vadovaujantis CPK 93, 98 str. iš apelianto atsakovo naudai priteistinos 1000... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija... 29. Palikti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 19 d. sprendimą... 30. Priteisti iš apelianto R. V., a.k. ( - ) 1000 Lt bylinėjimosi išlaidų,...